Rəsmi nəşr Official publicationYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə95/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   115

Çay, ton 

C Ə M İ

5440,5 

31245,1 TOTAL

Tea, tons 

 

İraq 


3639,9 

20580,1


Irag 

 

 

Rusiya Federasiyası 

1212,4 

6103,3


Russian 

Federation 

 

 

Gürcüstan 

403,1 

3189,5


Georgia 

 

 

Ukrayna 


91,7 

726,3


Ukraine 

 

 

Qazaxıstan 

58,7 

314,8


Kazakstan 

 

 

Çin 


8,3 

40,7


China 

 

 

Türkmənistan 

5,7 

54,9


Turkmenistan 

 

 

Digər ölkələr 

20,7 

235,5


Other countries 

 

Bitki yağları, ton  C Ə M İ

27400,2 

78976,0 TOTAL

Vegetable oil,   tons 

 

İraq 23681,0 

74024,1


Irag 

 

 Gürcüstan 

2533,9 


3670,3

Georgia 

 

 Tacikistan 

866,4 


805,4

Tajikistan 

 

 Türkmənistan 

199,7 


260,0

Turkmenistan 

 

 Qırğızıstan 

73,4 


76,9

Kyrgyzstan 

 

 Qazaxıstan 

26,8 


88,4

Kazakstan 

 

 Digər ölkələr 

19,0 


50,9

Other countries 

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

649


24.11 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların ixracı (ölkələr üzrə)

 

Exports of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

       ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlətlərin adı 

Miqdarı 


 

Quantity 

Məbləği, 

min dollar  

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

Marqarin, digər qida 

qarışıqları, ton 

C Ə M İ

23907,6

51810,5 TOTAL

Margarine, other 

nutrient mixtures, 

tons 

 

İraq 20758,7

47561,8


Irag 

 

 Gürcüstan 

2482,9


3436,7

Georgia 

 

 Türkmənistan 

481,9


673,9

Turkmenistan 

 

 Özbəkistan 

184,1


138,1

Uzbekistan 

 

Şəkər, min ton C Ə M İ

230,4

221205,2 TOTAL

Sugar, thsd tons 

 

Əfqanıstan 99,1

128850,0


Afghanistan 

 

 Türkmənistan 

42,1


28166,2

Turkmenistan 

 

 Qırğızıstan 

28,0


19077,4

Kyrgyzstan 

 

 Özbəkistan 

26,0


17260,8

Uzbekistan 

 

 İraq 

25,1


21463,1

Irag 

 

 Qazaxıstan 

8,1


4948,5

Kazakstan 

 

 Digər ölkələr 

2,0


1439,2

Other countries   

ü

züm şərabı, min 

dkl. 

C Ə M İ

337,0

6137,9 TOTAL

Wine, thsd. dkl. 

 

Rusiya Federasiyası

332,6


5700,9

Russian 

Federation 

 

 Digər ölkələr 4,4437,0

Other countries   

Meyvə və tərəvəz 

şirələri, ton 

C Ə M İ

8415,6

9055,3 TOTAL

Fruit and vegeteble 

juice, tons 

 

Rusiya 


Federasiyası 4301,7

4208,7


Russian 

Federation  

 

 

Polşa 991,5

1184,5

Poland 

 

 

Belarus 495,4

687,1

Belarus 

 

 

Türkmənistan 470,8

356,7

Turkmenistan 

 

 

Amerika Birləşmiş 

Ştatları 409,1

506,3


United States of 

America 

 

 

Ukrayna 297,4

167,8

Ukraine 

 

 

Estoniya 287,3

214,0

Estonia 

 

 

Fransa 132,4

156,6

France 

 

 

Litva 127,5

100,3

Lithuania 

 

 

İtaliya 119,5

417,4

Italy 

 

 

Almaniya 113,4

151,1

Germany 

 

 

Avstraliya 108,7

188,7

Australia 

 

 

Yeni Zelandiya 

81,5

126,4


New Zealand 

 

 

Malayziya 62,0

60,3

Malaysia 

 

 

Yunanıstan 57,1

67,7

Greece 

 

 

Digər ölkələr 360,3

461,7

Other countries   

 

 

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

650


24.11 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların ixracı (ölkələr üzrə)

 

Exports of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

       ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlətlərin adı 

Miqdarı 


 

Quantity 

Məbləği, 

min dollar  

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

Xam neft, min ton 

C Ə M İ

23611,9

18404936,6 TOTAL 

Crude petroleum

thsd. tons 

 

İtaliya 5797,0

4538135,5Italy 

 

 İndoneziya 

2473,5


2012285,5

Indonesia 

 

 Almaniya 

2458,7


1885115,7

Germany 

 

 İsrail 

2340,1


1765153,0

Israel 

 

 Fransa 

1956,4


1520963,6

France 

 

 Tailand 

1079,4


839622,6

Thailand 

 

 İspaniya 

984,5


755865,1

Spain 

 

 Hindistan 

959,8


769475,5

India 

 

 Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

947,0

730938,3


United States of  

America 

 

 Çexiya Respublikası 

759,8


591748,2

Czech Republic   

 

Portuqaliya 747,9

552094,7


Portugal 

 

 Tunis 

563,5


420617,6

Tunisia 

 

 Tayvan 

518,5


432066,7

Taiwan 

 

 Xorvatiya 

419,7


311567,7

Croatia 

 

 Avstriya 

414,1


342682,5

Austria 

 

 Yunanıstan 

339,2


242263,2

Greece 

 

 Kanada 

262,8


217027,1

Canada 

 

 Böyük Britaniya və 

Şimali İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı 

139,5


113967,8

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland

 

 Vyetnam 

93,2


75304,2

Viet Nam 

 

 İsveçrə 

92,0


75748,6

Switzerland 

 

 Rumıniya 

84,7


67747,7

Romania 

 

 Macarıstan 

83,6


71109,3

Hungary 

 

 Bolqarıstan 

80,7


60988,3

Bulgaria 

 

 Türkiyə 

15,3


11755,6

Turkey 

 

 Rusiya Federasiyası 

1,0


692,6

Russian 

Federation  

 

Avtomobil benzini, ton 

C Ə M İ

13386,2

10854,8 TOTAL 

Automobile petrol, 

tons 

 

Əfqanıstan 8498,1

7105,2


Afghanistan 

 

 Gürcüstan 

4888,1


3749,6

Georgia 

 

  

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

651


24.11 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların ixracı (ölkələr üzrə)

 

Exports of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

       ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlətlərin adı 

Miqdarı 


 

Quantity 

Məbləği, 

min dollar  

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

Kerosin, ton 

C Ə M İ  

295377,3

247058,3 TOTAL 

Kerosene, tons 

 

Əfqanıstan 142467,3

118593,9


Afghanistan 

 

 Gürcüstan 

34585,2


28992,3

Georgia 

 

 Rusiya Federasiyası 

21513,0


19621,5

Russian 

Federation  

 

 Malayziya 

21154,5


10785,5

Malaysia 

 

 Yunanıstan 

16471,5


13652,5

Greece 

 

 Amerika Birləşmiş 

Ştatları 

12871,6

7233,3


United States of 

America 

 

 Türkiyə 

9523,7


11429,0

Turkey 

 

 Ukrayna 

9012,2


8273,4

Ukraine 

 

 Almaniya 

5710,6


6859,4

Germany 

 

 Böyük Britaniya və 

Şimali İrlandiyanın 

Birləşmiş Krallığı 

5310,7


6561,0

United Kingdom 

of Great Britain 

and Northern 

Ireland 

 

 Özbəkistan 

4459,6


3481,9

Uzbekistan 

 

 Avstriya 

2174,5


2194,4

Austria 

 

 Birləşmiş Ərəb 

Əmirlikləri 

1930,8

1585,1


United Arab 

Emirates 

 

 Çin 

1558,7


1931,5

China 

 

 Qazaxıstan 

1068,5


1316,0

Kazakstan 

 

 Belarus 

629,9


772,9

Belarus 

 

 İsveç 

506,5


279,5

Sweden 

 

 Rumıniya 

498,7


416,0

Romania 

 

 Latviya 

342,0


334,8

Latvia 

 

 Hindistan 

294,8


179,2

India 

 

 Polşa 

263,5


207,0

Poland 

 

 Macarıstan 

240,3


297,9

Hungary 

 

 Sinqapur 

231,6


124,2

Singapore 

 

 Tacikistan 

229,1


235,2

Tajikistan 

 

 Qətər 

222,2


273,7

Qatar 

 

 Fransa 

211,7


127,4

France 

 

 Digər ölkələr 

1894,6


1299,8

Other countries   

 

  

 

 

Statistical yearbook of Azerbaijan 

652


24.11 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların ixracı (ölkələr üzrə)

 

Exports of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

       ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlətlərin adı 

Miqdarı 


 

Quantity 

Məbləği, 

min dollar  

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

Qazoyl, min ton 

C Ə M İ

1523,2

989576,3 TOTAL

Diesel fuel, thsd. 

tons 

 

Türkiyə 279,7

207060,9


Turkey 

 

 İtaliya 

245,2


136450,7

Italy 

 

 Gürcüstan

233,9


175639,8

Georgia

 

Malta 172,2

86245,7


Malta 

 

 Misir 

129,1


91271,7

Egypt 

 

 Sinqapur 

111,4


59196,0

Singapore 

 

 Cəbəllütariq 

79,6


64535,7

Gibraltar 

 

 İspaniya 

65,9


26642,7

Spain 

 

 Livan 

46,0


35073,3

Lebanon 

 

 Baham adaları 

42,4


25662,1

Bahamas 

 

 Əfqanıstan 

33,3


19245,0

Afghanistan 

 

 Liviya 

32,0


25760,0

Libya   

 

 Rumıniya 

23,9


16672,0

Romania 

 

 Ukrayna 

18,8


14410,8

Ukraine 

 

 Niderland 

8,9


5098,9

Netherlands 

 

 Digər ölkələr 

0,9


611,0

Other countries  

Maye yanacaq, min 

ton 

C Ə M İ

236,8

94914,2 TOTAL

Black oil fuel, thsd. 

tons 

 

İtaliya 236,1

94584,6


Italy 

 

 Digər ölkələr 

0,7


329,6

Other countries  

Sürtkü yağları, ton  C Ə M İ

36309,3

22617,3 TOTAL

Oil and smearing, 

tons 

 

Türkiyə 22062,9

13745,0


Turkey 

 

 Ukrayna 

8903,5


5420,9

Ukraine 

 

 Belarus 

2480,1


1719,2

Belarus 

 

 Qazaxıstan 

1086,4


676,9

Kazakstan 

 

 Gürcüstan 

798,4


442,4

Georgia 

 

 Tacikistan 

466,8


274,5

Tajikistan 

 

 Latviya 

255,3


170,9

Latvia 

 

 Bolqarıstan 

119,6


80,2

Bulgaria 

 

 Moldova 

Respublikası 

67,9

45,2


Moldova 

 

 Türkmənistan 

67,9


36,7

Turkmenistan   

 

Digər ölkələr 0,5

5,4


Other countries  

 

Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

653


24.11 2014-cü 

ildə mühüm növ məhsulların ixracı (ölkələr üzrə)

 

Exports of main commodities in 2014 (by countries) 

 

...ardı...    

 

  

 

       ...continued… 

Malların 

adı 

Dövlətlərin adı 

Miqdarı 


 

Quantity 

Məbləği, 

min dollar  

Value, 

thsd.dollars 

Countries 

Commodities 

 

Kağız və kartondan 

sanitar-gigiyenik 

məmulatlar, ton 

 

C Ə M İ  

 

2557,5

3188,5 TOTAL 

 

Sanitary and hygienic articles of 

paper and 

paperboard, tons 

 

 

İraq 

2513,5


3016,1

Irag 

 

 

Türkmənistan 

22,5

90,9


Turkmenistan 

 

 

Qazaxıstan 

12,1

37,3


Kazakstan 

 

 

Gürcüstan 

9,4

44,2


Georgia 

 

Təbii qaz, mlyn. kub 

metr 

C Ə M İ

1825,7

304684,0 TOTAL

Natural gas, mln. 

cubic metres 

 

Gürcüstan 1246,6

240952,7


Georgia 

 

 İran İslam 

Respublikası 

389,2

17970,4


Islamic Republic 

of Iran 

 

 Rusiya Federasiyası

189,9


45760,9

Russian 

Federation  

 

Neft koksu, ton C Ə M İ

286694,3

22935,5

TOTAL

Petroleum coke,  

tons 

 

Rusiya Federasiyası188488,6

15079,1


Russian 

Federation  

 

 Hindistan 

50638,3


4051,0

India 

 

 Kanada 

37799,7


3024,0

Canada 

 

 Ukrayna 

9767,7


781,4

Ukraine 

 

Eiektrik enerjisi, mlyn. Kvt.s 

C Ə M İ

588,3

31261,4 TOTAL

Elektrik energy, mln. 

kWh 

 

Gürcüstan 207,8

13506,4


Georgia 

 

 Türkiyə 

164,0


5741,2

Turkey 

 

 Rusiya Federasiyası

140,1


8628,4

Russian 

Federation  

 

 İran İslam 

Respublikası 

76,4

3385,4


Islamic Republic 

of Iran 

 Yüklə 20,04 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə