Rəsmi nəşr Official publication


   2014-cü ildə ölkələr üzrə xarici ticarət əlaqələriYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə89/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   115

24.3  

2014-cü ildə ölkələr üzrə xarici ticarət əlaqələri (min ABŞ dolları)  

Foreign trade relations by countries in 2014 (thsd.dollars US) 

...sonu   

 

 

  

 

                …end 

 

 Dövlətlərin adı 

 

İdxal Import 

 

İxrac Export 

Saldo 


(ixrac- 

idxal) 


2014-cü ilin 2013-cü ilə 

nisbəti, faizlə 2014 compared to 2013, 

%

 

 

Countries 

 

  

Balance 

(export- 

import) 

idxal 


import 

ixrac 


export 

 

Seyşel adaları 169,9  

-169,9


4,3  

Seychelles 

Səudiyyə Ərəbistanı 

14531,0

128,6


-14402,4

48,0


230,4

Saudi Arabia 

Sinqapur 

41459,5

59953,7


18494,2

89,3


23932,7

Singapore 

Slovakiya 

19035,3

31,6


-19003,7

79,0


799,9

Slovakia 

Sloveniya 

8646,5

13,2


-8633,3

70,7


68,8

Slovenia 

Sudan 


65,6

69,1


3,5

50,2


1321,6

Sudan 

Suriya Ərəb 

Respublikası 

125,6  


-125,6

70,5  


Syrian Arab 

Republic 

Sint-Marten 

(Niderland) 

0,4  


-0,4  

 

Sint-Marten (Netherlands) 

Syerra-Leone 

 

7,0


7,0  

103,7


Sierra Leone 

Şri-Lanka 

15906,4  

-15906,4


90,8  

Sri Lanka 

Tailand 


29892,9

839912,2


810019,3

135,7


50,4

Thailand 

Tayvan 


11617,0

432067,3


420450,3

63,9


92,5

Taiwan 

Trinidad və Tobaqo 

109,8

122,7


12,9

10809,5


266,3

Trinidad and 

Tobago 

Tunis 


1090,5

420617,6


419527,1

306,8


225,1

Tunisia 

Turk və Kaykos 

adaları (Britaniya) 

89,9  


-89,9  

 

Turks and Caicos Islands 

Türkiyə 


1286641,4

502492,8


-784148,6

87,9


95,5

Turkey 

Uqanda 


 

37,1


37,1  

 

Uganda 

Uruqvay 

5762,7


5,0

-5757,7


294,3  

Uruguay 

Venesuela 

4967,1

5,8


-4961,3

98,3  


Venezuela 

Virgin adaları 

(Britaniya)   

990,3  


-990,3

61,7  


Virgin Islands 

(Britain) 

Vyetnam 


4390,3

75370,8


70980,5

84,4


24,9

Viet Nam 

Yamayka 


11291,9  

-11291,9


174,5  

Jamaica 

Yaponiya 

240506,5

1230,8


-239275,7

83,4


5,5

Japan 

Yeni Zelandiya 

20965,5

143,3


-20822,2

134,5


70,3

New Zealand 

Yəmən 


 

174,0


174,0  

152,9


Yemen 

Yunanıstan 

62789,7

255988,3


193198,6

1313,6


31,6

Greece 

Kurasao 


14,0  

-14,0  


 

Curaçao 

Ölkə təyin olunmayıb   

1049,3

1049,3  


93,6

Other country  

 

  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

617


24.4 2014-cü 

ildə Azərbaycanın idxalında əsas tərəfdaşların xüsusi çəkisi

 

Share of main trade partners in import of Azerbaijan in 2014 

 

Dövlətlər 

Faizlə


Per cent

Yeri


Rank

Countries

 

Rusiya Federasiyası 14,3 Russian Federation  

Türkiyə 

14,0 
Turkey 

Böyük Britaniya və Şimali 

İrlandiyanın Birləşmiş 

Krallığı 

10,6 United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland 

Almaniya 

7,7 Germany Çin 

7,6 
China 

Amerika Birləşmiş Ştatları

6,1 United States of America 

Ukrayna 


4,6 Ukraine 

İtaliya 

3,0 
Italy 

Yaponiya 

2,6 Japan Braziliya 

2,4 


10 

Brazil 

Qazaxıstan 

2,4 

11 


Kazakstan 

Niderland 

2,1 

12 


Netherlands 

Koreya Respublikası 

2,0 

13 


Republic of Korea 

Fransa 


1,7 

14 


France 

İran İslam Respublikası 

1,6 

15 


Islamic Republic of 

Iran 

Belçika 


1,1 

16 


Belgium 

İsveçrə 


1,0 

17 


Switzerland 

Gürcüstan 

1,0 

18 


Georgia 

Avstriya 

1,0 

19 


Austria 

Belarus 


0,9 

20 


Belarus 

Finlandiya 

0,8 

21 


Finland 

Bolqarıstan 

0,7 

22 


Bulgaria 

Yunanıstan 

0,7 

23 


Greece 

Polşa 


0,7 

24 


Poland 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri

0,7 

25 


United Arab 

Emirates 

Rumıniya 

0,6 

26 


Romania 

İsveç 


0,5 

27 


Sweden 

İspaniya 

0,5 

28 


Spain 

Çexiya Respublikası 

0,5 

29 


Czech Republic 

Sinqapur 

0,5 

30 


Singapore 

Hindistan 

0,4 

31 


India 

Kanada 


0,4 

32 


Canada 

İndoneziya 

0,4 

33 


Indonesia 

Norveç 


0,3 

34 


Norway 

Tailand 


0,3 

35 


Thailand 

Litva 


0,3 

36 


Lithuania 

İsrail 


0,3 

37 


Israel 

Macarıstan 

0,3 

38 


Hungary 

Özbəkistan 

0,3 

39 


Uzbekistan 

Malayziya 

0,2 

40 


Malaysia 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

618


24.5 2014-cü 

ildə Azərbaycanın ixracında əsas tərəfdaşların xüsusi çəkisi  

Share of main trade partners in export of Azerbaijan in 2014 

 

Dövlətlər Faizlə  

Per cent 

Yeri 


Rank 

Countries 

İtaliya 


22,0 Italy 

İndoneziya 

9,2 
Indonesia 

Almaniya 

8,8 Germany İsrail 

8,1 
Israel 

Fransa 


7,0 France 

Tailand 

3,8 
Thailand 

İspaniya 

3,6 Spain Hindistan 

3,6 
India 

Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

3,4 
United States of 

America 

Rusiya Federasiyası 

2,9 

10 


Russian Federation  

Çexiya Respublikası 

2,7 

11 


Czech Republic 

Portuqaliya 

2,5 

12 


Portugal 

Gürcüstan 

2,4 

13 


Georgia 

Türkiyə 


2,3 

14 


Turkey 

Tayvan 


2,0 

15 


Taiwan 

Tunis 


1,9 

16 


Tunisia 

Avstriya 

1,6 

17 


Austria 

Xorvatiya 

1,4 

18 


Croatia 

Əfqanıstan 

1,3 

19 


Afghanistan 

Yunanıstan 

1,2 

20 


Greece 

İraq 


1,1 

21 


Irag 

Kanada 


1,0 

22 


Canada 

İsveçrə 


0,7 

23 


Switzerland 

Böyük Britaniya və 

Şimali İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı 

0,6 

24 


United Kingdom of 

Great Britain and 

Northern Ireland 

Misir 


0,4 

25 


Egypt 

Malta 


0,4 

26 


Malta 

Rumıniya 

0,4 

27 


Romania 

Vyetnam 


0,3 

28 


Viet Nam 

Macarıstan 

0,3 

29 


Hungary 

Cəbəllütariq 

0,3 

30 


Gibraltar 

Çin 


0,3 

31 


China 

Bolqarıstan 

0,3 

32 


Bulgaria 

Sinqapur 

0,3 

33 


Singapore 

Ukrayna 


0,2 

34 


Ukraine 

İran İslam 

Respublikası 

0,2 


35 

Islamic Republic of 

Iran 

Türkmənistan 

0,2 

36 


Turkmenistan 

Özbəkistan 

0,2 

37 


Uzbekistan 

Livan 


0,2 

38 


Lebanon 

Qazaxıstan 

0,1 

39 


Kazakstan 

Qırğızıstan 

0,1 

40 


Kyrgyzstan 

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

619


24.6       2014-cü ildə ölkə qrupları və qitələr üzrə idxal və ixrac 

(min ABŞ dolları) 

Import and export by the countries and continents in 2014

(thsd.US dollars) 

 

  

İdxal 


Import 

İxrac 


Export 

 

min ABŞ dolları 

thsd. US $ 

xüsusi 


çəkisi, 

%-lə 


share.% 

min ABŞ  

dolları 

thsd. US $ 

xüsusi 


çəkisi, 

%-lə 


share.% 

Müstəqil Dövlətlər 

Birliyi (MDB) 

2083187,9

22,7 

838056,2


3,8

Commonwealth of 

Independent States 

(CIS) 

Avropa İttifaqı (Aİ) 

3103587,7

33,8 


11567574,5

53,0


European Union 

(EU) 

Qara Dəniz İqtisadi 

Əməkdaşlıq təşkilatı 

(QDİƏT) 


3305939,3

36,0 


2124224,5

9,7


Black Sea Eco- 

nomic Cooperation 

Countries (BSEC) 

İqtisadi Əməkdaşlıq 

Təşkilatı (İƏT) 

1696162,5

18,5 

952298,7


4,4

Economic Cooper- 

ation Organization 

(ECO) 

Demokratiya və İqtisadi 

İnkişaf uğrunda təşkilat 

(GUAM) 


518901,5

5,6 


578059,5

2,6


Organization for 

Democracy and 

Economic Develop- 

ment –( GUAM) 

Neft ixrac edən 

ölkələrin Təşkilatı 

(OPEK) 


236798,6

2,6 


307554,0

1,4


Organization of Pe- 

troleum Exporting 

Countries (OPEC) 

Islam Konfransı 

Təşkilatı (İKT) 

1835784,4

20,0 

3791472,217,4

Organization of the 

Islamic Conference 

(OIC) 

Asiya -Sakit Okean 

İqtisadi Əməkdaşlıq 

təşkilatı (ASİƏT) 

3214871,7

35,0 


5103131,9

23,4


Asia-Pacific Eco- 

nomic Cooperation 

(ESCAP) 

Avropa Azad Ticarət 

Assosiasiyası (AATA) 

127598,6


1,4 

156953,0


0,7

European Free Trade 

Association (EFTA) 

Cənub-Şərqi Asiya 

Dövlətlərinin 

Assosiasiyası (ASEAN) 

131306,1

1,4 


2998853,8

13,7


Association of 

Southeast Asian 

Nations (ASEAN) 

İqtisadi Əməkdaşlıq və 

İnkişaf Təşkilatı (İƏİT)

5383565,0

58,6 

12647755,257,9

Organization for 

Economic Cooper- 

ation and Develop- 

ment (OECD) 

Avropa 


5051353,3

55,0 


12494567,7

57,2


Europa 

Asiya 


3224153,1

35,0 


7800307,6

35,7


Asia 

Amerika 


879444,9

9,6 


994137,7

4,6


America 

Afrika 


7010,7

0,1 


539124,8

2,5


Africa 

Okeaniya 

25735,6

0,3 


471,1

0,0


Oceania 

 

  

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

620


24.7 2014-cü 

ildə idxal və ixracın əmtəə qrupları üzrə strukturu  

(min ABŞ dolları)

 

Structure of import and export in 2013 

(thsd. US dollars) 

 

Mal qrupları 

İdxal 


Import 

İxrac 


Export 

Groups 

of products 

Cəmi 

9187697,6

21828608,9 Total 

o cümlədən: of which: 

Diri heyvanlar və heyvan mənşəli 

mənşəli məhsullar 

149568,3


3306,1

Live animals, animal prod- 

ucts 

Bitki mənşəli məhsullar 

427030,3

331106,3


Vegetable products 

Heyvan və ya bitki mənşəli piylər 

və yağlar 

88110,0


190334,7

Fats and oils of animal or 

vegetable orign 

Hazır ərzaq məhsulları, spirtli və 

spirtsiz içkilər, tütün 

888995,6


316050,9

Prepared foods; beverages 

and spirits; tobacco 

Mineral məhsullar 

448136,0

20193531,9Mineral products 

Kimya sənayesi məhsulları 

720747,7

76118,9


Products of chemical industry 

Plastik kütlələr, kauçuk, rezin, 

onlardan hazırlanan məmulatlar 

300303,3


157281,6

Plastic, rubber and articles of 

thereof 

Emal olunmamış gön, 

aşılanmamış dəri, təbii xəz, 

onlardan hazırlanan məmulatlar 

6726,4

24094,0


Raw hide, leather, fur skins 

and articles thereof 

Oduncaq, mantar onlardan 

hazırlanan məmulatları 

129583,3


1411,2

Wood and articles of wood, 

plaiting materials 

Oduncaqdan hazırlanan kütlə, 

kağız və karton, onlardan 

hazırlanan məmulatlar 

123327,4

5410,5


Pulp of wood, paper and 

paperboard and articles 

thereof 

Toxuculuq materialları və 

məmulatları 

100276,7


33231,0

Textiles and textiles articles 

Ayaqqabı, baş geyimləri, çətirlər, 

çəliklər, lələklər, süni güllər 

12581,3


38,3

Footwear, headgear, um- 

brellas, walking-stick, feather, 

artificial flowers 

Daş, gips, sement, keramika və 

şüşə məmulatları 

176210,0


3154,2

Articles of stone, gypsum, 

cement, asbestos, mica; glass 

and glassware 

Mirvari, qiymətli daşlar, qiymətli 

metallar və onlardan hazırlanan 

məmulatlar, bijuteriya, sikkələr 

426693,4

77070,6


Pearls, precious stones, 

precious metals and articles 

thereof 

Az qiymətli metallar və onlardan 

hazırlanan məmulatlar 

1245249,3

141799,8

Non-precious metals and its 

articles 

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

621


24.7 2014-cü 

ildə idxal və ixracın əmtəə qrupları üzrə strukturu 

(min ABŞ dolları)

 

Structure of import and exportin 2014 

(thsd. US dollars) 

 

...ardı   

 

 

  

 

       …continued 

Mal 


qrupları 

İdxal 


Import 

İxrac 


Export 

Groups 

of products 

Maşınlar, mexanizmlər, 

eiektrotexniki avadanlıqlar, 

aparatura

 

2583379,363635,3

Machinery and mechanical 

appliances, electrical equip-

ment

Quru nəqliyyatı vasitələri, uçan 

aparatlar, üzən nəqliyyat 

vasitələri

 

810882,2


7000,6

Vehicles, aircraft, vessels and 

associated transport 

equipment

Optik, fotoqrafik, ölçü, nəzarət, 

tibbi və ya cərrahiyyə alət və 

aparatlar, saatlar, musiqi alətləri

287330,6

7772,7


Optical, photographic, 

checking, medical instru- 

ments and apparatus; clocks 

and watches; musi cal 

instruments

 

Müxtəlif sənaye malları191517,8

1772,0


Others industrial goods

 

İncəsənət əsərləri, kolleksiya əşyaları və antikvariat

174,8


80,9

Works of art, antiques and art 

collection

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

622


24.8 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı

 

Import of main types of commodities in 2014 

 

Məhsulların adları Miqdarı 

 

Quantity 

Məbləği, min dollar  

Value, thsd. 

dollars 

Commodities 

Quş əti və əlavə ət məhsulları , ton 

9217,5

7017,6


Poultry meat and additional meat 

products, tons 

Kərə yağı, digər süd yağları və 

pastaları, ton 

9839,3


25118,6

Butter and other fats and oils 

derived from milk, tons 

Quş yumurtaları, min ədəd 

54744,9

10513,4


Eggs, thsd.units 

Kartof, ton 

129445,6

8641,8


Potatoes, tons 

Çay, ton 

8183,0

18992,0


Tea, tons 

Buğda, min ton 

1195,7

293942,8


Wheat, thsd.tons 

Düyü, ton 

6100,7

2661,0


Rice, tons 

Buğda unu, ton 

3969,7

1395,6


Wheat flour, tons 

Bitki yağları, ton 

115482,9

71455,9


Plant oils, tons 

Marqarin, digər qida qarışıqları, ton 

14269,4

16078,0


Margarine, other nutrient 

mixtures, tons 

Ət kolbasası, ton 

1394,5

4003,4


Sausages  ofmeat, tons 

Ət və balıq konservləri, ton 

6286,8

8941,2


Canned meat and  fish, tons 

Xam şəkər və şəkər, min ton 

432,8

205275,4


Raw sugar and sugar, thsd. tons 

Makaron məmulatları, ton 

5548,8

3558,3


Macaroni, tons 

Pivə, min dkl 

55,4

571,3


Beermade from malt, thsd.dkl 

Etil spirti, min dkl. 

73,9

905,8


Ethyl alcohol and other spirits, 

thsd.dkl. 

Tütün, ton 

2929,9

9230,6


Tobacco, tons 

Siqaretlər, mlyn. ədəd 

13347,2

390163,6


Cigarettes, mln. units 

Təbii barium sulfatı, ton 

40778,8

8976,0


Natural barium sulphate, tons 

Sement, sement klinkerləri, min ton 

1994,2

106614,9


Cement, cement clinkers, 

thsd.tons 

Qazoyl, ton 

936,6

2575,0


Gas oil, tons 

Sürtkü yağları, ton 

9663,4

23302,3


Oil and smearing, tons 

Elektrik enerjisi, mlyn. kVts 

136,3

6533,0


Electrical energy, mln.kWh 

Dərman vasitələri, ton 

15603,4

195935,9


Pharmaceutical drugs, tons 

Mineral gübrələr, ton 

153585,1

74766,2


Mineral fertilizers, tons 

Sabun, ton 

14165,1

10057,8


Soap, tons 

Sintetik yuyucu maddələr, ton 

54491,2

87150,1


Washing and cleaning 

preparations, tons 

Rezin şinlər, min ədəd 

595,0

23244,4


Rubbertires, thsd.units 

Yapışdırılmış faner, min kub m. 

145,8

31127,9


Sticky veneer, thsd cub m. 

 

 
Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   85   86   87   88   89   90   91   92   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə