Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə85/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   115

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

588


22.22 Nəqliyyat sektorunda sərnişin daşınmasının strukturu (faizlə) 

 

Structure of passenger conveyance in transport sector (in per cent) 

 

Nəqliyyatın  

növləri 

2005

2010

2011

2012

2013

2014 

Means of  

transport 

Cəmi 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 

Total 

o cümlədən: 

 

including: 

dəmir yolu 

0,5

0,3


0,2

0,2


0,1

0,1 


railway 

dəniz 0,00

0,00

0,00


0,00

0,00


0,00 

sea 

hava 0,1


0,1

0,1


0,1

0,1


0,1 

air 

tramvay 


-

-

--

-tramway 

trolleybus 0,1

-

-

--trolleybus 

metropoliten 14,7

13,1


12,2

12,1


11,8

11,8 


metro 

avtomobil 84,6

86,5

87,5


87,6

88,0


88,0 

road 

 

 

22.23 Nəqliyyat sektorunda sərnişin dövriyyəsinin strukturu (faizlə) 

 

Structure of passenger turnover in transport sector (in per cent) 

 

Nəqliyyatın  

növləri 

2005

2010

2011

2012

2013

2014 

Means of  

transport 

Cəmi 

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 

Total 

o cümlədən: 

 

including: 

dəmir yolu 

5,9

4,4


2,9

2,4


2,2

2,1 


railway 

dəniz 0,1

0,0

0,0


0,0

0,0


0,0 

sea 

hava 10,8

7,7

9,2


9,9

9,4


10,1 

air 

tramvay 


-

-

--

-tramway 

trolleybus 0,0

-

-

--trolleybus 

metropoliten 9,4

8,7


8,1

7,9


8,2

8,2 


metro 

avtomobil 73,9

79,2

79,8


79,9

80,1


79,5 

road 

 

22.24 Nəqliyyat vasitələri (ədəd) 

 

Modes of transport (unit) 

 

Nəqliyyat  

vasitələri 

2005

2010

2011 

2012

2013

2014

Transport  

vehicles 

Avtomobillər, cəmi

612069

982553

1037626 

1135936

1232678

1291008

Motor vehicles, 

total 

o cümlədən:  including: 

minik avtomobilləri

479447

815683


871449 958594

1048806


1100124

cars 

avtobuslar 26735

29569

29189 


29647

30334


30943

buses 

yük avtomobilləri 90852

118460

122182 


130019

133638


141126

lorries 

digərləri 15035

18841

14806 


17676

19900


18815

others 

Motosikllər 

3562

1643


1647 2067

2487


2877

Motorcycles 

Hər 1000 nəfərə 

düşən avtomobillər 72

110


114 

124


133

137


Motor vehicles 

per 1000 

population 

Hər 1 km şosse 

yoluna düşən 

avtomobillər 33

52

55 


60

65

68Motor vehicles 

per 1 km of 

motorway 

Hər 1000 nəfərə 

düşən minik 

avtomobilləri 56

91

96 


104

112


117

Passenger cars 

per 1000 

population 

Hər 100 ailəyə düşən 

şəxsi minik 

avtomobilləri 25

40

42 


46

50

52Private cars per 

100 households 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

589


 22.25  Növlər üzrə nəqliyyat sektorunda əlaqə yollarının uzunluğu 

 

(dəniz yollarından başqa, ilin əvvəlinə)  

Lenght of link ways in trasport sector by modes of transport  

 

(excluding shipping routes, begining of the year) 

 

 

20062010

2011

2012

2013

2014

2015

 

Dəmir yolları,  min km 

2,1


2,1

2,1


2,1

2,1


2,1

2,1


Railway, 

thsd.km 

Metropoliten 

yolları (qoşa xətt 

hesabı ilə), km 

29,9

31,5


31,5

34,6


34,6

34,6


34,6

Metro lines (as  

double lines), 

km 

Trolleybus 

yolları (qoşa xətt 

hesabı ilə),  km 

48,2

-

--

-

--

Trolley-bus 

lines (as double 

lines), km 

Tramvay yolları 

(qoşa xətt hesabı 

ilə),  km 

-

-

--

-

--

Tram lines (as  

double lines), 

km 

Magistral boru 

kəməri (ölkə 

üzrə), min km 

3,8

6,4


5,5

6,5


6,4

5,7


5,4

Pipelines (by 

the country), 

thsd.km 

       o cümlədən:        of which: 

    neft kəmərləri 

1,2

1,7


1,7

1,7


1,7

1,5


1,5

     oil pipes 

    magistral qaz   

    kəmərləri 2,7

4,7


3,8

4,9


4,7

4,2


3,9

1)

     gas pipes 

Şosse yolları, 

min km  


18,8

18,9


19,0

19,0


19,0

19,0


19,0

Highways, 

thsd.km 

ondan bərk 

örtüklü 18,6

18,8


18,8

18,8


18,8

18,8


18,9

  of which solid  

  surfaced 

1) 

Azalma istismara yararsız qaz kəmərlərinin balansdan silinərək sökülməsi ilə əlaqədardır

.

 

 

22.26 Ölkə ərazisində əlaqə yollarının sıxlığı 

 

(ilin əvvəlinə; 1000 km

əraziyə düşən yol, kilometr)  

Density of link ways in the territory of the country 

 

(begining of the year; per 1000 kmof territory, kilometres )

 

 

  

2006

2010

2011

2012

2013

2014

2015

  

Dəmir yolu-cəmi 34,0

32,8


32,2

32,3


32,6

32,7


30,1

Railway-total 

o cümlədən: of which: 

     nəqliyyat 

     sektorunda 

24,2


24,0

24,0


24,0

23,9


23,9

23,9


in transport 

sector 

     qeyri-

nəqliyyat               

     sahələrində 9,8

8,8

8,2


8,3

8,7


8,8

6,2


non-transport 

branches 

Magistral boru 

kəməri (ölkə 

üzrə) 44,4

73,9

63,5


75,3

73,6


66,0

62,4


Pipelines (by the 

country) 

o cümlədən: of which: 

     magistral neft 

     kəmərləri 13,5

19,6


19,3

19,3


19,4

17,7


17,6

      oil pipes 

     magistral qaz 

     kəmərləri 30,9

54,3


44,2

56,0


54,2

48,3


44,7

      gas pipes 

Şosse yolları - 

cəmi 217,1

218,3


219,1

219,2


219,3

219,4


219,6

Highways-total 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

590


22.27  Şəhər və rayonlar üzrə hər 100 ailəyə düşən şəxsi minik avtomobillərinin sayı     

(ədəd)  

Number of private passenger cars per 100 families by towns and regions (unit) 

 

Şəhər və rayonlar 

2010

2011

2012

2013

2014

Towns and 

regions 

Respublika üzrə, 

cəmi 

40

42

46

50

52

Republic, total 

o cümlədən: including: 

Naxçıvan MR 

15

15

2024

25

Nakhchivan AR 

Bakı  

101


108

116


120

118


Baku 

Şirvan 


21

22

2428

31

Shirvan 

Gəncə 

47

5053

57

53Ganja 

Mingəçevir  

21

22

2528

31

Mingechevir 

Sumqayıt  

27

2934

41

46Sumgait 

Naftalan 

22

21

2226

31

Naftalan 

Abşeron 

17

1822

28

31Absheron 

Ağcabədi 

26

26

2831

37

Agjabedi 

Ağdaş 

18

1819

22

26Agdash 

Ağstafa 


22

22

2527

30

Agstafa 

Ağsu 

17

1821

25

29Agsu 

Astara 


17

17

1820

23

Astara 

Balakən 

18

2022

25

27Balaken 

Beyləqan 

19

18

2022

27

Beylagan 

Bərdə 

22

2123

27

32Barda 

Biləsuvar 

18

16

1721

24

Bilasuvar 

Cəlilabad 

27

2628

31

34Jalilabad 

Daşkəsən 

12

12

1417

21

Dashkesen 

Gədəbəy 

15

1516

19

23Gedabey 

Goranboy 

25

25

2731

35

Goranboy 

Göyçay 

25

2527

29

33Goychay 

Göygöl 


28

29

3135

39

Goygol 

Hacıqabul 

27

2527

30

31Hajigabul 

Xaçmaz 


18

18

2023

26

Khachmaz 

Xızı 

11

1011

14

17Khyzy 

İmişli 


22

20

2225

30

Imishly 

İsmayıllı 

14

1517

20

23Ismayilly 

Kürdəmir 13

13

16

1821

Kurdamir 

Qax 17


18

20

2427

Gakh 

Qazax 26


27

30

3438

Gazakh 

Qəbələ 16

17

18

2227

Gabala 

Qobustan 19

17

18

2123

Gobustan 

Quba 18


18

20

2326

Guba 

Qusar 15


15

17

2023

Gusar 

Lerik 13


10

11

1417

Lerik 

Lənkəran 26

26

28

3133

Lankaran 

Masallı 27

27

29

3234

Masally 

Neftçala 11

11

12

1517

Neftchala 

Oğuz 17


16

18

2124

Oghuz 

Saatlı 19

19

20

2323

Saatly 

Sabirabad 19

19

20

2224

Sabirabad 

Salyan 19

19

21

2426

Salyan 

Samux 20


21

22

2529

Samukh 

Siyəzən 10

10

11

1417

Siyazan 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

591


22.27  Şəhər və rayonlar üzrə hər 100 ailəyə düşən şəxsi minik avtomobillərinin sayı               

              (ədəd) 

 

Number of private passenger cars per 100 families by towns and regions (unit)  

...ardı    

 

 

  

 

                          ...continued  

Şəhər və rayonlar 

2010

2011 

2012

2013

2014

Towns and           

regions 

Şabran 14

14 

15

1921

Shabran 

Şamaxı 18

18 

21

2327

Shamakhy 

Şəki 20


22 

25

3033

Sheki 

Şəmkir 31

33 

29

3841

Shamkir 

Tərtər 11

11 

13

1522

Terter 

Tovuz 26


27 

22

3237

Tovuz 

Ucar 19


19 

20

2326

Ujar 

Yardımlı 13

11 

12

1313

Yardymly 

Yevlax 24

23 

25

2832

Yevlakh 

Zaqatala 17

18 

20

2326

Zagatala 

Zərdab 12

12 

13

1520

Zardab 

 

22.28 Avropa-Qafqaz-Asiya 

nəqliyyat dəhlizinin işi 

 

Activity of the Europe-Caucasus-Asia transport corridor   

 

  

2005  2010 2011 2012 2013 2014 

 

 Yük 

daşınmışdır, min ton 

Cargo transportation, thousand tonnes 

Cəmi 

46741

51688

53913 

56869 59042 58191 

Total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

 of which: 

dəmir 


yolu 24685  20578 20139 21332 21370 19890 

railway 

     dəniz 

8488  9370 10317 10367 10237 9302 

   sea 

avtomobil 13568  21740 23457 25170 27435 28999    road 

 

o cümlədən tranzit yüklərin daşınması, min ton of which transit cargo transportation, thousand tones

 

Cəmi 15051

15971

16234 

15719

14757

12771 

Total 

  o 


cümlədən:  

 

of which: 

dəmir yolu 

7328


8253

7870 


7393

6632


4502 

railway 

dəniz 7723

7718

8364 


8326

8125


8269 

sea 

avtomobil ...

...

... 


...

...


… 

road 

 

Yük dövriyyəsi, milyon ton - km Freight turnover, million tonnes – km

 

Cəmi 13446

13222

13594 

13883

13987

13216 

Total 

o cümlədən:    of which: 

dəmir yolu 

8534

6874


6640 

6719


6361

5676 


railway 

dəniz 3162

3672

4061 


4057

4013


3717 

sea 

avtomobil 1750

2676

2893 


3107

3613


3823 

road 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

592


22.28 Avropa-Qafqaz-Asiya 

nəqliyyat dəhlizinin işi 

 

Activity of the Europe-Caucasus-Asia transport corridor    

...ardı                                                                                

                 

                ...continued   

 

20052010

2011 

2012

2013

2014  

 o 

cümlədən tranzit yüklərin dövriyyəsi, milyon ton - km 

of which turnover of transit goods million tonne - km

Cəmi 

6680

7120

7850 

6938

6511

5647 

Total 

o cümlədən:   of which: 

dəmir yolu 

3767

4040


3807 

3633


3297

2330 


railway 

dəniz 2913

3080

4043 


3305

3214


3317 

sea 

avtomobil ...

....

... 


...

… road 

 

Sərnişin daşınmışdır, min sərnişin 

Transported passengers, thousand passenger

Cəmi 

158709

223175

241528 

260873

285176

307281 

Total 

o cümlədən:   of which: 

dəmir yolu 

4468

4011


2854 

2152


1882

1890 


railway 

dəniz 17


12

17 


17

14

15 sea 

avtomobil 154224

219152

238657 


258704

283280


305376 

road 

 

Sərnişin dövriyyəsi, milyon sərnişin - km 

Passenger turnover, million passenger - km

Cəmi 

3423

4674

4860 

5225

5699

6164 

Total 

o cümlədən:   of which: 

dəmir yolu 

549

621


447 

399


383

375 


railway 

dəniz 6


4

65sea 

avtomobil 2868

4049


4406 

4820


5311

5784 


road 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   81   82   83   84   85   86   87   88   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə