Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə80/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   115

100,0

4671947,7

100,0

4903627,8

100,0

Total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 including: 

  Böyük Britaniya 

1096545,9

33,6


1707357,4

36,5


1554998,6

31,7


Great Britain 

  ABŞ 


439798,5

13,5


560242,6

12,0


380541,3

7,8


USA 

  Yaponiya 

332634,2

10,2


497817,8

10,7


310384,6

6,3


Japan 

  Norveç 

389664,9

12,0


515421,3

11,0


901850,1

18,4


Norway 

  Cənubi Koreya 

10703,2

0,3


21436,1

0,5


-

-

South Korea 

  Türkiyə 

211306,1


6,5

308231,9


6,6

418919,1


8,6

Turkey 

  Almaniya 

9991,4

0,3


-

-

6875,10,2

Germany 

  Səudiyyə 

  Ərəbistanı 

18857,1


0,6

-

--

-

Saudi Arabia 

  Fransa 

168102,3


5,2

156663,2


3,4

329912,9


6,7

Franse 

  Çexiya 

128106,8

3,9


266338,2

5,7


132498,8

2,7


Czech 

  İran 


80406,0

2,5


123787,7

2,7


296117,4

6,0


Iran 

  İtaliya 

392,8

0,0


274,5

0,0


235,3

0,0


Italy 

  Rusiya 

80406,0

2,5


128267,1

2,7


296117,4

6,0


Russia 

  Hindistan 

-

-

78989,81,7

43498,3


0,9

India 

  Niderland 

-

-

57452,11,2

507,1


0,0

Netherlands 

  İsveçrə 

111,9

0,0


-

-

--

Swetzeriand 

  Lüksemburq 

12,0

0,0


10,8

0,0


-

-

Luxemburg 

  Sinqapur 

82,8


0,0

18576,6


0,4

772,3


0,0

Singapore 

  Filippin 

20544,1

0,6


-

-

--

Philippine 

  Beynəlxalq 

  təşkilatlar 

271251,9


8,3

231080,6


4,9

230399,5


4,7

International 

organizations 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

555


20.14 2014-cü 

ildə iqtisadi fəaliyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş  

xarici vəsaitlər 

Foreign investment directed to fixed capital by types of economic  

activity in 2014 

 

 Milyon 

manat 


 

Mln. 

manats 

Xüsusi 


çəkisi, faizlə 

 

Share, 

in  per cent 

 

Cəmi 4903,6 

100,0 

Total

          o cümlədən: 

 

 

        including:   Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı   

  və balıqçılıq 

14,0 

0,3 

Agriculture, forestry and 

fishing

  Sənaye 

4268,8 

87,1 

Industry

    Mədənçıxarma sənayesi 

4184,6 

85,3 

Mining industry 

    Emal sənayəsi 

0,9 

0,0 

Manufacturing industry 

       Qida məhsullarının istehsalı

-

-

Manufacture of food products        Maşın və avadanlıqların   

       quraşdırılması və təmiri 

0,9 

0,0 


Repair and installation of 

machinery and equipment 

    Elektrik enerjisi, qaz və buxar   

    istehsalı, bölüşdürüiməsi və   

    təchizatı 

75,8 

1,6 

Electricity, gas and steam 

production, distribution  

and supply

       Elektrik enerjisinin istehsalı,   

       ötürülməsi və bölüşdürülməsi 

75,8 


1,6 

Electric power generation

transmission and distribution 

    Su təchizatı; tullantıların    

    təmizlənməsi və emalı 

7,5 

0,2 

Water supply; waste  

treatment and disposal 

       Suyun təmizlənməsi və   

       bölüşdürülməsi 

7,5 


0,2 

Water treatment and 

distribution 

       Çirkli suların yığılması və emalı 

0,0 

0,0 


Sewerage treatment 

  Tikinti 

299,4 

6,1 

Construction 

  Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin    

  təmiri 

Trade; repair of transport 

means

  Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı 

313,2 

6,4 

Transportation and storage 

    Nəqliyyat 

313,2 

6,4 


Transport 

       Yerüstü və boru kəməri   

       nəqliyyatının fəaliyyəti 

3,0 


0,1 

Land transport and   

pipelines 

          Avtovus, metro və taksi   

          nəqliyyatının fəaliyyəti Bus, undergraund                 

and taxi 

          Boru kəməri nəqliyyatının  

          fəaliyyəti 

3,0 


0,1 

Pipeline 

transportation 

       Hava nəqliyyatının fəaliyyəti Air transport        Anbar təsərrüfatı və yardımçı   

       nəqliyyat fəaliyyəti 

310,2 

6,3 


Warehousing and support 

activities for transportation 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

556


20.14 2014-cü 

ildə iqtisadi fəaiiyyət növləri üzrə əsas kapitala yönəldilmiş  

xarici vəsaitlər 

Foreign investment directed to fixed capital by types of economic  

activity in 2014 

...ardı   

 

 

  

 

              ...continued 

 

Milyon manat 

 

Mln. 

manats 

Xüsusi 


çəkisi, faizlə 

 

Share, 

in  per cent 

 

  Turistlərin yerləşdirilməsi və     ictimai iaşə 

     Accommodation and  

     food service activities 

  İnformasiya və rabitə

Information and 

communication

 

    Rabitə

 

Communication

 

  Peşə, elmi və texniki fəaliyyət2,4 

0,0 

Professional, scientific  and 

technical activities

 

  İnzibati və yardımçı   

  xidmətlərin göstərilməsi

0,2 

0,0 

Administrative and  support 

service activities

 

  Döviət idarəetməsi və müdafiə;     sosial təminat

 

4,9 

0,1 

Public administration and 

defence; social security

 

  Təhsil

 

0,7 

0,0 

Education

  Əhaliyə səhiyyə və sosial   

  xidmətlərin göstərilməsi

0,0 

0,0 

Human health and social 

work activities

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

557


20.15 2014-cü 

ildə şəhər və rayonlar üzrə əsas fondların istifadəyə  

verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 

(bütün maliyyə mənbələri hesabına, faktiki qiymətlərlə, min manat) Fixed assets submitted into use and investment directed to fixed  

capital by towns and regions in 2014 

              (at the expense of all financial sources, by actual prices, thsd.manats) 

 

Şəhər və rayonlar Əsas fondlar 

 

 Əsas kapitala 

vəsaitlər 

Tikinti-quraşdırma 

işləri 


 

Towns and regions 

Fixed assets 

Investment to 

fixed capital 

Construction        

montage work 

Naxçıvan MR 

987288,9 

924628,6 

806943,3 

Nakhchivan AR 

Bakı 


5105122,3 

11853003,0 

7887008,4 

Baku 

Şirvan 


37304,0 

17023,1 


15894,0 

Shirvan 

Gəncə 


353247,7 

387245,1 

348036,4 

Ganja 

Mingəçevir 

15431,0 

151638,3 

139535,7 

Mingechevir 

Sumqayıt 

52109,3 

181545,9 

175022,1 

Sumgait 

Naftalan 

2395,5 

2314,2 


1848,2 

Naftalan 

Abşeron 


91158,7 

346835,4 

333664,0 

Absheron 

Ağcabədi 

25004,0 

30687,7 


27443,0 

Agjabedi 

Ağdam 


50912,8 

67313,4 


62499,2 

Agdam 

Ağdaş 


130191,6 

137619,3 

130566,9 

Agdash 

Ağstafa 


46656,7 

52380,1 


48389,2 

Agstafa 

Ağsu 


11540,1 

48265,2 


47142,2 

Agsu 

Astara 


29741,2 

41944,2 


39651,1 

Astara 

Balakən 


35753,6 

22958,9 


21886,1 

Balaken 

Beyləqan 

48518,1 

69440,3 


66375,5 

Beylagan 

Bərdə 


25183,5 

58982,5 


57146,0 

Barda 

Biləsuvar 

31156,7 

30511,8 


29390,8 

Biiasuvar 

Cəbrayıl 

7,7 

7,7 


2,9 

Jabrail 

Cəlilabad 

26232,7 

63246,1 


59569,3 

Jalilabad 

Daşkəsən 

36994,2 

10267,6 


8478,1 

Dashkesen 

Füzuli 


18529,2 

16418,4 


15887,6 

Fizuly 

Gədəbəy 


2964,4 

24991,8 


23108,3 

Gedabey 

Goranboy 

84673,4 

28706,9 


23576,5 

Goranboy 

Göyçay 


13917,0 

47583,0 


44017,8 

Goychay 

Göygöl 


107448,3 

77032,9 


72349,2 

Goygol 

Hacıqabul 

41730,1 

56129,5 


54205,8 

Hajigabul 

Xaçmaz 


50787,9 

31129,5 


30407,9 

Khachmaz 

Xocavənd 

68,4 

68,4 


57,6 

Khojavend 

Xızı 


2177,0 

24750,7 


24583,9 

Khyzy 

İmişli 


42584,3 

73571,0 


59436,0 

Imishly 

İsmayıllı 

61038,9 

64968,4 


61570,2 

Ismayilly 

Kəlbəcər 

108,4 


108,4 

Kelbajar 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

558


20.15 2014-cü 

ildə şəhər və rayonlar üzrə əsas fondların istifadəyə  

verilməsi və əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlər 

 (bütün maliyyə mənbələri hesabına, faktiki qiymətlərlə, min manat) 

Fixed assets submitted into use and investment directed to fixed  

capital by towns and regions in 2014 

(at the expense of all financial sources, by actual prices, thsd.manats) 

...ardı   

 

 

  

 

                             ...continued Şəhər və rayonlar 

Əsas fondlar 

 

 

Əsas kapitala vəsaitlər 

Tikinti-quraşdırma 

işləri 

 

Towns and regions Fixed assets 

Investment to 

fixed capital 

Construction        

montage work 

Kürdəmir 

25581,8 

92686,1 


91148,8 

Kurdamir 

Qax 


26345,4 

11818,7 


11301,5 

Gakh 

Qazax 


24560,1 

15742,0 


14893,2 

Gazakh 

Qəbələ 


81012,0 

87410,6 


79361,2 

Gabala 

Qobustan 

8968,7 

34388,7 


29292,3 

Gobustan 

Quba 


33145,1 

71197,6 


67017,2 

Guba 

Qusar 


9683,3 

150390,3 

118372,2 

Gusar 

Laçın 


89,9 

89,9 


89,9 

Lachin 

Lerik 


8250,6 

22590,4 


22377,2 

Lerik 

Lənkəran 

65296,2 

102465,8 

99049,4 

Lankaran 

Masallı 


15022,7 

65576,8 


62268,2 

Masally 

Neftçala 

2894,7 

33558,2 


32556,7 

Neftchala 

Oğuz 


49044,6 

21100,2 


20497,3 

Oghuz 

Saatlı 


27447,2 

41548,2 


40555,3 

Saatly 

Sabirabad 

45378,3 

52003,2 


48233,5 

Sabirabad 

Salyan 


28951,8 

50253,3 


42369,0 

Salyan 

Samux 


8565,1 

8678,5 


7950,2 

Samukh 

Siyəzən 


20515,6 

67926,5 


41978,5 

Siyazan 

Şabran 


5583,0 

48116,4 


41782,0 

Shabran 

Şamaxı 


13089,8 

23975,8 


23713,4 

Shamakhy 

Şəki 


43372,6 

35747,8 


31316,0 

Sheki 

Şəmkir 


40659,4 

162905,5 

140881,8 

Shamkir 

Şuşa 


960,0 

960,0 


960,0 

Shusha 

Tərtər 


16835,6 

13068,9 


12236,6 

Terter 

Tovuz 


21243,7 

46233,8 


39863,0 

Tovuz 

Ucar 


12279,8 

85401,5 


81737,7 

Ujar 

Yardımlı 

14520,2 

22510,0 


21801,3 

Yardymly 

Yevlax 


41460,0 

113071,6 

110577,8 

Yevlakh 

Zaqatala 

84796,1 

48223,6 


38939,3 

Zagatala 

Zərdab 


5626,2 

8756,9 


8445,3 

Zardab 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

559


20.16 Tikinti 

müəssisələrinin fəaliyyətinin əsas göstəriciləri 

Main indicators of activities of construction enterprises 

 

Göstəricilər 2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Indicators 

Tikintidə fəaliyyət 

göstərən müəssisələrin 

sayı 


1405

1391


1387 

1480


1446

1498


Number of enterprises 

in construction 

Öz güclərilə yerinə 

yetirilmiş işin (xidmətin) 

həcmi, milyon manat  

1558,0

4531,4


6115,0  7716,0

8721,2


8591,9

Volume of the works 

(service) implemented 

by own force, mln. 

manats 

Əsas fondlar (ilin 

axırına), milyon manat 

937,4


2392,8

2564,0  2676,8

3083,5

3294,9


Fixed assets (end of the 

year) mln. manats 

Əlavə dəyər, cari 

qiymətlərlə, milyon 

manat 


1171,6

3439,7


4141,0  5507,9

6753,7 7397,1

*)

Value added, current 

prices year, mln.manat 

Ümumi mənfəət, zərər  

(-), cari qiymətlərlə,  

milyon manat 

92,9

187,3


305,1 

129,7


291,3

493,7


Total profit, loss (-), 

current prices, 

mln.manats 

İşçilərin orta illik 

sayı, min nəfər** 

52,5


66,4

78,1 


94,7

101,1


98,5

Average annual number 

of employees,  thsd. 

persons** 

Orta aylıq nominal 

əmək haqqı, manat 

237,6


505,8

519,6 


587,5

625,5


626,9

Average monthiy 

nominal wages and 

salaries, manat 

 

*)  İlkin məlumatlara əsasən  *)  Based on primary data

 

**) Orta aylıq əmək haqqının hesablanması üçün qəbul edilən işçilərin sayı  **) Number of workers for counting average monthly wage 

 

20.17 Tikinti 

müəssisələrində işçilərin orta illik siyahı sayı və orta aylıq  

əmək haqqı  

Average annual payroll and average monthly wage of employees  

engaged in construction enterprises 

 

 İşçilərin orta illik siyahı sayı, 

min nəfər

 

Average annual payroll,  

thsd. persons

İşçilərin orta aylıq nominal əmək haqqı,       

manat

 

Average monthly nominal wage  of employees, manats

 

Cəmi 

Total

 

o cümlədən:  including:

 

Cəmi 

Total

 

o cümlədən:  including:

 

iri  

large 

kiçik


 

small 

iri 


 

large 

kiçik


 

 

small 

 

2005 

58,8


49,5

 

9,3237,6

268,1


57,1

 

2010 

68,3


58,8

 

9,5505,8

533,1


320,6

 

2011 

78,6


69,8

 

8,8519,6

544,0


319,9

 

2012 

95,4 

84,1 


11,3 

587,5 


631,8 

261,3 


2013 

101,4 


86,7 

14,7 


625,5 

681,9 


288,8 

2014 

101,9 


89,7 

12,2 


626,9 

667,1 


323,5 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

560


20.18 2014-cü 

ildə fəaliyyət göstərən iri və kiçik tikinti müəssisələrinin  

fəaliyyət növlərinə görə sayı və öz gücləri ilə yerinə yetirilmiş işin  

(xidmətin) həcmi 

Number of large and small enterprises by types of activity  

and volume of provided work (service) by own forces in 2014 

 

 Müəssisələrin sayı, vahid  

 

Number of enterprises, unit 

Yerinə yetirilmiş işin (xidmətin)  

həcmi, min manat Volume of carried out work 

(service), thsd. manats 

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   76   77   78   79   80   81   82   83   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə