Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə84/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   115

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

583


22.10 Ayrı-ayrı nəqliyyat növləri ilə yük dövriyyəsinin artım sürəti 

 

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)  

Growth rate of cargo transportation turnover by modes of transport 

              (as per cent to previous year) 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014

 

Cəmi 114,1

99,8

93,8 

98,7

101,1

102,8

Total 

      o cümlədən:  including: 

Dəmir yolu-cəmi 127,3

108,5

95,0 


104,5

96,8


92,7

Railway-total 

nəqliyyat sektoru 

127,8

108,7


95,1 

104,7


96,9

92,6


transport sector 

qeyri-nəqliyyat 

sektoru  

81,1


92,0

90,1 


91,3

89,6


100,0

non-transport 

sector 

Dəniz 111,1

78,7

106,7 


97,6

91,5


89,0

 Sea 

Hava 98,4

125,8

161,4 


159,8

124,1


100,9

 Air 

Boru kəməri-cəmi 110,0

99,6

90,4 96,2101,3

104,9


Pipelines-total 

   qaz kəməri 87,8

89,3

94,3 


102,8

111,5


112,3

  gas pipes 

   neft kəməri 113,6

100,2

90,1 


95,9

110,2


104,0

  oil pipes 

nəqliyyat sektoru 

95,3

100,3


90,1 

95,5


100,2

104,6


transport sector 

qeyri-nəqliyyat 

sektoru 115,7

98,4


91,6 

102,8


108,9

100,6


non-transport 

sector 

Avtomobil-cəmi 

108,1

106,4


108,9 107,6

106,0


102,8

Road-total 

nəqliyyat sektoru 

108,2

106,5


109,1 107,7

106,1


102,8

 transport sector 

qeyri-nəqliyyat 

sektoru 106,7

104,1


104,0 

104,1


104,1

104,0


 non-transport 

sector    

 

 

22.11 Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsi (milyon ton-km) 

 

Cargo turnover  in transport sector (million tonnes-km) 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014 

 

Cəmi 26533

97504

91461 

90110

90887

93497     Total 

      o cümlədən:

  

     

including: 

dəmir yolu 

9628

8250


7845 

8212


7958

7371 


railway  

dəniz  


7521

4859


5186 

5062


4632

4124 


sea 

hava 310


139

224 


357

443


447 

air 

boru kəməri 1538

72931

65850 


63172

63734


67039 

pipelines 

  qaz kəməri 

914

4127


3890 4001

4460


5009 

   gas pipes 

  neft kəməri 

624

68804


61960 59171

59274


62030 

   oil pipes 

avtomobil 

7536

11325


12356 13307

14120


14516 

road 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

584


22.12 Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsinin artım sürəti  

 

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)  

Growth rate of cargo turnover in transport sector 

 

(as per cent to previous year) 

 

 

20052010

2011

2012

2013

2014

 

Cəmi 114,0

99,8

93,8

98,5

100,9

102,9

Total 

      o cümlədən: including: 

dəmir yolu 

127,8

108,7


95,1

104,7


96,9

92,6


railway  

dəniz  


111,1

78,7


106,7

97,6


91,5

89,0


sea 

hava 98,4

125,8

161,4


159,8

124,1


100,9

air 

boru kəməri 90,7

99,6

90,3


95,9

100,9


105,2

pipelines 

  qaz kəməri 87,8

89,3

94,3


102,8

111,5


112,3

    gas pipes 

  neft kəməri 95,3

100,3

90,1


95,5

100,2


104,6

    oil pipes 

avtomobil 108,2

106,5

109,1


107,7

106,1


102,8

road 

 

 

22.13 Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınması (milyon sərnişin) 

 

Passenger conveyance in transport sector (million passengers) 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014

 

Cəmi 1000,3

1387,3

1491,9 

1617,3

1746,1

1828,3

Total 

o cümlədən:   including: 

  dəmir yolu  

5,5


4,8

3,5 


2,7

2,5


2,5

  railway  

  dəniz  

0,02

0,01


0,01 

0,01


0,01

0,02


  sea 

  hava 


1,2

1,0


1,4 

1,6


1,7

1,8


  air 

 

 tramvay 

-

--

--

  tram 

  trolleybus 

0,7

--

-

-  trolleybus 

  metropoliten 

147,0

181,1


182,6 195,6

206,7


215,5

  metro 

  avtomobil 

845,9

1200,3


1304,4 

1417,4


1535,2

1608,5


  road total 

       o cümlədən:          of which: 

    avtobus 

821,1


1158,3

1257,9 


1366,1

1478,8


1548,3

    bus 

    taksi 

24,8

42,0


46,5 

51,3


56,4

60,2


    taxi 

 

22.14 Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınmasının artım sürəti 

 

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)  

Growth rate of passenger conveyance in  transport sector  

 

(as per cent to previous year) 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014

 

Cəmi 104,8

104,5

107,5 

108,4

108,0

104,7

Total 

o cümlədən:        including: 

  dəmir yolu 

104,8


75,2

71,9 


77,3

94,0


100,4

  railway 

  dəniz 90,0

115,4

144,2 


98,8

82,4


107,1

  sea 

  hava 


110,7

108,1


137,1 

114,6


104,1

107,6


  air 

 

 tramvay 

-

--

--

  tram 

  trolleybus 

63,2

--

-

-  trolleybus 

  metropoliten 

107,3

87,9


100,8 107,1

105,6


104,3

  metro 

   avtomobil   

104,5

107,7


108,7 

108,7


108,3

104,8


    road 

o cümlədən:  of which: 

     avtobus 

104,4

107,6


108,6 

108,6


108,2

104,7


     bus 

     taksi 

106,8

110,3


110,7 

110,3


110,0

106,7


     taxi 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

585


22.15 Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsi (milyon sərnişin-km) 

 

Passenger  turnover in  transport sector (million passengers-km) 

 

 

20052010

2011

2012

2013

2014

 

Cəmi 14747

20997

22881

25083

27307

28909

Total 

o cümlədən: including: 

  dəmir yolu  

878

917


660

591


609

612


  railway  

  dəniz  

7

4

76

5

5  sea 

  hava 


1588

1613


2106

2476


2579

2922


  air 

  tramvay 

-

-

--

-

-  tram 

  trolleybus 

1

-

--

-

-  trolleybus 

  metropoliten 

1381

1830


1844

1976


2234

2378


  metro 

  avtomobil-cəmi 

10892

16633


18264

20034


21880

22992


  road - total 

o cümlədən: of which: 

   avtobus 

10370

15752


17280

18939


20663

21696


    bus 

   taksi 

522

881


984

1095


1217

1296


    taxi 

 

22.16 Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsinin artım sürəti  

 

(əvvəlki ilə nisbətən, faizlə)  

Growth rate of passenger turnover in transport sector 

 

(as per cent to previous years) 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014

 

Cəmi 106,8

106,3

109,0 

109,6

108,9

105,9

Total 

o cümlədən:  including: 

  dəmir yolu 

111,3

89,6


72,0 

89,5


103,0

100,5


  railway 

  dəniz 86,3

121,6

151,1 


94,1

83,3


100,0

  sea 

  hava 


109,5

108,4


130,6 

117,6


104,2

113,3


  air 

 

 tramvay 

-

--

--

  tram 

  trolleybus 

50,0

--

-

-  trolleybus 

  metropoliten 

107,3

94,4


100,8 107,1

113,1


106,4

  metro 

  avtomobil-cəmi 106,0

108,8

109,8 


109,7

109,2


105,1

  road - total 

o cümlədən:  of which: 

     avtobus 

105,8

108,7


109,7 

109,6


109,1

105,0


    bus 

     taksi 

109,2

110,2


111,7` 

111,3


111,1

106,5


    taxi 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

586


22.17 Nəqliyyat sektorunda əlaqə növləri üzrə sərnişin daşınması (mlyn. sərnişin) 

 

Passenger conveyance by types of link (million passengers) 

 

  

2005

2010

2011

2012

2013

2014

 

Əlaqənin bütün növləri üzrə cəmi 

1000,3

1387,3

1491,9

1617,3

1746,1

1828,3

All types of  

link-total 

o cümlədən: including: 

Şəhərlərarası: Interurban 

avtobus 25,6

36,2

39,1


42,2

45,4


48,6

bus 

dəmir yolu 

2,2

2,3


1,7

1,6


1,6

1,5


railway 

dəniz  


0,02

0,01


0,01

0,01


0,01

0,02


sea 

aviasiya 1,2

1,0

1,4


1,6

1,7


1,8

air 

Şəhərətrafı: Suburban: 

avtobus 217,2

288,9

309,9


332,0

355,5


378,6

bus 

dəmir yolu  

(şəhərdaxili  

əlaqə də daxil  

olmaqla) 3,3

2,5


1,7

1,0


0,9

1,0


railway 

(including in 

urban  

relation) 

Şəhərdaxili: Inurban: 

avtobus 578,4

833,3

908,9


992,0

1077,9


1121,1

bus 

taksi 24,8

42,0

46,5


51,3

56,4


60,2

taxi 

tramvay 


-

-

--

-

-tramway 

trolleybus 0,7

-

-

--

-

trolleybus 

metropoliten 147,0

181,1


182,6

195,6


206,7

215,5


subway 

 

22.18  Bir ton yükün orta daşınma məsafəsi (km) 

 

Average transportation distance of per ton cargo (km) 

 

 

20052010

2011 

2012

2013

2014  

Cəmi 

208,5

455,7

417,7 

400,1

392,9

398,6

Total 

o cümlədən: 

 

including: 

Nəqliyyat 

sektoru 

206,8


496,3

449,2 427,3

417,1

421,2


Transport 

sector 

dəmir yol 

363,0

369,1


353,3 

355,3


344,1

338,2


railway 

dəniz 549,8

414,8

414,9 


409,2

402,5


415,1

sea 

hava 4189,2

3497,5

4392,2 


4353,7

3515,9


3604,8

air 

boru kəməri 83,0

1167,7

1115,1 


1105,0

1100,0


1089,5

pipelines 

    qaz kəməri 133,6

330,8

289,2 


288,8

309,9


318,0

    gas pipes 

    neft kəməri 53,4

1376,6

1358,7 


1366,0

1361,1


1354,8

    oil pipes 

avtomobil 108,4

113,4

112,6 


112,7

112,8


112,9

road 

Qeyri-nəqliyyat 

sektoru 

215,4


150,6

151,8 158,1

171,2

179,5


Non- trans-

port sector 

avtomobil 24,5

25,0

29,0 


30,5

32,2


34,6

road 

neft kəməri 600,0

868,2

830,0 


829,9

830,0


829,9

oil pipeline 

dəmir yolu 

7,5

13,4


12,6 

12,1


11,4

12,3


 railway 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

587


22.19 Nəqliyyat sektorunda yük daşınmasının strukturu (faizlə) 

  

Structure of freight transportation in transport sector (in per cent) 

 

Nəqliyyatın  

növləri 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Means of  

transport 

Cəmi 

100,0

100,0

100,0 

100,0

100,0

100,0

Total 

  o cümlədən:  

 

   including: 

  dəmir yolu 

20,7

11,4


10,9 

11,0


10,6

9,8


  railway 

  dəniz 10,7

6,0

6,1 


5,9

5,3


4,5

  sea 

  hava  


0,06

0,02


0,03 

0,04


0,1

0,1


  air 

  boru kəməri 14,4

31,8

29,0 


27,1

26,6


27,7

  pipelines 

  avtomobil 

54,2

50,8


54,0 

56,0


57,5

57,9


  road 

 

22.20 Nəqliyyat sektorunda yük dövriyyəsinin strukturu (faizlə) 

 

Structure of freight turnover in transport sector (per cent) 

 

Nəqliyyatın  

növləri 

2005

2010

2011

2012

2013

2014 

Means of      

transport 

Cəmi 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 

Total 

o cümlədən: 

 

including: 

dəmir yolu 

36,3

8,5


8,6

9,1


8,8

7,9 


railway 

dəniz 28,3

5,0

5,7


5,6

5,1


4,4 

sea 

hava 1,2


0,1

0,2


0,4

0,5


0,5 

air 

boru kəməri 5,8

74,8

72,0


70,1

70,1


71,7 

pipelines 

avtomobil 28,4

11,6

13,5


14,8

15,5


15,5 

road 

 

22.21 Bir 

sərnişinin orta daşınma məsafəsi (km) 

 

Average transportation distance of per passenger (km) 

 

 

20052010

2011

2012

2013

2014   

 

   Cəmi 

14,7

15,1

15,3

15,5

15,6

15,8  Total 

o cümlədən: 

 

including: 

dəmir yolu 

159,9

190,9


191,4

221,5


242,8

243,1  railway 

dəniz 372,8

375,0


393,1

374,3


350,4

353,7 


sea 

aviasiya 1311,3

1586,0

1510,2


1548,2

1549,9


1632,4 

air 

tramvay 


-

-

--

-tram 

trolleybus 1,6

-

-

--trolleybus 

metropoliten 9,4

10,1


10,1

10,1


10,8

11,0  metro 

avtomobil-cəmi 12,9

13,9


14,0

14,1


14,3

14,3 


road - total 

o cümlədən: 

 

   of which: 

   avtobus 

12,6

13,6


13,7

13,9


14,0

14,0      bus 

   taksi 

21,1


21,0

21,1


21,3

21,6


21,5      taxi 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   80   81   82   83   84   85   86   87   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə