Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə94/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   115

Yeyinti sənayesi üçün 

avadanlıqlar, ədəd 

C Ə M I

1175,0

15621,6 TOTAL

Equipments for 

food industry, 

units 

 Türkiyə 988,0

6401,9

Turkey 

 

 İtaliya 27,0

581,8


Italy 

 

 Almaniya 23,0

1532,3


Germany 

 

 Niderland 17,0

1881,1


Netherlands 

 

 Fransa  15,0113,1

France 

 

 Avstriya 13,0242,0

Austria 

 

 Koreya Respublikası

13,0


1161,4

Republic of 

Korea

 

 Belarus 12,029,6

Belarus 

 

 Rusiya Federasiyası

11,0


1239,3

Russian 

Federation

 

 Polşa 9,0331,1

Poland 

 

 Çexiya Respublikası

7,0


438,4

Czech Republic   

 Slovakiya 5,0

117,0

Slovakia 

 

 İspaniya 4,0

116,5


Spain 

 

 Belçika  3,0156,0

Belgium 

 

 Yaponiya 3,0678,9

Japan 

 

 Digər ölkələr 25,0601,2

Other countries   

Paltaryuyan 

maşınları, ədəd 

C Ə M İ

77425,0

9508,2 TOTAL 

Washing ma- 

chines, units 

 Rusiya 


Federasiyası

22744,0


4195,4

Russian 

Federation  

 

 Çin  20620,01983,3

China 

 

 Gürcüstan 13413,0

323,0


Georgia 

 

 Türkiyə 7020,01235,8

Turkey 

 

 Ukrayna 6665,0

392,6


Ukraine 

 

 Belarus 2320,0

476,9


Belarus 

 

 İtaliya 2231,0

454,0


Italy 

 

 Polşa 667,0142,3

Poland 

 

 Almaniya 647,0

95,1


Germany 

 

 Slovakiya 567,0

59,9


Slovakia 

 

 Koreya Respublikası

310,0


58,9

Republic of 

Korea

 

 Digər ölkələr 221,091,0

Other countries   

Hesablama maşınları 

və qurğuları, ədəd 

C Ə M İ

135337,0

52900,9 TOTAL 

Computing ma- 

chineries, units 

 Çin  88385,0

12769,6

China 

 

 Çexiya Respublikası

10743,0


7375,2

Czech Republic   

 Koreya 


Respublikası

9529,0


1578,8

Republic of 

Korea

 

 Amerika Birləşmiş 

Ştatları 1737,0

10619,1

United States of 

America 

 

  

Statistical yearbook of Azerbaijan 

644


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

 

Böyük Britaniya və Şimali İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı 

1497,0

1082,0


United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

 

 Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 

1113,0

3521,6


United Arab 

Emirates 

 

 Kanada 

150,0


3390,7

Canada 

 

 Niderland 

1227,0


932,9

Netherlands 

 

 Vyetnam 

424,0


24,9

Viet Nam 

 

 Türkiyə 

11340,0


1186,5

Turkey 

 

 Polşa 

839,0


554,6

Poland 

 

 İrlandiya 

1635,0


1070,2

Ireland 

 

 Digər ölkələr 

6718,0


8794,8

Other countries   

Mobil və ya başqa 

simsiz rabitə şəbəkəsi 

üçün telefon 

aparatları , ədəd 

C Ə M İ  

88615,0

5134,3 TOTAL 

Telephone sets for 

mobile or other 

wireless 

communications 

networks, units 

 

Çin 66655,0

3363,5


China 

 

 Vyetnam 

7826,0


525,2

Viet Nam 

 

 Çinin xüsusi inzibati 

rayonu Honkonq 

5793,0

328,1


Hong Kong SAR 

of China 

 

 Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 

4060,0

252,1


United Arab 

Emirates 

 

 Koreya Respublikası 

2184,0


404,1

Republic of 

Korea 

 

 Çexiya Respublikası 

970,0


34,0

Czech Republic   

 

Amerika Birləşmiş Ştatları 

369,0


83,1

United States of 

America 

 

 Hindistan 

345,0


69,0

India 

 

 Türkiyə 

32,0


22,4

Turkey 

 

 Digər ölkələr 

381,0


52,8

Other countries   

Avtobuslar, ədəd 

C Ə M İ

330,0

14615,2 TOTAL

Buses, units 

 

Koreya Respublikası 132,0

4943,0


Koreya 

Respublikası 

 

 

Türkiyə 80,0

6503,6


Türkiyə 

 

 Almaniya 

72,0


1972,1

Almaniya 

 

 

Rusiya Federasiyası 31,0

623,5


Rusiya 

Federasiyası

 

 

Yaponiya 7,0

261,6


Yaponiya 

 

 İtaliya 

3,0


82,4

İtaliya 


 

 

Digər ölkələr 5,0

229,0


Digər ölkələr 

 

  

 

  

 

  

 

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

645


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014(by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

    ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

Yük avtomobilləri, 

ədəd 

C Ə M İ

4749,0

71872,6 TOTAL

Lorries, units 

 

Almaniya 2856,0

12727,4


Germany 

 

 Türkiyə 

435,0


20349,1

Turkey 

 

 Çin 

331,0


8880,9

China 

 

 Koreya Respublikası 

320,0


4239,3

Republic of 

Korea 

 

 Rusiya Federasiyası 

295,0


7117,4

Russian 

Federation

 

 Yaponiya 

237,0


3754,7

Japan 

 

 İtaliya 

114,0


9613,4

Italy 

 

 Fransa 

74,0


843,8

France 

 

 İsveç 

30,0


1095,1

Sweden 

 

 Niderland 

22,0


1152,2

Netherlands 

 

 İsveçrə 

12,0


1074,4

Switzerland 

 

 Digər ölkələr 

23,0


1024,9

Other countries   

Xüsusi təyinatlı 

avtomobillər, ədəd 

C Ə M İ

347,0

50531,6 TOTAL

Speciai purpose 

motor vehicies, 

units 

 

Almaniya 101,0

18063,4


Germany 

 

 Çin 

76,0


6586,0

China 

 

 Türkiyə 

72,0


10238,6

Turkey 

 

 İtaliya 

32,0


8380,5

Italy 

 

 Rusiya Federasiyası 

29,0


3347,0

Russian 

Federation 

 

 Koreya Respublikası 

11,0


241,1

Republic of 

Korea 

 

 Çexiya Respublikası 

5,0


1820,2

Czech Republic   

 

Yaponiya 5,0

364,4


Japan 

 

 İsveç 

4,0


477,5

Sweden 

 

 Digər ölkələr 

12,0


1012,9

Other countries   

Qaz, enerji, maye 

sayğacları, ədəd 

C Ə M İ

457401,0

50474,4 TOTAL 

Gaz, water, 

elektric meters, 

units 

 

Fransa 140523,0

20142,9


France 

 

 Türkiyə 

138395,0


13607,8

Turkey 

 

 Slovakiya 

133867,0


8420,4

Slovakia 

 

 Böyük Britaniya və 

Şimali İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı 

28333,0


6028,7

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

 

 Rusiya Federasiyası 

15566,0


1895,0

Russian 

Federation  

 

 Almaniya 

524,0


338,6

Germany 

 

 Digər ölkələr 

193,0


41,0

Other countries   

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

646


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

       ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

Oturacaq  mebelləri, 

ədəd 

C Ə M İ

413280,0

17816,9 TOTAL 

Seats, units 

 

Ukrayna 191280,0

2413,7


Ukraine 

 

 Türkiyə 

136801,0


10096,1

Turkey 

 

 Çin 

56281,0


1060,9

China 

 

 Malayziya 

10642,0


153,0

Malaysia 

 

 Rusiya Federasiyası 

4719,0


122,3

Russian 

Federation  

 

 Almaniya 

3682,0


1167,5

Germany 

 

 İtaliya 

3030,0


698,8

Italy 

 

 İspaniya 

2261,0


238,6

Spain 

 

 Böyük Britaniya və 

Şimali İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı 

1254,0


1115,3

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

 

 Fransa 

635,0


99,9

France 

 

 Niderland 

355,0


16,3

Netherlands 

 

 Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

142,0

163,7


United States of 

America 

 

 İslandiya 

326,0


23,9

Iceland 

 

 Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 

303,0

22,5


United Arab 

Emirates 

 

 Polşa 

301,0


32,8

Poland 

 

 Digər ölkələr 

1268,0


391,6

Other countries   

Ağacdan ofis, 

mətbəx, yataq və 

digər mebellər, ədəd  C Ə M İ 

348698,0

60105,2 TOTAL 

Office, bed- room, 

kitchen and other 

wood furniture, 

units 

 

Çin 


161003,0

6144,9


China 

 

 

Türkiyə 


139826,0

37325,9


Turkey 

 

 

İtaliya 


16856,0

5838,9


Italy 

 

 

Böyük Britaniya və 

Şimali İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı 

6032,0

1039,6


United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

 

 

İspaniya 

5413,0

2727,1


Spain 

 

 

Ukrayna 


3835,0

623,4


Ukraine 

 

 

Rumıniya 

2345,0

557,8


Romania 

 

 

Almaniya 

1944,0

3078,7


Germany 

 

 

Hindistan 

1860,0

28,0


India 

 

 

Polşa 


1268,0

299,0


Poland 

 

 

Estoniya 

1126,0

115,5


Estonia 

 

 

Rusiya Federasiyası 

1116,0

124,5


Russian 

Federation  

 

 

Yaponiya 

1083,0

53,2


Japan 

 

 

Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 

746,0


218,3

United Arab 

Emirates 

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

647


24.10 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların idxalı (ölkələr üzrə)  

Import of main commodities in 2014(by countries) 

 

...sonu 


         

 

 ...end 

Malların 

adı 

Dövlət- 


lərin 

adı 


Miqdarı 

Quantity 

Məbləği, min 

dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

 

Avstriya 

733,0

53,5


Austria 

 

 

Litva 


548,0

216,8


Lithuania 

 

 

Belarus 


465,0

119,7


Belarus 

 

 

İran İslam 

Respublikası 

340,0


27,4

Islamic Republic 

of Iran 

 

 

Fransa 


308,0

169,7


France 

 

 

İndoneziya 

293,0

39,5


Indonesia 

 

 

Belçika 


282,0

43,1


Belgium 

 

 

Koreya Respublikası 

228,0

147,0


Republic of Korea  

 

Digər ölkələr 

1048,0

1113,7


Other countries   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

648


24.11 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların ixracı (ölkələr üzrə)

 

Exports of main commodities in 2014 (by countries) 

 

Malların adı 

Dövlətlərln 

adı 

Miqdarı 


 

Quantity 

Məbləği, 

min dollar 

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

Kartof, ton 

C Ə M İ

49475,6 

31968,5 TOTAL

Potatoes, tons 

 

Rusiya Federasiyası 48968,2 

31811,4


Russian 

Federation  

 

 Qazaxıstan 

411,9 


138,9

Kazakstan 

 

 Gürcüstan 

95,5 


18,2

Georgia 

 

Təzə tərəvəz, ton  C Ə M İ76661,5 

66847,8 TOTAL

Fresh vegetables, 

tons 

 

Rusiya Federasiyası 76341,7 

66729,5


Russian 

Federation  

 

 Qazaxıstan 

319,8 


118,3

Kazakstan 

 

Təzə meyvə, ton C Ə M İ

156600,7 

191952,5 TOTAL

Fresh fruits,  tons 

 

Rusiya Federasiyası 142542,2 

145033,5


Russian 

Federation  

 

 Ukrayna 

5326,5 


3732,4

Ukraine 

 

 Qazaxıstan 

4028,9 


4535,8

Kazakstan 

 

 Almaniya 

2426,4 


22789,0

Germany 

 

 İtaliya 

1010,0 


10172,8

Italy 

 

 Gürcüstan 

604,4 


1444,2

Georgia 

 

 Belarus 

218,0 


750,5

Belarus 

 

 Polşa 

87,0 


348,0

Poland 

 

 Belçika 

85,7 


839,8

Belgium 

 

 İsveçrə 

80,0 


574,0

Switzerland 

 

 Avstriya

44,0 


442,2

Austria

 

İspaniya 44,0 

519,2


Spain 

 

 Digər ölkələr 

103,6 


771,1

Other countries 

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə