Rəsmi Salamlama • 4 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq TƏHSİl və karyera səRGİSİYüklə 3,09 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/9
tarix22.07.2017
ölçüsü3,09 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

Rəsmi Salamlama •
4
4-cü Azərbaycan Beynəlxalq
TƏHSİL VƏ KARYERA SƏRGİSİ
 Hörmətli xanımlar və cənablar!
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, ölkəmizin bütün təhsil işçiləri və şəxsən öz adımdan Sizi - 
4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil və Karyera Sərgisinin iştirakçılarını və qonaqlarını səmimi qəlbdən 
salamlayır, sərginin keçirilməsində sizə uğurlar diləyir, ən xoş arzularımı yetirir və ölkəmizdə belə bir 
beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirin keçirilməsindən məmnunluq duyduğumu bildirirəm!
Azərbaycanda əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş milli təhsil quruculuğu və 
islahatları konsepsiyası son illərdə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Azərbaycan təhsilinin Avropa təhsil məkanına inteqrasiyası sahəsində kardinal addımlar atılmış, təhsil 
siyasəti ölkəmizin davamlı inkişaf strategiyasının prioritet istiqamətinə çevrilmişdir. İftixar etməli haldır ki, 
təhsil quruculuğu sahəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin təsdiq etdiyi “Azərbaycan Respublikasının 
təhsil sahəsində islahat Proqramı” və həmin proqramın ayrı-ayrı komponentləri üzrə təsdiq olunmuş 
18 dövlət inkişaf proqramları əsasında təhsilin bütün pillələrində islahatlar artıq dönməz xarakter 
almış, ölkəmiz təhsil sahəsində bir sıra beynəlxalq konvensiyalara qoşulmuşdur. İnanırıq ki, davamlı 
və intensiv inkişaf edən müstəqil Azərbaycanın təhsil sistemi yaxın gələcəkdə dünya təhsil məkanına 
qovuşacaqdır. Bizdə bu nikbinliyin əsas mənbəyi ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin təhsilə qayğını 
dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəltməsi və dövlətin prioritet fəaliyyət sahəsinə çevirməsidir. Bu mənada 
son illərdə ölkə Prezidenti tərəfindən təsdiq olunmuş “’2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin 
xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı”, “Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət 
Proqramı (2008-2012-ci illər)” və “2009-2013-cü illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində 
islahatlar üzrə Dövlət Proqramı”nın reallaşdırılması birbaşa Azərbaycan təhsilinin beynəlxalq standartlara 
uyğunlaşdırılmasına xidmət edir.
Hörmətli, sərgi iştirakçıları əziz qonaqlar!
Bu ilki Beynəlxalq Təhsil və Karyera Sərgisi ilk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
möhtərəm İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə inşa edilmiş yeni möhtəşəm sərgi kompleksində - Bakı Ekspo 
Mərkəzində təşkil olunacaqdır. Ölkə rəhbərliyinin bu sahəyə qayğı və dəstəyinin əyani göstəricisi olan 
bu kompleks Bakı şəhərində keçirilən sərgilərin inkişafına təkan verəcəkdir. Bu il keçirilən sərgidə 15 
ölkədən 90-dan artıq təşkilat iştirak edəcəkdir. Ümidvaram ki, yeni tikilmiş Bakı Ekspo Mərkəzi Beynəlxalq 
Təhsil və Karyera sərgisinə geniş imkanlar yaradacaq, burada iştirak edən müxtəlif şirkətlər, beynəlxalq 
təşkilatlar və ayrı-ayrı ölkələrin universitetləri arasında yeni əməkdaşlıq əlaqələri qurulacaqdır.
Sərginin açılışı münasibəti ilə bütün iştirakçıları ölkəmizin təhsil işçiləri və ziyalıları adından bir daha 
təbrik edir, sərginin təşkilatçılarına öz işlərində yeni-yeni uğurlar arzulayıram!
Hörmətlə,
Misir Mərdanov
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Naziri

• Official Greeting
5
4
th
 Azerbaijan International
EDUCATION&CAREER EXHIBITION
Dear Ladies and Gentlemen,
On behalf of the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan all of the educators throughout our 
country and on my own behalf, I would like to welcome the exhibitors and visitors to the 4th Azerbaijan 
International Education and Career Exhibition. We wish you every success during the exhibition. On 
a personal note, I would like to extend my best wishes and point out that I feel proud that such an 
important event is being held in our country. 
The concept of Azerbaijani educational development and reforms was founded by our national leader 
Heydar Aliyev. His work continues successfully today under our current President Ilham Aliyev.
Major steps have been taken to align the Azerbaijani education system with European educational 
standards. Education policy has become a priority area in our national sustainable development strategy. 
It should be noted that educational reforms have taken on a steadfast character and our country has 
joined a number of international conventions on the basis of our “Education Reform Programme”, which 
was approved by Heydar Aliyev. The program was developed in line with our educational growth and 
eighteen state development programmes. 
We believe that the sustainable and intensive development of our educational system will allow 
Azerbaijan to join the global system of education in the near future. The main source of our optimism 
is our President’s increased attention to education on a state policy level and its transformation to a 
priority area of activity. 
Therefore, the implementation of the “State Programme on the Education of Azerbaijani Youth Abroad 
(2007-2015)”, “State Programme for Information Sharing in the Educational System (2008-2012)”, and 
“State Programme for Reforms in the Higher Educational System (2009-2013)”, which were approved by 
the President in recent years, directly bring our educational system into conformity with international 
standards.
Dear Exhibitors and Visitors
This year, the Azerbaijan International Education and Career Exhibition will be held for the first time 
at the magnificent new exhibition venue Baku Expo Centre.  The construction of Baku Expo Centre 
was initiated by the highly respected Ilham Aliyev, President of the Republic of Azerbaijan. The centre 
is an outstanding example of the government’s concern and support in this area, and will stimulate 
the growth of exhibitions held in the city of Baku. More than 90 organisations from 15 countries will 
participate in the exhibition this year. I am optimistic that the newly constructed Baku Expo Centre 
will create extensive opportunities for the Azerbaijan International Education and Career Exhibition. 
New partnerships will be established between the many businesses, international organisations and 
universities of various countries, which are participating in the exhibition.
On behalf of the educational employees and scholars of our country, I, once again, congratulate the 
participants on the opening of the exhibition, and wish organisers great success in their endeavours!
Yours respectfully,
 
Misir Mardanov
Minister of Education of the Republic of Azerbaijan

Rəsmi Salamlama •
6
4-cü Azərbaycan Beynəlxalq
TƏHSİL VƏ KARYERA SƏRGİSİ
Hörmətli sərgi iştirakçıları!
Mən Sizin hamınızı 4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil və Karyera Sərgisində salamlayır, işlərinizdə, 
təhsilinizdə və gələcək karyeranızda uğurlar arzulayıram.
Gənclərin Azərbaycanda və xarici ölkələrdə təhsil almaları, işə düzəlmələri, öz ixtisaslarına uyğun 
qeyri-formal təhsil metodları ilə tanış olmaları və hər bir gəncin bir fərd kimi inkişafı baxımdan 
artıq 4-cü ildir ki, keçirilən bu sərginin rolu əhəmiyyətlidir. Sərginin beynəlxalq səviyyədə təşkili 
bu istiqamətdə Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyyasını surətləndirməklə yanaşı, həm 
də müxtəlif ölkələr arasında əməkdaşlığın məhz Bakıdan başlamasını və qarşılıqlı anlaşmanı 
stumullaşdırır. 
Azərbaycan Respublikası son illər ərzində iqtisadi inkişaf tempinə görə dünyanın lider ölkələrindən 
birinə çevrilib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi iqtisadi inkişaf strategiyası 
bu uğurun möhkəm təməlini qoymuşdur. Bu strategiya hal-hazırda ölkə Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla həyata keçirilir.
Azərbaycanın davamlı və dinamik sosial-iqtisadi inkişafının müasir mərhələsində gənclər, insan 
potensialının mühüm tərkib hissəsi olmaqla ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edirlər. 
Müasir gənclik cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi kimi çıxış edərək həyatın müxtəlif sahələrinin inkişafına 
öz töhfələrini verir. 
Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi ilə ilk dəfə olaraq Tələbələrin İqtisadiyyat və Menecment 
üzrə Beynəlxalq Assosiasiyasının Azərbaycan üzrə nümayəndəliyi ilə birgə Bakı şəhərində “Karyera 
Günləri”nin, “Vətəndaş Cəmiyyətində Debat” İctimai Birliyi ilə birgə “Gənclər üçün Yay Karyera 
Məktəb”lərinin, “Gənclər Azad Sahibkarlıq Fəaliyyətində” İctimai Birliyi (SİFE) ilə birgə “Tələbələr 
azad sahibkarlıq fəaliyyətində” beynəlxalq proqram üzrə Respublika Çempionatlarının keçirilməsi, 
“Gələcəyə  Körpü”  Gənclər  İctimai  Birliyi  və  Avropa  Komissiyası  ilə  birgə  Gəncə  şəhərində 
“Gənclərin Resurs Məşğulluq Mərkəzi”nin yaradılması, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 
və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı ilə birgə “Gənclər üçün Karyera Mərkəzi”nin təsis edilməsi və 
məzun yarmarkalarının keçirilməsi gənclərin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirlməsinə əlvərişli 
imkanlar açmışdır.   
Ümidvaram ki, keçirilən bu sərginin davamlılığı daha da səmərəli olacaq və burada iştirak edən 
şirkətlər, gənclər təşkilatları və müxtəlif ölkələrin universitetləri arasında yeni əməkdaşlıq əlaqələri 
qurulacaqdır. 
Sərginin təşkilatçılarına minnətdarlığımı bildirir və bir daha iştirakçılara uğurlar arzylayıram.
Hörmətlə,
Azad Rəhimov
Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Naziri 

• Official Greeting
7
4
th
 Azerbaijan International
EDUCATION&CAREER EXHIBITION
Dear Exhibitors and Visitors, 
Welcome to the 4th Azerbaijan International Education and Career Exhibition. First and foremost, I 
would like to wish you success in your education and career.
This fourth annual exhibition is a very significant event for youth education, both in Azerbaijan and 
abroad, as well as their future employment, the introduction of informal educational opportunities 
based on student qualifications, and efforts to develop each student as an individual. Such international-
standard exhibitions accelerate our integration into the international community, and promote our 
cooperation and mutual understanding with different countries around the globe.
In recent years, Azerbaijan has become an international leader in terms of our economic development. 
Our economic development strategy, as defined by national leader Heydar Aliyev, has served as a 
solid basis for this success. The strategy is currently being executed successfully under the leadership 
of President Ilham Aliyev.
Thanks to the sustainable and vibrant socio-economic development taking place in Azerbaijan today, 
our youth have become actively involved in social and political life, which is vital as they represent 
an important component of human potential. Our youth are a driving force in society and greatly 
contribute to the development of every aspect of our lives. 
For the first time ever, Azerbaijan is holding a range of events, with the support of the Ministry of Youth 
and Sports, to facilitate youth engagement in social life, such as: Career Days in Baku with the Baku 
office of the International Association of Economics and Management Students; Youth Summer Career 
Schools with Debates, with the Civil Society NGO; and the International Independent Entrepreneurial 
Activity Programme ‘Youth Championship’, together with the Free Entrepreneurial Activity NGO. In 
addition, the Youth Employment Resource Centre was opened in Ganja with the Bridge to the Future 
Youth Social Union and the European Commission. The Youth Career Centre was launched in cooperation 
with the Azerbaijani State Economic University and the International Labour Organization, and fairs 
were opened for graduates to help them increase their knowledge and to develop our youth. 
I hope that this exhibition will become increasingly effective with each year, and additional partnerships 
will be created between participating businesses, youth organisations and universities from both 
Azerbaijan and abroad.
I would like to express my gratitude to the organisers and, once again, I wish every success to the 
participants. 
Sincerely,
Azad Rahimov
Minister of Youth and Sports of the Republic of Azerbaijan

Rəsmi Salamlama •
8
4-cü Azərbaycan Beynəlxalq
TƏHSİL VƏ KARYERA SƏRGİSİ
Hörmətli sərgi iştirakçıları və qonaqlar!
Sizi “ITE Group Plc” və onun Azərbaycanda tərəfdaşı olan “İteca Caspian” MMC şirkətləri adından 
4-cü Azərbaycan Beynəlxalq Təhsil və Karyera Sərgisində salamlayırıq. 
Hər il Təhsil və Karyera Sərgisi ölkəmizdə və xaricdə fəaliyyət göstərən orta və ali təhsil məktəbləri, 
ixtisaslaşma kursları, gənclər təşkilatları, karyera planlaşdırılması üzrə məsləhətxana və agentlikləri 
bir məkana toplayır.
Sərginin əsas məqsədi gənclərə müxtəlif təhsil imkanları haqqında geniş və dolğun məlumatı 
çatdırmaq  və  ali  təhsil  məktəbinin  seçimində  yardımçı  olmaq,  karyeranı  inkişaf  etdirmə 
imkanları barədə məlumat almaq, beynəlxalq təcrübə ilə tanış olmaq  və həcminin təhsildə yeni 
texnologiyaların inkişafını izləmək imkanını əldə etməkdir. 
Bu il Beynəlxalq Təhsil və Karyera sərgisi ilk dəfə olaraq yeni Bakı Ekspo Mərkəzində keçirilir. 
Ümidvarıq ki, yeni tikilən sərgi kompleksi iştirakçı şirkətlərə daha yüksək xidmət göstərmək imkanı 
yaradacaq və sərgiyə marağı bir qədər də artıracaqdır. 
Fürsətdən istifadə edərək, tədbirin təşkilində bizə mühüm dəstək verdiklərinə görə Azərbaycan 
Respublikası Təhsil Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinə dərin 
minnətdarlığımızı bildiririk. 
Sərginin bütün iştirakçı və qonaqlarına məhsuldar iş və uğurlu görüşlər arzulayırıq!
Hörmətlə,
Təşkilat komitəsi

• Official Greeting
9
4
th
 Azerbaijan International
EDUCATION&CAREER EXHIBITION
Dear Exhibitors and Visitors,  
On behalf of ITE Group Plc and its partner in Azerbaijan, Iteca Caspian, we would like to welcome 
you to the 4th Azerbaijan International Education and Career Exhibition. 
Every year, the Education and Career exhibition brings together domestic and international 
secondary and higher educational institutions, courses, youth organisations and career planning 
agencies.  
The  main  purpose  of  the  exhibition  is  to  provide  our  youth  with  extensive  and  insightful 
information on diverse educational opportunities and assist them in selecting a higher educational 
institution.  Our youth will receive information on career development opportunities, become 
familiar with international practices, and have the opportunity to track the development of new 
technologies in education. 
For the first time this year, the Education and Career exhibition will be held at the new Baku 
Expo Centre. We are optimistic that the newly constructed exhibition centre will enable us to 
provide a better service to participating companies, and further increase interest in the exhibition. 
We would like to take this opportunity to express our deepest appreciation to the Ministry of 
Education of the Republic of Azerbaijan and Ministry of Youth and Sports of the Republic of 
Azerbaijan for their vital support in co-ordinating this event. 
We wish success to all the exhibitors and visitors. 
Kind regards, 
Organising Committee

• Floorplan of the Pavilion and list of Exhibitors
13
4
th
 Azerbaijan International
EDUCATION&CAREER EXHIBITION
AKI INTER LTD 
 
 
E206
ALPINE COLLEGE 
 
 
E326
ARIC Group - ETS TRAVEL 
 
E310
ANGLIA RUSKIN UNIVERSITY 
 
E218
ATILIM UNIVERSITY   
 
E510
AZERBAIJAN UNIVERSITY 
 
E104
THE AMERICAN UNIVERSITY
OF SHARJAH (AUS)   
 
E410
AZERBAIJAN DIPLOMATIC
ACADEMY (ADA) 
 
 
E304 
AZERBAIJAN STATE ECONOMIC UNIVERSITY  E502
BAHCESEHIR UNIVERSITY 
 
E512
BANGOR UNIVERSITY  
 
E118
CARDIFF UNIVERSITY   
 
E201
CELT LLC   
 
 
E204
CET GUNAR – BAKU OXFORD SCHOOL 
E230
THE CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST  E306
CHUNG-ANG UNIVERSITY 
 
E526
CYPRUS INTERNATIONAL UNIVERSITY 
E210
EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY 
E302
EAC EDUCATION ABROAD 
BY THE AZERI TIMES   
 
P116
EDINBURGH LANGUAGE ACADEMY 
E234
EMBASSY OF THE REPUBLIC OF LITHUANIA  E318
EUROPEAN UNIVESRSITY 
 
E330 
UNIVERSITY OF ESSEX  
 
E114
FIRAT UNIVERSITY 
 
 
E402
GLYNDWR UNIVERSITY 
 
E122
GRBS (G&R Business Services LLC) E202
HANYANG UNIVERSITY 
 
E434
HALIC UNIVERSITY   
 
E514
HERIOT-WATT UNIVERSITY, EDINBURGH 
E116
IE BUSSINESS SCHOOL 
 
E305
INTERNATIONAL LANGUAGE ACADEMY 
OF CANADA – ILAC    
 
E324
IMI UNIVERSITY CENTRE 
 
E328
INTERNATIONAL TRAINING AND  
STUDY GROUP - ITAS Group  
 
E201
INSTITUT AUF DEM ROSENBERG   
E408
ISIK UNIVERSITY 
 
 
E516
ISTANBUL AYDIN UNIVERSITY 
 
E506
ISTANBUL CULINARY INSTITUTE   
E508
ISTANBUL KULTUR UNIVERSITY   
E424
IZMIR UNIVERSITY OF ECONOMICS (IUE) 
E520
KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY  
E318
KEIMYUNG UNIVERSITY 
 
E524
KONGJU NATIONAL UNIVERSITY   
E436
KYUNG HEE UNIVERSITY 
 
E430
LANGUAGE SERVICES DIRECT    
E404
LEEDS METROPOLITAIN UNIVERSITY 
E108
LONDON SCHOOL OF COMMERCE 
E232
LONDON SCHOOL OF BUSINESS&FINANCE  E106
LOUGHBOROUGH UNIVERSITY   
E228
LOUGHBOROUGH COLLEGE 
 
E228
LUCAS-NUeLLE Lehr-und Meßgeraete GmbH E505
MALTEPE UNIVERSITY  
 
E503
MADAD HUMANITARIAN ORGANIZATION 
PUBLIC UNION 
 
 
E320
MINISTRY OF YOUTH AND SPORT OF 
THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN   
E316
OKAN UNIVERSITY   
 
E518
OSKAR EDUCATION ABROAD    
E203
OZYEGIN UNIVERSITY  
 
E428
PERA COLLEGE VANCOUVER CANADA 
E420
PLATO COLLEGE OF HIGHER EDUCATION 
E422
RACUS – A GROUP OF RUSSIAN STATE 
UNIVERSITIES 
 
 
E208
SABANCI UNIVERSITY  
 
E426
SENECA COLLEGE OF APPLIED ARTS AND 
TECHNOLOGY 
 
 
E322
SIAR RESEARCH AND CONSULTING GROUP  E128
SINAM LTD 
 
 
E406
SHMS – SWISS HOTEL 
MANAGEMENT SCHOOL 
 
E308
SMART TECHNOLOGIES UTC 
 
E203
SOLBRIDGE SCHOOL OF BUSINESS 
E418
SOOKMYUNG WOMEN’S UNIVERSITY 
E412
SOONGSIL UNIVERSITY 
 
E432
STUDY IN KOREA 
 
 
E528
UNIVERSITY OF WALES, NEWPORT 
E120
THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM 
E110
UNIVERSITY CAMPUS SUFFOLK   
E112
UNIVERSITY OF ULSAN 
 
E414
TEMPUS OFFICE 
 
 
E302
THE EUROPEAN AZERBAIJAN SOCIETY 
E503
VILNIUS GEDIMINAS 
TECHNICAL UNIVERSITY 
 
E318
WONKWANG UNIVERSITY 
 
E416
YALE COLLEGE OF WREXHAM 
 
E122
APA-EKONOMIST ANALYTICAL MAGAZINE  P102
APA INFORMATION AGENCY 
 
P102
AZERFOTO AGENCY   
 
P104
EQO / CAPRICE 
 
 
P106
KASPIY DAILY NEWSPAPER 
 
P108
NAVIGATOR.AZ 
 
 
P110
OK! AZERBAIJAN 
 
 
P112
SAGLAM NESIL NCO   
 
P114
THE WOMAN OF AZERBAIJAN   
P118
VIP LOUNGE 
 
 
1102
MEDIA
EXHIBITORS

  İştirakçıların Siyahısı • 
18
4-cü Azərbaycan Beynəlxalq
TƏHSİL VƏ KARYERA SƏRGİSİ
E206
AKİ İNTER LTD
Azadlıq prospekti, 80
Bakı, AZ 1007, Azərbaycan
Tel.: 
+994 12 4474247
 
+994 12 4973523
Faks: 
+994 12 4474247
 
+994 12 4973523
E-mail:  
office@aki-inter.com
 
www.aki-inter.com
“AKI  Inter”  şirkəti  tələbələrin  xarici  ölkələrə 
göndərilməsinə yardım göstərir və bütün Azərbaycanlı 
tələbələrə  ABŞ,  Böyük  Britaniya  və  Avropa  Birliyi 
ölkələrində  təhsil  almağa  imkan  verir.  Şirkətin 
göstərdiyi xidmətlərə bu təhsil proqramları daxildir: 
orta  məktəblər,  universitet  və  kolleclər,  akademik 
hazırlıq, magistraturaya hazırlıq, magistratura, habelə 
ilin bütün vaxtlarında qısamüddətli xarici dil kursları 
və yay məktəblərində təhsil.
“AKI  Inter”  şirkəti  Azərbaycanlı  tələbələr  üçün 
keyfiyyətli  xidmətləri  təmin  etmək  və  onları 
dəstəkləmək əzmindədir və xaricdə təhsil sahəsində 
lider sayılır. Biz intensiv xarici dil kursları, universitetə/
magistraturaya  hazırlıq  və  magistratura  təhsili  də 
daxil  olmaqla,  müxtəlif  səpgili  kurslar  təklif  edirik. 
Bizim  50-yə  yaxın  birinci  dərəcəli  məktəb  və 
universitetlərimiz tərəfindən dünyanın bir çox gözəl 
guşələrində  yüksək  standartlara  uyğun  tədris  təklif 
edilir.  Bizim  məktəb  və  universitetlərimizdə  təhsil 
almaq seçimi sizə öz şəxsi, akademik təhsil və karyera 
məqsədlərinizə nail olmağa kömək edəcəkdir. 
Bizdə  təhsil  almağı  nəzərdən  keçirdiyinizə  görə 
böyük  məmnunluq  duyuruq  və  düşünürük  ki, 
internet səhifəmizdə pulsuz yükləmələr bölümündəki 
broşürlər sayəsində sizə lazım olan bütün məlumatları 
artıq əldə etmişsiniz. 
E326
ALPAYN KOLLECİ, YUNANISTANDA 
OTEL VƏ TURİZMİN İDARƏ EDİLMƏSİ 
ÜZRƏ İSVEÇ BİZNES MƏKTƏBİ 
70, Possidonos prospekti, 
Qlifada, 70235, GR-16610, Yunanıstan
Tel:    
+30-210-89 83022
Faks:  
+30-210-8981189
 
http://www.alpine.edu.gr 
Alpayn Kolleci 1987-ci ildə Yunanıstanda təsis edilib 
və  hər  il  dünyanın  5  qitəsinin  33  ölkəsindən  olan 
tələbələri qəbul edir. Kollecin təqdim etdiyi bakalavr 
və  magistr  dərəcəli  diplomlar  Uels  Universiteti  və 
İsveçrənin  DCT  Universiteti  tərəfindən  təsdiq 
olunub.  Tədris  proqramları  əsasən  qonaqpərvərlik  
və  turizmin  idarə  olunması,  konfrans  və  tədbirlərin 
idarə  olunması,  kulinariya  sənəti,  eləcə  də  səyahət 
və  turizmin  idarə  olunması  kimi  mövzuları  əhatə 
edir. Yeni tədris proqramlarına kurort mərkəzlərinin 
idarə edilməsi və interaktiv onlayn rejimdə müxtəlif 
aspirantura dərəcələri üzrə təhsil daxildir. 


Yüklə 3,09 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə