Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə68/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   115

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Sənaye üzrə, cəmi 

118,5

108,5

110,5 

113,0

114,7

116,9

Industry, total

 

   o cümlədən: 

 

   including:

 

Mədənçıxarma sənayesi

125,5

107,8

109,8 

112,9

112,8

116,1

Mining

Emal sənayesi

 

103,7

104,3

107,1 

110,8

107,1

122,1

Manufacturing

 

   o cümlədən: 

 

   including:

 

qida məhsullarının istehsalı

 

107,8


106,3

108,9 


104,0

103,0


108,5

manufacture of food 

products

 

içki istehsalı 

106,6


100,9

111,9 


104,3

107,8


102,5

manufacture of beverage

 

tütün məmulatlarının istehsalı

 

116,6


99,2

99,8 


102,0

120,7


99,3

manufacture of tobacco 

products

 

toxuculuq sənayesi 

102,5


101,3

103,7 


101,9

101,8


104,3

texstiles industry

 

geyim istehsalı 

97,8


100,0

95,1 


99,4

95,1


100,9

manufacture of wearing 

apparel

dəri və dəri 

məmulatlarının, 

ayaqqabıların istehsalı 

102,4

79,6


89,6 

87,1


99,0

100,3


manufacture of leather, 

leather products and 

footwear 

ağac emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı 

85,8


99,9

100,7 


103,9

107,6


99,4

manufacture of wood and 

woodwork 

kağız və karton istehsalı 

136,6

80,1


78,7 

96,6


96,6

129,7


manufacture of paper 

and carton products 

poliqrafiya fəaliyyəti 

114,0

99,2


97,4 

114,6


99,4

109,6


printing production 

neft məhsullarının istehsalı

105,4

109,7


112,6 

111,8


103,1

102,2


manufacture of refined 

petroleum products 

kimya sənayesi 

99,3

94,0


94,6 

95,2


101,6

102,6


chemical industry 

əczaçılıq məhsullarının 

istehsalı 

100,0


99,9

184,9 


238,1

104,4


130,8

manufacture of basic 

pharmaceutical products 

rezin və plastmas 

məmulatlarının istehsalı 

104,6


102,8

100,7 


96,6

110,1


108,7

manufacture of plastic 

and rubber products 

tikinti materiallarının 

istehsalı 

103,1


105,6

107,7 


156,1

108,5


157,9

manufacture of 

construction materials 

metallurgiya sənayesi 

102,7

85,9


114,7 

109,0


99,5

117,3


metallurgy industry 

hazır metal məmulatlarının

istehsalı 

102,6


98,1

104,1 


102,9

99,5


102,1

manufacture of 

fabricated metal products 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

480


18.15  İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas sənaye-istehsal fondlarının  

 mövcudluğu (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

Availability of fixed industrial production assets by types of  

economic activity (as per cent to previous year, in per cent) 

...ardı                        ...continued 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

kompyuter və digər 

elektron avadanlıqların 

istehsalı 

101,7

161,6


105,1 

123,0


134,3

109,8


manufacture of computer 

and other electronic 

equipment

 

elektrik avadanlıqlarının 

istehsalı 

103,3


93,2

112,3 


106,7

126,0


126,5

manufacture of electrical 

equipment

 

maşın və avadanlıqların 

istehsalı 

102,4


122,2

119,5 


109,8

116,5


131,1

manufacture of 

machinery and 

equipment

 

avtomobil və qoşquların 

istehsalı 

98,9


96.3

123,0 


108,0

79,1


99,8

manufacture of motor 

vehicles and trailers 

sair nəqliyyat vasitələrinin

istehsalı 

101,2


99,2

97,1 


109,6

118,4


107,3

manufacture of other 

transport equipment 

mebel istehsalı 

112,5

106,1


103,9 

102,6


102,5

102,8


manufacture of furniture 

zərgərlik, musiqi, idman 

və tibb avadanlıqlarının 

istehsalı 

104,6

73,6


100,7 

110,0


107,0

90,0


manufacture of jeweleris, 

musical instruments

sports goods and medical 

equipments 

maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və təmiri 

116,0


111,3

104,2 


100,1

108,6


355,2

repair and installation of 

machinery and 

equipment 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

104,6

120,4

122,0 

116,0

128,4

113,7

Electricity, gas and 

steam production, 

distribution and supply 

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

101,7

111,0

106,5 

110,9

140,6

133,3

Water supply; waste 

treatment and disposal 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

481


18.16 Fəaliyyət növləri üzrə mövcud əsas sənaye-istehsal fondlarının  

 quruluşu (faizlə) 

Structure of fixed industrial production assets by types of economic  

activity (per cent) 

 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Sənaye üzrə, cəmi 

100

100

100 

100

100

100

Industry, total

 

   o cümlədən: 

 

   including:

 

Mədənçıxarma sənayesi

71,9

74,9

73,0 

73,1

72,0

71,9

Mining

Emal sənayesi

 

17,2

13,0

12,3 

12,0

11,2

11,9

Manufacturing

 

   o cümlədən: 

 

   including:

 

qida məhsullarının istehsalı

 

2,04


2,1

1,9 


1,8

1,5


1,4

manufacture of food 

products

 

içki istehsalı 

0,9


0,9

0,9 


0,9

0,8


0,7

manufacture of beverage

 

tütün məmulatlarının istehsalı

 

0,32


0,15

0,12 


0,1

0,1


0,1

manufacture of tobacco 

products

 

toxuculuq sənayesi 

0,9


0,9

0,8 


0,6

0,5


0,5

texstiles industry

 

geyim istehsalı 

0,2


0,2

0,15 


0,1

0,1


0,1

manufacture of wearing 

apparel

dəri və dəri 

məmulatlarının, 

ayaqqabıların istehsalı 

0,1

0,1


0,06 

0,04


0,04

0,03


manufacture of leather, 

leather products and 

footwear 

ağac emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı 

0,1


0,2

0,13 


0,1

0,1


0,1

manufacture of wood and 

woodwork 

kağız və karton istehsalı 

0,03

0,03


0,02 

0,03


0,03

0,03


manufacture of paper 

and carton products 

poliqrafiya fəaliyyəti 

0,1

0,11


0,1 

0,08


0,1

0,1


printing production 

neft məhsullarının istehsalı

2,2

1,7


1,7 

1,7


1,5

1,4


manufacture of refined 

petroleum products 

kimya sənayesi 

2,7

1,27


1,0 

0,9


0,8

0,7


chemical industry 

əczaçılıq məhsullarının 

istehsalı 

0,01


0,0

0,01 


0,0

0,0


0,0

manufacture of basic 

pharmaceutical products 

rezin və plastmas 

məmulatlarının istehsalı 

0,3


0,35

0,32 


0,3

0,3


0,3

manufacture of plastic 

and rubber products 

tikinti materiallarının 

istehsalı 

1,0


1,33

1,3 


1,6

1,5


2,1

manufacture of 

construction materials 

metallurgiya sənayesi 

1,3

0,77


0,9 

0,9


0,9

0,9


metallurgy industry 

hazır metal məmulatlarının

istehsalı 

0,9


0,6

0,5 


0,5

0,4


0,3

manufacture of 

fabricated metal products 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

482


18.16 Fəaliyyət növləri üzrə mövcud əsas sənaye-istehsal fondlarının  

 quruluşu (faizlə) 

Structure of fixed industrial production assets by types of economic  

activity (per cent) 

...ardı                        ...continued 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

kompyuter və digər 

elektron avadanlıqların 

istehsalı 

0,5

0,7


0,64 

0,6


0,7

0,6


manufacture of computer 

and other electronic 

equipment

 

elektrik avadanlıqlarının 

istehsalı 

0,8


0,28

0,3 


0,2

0,3


0,3

manufacture of electrical 

equipment

 

maşın və avadanlıqların 

istehsalı 

1,2


0,71

0,9 


1,0

1,0


1,1

manufacture of 

machinery and 

equipment

 

avtomobil və qoşquların 

istehsalı

 

0,1


0,03

0,03 


0,03

0,02


0,04

manufacture of motor 

vehicles and trailers 

sair nəqliyyat vasitələrinin

istehsalı 

0,4


0,17

0,15 


0,1

0,1


0,1

manufacture of other 

transport equipment 

mebel istehsalı 

0,1

0,17


0,15 

0,1


0,1

0,1


manufacture of furniture 

zərgərlik, musiqi, idman 

və tibb avadanlıqlarının 

istehsalı 

0,7

0,03


0,02 

0,02


0,01

0,0


manufacture of jeweleris, 

musical instruments, 

sports goods and medical 

equipments 

maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və  təmiri 

0,3


0,2

0,2 


0,3

0,3


0,9

repair and installation of 

machinery and 

equipment 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

8,2

9,6

12,3 

12,7

14,0

13,3

Electricity, gas and 

steam production, 

distribution and supply 

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

2,7

2,5

2,4 

2,2

2,8

2,9

Water supply; waste 

treatment and disposal 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

483


18.17  İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas sənaye-istehsal fondlarının  

yeniləşməsi və sıradan çıxması əmsalı (faizlə)  

Renewal and retirement of fixed assets of industriai production by  

types of economic activity (percent) 

 

 

Fondların yeniləşməsi Assets renewal 

Fondların sıradan çıxması Retired assets 

 

20102012

2013

2014

2010

2012 2013

2014

Sənaye üzrə, cəmi 

7,9

11,8

12,6

14,5

0,8

0,8

0,6

2,9

Industry, total 

   o cümlədən:    including: 

Mədənçıxarma sənayesi

7,9

11,2

11,4

13,6

0,3

0,4

0,2

0,1

Mining 

Emal sənayesi 

5,5

13,2

4,1

14,1

3,2

3,1

2,2

3,6

Manufacturing 

   o cümlədən:    including: 

qida məhsullarının 

istehsalı 

2,6


5,6

3,0


18,2

0,5


3,4

1,8


3,5

manufacture of food 

products 

içki istehsalı 

3,7

3,4


4,9

1,6


1,3

0,6


0,5

1,2


manufacture of 

beverage 

tütün məmulatlarının 

istehsalı 

0,4


2,0

17,3


0,03

0,0


0,1

0,0


-

manufacture of 

tobacco products 

toxuculuq sənayesi 

0,5

2,0


1,1

2,1


0,0

0,7


0,5

0,1


texstile industry 

geyim istehsalı 

0,0

0,1


0,3

-

0,30,9

1,4


0,3

manufacture of 

wearing apparel 

dəri və dəri 

məmulatlarının, 

ayaqqabıların istehsalı 

4,1

0,8


2,0

0,0


12,7

10,6


0,1

0,2


manufacture of 

leather, leather 

products and 

footwear 

ağac emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı 

0,4


2,2

9,5


1,3

-

0,20,2

0,2


manufakture wood 

and woodwork 

kağız və karton istehsalı 

3,6

4,0


6,4

-

26,2-

11,2


0,2

manufacture of 

paper and carton 

products 

poliqrafiya fəaliyyəti 

3,9

19,8


1,2

11,3


3,8

0,3


0,3

1,8


printing production 

neft məhsullarının istehsalı

5,6

6,9


2,9

6,4


1,0

2,2


2,8

3,0


manufacture of 

refined petroleum 

products 

kimya sənayesi 

0,8

10,6


1,1

1,4


7,2

14,8


8,0

0,6


chemical industry 

əczaçılıq məhsullarının 

istehsalı 

0,0


0,3

0,0


-

-

1,60,2

-

manufacture of basic pharmaceutical 

products 

rezin və plastmas 

məmulatlarının 

istehsalı 

2,6

19,9


8,6

9,0


2,1

4,8


4,6

1,1


manufacture of 

plastic and rubber 

products 

tikinti materiallarının 

istehsalı 

2,1


37,0

0,6


42,3

0,9


4,5

0,6


17,3

manufacture            

of construction 

materials 

metallurgiya sənayesi 

0,4

20,3


1,4

15,4


17,0

0,6


2,4

0,7


metallurgy industry 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

484


18.17  İqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas sənaye-istehsal 

fondlarının yeniləşməsi və sıradan çıxması əmsalı (faizlə)  

Renewal and retirement of fixed assets of industriai production by  

types of economic activity (percent) 

...ardı                        ...continued 

 

Fondların yeniləşməsi Assets renewal 

Fondların sıradan çıxması Retired assets 

 

20102012

2013  2014 

2010

2012 2013

2014

hazır metal 

məmulatlarının istehsalı 

2,5


1,1

3,0 


0,5 

0,4


1,2

2,3


1,4

manufacture of 

fabricated metal 

products 

kompyuter ve digər 

elektron avadanlıqların 

istehsalı 

35,0

19,5


4,3 

0,5 


1,4

1,0


0,3

0,1


manufacture of 

computer and other 

electronic equipment 

elektrik avadanlıqlarının 

istehsalı 

0,2


7,3

23,2 


21,3 

2,4


0,4

2,0


1,1

manufacture of 

electrical equipment 

maşın və avadanlıqların 

istehsalı 

18,7


6,4

8,1 


14,0 

1,3


0,4

0,9


0,6

manufacture of 

machinery and 

equipment 

avtomobil və qoşquların 

istehsalı 

16,7


0,1

0,0 


0,0


8,7

20,9


0,2

manufacture of  motor 

vehicles and trailers 

sair nəqliyyat 

vasitələrinin istehsalı 

0,0


7,9

15,7 


7,2 

0,0


0,1

0,2


0,5

manufacture of other 

transport equipment 

mebel istehsalı 

11,0

2,3


7,9 

4,7 


7,5

0,4


6,8

2,0


manufacture of 

fumiture 

zərgərlik, musiqi, idman 

və tibb avadanlıqlarının 

istehsalı 

7,7

4,1


0,1 

2,5 


26,3

0,3


0,0

-

manufacture of jeweleris, musical 

instruments, sports 

goods and medical 

equipments 

maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və təmiri 

12,8


1,5

5,9 


2,7 

8,6


0,9

2,6


1,0

repair and installation 

of machinery  and 

equipment 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə