Руководство для врачей. Под ред. Н. И. Дегтерева М., 2004, 578 с. 2) Hiperkapniya (hipoventilyasiya ) zamanı nə baş verir?


) 32 yaşlı xəstəyə diffuz - kistoz mastopatiya diaqnozu qoyulub. Xəstəyə hansını təyin etmək lazımdır?Yüklə 259,89 Kb.
səhifə13/17
tarix13.12.2016
ölçüsü259,89 Kb.
növüРуководство
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

659) 32 yaşlı xəstəyə diffuz - kistoz mastopatiya diaqnozu qoyulub. Xəstəyə hansını təyin etmək lazımdır?
A) Süd vəzinin sektoral rezeksiyası

B) Fizioterapiya (YTC)

C) Uzun müddətli kalium - yod qəbulu

D) Statinlərin qəbulu

E) Estrogen preparatların qəbulu
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
660) 36 yaşlı qadının süd vəzində 2 düyün aşkarlanmışdır. Bir neçə ay öncə menstrural sikl ərəfəsində süd vəzilərində diskomfort olduğunu qeyd edir. Keniq simptomu müsbətdir. Törəmənin konturları dəqiq, üzəri hamar, hərəkətlidir. Diaqnoz aşağıdakılardan hansı ola bilər?
A) Axacaqdaxili papilloma

B) Multitop fibroadenoma

C) Yarpağabənzər sistosarkoma

D) Medullyar xərçəng

E) Fibroz - kistoz mastopatiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
661) Süd vəzinin punksion biopsiyası hansının diaqnozunu qoymağa imkan verir? Bütün düzgün cavabları seçin.

1. sklerozlaşdırıcı adenomatoz

2. plazma toxumalı mastit

3. lipoma

4. piyli nekroz

5. süd vəzinin fibroadenoması
A) 3, 5

B) 1, 3, 5

C) 1, 2, 3, 4, 5

D) 1, 2, 3, 5

E) 1, 5
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
662) Hansı Keniq simptomu üçün xarakterikdir?
A) Axacaqdaxili papilloma

B) Süd vəzinin xərçəngi

C) Qalaktosele

D) Fibroz - kistoz mastopatiya

E) Kəskin mastit
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
663) Xəstə cərraha ümumi zəiflik, bədən hərarətinin 38ºC - yə qədər yüksəlməsi şikayətləri ilə müraciət etmişdir. Anamnezindən məlum olur ki, 3 həftə ərzində sağ tərəfli aşağı pay pnevmоniyasına görə stasionar müalicədə olmuşdur. 6 gün öncə evə yazılıb. Rentgenoloji müayinə zamanı sağ ağ ciyərdə kölgəlik və kürək sümüyü bucağına qədər maye səviyyəsi görünür. Nə etmək lazımdır?
A) Massiv antibiotikoterapiya təyin etmək

B) Plevra boşluğunu punksiya etmək

C) Plevra boşluğunu drenə etmək

D) Sanator - kurort müalicəsini məsləhət görmək

E) Xəstəni stasionara göndərmək
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
664) Cərrah pnevmоniya keçirmiş xəstəyə baxarkən, döş qəfəsinin sağ yarısının tənəffüsdən qalmasını, bu nahiyyədə səs titrəməsinin olmamasını, Damuazo xətti üzrə tənəffüsün zəifləməsi və kəskin kütləşməsini aşkarlayır. Yazılan klinik əlamətlər hansı ağırlaşmaya dəlalət edir?
A) Pnevmоniyanın residivinə

B) Eksudativ plevritə

C) Pnevmоtoraksa

D) Ağ ciyər qanqrenasına

E) Ağ ciyər absesinə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
665) Alkohol sərxoşluğu vəziyyətində olan 38 yaşlı kişi 6 saat bağda taxt üzərində yatmışdır. 2 gün sonra döş qəfəsinin sağ yarısında ağrı, hərarətinin yüksəldiyini hiss etmişdir. Həkimə müraciət etməmişdir. 2 həftə sonra bədən hərarətinin 37, 5 - 38 ºC yüksəlməsi, ümumi zəiflik hiss etmişdir. Səhər öskürən zaman qəflətən 200 ml kəskin iyli, irinli bəlğəm xaric olmuşdur. Sizdə daha çox hansı xəstəliyə şübhə yaranır?
A) Bronxoektaziya

B) Eksudativ plevrit

C) Ağciyər absesi

D) Ağ ciyər xərçəngi

E) Pnevmoniya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
666) Sağ ağ ciyərin xroniki absesinə görə ambulator müalicə alan xəstədə qəflətən döş qəfəsində ağrı, təngənəfəslik, boyun və sifətində artan göyərmə müşahidə olunur. Xəstəliyin hansı ağırlaşmasının baş verdiyini düşünmək lazımdır?
A) Diafraqmaaltı abses

B) Plevranın empieması

C) Pnevmоtoraks

D) Miokard infarktı

E) Eksudativ plevrit
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
667) Uzun illər tütün çəkən 58 yaşlı xəstədə ağciyər xərçəngi aşkarlanmışdır. Bəlğəmin hansı növü bu xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Selikli

B) Üçqatlı

C) Köpüklü - irinli

D) Irinli - çürüntülü

E) «Moruq cemi” rəngində
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
668) Xroniki ağciyər absesi ilə yatan xəstədə aşağıdakı hansı ağırlaşma xarakter deyil?
A) Aortanın döş hissəsinin anevrizması

B) Qanaxma

C) Piopnevmоtoraks

D) Pnevmoskleroz

E) Sepsis
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
669) Ürəyin tamponadası zamanı nə etmək lazımdır?
A) Antikoaqulyantlar

B) Sidikqovucular təyin etmək

C) Perikardın punksiyası

D) Yüksək dozada antibiotiklər

E) Dövr edən qanın həcmini azaltmaq
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
670) Hansı xəstəliklərdə qanhayxırma özünü xəstəliyin simptomu kimi biruzə verir?

1. ağciyər xərçəngi

2. ağciyər vərəmi

3. birincili bronxoektazlarda

4. ağciyər absesi

5. ürək qüsurları
A) 1, 2

B) 1, 2, 3

C) 1, 2, 5

D) 2, 4, 5

E) 3, 4
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
671) Bud arteriyasının emboliyası zamanı IIIB dərəcəli işemiya olarsa hansı müalicə üsulunu seçmək lazımdır?
A) Təxirəsalınmaz embolektomiya

B) Simptomatik terapiya

C) Aşağı ətrafın amputasiyası

D) Antikoaqulyantla müalicə

E) Trombolitik terapiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
672) Aşağı ətrafların varikoz genişlənməsində skleroterapiyaya əks - göstəriş nədir?
A) Dərin venalarda çatmamazlıq

B) Anamnezində dərialtı venaların kəskin tromboflebiti

C) Əməliyyatdan sonrakı residiv

D) Yumşaq, tez yapıxan varikoz düyün

E) Səpələnmiş zədələnmə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
673) Aşağı ətrafların kommunikant venalarının çatışmazlığında hansı əməliyyat aparılmamаlıdır?
A) Madelunq

B) Narat


C) Troyanov - Trendelenburq

D) Bebkok

E) Linton
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
674) Hansı kəsiklə aorta bifurkasiyasından embolektomiya etmək olar?
A) Birtərəfli bud kəsiyi

B) Torakofrenolaparotomiya

C) Rob üsulu ilə peritonarxası kəsik

D) Ikitərəfli bud kəsiyi

E) Aşağı orta laparotomiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
675) Bud arteriyasının emboliyası nəticəsində inkişaf edən ətrafların kəskin işemiyası üçün hansı xarakterik deyil?
A) Əzələ kontrakturası

B) Dəri örtüyünün”mərmər”şəkili alması

C) Ətraf oynaqlarında aktiv hərəkətin olmaması

D) Ətrafların soyuması

E) Ətraflarda ağrı
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
676) 63 yaşlı xəstədə aortanın intrarenal hissəsinin anevrizması cırılmışdır. A / T 110 / 70 mm. c. süt. Sidik 400 ml. Müalicə taktikası necə olmalıdır?
A) Əməliyyatdan imtina etməklə, reanimasiya şöbəsində idarəolunan hipotenziyanın aparılması

B) Xəstəlik 2 saata qədər başlanmışdırsa əməliyyat etmək

C) Arterial təzyiq və diurez stabilləşdikdən sonra cərrahi müdaxilə

D) Təcili əməliyyat

E) Konservativ müalicə effekt vermədikdə cərrahi müalicə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
677) Pecet - Şretter xəstəliyinin kəskin mərhələsinin əsas klinik əlamətləri hansılardır?

1. sifətin, boyunun, gövdənin yuxarı hissəsinin ödemi

2. sifətin və boyunun sianozlaşması

3. qolda ağrının olması

4. qolun dəri örtüyünün sianozu, venoz şəklin güclənməsi

5. qolda ödem
A) 1, 2, 4

B) 2, 3, 4

C) 1, 4, 5

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 4
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
678) 67 yaşlı xəstəyə obliterasiyaedici ateroskleroz, sağ bud arteriyasının okllyuziyası diaqnozu qoyulmuşdur. Bu halda hansı ağırlaşma ola bilməz?
A) Ağciyər arteriyasının tromboemboliyası

B) Işemik nevrit

C) Ətrafların qanqrenası

D) Fasiləli axsama

E) Trofiki xoralar
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
679) Posttrombotik xəstəliyin rekanalizasiyası zamanı residiv trofik xoraların əmələ gəlməsinin qarşını almaq üçün hansı əməliyyat növünü seçərdiniz?
A) Skleroterapiya

B) Koket əməliyyatı

C) Baldırın arxa qamış arteriyasının rezeksiyası

D) Linton əməliyyatı

E) Troyanov - Trendelenburq əməliyyatı
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
680) 33 yaşlı xəstədə 5 il öncə appendektomiya əməliyyatı olunduqdan 4 gün sonra sol aşağı ətrafında ödem və sianoz olmuşdur. Konservativ müalicədən sonra ödem azalmış, vəziyyəti yaxşılaşmışdır. 6 ay sonra səthi venaların varikoz genişlənməsi aşkarlanmışdır. Baxış zamanı baldırın medial səthində dəridə trofiki xora var. Distal fleboqrafiya zamanı sol ayağın dərin venalarının tam rekanalizasiyası, baldır nahiyyəsində qanın dərin venalardan səthi venaya atılması aşkarlanmışdır. Baldırın trofiki xorasının residivinin qarşısını almaq üçün hansı əməliyyatı icra etmək lazımdır?
A) Arteriovenoz şuntun qoyulması

B) Troyanov - Trendelenburq əməliyyatı

C) Karkas spiral vasitəsi ilə bud venası qapaqlarının korreksiyası

D) Baldırın perforant venalarının fassiyaüstü bağlanması

E) Linton əməliyyatı
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
681) Obrazsov simptomu nə üçün xarakterikdir?
A) Kəskin appendisit - soxulcanvari çıxıntının çanaq yerləşməsi üçün

B) Mekkel divertikulunun iltihabı üçün

C) Soxulcanvari çıxıntının empieması üçün

D) Kəskin appendisit - soxulcanvari çıxıntının qaraciyəraltı yerləşməsi üçün

E) Kəskin appendisit - soxulcanvari çıxıntının retrosekal yerləşməsi üçün
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
682) Hansı hallarda təcili appendektomiya əks - göstərişdir?
A) Yaşlılarda dəqiqləşdirilə bilməyən kəskin appendisitə şübhə olduqda

B) Kəskin kataral appendisit

C) Uşaqlarda kəskin appendisit

D) Hamiləliyin ikinci yarısinda inkişaf edən kəskin appendisit

E) Kəskin appendisitin ilk tutması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
683) Bud yırtığına ən çox kimlərdə rast gəlinir?
A) Kişilərdə

B) Uşaqlarda

C) Yaşlılarda

D) Qadınlarda

E) Cinsin və yaşın əhəmiyyəti yoxdur
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
684) Miokard infarktına görə müalicə alan xəstədə 12 saat öncə qasıq yırtığının boğulması olmuşdur. Hansı taktikanı seçmək lazımdır?
A) Təcili əməliyyat

B) Yırtıq kisəsinin fleqmonası inkişaf edən zaman əməliyyat

C) Peritonit inkişaf edən zaman əməliyyat

D) Infarktın lokalizasiyasından asılı olaraq taktika seçmək

E) Spazmolitiklər və narkotik analgetiklər vurulduqdan sonra yırtıq möhtəviyyatını qarına yükləmək
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
685) Rixter boğulması hansıdır?
A) Burulmuş siqmavari bağırsağın boğulması

B) Bağırsağın divarönü boğulması

C) Mekkel divertikulunun boğulması

D) Bağırsağın duodeno - yeyunal keçid nahiyyəsində boğulması

E) Mədənin diafraqmal yırtıqda boğulması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
686) Boğulmuş yırtığa görə icra edilən əməliyyat zamanı, yırtıq kisəsi açılan zaman nazik bağırsağın iki ilgəyi aşkarlanarsa, bu hansı növ boğulma hesab edilir?
A) Retroqrad

B) Yırtıq kisəsində burulma

C) Iki bağırsaq ilgəyinin boğulması

D) Elastiki

E) Divarönü
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
687) Boğulmuş yırtıq üçün aşağıdakılardan hansı səciyyəvi deyil deyil?

A) Yırtıq qabarması nahiyəsində kəskin ağrının olması

B) Yırtığın sərbəst düzəlməməsi

C) Xəstəliyin kəskin başlaması

D) Yırtığın sərbəst düzəlməsi

E) Bağırsaq keçməzliyi əlamətinin olması


Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
688) Birincili anal qaşınmaya səbəb hansıdır?
A) Hepatit və pielonefrit

B) Yoğun bağırsağın iltihabi xəstəlikləri

C) Səkərli diabet

D) Şəxsi gigiyenaya düzgün riayət etməmək

E) Daşlı xolesistit
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
689) İnkişaf formasına və xarakterinə görə hansı termin mədə xərçəngi ücün xarakterik deyil?
A) Endofit

B) Ekzofit

C) Infiltrativ

D) Qarışıq (ekzofit - endofit)

E) Skirr
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
690) Sadalananlardan hansı mexaniki sarılığın səbəbi ola bilməz?
A) Mədəaltı vəzin başının xərçəngi

B) Ümumi öd axarının daşı

C) Kisə axarının daşı

D) Xroniki indurativ pankreatit

E) Böyük duodenal məməciyin şişi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
691) Trixobezoar nədir?
A) Tərkibi saçlar olan bezoar

B) Tərkibi qətran olan bezoar

C) Tərkibi kətan və yun saplar olan bezoar

D) Tərkibi müxtəlif laklar olan bezoar

E) Tərkibi heyvani yağlar( keçi, qoyun piyi, sala) olan bezoar
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 185.
692) Sellakobezoar nədir?
A) Tərkibi kətan və yun saplar olan bezoar

B) Tərkibi qətran olan bezoar

C) Tərkibi heyvani yağlar( keçi, qoyun piyi, sala) olan bezoar

D) Tərkibi saçlar olan bezoar

E) Tərkibi müxtəlif laklar olan bezoar
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 185.
693) Ağciyər arteriyasının tromboembaliyası zamanı dəri və selikli qişa örtüklərinin göyərməsi və şişkinliyinin daha artıq dərəcədə bədənin yuxarı hissəsində (boyun və döş nahiyəsində, yuxarı ətraflarda) baş verməsi nə ilə izah olunur?

A) arterial təzyiqin kəskin surətdə artması ilə

B) yuxarı boş venada qapaqların olmamağı ilə

C) kiçik qan dövranında pozğunluğun baş verməsi ilə

D) venoz təzyiqin aşağı düşməsi ilə

E) ürək fəaliyyətinin pozulması ilə


Ədəbiyyat: K.Ə.Balakişiyev. İnsanın normal anatomiyası. «Maarif», Bakı, 1979.
694) Hansı zədələnmə döş qəfəsinin nüfuz edən zədələnməsi sayılır?
A) döş qəfəsinin bütün qatarının visseral plevraya qədər açıq zədələnməsi

B) visseral plevranın tamlığının pozulması şərti ilə baş vermiş bütün zədələnmələr

C) qabırğalara qədər bütün qatların açıq zədələnməsi

D) səthi dəri – aponevrotik qatın açıq zədələnməsi

E) döş qəfəsini təşkil edən bütün qatların qabırğaların sınması ilə müşayiət olunan açıq zədələnməsi
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Döş nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2003
695) Appendektomiyanın hansı üsulunda soxulcanabənzər çıxıntının güdülü kor bağırsağın mənfəzinə gömüldülmür?
A) retroqrad appendektomiya zamanı

B) müştərək üsulda

C) liqatura üsulunda

D) anteqrad appendektomiya zamanı

E) unvaginasion üsulda
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004
696) Aşağıdakılardan hansıının ən sevimli lokalizasiya yeri ön divararalığıdır?
A) perikardın celomik sisti

B) timoma

C) divararalığın enterogen sisti

D) divararalığının limfaqranulomatozu

E) divararalığın bronxogen sisti
Ədəbiyyat: В.И.Бураковский, Л.А.Бокерия. Сердечно сосудистая хирургия. «Медицина», Москва, 1989.
697) Arteria qanın oksigenlə doyma səviyyəsi nə qədər azaldıqda sianoz əlamətləri meydana çıxır?

A) 80%


B) 95%

C) 100%


D) 90%

E) 85%
Ədəbiyyat: В.И.Бураковский, Л.А.Бокерия. Сердечно сосудистая хирургия. «Медицина», Москва, 1989.


698) Piopnevmotorakslı xəstələrin müalicəsi necə başlanılır?
A) Plevra boşluğunun daimi yuyulmaqla drenləşdirilməsindən

B) Vaqosimpatik blokadadan

C) İltihabəleyhinə müalicədən

D) Plevral punksiyadan

E) Torakotomiyadan
Ədəbiyyat: В.И.Бураковский, Л.А.Бокерия.Сердечно сосудистая хирургия, «Медицина», Москва, 1989.
699) Magistral arteriyaların tromboemboliyasının daha çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?
A) Ürək xəstəlikləri

B) Ağ ciyər şişləri

C) Posttrombotik xəstəlik

D) Aorta anevrizması

E) Kiçik çanaq orqanlarında aparılan əməliyyatlar
Ədəbiyyat: Г.Н.Захарова, Р.З.Лосев, В.А.Гаврилов. Лечение повреждений магистральных кровеносных сосудов конечностей. «Саратовск», Саратов, 1979. с.243.
700) Hansı amillər ətrafların magistral arteriyalarının kəskin keçməməzliyinin klinik şəklinə təsir etmir?
A) İşemiyanın dərəcəsi və gedişatın xarakteri

B) Embolo-və ya trombogen xəstəlik

C) Kəskin arterial keçməməzliyin xarakteri ( emboliya və ya tromboz)

D) Okkluziyanın səviyyəsi

E) Xəstədə arterial hipertoniyanın olması
Ədəbiyyat: Г.Н.Захарова, Р.З.Лосев, В.А.Гаврилов. Лечение повреждений магистральных кровеносных сосудов конечностей. «Саратовск», Саратов, 1979. с.243.
701) Ətrafların kəskin işemiyasının daha xarakter subyektiv əlamətini seçin.

1. İstilik hissi

2. Ağrı

3. Paresteziya və keyləşmə, soyuma hissi

4. Dartma hissi

5. Şiddətli göynəmə
A) 2, 3

B) 3, 5


C) 1, 4

D) 1, 5


E) 2, 4
Ədəbiyyat: В.С.Савeльев, И.И.Затевахин, Н.В.Степанов. Острая непроходимость бифуркации аорты и магистральных артерий конечности. “Медицина”, Москва, 1987. с.304.
702) Ətrafların ağır işemiyası üçün hansı əlamətlər xarakterikdir?

1. Subfassial əzələ ödemi

2. Dərialtı qansızma

3. Zədələnmiş ətrafda dərin əzələ hissiyyatının itməsi

4. Ağrı sindromunun intensivliyinin artması

5. Ağrı sindromunun intensivliyinin azalması
A) 1, 2, 4

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 3, 4, 5

E) 2, 4, 5
Ədəbiyyat: А.А.Вишневский, Н.И.Краковский, В.Я.Золоторевский. Облетирирующие заболевания артерий конечностей. “Медицина", Москва, 1972. с.246


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 259,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə