Руководство для врачей. Под ред. Н. И. Дегтерева М., 2004, 578 с. 2) Hiperkapniya (hipoventilyasiya ) zamanı nə baş verir?


) Qida borusunun xərçənginin ən xarakter əlamətləri hansıdır?Yüklə 259,89 Kb.
səhifə11/17
tarix13.12.2016
ölçüsü259,89 Kb.
növüРуководство
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

551) Qida borusunun xərçənginin ən xarakter əlamətləri hansıdır?

A) Ağız suyunun axması

B) Qusma

C) Ürəkbulanma

D) Döş sümüyü arxasında ağrılar

E) Disfagiya


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
552) Qaraciyər xərçənginin ən effektiv müalicə üsulu hansıdır?

A) Cərrahi

B) Şua terapiyası

C) Sistem kimyaterapiya

D) Reqionar terapiya

E) Kombinəolunmuş terapiya


Ədəbiyyat: Петерсон Р.В. Справочник онкологии . Москва 2000, 521с.
553) Cərrah 60 yaşlı xəstəyə baxarkən qalxanvari vəzin sol payının proyeksiyasında son 3 ayda böyüməyə meylli, bərk, hərəkətsiz həcmli törəmə aşkar edir. Tireotoksikoz əlamətləri yoxdur. Ultrasəs müayinəsində ”soyuq” düyünün olduğu qeyd edilir. Sizin ilkin diaqnozunuz:
A) Exinokokk sisti

B) Qalxanvari vəzin xərçəngi

C) Ağ ciyər xərçənginin metastazı

D) Qalzanvari vəzin sisti

E) Qalxanvari vəzin lipoması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
554) Süd vəzinin fibroadenoması üçün hansı simptomun olması səciyyəvidir?
A) Gilədən ifrazatın olması

B) Müsbət ”umbilikasiya” simptomu

C) Müsbət Keniq simptomu

D) Müsbət Payr simptomu

E) Məməciyin formasının dəyişməsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
555) Süd vəzinin xərçəngində Peyti üsulu ilə mastektomiya Xolsted əməliyyatından nə ilə fərqlənir?
A) Hər iki döş əzələsinin çıxarılması

B) Böyük döş əzələsinin çıxarılması

C) Kəsik xəttinə görə

D) Böyük döş əzələsinin saxlanması

E) Körpücüküstü limfa düyünlərinin çıxarılması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
556) Süd vəzinin dishormonal şişlərinə səbəb olan etioloji faktorlar hansılardır? Bütün düzgün cavabları seçin.

1. hiperestrogenemiya

2. laktasiyanın pozulması

3. qalxanvari vəzin xəstəlikləri

4. tez - tez hamiləliyin süni pozdurulması

5. yumurtalıqların disfunksiyası
A) 1, 2, 3, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) Yalnız 3

D) 1, 3, 4, 5

E) 2, 4, 5
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
557) Süd vəzi xərçənginin inkişafında rolu olan risk faktorlarına aiddir:

1. gecikmiş hamiləlik (35 yaşından yuxarı qadınlar)

2. döşlə qidalandırmadan imtina

3. kistoz mastopatiya

4. ailə anamnezində süd vəzi xərçənginin olması

5. tütünçəkmək
A) 1, 2, 3, 4

B) 1, 2, 5

C) 3, 4

D) Yalnız 3E) 3, 5
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
558) Sadalananlardan hansı süd vəzi xərçənginin gecikmiş simptomlarına aid deyil?
A) Gilənin islanması

B) Süd vəzində düyünlərin əllənməsi

C) Süd vəzi üzərindəki dərinin boylama bərkiməsi

D) Şiş üzərində”limon qabığı”simptomu

E) Gilənin retraksiyası
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
559) Süd vəzi xərçənginin 2B mərhələsi üçün xarakterikdir:

1. şişin diametrinin 5 sm - ə qədər olması

2. uzaq metastazların olması

3. qoltuqaltı, körpücükaltı və körpücüküstü limfa düyünlərinin zədələnməsi

4. şiş nahiyyəsində xoralaşma

5. şiş olan tərəfdə qoltuqaltı limfa düyünlərinin zədələnməsi
A) 1, 2

B) 1, 4


C) 1, 5

D) 1, 3, 4

E) 3, 4
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
560) Süd vəzinin 2A mərhələli xərçəngi diaqnozu qoyulmuş xəstəyə göstərişdir:

1. süd vəzinin sektoral rezeksiyası

2. radikal mastektomiya

3. əməliyyatönü şüa müalicəsi

4. əməliyyatdan sonra şüa müalicəsi

5. kimyəvi terapiya
A) 1, 3

B) 2, 4


C) 2

D) 5


E) 1, 5
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
561) Süd vəzi xərçənginin 2 - ci mərhələsı olan 43 yaşlı xəstəyə nə göstərişdir?

1. sektoral rezeksiya

2. radikal mastektomiya

3. əməliyyaönü şüa terapiyası

4. kimyəvi terapiya

5. hormonoterapiya
A) 2, 4

B) 1, 3


C) 2, 5

D) Ancaq 5

E) Ancaq 2
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
562) 36 yaşlı qadında sağ süd vəzinin palpasiyası zamanı gilədən qanlı ifrazat axır. Şişəbənzər törəmə, qoltuqaltı limfa düyünlərinin böyüməsi aşkarlanmayıb. Hansı xəstəlikdən şübhələnmək olar?
A) Diffuz fibroz - kistoz mastopatiya

B) Qalaktosele

C) Velyaminov xəstəliyi

D) Pecet xərçəngi

E) Minç xəstəliyi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
563) Süd vəzi xərçənginin 3B mərhələsi olan 38 yaşlı xəstəyə göstərişdir:

1. süd vəzinin amputasiyası

2. radikal mastektomiya

3. əməliyyatönü şüa müalicəsi

4. əməliyyatdan sonra şüa müalicəsi

5. hormonoterapiya
A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 2, 3, 4, 5

D) 1, 3, 4

E) 1, 4, 5
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
564) Holsted üsulu ilə radikal mastektomiya zamanı hansının kəsilib çıxarılması lazımdır?

1. süd vəzi döş əzələləri ilə birgə

2. parasternal limfa düyünləri

3. körpücükaltı limfa düyünləri

4. qoltuqaltı limfa düyünləri

5. kürəkaltı limfa düyünləri
A) 2, 3, 4

B) Yalnız 4

C) 2, 3, 5

D) 1, 3, 4, 5

E) 1, 2, 4
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
565) Süd vəzi xərçənginin ən çox lokalizasiya etdiyi yer:
A) Aşağı - iç kvadrant

B) Yuxarı - iç kvadrant

C) Giləətrafı sahə

D) Yuxarı - tış kvadrant

E) Aşağı - tış kvadrant
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
566) Peyti üsulu ilə mastektomiya zamanı nə kəsilib çıxarılır?

1. böyük döş əzələsi

2. süd vəzi ”еnblok”

3. zədələnmiş tərəfdə bütün qoltuqaltı limfa düyünləri

4. kiçik döş əzələsi

5. körpücüküstü limfa düyünləri
A) 1,3, 4

B) 3, 4, 5

C) 2, 4, 5

D) 1, 2, 5

E) 2, 3, 4
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
567) Pecet xərçəngi nədir?
A) Süd vəzi axacaqları epitelinin xərçəngi

B) Kiçik axacaqların axacaqdaxili zədələnməsi

C) Süd vəzi xərçəngi, yumurtalıqların zədələnməsi ilə

D) Hər iki süd vəzi axacaqlarının zədələnməsi

E) Süd vəzi dərisində xərçəng şişinin xoralaşması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
568) Penkost şişi üçün xarakterikdir:

1. Mil sümüyünün epikondiliti

2. Ağciyərin zirvəsində rentgenoloji kölgəlik

3. Zədələnən tərəfdə qol əzələlərinin atrofiyası

4. Horner sindromu

5. Divararalığının sağlam tərəfə yerdəyişməsi
A) 2, 3, 4

B) 1, 2


C) 2

D) 1, 2, 4

E) 1, 2. 3, 4
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
569) Ağciyər xərçənginə şübhə olduqda hansı müayinəni aparmaq mütləq deyil?
A) Bronxoqrafiya

B) Ağciyərlərin rentgenoqrafiyası

C) Bəlğəmin və alınmış möhtəviyyatın sitoloji müayinəsi

D) Torakoskopiya

E) Kavoqrafiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
570) Ağciyər xərçənginin hansı formasında cərrahi müdaxilə göstərişdir?
A) Penkost şişində

B) Uzaq metastazlarda

C) Sağlam ağ ciyər toxumasının kompensator imkanları aşağı olduqda

D) Plevranın karsinomatozunda

E) Ağ ciyərin differensiasiya olunmayan xərçəngində
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
571) Bronxoskopiya zamanı xəstədə traxeya bifurkasiyasında şiş aşkarlanmışdır. Sizin taktikanız?
A) Biopsiya icra etmək

B) Torakoskopiya - biopsiya icra etmək

C) Şüa müalicəsi təyin etmək

D) Antibakterial müalicə təyin etmək

E) Kimyəvi terapiya təyin etmək
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
572) Mədə xərçənginə görə radikal əməliyyat zamanı hansı icra edilməlidir?
A) Yalnız kiçik piylik çıxarılmalıdır

B) Mədə, kiçik və böyük piylik çıxarılmalıdır

C) Kiçik və böyük piylik çıxarılmır

D) Yalnız mədə çıxarılmalıdır

E) Yalnız böyük piylik çıxarılmalıdır
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
573) Xəstədə maliqnizasiya edən mədə polipi olarsa hansı icra edilməlidir?
A) Mədənin pazvari rezeksiyası

B) Endoskopik polipektomiya

C) Polipin cərrahi yolla götürülməsi

D) Onkoloji prinsiplərə riayət etməklə mədənin subtotal rezeksiyası

E) Mədənin ekonom rezeksiyası
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
574) Mədə xərçəngi hematogen yolla ilk növbədə hansı üzvlərə metastaz verir?

1. qaraciyər

2. uşaqlıq

3. mədəaltı vəz

4. sidik kisəsi

5. dalaq
A) 3, 4, 5

B) 2, 3, 5

C) 1, 2, 3

D) 1, 3, 5

E) 1, 3, 4
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
575) Xərçəngin hansı formasında qida borusu divarının sirkulyar zədələnməsi xarakterikdir?
A) Düyünlü forma xərçəng

B) Xoralı forma xərçəng

C) Göbələyəbənzər forma xərçəng

D) Papillomatoz forma xərçəng

E) Infiltrativ forma xərçəng
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
576) 20-30 yaş arası qadınlarda süd vəzinin ən çox rast gəlinən şişi hansıdır?
A) Tubular adenoma

B) Lipoma

C) Papilloma

D) Fibroadenoma

E) Leomioma
Ədəbiyyat: A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 94.
577) Maliqnizasiya riski ən yüksək olan mədə polipi hansıdır?
A) Villoz

B) Heterotopik

C) Adenomatoz

D) Hamartamatoz

E) Yuvenil polip
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том. стр., 579.
578) Aşağıdakılardan hansında süd vəzi xərçənginin yaranma riski ən yüksəkdir?
A) Doğmamış qadında

B) Uşaq əmizdirməyən qadında

C) Anasında və bacısında süd vəzi xərçəngi olan qadında

D) Gec klimaks başlayan qadında

E) Evlənməmiş qadında
Ədəbiyyat: B.A.Ağayev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 56.
579) Aşağıdakılardan hansı mədə xərçəngi üçün inoperabel sayılmır?
A) Virxov düyünün olması

B) Göbək ətrafında metastazın olması

C) Qarında assit

D) Palpasiyada şişin əllənməsi

E) Qaraciyərdə MTS olması
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 589.
580) Qida borusunun ən çox rast gəlinən xoş xassəli şişi hansıdır?
A) Seroma

B) Lipoma

C) Leomioma

D) Angioma

E) Barret qida borusu
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 150.
581) Ailəvi yoğun bağırsaq xərçəngi olan birinin hansı orqanında ikincili olaraq xərçəngin yaranma riski yüksəkdir?
A) Sidik kisəsi

B) Endometrium

C) Qaraciyər

D) Mədə


E) Bronx
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 668.
582) Süd vəzi xərçəngi ən çox harada yerləşir?
A) Yuxarı - tış kvadrant

B) Aşağı - tış kvadrant

C) Aşağı - iç kvadrant

D) Yuxarı - içəri kvadrant

E) Preareolar sahə
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 56.
583) Whiplle əməliyyatı hansı orqanın xərçəngi zamanı icra edilir?
A) Pankreas xərçəngi

B) Öd kisəsinin xərçəngi

C) Ağciyər xərçəngi

D) Süd vəzi xərçəngi

E) Yoğun bağırsaq xərçəngi
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 513.
584) Düz bağırsaq xərçəngi ən çox hansı orqana metaastaz verir?
A) Qaraciyər

B) Ağciyər

C) Baş beyin

D) Böyrək

E) Sümük
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр., 227.
585) Qida borusunun ən çox rast gəlinən bədxassəli şişi hansıdır?
A) Leyomioma

B) Leyomiosarkoma

C) Sarkoma

D) Yastı hüceyrədə xərçəng

E) Kolloid xərçəng
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 152.
586) Lauren təsnifatına görə mədə xərçənginin hansı tipləri var?
A) Diffuz tip

B) Diffuz və intestinal tip

C) Adenokarsinoma və leomioma

D) Limfoma və adenokarsinoma

E) Metaplaziya və displaziya
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том. стр., 581.
587) Penkost şişi hansı orqan üçün xarakterikdir?
A) Mədəaltı vəzi

B) Timus


C) Hipofiz

D) Ağciyər

E) Qaraciyər
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 98.
588) Klatskin şişi hansı nahiyə üçün xarakterikdir?
A) Periampulyar nahiyə

B) Appendikulyar nahiyə

C) Hepatik bifurkasiya nahiyəsi

D) Qapı venası nahiyəsi

E) Aorta
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 540.
589) Mədə xərçənginin proqnozuna təsir edən ən vacib faktor hansıdır?
A) Xəstənin qan qrupu

B) Xərçəngin mərhələsi

C) Xəstənin yaşı

D) İcra edilən əməliyyatın növü

E) Xərçəngin növü
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 589.
590) Süd vəzinin fibroadenoması zamanı hansı əməliyyat icra edilir?
A) Süd vəzinin amputasiyası

B) Mastektomiya

C) Mastektomiya + limfadisseksiya

D) Sektoral rezeksiya

E) Peyti emeliyyatı
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 55.
591) Anal kanalın xərçəngi ən çox hansı histoloji quruluşda olur?
A) Adenokarsinma

B) Bazalioma

C) Melanoma

D) Yastı hüceyrəli xərçəng

E) Leyomioma
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр.676
592) Süd vəzi xərçəngi ən çox hansı sümüyə metastaz verir?
A) fəqərəyə

B) körpücük sümüyünə

C) dirsək sümüyünə

D) mil sümüyünə

E) bazu sümüyünə
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 870
593) Prolaktinoma hansı orqanın şişidir?
A) Süd vəzisinin

B) Qalxanabənzər vəzinin

C) Hipofizin

D) Cinsiyyət vəzilərinin

E) Hipotalamusun
Ədəbiyyat: И.И.Дедова, Г.А.Мельниченко. Эндокринология. Национальное руководство. Москва, «ГЭОТАР Медиа», 2009 стр., 674.

594) Kəskin kəllə beyin travması və başlanan beyin ödemi olan xəstələrdə hansı preparatlar təyin edilməməlidir?
A) Qlükokortikoidlər

B) Kontrikal

C) Mannitol

D) Laziks

E) Albumin
Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.
595) Boynun adenofleqmonasına hansı səbəb olur?
A) Ağız suyu vəzilərinin irinləməsi

B) Döş-körpücük-məməyəbənzər əzələnin yuxarı hissəsinin irinləməsi

C) Qoltuqaltı limfa vəzilərinin irinləməsi

D) Çənəaltı limfa vəzilərinin irinləməsi

E) Lüdviq anginası
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургичесkой стомотологии.А.А.Тимофеев.Москва,2002,317с.
596) Ağız boşluğu dibinin fleqmonasının tipik klinik təzahürünə aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Qanadvari çənə büküşünün şişkinliyi

B) Alt-çənə-altı və mental nahiyyənin fleqmonası

C) Trizm

D) Alt dodaq nahiyyəsində dərinin hiperemiyası

E) Yanaq nahiyyəsinin şişkinliyi və hiperemiyası
Ədəbiyyat: Руководство по челюстно-лицевой хирургии и хирургичесkой стомотологии.А.А.Тимофеев.Москва,2002,317с.
597) Açıq kəllə- beyin travması nədir?
A) Skalplaşmış yara

B) Başın yumşaq toxumalarının sıyrıntısı

C) Dəri örtüklərinin didilmiş yarası

D) Aponevrozun zədələnməsi ilə yara

E) Başın yumşaq toxumalarının istənilən zədələnməsi
Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.
598) Baş beyinin silkələnməsinə nə aiddir?
A) Yüngül kəllə-beyin travması

B) Kəllə sümüklərinin zədələnməsi liə travma

C) Orta kəllə-beyin travması

D) Agır kəllə-beyin travması

E) Subaraxnoidal qanaxma ilə travma
Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.
599) Retroqrad amneziya nədir?
A) Travmaya qədərki qısamüddətli amneziya

B) Travmadan sonra və qabaq qısamüddətli amneziya

C) Travmadan sonra qısamüddətli amneziya

D) Travma müddətində amneziya

E) Bütün sadalananlar doğrudur
Ədəbiyyat: В.В.Лебедев,В.В.Крылов.Неотложная нейрохирургия. Москва,2000,437 с.
600) Obliterasiyaedici endarteriitlə xəstələrin rentgen kontrast angioqrafiyası zamanı nəyi müayinə etmək lazımdır?
A) Aorta-qalça-bud-dizaltı seqmenti, baldır arteriyası və pəncə arteriyalarını iki proyeksiyada

B) Dizaltı arteriya və budun diz arteriyaları şərti ilə

C) Ümumi bud arteriyası, budun dərin arteriyası, dizaltı arteriya

D) Aorta-qalça seqmenti, bud-dizaltı seqment və pəncə arteriyalarını iki proyeksiyada

E) Bud-dizaltı seqmenti
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
601) Obliterasiyaedici endarteriitlə bir çox xəstələrdə simpatik sinir üzərində hansı tip əməliyyat aparıla bilər?
A) Simpatik sinir sistemində əməliyyat göstəriş deyil

B) Bel simpatik qanqlionlarının novokain blokadası

C) Periarterial simpatektomiya

D) Bel simpatektomiyası

E) Döş simpatektomiyası
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
602) Reyno xəstəliyi üçün hansı xarakterikdir?
A) Yuxarı ətrafın barmaqlarında yuxarı temperatur nəticəsində ağrı və keyimə

B) Aşağı ətrafda aşağı temperatura zamanı ağrılar

C) Qeyd olunanların hamısı

D) Yuxarı ətrafın barmaqlarında aşağı temperaturası nəticəsində artan ağrı və keyimə

E) Aşağı ətrafda, əsasən barmaqlarda yeriş zamanı ağrılar
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
603) Aşağı ətraf venalarının varikoz xəstəliyinin patogenezində hansı amil aparıcı rolu oynayır?
A) Bütün sadalananlar

B) Dərin venalarda klapan aparatının funksiyasının pozulması

C) Venoz damarların birləşdirici toxuma sisteminin anadangəlmə zəifliyi

D) Aşağı ətraflarda venoz hipertenziyanin əmələ gəlmsi

E) Kommunikant venaların funksiyasının pozulması
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 259,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə