Руководство для врачей. Под ред. Н. И. Дегтерева М., 2004, 578 с. 2) Hiperkapniya (hipoventilyasiya ) zamanı nə baş verir?


) Qaraciyərin exinokokkunun diaqnozunu hansı müayinə ilə qoymaq olar?Yüklə 259,89 Kb.
səhifə3/17
tarix13.12.2016
ölçüsü259,89 Kb.
növüРуководство
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

106) Qaraciyərin exinokokkunun diaqnozunu hansı müayinə ilə qoymaq olar?
A) İcmal rentgrnoskopiya

B) USM


C) Fibroqastroduodenoskopiya

D) Peroral xolesistoqrafiya

E) Qanın ümumi analizi
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
107) Qaraciyərin exinokokku sağ ağciyər exinokokku ilə yanaşı gedərsə hansı müalicə taktikası seçilir?
A) Əvvəl qaraciyər exinokokku əməliyyat olunur , 3 gündən sonra ağciyər exinokokku əməliyyat olunur

B) Konservativ müalicə olunur (spesifik preparatlarla)

C) Əvvəl ağciyər exinokokku əməliyyat olunur,sağalma prosesi başa çatdıqdan sonra qaraciyər exinokokku əməliyyat olunur

D) Sağtərəfli 7-ci qabırğaarası sahədən torakotomiya və diafraqmatomiya olunaraq,hər iki patologiya simultant əməliyyat olunur

E) Hər ikisi eyni vaxtda müxtəlif kəsiklərlə əməliyyat olunur
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
108) Exinokokkun insan orqanizminə keçmə yolu hansıdır?
A) Tənəffüs yollarından

B) Ağız boşluğundan

C) Tibbi manipulyasiyalar zamanı

D) Travmalar zamanı dərinin torpaqla çirklənməsindən

E) Dəridən
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
109) Exinokokkla xəstəni əməliyyat etmək mümkün olmazsa hansı preparat istifadə olunur?
A) Xinin

B) Mebendazol

C) Piperazin

D) Klindamisin

E) Vibramisin
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
110) Exinokokk ən çox hansı orqanda inkişaf edir?
A) Ağciyər və böyrəklərdə

B) Qaraciyər və bağırsaqlarda

C) Bağırsaqda,uşaqlıqda,öd kisəsində

D) Uşaqlıq və dalaqda

E) Qaraciyər,ağciyər və dalaqda
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
111) Dalağın absesi zamanı hansı müalicə növü seçilir?
A) Hər biri göstəriş əsasında oluna bilər

B) Konservativ müalıcə olunur

C) Əməliyyat-splenektomiya icra olunur

D) Əməliyyat- abses boşluğunun açılması və drenaj olunması icra olunur

E) Rentgen televiziya altında abses boşluğunun punksiyası olunur
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
112) Dalağın exinokokku zamanı hansı müalicə növü seçilir?
A) Konservativ müalıcə olunur

B) Hər biri göstəriş əsasında oluna bilər

C) Rentgen televiziya altında kistanın punksiyası olunur

D) Əməliyyat-splenektomiya icra olunur

E) Əməliyyat- kistanın xaric edilməsi və boşluğun drenaj olunması icra olunur
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
113) Hipersplenizmin splenomeqaliyadan fərqləndirici əlaməti hansıdır?
A) Dalağın səthinin kələ-kötür olmasında

B) Eritrositopeniya,leykopeniya və trombositopeniyanın olmasında

C) Assitin olmasında

D) Leykositoz və trombositopeniyanın olmasında

E) Dalağın daha böyük olmasında
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Хирургия пищеварительного тракта.А.А.Шалимов, В.Ф.Саенко, Киев,1987,566с.
114) Aşağıda sadalanan hallardan hansı portal hipertenziyaya aid deyil?
A) Assit

B) Hepatomeqaliya

C) Splenomeqaliya

D) Qida borusu venalarının genəlməsi

E) Dərialtı kollateralların inkişafı, venaların varikoz genəlməsi
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
115) Portal hipertenziyanın erkən əlamətləri hansıdır?
A) Qarınin köpməsi və epiqastrumda dolma hissi

B) Periodik ishal

C) Bütün sadalananlar

D) Bağırsaqların daim dolu olması hissi

E) Periodik ishal, qaraciyəraltı nahiyyənin ağrılı olması
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
116) Portal hipertenziyanın diaqnozunun qoyulmasında əsas üsul hansıdır?
A) Hepatomanometriya

B) Splenomanometriya

C) Qida borusu və mədənin rentgenskopiyası

D) Portohepatoqrafiya

E) Ezafaqoqastroduodenoskopiya
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
117) Portal hipertenziyası olan xəstədə planlı əməliyyat nə vaxt edilməlidir?
A) Qaraciyərin funksiyaları qənaətbəxş olduqda

B) Qarinin ön divaında kollaterallar az inkişaf etdikdə

C) Qanaxma olmadıqda

D) Bütün sadalananlar

E) Sirrozun stabil vəziyyətində
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
118) Portal hipertenziyası və formalaşmış sirrozu olan xəstədə nəyi icra etmək məqsədəuyğundur?
A) Portokaval anastomoz, dalaq arteriyasının bağlanması, periarterial simpatektomiyası

B) Dalaq arteriyasının bağlanması, periarterial simpatektomiyası

C) Dalaq arteriyasının bağlanması

D) Periarterial simpatektomiya

E) Portokaval anastomoz
Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
119) Kəskin nazik bağırsaq keçməməzliyində sonuncu müalicə tədbiri kimi hansı seçilməlidir?
A) Antixolinesteraz təsirli preparatların tətbiqi

B) Antibiotikoterapiya

C) İnfuzion terapiya

D) Nazoqastral zondlama

E) Cərrahi müdaxilə
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
120) Müsariqa qan dövranının okkluziyasına aşağıdakılardan hansı aiddir?
A) Bütün sadalananlar

B) Venaların trombozu

C) Aortanın laylanması

D) Arteriyaların embol və trombozu

E) Damarların şişlə sıxılması
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
121) Müsariqə qan dövranının kəskin pozulmasında hansı mərhələlər var?
A) İşemiya

B) Bağırsaq infarktı

C) Bütün sadalananlar

D) Peritonit

E) Bağırsaq qanqrenası
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
122) Müsariqə qan dövranının kəskin pozulmasında vacib klinik əlamətlər sadalananlardan hansıdır?
A) Nəcisdə qan izləri

B) Qarında ağrı, ürəkbulanma, qusma

C) Bağırsaq evakuasiyasının pozulması

D) Bütün sadalananlar

E) Hərarətin yüksəlməsi
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
123) Mezenterial qan dövranının kəskin pozğunluğunu ilə olan yuxarı çöz arteriyasının emboliyasında cərrahi əməliyyat növü hansıdır?
A) Tromboembolektomiya

B) Endarterektomiya

C) Arteriyanın protezləşdirilməsi

D) Arteriyanın şuntlanması

E) Bütün sadalananlar
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
124) Mezenterial qan dövranının kəskin pözğunluğunun diaqnostikası zamanı ən vacib üsul hansıdır?
A) Angioqrafiya

B) Kontrastla rentgenoqrafiya

C) Fibroqastroduodenoskopiya

D) USM


E) Dopler müayinəsi
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
125) Mezenterial qan dövranının kəskin pözğunluğunun işemiya fazası zamanı hansı müalicə üsulu seçilir?
A) Konservativ müalicə aparılır,effekt verməzsə damar əməliyyatları icra edilir

B) Bağırsağın rezeksiyası icra edilir

C) Yalnız konservativ müalicə aparılır

D) Damar əməliyyatları icra edilir

E) Damar əməliyyatları ilə birgə bağırsağın rezeksiyası icra edilir
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
126) Mezenterial qan dövranının kəskin pözğunluğunun bağırsağın infarktı fazası zamanı hansı müalicə üsulu seçilir?
A) Damar əməliyyatları ilə birgə bağırsağın rezeksiyası icra edilir

B) Bağırsağın rezeksiyası icra edilir

C) Konservativ müalicə aparılır,effekt verməzsə damar əməliyyatları icra edilir

D) Yalnız konservativ müalicə aparılır

E) Damar əməliyyatları icra edilir
Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
127) Bud yırtığı ilə əməliyyatda ən təhlükəli ağırlaşma hansıdır?
A) Sinir dəstəsinin zədələnməsi

B) Bud arteriyasının zədələnməsi

C) Toxum ciyəsi elementlərinin zədələnməsi

D) Bud venasının zədələnməsi

E) Qasıq bağının zədələnməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
128) Rektal fistulaların radikal cərrahi müalicəsinə hansı aid deyil?
A) Fistulektomiya,sfinkterin kəsilmiş liflərinin tikilməsi

B) Rıjix əməliyyatı

C) Qabriel əməliyyatı

D) Fistulektomiya,anal kanalın selikli qişasının yerinin dəyişdirilməsi

E) Fistulanın sfinkterə qədər kəsilib götürülməsi və sfinkter səviyyəsində bağlanması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Рыбкин В.Л.,Файн С.Н.,Бранштейн А.С.,Ан В.К.Руководство по колопроктологии.Москва,2004,514 с.
129) Uşaqlarda kəskin appendisit zamanı Dumbadze simptomu necə olur?
A) Kor bağıırsaq künbəzini medial istiqamətdə hərəkət etdirdikdə ağrıların artması

B) Göbək həlqəsinin palpasiyada ağrılı olması

C) Periton reflekslərinin azalması

D) Qarnı üstə uzandıqda ağrıların azalması

E) Rektal müayinə zamanı sağ qalça çuxurunda ağrıların olmas
Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
130) Şeynleyn-Henox xəstəliyində hansı xarakter ələmətlərdən biri kimi abdominal sindrom olur?
A) Hematuriya, albuminuriya

B) Dəridə hemorragik dəyişikliyin olması

C) Dərini sürtdükdə nöqtəvari qansızmanın yaranması

D) Bütün sadalananlar

E) Oynaqların ağrılı şişməsi
Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
131) Uşaqlarda kəskin mezadenitin xarakterik əlamətləri olduqda həkimin taktikası necə olmalıdır?
A) Laparoskopiya

B) Sağ qalça çuxurundan olmaqla təcili cərrahi əməliyyat

C) Müşahidə

D) Xəstənin cərrahiyyə şöbəsindən terapiya şöbəsinə köçürülməsi.

E) Antibakterial terapiyanın başlanması
Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
132) Kəskin appendisitdə iltihabi prosesin reqresiyası hansıdır?
A) Mümkün deyil

B) İlkin stadiyada mümkündür

C) Fleqmonoz appendisitdə mümkündür

D) Hətta perforativ appendisitdə mümkündür.

E) Qanqrenoz appendisitdə mümkündür
Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
133) Kəskin appendisit diaqnozu ilə uzanmış uşağın yataqda vəziyyəti hansıdır?
A) Oturaq vəziyyətdə

B) Arxası üstə

C) Sol böyrü üstə

D) Sağ böyrü üstə ayağını qarnına sıxaraq

E) Qarnı üstə
Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
134) Cərrah və ginekoloq xəstəyə baxaraq kəskin appendisit və ya kəskin adneksiti diferensə edə bilmirlərsə onda nə etmək lazımdır?
A) Sağ qalça suxurundan kəsik aparmaq

B) Pfaynenştil kəsiyi ilə laparotomiya

C) Dinamik müşahidə

D) Orta laparotomiya

E) Laparoskopiya
Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
135) Erkən bitişmə mənşəli bağırsaq keçməməzliyində konservativ müalicə neçə saat aparılmalıdır?
A) 3-6 saat

B) 6-12 saat

C) 48-72 saat

D) 72 saatdan çox

E) 12-24 saat
Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
136) Nazik-nazikbağırsaq invaginasiyasına hansı daha çox səbəb olur?
A) Orqanik olaraq (divertikul, polip, şiş, qanaxma)

B) Yaşla əlaqəli diskoordinasiyalı peristaltika

C) Dispepsiya

D) Qida qəbulunun və ya rejiminin pozulması

E) Respirator-virus infeksiyası
Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
137) Appendikulyar peritonit münasibəti ilə təkrar əməliyyata məruz qalmış uşaqda tam yoğun bağırsaq fistulu əmələ gəlmişdir. Hansı operativ üsullar daha rasionaldır?
A) Fistula nahiyəsini xaricə drenə etmək

B) Bağırsağı geniş mobilizə edib, defekti tikmək

C) Qapalı ötürücü anastomoz

D) Yaradan bağırsağı tikmək

E) Bağırsağın yaşamayan hissəsini rezeksiya etmək və anastomoz
Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
138) 10 yaşlı uşağın mədə xorasının perforasiyası olduqda cərrahın hansı taktikası məsləhətdir?
A) Bilrot-2

B) Hofmeyster-Finsterer

C) Xoranın kəsib, defekti ləğv etmək

D) Bilrot-1

E) Xoranı közəmək
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
139) «Təsadüfü» appendektomiyaya rasional münasibət hansıdır?
A) Atipik olaraq appendiks yerləşərsə

B) Xəstənin yaşından asılı olaraq

C) İnvaginal appendektomiya

D) Appendiksin saxlanmasına qorxu varsa

E) Mütləq appendektomiya edilməli
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
140) 12 yaşında olan uşaqda mədə bağırsaq qanaxması olarsa, xəstəyə ilk olaraq hansı müayinəni başlamaq lazımdır?
A) Laparotomiya və periton boşluğunun reviziyasından

B) Kontrast rentgen müayinəsindən

C) Qastroduodenoskopiyadan

D) Kolonoskopiyadan

E) Laparoskopiyadan
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
141) Mekkel divertikulunun fleqmonoz formasında onun əsasının infiltratlaşması aşkarlanarsa, hansı məsləhət görülür?
A) Hər bir cərrahın öz taktikası var

B) Bağırsağı rezeksiya edərək yan-yana anastomoz

C) 45 dərəcəli bucaq altında rezeksiya

D) Pazvari rezeksiya

E) Bağırsağı rezeksiya edərək uc-uca anastomoz
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
142) Uşaqlarda qasıq yırtığı nə vaxt formalaşır?
A) Istənilən mərhələdə formalaşa bilər

B) Embrional inkişafın 5-6-cı ayında

C) Embrional inkişafın 7-8-ci ayında

D) Embrional inkişafın 7-8-ci həftəsində

E) Embrional inkişafın 2-3-cü həftəsində
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
143) Qasıq yırtığının formalaşmasına səbəb olan əsas etioloji faktorlar hansıdır?
A) Həddən artıq fiziki gərginlik

B) Köndələn fassiyanın zəifliyi

C) Mezenximal toxumanın inkişaf pozğunluğu

D) Qarnın xarici çəp əzələ aponevrozunun zəifliyi

E) Qarındaxili təzyiqin artması
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
144) Qasıq kanalının ön divarının açılması kimlərdə mütləq lazımdır?
A) 2 yaşdan böyük xəstələrdə

B) Südəmər uşaqlarda

C) 5 yaşdan böyük xəstələrdə

D) Qızlarda

E) Oğlanlarda
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
145) 1.5 yaşında olan uşaqda xaya qişalarının əlaqələnən hidropsu aşağıdakılardan hansı ilə əlaqədardır?
A) Angiodisplaziya ilə

B) Qarındaxili təzyiqin artması ilə

C) Sidik yollarının infeksiyası ilə

D) Qasıq-xayalıq nahiyəsinin travması ilə

E) Vaginal çıxıntının bitişməməsi ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
146) Xaya qişalarının kəskin yaranmış hidropsu üçün daha xarakterik simptom hansıdır?
A) Hərarətin yüksəlməsi

B) Xayalığın hiperemiyası

C) Kəskin ağrı

D) Xayalığın bir yarısında şişkinliyin meydana çıxması

E) Ümumi vəziyyətin pisləşməsi
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
147) Vinkelman əməliyyatına göstərişlər hansıdır?
A) Xaya qişasının dəyişilməsi

B) Bütün sadalananlar

C) Bulanıq hidrops mayesi

D) Yuxarı yaşlı uşaqlarda ilk dəfə meydana çıxmış hidrops

E) Obliterasiya olunmuş vaginal çıxıntı
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
148) 7 yaşdan yuxarı uşaqlarda xaya qişalarının hidropsuna görə əməliyyatdan sonrakı proqnoz nə ilə əlaqədardır?
A) Əməliyyatdan əvvəl aparılmış hormonal terapiya ilə

B) Sidik ifrazı sisteminin yanaşı xəstəlikləri ilə

C) Punksion üsulla müalicə cəhdləri ilə

D) Punksion üsulla müalicə cəhdləri ilə, operativ müdaxilənin variantı ilə

E) Operativ müdaxilənin variantı ilə
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
149) Peritonun yataq çıxıntısının tam obliterasiyası nə vaxt başa çatır?
A) Doğuşdan dərhal sonra

B) Bətndaxili dövrün 28-32-ci həftəsinə qədər

C) Doğulana qədər

D) 1 yaşa qədər

E) 2-3 yaşa qədər
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
150) Toxum ciyəsi elementlərinin sistinin əmələ gəlməsinin ən çox ehtimal olunan səbəbi hansıdır?
A) Spesifik proses

B) Angiodisplaziya

C) Peritonun yataq çıxıntısının bitişməməsi

D) Hormonal disbalans

E) Sidik ifrazı sisteminin patologiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
151) Toxum ciyəsi elementlərinin sistinin daha xarakterik əlaməti hansıdır?
A) Qasıq nahiyəsində xayadan dartarkən yerini dəyişən elastiki şişkinlik

B) Xarici qasıq həlqəsinin genişlənməsi

C) Kəskin ağrının olması

D) Qasıq nahiyəsində ödem

E) Qasıq nahiyəsində hiperemiya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
152) 2 yaşlı xəstədə toxum ciyəsi elementlərinin sistinin müalicəsinə hansı daxildir?
A) Ross əməliyyatı

B) Vinkelman əməliyyatı

C) Xaya qişalarının kəsilib çıxarılması

D) Qişaların kəsilməsi

E) Toxum ciyəsi elementlərinin punksiyası
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
153) Uşaqlarda göbək yırtığının meydana çıxmasının ən çox ehtimal olunan səbəbinə hansı aiddir?
A) Göbək ciyəsi damarlarının inkişaf qüsurları

B) Göbək damarlarının iltihabı

C) Göbək həlqəsi aponevrozunun bitişməməsi

D) Doğuş travması

E) Portal hipertenziya
Ədəbiyyat: Ədəbiyyat:Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
154) Parotit zamanı irinin hansı istiqamətə axması mümkündir?

A) Qulağa

B) Arxa udlaqyanı sahəyə

C) Ağız boşluğuna

D) Ön udlaqyanı sahəyə

E) Xaricə


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
155) Qoltuqaltı çuxurun toxuması nə ilə əlaqələnir?

A) Ön kürəkönü yarıqla

B) Tinüstü sahə ilə

C) Ön dərin toxuma sahəsi ilə

D) Tinaltı sahə ilə

E) Arxa kürəkönü yarıqla


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
156) Kallo üçbucağını nə təşkil edir?

A) Qara ciyər, xoledox, öd kisəsi

B) Ümumi qara ciyər axarı, sağ qara ciyər arteriyası və öd kisəsi axarı

C) Öd kisəsi, xoledox, qara ciyər arteriyası

D) Qara ciyər, onikibarmaq bağırsaq, mədə

E) Xoledox, qapı venası, qara ciyər arteriyası


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
157) Qasıq yırtığı zamanı tam retroqrad boğulmanın mütləq anatomik əlaməti nədir?
A) xəstədə bağırsaq keçməzliyi əlamətlərinin mövcudluğu

B) yırtıq kisəsində iki və daha çox bağırsaq ilgəklərinin olması

C) yırtıq kisəsində olan bağırsaq ilgəyinin halı

D) yırtıq kisəsində toxumalar arasında bitişmənin olması

E) yırtıq kisəsində hemorragik möhtəviyyatın mövcudluğu
Ədəbiyyat: L.A.Məmmədov. Qarın nahiyəsinin topoqrafiyası və cərrahi əməliyyatları. “Müəllim”, Bakı, 2004
158) Zorqius və Bartels limfa düyünləri harada yerləşir?
A) Ön qoltuqaltı xətt üzrə 2 - 3 - cü qabırğaarası sahədə

B) Arxa qoltuqaltı kollektorda

C) Qoltuqaltı çuxurda

D) Körpücükaltı sahədə

E) Retrosternal sahədə
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
159) Mastopatiyanın inkişafında əhəmiyyət kəsb edən faktorlar hansılardır? Bütün düzgün cavabları seçin.

1. menstrual siklin pozulması

2. endokrin üzvlərin xəstəlikləri

3. sinir - psixoloji pozğunluqlar

4. öncədən keçirilmiş mastitlər

5. astenik konstitusional tip
A) 1 , 2, 3, 4, 5

B) Yalnız 2

C) 1, 2, 3,

D) 1, 2, 3, 4

E) 3, 4, 5
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
160) Mastodiniya üçün doğru ifadəni göstərin:

1. bu - mastopatiyanın bir formasıdır

2. tez - tez ikitərəfli zədələnmə ilə başlayır

3. süd vəzinin palpasiyasında patologiya aşkarlanmır

4. Bartels və Zorqius limfa düyünləri əllənir
A) Ancaq 4

B) 3, 4


C) 1, 2, 5

D) 1, 3


E) 1, 2, 3
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
161) Böyük qan dövranının arterial emboliyasına səbəb olan nədir?
A) Aortanın anevrizması

B) Ürəyin anevrizması

C) Aterosklerotik kardiopatiya

D) Aorta qövsünün aterosklerozu

E) Böyük qan dövranı venalarının trombozu
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
162) Ən çox rast gəlinən yırtıq hansıdır?
A) Çəp qasıq

B) Düz qasıq yırtığı

C) Göbək

D) Bud


E) Ağ xətt yırtığı
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 259,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə