Руководство для врачей. Под ред. Н. И. Дегтерева М., 2004, 578 с. 2) Hiperkapniya (hipoventilyasiya ) zamanı nə baş verir?


) Varikoz xəstəliyin operativ müalicəsinə göctərişlər hansıdır?Yüklə 259,89 Kb.
səhifə12/17
tarix13.12.2016
ölçüsü259,89 Kb.
növüРуководство
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

604) Varikoz xəstəliyin operativ müalicəsinə göctərişlər hansıdır?
A) Günün axırında aşağı ətradlarda olan ağrı

B) Aşağı ətraflarda ödemin əmələ gəlməsi

C) Tez yorulma

D) Bütün sadalananlar

E) Varikoz xəstəliyinə görə kosmetik defektin yaranması
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
605) Varikoz xəstəliyin konservativ müalicəsinə nə aiddir?
A) Fiziki tapşırıqlar

B) Aşağı ətrafların elastiki bintlənməsi

C) Fizioterapiya

D) Bütün sadalananlar

E) Medikamentoz müalicə
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
606) Postroboflebitik xəstəlyin tipik simptomokompleksinə nə aid deyil?
A) İkincili olaraq venaların varikoz genəlməsi

B) Aşağı ətraflarda ödem

C) Aşağı ətraflarda ağrı

D) Ayaq dərisində piqmentasiya və indurasiya

E) Pəncədə nəbzin olmaması
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
607) Postroboflebitik xəstəlyik zamanı cərrahi müalicənin növünü müəyyən etmək üçün hansı diaqnostik metoddan istifadə edilməlidir?
A) Kompyuter tomoqrafiyası

B) Radionukleid fleboqrafiya

C) Ulturasəs dopleri

D) Kontrast fleboqrafiya

E) Funksional sınaq
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
608) Venoz trobomzun aktiv trobəmələgəlmə mərhələsində dəqiq və invaziv müayinə üsuluna nə aiddir?
A) Radioindiqasion venoz tromboz

B) Kompyuter tomoqrafiyası

C) Fleboqrafiya

D) Ultrasəs -dupleks skanerləşdirilməsi

E) Ulturasəs dopleri
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
609) Ağciyər atreriyasının tromboemboliyasına hansı nahiyə ən çox embologen zona hesab olunur?
A) Bütün sadalananlar

B) Kiçik çanaq venası

C) Ürəyin sağ hissəsi

D) Aşağı boş vena hövzəsi

E) Yuxari boş vena hövzəsi
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
610) Ağciyər arteriyasının trobemboliyasının diaqnostikası üçün hansı üsul daha informativdir?
A) Ağciyərin perfuzion skanerləşdirilməsi

B) Elektrokardioqrafiya

C) Reopulmonoqrafiya

D) Bütün sadalananlar eyni dərəcədə informativdir

E) Angiopulmonoqrafiya
Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Гудкова Р. Г. Сердечно-сосудистая хирургия – 2007. Москва.
611) Qida borusu divertikulunun ən vacib müayinə üsulu hansıdır?
A) Ezofaqomanometriya

B) Fibroezofaqoqastroskopiya

C) Kontrastla rentgen müayinə

D) USM


E) PH-metriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
612) Qida borusunun yad cismi zamanı ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) Ezofaqomanometriya

B) Fibroezofaqoqastroskopiya

C) USM

D) RentgenoqrafiyaE) PH-metriya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
613) Kardiyanın axalaziyasının ən əsas əlaməti hansıdır?
A) Qəbizlik

B) Qıcqırma

C) Epiqastral nahiyədə ağrılar

D) Periodik qusmalar

E) Disfagiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
614) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin aksial yırtıqlarının ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) Kontrastla rentgenqrafiya

B) USM


C) Farmakoloji sınaqlar (nitroqlisirin və ya amilnitrit)

D) Ezofaqomanometriya

E) İcmal rentgenoskopiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
615) Reflüks-ezofagitin əmələ gəlməsinə səbəb olan hansıdır?
A) Kimyəvi yanıq nəticəsində qida borusunun distal hissəsinin zədələnməsi

B) Qida borusunun epifrenal divertikulu

C) Termiki yanıq nəticəsində qida borusunun distal hissəsinin zədələnməsi

D) Kardiyanın xalaziyası nəticəsində mədə turşusunun qida borusunun distal hissəsinə zədələyici təsiri

E) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin daralması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
616) Reflüks-ezofagitin müayinəsində hansı üsul informativ deyil?
A) Ezofaqomanometriya

B) PH-metriya

C) Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya

D) USM


E) Kontrastla rentgenqrafiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
617) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin sürüşən yırtığı hansı xəstəlik adı ilə uzun illər səhvən müalicə olunur?
A) 12 barmaq bağırsaq xorası

B) Xroniki qastrit

C) Stenokardiya

D) Miokard infarktı

E) Xroniki xolesistit
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
618) Diafraqmanın relaksasiyasının diaqnostikası zamanı ən informativ üsul hansıdır?
A) Ezofaqomanometriya

B) PH-metriya

C) Rentgen müayinə

D) Fibroezofaqoqastroduodenoskopiya

E) USM
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
619) Vaqotomiya zamanı hansı olur?
A) Lipazanın sintezi artır

B) Pepsinin sintezi azalır

C) Mədə turşuluğu artır

D) Pepsinin sintezi artır

E) Mədə turşuluğu azalır
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
620) Qarnın ağ xəttinin yırtığı üçün hansı daha xarakterikdir?
A) Hiperemiya və şişkinlik

B) Orta xətt üzrə aponevrozda defektin olması

C) Qarında tutmaşəkilli ağrılar

D) Ürəkbulanma və qusma

E) Dispeptik hallar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
621) Ağırlaşmamış 12 barmaq bağırsaq divertikulunun müalicə üsulu hansıdır?
A) Selektiv proksimal vaqotomiya,antrumektomiya

B) Konservativ müalicə

C) Mədənin 2/3 hissəsinin rezeksiyası

D) Divertikulektomiya

E) Selektiv proksimal vaqotomiya,fundoplikasiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
622) Qarnın ağ xəttinin yırtığı zamanı təcili əməliyyata göstərişlər hansıdır?
A) Diaqnozun qoyulması

B) Kosmetik defekt

C) Ağrı simptomu

D) Fiziki inkişafdan qalma

E) Yanaşı dispeptik hallar
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
623) Mədə xorası zamanı hansılar icra olunur?
A) Vaqotomiya

B) Qastroektomiya

C) Qastroenteroanastomoz

D) Mədə rezeksiyası,vaqotomiya,rezeksiya ilə birgə vaqotomiya

E) Mədə rezeksiyası
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
624) 12 barmaq bağırsaq xorası zamanı hansılar icra olunmur?
A) Selektiv proksimal vaqotomiya və fundoplikasiya

B) Mədə rezeksiyası

C) Mədə rezeksiyası ilə birgə vaqotomiya

D) Qastrektomiya

E) Vaqotomiya
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
625) Xroniki duodenostaz zamanı ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) Angioqrafiya

B) Fibroqastroduodenoskopiya

C) USM

D) Kontrastla rentgenoqrafiyaE) 12 barmaq bağırsaq möhtəviyyatının müayinəsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
626) Gətirici ilgək sindromu zamanı ən informativ müayinə üsulu hansıdır?
A) USM

B) Kontrastla rentgen müayinə

C) Fibroqastroduodenoskopiya

D) PH-metriya

E) Angioqrafiya
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
627) Perforativ mədə xorası üçün hansı əlamətlər dürüst kliniki əlamətlərdir?
A) Mədə qanaxması, tezləşmiş duru nəcis ifrazı, hıçqırma

B) Çoxsaylı qusmalar, hıçqırma, epiqastral nahiyənin gərginləşməsi

C) Qarnın ön divarının gərginləşməsi, qara ciyər kütlüyünün itməsi,peritonial əlamətlər

D) Qarında ağrılar, mədə qanaxması əlamətləri,çoxsaylı qusmalar

E) Epiqastral nahiyədə ağrılar, qara ciyər kütlüyünün itməməsi
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
628) Düz əzələnin diastazı ağ xətt yırtığından nə ilə fərqlənir?
A) Heç bir fərqi yoxdur

B) Tez-tez boğulmaların olması ilə

C) Yırtıq qapısının və yırtıq kisəsinin olmaması ilə

D) Böyük ölçüdə olması ilə

E) Yalnız mezoqastral nahiyədə müşahidə edilməsi ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия грыж живота. В.В.Жебровский.,Москва,2005,381 с,
629) Nazik bağırsaq fistulasının lokalizasiyasını müəyyən etmək üçün hansı üsul informativdir?
A) Endoskopik müayinə

B) İcmal rentgenskopiya

C) Kompyüter tomoqrafiya

D) USM


E) Rəngləyici maddənin (metilen abısı) oral yolla bağırsağa yeridilməsi
Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
630) Kəskin daşsız xolesistitin rasional müalicəsi hansıdır?
A) Sanator-kurort

B) Mineral sularla müalicə

C) Cərrahi

D) Dietik

E) Medikamentoz
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
631) Mexaniki sarılığın səbəbini hansı vasitələrlə müəyyənləşdirmək mümkün deyil?
A) Ultrasəs müayinəsi

B) Birbaşa spleno-portoqrafiya

C) Kompyüter tomoqrafiya

D) Retroqrad xolangioqrafiya

E) Venadaxili xolesisto-xolangioqrafiya
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
632) Xroniki hepatiti olan və sirrozun ilkin mərhələsində hansı tip əməliyyatı etmək olmaz?
A) Dalaq arteriyasının bağlanması

B) Qaraciyərin arterializasiyası

C) Bütün sadalananları icra etmek mümkündür

D) Qaraciyər arteriyasının periarterial simpatektomiyası

E) Portokaval anastomoz
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
633) Uşaqlarda bağırsaq invaginasiyasının başlanğıc mərhələsində rasional müalicə üsulu hansı sayılır?
A) Rentgen altında hava vuraraq bağırsağı düzəltmək

B) Narkoz altında palpator olaraq invaginantı düzəltmək

C) Laparoskopun nəzarəti ilə hava ilə invaginantı düzəltmək

D) Operativ müalicə

E) Kolonoskopun nəzarəti ilə hava ilə invaginantı düzəltmək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
634) Qasıq-xayalıq yırtığına görə əməliyyata göstərişlər hansıdır?
A) 5 yaşdan sonrakı dövr

B) 2 yaşdan sonrakı dövr

C) Tez-tez boğulma

D) Şişkinliyin 3 sm-dən böyük olması

E) Diaqnozun qoyulması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
635) Strumektomiya əməliyyatından 10 gün sonra xəstədə qıcolma tutmaları, Xvostek və Trusso simptomları başlamışdır. Xəstədə hansı ağırlaşma baş vermişdir?
A) Qırtlaq sinirinin travması

B) Hipoparatireoz

C) Hipotireoz

D) Tireotoksikoz

E) Tireotoksik kriz
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
636) Hansı simptom tireotoksikoz üçün xarakterik deyil?
A) Ürəkdöyünmə

B) Bradikardiya

C) Emosional oyanıqlıq

D) Tərləmə

E) Pis yuxu
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
637) 26 yaşlı qadında saçın tökülməsi, əsəbilik, tərləmə, daimi aclıq hissi, 12 kq arıqlama aşkar edilib. İlkin diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Hipertireoz

B) Feoxromositoma

C) Mədənin xora xəstəliyi

D) Mədə xərçəngi

E) Hipotireoz
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
638) Tireotoksikozu olan xəstəni müayinə edərkən cərrah bir neçə simptom aşkarlayır. Bunlardan hansı tireotoksikoz üçün xarakterik deyil?
A) Qrefe və Mebius simptomları

B) Ətrafların tremoru

C) Üzün ödemi

D) Taxikardiya

E) Ekzoftalm
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
639) Cərrah urun cərrahi müalicəsinə göstərişi təyin edərkən nəyi istisna etməlidir?
A) Tireotoksik uru

B) Çoxdüyünlü uru

C) Tireotoksik urun visseropatik mərhələsini

D) Diffuz hipotirеoid uru

E) Düyünlü eutirеoid uru
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
640) Hansı simptom hipotirеoid vəziyyətə aid deyil?
A) Diqqəti toplama qabiliyyətinin zəifləməsi

B) Hiperhidroz

C) Saçın tökülməsi

D) Çəkinin artması

E) Taxikardiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
641) 2-ci dərəcəli urdan əziyyət çəkən xəstə ürək nahiyəsində olan ağrılardan şikayət edir. Hansı əlamətlər tireotoksik ürək üçün xarakterik deyil?
A) Kardiodilatasiya

B) Zirvədə sistolik küy

C) Yüksək sistolik təzyiq

D) Aritmiya

E) Sıxıcı perikardit
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
642) Cərrah 26 yaşlı xəstəni müayinə edərkən tireotoksikoza şübhə yaranmışdır. Hansını tireotoksikoz əlamətlərinə aid etmək olar?
A) Ortner simptomunu

B) Bədən çəkisinin artmasını

C) Qıcqırmanı

D) Ürəkdöyünməni

E) Ptozu
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
643) Xəstədə ilkin yoxlama zamanı Bazedov xəstəliyi aşkarlanmışdır. Onun üçün hansı xarakterik deyil?
A) Bradikardiya

B) Ur


C) Mebius simptomu

D) Ştelvaq simptomu

E) Ekzoftalm
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
644) 20 yaşlı xəstə qadın boyunun ön səthində şişkinlik şikayəti ilə cərraha müraciət etmişdir. Müayinələr zamanı məlum olmuşdur ki, qalxanvari vəz diffuz böyüyüb, yumşaqdır, hərəkətlidir, zülalla birləşmiş yod, tiroksin və radioaktiv yodun mənimsənilməsi artmışdır, əsas mübadilə + 50 - dir. Xəstəni necə müalicə etməlisiz?
A) Hemodializ

B) Prednizоlonla

C) Cərrahi - subtotal strumektomiya

D) Plazmоforezlə

E) Konservativ - qalxanvari vəzin hormonları ilə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
645) Sadalananlardan hansı diffuz eutireoid ur üçün xarakterik deyil?
A) Yod və tiroksinlə müalicə vəzin ölçülərinin normallaşmasına gətirib çıxara bilər

B) Yod çatışmazlığı tireod stimuləedici hormonun hasilatını artırır

C) Tiroksin sintezinin azalması tireoid stimuləedici hormonun hasilatını azaldır

D) Xəstəlik anadangəlmə deyil, qazanılmadır

E) Qalxanvari vəzin hipertrofiya və hiperplaziyası hüceyrələrin ölçü və sayının artması ilə əlaqəlidir
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
646) Qalxanvari vəzin paylarından birində diametri 5 sm olan düyünlü törəmənin sitoloji müayinəsində düyünlü colloid ur olduğu təsdiq olunmuşdursa optimal müalicə variantını seçin.
A) L - tiroksinlə konservativ müalicə

B) Qalxanvari vəzin boyun hissəsini götürməklə hemitireoidektomiya

C) Düyünlü törəməni enukleasiya etmək

D) Etil spirti ilə skleroterapiya

E) Subtotal strumektomiya icra etmək
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
647) Qalxanvari vəzin əməliyyatlarında hansı intraoperasion ağırlaşma sayılmır?
A) Qanaxma

B) Piy emboliyası

C) Traxeyanın zədələnməsi

D) Qida borusunun zədələnməsi

E) Hava emboliyası
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
648) Аşağıdakılardan hansı qalxanvari vəzin böyüməsinə təsir etmir?
A) T3 - T4 sintezinin azalması

B) Qida məhsullarında yod çatışmazlığı

C) Böyrəküstü vəzinin stimuləedici təsiri

D) Antitireoid preparatların qəbulu

E) Tireoid stimuləedici hormonun sekresiyasının artması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
649) Diffuz toksiki ura görə qalxanvari vəzin subtotal rezeksiyası əməliyyatı zamanı tez - tez rast gəlinən ağırlaşma hansıdır?
A) Residiv tireotoksikoz

B) Hipokalsiemiya

C) Proqressivləşən ekzoftalm

D) Hipotireoz

E) Qayıdan sinirin zədələnməsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
650) Tireotoksik kriz simptomuna hansı aid deyil?
A) Hipertermiya

B) Oyanıqlıq

C) Arterial təzyiqin enməsi

D) Taxikardiya

E) Huşun itməsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
651) Qalxanvari vəzin sağ payının aşağı qütbündə kapsulaya keçməyən, limfa düyününü zədələnməyən 1, 0 х 1, 5 sm ölçüdə papilyar xərçəng olan xəstədə hansı əməliyyatı seçmək lazımdır?
A) Qalxanvari vəzin subtotal rezeksiyası

B) Krayl əməliyyatı

C) Ekstrakapsulyar total strumektomiya

D) Ekstrafassial hemitireoidektomiya

E) Subfassial hemitireoidektomiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
652) Boynun yan sisti və fistulları üçün hansı xarakterik deyil?
A) Sist zamanı malignizasiya ehtimalı artır

B) Bir qayda olaraq “15 yaşa qədər - fistula, 15 yaşdan sonra - sist” olur

C) Fistul əsasən döş - körpücük - məməyəbənzər əzələnin ön kənarından açılır

D) Fistul yalnız yaşlılarda olur

E) Bütün sistlər boyun sinusundan başlayır
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
653) Hansı səbəbə görə boynun orta və yan sistləri əməliyyat olunmalıdır?
A) Kosmetik effekti bərpa edə bilər

B) İrinləyə bilər

C) Maliqnizasiya edə bilər

D) Qonşu orqanları sıxar

E) Udlaqarxası absesə səbəb ola bilər
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
654) Qalxanvari vəzin əməliyyatdan sonrakı residivi üçün nə xarakterikdir?
A) Mikrosomal antigenə qarşı anticism titrinin yüksəlməsi

B) Kalsitoninin səviyyəsinin enməsi

C) Kalsitoninin səviyyəsinin artması

D) TTH səviyyəsinin artması

E) TTH səviyyəsinin enməsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
655) Tireotoksik krizin əmələ gəlməsində əsas rol oynayır:
A) Kəskin böyrəküstü vəz çatışmazlığı

B) Su - elektrolit pozğunluğu

C) Qanda T3 və T4 səviyyəsinin kəskin artması

D) Katexolaminlərin səviyyəsinin gözlənilmədən kəskin artması

E) Hiperqlikemiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
656) Strumektomiyadan sonra xəstənin həyatı üçün daha təhlükəlidir?
A) Tireotoksik krizin inkişafı

B) Ürək dayanma

C) Kəskin qanaxma

D) Poliorqan çatışmazlığı

E) Tənəffüs çatışmazlığı və asfiksiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
657) Yarımkəskin tireoiditdə qalxanvari vəzin funksiyası necə olur?
A) Yüngül tireotoksikoz

B) Dəyişilmir

C) Hipotireoz

D) Eutireoz

E) Ağır tireotoksikoz
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
658) 30 yaşlı xəstə aybaşıönü dövrdə süd vəzində olan ağrıdan şikayət edir. Süd vəzinin palpasiyası zamanı çoxsaylı kiçik, ağrılı bərkimə ocaqları əllənir. Qoltuqaltı limfa düyünləri böyüməyib. Sizin diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) İrinli mastit

B) Fibroz - kistoz mastopatiya

C) Süd vəzinin ikitərəfli 1 - ci dərəcəli xərçəngi

D) Fibroadenoma

E) Axacaqdaxili papiloma
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 259,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə