Руководство для врачей. Под ред. Н. И. Дегтерева М., 2004, 578 с. 2) Hiperkapniya (hipoventilyasiya ) zamanı nə baş verir?


) Qasıq kanalının hansı divarının zəif olması düz qasıq yırtığının yaranmasına zəmin yaradır?Yüklə 259,89 Kb.
səhifə4/17
tarix13.12.2016
ölçüsü259,89 Kb.
növüРуководство
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

163) Qasıq kanalının hansı divarının zəif olması düz qasıq yırtığının yaranmasına zəmin yaradır?
A) Aşağı

B) Ön


C) Iç

D) Arxa


E) Yuxarı
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
164) Qasıq yırtığını hansı ilə differensiasiya etmək lazımdır?
A) Xolesistitlə

B) Qasıq limfadeniti ilə

C) Endometritlə

D) Yumurtalığın kistası ilə

E) Perikarditlə
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
165) Hansı anatomik törəmə bud kanalının daxili dəliyinin əmələ gəlməsində iştirak etmir?
A) Bud arteriyası

B) Jimbernat bağı

C) Bud venası

D) Qasıq sümüyünün sümüküstlüyü

E) Pupart bağı
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
166) Qasıq kanalının arxa divarını nə təşkil edir?
A) Köndələn fassiya

B) Köndələn əzələ

C) Pupart bağı

D) Qarının xarici çəp əzələsinin aponevrozu

E) Qarının daxili çəp əzələsi
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
167) Əməliyyatdan sonrakı erkən dövrdə aşağıdakı ağırlaşmalardan hansına daha çox rast gəlinir?
A) Atelektaz

B) Ağciyər infarktı

C) Emfizema

D) Empiyema

E) Pnevmoniya
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр., 150
168) Aşağıdakılardan hansı peritonu daha az qıcıqlandırar?
A) Öd

B) Qan


C) Pankreas şirəsi

D) Mədə şirəsi

E) Sidik
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 236 .
169) Bud yırtığı ən çox kimlərdə rast gəlinir?
A) Uşaqlarda

B) Kişilərdə

C) Yaşlılarda

D) Cinsin və yaşın əhəmiyyəti yoxdur

E) Qadınlarda
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 103.
170) Holsted əməliyyatı hansı orqanın xərçənginin müalicəsində icra edilir?
A) Mədəaltı vəzi

B) Mədə


C) Böyrəküstü vəzi

D) Qaraciyər

E) Süd vəzi
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 66.
171) Dərialtı emfizemsı olan xəstədə cərrah ilk öncə hansı patologiyanın olmasını düşünməlidir?
A) Ağciyərin kavernoz vərəmi

B) Qapaqlı pnevmotoraks

C) Ağciyərin emfizeması

D) Açıq pnevmotoraks

E) Ağciyərin hematoması
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 642.
172) Nə üçün boğulmuş yırtıqlar qorxuludur?
A) Alloplastik materialın qoyulması çətinlik törətdiyi üçün

B) Bitişmələrin yaranma ehtimalı olduğu üçün

C) Təkrari boğulma ehtimalı olduğu üçün

D) Boğulmuş orqanın nekrozlaşma ehtimalı olduğu üçün

E) Kəskin ağrı olduğu üçün
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 116.
173) Qasıq kanalının arxa divarını nə təşkil edir?
A) Qarının xarici çəp əzələsinin aponevrozu

B) Köndələn əzələ

C) Köndələn fassiya

D) Qarının xarici çəp əzələsi

E) Pupart bağı
Ədəbiyyat: О.П.Большаков, Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, стр., 638.
174) Hansı yırtıqlarda yırtıq kisəsində bağırsaq divarının hissəvi nekrozu müşahidə edilir?
A) Göbək yırtığında

B) Rixter yırtığında

C) Düz qasıq yırtığında

D) Sürüşən yırtıqlarda

E) Çəp qasıq yırtığında
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 576 səh.
175) Kəskin qarın zamanı qarın boşluğu hansı kəsiklə açılmalıdır?

A) Hər biri ilə

B) Volkoviç-Dyakonov kəsiyi

C) Pararektal kəsik

D) Koxer kəsiyi

E) Laparotom kəsik


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
176) Qarının aşağı şöbəsində, sağ yarısında ağrılar olan zaman ilk növbədə hansı xəstəliklərdən şübhələnmək lazımdır?

A) Kəskin appendisit

B) Ginekoloji hər hansı bir xəstəlik

C) Plevrit

D) Koprostaz

E) Böyrək daşı


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтерева М., 2004, 578 с.
177) Dəridən və qara ciyərdən keçən xolangioqrafiyanın hansı fəsadı ola bilər?

A) Reflüks-ezofaqitə səbəb ola bilər

B) Xolangioqrafiyada fəsadlaşma olmur

C) 12 barmaq bağırsaqda xora əmələ gələ bilər

D) Öd daşının xoledoxa düşməsi

E) Qanaxma, öd axma, peritonit, xolanqitin kəskinləşməsi və ya kəskin pankreatitin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Болезни печени и желчевыводящих путей. Руководство для врачей. Под ред. В.Т. Ивашкина. М., 2002, 510 с.
178) Xəstənin ağciyərinin rentgenoloji müayinəsi nədən başlanmalıdır?

A) Super eksponirə olunmuş rentgenoqrafiyadan

B) Birbaşa rentgenoqrafiya

C) Ağciyərin tomoqrafiyası

D) Bronxoqrafiyadan

E) Obzor rentgenoskopiyadan və düz, yan proyeksiyada rentgenoqrafiyadan


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
179) Steatoreya hansı xəstəlik üçün xarakterikdir ?

A) Postxolesistoektomik sindrom

B) Qaraciyər çatışmazlığı

C) Kron xəstəliyi

D) Kəskin pankreatit

E) Xroniki pankreatit


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
180) Aşağı ətraf venalarının qapaq çatışmazlığını müəyyən etmək üçün ən informativ üsul hansıdır?

A) Retroqrad yolla çanağın fleboqrafiyası (Valsalv sınağı)

B) Delbe-Pertes sınağı

C) Doppleroqrafiya

D) Fleboqrafiya

E) Reovazoqrafiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
181) Mədə-bağırsaq anastomozlarının çatmamazlığına şübhə olduqda aşağıda göstərilən hansı müayinə məsləhət görülür?

A) Laparoskopiya

B) Ultrasəs müayinəsi

C) Fibroqastroduodenoskopiya

D) Mədənin kontrast rentgen müayinəsi

E) Qarın boşluğunun obzor rentgenoskopiyası


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
182) Mədə qanaxmalarına şübhə olduqda məsləhət görülən müayinə hansıdır?

A) Qarın boşluğunun icmal rentgenskopiyası

B) Mədənin rentgenskopiyası

C) Təcili fibroqastroduodenoskopiya

D) Laporoskopiya

E) Angioqrafiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
183) 12-barmaq bağırsaq xorasının perforasiyası zamanı cərrahi müdaxilənin adətən hansı sadalanan üsulları tətbiq edilə bilməz?

A) Xoranın kəsilib götürülməsi, xoranın tikilməsi, mədənin rezeksiyası, vaqotomiya ilə birgə piloroplastikalar

B) Xoranın tikilməsi, mədənin rezeksiyası

C) Qısa ilgəkdə qastroenteroanastomozun qoyulması

D) Xoranın kəsilib götürülməsi, mədənin rezeksiyası ilə qısa ilgəkdə qastroenteroanastomozun qoyulması

E) Xoranın kəsilib götürülməsi, vaqotomiya ilə birgə piloroplastikalar


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
184) Xora xəstəliyinin hansı aşağıdakı ağırlaşmaları zamanı təcili əməliyyat tələb olunur?

A) Perforasiya, penetrasiya

B) Penetrasiya, mədə çıxacağının stenozu

C) Mədə çıxacağının stenozu, maliqnizasiya

D) Konservativ saxlanılması mümkün olmayan mədə qanaxması, perforasiya, penetrasiya, maliqnizasiya

E) Konservativ üsulla saxlanılması mümkün olmayan mədə qanaxması, perforasiya


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.

185) Xora xəstəliyi səbəbi ilə aparılmış mədənin rezeksiyası nəticəsində hansı sindrom çox vaxt meydana çıxır?

A) Hipoqlikemik sindrom, «Kiçik mədə» sindromu

B) Anastomozun peptiki xorası, gətirici ilgək sindromu

C) Dempinq-sindrom, hipoqlikemik sindrom

D) Hamısı

E) Dempinq-sindrom, hipoqlikemik sindrom, «Kiçik mədə» sindromu


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
186) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığı üçün nə xarakterik deyil?

A) Disfagiya, qanaxma

B) Boğulma, ekstrakardial stenokardiya

C) Reflüks-ezofagit, ekstrakardial stenokardiya

D) Mədə xorasının əmələ gəlməsi, ishal

E) Reflüks-ezofagit, öskürək ekstrakardial stenokardiya


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
187) Kəskin pankreatitin əmələ gəlmə səbəblərinə hansılar aiddir?

A) Dolixosiqma, ödün pankreas axacağına keçməsi, infeksion xəstəliklər (hepatitlər)

B) Dolixosiqma, Oddi sfinkterinin spazmı, ödün pankreas axacağına keçməsi

C) Dolixosiqma, Oddi sfinkterinin spazmı, miokard infarktı

D) Oddi sfinkterinin spazmı, ödün pankreas axacağına keçməsi

E) Dolixosiqma, miokard infarktı, infeksion xəstəliklər (hepatitlər)


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
188) Qadınlarda kəskin pankreatitin inkişafına əsasən nə səbəb olur?

A) Kortikosteroidlərin istifadəsi

B) Qarnın travması

C) Xroniki xolesistit

D) Hamiləlik

E) Qaraciyər sirrozu


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
189) Hansı əlamətlər xolangit üçün xarakterikdir?

A) Hektik tipli qızdırma, kolit, qara ciyərin böyüməsi

B) Hektik tipli qızdırma, hepatitlər, qara ciyərin böyüməsi

C) Kolit, dalağın böyüməsi, qara ciyərin böyüməsi

D) Hepatitlər, kolit, dalağın böyüməsi

E) Hektik tipli qızdırma, kolit, dalağın böyüməsi


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
190) Eyni ərazidə yaşayan insanlarda ur xəstəliyinin olmasını nə kimi qiymətləndirmək mümkündür?
A) Kütləvi tireotoksikoz

B) Epidemik ur

C) Tirеoidit

D) Sporаdik ur

E) Endemik ur
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məslələr" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
191) Poliklinikada cərrah Bazedov xəstəliyi olan xəstəni müayinə edərkən hansını aşkarlamaya bilər?
A) Uru

B) Ekzoftalmı

C) Taxikardiyanı

D) Bradikardiyanı

E) Ürəyin zirvəsində diastolik küyü
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məslələr" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
192) Cərrah aşağıdakılardan hansının diffuz toksiki urun sinonimi olduğunu bilməlidir?
A) Qrevs - Bazedov xəstəliyi

B) Botkin xəstəliyi

C) Pеnkost xəstəliyi

D) Pedcet xəstəliyi

E) Menetriye xəstəliyi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
193) Xəstə poliklinikada müayinə olunarkən düyünlü urun eutirеoid vəziyyəti aşkarlanmışdır. Bu əsas mübadilənin hansı səviyyəsində mümkündür?
A) + 40 %

B) + 10 %

C) + 90 %

D) + 60 %

E) + 30 %
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
194) 47 yaşlı xəstədə ikitərəfli fibroz - kistoz diffuz mastopatiyadan şübhələnirsiniz. Gilədən ifrazat yoxdur. Sadalananlardan hansı diaqnozu dəqiqləşdirməyə kömək edir?

1. kontrastsız mammoqrafiya

2. sutkalıq sidikdə estrogenlərin təyini

3. kontrast mammoqrafiya

4. punktatın sitoloji müayinəsi

5. döş qəfəsinin rentgenoskopiyası
A) 1, 2, 5

B) 1, 3, 4

C) 3, 5

D) 1, 2, 4E) 1, 4, 5
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
195) Menstrual sikli pozulmayan 44 yaşlı qadında sağ süd vəzinin aşağı tış kvadrantında 3 sm diametrində bərk, hamar, ağrısız düyün təyin olunur. Bu törəməni aşağıdakılardan hansı ilə differensiasiya etmək lazımdır? Bütün düzgün cavabları seçin.

1. fibroma ilə

2. lipoma ilə

3. kistoma ilə

4. fibroz - kistoz mastopatiya ilə

5. adenoma ilə
A) 1 , 2, 3, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) Yalnız 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 3, 5
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
196) Qadının süd vəzində kiçik bir törəmə əllənir, gilədən qanlı ifrazat var. Siz nədən şübhələnirsiniz?
A) Fibroz - kistoz mastopatiya

B) Axacaqdaxili papilloma

C) Mastodiniya

D) Qalaktosele

E) Pecet xərçəngi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
197) Kontrastsız mammoqrafiyaya göstərişdir:

1. kütləvi müayinə

2. mastektomiya olunmuş xəstədə qalıq süd vəzinin müşahidəsi

3. vəzidə çoxsaylı kistalar olduqda

4. əllənə bilməyən böyük süd vəzi olduqda

5. süd vəzindən qanlı ifrazat olduqda
A) 1, 2, 5

B) 1, 2, 4

C) 1, 3

D) 1, 5


E) 1, 2, 3, 4, 5
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
198) Süd vəzi xərçənginin diaqnostikasında daha çox əhəmiyyət kəsb edir:

1. sutkalıq sidikdə estrogenlərin təyini

2. qanda katexolaminlərin təyini

3. ekstsizion biopsiya

4. kontrastsız mammoqrafiya

5. punksion biopsiya
A) 1, 3, 5

B) 1, 4, 5

C) 1, 2, 4

D) 3, 4, 5

E) 1, 3
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
199) Cərrah xəstənin döş qəfəsini perkussiya edərkən Damuazo xətti aşkarlayır. Bu hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Perikardit

B) Pnevmоtoraks

C) Eksudativ plevrit

D) Diafraqmaaltı abses

E) Hemоtoraks
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
200) Əməliyyatdan sonrakı atelektazın qarşısını almaq üçün istifadə edilən effektiv metod hansıdır?
A) Tənəffüs gimnastikası

B) Ciddi yataq rejimi

C) Döş qəfəsinə banka qoyulması

D) Fibrobronxoskopiya

E) Vaqosimpatik blokada
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
201) Hansı müayinə üsulu aşağı ətrafların kommunikant venalarının qapaq aparatının vəziyyətinin öyrənilməsində əhəmiyyət kəsb etmir?
A) Distal fleboqrafiya

B) Marş sınağı

C) Troyanov - Trendelenburq sınağı

D) Aşağı ətrafların angioqrafiyası

E) Ultrasəs doppleroqrafiyası
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
202) Soxulcanvari çıxıntının yüksək yerləşməsi zamanı, kəskin appendisitlə kəskin xolesistit diaqnozunu differensiasiya etmək üçün ilk növbədə hansı müayinə aparılmalıdır?
A) Laparoskopiya

B) Peroral xolesistoqrafiya

C) Qarın boşluğunun icmal rentgenoqrafiyası

D) Qarın boşluğu üzvlərinin USM - si

E) Laparosentez
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
203) Sağ aşağı ətraf diz oynağından bükülmədən yuxarı qaldırılmış vəziyyətdə ileosekal nahiyyəni palpasiya etdikdə ağrının güclənməsi hansı simptom üçün xarakterikdir?
A) Voskresenski

B) Bartomye - Mixelson

C) Şötkin - Blümberq

D) Obrazsov

E) Sitkovski
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
204) Kəskin appendisitlə kəskin kalkulyoz xolesistitin differensial diaqnostikasında nədən istifadə etmək lazımdır?
A) Oral xolesistoqrafiya

B) Qarın boşluğunun icmal rentgenoskopiyası

C) Kolonoskopiya

D) Qanın klinik analizi

E) USM
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
205) Kəskin appendisitlə 12 - barmaq bağırsağın qapalı perforativ xorasının differensial diaqnostikasında hansı xüsusi müayinə üsulundan istifadə etmək lazımdır?
A) Qarın boşluğunun icmal rentgenoskopiyası

B) Kolonoskopiya

C) Kompüter tomoqrafiyası

D) Irriqoskopiya

E) Qarın boşluğunun ultrasəs müayinəsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
206) Hansı müayinə kəskin appendisit diaqnozunun qoyulmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb etmir?
A) Qanın klinik analizi

B) Barmaqla rektal müayinə

C) Irriqoskopiya

D) Qarın boşluğunun palpasiyası

E) Uşaqlıq yolunun müayinəsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
207) Hansı simptom və ya müayinə üsulu kəskin appendisitin çanaq yerləşməsinin dəqiqləşdirilməsində əhəmiyyət kəsb edir?
A) Sağ qalça çuxuru nahiyyəsində əzələ gərginliyinin olması

B) Rovzinq simptomu

C) Şötkin - Blümberq simptomu

D) Koxer - Volkoviç simptomu

E) Rektal müayinə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
208) Ağırlaşmamış öddaşı xəstəliyi üçün optimal diaqnostika üsulu hansıdır?
A) Laparoskopiya

B) Retroqrad xolangiopankreatoqrafiya

C) Ultrasəs müayinəsi

D) Qaraciyərdən xolangioqrafiya

E) Duodenal zondlama
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
209) Perkussiya zamanı qaraciyər kütlüyünün itməsinə səbəb olan xəstəlik aşağıdakılardan hansıdır?
A) Ürək çatışmazlığı

B) Artan zəiflik

C) Qaraciyərin sağ payında fəsadlaşmamış hidatik kist

D) Mədə və 12 - barmaq bağırsaq xorasının perforasiyası

E) Xroniki ağciyər emfizeması
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том, стр.302.
210) Erkən dempinq-sindrom zamanı ən effektiv instrumental müayinə üsulu hansıdır?
A) KT( Kompüter tomoqrafiyası)

B) Kontrastla rentgen müayinə

C) Ultrasəs müayinəsi (USM)

D) Qanda qlükozanın təyini

E) Xəstəyə 150 ml 50% -li qlükoza məhlulu verməklə dempinq reaksiyanı gücləndirmək
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 447.
211) Volkoviç-Koxer əlaməti hansı xəstəliyin diaqnozunun qoyulmasında kömək edir?
A) Kəskin ooforit

B) Mədə xorasının perforasiyası

C) Mezodenit

D) Kəskin xolesistit

E) Kəskin appendisit
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 24.
212) Endoskopik müayinə zamanı mədənin kardial hissəsinin selikli qişasının cırılması müşahidə edilmişdir. Bu hansı sindromdur?
A) Mellori-Veys sindromu

B) Qastro - vaqal sindrom

C) Yakuboviç sindromu

D) İtsenko-Kuşinq sindromu

E) Mendelson sindromu
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 366.
213) Sağ qalça çuxurunda ağrı, ürəkbulanma, 38°C temperatur və iştahsızlıq şikayətləriylə klinikaya daxil olan xəstəyə ilk yanaşma necə olmalıdır?
A) USM

B) Qarin boşluğunun icmal R - skopiyası

C) Diaqnostik laparoskopiya

D) Fizikal müayinə

E) FQDS
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 24.
214) Süd vəzini sıxdıqda vəzin giləsindən qanlı ifrazat gəlir.USM müayinədə heç bir potologiya aşkarlanmadı. Diaqnoz nədir?
A) Fibroadenoma

B) Axacaqdaxili papilloma

C) İnvaziv xərçəng

D) Kista


E) Fibrosarkoma
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 150.
215) Barret qida borusunun diaqnozunun təsdiq edilməsində hansı müayinə üsulunun rolu daha böyükdür?
A) Rentgenoqrafiya

B) Bariumlu R - qrafiya

C) Histoloji

D) Ezofaqoskopiya

E) USM
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 142.
216) İki il əvvəl mastektomiya olunmuş xəstədə kürək ağrıları başlamışdır.Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün hansı müayinə metodundan istifadə etmək lazımdır?
A) Punksiya

B) Sümuk sintiqrafiyası

C) Lumbosakral R - qrafiya

D) Onkomarkerlərin yoxlanması

E) Mammoqrafiya
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 70.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 259,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə