Rəsmi nəşr Official publication


İstifadələr    UtilizationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə71/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   115

İstifadələr 

 

Utilization

Ərzaq məhsullu kimi istifadə 

edilmişdir 

277261

308948


314201

Consumed as a food  

products 

Ərzaq məhsullarının  istehsalına 

istifadə edilmişdir

1) 


3689

5822


7567

For production of  

 food products

1) 

Qeyri-ərzaq məhsulları 

istehsalına istifadə edilmişdir 

100


-

-

For production of  non-food products 

İxrac 


1519

1581


1386

Export 

İtkilər 


1864

1596


1638

Losses 

İlin sonuna qalıq 

9030

9896


9279

Stocks at the end of year 

İstifadələrin cəmi 

289774

322021

326504

Total of utilization 

 

19.10 Süd 

və süd məhsullarının ehtiyatları və istifadələri (ton) 

 

Resources and utilizations of milk and dairy products (ton) 

 

 

20102013

2014 

Ehtiyatlar 

 

  

Resources

İlin əvvəlinə qalıq 

172641

152313


158195

Stocks at the beginning of year 

İstehsal 

1535753

1796706


1855838

Production 

İdxal 


647229

**)


573587

**)


581753

**)


Import 

Ehtiyatların cəmi 

2355623

2522606

2595786

Total of resources 

İstifadələr 

 

 Utilization

Mal-qara və quş  

yemi üçün 

47112


47471

48848


Used fodder of cattle and 

poultries 

Ərzaq məhsullarının istehsalı 

üçün

1) 


1359223

1871194


1936413

  Production of food products 

1) 

pendir istehsalına 

356948

391259


396463

production of cheese 

süd və qaymaq 

istehsalına 

410845


859807

869044


production of milk and sour 

cream 

kərə yağı istehsalına 

458133

478949


517883

production of butter 

qatıq istehsalına 

130147

129551


130920

production of caucasion milk  

sair məhsulların 

istehsalına 

3151


11629

22103


production of other kinds of  

products 

Ərzaq məhsulu kimi istifadə 

edilmişdir (süd məhsulları 

daxil edilməklə) 

2099713

2257347


2321031

Consumed as food products (in- 

cluding of milk products) 

İxrac 


-

6072


6019

Export 

İtkilər 


37210

53521


55073

Losses 

İlin sonuna qalıq 

171588

158195


164815

Stocks at the end of year 

İstifadələrin cəmi 

2355623

2522606

2595786

Total of utilization 

*)

 Ev təsərrüfatının tədqiqatı nəticəsində əldə edilmiş yeni məlumatlar əsasında dəqiqləşdirilmişdir. 

*) It has been specified on the basis of the received new data by results of research of households. 

**)

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin məlumatları nəzərə alınmaqla.  **)

 Information of Veterinary Control Services of the Ministry of Agriculture is taken into account. 

1)

 “Ərzaq məhsulu kimi istifadə edilmişdir” göstəricisinə daxil edilmişdir. 1)

 Included in “consumed as food product”.   

Statistical yearbook of Azerbaijan 

500


19.11   Yumurta ehtiyatları və istifadələri (min ədəd) 

Resources and utilization of egg (thsd. unit) 

 

 2010

2013 

2014

 

Ehtiyatlar 

 

 

 Resources

İlin əvvəlinə qalıq 

28770

24921


27243

Stocks at the beginning of year 

İstehsal 

1178586

1401472


1562744

Production 

İdxal 


25734

1170


4149

Import 

Ehtiyatların cəmi 

1233090

1427563

1594136

Total of resources 

İstifadələr 

 

  

Utilization

Mal-qara və quş  

yemi üçün 

19575


22662

25307


Used fodder for cattle and 

poultries 

İnkubasiya məqsədilə istifadə 

edilmişdir 

76646


88734

99088


Incubation 

Ərzaq məhsulu kimi istifadə 

edilmişdir (emal edilmədən) 

1113003


1281212

1431383


Consumed as food producrs 

(without processing) 

İxrac 


 666

*)

605*)

-

Export 

İtkilər 

3646


7107

7937


Losses 

İlin sonuna qalıq 

19554

27243


30421

Stocks the end of year 

İstifadələrin cəmi 

1233090

1427563

1594136

Total of utilization 

*)

 Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin məlumətları nəzərə alınmaqla.  *)

 Information of Veterinary Control Services of the Ministry of Agriculture is taken into account.  

19.12 Balıq və balıq məhsullarının ehtiyatları və istifadələri (ton)  

Resources and utilization of fish and fish products (ton) 

 

 

2010 2013

2014

 

Ehtiyatlar 

 

Resources

İlin əvvəlinə qalıq 

890 

2300


2719

Stocks at the beginning of year 

İstehsal 

45315

*)

 50960

50067


Production 

İdxal 


14092 

20177


**)

18748


Import 

Ehtiyatların cəmi 

60297

73437

71534

Total of resources 

İstifadələr 

 

  

Utilization

Ərzaq məhsulu kimi istifadə 

edilmişdir 

58874 


69655

67828


Consumed as food products 

Qeyri-ərzaq məhsullarının 

istehsalına istifadə edilmişdir 

523 


871

854


Production of non-food prod- 

ucts 

İxrac 


245 

32

-Export 

İtkilər 


31 

160


165

Losses 

İlin sonuna qalıq 

624 

2719


2687

Stocks the end of year 

İstifadələrin cəmi 

60297

73437

71534

Total of utilization 

*)

 Ev təsərrüfatının tədqiqatı nəticəsində əldə edilmiş məlumatlar əsasında dəqiqləşdirilmişdir.  *)

It has been specified on the basis of the recevied new data by results of resarch of households

  

**) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Baytarlıq Nəzarəti Xidmətinin məlumətları nəzərə alınmaqla.  

**)

 Information of Veterinary Control Service of the Ministry of Agriculture is taken into account.  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

501


19.13   Kartof ehtiyatları və istifadələri (ton) 

Resources and utilization of potato (ton) 

 

 

            2010            2013 

            2014 

 

Ehtiyatlar 

 

 

 Resources

İlin əvvəlinə qalıq 

590617 

553153


580842

Stocks at the beginning of 

year 

İstehsal 

953710 

992780


819319 Production 

İdxal 


64998 

78054


143634 Import 

Ehtiyatların cəmi 

1609325

1623987

1543795 Total of resources 

İstifadələr 

 

 Utilization 

Toxum üçün 

197394 

195945


184974 Used for seed 

Mal-qara və quş yemi 

üçün 

47584 


36793

29482


Used fodder for cattle and 

poultries 

Ərzaq məhsulu kimi 

istifadə edilmişdir 

(emal edilmədən) 

648649 

692165


683059

Consumed as food 

products (without proces-

sing) 

İxrac 


69853

*)

 53942

49476 Export 

İtkilər 

93643 


64300

55138 Losses 

İlin sonuna qalıq 

552202 


580842

541666 Stocks the end of year İstifadələrin cəmi 

1609325

1623987

1543795 Total of utilization 

 

19.14   Bütün növ tərəvəzin ehtiyatları və istifadələri (ton) 

Resources and utilization of all kind of vegetables (ton) 

 

 

             2010           2013 

      2014

 

Ehtiyatlar 

 

 

 Resources

İlin əvvəlinə qalıq 

201800 

199515


196990 

Stocks at the beginning  

of  year 

İstehsal 

1189465 

1236331


1187681  Production 

İdxal 


84921 

37752


38765  Import 

Ehtiyatların cəmi 

1476186 

1473598

1423436  Total of resources 

İstifadələr 

 

 

  Utilization 

Toxum üçün 

1375 

1319


1292  Used for seed 

Mal-qara və quş 

yemi üçün 

33390 


31849

30765 


Used fodder for cattle  

and poultries 

Ərzaq məhsullarının istehsalı 

üçün 

53220 


54232

42935 


Production of food  

products  

tərəvəz konservləri 

istehsalına 

53194 


54232

42935 


for production of 

vegetable canned food 

sair ərzaq məhsullarının 

istehsalına 

26 


-for production of other kinds of food products 

Ərzaq məhsulu kimi  

istifadə edilmişdir (emal 

edilmədən) 

1046696 

1039208


1016393 

Consumed as food  

products (without 

processing) 

İxrac 


55958

 *)


 

65955


77883  Export 

İtkilər 


86113 

84045


74684  Losses 

İlin sonuna qalıq 

199434 

196990


179484  Stocks the end of year 

İstifadələrin cəmi 

1476186 

1473598

1423436  Total of utilization 

 

*) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin məlumatları nəzərə alınmaqla 

*)

 Information of Phytosanitary Control Service of the Ministry of Agriculture is taken into account 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

502


19.15  Şəkər və şəkərdən hazırlanan məhsulların ehtiyatları və istifadələri (ton) 

Resources and utilization of sugar and products of sugar (ton) 

 

 

20102013

2014

 

Ehtiyatlar 

 

 

 Resources

İlin əvvəlinə qalıq 

49537 

49474


58590 Stocks at the beginning of year 

İstehsal 

341104 

427843


411807 Production 

İdxal


 

91975


*)

 

71289*)

65515


*)

Import 

Ehtiyatların cəmi 

482616

548606

535912 Total of resources 

İstifadələr 

 

 

Utilization 

Ərzaq məhsulu kimi istifadə 

edilmişdir 

227447 


232788

242576 Consumed as food products 

İxrac 

211848 


256312

235438 Export 

İtkilər 

780 


     916

896 Losses 

İlin sonunua qalıq 

42541 


58590

57002 Stocks at  the end of year İstifadələrin cəmi 

482616

548606

535912 Total of utilization 

 

*) Vətəndaşlar tərəfindən şəxsi istehlak üçün gətirilən və qanunvericiliyə uyğun olaraq gömrük bəyannaməsi təqdim 

edilməyən məhsul nəzərə alınmaqla. 

 

*) 

Taking into account products imported by citizen and precented without custom declaration according to 

legislation   

 

19.16   Duru bitki yağlarının ehtiyatları və istifadələri (ton)  

Resources and utilization  of vegetable oil (ton) 

 

 

20102013 

2014 

 

Ehtiyatlar 

 

 

 Resources

İlin əvvəlinə qalıq 

10724 

16488


15158 

Stocks at the beginning of 

year 

İstehsal 

44557 

63252


67970  Production 

İdxal 


101160 

107441


115301  Import 

Ehtiyatların cəmi 

156441

187181

198429  Total of resources 

İstifadələr 

 

   Utilization

Ərzaq məhsulu kimi istifadə 

edilmişdir 

72093 


81403

98621  Consumed  as  food  products 

Emal edilmişdir 

44558 


52971

55553  Production of food products 

İxrac 

27934 


36987

27400  Export 

İtkilər 

526 


    662

725  Losses 

İlin sonuna qalıq 

11330 


15158

16130  Stocks at  the end of year İstifadələrin cəmi 

156441

187181

198429  Total of utilization 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

503


19.17   Meyvə və giləmeyvələrin ehtiyatları və istifadələri (ton) 

Resources and utilization of fruits and berries (ton) 

 

    2010

2013 

     2014 

 

Ehtiyatlar 

 

 

 Resources

İlin əvvəlinə qalıq 

36500 

43582


44148 

Stocks at the beginning of 

year 

İstehsal 

729502 

853757


850803  Production 

İdxal 


151396

*)

 34533

25170  Import Ehtiyatların cəmi 

917398

931872

920121  Total of resources 

İstifadələr 

 

  Utilization 

Mal-qara və quş  

yemi üçün 

3021 


3018

2980 


Used fodder for cattle and 

poultries 

Ərzaq məhsullarının istehsalı 

üçün 

53695 


62084

67317  Production of  food products 

meyvə şirələri istehsalına 

18640 


21454

20310 


production of juices 

meyvə konservləri 

istehsalına 

30896 


40630

47007 


production of canned fruits 

sair ərzaq məhsullarının 

istehsalına 

4159 


 -for production of other   kinds of food products 

Qeyri-ərzaq məhsullarının 

istehsalına 

25 


-Production of  non-food  products 

Ərzaq məhsulu kimi  

istifadə edilmişdir (emal 

edilmədən) 

583216 

622285


629532 

Consumed  as food 

 products (without  processing) 

İxrac 


204958 

187136


167465  Export 

İtkilər 


16120 

13201


12236  Losses 

İlin sonuna qalıq 

56363 

44148


40591  Stocks the end of year 

İstifadələrin cəmi 

917398

931872

920121  Total of utilization 

 

*) Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi yanında Dövlət Fitosanitar Nəzarəti Xidmətinin məlumatları nəzərə alınmaqla. 

*} 

Information of Phytosanitary Control Service of the Ministry of Agriculture is taken into account. 

 

19.18   Üzüm ehtiyatları və istifadələri (ton)  

Resources and utilization of grape (ton) 

 

 

20102013 

2014 

 

Ehtiyatlar 

 

 

 Resources

İlin əvvəlinə qalıq 

1110 

1556


1522 

Stocks at the beginning 

 of  year 

İstehsal 

129536 

148535


147701  Production 

İdxal 


14764 

9385


3643  Import 

Ehtiyatların cəmi 

145410

159476

152866  Total of resources 

İstifadələr 

 

   Utilization

Ərzaq məhsullarının istehsalı 

üçün 

60734 


63890

62900  Production of food products 

Ərzaq məhsulu kimi  

istifadə edilmişdir (emal 

edilmədən) 

76871 


89543

84864 


Consumed as food 

products (without  

processing) 

İxrac 


984 

1216


476  Export 

İtkilər 


5193 

3305


3168  Losses 

İlin sonuna qalıq 

1628 

1522


1458  Stocks the end of year 

İstifadələrin cəmi 

145410

159476

152866  Total of utilization 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

504


19.19    Məhsuldar mal-qaranın sayı (yanvarın 1-nə, min baş)

 

 Number of productive livestock (for the state of 1 January, thsd. heads) 

 

İllər Years 

Qaramal 


Cattle 

o cümlədən: 

inək və camışlar 

of which cow 

and water buffaloe 

Qoyun və 

keçilər 

Sheep and 

goats 

Donuzlar Pig 

Quş, mlyn.baş Poultry, 

mln.heads 

Bütün təsərrüfat kateqoriyaları  

All categories of agricultural holdings 

2006 

2369,8 


1144,7 

7668,5 


22,9 

19,0 


2011 

2613,7 


1261,4 

8405,0 


6,3 

22,4 


2012 

2647,9 


1272,0 

8474,3 


6,1 

23,2 


2013 

2678,2 


1289,2 

8569,4 


6,5 

24,6 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə