Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə91/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   115

 

 

Almaniya 

299,6

228,3


Germany 

 

 

Qazaxıstan 

243,0

48,4


Kazakstan 

 

 

Qırğızıstan 

180,0

12,8


Kyrgyzstan 

 

 

Digər ölkələr 

72,1

5,5


Other countries   

 

Təzə tərəvəz, ton 

C Ə M İ 

22749,5

2390,5

 

TOTAL 

Frech vegetables, 

tons 

 

Türkiyə 16581,1

1039,2


Turkey 

 

 İran İslam 

Respublikası

5985,1

1215,4


Islamic Republic 

of Iran

 

 Özbəkistan 

69,0


16,2

Uzbekistan 

 

 Belçika 

38,6


27,8

Belgium 

 

 Fransa 

25,1


85,5

France 

 

 Digər ölkələr 

50,6


6,4

Other countries   

 Təzə meyvə, ton 

C Ə M İ  14118,8

10000,5 TOTAL 

Fresh fruits, 

tons 

 

Ekvador 7630,6

6948,5


Ecuador 

 

 İran İslam 

Respublikası

3577,1

1075,1


Islamic Republic 

of Iran

 

 Tailand 

1004,0


311,0

Thailand 

 

 Türkiyə 

879,9


319,1

Turkey 

 

 Belçika 

241,0


72,3

Belgium 

 

 Rusiya Federasiyası 

191,8


118,4

Russian 

Federation  

 

 İtaliya 

131,0


39,3

Italy 

 

 Almaniya 

85,7


819,3

Germany 

 

 Şri-Lanka 

82,5


43,6

Sri Lanka 

 

 Vyetnam 

80,1


31,5

Viet Nam 

 

  

 

 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

629


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, 

min dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

 

Fransa 


48,0

102,6


France 

 

 

Digər ölkələr 167,1

119,8


Other countries  

Çay, ton 

C Ə M İ  

8183,0

18992,0 TOTAL 

Tea, tons 

 

Şri-Lanka 6147,9

13816,9


Sri Lanka 

 

 Hindistan 

855,0


1710,0

India 

 

 İran İslam 

Respublikası

602,3

1204,6


Islamic Republic 

of Iran

 

 Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 

130,2

509,4


United Arab 

Emirates 

 

 Çin 

127,4


259,9

China 

 

 Rusiya Federasiyası 

83,3


700,4

Russian 

Federation

 

 Türkiyə 

76,7


164,7

Turkey 

 

 Vyetnam 

65,2


130,4

Viet Nam 

 

 Keniya 

65,0


130,0

Kenya 

 

 İndoneziya 

20,0


40,0

Indonesia 

 

 İtaliya 

1,5


214,4

Italy 

 

 Digər ölkələr 

8,5


111,3

Other countries  

Buğda, min ton

 

C Ə M İ1195,7

293942,8 TOTAL

Wheat, thsd. tons

 

 Rusiya Federasiyası 

630,3


148770,3

Russian 

Federation  

 

 Qazaxıstan 

548,1


135881,7

Kazakstan 

 

 Türkiyə 

15,2


8860,6

Turkey 

 

 Digər ölkələr 

2,1


430,2

Other countries

 

Düyü, ton

 

C Ə M I

6100,7

2661,0 TOTAL

Rice, tons

 

 Rusiya Federasiyası 

2264,9


461,8

Russian 

Federation  

 

 Hindistan 

1276,2


500,4

India 

 

 Tailand 

1070,5


731,9

Thailand 

 

 Türkiyə 

817,1


329,1

Turkey 

 

 Misir 

500,0


500,0

Egypt 

 

 Vyetnam 

104,0


104,0

Viet Nam 

 

 Pakistan 

45,6


14,7

Pakistan 

 

 Amerika Birləşmiş 

Ştatları


14,3

8,5


United States of 

America

 

 Digər ölkələr 

8,1


10,6

Other countries

 

Buğda unu, ton

 

C Ə M İ

3969,7

1395,6 TOTAL

Wheat flour,  

tons

 

 Rusiya Federasiyası 

3506,4


1179,2

Russian 

Federation 

 

 Qazaxıstan 

204,0


40,8

Kazakstan 

 

 Türkiyə 

85,4


56,8

Turkey 

 

 Ukrayna 

66,5


8,4

Ukraine 

 

 Fransa 

50,5


76,0

France 

 

 Polşa 

40,8


24,9

Poland 

 

 Digər ölkələr 

16,1


9,5

Other countries

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

630


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

Bitki yağları, ton

 

C Ə M İ115482,9 

71455,9 TOTAL

Vegetable oil,  

 

İndoneziya 44556,1 

26733,7


Indonesia 

 

 Rusiya Federasiyası

36196,5 


22635,7

Russian 

Federation 

 

 Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

25960,1 

15576,1


United States of 

America 

 

 Ukrayna 

3201,7 


1625,9

Ukraine 

 

 Malayziya 

3167,1 


1976,9

Malaysia 

 

 Türkiyə 

1336,3 


1485,4

Turkey 

 

 İspaniya 

369,9 


413,3

Spain 

 

 Belarus 

178,7 


161,6

Belarus 

 

 İtaliya 

171,3 


246,0

Italy 

 

 Sinqapur 

152,8 


355,3

Singapore 

 

 Yunanıstan 

108,7 


123,7

Greece 

 

 Digər ölkələr 

83,7 


122,3

Other countries

 

Ət kolbasası, ton C Ə M İ

1394,5 

4003,4 TOTAL 

Sausage, tons 

 

Rusiya Federasiyası555,2 

2671,5


Russian 

Federation  

 

 Türkiyə 

379,3 


407,7

Turkey 

 

 Almaniya 

250,9 


662,5

Germany 

 

 Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

100,2 

99,4


United States of 

America 

 

 Polşa 

43,4 


45,8

Poland 

 

 Latviya 

31,3 


38,4

Latvia 

 

 Braziliya 

22,0 


41,5

Brazil 

 

 Digər ölkələr 

12,2 


36,6

Other countries  

Xam şəkər və şəkər, 

min ton 

C Ə M İ

432,8 205275,4 TOTAL 

Raw sugar and 

sugar, thsd. tons 

 

Braziliya 432,4 

204743,1


Brazil 

 

 Digər ölkələr 

0,4 


532,3

Other countries  

Şəkərli qənnadı 

məmulatları, ton 

C Ə M İ 

23700,2 

28674,5 TOTAL 

Confectionery,   

tons 

 

Ukrayna 10303,7 

15923,8


Ukraine 

 

 Rusiya Federasiyası

8538,1 


7267,7

Russian 

Federation 

 

 Türkiyə 

2014,8 


1266,6

Turkey 

 

 Polşa 

834,4 


2720,2

Poland 

 

 Qazaxıstan 

645,0 


391,2

Kazakstan 

 

 Belarus 

387,0 


136,6

Belarus 

 

 İran İslam 

Respublikası

374,0 

139,7


Islamic Republic 

of Iran

 

 Çin 

141,0 


116,0

China 

 

 Almaniya 

78,1 


160,6

Germany 

 

 İtaliya 

72,9 


121,8

Italy 

 

 İrlandiya 

9,8 


149,4

Ireland 

 

 

Digər ölkələr 301,4 

280,9


Other countries  

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

631


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

Şokolad və şokolad 

məhsulları, ton 

C Ə M İ

24718,5 

43035,0 TOTAL 

Chocolate and 

products from its, 

tons 

 

Rusiya 


Federasiyası 

10132,2 


12850,7

Russian 

Federation  

 

 

Ukrayna 

6835,1 


12105,5

Ukraine 

 

 

Türkiyə 

4565,1 


7668,3

Turkey 

 

 

Polşa 

687,2 


2002,7

Poland 

 

 

İtaliya 

524,4 


2547,3

Italy 

 

 

Almaniya 

355,2 


2152,2

Germany 

 

 

Niderland 

334,5 


480,6

Netherlands 

 

 

Qazaxıstan 

288,6 


237,0

Kazakstan 

 

 

Belarus 

232,4 


267,0

Belarus 

 

 

Belçika 

167,4 


692,7

Belgium 

 

 

İsveçrə 

94,4 


558,0

Switzerland 

 

 

İrlandiya 

57,3 


683,2

Ireland 

 

 

Fransa 

17,9 


227,5

France 

 

 

Digər ölkələr 

426,8 


562,3

Other countries   

Makaron 

məmulatları, ton 

C Ə M İ  

5548,8 

3558,3 TOTAL

Macaroni, tons 

 

Türkiyə 2759,3 

1179,3


Turkey 

 

 Rusiya 

Federasiyası 

2060,9 

1869,6


Russian 

Federation  

 

 Ukrayna 

522,4 


331,6

Ukraine 

 

 İtaliya 

136,6 


80,7

Italy 

 

 Polşa 

40,0 


56,2

Poland 

 

 Digər ölkələr 

29,6 


40,9

Other countries   

Çörək, unlu qənnadı 

məmulatları, ton 

C Ə M İ  

37110,4 

29065,9 TOTAL

Bread, fiour 

confectionery, tons 

 

Türkiyə 


11325,9 

5947,6


Turkey 

 

 

Rusiya 

Federasiyası 9601,5 

8915,1


Russian 

Federation  

 

 

Ukrayna

9209,3 


6220,9

Ukraine

 

İran İslam 

Respublikası 

2850,0 


1191,1

Islamic Republic 

of Iran 

 

 

Polşa 

997,4 


965,2

Poland 

 

 

Bolqarıstan 

911,7 


594,6

Bulgaria 

 

 İtaliya 

558,2 


1322,1

Italy 

 

 Almaniya 

527,6 


1625,8

Germany 

 

 Belarus 

143,5 


95,6

Belarus 

 

 Belçika 

135,9 


906,7

Belgium 

 

 Malayziya 

120,5 


80,7

Malaysia 

 

 Keçmiş 

Yuqoslaviya 

Respublikası 

Makedoniya 

110,1 

60,8


The former 

Yugoslav 

Republic of 

Macedonia 

 

 Statistical yearbook of Azerbaijan 

632


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

 

Moldova 


Respublikası 

104,9 


71,0

Moldova 

 

 

Fransa 

61,9 


255,0

France 

 

 

Qazaxıstan 

50,4 


208,6

Kazakstan 

 

 

İrlandiya 

44,1 


348,7

Ireland 

 

 

Digər ölkələr 

357,5 


256,4

Other countries   

Mineral və qazlı 

sular, min dkl. 

 

4898,4 44842,0  

Mineral and 

aerated waters, 

 

Gürcüstan 

1605,3 

11625,8


Georgia 

 

 

Rusiya 


Federasiyası 

1065,8 


10486,3

Russian 

Federation  

 

 

Türkiyə 


627,2 

3479,7


Turkey 

 

 

Avstriya 

617,1 

10499,4


Austria 

 

 

Ukrayna 


517,9 

4139,7


Ukraine 

 

 

İsveçrə 


132,0 

1802,5


Switzerland 

 

 

Fransa 


81,6 

419,7


France 

 

 

İrlandiya 

38,5 

643,3


Ireland 

 

 

Almaniya 

35,7 

367,2


Germany 

 

 

İtaliya 


29,8 

260,0


Italy 

 

 

Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

14,3 


202,0

United States of 

America 

 

 

Böyük Britaniya və 

Şimali İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı 

12,8 

187,3


United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland

 

 

Digər ölkələr 

120,4 

729,1


Other countries  

Pivə, min dkl. 

C Ə M İ  

55,4 

571,3 TOTAL

Beer, thsd. dkl. 

 

Türkiyə 


22,0 

143,9


Turkey 

 

 

Rusiya Federasiyası 

13,9 


93,6

Russian 

Federation  

 

 İrlandiya 

5,8 


128,1

Ireland 

 

 Almaniya 

5,2 


83,8

Germany 

 

 Meksika 

2,9 


45,0

Mexico 

 

 Digər ölkələr 

5,6 


76,9

Other countries  

Üzüm şərabı, min 

dkl. 

C Ə M İ  176,5 

2114,6 TOTAL

Wine, thsd. dkl. 

 Moldova 

 

154,4 


1050,0

Moldova 

 

 Fransa  16,7 669,6

France 

 

 İtaliya 2,4 

125,3


Italy 

 

 Almaniya 1,4 159,9

Germany 

 

 Digər ölkələr 1,6 109,8

Other countries  

 
1   ...   87   88   89   90   91   92   93   94   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə