Робоча програма «медсестринство в геронтології, геріатрії та паліативній медицині»


ТЕМА: Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання у похилому та старечому віціYüklə 301,5 Kb.
səhifə4/4
tarix25.12.2016
ölçüsü301,5 Kb.
növüРобоча програма
1   2   3   4
ТЕМА: Медсестринський процес при захворюваннях органів дихання у похилому та старечому віці.

Актуальність теми: обумовлена ​​високою поширеністю захворювань органів дихання у людей похилого і старечого віку, важким перебігом та розвитком ускладнень.

Навчальні цілі заняття: Знати: фізіологічні особливості органів дихання, клінічні прояви захворювань дихальної системи, анатомо-фізіологічні особливості дихальної системи, правила забору мокротиння для аналізів.

Вміти: обстежувати хворих з патологією органів дихання, виявляти симптоми характерні для захворювань дихальної системи, інтерпретувати результати лабораторних методів дослідження дихальної системи.

Завдання для самостійної ПОЗАаудиторної роботи: опрацювати тему за рекомендованою літературою та матеріалами лекції. Перевірити свої знання за основними контрольними питаннями.

Контрольні питання:

 1. Анатомо-функціональні особливості органів дихання. Основні клінічні симптоми при хворобах органів дихання.

 2. Бронхіти. Особливості клінічних проявів в похилому та старечому віці. Медсестринський процес.

 3. Бронхіальна астма. Особливості клінічних проявів у похилому та старечому віці. Медсестринське обстеження, участь у лікуванні. Особливості догляду за хворими.

 4. Ускладнення бронхіальної астми. Долікарська допомога при нападі бронхіальної астми.

 5. Пневмонія. Особливості клінічних проявів. Медсестринська діагностика. Особливості догляду за хворими. Клінічна картина пневмоній.

 6. Дихальна недостатність. Особливості клінічних проявів. Медсестринська діагностика. Особливості догляду за хворими.

 7. ХОЗЛ. Основні клінічні симптоми. Особливості догляду за хворими на ХОЗЛ.

 8. Легеневе серце. Основні клінічні симптоми. Принципи комплексного лікування хворих. Особливості догляду за хворими. Медсестринський процес.

 9. Підготовка пацієнта до проведення діагностичних процедур та взяття біологічного матеріалу для лабораторних досліджень.

 10. Інтерпретація медичною сестрою даних об’єктивного обстеження, результатів лабораторного та інструментального досліджень при захворюваннях органів дихання.

Самостійна аудиторна робота студентів: Студенти самостійно під контролем викладача проводять опитування хворого (збір скарг, анамнезу захворювання і життя, професійного і алергологічного анамнезу), загальний огляд, визначення набряків на ногах, вимірювання АТ, пульсу, частоти дихальних рухів, аналізують результати лабораторних методів дослідження.

ЛІТЕРАТУРА:

Основна


 1. Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, маніпуляцій та планів догляду і навчання: навч. посіб. / І.Я. Губенко, О.Т. Шевченко, Л.П. Бразалій, В.Г. Апшай. — К.: Медицина, 2008. — 304 с.

 2. Медсестринство у внутрішній медицині: навч. посіб. / М.Б. Шегедин, І.А. Шуляр, Л.М. Подносова, Л.П. Дацко, О.Т. Шавала. — К.: Медицина, 2009. — 176 с.

 3. Тарасюк В.С. Медсестринство в геронтології і геріатрії: підручник / В.С. Тарасюк, Г.Б. Кубанська; за ред. проф. В.С. Тарасюка. — Вид. стереотипне. — К. : Медицина, 2010. — 624 с.

Додаткова

 1. Баскаков В.Ю. Танатотерапия: теоретические основы и практическое применение. — М., Ин-т общегуманитарных исследований, 2007.

 2. Дрижак В.І. Медсестринство в онкології: підручник / В.І. Дрижак, М.І. Домбрович. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 222 с.

 3. Справочник по диагностике и лечению заболеваний у пожилых / Под ред. Л.И. Дворецкого, Л.Б. Лабезника. — М.: Новая волна; Дом ОНИКС, 2000. — 543 с.

 4. Медсестринство в сімейній медицині / Є.Х. Заремба, Г.Ф. Шевченко, В.М. Михальчук та ін.; за ред. Є.Х. Заремби. — К. : Здоров’я, 2001. — 312 с.

 5. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М. Мостового. — Вид. 7-е, доп. і перероб. — Вінниця: ДПДКФ, 2005. — 480 с.

Методичну розробку підготув Обговорено і затверджено на засідання кафедри: протокол № __ від_____.


Зав. кафедри внутрішної медицини

стоматологічного факультету

д.мед.н., професор

2.3. Методичні матеріали для студентів

2.3.1. Методична вказівка для студентів до практичного заняття

Методична вказівка для самостійної позааудиторної роботи студентів (взірець)

ТЕМА: Медсестринський процес при хворобах органів слуху, зору та шкіри в похилому та старечому віці. Відпрацювання практичних навичок.

Актуальність теми: обумовлена поширеністю захворювань органів зору, слуху та шкіри в літньому віці, а також частими небезпечними для життя ускладненнями.

Навчальні цілі заняття: Знати: будову і функцію органа зору, слуху та шкіри, етіологію, клініку та методи догляду за хворими.

Вміти: обстежувати хворих із хворобами зору, слуху, шкіри. Вміти проводити елементи догляду за шкірою, очима, вухами, методи введення лікарських засобів.

Виховні цілі заняття: формування у студентів клінічного мислення і вдосконалення деонтологічних навичок. Розвинути уявлення про правову відповідальність лікаря

Завдання для самостійної ПОЗАаудиторної роботи: опрацювати тему за рекомендованою літературою та матеріалами лекції. На основі вивченого матеріалу розробити алгоритм наданню допомоги хворим із психо-неврологічною патологією. хворобами зору і слуху, шкіри. Перевірити свої знання за основними контрольними питаннями.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ОПИТУВАННЯ:


 1. Вікові зміни органів зору: старече вивертання та завертання повіки, атонія сльозових шляхів, стареча катаракта, ретинопатія, глаукома. Клініка. Лікування.

 2. Вікові зміни органа слуху: вікова туговухість, вестибулярні порушення та падіння в старості.Клініка. Лікування.

 3. Вікові зміни шкіри: доброякісні (папілома, стареча кератома, шкірний ріг, гемангіома) та злоякісні (базілома, меланома тощо) пухлини шкіри у пацієнтів похилого та старечого віку. Клінічні прояви. Лікування.

 4. Роль медичної сестри в медичній і соціальній реабілітації геріатричних пацієнтів з патологією зору. Слуху, шкіри та психоневрологічними хворобами.

Самостійна аудиторна робота студентів: обстежити хворих із хворобами зору і слуху, шкіри. Провести медичні маніпуляції по введенню ліків.

ЛІТЕРАТУРА: Основна

1. Лекційний матеріал.2. Медсестринський догляд за пацієнтом: Стандарти медсестринських процедур, маніпуляцій та планів догляду і навчання: навч. посіб. / І.Я. Губенко, О.Т. Шевченко, Л.П. Бразалій, В.Г. Апшай. — К.: Медицина, 2008. — 304 с.

3. Медсестринство у внутрішній медицині: навч. посіб. / М.Б. Шегедин, І.А. Шуляр, Л.М. Подносова, Л.П. Дацко, О.Т. Шавала. — К.: Медицина, 2009. — 176 с.

4. Тарасюк В.С. Медсестринство в геронтології і геріатрії: підручник / В.С. Тарасюк, Г.Б. Кубанська; за ред. проф. В.С. Тарасюка. — Вид. стереотипне. — К. : Медицина, 2010. — 624 с.

Додаткова

1. Баскаков В.Ю. Танатотерапия: теоретические основы и практическое применение. — М., Ин-т общегуманитарных исследований, 2007.

2. Дрижак В.І. Медсестринство в онкології: підручник / В.І. Дрижак, М.І. Домбрович. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2001. — 222 с.

3. Справочник по диагностике и лечению заболеваний у пожилых / Под ред. Л.И. Дворецкого, Л.Б. Лабезника. — М.: Новая волна; Дом ОНИКС, 2000. — 543 с.

4. Медсестринство в сімейній медицині / Є.Х. Заремба, Г.Ф. Шевченко, В.М. Михальчук та ін.; за ред. Є.Х. Заремби. — К. : Здоров’я, 2001. — 312 с.

5. Сучасні класифікації та стандарти лікування розповсюджених захворювань внутрішніх органів / За ред. д-ра мед. наук, проф. Ю.М. Мостового. — Вид. 7-е, доп. і перероб. — Вінниця: ДПДКФ, 2005. — 480 с.
Методичну вказівку підготувала асистент

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри: протокол № __ від __________ р.


Зав. кафедри внутрішньої медицини

стоматологічного факультету, д.мед.н., професор

2.3.3. Теми індивідуальних занять та їх форми

Орієнтовний перелік тем для підготовки начально-пошукових робіт студентів:


 1. Медсестринський процес і геріатричний кабінет.

 2. Особливості медсестринського догляду за пацієнтами похилого віку, які перебувають на ліжковому режимі

 3. Приклади мед сестринських діагнозів за класифікацією NANDA при захворюванні органів дихання в похилому і старечому віці

 4. Соціальна геронтологія. Принципи ООН щодо людей літнього віку.

 5. Організація геріатричної допомоги в Україні. Лікувально-профілактичні заклади геріатричного типу.

 6. Геріатрія. Визначення. Організація геріатричної допомоги в Україні.

 7. Аритмії в літньому та старечому віці

 8. Рефлюксгастроезофагальна хвороба. Особливості клінічних проявів, перебігу в літньому та старечому віці. Обстеження пацієнтів, участь у лікуванні. Профілактика.

 9. Порядок і терміни призначення наркотичних засобів у медичній практиці.

 10. Знеболювальні ступені ВООЗ. Тактика знеболювальної терапії при легкому, середньому та сильному болю.

 11. Способи введення анальгетиків.

 12. Седація і когнітивні порушення при терапії наркотичними анальгетиками. Ад’юванти та симптоматичні засоби у комплексній знеболювальній терапії.


3. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Методичні розробки для викладачів до проведення практичних занять з студентами, методичні матеріали для студентів до практичних занять, методичні матеріали для студентів до самостійної роботи студентів. Учбовий фільм, мультимедійні презентації, тестові завдання, муляжі, таблиці.


Kataloq: images -> Portal
Portal -> 1. Параліч мімічної мускулатури,атрофія обличчя
Portal -> Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу
images -> Yazılım Eleştirisi
Portal -> Дипломної освіти двнз «Івано-Франківський національний медичний університет»
Portal -> Медичний факультет,4 курс 2013-2014 н р., весняний семестр. Календарно-тематичний план лекцій
Portal -> Робоча програма неврологія (назва навчальної дисципліни) 12010001 Лікувальна справа
Portal -> Перелік навчально-методичної літератури Основна

Yüklə 301,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə