Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə83/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   115

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

578


...ardı    

 

  

 

                  ...continued 

 

Cədvəl 


Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

22.20 Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsinin strukturu Structure of freight turnover in transport sector 

587 


22.21 Bir 

sərnişinin orta daşınma məsafəsi Average transportation distance of per passenger 

587 


22.22 Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınmasının strukturu 

Structure of passenger conveyance in transport sector 

588 


22.23 Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsinin strukturu 

Structure of passenger turnover in transport sector 

588 


22.24 Nəqliyyat vasitələri 

Modes of transport 

588 


22.25 Növlər üzrə nəqliyyat sektorunda əlaqə yollarının uzunluğu 

Lenght of link ways in trasport sector by modes of transport 589 

22.26 Ölkə ərazisində əlaqə yollarının sıxlığı Density of link ways in the territory of the country 589 

22.27 


Şəhər və rayonlar üzrə hər 100 ailəyə düşən şəxsi minik avtomobillərinin sayı 

Number of private passenger cars per 100 families,by towns and regions 590 

22.28 Avropa-Qafqaz-Asiya 

nəqliyyat dəhlizinin işi 

Activity of the Europe-Caucasus-Asia transport corridor  591 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

579


22.1 Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorunda yük daşınması (min ton) 

 

Cargo transportation in transport and non- transport sector  

 

(thsd.tonnes) 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014

 

Cəmi 160976

222638

227710 

234641

241635

244836

Total 

    o cümlədən:   

    including: 

Nəqliyyat 

sektoru 

128328

196452

203586 

210862

217926

221990

Transport sector 

dəmir yolu 

26522

22349


22203 

23116


23127

21795


railway 

dəniz 13680

11714

12499 


12371

11510


9934

sea 

hava 74


40

51 


82

126


124

air 

boru kəməri 18534

62458

59053 


57170

57941


61534

pipelines 

  qaz kəməri 6842

12476

13451 


13854

14392


15750

   gas pipes 

    neft kəməri 11692

49982

45602 


43316

43549


45784

   oil pipes 

avtomobil 69518

99891

109780 


118123

125222


128603

road 

Qeyri- 

nəqliyyat  

sektoru 

32648

26186

24124 

23779

23709

22846

Non-transport   

sector   

   avtomobil   

13620

16123


14495 14307

14133


13681

   road 

   neft kəməri  

11063

3984


3817 3922

4270


4298

   oil pipeline  

   dəmir yolu  

7965

6079


5812 5550

5306


4867

   railway 

 

22.2  

Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorunda yük daşınmasının 

              artım sürəti  (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

 

Growth rate of cargo transportation in transport and non-transport sector  

(as per cent to previous year) 

 

 

20052010

2011 

2012        2013

2014 

 

Cəmi 108,8

102,3

102,3 

103,0

103,0

101,3 

Total 

o cümlədən:  

 

including: 

Nəqliyyat 

sektoru 

109,4

103,2

103,6 

103,6

103,4

101,9 

Transport sector 

dəmir yolu  

128,3

    107,599,3 

104,1


100,0

94,2 


railway 

dəniz  


103,6

88,8


106,7 

99,0


93,0

86,3 


sea 

hava 98,7

124,1

127,8 


161,1

153,7


98,4 

air 

boru kəməri  

102,1

100,6


94,5 

96,8


101,3

106,2 


pipelines 

   qaz kəməri 104,4

107,2

107,8 


103,0

103,9


109,4 

   gas pipes 

   neft kəməri 

100,9

99,0


91,2 

95,0


    100,5

105,1 


   oil pipes 

avtomobil 106,6

106,0

109,9 


107,6

106,0


102,7 

road 

Qeyri- 

nəqliyyat 

sektoru 

106,5

96,0

92,1 

98,6

99,7

96,4 

Non-transport 

sector 

 avtomobil  

106,3

101,2


89,9 98,7

98,8


96,8 road 

 neft kəməri  

123,1

94,1


95,8 102,8

108,9


100,7 oil pipeline 

 dəmir yolu  

89,6

85,4


95,6 95,5

95,6


91,7 railway 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

580


22.3 Ayrı-ayrı nəqliyyat növləri ilə yük daşınması (min ton) 

 

Cargo transportation by modes of transport  (thsd.tonnes) 

 

 

 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

 

Cəmi 160976

222638

227710 

234641

241635

244836 Total 

o cümlədən: 

 

    including: 

Dəmir yolu- cəmi 

34487

28428


28015 28666

28433


26662 Railway-total 

nəqliyyat sektoru 

26522

22349


22203 23116

23127


21795

transport sector 

qeyri-nəqliyyat 

sektoru 7965

6079


5812 

5550


5306

4867


non-transport 

sector 

Dəniz 13680

11714

12499 


12371

11510


9934 Sea 

Hava 74


40

51 


82

126


124 Air 

Boru kəməri-cəmi 29597

66442

62870 


61092

62211


65832 Pipelines-total 

qaz kəməri 

6842

12476


13451 13854

14392


15750

gas pipes 

neft kəməri 

22755

53966


49419 47238

47819


50082

oil pipes 

nəqliyyat sektoru 

11692

49982


45602 43316

43549


45784

transport sector 

qeyri-nəqliyyat 

sektoru 11063

3984


3817 

3922


4270

4298


non-transport 

sector 

Avtomobil- cəmi 

83138

116014


124275 132430

139355


142284 Road - total 

nəqliyyat sektoru 

69518

99891


109780 118123

125222


128603

transport sector 

qeyri-nəqliyyat 

sektoru 13620

16123


14495 

14307


14133

13681


non-transport 

sector            

 

 22.4 Ayrı-ayrı nəqliyyat növləri ilə yük daşınmasının artım sürəti 

              (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)  

Growth rate of cargo transportation by modes of transport  

 

(as per cent to previous year) 

 

 

20052010

2011

2012

2013

2014 

 

Cəmi 108,8

102,3

102,3

103,0

103,0

101,3 

Total 

o cümlədən:         including: 

Dəmir yolu -cəmi 116,7

101,8

98,5


102,3

99,2


93,8 

Railway-total 

    nəqliyyat sektoru 

128,3

107,5


99,3

104,1


100,0

94,2 


transport sector 

    qeyri-nəqliyyat 

sektoru 89,6

85,4


95,6

95,5


95,6

91,7 


non-transport 

sector 

Dəniz 103,6

88,8

106,7


99,0

93,0


86,3 

Sea 

Hava 98,7

124,1

127,8


161,1

153,7


98,4 

Air 

Boru kəməri-cəmi 109,1

100,1

94,6


97,2

101,8


105,8 

Pipeines-total 

qaz kəməri 104,4

107,2

107,8


103,0

103,9


109,4 

 gas pipes 

neft kəməri 110,6

98,6

91,6


95,6

101,2


104,7 

 oil pipes 

nəqliyyat sektoru 

100,9

99,0


91,2

95,0


100,5

105,1 


transport sector       

qeyri-nəqliyyat 

sektoru 123,1

94,1


95,8

102,8


108,9

100,7 


non-transport 

sector        

Avtomobil-cəmi 106,6

105,3

107,1


106,6

105,2


102,1 

 Road-total 

nəqliyyat sektoru 

106,6

106,0


109,9

107,6


106,0

102,7 


transport sector      

qeyri-nəqliyyat 

sektoru 106,3

101,2


89,9

98,7


98,8

96,8 


non-transport 

sector 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

581


22.5 Nəqliyyat sektorunda yük daşınması (min ton) 

 

Cargo transportation in transport sector (thousand tonnes) 

 

 

20052010

2011

2012

2013

2014   

Cəmi 

128328

196452

203586

210862

217926

221990  Total 

o cümlədən: 

 

including: 

dəmir yolu  

26522

22349


22203

23116


23127

21795  railway  

dəniz  

13680


11714

12499


12371

11510


9934  sea 

hava 74


40

51

82126

124 


air 

boru kəməri 18534

62458

59053


57170

57941


61534 

pipelines 

  qaz kəməri 6842

12476

13451


13854

14392


15750 

   gas pipes 

  neft  kəməri 11692

49982

45602


43316

43549


45784 

   oil pipes 

avtomobil 69518

99891

109780


118123

125222


128603 

road 

 

22.6 Nəqliyyat sektorunda yük daşınmasının artım sürəti 

             (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

 

Growth rate of cargo transportation in transport sector 

 

(as per cent to previous year)  

 

20052010

2011 

2012

2013

2014 

 

Cəmi 109,4

103,2

103,6 

103,6

103,4

101,9 

Total 

o cümlədən:   including: 

dəmir yolu  

128,3

107,5


99,3 

104,1


100,0

94,2 


railway  

dəniz  


103,6

88,8


106,7 

99,0


93,0

86,3 


sea 

hava 98,7

124,1

127,8 


161,1

153,7


98,4 

air 

boru kəməri 102,1

100,6

94,5 96,8101,3

106,2 


pipelines 

  qaz kəməri

104,4

107,2


107,8 103,0

103,9


109,4 

   gas pipes 

  neft kəməri

100,9

99,0


91,2 95,0

100,5


105,1 

   oil pipes 

avtomobil 106,6

106,0

109,9 


107,6

106,0


102,7 

road 

 

22.7 Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorunda daşınan yüklərin dövriyyəsi 

 (milyon 

ton-km) 

 

Cargo transportation turnover in transport and non transport sector                        

 

(million tonnes-km) 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014

 

Cəmi 33565

101447

95122 

93869

94946

97597

  Total 

o cümlədən:  including: 

Nəqliyyat 

sektoru 

26533


97504

91461 90110

90887

93497


Transport 

sector 

dəmir yolu 

9628

8250


7845 

8212


7958

7371


railway 

dəniz 7521

4859

5186 


5062

4632


4124

sea 

hava 310


139

224 


357

443


447

air 

boru kəməri 1538

72931

65850 


63172

63734


67039

pipelines 

   qaz kəməri 914

4127

3890 


4001

4460


5009

   gas pipes 

   neft kəməri 624

68804

61960 


59171

59274


62030

   oil pipes 

avtomobil 7536

11325

12356 


13307

14120


14516

road 

Qeyri-nəqliyyat 

sektoru 

7032


3943

3661 3759

4059

4100


Non-transport 

sector 

avtomobil  

334

403


420 

437


455

473


 road 

neft kəməri  

6638

3459


3168 

3255


3544

3567


 oil pipeline 

dəmir yolu 

60

81

73 67

60

60 railway 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

582


22.8 Nəqliyyat və qeyri-nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsinin artım 

              sürəti (əvvəlki ilə nisbətən, faizlə) 

 

Growth rate of cargo transportation turnover in transport and non-    

transport sector (as per cent to previous year) 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014

 

Cəmi 114,1

99,8

93,8 

98,7

101,1

102,8

Total 

o cümlədən: 

 

including: 

 

Nəqliyyat 

sektoru 

114,0


99,8

93,8 98,5

100,9

102,9


Transport sector 

dəmir yolu 

127,8

108,7


95,1 

104,7


96,9

92,6


railway 

dəniz 


111,1

78,7


106,7 97,6

91,5


89,0

sea 

hava 98,4

125,5

161,4 


159,8

124,1


100,9

air 

boru kəməri 90,7

99,6

90,3 


95,9

100,9


105,2

pipelines 

  qaz kəməri 

87,8

89,3


94,3 102,8

111,5


112,3

    gas pipes 

  neft kəməri 95,3

100,3

90,1 


95,5

100,2


104,6

    oil pipes 

avtomobil 108,2

106,5

109,1 


107,7

106,1


102,8

road 

Qeyri-nəqliyyat 

sektoru 

114,8


98,8

92,8 102,7

108,0

101,0


Non-transport sector 

avtomobil 106,7

104,1

104,0 


104,1

104,1


104,0

road 

neft kəməri  

115,7

98,4


91,6 

102,8


108,9

100,6


oil pipeline 

dəmir yolu  

81,1

92,0


90,1 91,3

89,6


100,0

railway 

 

 

22.9 Ayrı-ayrı nəqliyyat növləri ilə daşınan yüklərin dövriyyəsi  

              (milyon ton-km) 

 

Cargo transportation turnover by modes of transport (million tonnes-km) 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014

 

Cəmi 33565

101447

95122 

93869

94946

97597

Total 

o cümlədən:  including: 

Dəmir yolu -cəmi 9688

8331

7918 82798018

7431


Railway-total 

nəqliyyat 

sektoru 9628

8250


7845 

8212


7958

7371


transport 

sector 

qeyri-nəqliyyat 

sektoru 60

81

73 67

60

60non-transport  

sector 

Dəniz 7521

4859

5186 


5062

4632


4124

Sea 

Hava 


310

139


224 357

443


447

Air 

Boru kəməri-cəmi 8176

76390

69018 


66427

67278


70606

Pipelines-total 

qaz kəməri 914

4127

3890 


4001

4460


5009

     gas pipes 

neft kəməri 

7262

72263


65128 62426

62818


65597

     oil pipes 

nəqliyyat 

sektoru 624

68804


61960 

59171


59274

62030


transport 

sector 

qeyri-nəqliyyat 

sektoru 6638

3459


3168 

3255


3544

3567


non-transport 

sector             

Avtomobil-cəmi 7870

11728

12776 


13744

14575


14989

Road-total 

nəqliyyat 

sektoru 7536

11325


12356 

13307


14120

14516


transport 

sector 

qeyri-nəqliyyat 

sektoru 334

403


420 

437


455

473


non-transport  

sector 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   79   80   81   82   83   84   85   86   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə