Rəsmi nəşr Official publication


  Mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin sayıYüklə 20,04 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə97/115
tarix07.12.2016
ölçüsü20,04 Mb.
1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   115

25.3  

Mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin sayı (yanvarın 1-nə)

 

Number of enterprises by types of ownership (1 January)

 

...ardı...    

 

  

 

             ...continued... 

 

2012 

 

Dövlət 


Bələdiyyə 

Xüsusi 


Xarici 

Qarışıq 


State 

Municipality  Private 

Foreign 

Mixed 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin göstərilməsi

162


5

8569


355

94

Other service  activities

 

Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti; fərdi istehlak 

üçün ev təsərrüfatlarının 

istehsal etdiyi mal və 

xidmətlərə dair fəaliyyət

0

0

00

0

Activities of households as employers

undifferentiated  goods-

and services- producing 

activities of households 

for own use

 

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların 

fəaliyyəti

 

1

01

81

0Activities of extraterri- 

torial organizations and 

bodies

 

 Qeyd: 10 rəqəmli VÖEN almayan müəssisə və təşkilatların fəaliyyəti qanunvericiliklə qadağan olunduğundan onlar 

Statistik vahidlərin Dövlət registrindən çıxarılmışdır

 

 

Note: While the activity of enterprises and organizations not received 10 digits ID numberis prohibited by 

legislation they were excluded from the State Register of the statistical units

 


Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

663


25.3  

Mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin sayı (yanvarın 1-nə)

 

Number of enterprises by types of ownership (1 January)

 

...ardı...    

 

  

 

             ...continued... 

 

2013 

 

Dövlət 


Bələdiyyə 

Xüsusi 


Xarici 

Qarışıq 


State 

Municipality  Private 

Foreign 

Mixed 

Cəmi 

9208 

1755 

62143 

4404 

1456 

Total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 

576 8318 44 

46 


Agriculture, forestry and 

fishing 

Mədənçıxarma 

sənayesi 

36 


521 


128 

27 


Mining 

Emal sənayesi 

350 4233 270 

280 


Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

224 


40 
Eiectricity, gas and steam production, dis- 

tribution and supply 

Su təchizatı: tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

188 


200 


14 

15 


Water supply; waste 

treatment and disposal 

Tikinti 


658 

16 


7393 

676 


195 

Construction 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 

894 


19034 


1208 

383 


Trade, Repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 

262 


1127 


182 

46 


Transportation and 

storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi 

və ictimai iaşə 

50 


842 


96 

35 


Accommodation of 

tourists and catering 

İnformasiya və rabitə 

209 1336 89 

46 


Information and 

communication 

Maliyyə və sığorta 

fəaliyyəti 

218 


1036 


68 

55 


Financial and insur- 

ance activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 

97 


640 


42 

13 


Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 

649 


3141 


795 

86 


Professionai, scientific 

and technicai  activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstərilməsi 

271 


2458 


155 

61 


Administrative and 

support service activities 

Dövlət idarəetməsi və 

müdafiə, sosial  təminat 

3097 


1719 

38 
Pubiic administration and defence; social 

security 

Təhsil 


471 

668 63 

11 


Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi

407 


840 


66 

24 


Human health and so- 

cial work activities

 

İstirahət, əyləncə və incəsənət səhəsində 

fəaliyyət

 

394 


870 


17 

17 


Arts, entertainment and 

recreation

 

  

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

664


25.3  

Mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin sayı (yanvarın 1-nə)

 

Number of enterprises by types of ownership (1 January)

 

...ardı...    

 

  

 

             ...continued... 

 

2013 

 

Dövlət 


Bələdiyyə 

Xüsusi 


Xarici 

Qarışıq 


State 

Municipality  Private 

Foreign 

Mixed 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin göstərilməsi

156 


9406 


400 

112 


Other service  activities

 

Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti; fərdi istehlak 

üçün ev təsərrüfatlarının 

istehsal etdiyi mal və 

xidmətlərə dair fəaliyyətActivities of households as employers; 

undifferentiated  goods-

and services- producing 

activities of households 

for own use

 

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların 

fəaliyyəti

 

79 
Activities of extraterri- 

torial organizations and 

bodies

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

665


25.3  

Mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin sayı (yanvarın 1-nə)

 

Number of enterprises by types of ownership (1 January)

 

...ardı...    

 

  

 

             ...continued... 

 

2014 

 

Dövlət 


Bələdiyyə 

Xüsusi 


Xarici 

Qarışıq 


State 

Municipality  Private 

Foreign 

Mixed 

Cəmi 

9087 

1758 

68642 

4922 

1601 

Total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 

512 8428 40 

50 


Agriculture, forestry and 

fishing 

Mədənçıxarma 

sənayesi 

34 


544 


136 

24 


Mining 

Emal sənayesi 

301 4502 293 

283 


Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

239 


41 


10 Eiectricity, gas and steam production, dis- 

tribution and supply 

Su təchizatı: tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

205 


210 


16 

15 


Water supply; waste 

treatment and disposal 

Tikinti 


511 

16 


7811 

765 


223 

Construction 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 

857 


20704 


1363 

432 


Trade; Repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 

253 


1225 


187 

44 


Transportation and 

storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi 

və ictimai iaşə 

49 


903 


112 

45 


Accommodation of 

tourists and catering 

İnformasiya və rabitə 

215 1545 103 

53 


Information and 

communication 

Maliyyə və sığorta 

fəaliyyəti 

215 


1080 


75 

53 


Financial and insur- 

ance activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 

88 


718 


46 

15 


Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 

645 


3664 


873 

106 


Professionai, scientific 

and technicai  activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstərilməsi 

277 


2601 


174 

63 


Administrative and 

support service activities 

Dövlət idarəetməsi və 

müdafiə, sosial  təminat 

3162 


1719 

49 
Pubiic administration and defence; social 

security 

Təhsil 


544 

797 73 

14 


Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi

417 


922 


72 

26 


Human health and so- 

cial work activities

 

İstirahət, əyləncə və incəsənət səhəsində 

fəaliyyət

 

401 


949 


19 

16 


Arts, entertainment and 

recreation

 

  

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

666


25.3  

Mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin sayı (yanvarın 1-nə)

 

Number of enterprises by types of ownership (1 January)

 

...ardı...    

 

  

 

            ...continued… 

 

2014 

 

Dövlət 


Bələdiyyə 

Xüsusi 


Xarici 

Qarışıq 


State 

Municipality  Private 

Foreign 

Mixed 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin göstərilməsi

161 


11947 


479 

134 


Other service  activities

 

Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti; fərdi istehlak 

üçün ev təsərrüfatlarının 

istehsal etdiyi mal və 

xidmətlərə dair fəaliyyətActivities of households as employers; 

undifferentiated  goods-

and services- producing 

activities of households 

for own use

 

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların 

fəaliyyəti

 

82 
Activities of extraterri- 

torial organizations and 

bodies

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

667


25.3  

Mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin sayı (yanvarın 1-nə)

 

Number of enterprises by types of ownership (1 January)

 

...ardı...    

 

  

 

             ...continued... 

 

2015 

 

Dövlət 


Bələdiyyə 

Xüsusi 


Xarici 

Qarışıq 


State 

Municipality  Private 

Foreign 

Mixed 

Cəmi 

 10540 

  1653 

75187 

5429 

1754  Total 

o cümlədən: 

 

 

  

 

including: 

Kənd təsərrüfatı, meşə 

təsərrüfatı və balıqçılıq 

534 

11 


8610 

41 


56 

Agriculture, forestry and 

fishing 

Mədənçıxarma 

sənayesi 

33 


558 


151 

26 


Mining 

Emal sənayesi 

294 4685 323 

277 


Manufacturing 

Elektrik enerjisi, qaz və 

buxar istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı 

249 


43 


10 Eiectricity, gas and steam production, dis- 

tribution and supply 

Su təchizatı: tullantıların 

təmizlənməsi və emalı 

205 


223 


17 

17 


Water supply; waste 

treatment and disposal 

Tikinti 


493 

16 


8593 

854 


250 

Construction 

Ticarət; nəqliyyat 

vasitələrinin təmiri 

849 


22085 


1475 

481 


Trade; Repair of 

transport means 

Nəqliyyat və anbar 

təsərrüfatı 

256 


1333 


203 

49 


Transportation and 

storage 

Turistlərin yerləşdirilməsi 

və ictimai iaşə 

45 


974 


122 

53 


Accommodation of 

tourists and catering 

İnformasiya və rabitə 

209 1760 112 

61 


Information and 

communication 

Maliyyə və sığorta 

fəaliyyəti 

210 


1167 


77 

55 


Financial and insur- 

ance activities 

Daşınmaz əmlakla 

əlaqədar əməliyyatlar 

90 


849 


57 

15 


Real estate activities 

Peşə, elmi və texniki 

fəaliyyət 

644 


4233 


986 

133 


Professionai, scientific 

and technicai  activities 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin göstərilməsi 

283 


2892 


192 

61 


Administrative and 

support service activities 

Dövlət idarəetməsi və 

müdafiə, sosial  təminat 

3178 


1607 

17 
Pubiic administration and defence; social 

security 

Təhsil 


1981 

981 82 

17 


Education 

Əhaliyə səhiyyə və sosial 

xidmətlərin göstərilməsi

429 


1035 


83 

30 


Human health and so- 

cial work activities

 

İstirahət, əyləncə və incəsənət səhəsində 

fəaliyyət

 

417 


1005 


22 

18 


Arts, entertainment and 

recreation

 

  

 


Statistical yearbook of Azerbaijan 

668


25.3  

Mülkiyyət növləri üzrə müəssisələrin sayı (yanvarın 1-nə)

 

Number of enterprises by types of ownership (1 January)

 

...sonu    

 

  

 

                          ...end 

 

2015 

 

Dövlət 


Bələdiyyə 

Xüsusi 


Xarici 

Qarışıq 


State 

Municipality  Private 

Foreign 

Mixed 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin göstərilməsi

140 


14142 


531 

149 


Other service  activities

 

Ev təsərrüfatlarının fəaliyyəti; fərdi istehlak 

üçün ev təsərrüfatlarının 

istehsal etdiyi mal və 

xidmətlərə dair fəaliyyətActivities of households as employers; 

undifferentiated  goods-

and services- producing 

activities of households 

for own use

 

Toxunulmazlıq hüququ olan təşkilatların 

fəaliyyəti

 

86 
Activities of extraterri- 

torial organizations and 

bodies

 

 Azərbaycanın statistik göstəriciləri 

669


25.4 Hüquqi 

şəxs yaratmadan fəaliyyət göstərən fərdi sahibkarların sayı 

(yanvarın 1-nə)

 

Number of natural persons engaged in entrepreneurial activities

 

(1 January)  

2012

%

 

2013

%

 

2014

%

2015  

Cəmi

 

364581

100,0

432141  100,0  454997  100,0  519860  100,0 

Total

 

o cümlədən:

 

 

  

 

  

 

 including:

 

Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı və 

balıqçılıq

 

37551 


10,3

48895 


11,3 

63302 


13,9 

84237 


16,2 

Agriculture, 

forestry and 

fishing

 

Mədənçıxarma sənayesi

 

4360,1

526 


0,1 

570 


0,1 

619 


0,1 

Mining

 

Emal sənayesi 

10944


3,0

12579 


2,9 

12948 


2,9 

14559 


2,8 

Manufacturing

 

Elektrik enerjisi, qaz və buxar 

istehsalı, 

bölüşdürülməsi və 

təchizatı

 

80

0,089 

0,0 


72 

0,0 


66 

0,0 


Electricity, gas 

and steam 

production, 

distribution and 

supply

 

Su təchizatı: tullantıların 

təmizlənməsi və 

emalı

 

1240,0

145 


0,0 

155 


0,0 

195 


0,0 

Water supply; 

waste treatment 

and disposal

 

Tikinti 

3659


1,0

4253 


1,0 

4082 


0,9 

4478 


0,9 

Construction

 

Ticarət; nəqliyyat vasitələrinin təmiri

 

150686 41,3

171646 


39,7  176327 

38,8  191610 

36,8 

Trade, repair of 

transport means

 

Nəqliyyat və anbar təsərrüfatı

 

66422 18,2

74761 


17,3 

68205 


15,0 

70028 


13,5 

Transportation 

and storage

 

Turistlərin yerləşdirilməsi və 

ictimai iaşə

 

17579


4,8

23064 


5,3 

25757 


5,7 

30207 


5,8 

Accommodation 

of tourists and 

catering

 

İnformasiya və rabitə

 

37751,1

4798 


1,1 

5024 


1,1 

5622 


1,1 

Information and 

communication

 

Maliyyə və sığorta fəaliyyəti

 

8560,2

1174 


0,3 

1303 


0,3 

1384 


0,3 

Financial and 

insurance 

activities

 

Daşınmaz əmlakla əlaqədar 

əməliyyatlar

 

7490


2,1

8080 


1,9 

8390 


1,8 

9965 


1,9 

Real estate 

activities

 

Peşə, elmi və texniki fəaliyyət

 

56451,6

7122 


1,7 

8416 


1,8 

10424 


2,0 

Professional, 

scientific and 

technical 

activities

 

İnzibati və yardımçı 

xidmətlərin 

göstərilməsi

 

33320,9

3105 


0,7 

2514 


0,6 

2536 


0,5 

Administrative 

and support 

service 

activities

 

Təhsil 

1177


0,3

1766 


0,4 

2229 


0,5 

3083 


0,6 

Education

 

Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin 

göstərilməsi

 

1685


0,5

2064 


0,5 

2211 


0,5 

2382 


0,5 

Human health 

and social work 

activities

 

İstirahət, əyləncə və incəsənət 

sahəsində fəaliyyət

 

4948


1,4

5491 


1,3 

5563 


1,2 

6708 


1,3 

Arts, 

entertainment 

and recreation

 

1   ...   93   94   95   96   97   98   99   100   ...   115
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə