Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə69/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   115

Elektrik enerjisi, qaz    

və buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

10,2

14,6

14,7 

22,0 

1,0

0,9

1,2

17,3

Electricity, gas and 

steam production, 

distribution and supply 

Su təchizatı, 

tullantıların  

təmizlənməsi və emalı 

8,2

6,3

11,9 

5,7 

0,7

0,3

1,4

1,2

Water supply, waste 

treatment and disposal 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

485


18.18 Fondverimi 

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) Yield of capital investment (as per cent to previous year) 

 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Sənaye üzrə, cəmi 

130,1

121,5

106,5 

89,0

88,9

87,1

Industry, total

 

    o cümlədən: 

 

    including:

 

Mədənçıxarma sənayesi129,1

119,4

121,4 

87,3

89,3

86,0

Mining

Emal sənayesi

 

112,7

123,8

99,6 

93,6

99,0

100,3

Manufacturing

 

   o cümlədən: 

 

    including:

 

qida məhsullarının istehsalı

 

104,1


121,8

98,9 


87,6

101,7


94,1

manufacture of food 

products

 

içki istehsalı 

139,3


99,2

92,6 


97,6

107,3


113,1

manufacture of beverage

 

tütün məmulatlarının istehsalı

 

132,6


108,9

103,5 


127,1

63,6


170,9

manufacture of tobacco 

products

 

toxuculuq sənayesi 

159,3


85,3

208,4 


123,9

74,2


105,6

texstiles industry

 

geyim istehsalı 

173,5


99,8

108,1 


118,2

113,0


110,1

manufacture of wearing 

apparel

dəri və dəri 

məmulatlarının, 

ayaqqabıların istehsalı 

108,5

158,4


88,9 

145,3


100,7

59,8


manufacture of leather, 

leather products and 

footwear 

ağac emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı 

243,8


86,5

148,6 


60,9

86,3


117,4

manufacture of wood and 

woodwork 

kağız və karton istehsalı 

86,4

95,5


42,7 

65,7


96,8

83,3


manufacture of paper 

and carton products 

poliqrafiya fəaliyyəti 

109,4

82,3


131,9 

96,5


105,1

63,2


printing production 

neft məhsullarının istehsalı

103,6

112,7


102,3 

86,5


99,0

110,0


manufacture of refined 

petroleum products 

kimya sənayesi 

109,1

521,7


94,8 

90,7


112,8

135,5


chemical industry 

əczaçılıq məhsullarının 

istehsalı 

93,9


161,2

93,1 


94,7

108,0


123,8

manufacture of basic 

pharmaceutical products 

rezin və plastmas 

məmulatlarının istehsalı 

130,1


88,5

230,5 


69,7

96,0


71,6

manufacture of plastic 

and rubber products 

tikinti materiallarının 

istehsalı 

127,4


106,2

56,0 


73,9

95,4


90,2

manufacture of 

construction materials 

metallurgiya sənayesi 

123,6

164,2


128,9 

213,6


99,8

103,4


metallurgy industry 

hazır metal məmulatlarının

istehsalı 

97,9


115,2

83,8 


140,9

57,0


105,7

manufacture of 

fabricated metal products 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

486


18.18 Fondverimi 

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) Yield of capital investment (as per cent to previous year) 

...ardı                        ...continued 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

kompyuter və digər 

elektron avadanlıqların 

istehsalı 

223,9

88,0


107,1 

103,4


65,4

56,3


manufacture of computer 

and other electronic 

equipment

 

elektrik avadanlıqlarının 

istehsalı 

168,7


205,7

228,4 


141,8

83,4


112,6

manufacture of electrical 

equipment

 

maşın və avadanlıqların 

istehsalı 

63,8


193,4

79,7 


82,9

85,5


97,6

manufacture of 

machinery and 

equipment

 

avtomobil və qoşquların 

istehsalı

 

162,7


6,0d(t)

109,8 


110,4

111,1


172,0

manufacture of motor 

vehicles and trailers

 

sair nəqliyyat vasitələrinin

istehsalı 

75,9


34,6

100,9 


108,3

100,5


96,7

manufacture of other 

transport equipment 

mebel istehsalı 

109,4

129,3


80,8 

147,9


103,4

92,7


manufacture of furniture 

zərgərlik, musiqi, idman 

və tibb avadanlıqlarının 

istehsalı 

103,4

4,3d(t)


24,5 

105,4


112,9

112,6


manufacture of jeweleris, 

musical instruments, 

sports goods and medical 

equipments 

maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və təmiri 

203,8


46,3

140,1 


94,1

108,8


40,6

repair and installation of 

machinery and 

equipment 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

111,9

132,2

57,3 

94,9

80,4

94,1

Electricity, gas and 

steam production, 

distribution and supply 

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

476,9

158,7

119,0 

116,3

79,4

92,1

Water supply; waste 

treatment and disposal 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

487


18.19   Fondla silahlanma (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

Capital-labor ratio (as per cent to previous year) 

 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Sənaye üzrə, cəmi 

106,8

98,9

111,3 

104,6

106,0

114,5

Industry, total

 

    o cümlədən: 

 

    including:

 

Mədənçıxarma sənayesi128,0

106,3

101,7 

106,4

108,4

121,1

Mining

Emal sənayesi

 

98,7

100,0

103,0 

104,7

96,1

113,4

Manufacturing

 

    o cümlədən: 

 

   including:

 

qida məhsullarının istehsalı

 

92,2


114,3

115,7 


103,6

92,8


108,2

manufacture of food 

products

 

içki istehsalı 

98,7


85,5

93,0 


117,2

109,5


94,6

manufacture of beverage

 

tütün məmulatlarının istehsalı

 

111,6


146,7

101,7 


71,5

121,9


148,5

manufacture of tobacco 

products

 

toxuculuq sənayesi 

90,2


121,4

91,3 


109,6

88,9


91,5

texstiles industry

 

geyim istehsalı 

97,9


75,3

89,8 


92,2

85,0


127,0

manufacture of wearing 

apparel

dəri və dəri 

məmulatlarının, 

ayaqqabıların istehsalı 

83,8

66,0


77,4 

76,9


89,4

147,4


manufacture of leather, 

leather products and 

footwear 

ağac emalı və ağacdan 

məmulatların istehsalı 

72,2


84,5

95,9 


104,9

88,8


100,2

manufacture of wood and 

woodwork 

kağız və karton istehsalı 

117,9

83,2


90,2 

50,1


78,3

103,6


manufacture of paper 

and carton products 

poliqrafiya fəaliyyəti 

105,1

158,1


77,0 

82,6


95,8

124,9


printing production 

neft məhsullarının istehsalı

109,2

110,3


111,8 

114,9


106,8

86,1


manufacture of refined 

petroleum products 

kimya sənayesi 

103,8

18,8


46,0 

103,1


97,5

107,6


chemical industry 

əczaçılıq məhsullarının 

istehsalı 

91,0


92,5

167,8 


80,7

104,4


103,5

manufacture of basic 

pharmaceutical products 

rezin və plastmas 

məmulatlarının istehsalı 

94,1


92,7

85,5 


131,9

95,1


99,1

manufacture of plastic 

and rubber products 

tikinti materiallarının 

istehsalı 

91,0


96,2

115,1 


131,7

102,8


112,9

manufacture of 

construction materials 

metallurgiya sənayesi 

98,6

107,1


94,7 

80,9


101,7

113,6


metallurgy industry 

hazır metal məmulatlarının

istehsalı 

94,8


115,8

89,1 


85,4

168,8


81,7

manufacture of 

fabricated metal products 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

488


18.19   Fondla silahlanma (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

Capital-labor ratio (as per cent to previous year) 

...ardı                        ...continued 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

kompyuter və digər 

elektron avadanlıqların 

istehsalı 

95,2

181,4


115,0 

126,7


124,9

129,4


manufacture of computer 

and other electronic 

equipment

 

elektrik avadanlıqlarının 

istehsalı 

98,9


99,7

98,0 


100,5

32,1


95,3

manufacture of electrical 

equipment

 

maşın və avadanlıqların 

istehsalı 

105,1


106,9

130,9 


82,6

109,2


142,4

manufacture of 

machinery and 

equipment

 

avtomobil və qoşquların 

istehsalı

 

94,0


90,5

118,0 


151,0

76,0


88,7

manufacture of motor 

vehicles and trailers

 

sair nəqliyyat vasitələrinin

istehsalı 

156,0


136,0

128,0 


108,7

125,3


133,9

manufacture of other 

transport equipment

 

mebel istehsalı 

86,6


119,8

107,6 


53,7

77,1


111,2

manufacture of furniture

 

zərgərlik, musiqi, idman 

və tibb avadanlıqlarının

 

istehsalı 

97,7

58,7


188,0 

94,1


57,6

139,2


manufacture of jeweleris, 

musical instruments, 

sports goods and medical 

equipments 

maşın və avadanlıqların 

quraşdırılması və təmiri 

99,6


97,7

89,8 


104,3

107,9


353,4

repair and installation of 

machinery and 

equipment 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

101,1

89,1

211,7 

111,9

116,7

117,2

Electricity, gas and 

steam production, 

distribution and supply 

Su təchizatı, tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

28,7

54,5

101,0 

92,0

123,3

115,0

Water supply; waste 

treatment and disposal 

 

 

 

  

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

491


19       Kənd, meşə və balıqçılıq təsərrüfatı 

           Agriculture, forestry and fishing 

 

Cədvəl Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

19.1 Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulu  Gross agricultural products by categories of agricultural holdings 493 

19.2 Meşəçilik, balıqçılıq və ovçuluq üzrə ümumi məhsulun dəyəri  Value of gross output by foresty, fishing and hunting 

493 


19.3 Təsərrüfat kateqoriyaları üzrə kənd təsərrüfatının ümumi məhsulunun  

artım sürəti Gross agricultural products by categories of holdings 

494 


19.4 Kənd təsərrüfatı müəssisələri və sair təşkilatlarda əsas istehsal fondlarının strukturu 

Structure of fixed industrial assets in agricultural holdings and other organizations 

495 


19.5 Növlər üzrə mineral gübrələrin idxalı, fiziki çəkidə  

Import of mineral fertilizers by kinds, in physical weight 

495 


19.6 Kənd təsərrüfatı məhsullarının ümumi yığımı və məhsuldarlığı  

Agricultural yield and productivity 

496 


19.7 Kənd təsərrüfatı bitkilərinin əkin sahələri 

Area sown for agricultural products 

497 


19.8 Buğda ehtiyatları və istifadələri  

Wheat resources and utilization 

498 


19.9 

Bütün növ mal-qara və quş ətinin ehtiyatları və istifadələri  Resources and utilization of meat of all kinds of cattle and poultry 

499 


19.10 Süd 

və süd məhsullarının ehtiyatları və istifadələri  Resources and utilization of milk and dairy products 

499 


19.11 Yumurta 

ehtiyatları və istifadələri  Resources and utilization of egg 

500 


19.12 Balıq və balıq məhsullarının ehtiyatları və istifadələri  

Resources and utilization of fish and fish products 

500 


19.13 Kartof 

ehtiyatları və istifadələri  Resources and utilization of potato 

501 


19.14 

Bütün növ tərəvəzin ehtiyatları və istifadələri  Resources and utilization of all kinds of vegetables 

501 


19.15 

Şəkər və şəkərdən hazırlanan məhsulların ehtiyatları və istifadələri  Resources and utilization of sugar and products of sugar 

502 


19.16 

Duru bitki yağlarının ehtiyatları və istifadələri  Resources and utilization of vegetable oil 

502 


19.17 Meyvə və giləmeyvələrin ehtiyatları və istifadələri  

Resources and utilization of fruit and berries 

503 


19.18 Üzüm 

ehtiyatları və istifadələri  Resources and utilization of grape 

503 


19.19 Məhsuldar mal-qaranın sayı  

Number of productive livestock 

504 


19.20 

Əsas heyvandarlıq məhsullarının istehsalı  Production of main livestock products 

505 


19.21 

Ət istehsalı Meat production 

505 


19.22 Təsərrüfatların bütün kateqoriyalarında mal-qara və quşların məhsuldarlığı  

Productivity of live-stock and poultry in all categories of agricultural holdings 506 

19.23 Balıq ovu  Fishing 

506 


19.24 Arı ailələrinin sayı və bal istehsalı  

Number of bee families and honey production 

506 


19.25 Kənd təsərrüfatı müəssisələri fəaliyyətinin maliyyə nəticələri  

Financial results of agricultural enterprises activity 

507 


 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

492


ardı 

 

                             …continued 

Cədvəl 


Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

19.26 Kənd təsərrüfatında fərdi sahibkarların fəaliyyətinin maliyyə nəticələri  Financial results of activity of private owners in the agriculture 

508 


19.27 

Şəhər və rayonlar üzrə kənd təsərrüfatı bitkilərinin ümumi əkin sahəsi  Total areas of agricultural plants by regions 

510 


19.28 

Şəhər və rayonlar üzrə taxıl istehsalı  Production of grain by regions 

512 


19.29 

Şəhər və rayonlar üzrə kartof istehsalı  Production of potatoes by regions 

514 


19.30 

Şəhər və rayonlar üzrə tərəvəz istehsalı  Production of vegetables by regions 

516 


19.31 

Şəhər və rayonlar üzrə ət istehsalı  Meat production by regions 

518 


19.32 

Şəhər və rayonlar üzrə süd istehsalı  Milk production by regions 

520 


19.33 

Şəhər və rayonlar üzrə yumurta istehsalı  Egg production by regions 

522 


19.34 

Şəhər və rayonlar üzrə taxıl məhsuldarlığı  Productivity of grain by regions 

524 


19.35 

Şəhər və rayonlar üzrə kartofun məhsuldarlığı  Productivity of potatoes by regions 

526 


19.36 

Şəhər və rayonlar üzrə tərəvəz məhsuldarlığı  Productivity of vegetables by regions 

528 


19.37 

1 yanvar 2015-ci il vəziyyətinə şəhər və rayonlar üzrə fərdi sahibkar  

təsərrüfatlarının və məhsul istehsalında iştirak edən ailə üzvlərinin sayı  

Number of family members participated in production of crops in private owners's 

farms by towns and regions as of 1 January 2015 

530 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə