Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə9/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   115

2012

2013

2014

 

Cəmi 


 

MDB 


ölkə- 

ləri 


Digər 

ölkə- 


lər 

Cəmi MDB 

ölkə- 

ləri 


Digər 

ölkə- 


lər 

Cəmi MDB 

ölkə- 

ləri 


Digər 

ölkə- 


lər 

 

 Total 

 

CIS count-

ries 

Other 

count-

ries 

Total 

 

CIS count-

ries 

Other 

count-

ries 

Total 

 

CIS count-

ries 

Other 

count-

ries 

İxrac 

Exports 

Azərbaycan 100,0

5

95

100,06

94

100,04

96 


Azerbaijan 

Ermənistan 100,0

24

76

100,027

73

100,024

76 


Armenia 

Belarus 100,0

51

49

100,062

38

100,059

41 


Belarus 

Qazaxıstan 100,0

13

87

100,013

87

100,013

87 


Kazakhstan 

Qırğızıstan 100,0

58

42

100,051

49

100,047

53 


Kyrgyzstan 

Moldova 100,0

43

57

100,039

61

100,033

69 


Moldova 

Rusiya 100,0

15

85

100,014

86

100,013

87 


Russia 

Tacikistan 100,0

18

82

100,020

80

100,026

74 


Tajikistan 

Ukrayna 100,0

37

63

100,035

65

100,028

72 


Ukraine 

İdxal 

Import 

Azərbaycan 100,0

25

75

100,024

76

100,023

77 


Azerbaijan 

Ermənistan 100,0

31

69

100,031

69

100,030

70 


Armenia 

Belarus 100,0

65

35

100,059

41

100,060

40 


Belarus 

Qazaxıstan 100,0

48

52

100,046

54

100,042

58 


Kazakhstan 

Qırğızıstan 100,0

52

48

100,050

50

100,048

52 


Kyrgyzstan 

Moldova 100,0

31

69

100,030

70

100,027

73 


Moldova 

Rusiya 100,0

14

86

100,013

87

100,011

79 


Russia 

Tacikistan 100,0

55

45

100,048

52

100,050

50 


Tajikistan 

Ukrayna 100,0

41

59

100,036

64

100,032

68 


Ukraine 

 

   

 

 

 

  

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

75

2 Demoqrafik göstəricilər 

 

Demographic indicators 

 

Cədvəl 


Table 

İçindəkilər Contents 

Səhifə 


Page 

2.1 


Əhalinin sayı  

Population size  76 

2.2 2015-ci 

ilin 

əvvəlinə əhalinin sayına görə rayonların qruplaşdırılması Groupping of regions by population size at the beginning of 2015 76 

2.3 


Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü  

Population by age groups  77 

2.4 


Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü  (əhalinin ümumi sayına nisbətən, faizlə) 

Population by age groups (as % to total population) 78 

2.5 


Əhalinin yaş qrupları üzrə hər 1000 kişiyə düşən qadınların sayı 

Number of women per 1000 men by age groups of population 79 

2.6 


Əhalinin milli tərkibi  

Population by ethnic groups    80 

2.7 


Əhalinin ana dili və sərbəst danışdığı dillərə  görə bölgüsü 

Distribution of  population by native  language and freely command of languages  81 

2.8 15 


və yuxarı yaşda olan əhalinin cins, yaş qrupları və nikah vəziyyətinə görə bölgüsü 

Distribution of population at age of 15 years old and over by sex, age  

groups and marital status  82 

2.9 Təbii artımın, doğumun və ölümün ümumi əmsalları

                                     

Gross rate of natural increase, births and deaths  83 

2.10 Rəsmi qeydə alınmamış nikahda olan qadınlar tərəfindən doğulan uşaqların sayı         Number of children born to the women in officially unregistered marriage 83 

2.11 


 

15 və yuxarı yaşlı əhalinin savadlılıq səviyyəsi Educational attainment of population aged 15 years old and over 84 

2.12 


Əhali arasında ölümün əsas səbəbləri 

Main causes of deaths among population 85 

2.13 Körpə ölümü Infant mortality 86 

2.14 1 


yaşa qədər ölən uşaqlar arasında ölümün əsas səbəbləri 

Main causes of infant mortality under 1 year 87 

2.15 Doğulanda gözlənilən ömür uzunluğu Life expectancy at birth 88 

2.16 Rəsmi qeydə alınmış nikah və boşanmalarının sayı və ümumi əmsalları Number and gross rate of officially registered marriages and divorces 88 

2.17 


 

2014-cü ildə şəhər və rayonlar üzrə bəzi demoqrafik göstəricilər Some demographic indicators in 2014 by townsc and  regions 89 

2.18 


 

2014-cü ildə şəhər və rayonlar üzrə bəzi demoqrafik göstəricilər (əhalinin hər 1000 

nəfərinə) 

Some demographic indicators in 2014 by townsc and  regions (per 1000 

population) 

91 


2.19 Uşaqların sayına görə ev təsərrüfatlarının bölgüsü 

Distribution of households by number of children 93 

2.20 


 

Əhalinin beynəlxalq miqrasiyası Interntional migration    94 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

76 


2.1 

Əhalinin sayı (min nəfər) 

1)

  

Population size (thsd. persons)

 1)

 

 Əhali 

1999

2009

2010 2011

2012 2013 2014 2015

Population 

Cəmi 

7953,4 8922,4 8997,6 9111,1 9235,1 9356,5

9477,1 9593,0

  Total 

   şəhər əhalisi 

4064,3 4739,1 4774,9 4829,5 4888,7 4966,2

5045,4 5098,3       urban 

   kənd əhalisi 

3889,1 4183,3 4222,7 4281,6 4346,4 4390,3

4431,7 4494,7

       rural 

Əhalinin ümumi sayına 

nisbətən, faizlə: 

  As  % to total 

population: 

   şəhər əhalisi 

51,1

53,1


53,1

53,0


52,9

53,1


53,2

53,1       urban 

   kənd əhalisi 

48,9


46,9

46,9


47,0

47,1


46,9

46,8


46,9

      rural 

Əhalinin ümumi 

sayından: 

 As  % to total 

population: 

   kişilər 

3883,1 4414,4 4455,5 4517,1 4583,5 4648,8

4713,5 4775,8     men 

   qadınlar 

4070,3 4508,0 4542,1 4594,0 4651,6 4707,7

4763,6 4817,2      women 

Əhalinin ümumi sayına 

nisbətən, faizlə:  As  % to total 

population: 

   kişilər 

48,8

49,5


49,5

49,6


49,6

49,7


49,7

49,8      men 

   qadınlar 

51,2


50,5

50,5


50,4

50,4


50,3

50,3


50,2      women 

 

1) Bu və sonrakı  cədvəllərdə

 

1999 və 2009-cu illərin məlumatları  əhalinin siyahıyaalınmaları üzrə, qalan illərin məlumatları isə ilin əvvəlinə göstərilmişdir.

 

1)

 In this and following tables data for 1999 and 2009 were indicated based on results of the population census, the 

data of the next years - at the beginning of the year.

 

 

2.2 2015-ci 

ilin 

əvvəlinə əhalinin sayına görə rayonların qruplaşdırılması  

 

Groupping of regions by population size at the beginning of 2015 

 

  

Rayonla-rın sayı-

cəmi 


 

Number

 

of re-gions -

 

total

 

onlardan əhalinin sayına görə bölgüsü of which by size of population 

 

10000-dək

 

under 10000

 

10000- 20000-

dək


 

20000- 


30000-

 

dək 

30000- 


40000-

 

dək 

40000-


50000-

dək


 

50000-


60000-

dək


 

60000-


70000-

dək


 

70000-


100000-

dək


 

100000-


və 

yuxarı 


100000 

and 

over

 

Azərbaycan Respublikası-

cəmi 


66  - 2  2 4 7 4 2 18 27 

Azerbaijan 

Republic

 - 

total 

 o cümlədən: 

 

 

  

 

  

 

  

   including:

 

Naxçıvan 

Muxtar 

Respublikası 7 - 1 1 1 2 -  -  1 1 

Nakhchivan 

Autono

mous 

 

Republic

 

Respublika 

tabeliyində 

olan 


rayonlar 

59  - 1  1 3 5 4 2 17 26 Regions under 

subordination 

of 

Republic 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

77

2.3    Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü  (min nəfər)   

 Population by age groups  (thsd. person)  

 

Yaş qrupları 

1999

2009

2010

2011 

2012

2013

2014 2015 

Age groups 

Cəmi 

7953,4 8922,4 8997,6 9111,1  9235,1 9356,5 9477,1

9593,0            Total 

o cümlədən yaş 

qrupları üzrə: 

             0-4 

       

710,9 


       

681,6 


       

670,1 


      

712,5 


       

765,2 


 

       


812,6 

       


832,8 851,4

including by age 

groups: 

0-4 

5-9 


       

920,0 


       

648,1 


      

634,8 


     

626,1 


      

623,0 


      

620,7 


       

638,3 


666,9

5-9

 

10-14 901,2763,9

725,8


693,8 

664,3


653,8

647,5 634,410-14

 

15-19 756,7922,3

905,2


875,6 

844,4


801,9

762,8 724,915-19

 

20-24 648,0925,6

939,2


946,2 

944,6


937,2

920,3 902,820-24

 

25-29 629,1794,3

819,9


843,2 

873,0


898,2

923,6 936,825-29

 

30-34 682,6659,1

684,4


712,8 

736,5


767,2

791,5 816,930-34

 

35-39 699,3633,8

624,9


618,3 

626,4


633,5

655,9 680,935-39

 

40-44 533,0668,4

664,6


663,3 

653,1


646,6

629,4 620,340-44

 

45-49 343,3677,9

680,1


674,1 

670,4


662,0

660,7 657,045-49

 

50-54 199,9509,9

555,8


600,9 

629,5


653,4

664,4 666,450-54

 

55-59 211,8322,8

348,1


372,6 

407,2


443,6

492,2 536,355-59

 

60-64 282,0179,3

209,7


244,2 

266,2


287,6

304,0 327,360-64

 

65-69 199,3160,1

138,5


120,7 

122,9


136,4

163,4 190,465-69

 

70 və  yuxarı  236,3

375,3


396,5

406,8 408,4

401,8

390,3 380,370 and over

 

Əmək qabiliyyətli 

yaşda 


1)

 

 4515,4  6060,9  6167,9  6285,9  6395,7 6473,6   6548,9 6616,4At working 

age

1)

 

 1) 

Bu və sonrakı cədvəllərdə - 1999-cu ildə - kişilər 16-60, qadınlar 16-55 yaşda; 2009-2010-cu  illərdə - kişilər     

15-61, qadınlar 15-56 yaşda;

 

2011-ci  ilin əvvəlinə - kişilər 15-61,5, qadınlar 15-56,5 yaşda; 2012-ci ilin əvvəlinə - kişilər 15-62, qadınlar 15-57 yaşda; 2013-cü ilin əvvəlinə - kişilər  15-62, qadınlar 15-57,5 yaşda; 2014-cü ilin 

əvvəlinə - kişilər 15-62, qadınlar 15-58 yaşda, 2015-ci ilin əvvəlinə - kişilər 15-62, qadınlar 15-58,5 yaşda. 1) 

In  this and following tables: men aged 16-60 years old,  women aged 16-55 years old in 1999 ; men aged 15-61 

years old, women aged  15-56 years old  in 2009-2010; men aged 15-61,5 years old, women aged  15-56,5 for the 

beginning of  2011; men aged 15-62 years old, women aged 15-57 years old for the beginning of 2012; men aged 

15-62 years old, women aged 15-57,5 years old for the beginning of 2013; men aged 15-62 years old, women 

aged 15-58 years old for the beginning of 2014; men aged 15-62 years old, women aged 15-58,5 years old for the 

beginning of 2015.

 

 

  

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

78 


2.4   

Əhalinin yaş qrupları üzrə bölgüsü  

       

(əhalinin ümumi sayına nisbətən, faizlə)          

Population by age groups 

        

(as % to total population) 

 

Yaş qrupları 

1999

2009   2010

2011 

2012

2013

2014

2015

Age groups 

Cəmi 

100,0

100,0

100,0

100,0  100,0

100,0

100,0

100,0

Total 

o cümlədən yaş 

qrupları üzrə: 

0-4 8,9


7,6

7,4


7,8 

8,3


8,7

8,8


8,9

including by age 

groups: 

0-4 

5-9 11,6


7,3

7,1


6,9 

6,7


6,6

6,8


6,9

5-9 

10-14 11,3

8,6

8,1


7,6 

7,2


7,0

6,9


6,6

10-14 

15-19 9,5

10,3

10,1


9,6 

9,1


8,6

8,0


7,6

15-19 

20-24 8,2

10,4

10,4


10,4 

10,2


10,0

9,7


9,4

20-24 

25-29 7,9

8,9

9,1


9,3 

9,5


9,6

9,7


9,8

25-29 

30-34 8,6

7,4

7,6


7,8 

8,0


8,2

8,4


8,5

30-34 

35-39 


8,8

7,1


6,9

6,8 6,8


6,8

6,9


7,1

35-39 

40-44 6,7

7,5

7,4


7,3 

7,1


6,9

6,6


6,5

40-44 

45-49 4,3

7,6

7,6


7,4 

7,3


7,1

7,0


6,8

45-49 

50-54 2,5

5,7

6,2


6,6 

6,8


7,0

7,0


6,9

50-54 

55-59 2,7

3,6

3,9


4,1 

4,4


4,7

5,2


5,6

55-59 

60-64 3,5

2,0

2,3


2,7 

2,9


3,1

3,2


3,4

60-64 

65-69 2,5

1,8

1,5


1,3 

1,3


1,4

1,7


2,0

65-69 

70 və  yuxarı 3,0

4,2

4,4


4,4 

4,4


4,3

4,1


4,0

70 and over 

Əmək 


qabiliyyətli 

yaşda 


  56,8

 67,9


  68,5

 69,0 


69,3

69,2


69,1

69,0


At working age 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

79

2.5   Əhalinin yaş qrupları üzrə hər 1000 kişiyə düşən qadınların sayı 

        

Number of women per 1000 men by age groups of population 

 

Yaş qrupları 

1999

2009

2010

2011 

2012

2013

2014

2015

Age groups 

Cəmi 

1048

1021

1019

1017 

1015

1013

1011

1009

Total 

o cümlədən yaş 

qrupları üzrə:  

 

including by age 

groups:

 

0-4 912870

867


863 

860


859

860


863

0-4 

5-9 947


878

874


874 

876


875

871


867

5-9 

10-14 955

912

904


897 

888


885

878


876

10-14 

15-19 986

973

955


938 

931


921

913


905

15-19 

20-24 1069

1020

1018


1013 

1000


988

976


957

20-24 

25-29 1115

1014

1021


1024 

1030


1029

1023


1021

25-29 

30-34 1120

1022

1012


1008 

1005


1009

1017


1024

30-34 

35-39 1081

1070

1068


1060 

1053


1038

1026


1016

35-39 

40-44 1049

1092

1088


1085 

1081


1080

1076


1073

40-44 

45-49 1055

1068

1080


1092 

1098


1099

1101


1098

45-49 

50-54 1083

1074

1071


1067 

1071


1078

1084


1096

50-54 

55-59 1145

1108

1105


1106 

1107


1102

1103


1100

55-59 

60-64 1191

1189

1173


1167 

1161


1161

1155


1155

60-64 

65-69 1168

1267

1271


1269 

1259


1251

1260


1251

65-69 

70 və  yuxarı 1753

1435

1425


1427 

1435


1450

1455


1461

70 and over 

Əmək 


qabiliyyətli 

yaşda 


 1013 

 993


 987

 984 


983

984


986

987 At working age 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 


1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə