Руководство для врачей. Под редакцией Ю. К. Скрипкина, М., Медицина, 1995, т 2 Epidermisə aid olmayan təbəqəni göstərin?Yüklə 1,15 Mb.
səhifə1/17
tarix01.01.2017
ölçüsü1,15 Mb.
#4122
növüРуководство
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Dermatovenerologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu

Ümumi dermatologiya

1) Dərinin mikrostrukturuna aid olmayan təbəqəni göstərin?

A) Endometr

B) Məməcikli təbəqə

C) Epidermis

D) Hipoderma

E) Torlu təbəqə


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.

2) Epidermisə aid olmayan təbəqəni göstərin?

A) Sinovial

B) Dənəcikli

C) Bazal


D) Tikanlı

E) Buynuz


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.

3) Hansı struktur dəri artımlarına aid deyil?

A) Piy vəziləri

B) Dırnaq

C) Tər vəziləri

D) Tüklər

E) Selikli qişa


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
4) Dəriyə aid olmayan funksiyanı göstərin?

A) Mübadilə və sekretor

B) Görmə və eşitmə

C) Reseptor və reflektor

D) Qoruyucu və immunoloji

E) Tənəffüs və termorequlyasiya


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
5) Dərini hansı sahələrində piy vəziləri mövcud deyil?

A) Başın tüklü hissəsi

B) Ətraflar

C) Gövdə


D) Ovuc və ayaqaltı

E) Sifət
Əd, М., Медицина, 1995, т.1.əbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под

редакцией Ю.К.Скрипкин
6) Ekrin tər vəziləri hansı qrup vəzilərə aiddir?

A) Endokrin, merokrin sekresiyalı

B) Ekzokrin, heterokrin sekresiyalı

C) Endokrin, monokrin sekresiyalı

D) Ekzokrin, merokrin sekresiyalı

E) Ekzokrin, holokrin sekresiyalı


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
7) Apokrin tər vəziləri hansı qrup vəzilərə aiddir?

A) Endokrin, monokrin sekresiyalı

B) Endokrin, merokrin sekresiyalı

C) Ekzokrin, holokrin sekresiyalı

D) Ekzokrin, apokrin sekresiyalı

E) Ekzokrin, heterokrin sekresiyalı


. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1. Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни
8) Piy vəziləri hansı qrup vəzilərə aiddir?

A) Ekzokrin, apokrin sekresiyalı

B) Endokrin, monokrin sekresiyalı

C) Ekzokrin, holokrin sekresiyalı

D) Endokrin, merokrin sekresiyalı

E) Ekzokrin, merokrin sekresiyalı


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
9) Tükün hansı struktur hissəsi dəri səthindən yüksəkdə yerləşir?

A) Kutikula

B) Soğanaq

C) Kök


D) Məməcik

E) Özək
Ю.К.С М., Медицина, крипкина, Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией 1995, т.1.


10) Dırnaq lövhəciyinin tam əvəz olunma müddətini göstərin?

A) 2 həftə

B) 4-6 ay

C) 1 həftə

D) 2 ay

E) 1 ay
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.


11) Dəridə sinir reseptorlarına aid deyil?

A) Langerhans hüceyrələri

B) Ruffin cisimcikləri

C) Meysner cisimcikləri

D) Krauze kolbacıqları

E) Merkel cisimcikləri


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
12) Dərinin immun sisteminin əsas elementinə aid deyil?

A) T-limfositlər

B) Fater-Paçini cisimcikləri

C) Plazmatik hüceyrələr

D) Keratinositlər

E) Langerhans hüceyrələri


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
13) Akantoz nədir?

A) Tikanlı təbəqənin qalınlaşması

B) Dənəcikli təbəqənin qalınlaşması

C) Buynuz təbəqəsinin qalınlaşması

D) Buynuz təbəqəsinin hüceyrələrinin nüvə qalığı ilə natamam büynuzlaşması

E) Epidermositlərarası əlaqələrin pozulması


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
14) Hiperkeratoz nədir?

A) Epidermositlərin hüceyrədaxili ödemi

B) Dermanın yuxarı hissəsində infiltrat

C) Hüceyrələrarası epidermal ödem

D) Buynuz təbəqəsinin hüceyrələrinin nüvə qalığı ilə natamam büynuzlaşması

E) Buynuz təbəqəsinin qalınlaşması


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
15) Parakeratoz nədir?

A) İnfeksiya qranulyomasının yaranması

B) Tikanlı təbəqənin qalınlaşması

C) Buynuz təbəqəsində nüvəli hüceyrələrin mövcudluğu

D) Epidermositlərarası əlaqələrin pozulması

E) Buynuz təbəqəsinin qalınlaşması


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
16) Qranulyoz nədir?

A) Hüceyrələrarası epidermal ödem

B) Dənəcikli təbəqənin qalınlaşması

C) Tikanlı təbəqənin qalınlaşması

D) Buynuz təbəqəsinin qalınlaşması

E) Epidermositlərin hüceyrədaxili ödemi


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
17) Akantoliz nədir?

A) Tikanlı təbəqənin qalınlaşması

B) Dənəcikli təbəqənin qalınlaşması

C) Buynuz təbəqəsi hüceyrələrinin nüvə qalığı ilə natamam büynuzlaşması

D) Epidermositlərarası əlaqələrin pozulması

E) Buynuz təbəqəsinin qalınlaşması


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
18) Epidermoliz nədir?

A) Buynuz təbəqəsinin qalınlaşması

B) Tikanlı təbəqənin qalınlaşması

C) Epidermo-dermal əlaqələrin pozulması

D) Buynuz təbəqəsi hüceyrələrinin nüvə qalığı ilə natamam büynuzlaşması

E) Dənəcikli təbəqənin qalınlaşması


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
19) Epidermositlərin ballonlayıcı degenerasiyasiyası nədir?

A) Hüceyrələrarası epidermal ödem

B) Dermanın yuxarı hissəsində infiltrat

C) Epidermositlərin hüceyrədaxili ödemi

D) Buynuz təbəqəsi hüceyrələrinin nüvə qalığı ilə natamam büynuzlaşması

E) Buynuz təbəqəsinin qalınlaşması


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
20) Spongioz nədir?

A) Hüceyrələrarası epidermal ödem

B) Tikanlı təbəqənin qalınlaşması

C) Buynuz təbəqəsinin qalınlaşması

D) Epidermositlərin hüceyrədaxili ödemi

E) Dənəcikli təbəqənin qalınlaşması


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
21) Papillomatoz nədir?

A) Dermanın birləşdirici toxuma məməciklərinin uzanması

B) Hüceyrələrarası epidermal ödem

C) Buynuz təbəqəsinin qalınlaşması

D) Dənəcikli təbəqənin qalınlaşması

E) Tikanlı təbəqənin qalınlaşması


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
22) Hansı elementlər birincili morfoloji elementlərə aid deyil?

A) düyün,düyüncük

B) Xora, çapıq

C) Ləkə, köpüşük

D) Qabarcıq. irincik

E) Qovuq, qovuqcuq


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
23) Hansı elementlər İkincili morfoloji elementlərə aid deyil?

A) Qovuq, qovuqcuq

B) Pulcuq, vegetasiya

C) Xora, çapıq

D) Çat sıyrıntı

E) Eroziya, qabıq


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
24) Eksudativ olmayan birincili morfoloji element hansıdır?

A) İrincik

B) Qovuq

C) Köpüşük

D) Papula

E) Qovuqcuq


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
25) Boşluqlu birincili morfoloji elementi göstərin?

A) Papula

B) Ləkə

C) düyün


D) Qabarcıq

E) İrincik


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
26) Ləkənin düzgün xarakteristikasını göstərin?

A) Irin möhtəviyyatlı boşluqlu məhdud törəmə

B) Dərinin dairəvi formalı qüsuru

C) Relyef və konsistensiyası pozulmadan, dərinin rənginin məhdud

D) Seroz möhtəviyyatlı boşluqlu məhdud törəmə

E) Dəri səviyyəsindən yüksək, boşluqsuz məhdud törəmə


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
27) Ləkə növünə aid olmayan elementləri göstərin?

A) Rozeola, eritema

B) Depiqmentasiya, hiperpiqmentasiya

C) Teleangiektaziya, hemangioma

D) Qovuqcuq, qovuq

E) Purpura, petexiya


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
28) Damar iltihabi mənşəli ləkə nəyin nəticəsində yaranır?

A) Qan damarlarının şişlərində

B) Ətraf toxumalara qan sızması

C) Dəridə melaninin çox olması

D) Qan damarlarının genişlənməsi

E) Dəridə melaninin az olması və ya olmaması


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
29) İltihab mənşəli qan damarı ləkəsi diaskopiya zamanı?

A) Sarımtıl rəng alır

B) İtir

C) İtmir


D) Kəskin ağrılı olur

E) Solur
Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.


30) Hemorragik ləkə nəyin nəticəsində yaranır?

A) Dəridə melaninin az olması və ya olmaması

B) Ətraf toxumalara qan sızması

C) Dəridə melaninin çox olması

D) Derma damarlarının şişlməsi

E) Derma damarlarının genişlənməsi


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
31) Qeyri-iltihab ləkəsini göstərin?

A) Petexiya

B) Vibises

C) Rozeola

D) Ekximoz

E) Purpura


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
32) Hemorragik ləkə diaskopiya zamanı?

A) İtmir


B) Sarımtıl rəng alır

C) İtir


D) Solur

E) Kəskin ağrılı olur


, Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина 1995, т.1.
33) Teleangiektaziya və hemangioma nəyin nəticəsində yaranır?

A) Qan damarlarının qeyri-düzgün inkişafı nəticəsində

B) Dəridə melaninin az olması və ya olmaması

C) Qan damarlarının genişlənməsi

D) Dəridə melaninin çox olması

E) Ətraf toxumalara qan sızması


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
34) Teleangiektaziya və hemangiomanın rəngi diaskopiya zamanı?

A) Sarımtıl rəng alır

B) İtir

C) Solur


D) İtmir

E) Kəskin ağrılı olur


Ю.К. Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
35) Piqment ləkəsi nəyin nəticəsində yaranır?

A) Qan damarlarının genişlənməsi

B) Qan damarlarının infiltrasiyasında

C) Ətraf toxumalara qan sızması

D) Qan damarlarının şişlərində

E) Dəridə melaninin miqdarının dəyişilməsi


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
36) Köpüşüyün düzgün xarakteristikasını göstərin?

A) İrin möhtəviyyatlı, dairəvi formalı, boşluqlu məhdud törəmə

B) Dərinin xətti formalı qüsuru

C) Seroz möhtəviyyatlı, dairəvi formalı, boşluqlu məhdud törəmə

D) Dəri səthindən qabarmış, müxtəlif formalı, boşluqsuz ekssudativ məhdud törəmə

E) Dairəvi formalı, relyef və konsistensiyası pozulmadan, dəri rənginin məhdud sahədə dəyişməsi


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
37) Köpüşük nəyin nəticəsində yaranır?

A) İnfeksion qranulyomanın yaranması nəticəsində

B) Qranulyoz

C) Hiperkeratoz

D) Dermanın məməcikli qatında kapilyar genişlənməsi və ödemi nəticəsində

E) Akantoz


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
38) Köpüşük üçün xarakterik olmayan əlaməti göstərin?

A) Efemerlik

B) Səthi pulcuqlu və qartmaqlı

C) Çəhrayı - qırmızı rəng

D) Qaşınma ilə müşayiət olunur

E) Hamar səth


Ю.К. Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей., М., Медицина, 1995, т.1. Под редакцией Скрипкина
39) Düyüncüyün düzgün xarakteristikasını göstərin?

A) Dəri şəklinin (cizgisinin) nəzərə carpan dəyişməsi

B) Dəri səthindən bir qədər qabarmış, özündən sonra capıq buraxmayan, müxtəlif formalı, boşluqsuz məhdud törəmə

C) Hemorragik möhtəviyyatlı, dairəvi formalı, boşluqlu məhdud törəmə

D) Dairəvi formalı, relyef və konsistensiyası pozulmadan, dəri rənginin məhdud sahədə dəyişməsi

E) Seroz möhtəviyyatlı, dairəvi formalı, boşluqlu məhdud törəmə


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
40) Düyüncük əmələgəlmə mexanizmində iştirak etməyən amili göstərin?

A) Qranulyoz

B) Hiperkeratoz

C) Patoloji mübadilə məhsullarının dermaya çökməsi

D) Akantoz

E) Akantoliz


, М., Медицина, 1995, т.1.

Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкин
41) Köpüşüyün düyüncükdən klinik fərqini göstərin?

A) Efemerlik

B) Boşluqsuz törəmə

C) Çəhrayı-qırmızı rəng

D) Birləşməyə meyllilik

E) Dairəvi forma


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
42) Qabarcığın düzgün xarakteristikasını göstərin?

A) Dairəvi formalı, relyef və konsistensiyası pozulmadan, dəri rənginin məhdud sahədə dəyişməsi

B) Qurumuş ekssudat

C) Seroz möhtəviyyatlı, dairəvi formalı,boşluqlu məhdud törəmə

D) Dəri səthindən bir qədər qabarmış, adətən dairəvi formalı, boşluqsuz məhdud törəmə

E) İrin möhtəviyyatlı, dairəvi formalı, boşluqlu məhdud törəmə


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
43) Qabarcıq nəyin nəticəsində yaranır?

A) Akantoliz

B) Epidermoliz

C) Qranulyoma yaranması nəticəsində

D) Spongioz

E) Epidermositlərin ballonlayıcı degenerasiyası


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
44) Düyünün düzgün xarakteristikasını göstərin?

A) İrin möhtəviyyatlı, dairəvi formalı, boşluqlu məhdud törəmə

B) Dəri şəklinin nəzərə çarpan dəyişməsi

C) Seroz möhtəviyyatlı, dairəvi formalı, boşluqlu məhdud törəmə

D) Dəri səthindən qabarmış, dərinin dərin və ya piy qatında təyin olunan, boşluqsuz məhdud törəmə

E) Dairəvi formalı, relyef və konsistensiyası pozulmadan, dəri rənginin məhdud sahədə dəyişməsi


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
45) Düyün nədir?

A) Ən böyük boşluqsuz birincili morıfoloji element

B) Ən böyük ekssudativ birincili morfoloji element

C) Ən böyük boşluqlu birincili morfoloji element

D) Dərinin dərin qüsuru

E) Efemer element


болезни. Руководство Ədəbiyyat: Кожные и венерические для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
46) Düyün nəyin nəticəsində yaranır?

A) Spongioz

B) Parakeratoz

C) Hipodermanın və dermanın dərin qatlarında qranulyomatoz tipli infiltrasiya

D) Akantoliz

E) Epidermositlərin ballonlayıcı deqenerasiyası


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
47) Düyünün düyüncükdən klinik fərqini göstərin?

A) Boşluqsuz törəmə

B) Çəhrayı-qırmızı rəng

C) Bərk-elastik konsistensiya

D) Qoz böyüklükdə

E) Dairəvi forma


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
48) Düyünün qabarcıqdan klinik fərqini göstərin?

A) Noxud ölçüsündə

B) Çəhrayı-qırmızı rəng

C) Boşluqsuz törəmə

D) Dairəvi forma

E) Dəri qatında təyin edilir


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
49) Qovuqcuğun (qovuğun) düzgün təsvirini göstərin?

A) İrin möhtəviyyatlı boşluqlu məhdud törəmə

B) Relyef və konsistensiyası pozulmadan dərinin rənginin məhdud sahədə dəyişməsi

C) Seroz möhtəviyyatlı boşluqlu məhdud törəmə

D) Dəri səviyyəsindən yüksək boşluqsuz məhdud törəmə

E) Dəri şəklinin (cizgisinin) hamarlanması


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
50) Qovuq nəyin nəticəsində yaranır?

A) Akantoz və diskeratoz

B) Qranulyoz və papilomatoz

C) Dermaya və hipodermanın infiltrasiyası

D) Parakeratoz və hiperkeratoz

E) Spongioz və epidermositlərin ballonlayıcı degenerasiyası


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.51) Qovuq əmələgəlmə mexanizmində iştirak etməyən amili göstərin?

A) Parakeratoz

B) Akantoliz

C) Epidermositlərin ballonlayıcı degenerasiyası

D) Spongioz

E) Epidermoliz


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
52) İrinciyin düzgün təsvirini göstərin?

A) Relyef və konsistensiyası pozulmadan, dərinin rənginin məhdud dəyişməsi

B) Dəri qüsuru

C) Seroz möhtəviyyatlı boşluqlu məhdud törəmə

D) Dəri səviyyəsindən yüksək boşluqsuz məhdud törəmə

E) İrin möhtəviyyatlı boşluqlu məhdud törəmə


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
53) İrincik əmələgəlmə mexanizmində iştirak etməyən amili göstərin?

A) Epidermositlərin ballonlayıcı degenerasiyası

B) Dermada neytrofil-limfositar infiltrasiyasının yaranması

C) Qranulyoz

D) Epidermositlərin retikulyar degenerasiyası

E) Spongioz


Ədəbiyyat: М.А.Пальцев, Н.Н.Потекаев и др. Клинико-морфологическая диагностика заболеваний кожи. Атлас. М., Медицина, 2004.
54) Qovuqcuğun qovuqdan klinik fərqini göstərin?

A) Boşluqlu törəmə

B) Bərk örtüklü

C) Seroz möhtəviyyatlı

D) Dairəvi forma

E) Ölçüsü 0.5 sm-dən böyük


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
55) İrinciyin qovuqcuqdan klinik fərqini göstərin?

A) Boşluqlu törəmə

B) Bərk örtüklü

C) 0,5 sm-ə qədər ölçülü

D) İrin möhtəviyyatlı

E) Dairəvi forma


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
56) Partlamış (açılmış) qovuqcuğun (qovuğun) yerində nə yaranır?

A) Pulcuq və lixenizasiya

B) Köpüşük və düyüncük

C) Qabarcıq və düyün

D) Eroziya və qartmaq

E) İrincik və sıyırıntılar


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
57) Qabarcığın yerində nə yaranır?

A) Qovuq və qovuqcu

B) Köpüşük və irincik

C) Lixenizasiya və pulcuq

D) Düyüncük və düyünlər

E) Xora və çapıq


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
58) Pulcuq (qabıq) nədir?

A) Qurumuş ekssudat

B) Dərinin dərin qüsuru

C) Buynuz lövhəciklərinin dəri səthindən tökülən hissəsi

D) Birləşdirici toxumanın yeni törəməsi

E) Dərinin səthi qüsuru


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
59) Qartmaq nədir?

A) Dəri şəklinin (cizgisinin) hamarlanması

B) Dəri qüsuru

C) Epidermisin buynuz təbəqəsinindan qopan hüceyrələr

D) Dəri şəklinin (cizgisinin) kəskin dəyişməsi

E) Qurumuş ekssudat


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
60) Eroziya (aşınma) nədir?

A) Qurumuş ekssudat

B) Dərinin səthi qüsuru

C) Dəri şəklinin kəskin dəyişməsi

D) Dərinin dərin qüsuru

E) Birləşdirici toxumanın yenitörəməsi


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
61) Xora nədir?

A) Dərinin dərin qüsuru

B) Qurumuş ekssudat

C) Epidermisin buynuz təbəqənindan ayrılmış hüceyrələr

D) Birləşdirici toxumanın yeni törəməsi

E) Dərinin səthi qüsuru


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
62) Çat nədir?

A) Dəri şəklinin kəskin dəyişməsi

B) Qurumuş ekssudat

C) Dərinin dairəvi qüsuru

D) Elastikliyin pozulması və ya dərinin xətti qüsuru

E) Birləşdirici toxumanın yenitörəməsi


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.
63) Sıyrıntı nədir?

A) Dəri şəklinin hamarlanması

B) Qurumuş ekssudat

C) Mexaniki zədələnmə nəticəsində dəri bütövlüyünün pozulması

D) Birləşdirici toxumanın yenitörəməsi

E) Dəri şəklinin dəyişməsi


Ədəbiyyat: Кожные и венерические болезни. Руководство для врачей. Под редакцией Ю.К.Скрипкина, М., Медицина, 1995, т.1.

Yüklə 1,15 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə