Rəsmi nəşr Official publication


  Xarici ticarət dövriyyəsiYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə88/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   115

24.2  

Xarici ticarət dövriyyəsi (faizlə) 

Foreign trade turnover (per cent) 

 

İllər 


Years 

 

 Dövriyyə

Turnover

İdxal


Import

İxrac 


Export 

əvvəlki ilə nisbətən faktiki qiymətlərlə 

current orices, as per cent to previous year 

2006 


 

 

136,0125,1

146,6 


2007 

 

 101,1

108,5


95,1 

2008 


 

 

466,6125,5

788,3 


2009 

 

 37,9

85,4


30,8 

2010*  Statistika 

məlumatı

1)

 Data of 

Statistics

1)

 

106,5105,0

 

106,9  

Gömrük 


məlumatı 

2)

 Data of 

Customs 

2)

 

120,0105,0

 

125,3 2011*  Statistika 

məlumatı


1)

 

Data of 

Statistics

1)

 

104,0145,3

 

92,6  

Gömrük 


məlumatı

2)

 Data of 

Customs 

2)

 

103,9145,3

 

88,7 2012 *

 

Statistika məlumatı

1)

 Data of Statistics

1)

 

95,596,9

95,1 


 

Gömrük 


məlumatı

2)

 Data of Customs

2)

 

89,396,9

86,2 


2013 *

 

Statistika məlumatı

1)

 Data of Statistics

1)

 

102,7109,1

100,7 


 

Gömrük 


məlumatı

2)

 Data of Customs

2)

 

106,3109,1

105,1 


2014 *

 

Statistika məlumatı

1)

 Data of Statistics

1)

 

95,885,4

99,2 


 

Gömrük 


məlumatı

2)

 Data of Customs

2)

 

94,185,4

98,0 


 

* 2010, 2011, 2012, 2013, 2014-cü illər üzrə indekslər qiymət amili nəzərə alınmaqla hesablanmış və real dəyişməni 

(artım, azalma) əks etdirir.

 

*  Indices for 2010/2011/2012/2013/2014 are calculated based on price factor and reftect real changes (increase/decrease)

 

1) 

ö

lkə  sərhədini keçərək faktiki ixrac olunmuş, lakin hesabat dövründə gömrük orqanlarında rəsmiləşdirilməyən xam neft və təbii qazın həcmi və statistik qiymətləndirilmiş dəyəri nəzərə alınmaqla. 

2)

 Xam neft və  təbii qaz ixracında gömrük rəsmiləşdirilməsi tarixi ilə bu məhsulların faktiki ixrac tarixi (ölkə sərhədini keçmə tarixi) üst-üstə düşmədiyi üçün ölkə üzrə ixracın ümumi həcminə ixrac edilmiş xam neft və təbii 

qazın hesabat dövründə gömrük orqanlarında yalnız rəsmiləşdirilən həcminə dair məlumatlar daxil edilmişdir.

 

1)

 Taking into account volume and estimated statistical value of factual exported crude oil and natural gas cmssed 

country border but not made official in the customs committee in the reporting period.

 

2) Because ofthe fact that date ofcustoms making official on crude oil and natural gas export does not coincide with 

date (date of country border cross) of these products actual export, data on volume of exported crude oil and 

natural gas made official in the customs authorities during the reporting period were included in the reporting 

period were included in the volume of country total export. 

 

  

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

612


24.3  

2014-cü  ildə ölkələr üzrə xarici ticarət əlaqələri (min ABŞ dolları)  

Foreign trade relations by countries in 2014 (thsd.dollars US) 

 

 

 Dövlətlər 

 

İdxal Import 

 

İxrac Export 

Saldo 


(ixrac- 

idxal) 


2014-cü ilin 2013-cü ilə 

nisbəti, faizlə 2014 compared to 2013, 

%

 

 

Countries 

 

  

Balance 

(export- 

import) 

idxal 


import 

ixrac 


export 

 

CƏMİ 9187697,6

21828608,9

12640911,3

85,4

98,0 T o t a l  

MDB ölkələri üzrə 

- cəmi 

2083187,9

838056,2

-1245131,7

81,3

61,1

CIS countries , total 

Belarus 


83937,6

15095,1


-68842,5

96,1


102,7

Belarus 

Qazaxıstan 

221056,1

29839,5


-191216,6

72,1


46,5

Kazakhstan 

Qırğızıstan 

1702,7

25800,2


24097,5

96,4


202,2

Kyrgyzstan 

Moldova 


Respublikası 

5433,0


68,4

-5364,6


135,3

36,0


Moldova 

Özbəkistan 

23611,9

37900,3


14288,4

219,3


354,9

Uzbekistan 

Rusiya Federasiyası 

1314480,4

640271,3


-674209,1

87,3


59,4

Russian Federation 

Tacikistan 

188,0

2636,7


2448,7

437,7


19,2

Tajikistan 

Türkmənistan 

13198,5

38002,7


24804,2

27,3


95,4

Turkmenistan 

Ukrayna 


419579,7

48442,0


-371137,7

71,2


17,6

Ukraine 

Digər ölkələr üzrə -

cəmi 

7104509,7

20990552,7

13886043,0

86,7

100,4

Rest of the world, 

total 

Albaniya 

5,4   

-5,4


2925,5   

Albania 

Almaniya 

703636,9

1925563,4

1221926,5

85,5


141,9

Germany 

Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

563419,2


745827,0

182407,8


149,7

75,3


United States of 

America 

Amerika Samoası 

4,0   

-4,0   


  

American Samoa 

Andorra 


32,0   

-32,0


4,4   

Andorra 

Angilya (Britaniya) 

5862,3   

-5862,3


124,2   

Anguilla 

Anqola 


3,0

212,3


209,3

24,1


26195,1

Angola 

Argentina 

10986,8

58,6


-10928,2

156,3


83,7

Argentina 

Aruba 


  

17,5


17,5   

890,0


Aruba 

Avstraliya 

4609,8

326,8


-4283,0

39,7


176,6

Australia 

Avstriya 

88788,8

345546,3


256757,5

99,5


86,5

Austria 

Baham adaları 

1,0

25662,1


25661,1   

  

Bahamas 

Banqladeş 

834,1   


-834,1

1046,1   Bangladesh 

Barbados 

251,4   

-251,4


992,2   

Barbados 

Belçika 


96701,1

1482,8


-95218,3

140,9


19,3

Belgium 

Beliz 


2944,7   

-2944,7


115,2   

Belize 

Bermud adaları 

  

12,5


12,5   

48,0


Bermuda 

Bəhreyn 


1,4

21,8


20,4

0,5


128,1

Bahrain   

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

613


24.3  

2014-cü ildə ölkələr üzrə xarici ticarət əlaqələri (min ABŞ dolları)  

Foreign trade relations by countries in 2014 (thsd.dollars US) 

...ardı...   

 

 

  

 

           …continued… 

 

 Dövlətlərin adı 

 

İdxal Import 

 

İxrac Export 

Saldo 


(ixrac- 

idxal) 


2014-cü ilin 2013-cü ilə 

nisbəti, faizlə 2014 compared to 2013, 

%

 

 

Countries 

 

  

Balance 

(export- 

import) 

idxal 


import 

ixrac 


export 

 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri 

61147,2


4322,7

-56824,5


64,5

50,3


United Arab 

Emirates 

Birləşmiş Tanzaniya 

Respublikası 

29,8


4,0

-25,8   


  

United Republic of 

Tanzania 

Boliviya 

  

18,0


18,0   

  

Bolivia 

Bolqarıstan 

63442,1


61154,8

-2287,3


324,1

51,3


Bulgaria 

Bosniya və 

Herseqovina 

469,6


397,1

-72,5


190,2   

Bosnia and 

Herzegovina 

Böyük Britaniya və 

Şimali İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı 

978337,2

126447,9


-851889,3

73,3


26,1

United Kingdom of 

Britain and Northern 

Ireland 

Braziliya 

221431,1

322,4


-221108,7

59,6


115,0

Brazil 

Bruney-Darüssalam 

0,1

3,7


3,6

322,9


66,9

Brunei Darussalam 

Cəbəllütariq 

16,4

64535,7


64519,3

3,5   


Gibraltar 

Cənubi Afrika 

Respublikası 

1718,2


91,1

-1627,1


2,3

407,3


South African 

Republic 

Çexiya Respublikası 

45938,2

592036,2


546098,0

51,6


274,2

Czech Republic 

Çili 


1163,2   

-1163,2


89,9   

Chile 

Çin 


697082,6

63862,8


-633219,8

123,1


72,1

China 

Çinin xüsusi inzibati 

rayonu Honkonq  

1875,6


209,0

-1666,6


231,5

9,7


Hong Kong SAR of 

China 

Danimarka 

19133,6

757,6


-18376,0

74,9


243,1

Denmark 

Dominika 

9,5   

-9,5


43,7   

Dominica 

Dominikan 

Respublikası 

306,1   


-306,1

2675,0   Dominican Republic  

Ekvador 


6998,6

8,7


-6989,9

80,9   


Ecuador 

Ekvatorial Qvineya 

  

0,3


0,3   

  

Equatorial Guinea 

Estoniya 

4391,0


222,9

-4168,1


58,5

28,9


Estonia 

Əfqanıstan 

  

275990,1


275990,1   

134,4


Afghanistan 

Əlcəzair 

243,0

673,2


430,2

2094,1


68,9

Algeria 

Filippin 

815,3   

-815,3


247,1   

Philippines 

Finlandiya 

70868,6

30,8


-70837,8

110,9


188,2

Finland 

Fransa 


157356,8

1523482,8

1366126,0

37,0


134,7

France 

Gürcüstan 

93888,8

529549,1


435660,3

71,5


102,0

Georgia 

Həbəşistan 

2,1   

-2,1   


  

Ethiopia 

Hindistan 

36946,9

778250,0


741303,1

74,4


70,9

India 

Xorvatiya 

11298,6

311673,3


300374,7

121,7


146,2

Croatia 

İndoneziya 

32753,4

2012316,51979563,1

113,8


72,6

Indonesia 

İordaniya 

954,3

39,6


-914,7

46,1


73,9

Jordan 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

614


24.3  

2014-cü ildə ölkələr üzrə xarici ticarət əlaqələri (min ABŞ dolları)  

Foreign trade relations by countries in 2014 (thsd.dollars US) 

...ardı...   

 

 

  

 

           …continued… 

 

 Dövlətlərin adı 

 

İdxal Import 

 

İxrac Export 

Saldo 


(ixrac- 

idxal) 


2014-cü ilin 2013-cü ilə 

nisbəti, faizlə 2014 compared to 2013, 

%

 

 

Countries 

 

  

Balance 

(export- 

import)

idxal 


import 

ixrac 


export 

 

İraq 398,2

236590,0


236191,8

72,8


66,9

Iraq 

İran İslam 

Respublikası 

147156,2


39441,7

-107714,5

70,9

53,8


Islamic Republic of 

Iran 

İrlandiya 

12083,5

47,8


-12035,7

101,0


0,1

Ireland 

İslandiya 

1338,2   

-1338,2


123,8   

Iceland 

İspaniya 

49379,7

783669,1


734289,4

74,9


1046,1

Spain 

İsrail 


23958,7

1766949,6

1742990,9

136,2


140,2

Israel 

İsveçrə 


94356,7

154933,6


60576,9

59,1


208,2

Switzerland 

İsveç 


49654,8

348,2


-49306,6

117,5


582,2

Sweden 

İşğal olunmuş Fələstin 

əraziləri 

35,9   


-35,9   

  

Occupied Palestinian Territory 

İtaliya 


272643,4

4805617,6

4532974,2

109,4


80,2

Italy 

Kamboca 


102,2

3,8


-98,4

127,0   


Cambodia 

Kamerun 


17,4   

-17,4


17,8   

Cameroon 

Kanada 


34497,8

220248,2


185750,4

237,2 422741,2Canada 

Kayman adaları 

  

22,7


22,7   

171,2


Cayman Islands 

Keçmiş Yuqoslaviya 

Respublikası 

Makedoniya 

693,2

2,7


-690,5

167,6


6,2

The former Yugoslav 

Republic of 

Macedonia 

Keniya 


130,3   

-130,3


137,2   

Kenya 

Kipr 


8449,4   

-8449,4


16,6   

Cyprus 

Kolumbiya 

111,4

0,9


-110,5

14,2


62,2

Colombia 

Konqo  


  

0,6


0,6   

3,6


Congo 

Koreya Respublikası 

186296,4

13,8


-186282,6

81,2   


Republic of  Korea 

Kosta-Rika 

312,7   

-312,7


204,3   

Costa Rica 

Kot-divuar 

0,4   

-0,4


8,0   

Cote d'Ivoire 

Kuba 


44,1   

-44,1


559,0   

Cuba 

Küveyt 


406,3

27,0


-379,3

717,1


174,1

Kuwait 

Qabon 


  

29,9


29,9   

  

Gabon 

Qətər 

16,4


330,7

314,3


4,6

15,7


Qatar 

Qrenlandiya 

52,3   

-52,3   


  

Greenland 

Quam (ABŞ) 

13,7   

-13,7   


  

Guam  

Latviya 


9685,7

845,5


-8840,2

88,1


35,7

Latvia 

Lixtenşteyn 

1,1   

-1,1


35,9   

Liechtenstein 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

615


24.3  

2014-cü ildə ölkələr üzrə xarici ticarət əlaqələri (min ABŞ dolları)  

Foreign trade relations by countries in 2014 (thsd.dollars US) 

...ardı...   

 

 

  

 

          …continued… 

 

 Dövlətlərin adı 

 

İdxal Import 

 

İxrac Export 

Saldo 


(ixrac- 

idxal) 


2014-cü ilin 2013-cü ilə 

nisbəti, faizlə 2014 compared to 2013, %

 

 

Countries 

 

  

Balance 

(export- 

import) 

idxal 


import 

ixrac 


export 

 

Litva 29646,3

702,7


-28943,6

151,4


31,8

Lithuania 

Livan 


1536,0

35091,2


33555,2

154,0


59676,9

Lebanon 

Liviya  


910,5

25760,0


24849,5

104,1


15,5

Libiyan  

Lüksemburq 

3939,4

159,0


-3780,4

26,3


76,3

Luxembourg 

Macarıstan 

23937,8

71614,8


47677,0

72,4


156108,6

Hungary 

Madaqaskar 

36,0   

-36,0


767,8   

Madagascar 

Malayziya 

21876,9

11293,1


-10583,8

72,3


14175,2

Malaysia 

Malta 


276,8

86270,5


85993,7

26,2


233491,5

Malta 

Marşal adası 

142,6   

-142,6


160,3   

Marshall islands 

Mavrikiya 

0,6

2,8


2,2   

  

Mauritius 

Meksika 

7127,4


80,6

-7046,8


114,9

245,1


Mexico 

Mən adası 

0,5

85,7


85,2   

138,1


Isle of Man 

Mərakeş 


55,7

38,5


-17,2

360,1


0,1

Morocco 

Misir 


2479,9

91528,0


89048,1

72,5


156,7

Egypt 

Monako 


  

2,9


2,9   

  

Monaco 

Monqolustan 

41,0


276,2

235,2


207,3

52,2


Mongolia 

Monteneqro 

0,4

84,9


84,5

94,8


740,6

Montenegro 

Mozambik 

36,7   

-36,7


141,4   

Mozambique 

Myanma 


15,5   

-15,5   


  

Myanmar 

Nepal 


49,9   

-49,9


838,8   

Nepal 

Niderland 

188840,5

19135,4


-169705,1

104,3


102,8

Netherlands 

Nigeriya 

21,1

53,3


32,2

2806,9


308,7

Nigeria 

Norveç 


31902,6

2019,4


-29883,2

84,0


302,6

Norway 

Oman 


78,9

20,9


-58,0

47,5


0,5

Oman 

Pakistan 

2607,7

194,7


-2413,0

237,8


660,9

Pakistan 

Panama 


564,6

1725,0


1160,4

4,1


84,2

Panama 

Papua-Yeni Qvineya    

1,0

1,0   


48,4

Papua New 

Guinea 

Paraqvay 

13,2   

-13,2   


  

Paraguay 

Peru 


41,9   

-41,9


73,1   

Peru 

Polşa 


62348,9

16329,8


-46019,1

134,2


159,8

Poland 

Portuqaliya 

6489,3

552149,5


545660,2

265,6


105,0

Portugal 

Puerto-Riko (ABŞ) 

79,5   

-79,5


204,3   

Puerto Rico 

Rumıniya 

55847,4

86252,7


30405,3

153,2


93,4

Romania 

San-Marino 

137,2   

-137,2


74,5   

San Marino 

Serbiya  

3831,4

5,1


-3826,3

70,8


36,5

Serbia  

 

1   ...   84   85   86   87   88   89   90   91   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə