Руководство для врачей. Под ред. Н. И. Дегтерева М., 2004, 578 с. 2) Hiperkapniya (hipoventilyasiya ) zamanı nə baş verir?


) Xəstədə artan dərialtı emfizema varsa ilk növbədə hansı patoloji proses haqda düşünmək lazımdır?Yüklə 259,89 Kb.
səhifə7/17
tarix13.12.2016
ölçüsü259,89 Kb.
növüРуководство
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

326) Xəstədə artan dərialtı emfizema varsa ilk növbədə hansı patoloji proses haqda düşünmək lazımdır?
A) Açıq pnevmоtoraks

B) Böyük hemоtoraks

C) Boyun nahiyyəsinin yumşaq toxumalarının yaralanması

D) Ağciyər hemаtoması

E) Qapaqlı pnevmоtoraks
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
327) Ağ ciyərlərin kəskin absesində təxirəsalınmaz əməliyyata göstəriş nədir?
A) Artan intoksikasiya

B) Ağ ciyərin boşluq formalı xərçənginin inkişafı

C) Təkrari qanaxma

D) Sağlam ağ ciyərdə pnevmоniyanın inkişaf etməsi

E) Kəskin qaraciyər - böyrək çatışmamazlığının inkişaf etməsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
328) Plevranın empieması diaqnozunu dəqiqləşdirən metod hansıdır?
A) Ağ ciyərlərin iki proyeksiyada rentgenoqrafiyası

B) Bronxoskopiya

C) Torakoskopiya

D) Tomoqrafiya

E) Plevra boşluğunun punksiyası və alınan möhtəviyyatın sitoloji müayinəsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
329) Ağ ciyərin absesi olan xəstədə piopnevmotoraks inkişaf etmişdir. İlkin olaraq göstərişdir:
A) Antibakterial terapiya

B) Sitostatiklərin yeridilməsi

C) Rentgenoterapiya

D) Proteolitik fermentlərin endobronxial yeridilməsi

E) Plevra boşluğunun drenləşdirilməsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
330) Sadalanlardan hansı spontan pnevmоtoraksa daha çox səbəb olur?
A) Ağ ciyərin bulloz kistası

B) Ağ ciyərin atelektazı

C) Ağ ciyər xərçəngi

D) Bronxoektaziya

E) Ağ ciyər absesi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
331) Gərgin pnevmotoraks üçün xarakterik deyil:
A) Divararalığının zədələnmiş tərəfə yerdəyişməsi

B) Sağlam ağ ciyərin sıxılması

C) Ürəyə venoz qan axının azalması

D) Zədələnmiş tərəfdə təzyiqin artması

E) Səsli ürəkdöyünmə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur " Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
332) Klinikaya müraciət etmiş 47 yaşlı xəstədə ağciyər xərçənginə şübhə var. Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün Siz hansı müayinəni seçərsiniz?
A) Döş qəfəsinin rentgenoqrafiyası

B) Spirometriya

C) Bronxoskopiya biopsiya ilə

D) Ştanqe və Saabraze sınaqları

E) Ağ ciyərlərin komputer tomoqrafiyası
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova , V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
333) Avtomobil sürücüsü nəqliyyat qəzası zamanı sükanla döş qəfəsindən güclü zərbə almışdır. Baxış zamanı: xəstənin ümumi vəziyyəti ağırdır, təngnəfəsdir - tənəffüsün dəqiqəlik sayı 32 - yə qədərdir, sianozludur. Nəbz 1 dəqiqədə 120 vurğu, ritmikdir. A / Т 90 / 60 mm. c. süt. Öskürək zamanı qan xaric olur. Boyunda dərialtı emfizema var. Sağ tərəfdə döş qəfəsinin perkussiyası zamanı boş qutu səsi eşidilir, tənəffüs keçiriciliyi yoxdur, perkutor olaraq divararalığının sola meylliliyi qeyd edilir. Bu klinik əlamətlər nə üçün xarakterikdir?
A) Ağciyərlərin əzilməsi

B) Döş sümüyünün sınığı, şok

C) Ürəyin əzilməsi, ürək çatışmazlığı

D) Sağ baş bronxun cırılması, gərginlik (qapaqlı) pnevmоtoraksı

E) Sağ tərəfli hemоtoraks, hemorragik şok
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
334) İrinli mediastinit zamanı hansı müalicə taktikasını seçərsiniz?
A) Boyun mediastinotomiyasının paravertebral torakotomiya ilə kombinasiyası və drenləşdirilməsi

B) Mediastinotomiya, aktiv drenajın qoyulması, yüksək dozada antibiotiklərlə müalicə

C) QBB (qulaq, burun, boğaz) şöbəsinə hospitalizasiya və təcili tonzilloektomiya

D) Ön mediastinotomiya

E) Yüksək dozada antibiotiklərin yeridilməsi
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
335) Ağ ciyər xərçənginin əsas müalicə üsulu hansıdır?
A) Şişi və regionar limfa düyünlərini tam çıxarmaqla (pulmonektomiya, lobektomiya) radikal əməliyyat

B) Şüa müalicəsi

C) Cərrahi və şüa müalicəsi birgə

D) Kimyəvi terapiya

E) Kimyəvi müalicə və şüa müalicəsi birgə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
336) Erkən əməliyyatdan sonrakı dövrdə ağciyər çatışmazlığının ən çox rast gəlinən səbəbi hansıdır?
A) Atelektaz

B) Pnevmotoraks

C) Bronxospazm

D) Pulmonar ödem

E) Aspirasiya
Ədəbiyyat: В.С. Савельева, А.И. Кириенко. Клиническая хирургия. Национальное руководство. ГЭОТАР-Медиа. 2009, I том, стр.,150.
337) Bek triadası hansıdır?
A) Arterial təzyiqin düşməsi, mərkəzi venoz təzyiqin qalxması, pnevmotoraks

B) Arterial təzyiqin düşməsi, mərkəzi venoz təzyiqin enməsi, ürək tonlarının kəskin dərəcədə zəifləməsi

C) Arterial təzyiqin düşməsi, mərkəzi venoz təzyiqin qalxması, ürək tonlarının kəskin dərəcədə zəifləməsi

D) Arterial təzyiqin qalxması, mərkəzi venoz təzyiqin enməsi

E) Arterial təzyiqin qalxması, mərkəzi venoz təzyiqin qalxması, ürək tonlarının kəskin dərəcədə zəifləməsi
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 662 .
338) Ürək tamponadası zamanı təcili olaraq nə etmək lazımdır?
A) Venadan qan almaq

B) Xəstəyə yüksək dozada antibiotiklər təyin etmək

C) Antikoaqulyantlar təyin etmək

D) Perikardın punksiyası

E) Sidikqovucular təyin etmək
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 681.
339) Pnevmotoraksın ən təhlükəli forması hansıdır?
A) Qapalı pnevmotoraks

B) Qapaqlı pnevmotoraks

C) Spontan pnevmotoraks

D) Açıq pnevmotoraks

E) Qapalı, açıq pnevmotoraks
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 640
340) Döş qəfəsinin perkusiyası zamanı Damuazo xəttinin aşkarlanması hansı xəstəlik üçün xarakterikdir?
A) Eksudativ plevrit

B) Pnevmotoraks

C) Hemotoraks

D) Perikardit

E) Diafraqmaalti abses
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 636.
341) Bariumlu R-qrafiya zamanı qida borusunun aşağı hissəsində “siçan quyruğu” nun olması hansı patologiyaya xasdır?
A) Qida borusunun yanıq strikturası

B) Axalaziya

C) Qida borusunun diafraqma dəliyinin yirtığı

D) Qida borusunun xərçəngi

E) Qida borusunun leyomioması
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 566 səh.
342) Ağ ciyər arteriyasının tromboemboliyası əsasən hansı damarın hesabına olur?

A) Səthi yuxarı ətraf venaları

B) Aşağı ətrafın dərin venaları və kiçik çanaq venaları

C) Üz venaları

D) Səthi aşağı ətraf venaları

E) Yuxarı ətrafın dərin venaları


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
343) Aşağıda qeyd edilənlərdən hansı tromboz faktoru deyil?

A) Varikoz genəlmə

B) Fibrinolitik aktivliyin aşağı düşməsi

C) Venalarda qan axınının zəifləməsi

D) Vena damar tamlığının pozulması

E) Səyrici aritmiya


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
344) Aşağı ətrafın səthi venalarının tromboflebitində hansı simptom tez-tez rast gəlinir?

A) Distal ödem

B) Palpasiyada kəskin ağrı

C) Ocaqlı ağrı

D) Dərinin hiperemiyası və vena gedişi boyu ödem

E) Hərarətin qalxması


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
345) Aşağı ətrafın dərialtı venalarının varikoz genəlməsinə hansı aid deyil?

A) Qıcolmalar

B) Ətrafın trofik dəyişikliyi

C) Gözlə görünən böyümüş venalar

D) Fasiləli axsama

E) Distal hissəvi ödem


Ədəbiyyat: Ağayev B.A. Cərrahi xəstəlikləri. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 2000, 727 s.
346) Ürəyin parasimpatik innervasiyası hansı sinir hesabına həyata keçirilir?

A) Dil-udlaq siniri

B) Azan sinir

C) Sadalananların heç biri

D) Diafraqmal sinir

E) Dilaltı sinir


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.

347) Sağ qulaqcığa hansı damar açılmır?

A) Ürək koronar sinusunun venoz damarı

B) Aşağı boş vena

C) Ürəyin kiçik venaları

D) V. hemiaziqoz

E) Yuxarı boş vena


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
348) Ürəyin ön səthində sağ və sol mədəciklərinin sərhəddini təşkil edən boylama şırımdan nə keçir?

A) Sağ tac arteriyasının orta şaxəsi

B) Hamısı düzdür

C) Sol tac arteriyasının enən şaxəsi

D) Ürəyin böyük venası

E) Sağ tac arteriyası


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с.
349) Arxa boylama şırım (buradan keçən sağ tac arteriyanın arxa enən şaxəsi və sol tac arteriyasının uc şaxəsi ilə) harda yerləşir?

A) Ürəyin ön və arxa səthində

B) Heç bir variant düz deyil

C) Ürəyin aşağı səthində

D) Ürəyin arxa səthində

E) Ürəyin ön səthində


Ədəbiyyat: Бокерия Л. А., Беришвили И. И. Хирургическая анатомия сердца. 2-й том. Москва., 2006., 230с.
350) Qulaqcıq-mədəcik düyünü ( Aşof-Tavar ) harada yerləşir?

A) Sağ mədəcik-qulaqcıq dəliyinindən dorzal tərəfdə

B) Tac cibindən yuxarı qulaqcıq arakəsməsinin arxa aşağı şöbəsində

C) Sol mədəciyin miokardında

D) Sol qulaqcığın miokardında

E) Sağ mədəciyin miokardında


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
351) Aortanın bifurkasiyası hansı səviyyədə yerləşir?

A) Böyük oturaq dəlik səviyyəsində

B) Bel fəqərəsi səviyyəsində

C) Hüdudi xətt səviyyəsində

D) Oma-qalça birləşməsi səviyyəsində

E) Sadalanan hər bir variant ola bilər


Ədəbiyyat: Под ред. Л. А. Бокерия. Лекции по сердечно-сосудистой хирургии. Изд. 2-е, дополненное. Том 1-й., цв. илл.,Москва, 2001., 504 с.
352) Sadalananlardan hansı aşağı ətrafların kəskin işemik sindromunun göstəricisi deyil?
A) Nəbzin itməsi

B) Paresteziya

C) Ətrafların iflici

D) Baldırın trofiki xorası

E) Dəri örtüyünün avazıması və ağrı
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
353) Aşağı ətraf arteriyalarının kəskin trombozuna səbəb hansıdır?
A) Obliterasiyaedici trombangit

B) Arteriyanın ekstravazal kompressiyası

C) Obliterasiyaedici ateroskleroz

D) Arteriyanın punksiya və kateterizasiyası

E) Polisitemiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
354) Kəskin arterial keçməzliyin diaqnostikasında hansı müayinə daha informativdir?
A) Aortо - arterioqrafiya

B) Reovazoqrafiya

C) Pletizmoqrafiya

D) Termoqrafiya

E) Sfiqmoqrafiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
355) Leriş sindromu üçün xarakter olmayan simptomlar hansılardır?
A) Aşağı ətrafların tez yorulması və zəifləməsi

B) Sidikburaxmanın pozulması

C) Ayaqaltının göy ləkələrlə örtülməsi

D) Aşağı ətraf əzələlərinin atrofiyası

E) Seksual funksiyanın pozulması, ereksiya qabiliyyətinin itməsi ilə
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
356) Hansı variant arterial anevrizma üçün xarakter deyil?
A) Spontan sağalma

B) Arterial tromboemboliya

C) Kəskin cırılma zamanı ağrı

D) Qonşu üzvlərin sıxılması

E) Cırılma
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
357) Aşağı ətraf arteriyalarının obliterasiyaedici aterosklerozu üçün xarakterikdir:
A) Diz oynağı nahiyəsində trofiki xoraların inkişafı

B) Ayağın çox sürətli nekrozu

C) Oynaqlarda ağrının olması

D) Yanaşı olaraq dərin venaların tromboflebiti

E) Fasiləli axsama
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
358) Leriş sindromu nədir?
A) Aşağı boş venanın okklyuziyası

B) Ətrafların distal nahiyyələrinin kapillyaropatiyası

C) Braxiosefal qeyrispesifik arteriit

D) Qarın aortası bifurkasiyasının aterosklerotik okklyuziyası

E) Miqrasiyaedici trombangit
Ədəbiyyat: “Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
359) Leriş sindromu üçün hansı xarakterik deyil:
A) Aşağı ətrafların miqrasiyaedici tromboflebiti

B) Dəri örtüyünün avazıması

C) Impotensiya

D) Oturarkən sağrı nahiyəsində ağrının olması

E) Aşağı ətrafların soyuması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
360) Obliterasiyaedici trombangiitin angioqrafik əlamətlərinə aid deyil:
A) Magistral arteriyaların konturlarının yeyilməsi

B) Damarların konusşəkilli kontrastlanması

C) Diffuz xarakterli okklyuziya

D) Arteriyanın bərabər ölçülü daralması

E) Çoxsaylı kiçik kollateral şaxələrin spiralvari daralması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
361) Obliterasiyaedici trombangiitdə daha çox zədələnir:
A) Aorta bifurkasiyası

B) Aortanın döş hissəsi

C) Baldır arteriyası

D) Aorta qövsü və braxiosefal kötük

E) Bud arteriyası
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
362) Aşağı ətrafların dərin venalarının trombozunun ən təhlükəli ağırlaşması hansıdır?
A) Varikoz düyünlərin flebiti

B) Fil ayaqlılıq

C) Baldırın trofiki xorası

D) Dərin venaların obliterasiyası

E) Ağciyər arteriyasının trombozu
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
363) Əməliyyatdan sonrakı dövrdə aşağı ətraflarda venoz axımın yaxşılaşmasını təsir etmir:
A) Uzun müddətli və ciddi yataq rejimi

B) Baldırın elastiki bintlə sarınması

C) Nəli əzələlərin hərəkət etdirilməsi

D) Aşağı ətraflara qaldırılmış vəziyyətin verilməsi

E) Tez аyağa qalxmaq
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
364) Müayinələrdən tam keçmiş xəstəyə Reynо xəstəliyi diaqnozu qoyulmuşdur. Bu nədir?
A) Mezenterial damarların trombozu

B) Ayaq barmaqları arteriyasının trombozu

C) Miqrasiyaedici trombangit

D) Aortanın qarın hissəsinin okklyuziyası

E) Kapillyaropatiya
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
365) Baldır nahiyyəsində olan varikoz düyün cırılmış və qanaxma vardır. Sizin ilkin yardım taktikanız necə olacaq?
A) Ətrafa qaldırılmış vəziyyət vermək

B) Əzələdaxilinə vikasolun yeridilməsi

C) Vena daxilinə donor qanı köçürmək

D) Qanıyаn yerə sıxıcı sarğı qoymaq və sonrakı taktikanı dəqiqləşdirmək

E) Bud arteriyasını sıxmaq
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
366) Aşağı ətraf venalarının varikoz genişlənməsinə səbəb ola bilməz:
A) Irsi meyillik

B) Dərin venaların keçiriciliyinin pozulması

C) Fiziki gərginlik

D) Hamiləlik

E) Arteriyaların obliterasiyaedici xəstəlikləri
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
367) Xəstədə hansı əlamət varikoz xəstəliyinin proqressivləşməsinə dəlalət edir?
A) Su - duz mübadiləsinin pozulması

B) Ürək zəifliyi

C) Venaların qapaq aparatında keçiriciliyin pozulması

D) Qanın laxtalanma sisteminin pozulması

E) Aşağı ətrafların arterial qan dövranının pozulması
Ədəbiyyat: F.H.Camalov, İ.T.Axundov, T.P.Camalova, V.Ə.Fəttah-Pur "Cərrahi xəstəliklər üzrə test və situasion məsələlər" Bakı -2012,“Cборник задач по хирургическим болезням” Под редакцией профессора В. И. Подолужного, “Феникс”, 2007 г
368) Aşağıdakılardan hansı aşağı ətrafın dərin venalarının trombozunun ağırlaşmalarından deyil?
A) Serebrovaskulyar emboliya

B) Venoz xora

C) Pulmonar emboliya

D) Pulmonar hipertenziya

E) Posttromboflebitik sindrom
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 566.
369) V.qastrica sinistra hara açılır?
A) V.qastrica dextra

B) V.portae

C) V.qastroepiploica dextra

D) V.cava inferior

E) V.lienalis
Ədəbiyyat: О.П.Большаков, Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, стр., 722.
370) Aşağıdakılardan hansı Leriş sindromunun əlaməti deyil?
A) Dəri örtüyünün avazıması

B) İmpotensiya

C) Aşağı ətrafların miqrasiya edici tromboflebiti

D) Oturarkən sağrı nahiyyəsində ağrının olması

E) Aşağı ətrafların soyuması
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 582.
371) Aşağıdakılardan hansı aşağı ətraf venalarının varikoz genəlməsinə səbəb olmaz?
A) İrsi meyillik

B) Qəbizlik

C) Hamiləlik

D) Fiziki gərginlik

E) Arteriyaların obliterasiya edici xəstəlikləri
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 566 səh.
372) Qida borusunun boyun hissəsi hansı arteriya ilə qidalanır?
A) a.hemiazigoz

B) a.inferior thyroidea

C) a.pulmonale

D) a.phrenica superior

E) a.superior thyroidea
Ədəbiyyat: О.П.Большаков, Г.М.Семенов. Оперативная хирургия и топографическая анатомия. Санкт-Петербург, «Питер», 2004, стр., 590.
373) Aşağı ətrafın dərialtı venalarının varikoz genəlməsi üçün nə xarakterik deyil?
A) ətrafın trofik dəyişikliyi

B) qıcolmalar

C) fasiləli axsama

D) distal ödem

E) görünən böyümüş venalar
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 20 səh.
374) Aşağı ətraf arteryalarının obliterasiyaedici xəstəliklərində qeyri-cərrahi müalicə üsulları hansılardır?
A) simpatik sinir sistemində əməliyyatlar

B) endarterektomiya

C) şuntlama

D) protezləşdirmə

E) risk faktorlarının aradan qaldırılması , məşqedici gəzinti
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 608 səh.
375) Aortanın və aşağı ətraf arteriyaların obliterəedici xəstəlikləri zamanı hansı seqment daha çox zədələnir?
A) Aorta - qalça seqmenti

B) Bud - dizaltı seqmenti

C) Qalça - bud seqmenti

D) Qamış - pəncə seqmenti

E) Dizaltı seqmenti
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 554 səh.
376) Aortanın və aşağı ətraf arteriyaların obliterəedici xəstəlikləri zamanı mikrosirkulyasiyanın vəziyyətini qiymətləndirən klinik əhəmiyyətli göstərici hansıdır?
A) Tredmil-testin göstəricisi

B) Dəridə oksigenin transkutan gərginliyinin göstəricisi

C) Rentgenkontrast angioqrafiyanın göstəriciləri

D) Baldır-bazu indeksinin göstəricisi

E) Valsalva sınağının göstəricisi
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 554 səh.
377) Aşağı ətraf venaların varikoz genəlməsində trofik xoralar adətən harada lokalizə edir?
A) Baldırın ön səthində, orta 1/3-də

B) Lateral topuğun yuxarı hissəsində, baldırın aşağı 1/3-də

C) Medial topuğun yuxarı hissəsində, baldırın aşağı 1/3-də

D) Baldırın ön səthində, yuxarı 1/3-də

E) Baldırın arxa səthində, aşağı 1/3-də
Ədəbiyyat: S.A.Əliyev. Cərrahi xəstəliklər. Bakı, “Təbib”. 2008, səh., 652.


Kataloq: snsk -> file
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində Stomatologiya ixtisası üzrə keçirilmiş sınaq test imtahanının nəticələri
file -> Cü il tarixində keçirilmiş Stomatologiya ixtisası üzrə sınaq test imtahanının nəticəsi
file -> AZƏrbaycan respublikasi səHİYYƏ naziRLİYİ azərbaycan tibb universiteti
file -> Gigiyena ixtisası üzrə test suallarının nümunələri Qida gigiyenası
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi Bölmə Gicgah-çənə oynağının xəstəlikləri və zədələnmələri 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?
file -> Üz–çənə cərrahiyyəsi 11. 11. 2014-cü il tarixində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. 1 Çənə oynağının çıxığının əsas səbəbi nədir?

Yüklə 259,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə