Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə90/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   115

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

623


24.8 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı

 

Import of main types of commodities in 2014  

...ardı...   

 

 

  

 

       …continued… 

Məhsulların adları 

Miqdarı 

 

Quantity 

Məbləği, min dollar  

Value, thsd. 

dollars 

Commodities 

Qəzet kağızı, ton 

3723,3

2268,4


News print, tons 

Papiros kağızı, ton 

146,6

838,2


Cigarette paper, tons 

Keramikadan tikinti 

kərpicləri,  min ədəd 

1703,4


280,6

Building bricks, thsd. units 

İsti və soyuq yayılmış 

polad prokatı , ton 

188957,5


161577,1

Hot and cold rolled steel, 

tons 

Üz çəkilmiş polad 

prokatı, ton 

41498,0


31248,9

Coated rolled iron, tons 

Qara metaldan çubuqlar 

və armaturlar, ton 

176358,8


91565,7

Rods and fittings from 

ferrous metal, tons 

Qara metaldan 

künclüklər və şvellerlər, 

ton 


29714,7

36190,5


Angle-bars and shvellers 

from ferrous metal, tons 

Qara metaldan neft-qaz 

kəməri boruları, ton 

36983,5


55612,9

Line pipe of kind used for 

oil or gas from ferrous 

metal, tons 

Qara metaldan qazma 

boruları, ton 

673,2


3844,8

Tubes drilling from fer- 

rous metal, tons 

Metal konstruksiyalar, 

ton 

60756,2


139446,8

Structures and parts of 

structure, tons 

Maye nasosları, ədəd 176157,0

64349,7

Liquid pumps, units 

Məişət soyuducuları, 

ədəd 

41763,0


11023,1

Compression-type, units 

Hesablama maşınları,    

ədəd 

45895,0


24185,4

Automatic data process- ing 

machines, units 

Hesablama  maşınlarının 

blok və qurğuları, ədəd 

89442,0


28715,5

Digital automatic data 

processing machines, units 

Elektrik mühərrikləri, 

ədəd 

673634,0


11395,1

Electric motors, units 

Dəyişən cərəyan 

generatorları, ədəd 

82,0


1379,1

Eiectric 

generators, units 

Elektrik 

transformatorları, 

ədəd 


9407,0

29846,6


Electrical transformers, 

units 

İlkin elementlər və 

batareyalar, min ədəd 

2352,1


3038,1

Battery, thsd.units 

Elektrik akumulya- 

torları, min ədəd 

52,4


6073,6

Accumulators, thsd. units 

Telefon aparatları, ədəd 

2270,0

180,0


Telephone sets, units 

 

  

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

624


24.8 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı

 

Import of main types of commodities in 2014  

...sonu   

 

 

  

 

                …end 

Məhsulların adları 

Miqdarı 

 

Quantity 

Məbləği, min dollar  

Value, thsd. 

dollars 

Commodities 

Mobil və ya başqa simsiz 

rabitə şəbəkəsi üçün telefon 

aparatları, ədəd

 

88615,0 5134,3Telephone sets for mobile 

or other wireless

 

communications

 

networks, units

 

Radioqəbuledicilər və digər siqnal qəbuledicilər, ədəd

2997,0 216,9Radio receiver and other 

signal receivers, units

 

Televiziya qəbulediciləri, ədəd

 

18160,0 2229,3

Televisions, units

 

İzolyasiyalı məftil və kabellər, ton

 

5405,6 59435,9Insulated wire and cable, 

tons

Dəmiryol lokomotivləri və 

vaqonları, ədəd

 

10,0 1009,9Railway locomotives and 

waggons, units

 

Traktorlar, ədəd 

1760,0 


47206,4

Traktors, units

 

Avtobuslar, ədəd 

330,0 


14615,2

Buses, units

 

Yük avtomobilləri, ədəd4749,0 

71872,6


Lorry cars, units

 

Xüsusi təyinatlı avtomobillər, ədəd

 

347,0 50531,6

Special purpose motor 

vehicles, units

 

Topoqrafik meteoroloji, geofiziki cihazlar, ədəd

1002,0 


8114,6

Hydrographic, 

meteorological or geo- 

physical instruments,thsd  

units

Tibbi elektrodiaqnostika 

aparatları, ədəd

 

5974,0 12084,8

Electro-diagnostic appa- 

ratus used in medical ,  

units

Qaz, maye və elektrik enerjisi 

sayğacları, min ədəd

457,4 


50474,4

Gas, electric meters, thsd. 

units

Oturacaq mebelləri, min ədəd

413,3 17816,9

Seats, thsd.units

 

Ağacdan ofis, yataq, mətbəx və sair mebellər, min ədəd

348,7 60105,2Office, bedroom kitchen 

and other furnitures, thsd. 

units

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

625


24.9 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların ixracı

 

Export of main types of commodities in 2014 

 

Məhsulların adları Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min dollar Value, thsd. dollars 

Commodities 

Təzə tərəvəz, ton 

76661,5

66847,8


Fresh vegetable, tons 

Təzə meyvə, ton 

156600,7

191952,5


Fresh fruits, tons 

Çay, ton 

5440,5

31245,1


Tea, tons 

Kartof, ton 

49475,6

31968,5


Potatoes, tons 

Ətriyyat və əczaçılıq üçün 

bitkilər, ton 

10627,7


5316,6

Plants for perfumery and 

pharmalogy, tons 

Bltki yağları, ton 

27400,2

78976,0


Plant oil, ton 

Şəkər, min ton 

230,4

221205,2


Sugar, thsd tons 

Meyvə və tərəvəz 

konservləri, ton 

5606,4


8087,9

Canned fruits and vegeta- 

bles, tons 

Meyvə və tərəvəz şirələri, 

ton 

8415,6


9055,3

Fruit and vegeteble juice, 

tons 

Üzüm şərabı, min dkl. 

337,0

6137,9


Wine, thsd.dkl.  

Tünd spirtli içkilər 

(konyak, araq və s.), min 

dkl. 100%-li spirt 

401,9

20905,7


Alcoholic beverages 

(cognac, vodka and other), 

thsd.dkl. alc. 100% 

Tütün, ton 

3486,5

12415,2


Tobacco, tons 

Xam neft, min ton 

23611,9

18404936,6Raw-oil, thsd.tons 

Xam neft  (ARDNŞ və 

ABƏŞ-in məlumatlarına 

əsasən), min ton 

35294,6

24987429,2Crude petroleum,(according 

to reports of SOCAR and 

AIOC),. thsd. tons 

Avtomobil benzini,min  ton 

13,4

10854,8


Automobile petrol,.

 

thsd.tons 

Kerosin, min ton 

295,4


247058,3

Kerosene, thsd.tons 

Qazoyl, min ton 

1523,2

989576,3


Gas oil, thsd  tons 

Maye yanacağı, min ton 

236,8

94914,2


Luquid fuel, thsd. tons 

Sürtkü yağları, ton 

36309,3

22617,3


Oil and smearing, tons 

Neft koksu, ton 

286694,3

22935,5


Coke oil, tons 

Təbii qaz, mlyn. kub metr 

1825,7

304684,0


Natural gas, mln. cubic 

metres 

Təbii qaz

 

(ARDNŞ və ABƏŞ-in məlumatlarına 

əsasən),  mlyn. kub metr 

8093,2

2167986,9Natural gas,(according 

to reports of SOCAR and 

AIOC), mln. cubic 

Elektrik enerjisi, mlyn. 

kVt.s 

588,3


31261,4

Electric energy, mln. kWh 

Atsiklik spirtlər və onların 

törəmələri, ton 

38392,3


18284,2

Acyclic alcohols and their 

halogenates, tons 

Polietilen, ton 

87267,0

104637,3


Polythylene, tons 

Qoyun və quzu dəriləri

min ədəd 

1925,4


5319,5

Skin of sheeps and lambs, 

thsd.units 

Pambıq lifi, ton 

328,8

343,6


Cotton fibre, tons 

Qara metallardan 

yarımfabrikatlar, ton 

17931,7


8159,5

Semi-finished products of 

iron or non-alloy steel, tons 

Emal olunmamış alüminium, ton 

54810,4

80303,9


Rough aluminium, tons 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

626


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014 (by countries) 

 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

İri buynuzlu heyvan 

əti, ton 

C Ə M İ

4444,2 

9938,1 

TOTAL

Beef meat, tons 

 

Hindistan 2975,5 

5041,7 


India 

 

 Ukrayna 

1103,6 


3630,4 

Ukraine 

 

 Braziliya 

141,0 


301,0 

Brazil 

 

 Pakistan 

119,0 


217,2 

Pakistan 

 

 Uruqvay 

38,2 


264,9 

Uruguay 

 

 Gürcüstan 

26,4 


198,5 

Georgia 

 

 Fransa 

19,8 


168,5 

France 

 

 Digər ölkələr 

20,7 


115,9 

Other countries   

Quş əti və əlavə ət 

məhsulları , ton 

C Ə M İ

9217,5 7017,6 

TOTAL

Poultry meat and 

additional meat 

products, tons 

 

Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

4908,5 


3582,4 

United States of 

America 

 

 

Braziliya 2223,4 

1924,1 


Brazil 

 

 Türkiyə 

1417,5 


1019,4 

Turkey 

 

 Çin 

259,0 


220,2 

China 

 

 Niderland 

237,0 


134,4 

Netherlands 

 

 Digər ölkələr 

172,1 


137,1 

Other countries   

Süd və qaymaq, ton 

C Ə M İ

9960,6 

7525,9 

TOTAL

 Milk and cream, 

tons 

 

Ukrayna 4111,0 

2777,9 


Ukraine 

 

 Rusiya 

Federasiyası

2522,2 

2260,1 


Russian 

Federation 

 

 Belarus 

1088,3 


708,8 

Belarus 

 

 Türkiyə 

750,9 


547,8 

Turkey 

 

 Litva 

615,0 


419,5 

Lithuania 

 

 Avstraliya 

348,8 


302,2 

Australia 

 

 Polşa 

221,8 


155,4 

Poland 

 

 Hindistan 

75,0 


48,8 

India 

 

 Fransa 

57,7 


185,8 

France 

 

 Digər ölkələr 

169,9 


119,6 

Other countries   

Kərə yağı, digər süd 

yağları və pastaları,  

ton 

C Ə M İ

9839,3 

25118,6 

TOTAL

Butter and other 

fats and oils derived 

from milk, tons 

 

Yeni Zelandiya 7467,5 

20197,9 


New Zealand 

 

 Litva 

428,0 


768,3 

Lithuania 

 

 Finlandiya 

407,8 


326,0 

Finland 

 

 Fransa 

349,8 


1562,1 

France 

 

 Belarus 

321,2 


632,5 

Belarus 

 

 Almaniya 

218,3 


625,8 

Germany 

 

 İrlandiya 

200,0 


295,0 

Ireland 

 

 Ukrayna 

128,7 


204,2 

Ukraine 

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

627


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, 

min dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

 

Türkiyə 128,6

168,4


Turkey 

 

 Latviya 

83,7


145,4

Latvia 

 

 Polşa 

58,8


121,0

Poland 

 

 Digər ölkələr 

46,9


72,0

Other countries  

Pendir və kəsmik, 

ton 

C Ə M İ 

11717,1

15298,0 TOTAL 

Chesse and curd, 

tons 

 

Danimarka 2923,1

1975,0


Denmark 

 

 Rusiya Federasiyası 

2324,2


5464,1

Russian 

Federation  

 

 Almaniya 

2281,1


1794,1

Germany 

 

 Türkiyə 

1146,5


933,0

Turkey 

 

 Rumıniya 

507,3


374,2

Romania 

 

 Belarus 

441,1


1347,0

Belarus 

 

 Litva 

409,5


232,2

Lithuania 

 

 Ukrayna 

401,8


925,3

Ukraine 

 

 Yeni Zelandiya 

236,4


120,9

New Zealand 

 

 Niderland 

190,7


198,0

Netherlands 

 

 Finlandiya 

186,5


140,7

Finland 

 

 Fransa 

168,3


913,4

France 

 

 Bolqarıstan 

92,4


65,4

Bulgaria 

 

 Misir 

90,2


151,7

Egypt 

 

 Polşa 

79,1


180,5

Poland 

 

 Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

34,3

163,9


United States of 

America 

 

 İtaliya 

32,6


103,1

Italy 

 

 Digər ölkələr 

172,0


215,5

Other countries  

Quş yumurtaları, 

min ədəd 

C Ə M İ 

54744,9

10513,4 TOTAL 

Eggs, thsd. units 

 

Türkiyə 45475,9

8908,7


Turkey 

 

 Çexiya Respublikası 

3168,0


545,3

Czech Republic  

 

İran İslam Respublikası 

2991,0


334,9

Islamic 

Republic of Iran  

 

Gürcüstan 1526,0

497,9


Georgia 

 

 Niderland 

972,0


157,0

Netherlands 

 

 Belçika 

324,0


47,9

Belgium 

 

 Slovakiya 

288,0


21,7

Slovakia 

 

Kartof, ton C Ə M İ 

129445,6

8641,8

TOTAL 

Patatoes, tons 

 

Rusiya Federasiyası 52240,7

2187,2


Russian 

Federation  

 

 İran İslam 

Respublikası 

23025,2

1402,6


Islamic 

Republic of Iran  

 

Niderland 17967,5

1134,4


Netherlands 

 

 Litva 

7154,7


536,4

Lithuania 

 

 Türkiyə 

5507,2


1037,4

Turkey 

 

 Statistical yearbook of Azerbaijan 

628


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, 

min dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

 

Gürcüstan 

4719,6

568,4


Georgia 

 

 

Fransa 


4091,2

295,3


France 

 

 

İsveç 


3129,2

200,6


Sweden 

 

 

Belçika 


2209,4

128,7


Belgium 

 

 

Misir 


2095,5

129,5


Egypt 

 

 

Belarus 


2041,7

384,0


Belarus 

 

 

Finlandiya 

1426,2

98,9


Finland 

 

 

Estoniya 

853,5

58,4


Estonia 

 

 

Danimarka 

748,4

52,3


Denmark 

 

 

Ukrayna 


715,6

89,2


Ukraine 

 

 

Pakistan 

411,8

24,7


Pakistan 

 

 

Polşa 


313,5

18,8


Poland 


Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   86   87   88   89   90   91   92   93   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə