Руководство для врачей. Под ред. Н. И. Дегтерева М., 2004, 578 с. 2) Hiperkapniya (hipoventilyasiya ) zamanı nə baş verir?


) Qaraciyər exinokkunun diaqnostikasında aşağıdakı müayinə metodlarından hansını tətbiq etmək olmaz?Yüklə 259,89 Kb.
səhifə5/17
tarix13.12.2016
ölçüsü259,89 Kb.
növüРуководство
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

217) Qaraciyər exinokkunun diaqnostikasında aşağıdakı müayinə metodlarından hansını tətbiq etmək olmaz?
A) USM

B) Qarın boşluğunun icmal R-skopiyası

C) Qaraciyərin iynə biopsiyası

D) Casoni testi

E) Qaraciyər sintiqrafiyası
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 71.
218) Laparoskopik xolesistektomiya üçün hansı yanlışdır?
A) Xəstələr daha tez ayağa qalxır

B) Yırtıq əmələ gəlmə riski azdır

C) Öd yollarında geniş manipulyasiyalar aparmaq mümkündür

D) Öd yollarının zədələnmə riski azdır

E) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə bitişmə əmələ gəlmə riski azdır
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 480.
219) Kəskin bağırsaq keçməməzliyi zamanı ən informativ müayinə hansıdır?
A) Kolonoskopiya

B) Kompyuter tomografiya

C) Qarın boşluğunun icmal rentgenoskopiyası

D) Laparoskopiya

E) Angioqrafiya
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 56 səh.
220) Yoğun bağırsağın xərçənginin skrininqində əvəzolunmaz müayinə metodu hansıdır?
A) Kolonoskopiya

B) Anoskopiya

C) Biopsiya götürmək

D) USM


E) Fibroqastroduodenoskopiya
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр. 221-ci səh.
221) Palatada xəstəni müayinə edən cərrah sağ qabırğaaltı nahiyyəni palpasiya edərkən xəstəyə dərin nəfəs almasını söyləyir.Bu zaman xəstə ağrının gücləndiyini deyir. Bu hansı simptomdur?
A) Volkoviç - Koxer

B) Ortner

C) Rovzinq

D) Merfi


E) Şötkin - Blümberq
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 138 səh.
222) Venoz sistemdə anatomo-morfoloji dəyişikliklərin dəqiq müəyyən edilməsi üçün hansı müayinə metodu “qızıl standart” hesab olunur?
A) Radioizotop flebossintiqrafiya

B) Rentgenkontrast fleboqrafiya

C) Maqnit-rezonans tomoqrafiya

D) Ultrasəs angioskanlama

E) Ultrasəs dopplerqrafiya
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 574 səh.
223) Angioqrafiya, intervenzion və cərrahi müdaxilələrdən sonra ən tez rast gəlinən ağırlaşmalara nə aiddir?
A) anastomozun yalançı anevrizması

B) qanaxma və hematoma

C) rekonstruksiya olunmuş arteriya şuntunun trombozu

D) rekonstuksiya olunmuş arteriyanın restenozu

E) anastomozun stenozu
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 612 səh.
224) Hər qanköçürmədə mütləq nə yoxlanılmalıdır?

A) Fərdi uyğunluq, rezus uyğunluğu, rezus-faktorun yoxlanması

B) Hamısı

C) Qan qrupunun uyğunluğu, bioloji sınaq, rezus-faktorun yoxlanması

D) Qan qrupunun uyğunluğu, fərdi uyğunluq, bioloji sınaq

E) Fərdi uyğunluq, bioloji sınaq, rezus uyğunluğu


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
225) 10-12 saat əvvəl kəskin appendisitə görə əməliyyat olunmuş 22 yaşlı xəstədə zəiflik, başgicəllənmə, dəri və görünən selikli qişanın avazıması, arterial təzyiqin enməsi qeyd olunur. Hansı ağırlaşmadan şübhələnirsiniz?

A) Koprostaz

B) Ürək qan-damar çatmamazlığı

C) Qarın boşluğuna daxili qanaxma

D) Yeridilmiş dərman preparatlarına reaksiya

E) Paralitik bağırsaq keçməməzliyi


Ədəbiyyat:

Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.


226) Mədə çıxacağının stenozu olduqda orqanizimdə gedən və aşağıda göstərilən metabolik dəyişikliklərdən hansı daha çox ehtimal olunur?

A) Böyrək çatmamazlığı

B) Xlorid turşusunun itirilməsi, su-duz balansı pozğunluqları

C) Qara ciyərin funksional pozğunluqları

D) Arterial hipertenziya

E) Hiperqlikemiya


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
227) Mədə çıxacağının stenozunda hansı aşağıda göstərilən müalicə metodunun seçilməsi düzgündür?

A) Sanator-kurort müalicəsi

B) Dərman müalicəsi

C) Başqa alternativ metodlar

D) Ambulator müalicə

E) Cərrahi əməliyyat


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
228) Qastroduodenal qanaxmalarda hansı müayinə metodları ilə qanaxmanın mənbəyini dəqiq təyin etmək olar?

A) Radioizotopla müayinə

B) Diaqnostik laparotomiya

C) Arterioqrafiya

D) Endoskopik qastroduodenskopiya

E) Mədənin R-skopiyası


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
229) Virus mənşəli (Hepatit B ,C ,D ) hepatitlər ağır və getdikcə artmaqda olan xroniki xəstəliklər sırasına aiddirlər. Xəstəliyin bütün dünyada çox yayılmasına səbəb olan faktorlardan biri virusla yoluxma mənbələrinin çoxluğudur. Yoluxma yolları hansılardır?

A) Hamısı

B) Cinsi əlaqələr

C) Tibbi manipulyasiyalar: stomatoloji

D) Tibbi manipulyasiyalar:ginekoloji, cərrahi, endoskopik, inyeksiyalar və s.

E) Hemotransfuziya


Ədəbiyyat: Клиническая гастроэнтерология. Руководство для врачей. Под ред. Н.И. Дегтярева М., 2004, 578 с.
230) Qastroduodenal qanaxmaya səbəb aşağıda qeyd olunan hansı patologiyadır?

A) Bütün göstərilənlər

B) Mədənin və yemək borusu venalarının varikoz genişlənmələri

C) Mədə xərçəngi

D) Eroziv qastrit

E) Mədə və 12-barmaq bağırsağın xorası


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
231) Kəskin daxili qanaxmalarda ilk laborator dəyişikliklər qanın aşağıda göstərilən hansı parametrlərində olur?

A) Eritrositlərin çökmə sürətində

B) Qanın oksigenlə doyma dərəcəsində

C) Leykoformulada

D) Arterial qanın Ph və PCO2

E) Hemoqlobinin və hematokritin səviyyəsində


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
232) II qan qrupuna malik xəstəyə təcili plazma köçürülməlidir. Hansını köçürtmək olar?

A) Ancaq öz qrupun

B) III qrupu

C) IV qrupu

D) I qrupu

E) İstəlinən qrup qan plazmasını


Ədəbiyyat: Росс Е.С., Шулутко Б.И. Болезни органов пищеварения. СПб.: Ренко, 1998, 336 с.
233) Anafilaktik şokda təxirəsalınmaz yardım kimi hansı daha çox effektivdir?

A) Dimedrol

B) Adrenalin, Prednizolon

C) Aminokapron turşusu

D) Kalsium xlorid

E) Noradrenalin


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
234) İkinci dərəcəli düyünlü uru olan xəstəyə cərrah hansı müalicəni təklif etməlidir?
A) Subtotal strumektomiyanı

B) Düyünün enukleasiyasını

C) L - tiroksinlə konservativ müalicəni

D) Düyünün vəzi toxuması ilə birgə kəsilməsi və təcili histoloji müayinəyə göndərilməsini

E) Hemistrumektomiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
235) Tireotoksikozu nə ilə müalicə etmək lazımdır?
A) Rezerpinlə

B) Tireoidinlə

C) Dibazolla

D) Merkazolillə

E) Papaverinlə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
236) Bazedov xəstəliyi olan xəstə cərrahi əməliyyat olunmaq üçün müraciət etmişdir. Bu müalicə üsuluna əks - göstəriş nədir?
A) Boyun üzvlərini sıxan böyük ur

B) Ağır dərəcəli tireotoksik ur

C) Düyünlü eutirеoid ur

D) Düyünlü toksiki ur

E) Yüngül dərəcəli diffuz toksiki ur
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
237) 18 yaşlı xəstədə qalxanvari vəzi payında 1, 5 х 1, 5 sm ölçüdə düyünlü törəmə qeyd edilir. Punksion biopsiyada sitoloji şəkil “follikulyar neoplazmanı” xatırladır. Hansı müalicəni seçərsiniz?
A) Radioaktiv yodla müalicəyə göndərmək

B) Suppressor dozada L - tiroksinlə müalicə təyini

C) Qalxanvari vəzin subtotal rezeksiyasını icra etmək

D) Total tireoidektomiya icra etmək

E) Qalxanvari vəzin boyun hissəsini götürməklə hemitireoidektomiya icra etmək
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
238) Haşimoto tireoiditində hansı terapiyanı seçmək lazımdır?
A) Antikoaqulyantlarla müalicə

B) L - tiroksin

C) Qeyri - steroid iltihab əleyhinə preparatlar

D) Cərrahi müalicə - qalxanvari vəzin subtotal rezeksiyası

E) Antibiotiklərlə müalicə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
239) Xroniki tireoiditlər zamanı cərrahi müdaxilənin aparılmasında məqsəd nədir?
A) Maliginizasiyanın qarşısını almaq

B) Autoimmun reaksiyanın səbəbini aradan qaldırmaq

C) Qida borusu və traxeyanın kompressiyasını aradan qaldırmaq

D) Tireotoksikozu aradan qaldırmaq

E) Boyun nahiyəsindəki ağrını aradan qaldırmaq
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
240) Qalxanvari vəzin follikulyar adenoması və follikulyar xərçənginin differensial diaqnostikasında aşağıdakılardan düzgün diaqnoz qoymağa hansı kömək edər?
A) Maqnit - rezonans tomoqrafiya (MRT)

B) Radioizotop ssintiqrafiya

C) Nazik iynəli punksion aspirasion biopsiya

D) Əməliyyat materialının histoloji müayinəsi

E) Kompüter tomoqrafiya (KT)
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
241) 22 yaşlı hamilə qadına qalxanvari vəzin papilyar xərçəngi diaqnozu qoyulmuşdur. Şiş sağ payda yerləşir, ölçüləri 1, 5 x 1, 5 sm olub, qalxanvari vəzin kapsulasından kənara çıxmır, metastaz yoxdur. Cərrahın taktikası necə olmalıdır?
A) L - tiroksinlə supressor terapiya təyin etmək, doğuşdan sonra xəstəni əməliyyat etmək

B) Xəstəni sanator – kurort müalicəsinə göndərmək

C) Radioaktiv yodla müalicəyə göndərmək

D) Hamiləliyi pozub xəstəni əməliyyat etmək

E) Hamiləliyi pozmadan əməliyyat etmək
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
242) İntramammar irinli mastitin optimal müalicə üsulu hansıdır?
A) Geniş kəsiklə irinliyin açılması (bu zaman yara tamponada edilir)

B) İrinliyi təkrari punksiya edib antibiotik vurmaq

C) Radial kəsiklə irinliyin kəsilib açılması və drenaj edilməsi

D) Yalnız antibiotiklərin təyin edilməsi

E) İntramammаr büküşdən irinliyin kəsilib açılması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
243) Süd vəzinin fibroadenomasında hansı əməliyyat göstərişdir?
A) Total rezeksiya

B) Süd vəzinin amputasiyası

C) Sadə mastektomiya

D) Sektoral rezeksiya

E) Peyti əməliyyatı
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
244) Süd vəzinin xərçəngi olan 46 yaşlı xəstəyə Peyti üsulu ilə mastektomiya icra edilməlidir. Bu zaman aşağıdakılardan hansı çıxarılmalıdır?

1. böyük döş əzələsi

2. süd vəzi “en blok”

3. zədələnmiş tərəfdə bütün limfa düyünləri

4. kiçik döş əzələsi

5. körpücüküstü limfa düyünləri
A) 2, 3, 4

B) 2, 4, 5

C) 2, 5

D) Yalnız 4E) 1, 2, 3, 4
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
245) Obliterasiyaedici ateroskleroz nəticəsində ayağın kəskin proqressivləşən yaş qanqrenası başlayarsa təcili nə etmək lazımdır?
A) Ayaq dərisində çoxlu kəsiklər aparmaq

B) Yaş qanqrenanın quru qanqrenaya keçməsi istiqamətində aparılan tədbirləri davam etdirmək

C) Təcili olaraq budun aşağı 1 / 3 səviyyəsində aşağı ətrafın amputasiyası

D) Arteriyanın şuntlanması əməliyyatını icra etmək

E) Antibiotikoterapiya və trombolitik terapiyanı davam etdirmək
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
246) Aşağı ətraf venalarının varikozu xəstəliyindən əziyyət çəkən 53 yaşlı xəstə 5 gün öncədən başlayan sol budda səthi venaların gedişi boyu bərkimə, ağrı, qızartıdan şikayət edir. Xəstənin vəziyyəti qənaətbəxşdir. Sol aşağı ətrafda ödem və sianoz yoxdur. Sol budun içəri səthində varikoz genişlənmiş venanın gedişi boyu hiperemiya və budun orta 1 / 3 - nə qədər uzanan ağrılı qaytan əllənir. Hansı müalicə taktikasını seçərsiniz?
A) Angioqrafiya icra etmək

B) Budun orta 1 / 3 - də varikoz venanı bağlamaq

C) Ultrasəs angioskanerdən sonra Troyanov - Trendelenburq əməliyyatını icra etmək

D) Bud venasını bağlamaq

E) Ciddi yataq rejimi və konservativ müalicə təyin etmək
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
247) Qasıq kanalının ön divarının plastikasında hansı üsuldan istifadə etmək olmaz?
A) Postempski

B) Jirar


C) Martınov

D) Jirar - Spasokukotski

E) Jirar - Spasokukotski üsulu, Kimbarovski tikişləri
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
248) Babasil xəstəliyi zamanı cərrahi müdaxiləyə əks - göstəriş hansıdır?
A) Mədənin xora xəstəliyi

B) Şəkərli diabet

C) Portal hipertenziya

D) Xroniki pankreatit

E) Daşlı xolesistit
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
249) Sağalan yarada maksimal gərilmə qüvvəsi (tension strength) hansı müddətə əmələ gəlir?
A) 15 gün

B) 7 gün


C) 30 gün

D) 6 ay


E) 42 gün
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, стр., 536
250) Exinokokun konservativ müalicəsində istifadə olunan dərman preparatı hansıdır?
A) Mintezol

B) Levomisetin

C) Gentamisin

D) Sulfozalazin

E) Albendazol
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 371.
251) Profuz qida borusu qanaxmalarını saxlamaq üçün istifadə olunan borunun adı nədir?
A) Foqarti

B) Blekmore

C) Muller

D) Levine

E) Foley
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том. стр., 324.
252) Kardioezofageal lokalizasiyalı mədə xərçəngində ən uyğun əməliyyat növü hansıdır?
A) Total gastrektomiya

B) Total gastrektomiya+splenektomiya

C) Bilrot - 2 üsulu ilə mədənin 3/2 hissəsinin rezeksiyası

D) Bilrot - 1 üsulu ilə mədənin 3/2 hissəsinin rezeksiyası

E) Total gastrektomiya + splenektomiya + limfadisseksiya
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 589.
253) Marsupalizasiya hansı əməliyyatdır?
A) Süd vəzinin xərçəngi zamanı icra edilir

B) Ağciyərin exinnokokku zamanı icra edilir

C) Qalxanabənzər vəzinin xərçəngi zamanı icra edilir

D) Mədəaltı vəzin xərçəngi zamanı icra edilir

E) Qaraciyərin exinnokokku zamanı icra edilir
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh., 371.
254) Aşağı ətrafların varikoz genəlməsinin cərrahi müalicəsində hansı əməliyyat icra olunur?
A) Şevron

B) Whiplle əməliyyatı

C) Bebkok

D) Koxer


E) Mayer
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 578.
255) Kəskin pankreatit zamanı hansını etmək olmaz?
A) Xəstəni ac saxlamaq

B) Nazoqastral zond qoymaq

C) Epiqastral nahiyəyə buz qoymaq

D) Peritoneal dializ

E) Morfin vurmaq
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 208.
256) Hansı ölçülü mədə poliplərini endoskopik yolla çıxarmaq olar?
A) 0,5sm dən kiçik enli əsasda yerləşən poliplər

B) 2 sm dan böyük enli əsasda yerləşən poliplər

C) 0,5sm böyük olan

D) 2 sm dən böyük enli əsasda yerləşən çoxlu sayda poliplər

E) 2 sm dən kiçik, tək və ayaqcıq üzərində yerləşən poliplər
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, II том стр., 579.
257) Aşağıdakılardan hansı mədə xorasının müalicəsində istifadə edilir?
A) Metronidazol

B) Betaserk

C) Gentamisin

D) Veroşpiron

E) Transamin
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 331.
258) Bilau drenajı hara qoyulur?
A) Sağ yan kanala

B) Sidik kisəsinə

C) Döş qəfəsinə

D) Kiçik çanağa

E) Vinslov dəliyinə
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 668 səh.
259) Qida borusunun leyomiomalarının cərrahi müalicəsi necədir?
A) Şişlə birgə qida borusunun rezeksiyası

B) Ezofaqostomanın qoyulması

C) Şişin endoskopik yolla cıxarılması

D) Qida brusunun şişlə birgə ekstripasiyası

E) Enakulyasiya edilməklə
Ədəbiyyat: B.A. Ağayev. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı, “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2008, səh.,151
260) Xoledoxolitiaz zamanı cərrah əməliyyatı necə bitirməlidir?
A) Xoledoxotomik kəsiyi drenaj etmədən fasiləsiz tikilməsi

B) Xoledoxoyeyunoanastomoz

C) Xoledoxoduodenoanastomoz

D) Ümumi öd axarının Ker və Xolsted üsulu ilə drenləşdirilməsi, qaraciyər altı nahiyyənin drenləşdirilməsi

E) Xoledoxa hemostatik süngərin qoyulması
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 126 səh.
261) Oddi sfinkterinin spazmını hansı preparat törədir?
A) Morfin hidroxlorid

B) Qeyri - narkotik analgetiklər

C) Buskopan

D) H-2 blokatorlar

E) Antixolinesteraz preparatlar
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 150 səh.
262) Siqmavari bağırsağın orta 1/3 – nin xərçəngi zamanı hansı əməliyyat radikaldır?
A) Siqmavari bağırsağın distal rezeksiyası

B) Siqmavari bağırsağın seqmentar rezeksiyası və siqma-siqma anastomozun qoyulması

C) Total kolektomiya

D) Siqmoidektomiya

E) Sol tərərfli hemikolektomiya
Ədəbiyyat: В.Л.Ривкин, А. С.Н.Бронштейн. Руководство по колопроктологии. Москва, «Медпрактика» , 2006, стр.,268-ci səh.
263) Mədə xərçəngi zamanı icra edilən D-2 limfadisseksiyanın mahiyyəti nədir?
A) Mədədən 1 sm məsafədə yerləşən limfa düyünlərinin çıxarılması

B) Mədənin yalnız 1-ci limfatik basseyninin düyünlərinin çıxarılması

C) Mədədən 3 sm məsafədə yerləşən limfa düyünlərinin çıxarılması

D) Mədənin yalnız 2-ci limfatik basseyninin düyünlərinin çıxarılması

E) Mədədən 2 sm məsafədə yerləşən limfa düyünlərinin çıxarılması
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, стр., 592
264) Aşağıdakılardan hansında profilaktik antibiotikoterapiyaya ehtiyac yoxdur?
A) Qida borusunda icra edilən əməliyyat

B) Qaraciyər transplantasiyası

C) Mədə rezeksiyası

D) Tiroidektomiya

E) Xolesistektomiya
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр.,162.
265) İrinli yaranın cərrahi işlənməsi nəyi təmin etmir?
A) Antibakterial təsiri

B) Prosesin generalizasiyasının əngəllənməsini

C) İntoksikasiyanın azalmasını

D) Sağalmanın sürətinin artmasını

E) Yara infeksiyasının məhdudlaşmasını
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр.,544.
266) İrinli yarada tamponun hiqroskopik təsir müddəti neçə vaxt davam edir?
A) 4-6 saat

B) 10-12 saat

C) fərdi olaraq

D) 2-3 saat

E) 7-9 saat
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр.,538.
267) İrinli yaranın daha effektiv drenləmə üsulu hansıdır?
A) Passiv ötürmə üçün birmənfəzli boru ilə drenləmə

B) Yaranın tamponada edilməsi

C) Aktiv drenləmə

D) İkimənfəzli passiv drenləmə

E) Rezin buraxıcı
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр.,550.
268) Antibiotikin seçilməsi zamanı ilk növbədə hansı nəzərə alınır?
A) İrinli ifrazatın həcmi

B) İrinli ocağın yerləşməsi

C) Mikrofloranın xarakteri və həssaslığı

D) İrinli ifrazatın xarakteri

E) İltihabın yayılması
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр.,548
269) Soyuq infiltrativ appendisit diaqnozu xəstəyə qoyulmuşdur. Uyğun müalicə taktikası necə olmalıdır?
A) Təcili cərrahi əməliyyat

B) Antibiotik, fizioteapiya, dinamik müşahidə

C) Planlı qaydada xəstəni əməliyyat etmək

D) Stasionar müşahidə

E) Ambulator müşahidə
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 43 səh.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 259,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə