Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə93/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   115

24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014(by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

Rezin şinlər, min 

ədəd 

C Ə M İ  

595,0

23244,4 TOTAL 

Rubbers tires, thsd 

units 

 

Almaniya 159,0

1001,8


Germany 

 

 Çin 

152,1


3363,0

China 

 

 Türkiyə 

149,1


10642,4

Turkey 

 

 Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 

51,8

562,0


United Arab 

Emirates 

 

 Rusiya Federasiyası 

47,2


2124,0

Russian 

Federation  

 

 Serbiya 

7,2


295,6

Serbia 

 

 Gürcüstan 

5,8


94,7

Georgia 

 

 Koreya Respublikası 

4,7


138,9

Republic of 

Korea 

 

 Niderland 

4,4


918,2

Netherlands 

 

 Ukrayna 

4,4


599,5

Ukraine 

 

 Şri-Lanka 

2,9


718,9

Sri Lanka 

 

 Yaponiya 

1,9


1050,2

Japan 

 

 Polşa 

1,1


549,6

Poland 

 

 Digər ölkələr 

3,4


1185,6

Other countries   

Kağız və kartondan 

sanitar-gigiyenik 

məmulatlar, ton 

C Ə M İ

5178,5

8287,7 TOTAL

Sanitary and 

hydienec articles of 

paper   and 

paperboard, tons 

 

Türkiyə 4842,5

7431,2


Turkey 

 

 Polşa 

117,5


282,8

Poland 

 

 İran İslam 

Respublikası 

65,1

36,0


Islamic Republic 

of Iran 

 

 Çin 

44,7


160,8

China 

 

 Rusiya Federasiyası 

36,1


31,7

Russian 

Federation

 

 Almaniya 

23,4


97,1

Germany 

 

 Ukrayna 

12,7


37,1

Ukraine 

 

 Belçika 

10,6


45,6

Belgium 

 

 İtaliya 

9,1


21,6

Italy 

 

 Fransa 

7,4


43,4

France 

 

 Böyük Britaniya və 

Şimali İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı 

5,9


68,4

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

 

 Digər ölkələr 

3,5


32,0

Other countries   

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

639


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

İsti yayılmış polad 

prokatı,  ton 

C Ə M İ

186444,3

158195,7 TOTAL

Hot-roller iron,   

tons 

 

Rusiya Federasiyası 106883,0

50484,8


Russian 

Federation  

 

 Böyük Britaniya və 

Şimali İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı 

38394,4


58595,4

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

 

 Almaniya 

18282,2


28257,9

Germany 

 

 Ukrayna 

8305,2


5767,1

Ukraine 

 

 Türkiyə 

5040,9


6496,4

Turkey 

 

 İran İslam 

Respublikası 

2366,6

1082,3


Islamic Republic 

of Iran 

 

 Qazaxıstan 

2219,7


1388,9

Kazakstan 

 

 Rumıniya 

1061,7


898,5

Romania 

 

 Fransa 

782,5


1157,5

France 

 

 Keçmiş Yuqoslaviya 

Respublikası 

Makedoniya 

428,4


417,7

The former 

Yugoslav 

Republic of 

Macedonia 

 

 Sinqapur 

422,8


522,3

Singapore 

 

 Yaponiya 

391,6


369,9

Japan 

 

 Niderland 

376,9


520,0

Netherlands 

 

 İtaliya 

356,8


515,2

Italy 

 

 Finlandiya 

351,4


412,3

Finland 

 

 Çexiya Respublikası

253,2


384,8

Czech Republic   

 

Avstriya 150,7

236,3


Austria 

 

 Çin 

135,6


268,3

China 

 

 İsveç 

123,7


242,8

Sweden 

 

 Digər ölkələr 

117,0


177,3

Other countries   

Soyuq yayılmış 

polad prokatı,  ton  C Ə M İ

2513,2

3381,4 TOTAL

Cold-roller 

iron, tons 

 

Türkiyə 1895,8

2160,8


Turkey 

 

 Rusiya Federasiyası 

370,8


506,8

Russian 

Federation  

 

 Böyük Britaniya və 

Şimali İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı 

104,3


256,5

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

 

 Sinqapur 

97,2


224,8

Singapore 

 

 Çin 

19,0


94,6

China 

 

 Finlandiya 

18,3


86,4

Finland 

 

 Digər ölkələr 

7,8


51,5

Other countries   

 

  

 

  

 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

640


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

Metal konstruksiyalar,

ton 

C Ə M İ  

60756,2

139446,8 TOTAL 

Metal structures, 

tons 

 

Türkiyə 38781,2

92344,0


Turkey 

 

 Böyük Britaniya 

və Şimali 

İrlandiyanın 

5243,4


11914,7

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

 

 İran İslam 

Respublikası 

4165,0

1587,1


Islamic Republic 

of Iran 

 

 Çin 

4020,4


3462,5

China 

 

 Almaniya 

2901,5


11354,5

Germany 

 

 Qazaxıstan 

1505,5


470,4

Kazakstan 

 

 Ukrayna 

606,5


830,9

Ukraine 

 

 İtaliya 

526,0


3260,1

Italy 

 

 Rusiya 

Federasiyası 

403,7

1089,3


Russian 

Federation  

 

 Yaponiya 

349,5


334,0

Japan 

 

 Gürcüstan 

294,5


278,2

Georgia 

 

 Çexiya 

Respublikası 

230,7

2904,3


Czech Republic   

 

Hindistan 199,7

399,5


India 

 

 Polşa 

152,9


815,9

Poland 

 

 Koreya 

Respublikası 

143,3

1594,8


Republic of 

Korea 

 

 İspaniya 

143,1


502,0

Spain 

 

 Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 

132,5

431,0


United Arab 

Emirates 

 

 Bolqarıstan 

85,7


140,2

Bulgaria 

 

 Rumıniya 

81,8


401,3

Romania 

 

 Niderland 

76,6


1169,1

Netherlands 

 

 Kanada 

69,7


1177,6

Canada 

 

 Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

41,1

225,2


United States of 

America 

 

 Slovakiya 

39,9


147,9

Slovakia 

 

 Avstriya 

20,5


670,3

Austria 

 

 İsveç 

3,6


529,8

Sweden 

 

 Finlandiya 

20,9


188,5

Finland 

 

 Digər ölkələr 

517,0


1223,7

Other countries   

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

641


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

Qara metallardan 

boru fitinqləri, ton 

C Ə M İ

4859,5 

50376,1 TOTAL

Tube fittings 

of iron, tons 

 

Türkiyə 1765,0 

5367,1


Turkey 

 

 İtaliya 

1151,2 


12161,6

Italy 

 

 Böyük Britaniya 

və Şimali 

İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı 

616,1 

18163,6


United Kingdom  

of Great Britain  

and Northern  

Ireland 

 

 Rusiya 

Federasiyası 

300,7 

1924,7


Russian Federation   

 

Çin 291,2 

1341,4


China 

 

 Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

179,6 

5315,2


United States of  

America 

 

 Sinqapur 

121,8 


712,3

Singapore 

 

 Yaponiya 

114,2 


1688,7

Japan 

 

 Niderland 

85,4 


635,1

Netherlands 

 

 Ukrayna 

48,4 


196,6

Ukraine 

 

 Almaniya 

26,6 


557,5

Germany 

 

 Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 

24,5 

336,8


United Arab  

Emirates 

 

 Tayvan 

22,4 


147,4

Taiwan 

 

 Koreya 

Respublikası 

18,9 

139,3


Republic of Korea   

 

Belçika 18,2 

268,5


Belgium 

 

 Fransa 

14,6 


93,9

France 

 

 Polşa 

14,5 


134,2

Poland 

 

 Vyetnam 

7,1 


147,0

Viet Nam 

 

 Danimarka 

6,1 


106,4

Denmark 

 

 Qazaxıstan 

3,1 


126,5

Kazakstan 

 

 İsveçrə 

1,4 


46,5

Switzerland 

 

 İsveç 

1,2 


40,0

Sweden 

 

 Digər ölkələr 

27,3 


725,8

Other countries 

 

Məişət kondisionerləri, 

ədəd 

CƏ M İ 

22997,0 

3136,2 TOTAL 

Air conditioning 

machines, units 

 

Çin 17975,0 

1913,2


China 

 

 Tailand 

2391,0 


189,0

Thailand 

 

 Türkiyə 

1056,0 


346,6

Turkey 

 

 Koreya 

Respublikası 

736,0 

149,8


Republic of Korea   

 

Malayziya 197,0 

55,8


Malaysia 

 

 İtaliya 

112,0 


21,3

Italy 

 

 Gürcüstan 

110,0 


6,7

Georgia 

 

 Sloveniya 

100,0 


15,9

Slovenia 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

642


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

 

Yaponiya 

85,0

174,0


Japan 

 

 

Almaniya 

13,0

213,7


Germany 

 

 

Digər ölkələr 

222,0

50,2


Other countries   

Məişət soyuducuları, 

ədəd 

C Ə M İ  

41763,0

11023,1 TOTAL 

Household re- 

frigerators, units 

 

Ukrayna 22730,0

5995,5


Ukraine 

 

 Çin 

5889,0


1327,4

China 

 

 Tailand 

4795,0


1770,9

Thailand 

 

 Türkiyə 

2929,0


717,4

Turkey 

 

 Koreya Respublikası

1523,0


520,7

Republic of 

Korea 

 

 Rusiya Federasiyası

1518,0


277,9

Russian 

Federation  

 

 Danimarka 

1160,0


93,1

Denmark 

 

 Almaniya 

299,0


93,1

Germany 

 

 Gürcüstan 

272,0


16,2

Georgia 

 

 Avstriya 

256,0


70,3

Austria 

 

 İtaliya 

216,0


83,4

Italy 

 

 Bolqarıstan 

94,0


10,5

Bulgaria 

 

 Digər ölkələr 

82,0


46,7

Other countries   

Buldozerlər, 

ekskavatorlar, digər 

yol-tikinti maşınları, 

ədəd 

C Ə M İ

1048,0

87038,2 TOTAL

Bulldozer, exca- 

vator and other 

road building 

machine, units 

 

Çin 283,0

17925,7


China 

 

 Almaniya 

136,0


7201,8

Germany 

 

 Koreya Respublikası

106,0


13232,1

   Republic of            

   Korea 

 

 Böyük Britaniya və 

Şimali İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı

105,0


7094,2

United Kingdom 

of Great Britain  

and Northern 

 

 Yaponiya 

86,0


10990,4

Japan 

 

 Türkiyə 

67,0


5181,1

Turkey 

 

 İsveç 

47,0


2454,3

Sweden 

 

 Rusiya Federasiyası

41,0


4969,1

Russian 

 

 Angilya (Britaniya) 

41,0


5612,7

Anguilla 

 

 İtaliya 

37,0


2546,1

Italy 

 

 Niderland 

22,0


1270,0

Netherlands 

 

 Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

22,0

1333,8


    United States of  

    America 

 

 Belarus 

20,0


837,2

Belarus 

 

 Avstriya 

11,0


2015,1

Austria 

 

 Braziliya 

7,0


1728,0

Brazil 

 

 Fransa 

7,0


1519,0

France 

 

 Digər ölkələr 

10,0


1127,6

Other countries   

 

  

 

  

 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

643


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014(by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   89   90   91   92   93   94   95   96   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə