S. no branş adi malzeme adi


partikül ve 0,02 µ hava filtresi olmalıdırYüklə 56,6 Kb.
səhifə2/3
tarix11.12.2016
ölçüsü56,6 Kb.
1   2   3
4. Line üzerinde elastomerik pompaya yakın bölümde 1.2 µ partikül ve 0,02 µ hava filtresi olmalıdır.
5. Line üzerinde hastaya yakın bölümde akım düzenleyicisi olmalıdır.
6. Klempli olmalıdır.
7. Tek yönlü ve tek elle kullanılabilen kapaklı dolum valfi olmalıdır .
8. Ürün saatte 4 veya 5ml verecek ve en az 100 saat solusyon verme kapasitesinde olmalıdır.
9. Tek kullanımlık olmalıdır.
10. Az ya da çok doldurulabilme olanağı olup aynı pompa farklı ilaç protokolleri için kullanılabilir olmalıdır.

38

Anestezi

ENDOBRONŞİAL ÇİFT LÜMENLİ TÜP NO:35 SOL

1. Robertshaw tipi, steril, berrak, sağ veya sol bronş entübasyonuna uygun olmalıdır.
2. Trakeal düşük basınçlı pilot balonu renksiz, bronşial düşük basınçlı pilot balonu mavi olmalıdır. Balon noktaları ve tüp ucu radyoopak olmalıdır.
3. Stileli, x ray belirleyicili, doğru pozisyon için ilave kaf belirleyicileri olmalıdır.
4. Aspirasyon kateteri olmalıdır.
5. Standart konnektörle beraber 2 açılı birleşen parçalar; kapaklar, yumuşak ve aspirasyona uygun olmalıdır.
6. Plastikten yapılmış Y konnektör, konektör olmalıdır.
7. Disposable olmalıdır.

39

Anestezi

ENDOBRONŞİAL ÇİFT LÜMENLİ TÜP NO:37 SOL

40

Anestezi

ENDOBRONŞİAL ÇİFT LÜMENLİ TÜP NO:39 SAĞ

41

Anestezi

ENDOBRONŞİAL ÇİFT LÜMENLİ TÜP NO:39 SOL

42

Anestezi

ENDOBRONŞİAL ÇİFT LÜMENLİ TÜP NO:41 SAĞ

43

Anestezi

ENDOBRONŞİAL ÇİFT LÜMENLİ TÜP NO:41 SOL

44

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:2

1. Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Yarı oynar konnektörü bulunmalıdır.
5. Kaflı olmalı ve kafı düşük basınçlı olmalıdır.
6. Pilot balonun Valfi Luer şırınga uçlarıyla uyumlu olmalıdır.
7. Ucu atravmatik olmalıdır. Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır.
8. Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.
9. Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.
10. Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.
11. Silikonize olmalıdır.
12. Kaf tamamen indirildiğinde balon ile kaf birleşim bölgesinde yükseklik olmamalıdır.
13. Latex içermemeli, steril paketlerde ve disposable olmalıdır.
14. Tüp üzerinde markası, numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.
15. Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.
16. Uç dizaynı Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.
17. Tüp eğilimi olmalıdır.
18. Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.
19. Toplam 2.000 endotrakeal tüpe 1 adet kaf basıncı ölçer verilmelidir.
20. Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilmelidir.

45

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:2,5

46

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:3

47

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:3,5

48

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:4

49

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:4,5

50

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:5

51

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:5,5

52

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:6

53

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:6,5

54

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:7

55

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:7,5

56

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:8

57

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:8,5

58

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:9

59

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU NO:9,5

60

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:3

1. Entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüpler disposable olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Yarı oynar konnektörü bulunmalı.
5. Kaflı olmalı ve kafı düşük basınçlı olmalı(35 cm H2O’ u geçmemelidir).
6. Universal enjeksiyon portu olmalıdır.
7. Ucu atravmatik olmalıdır. Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır.
8. Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.
9. Esnek yapıya sahip olmalı,rijit olmamalı,kıvrılma ve katlanma yapmamalıdır.
10. Tekli steril paketlerde olmalıdır.
11. Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.
12. Tüp üzerinde markası, numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.
13. Latex içermemelidir.
14. Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.
15. Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.
16. Konnektörü çıkarılarak fiberoptik entubasyon için kullanılmalıdır.
17. Kaf tamamen indirildiğinde balon ile kaf birleşim bölgesinde yükseklik olmamalıdır.
18. Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilmelidir.

61

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:3,5

62

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:4

63

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:4,5

64

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:5

65

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:5,5

66

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:6

67

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:6,5

68

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:7

69

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:7,5

70

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:8

71

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:8,5

72

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONLU SPİRALLİ NO:9

73

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:2

1. Endotrakeal entübasyonda kullanılacak endotrakeal tüp olmalıdır.
2. Şeffaf olmalıdır.
3. PVC den yapılmış olmalıdır.
4. Yarı oynar konnektörü bulunmalı.
5. Ucu atravmatik olmalıdır.Tüp ucunda Murphy deliği bulunmalıdır
6. Bütün tüp boyunca süreklilik gösteren X-RAY işareti olmalıdır.
7. Tüp üzerinde ölçü çizgileri olmalıdır. .Entübasyondan sonra görünebilecek yerde tüp numarası bulunmalıdır.
8. Silikonize olmalıdır.
9. Latex içermemeli ve disposable olmalıdır.
10. Tek tek steril paketlerde olmalıdır.
11. Tüp üzerinde numarası bulunmalı ve kolay silinmemelidir.
12. Pozisyon çizgisi veya yerleştirme şeklini gösteren işaret bulunmalıdır.
13. Hem nazal hemde oral kullanıma uygun olmalıdır.
14. Uç dizaynı: Magill veya Murphy şeklinde olmalıdır.
15. Tüp eğilimi olmalıdır.
16. Konnektörü tüpten çok kolay ayrılmamalıdır.
17. Oda ısısında deforme olmamalıdır.
18. Hastanenin ihtiyacına göre istendiğinde numaralar arası değişiklik yapılabilmelidir.

74

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:2,5

75

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:3

76

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:3,5

77

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:4

78

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:4,5

79

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:5

80

Anestezi

ENDOTRAKEAL TÜP BALONSUZ NO:5,5

81

Anestezi

EPİDURAL KATATER SET 16 G

KANÜL
1. Toughy iğne 16 G olmalıdır. 80 – 90 mm boyunda olmalıdır.
2. İğne üstünde ponksiyon derinliğini gösteren 1’er cm’lik işaretler olmalıdır.
3. Epidural iğnenin arka uç kısmı, BOS gelişinin kontrolü için şeffaf olmalıdır.

KATETER
1. En az 90 cm uzunluğunda, 16 G toughy iğneden geçebilecek özellikte ve ucu kapalı yandan birden fazla delikli olmalıdır.


2. Kateter uç kısmı damar veya dokuda zedelenmeye yol açmayacak tipte olmalıdır. Dura travmatizasyonunu önlemek amacıyla özel yumuşak materyalden olmalı kalan kısmı ise rahat ilerletmek için uygun sertlikte olmalı.
3. Radyoopak özellikte olmalıdır.
4. Uzunluk işareti olmalıdır.
5. Kateterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı ara parça bulunmalıdır.
6. Kateter konnektörü bulunmalıdır.
7. Basınca dayanıklı yassı filtre bulunmalıdır.
8. En az 8-10 ml LOR enjektör olmalıdır.
9. Tüm malzemeler steril ve non pirojen olmalıdır.

82

Anestezi

EPİDURAL KATATER SET 18 G

KANÜL
1. Toughy iğne 18 G ve 80 – 90 mm boyunda olmalıdır.
2. İğne üstünde ponksiyon derinliğini gösteren 1’er cm’lik işaretler olmalıdır. Epidural iğnenin arka uç kısmı, BOS gelişinin kontrolü için şeffaf olmalıdır.
KATETER
1. En az 90 cm uzunluğunda, 18 G toughy iğneden geçebilecek özellikte ve ucu kapalı yandan birden fazla delikli olmalıdır.
2. Kateter uç kısmı damar veya dokuda zedelenmeye yol açmayacak yumuşaklıkta olmalı.
3. Radyoopak özellikte olmalıdır.
4. Kateter 5 cm den 15 cm ye kadar 1 cm ‘lik ara ile uzunluk işaretli olmalıdır.
5. Kateterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı ara parça bulunmalıdır.
6. Kateter konnektörü bulunmalı ve kilit sistemi açılmadan kateter konnektörden ayrılmamalıdır.
7. Basınca dayanıklı yassı filtre bulunmalıdır.
8. En az 8-10 ml LOR enjektör olmalıdır.
9. Tüm malzemeler steril ve non pirojen olmalıdır.

83

Anestezi

EPİDURAL KATATER SET 20 G

KANÜL
1. Toughy iğne 20 G olmalıdır. 80 – 90 mm boyunda olmalıdır.
2. İğne üstünde ponksiyon derinliğini gösteren 1’er cm’lik işaretler olmalıdır. Epidural iğnenin arka uç kısmı, BOS gelişinin kontrolü için şeffaf olmalıdır.
KATETER
1. En az 90 cm uzunluğunda, 20 G toughy iğneden geçebilecek özellikte ve ucu kapalı yandan birden fazla delikli olmalıdır.
2. Kateter uç kısmı damar veya dokuda zedelenmeye yol açmayacak yumuşaklıkta olmalı.
3. Radyoopak özellikte olmalıdır.
4. Kateter 5 cm den 15 cm ye kadar 1 cm ‘lik ara ile uzunluk işaretli olmalıdır.
5. Kateterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı ara parça bulunmalıdır.
6. Kateter konnektörü bulunmalı ve kilit sistemi açılmadan kateter konnektörden ayrılmamalıdır.
7. Basınca dayanıklı yassı filtre bulunmalıdır.
8. En az 8-10 ml LOR enjektör olmalıdır.
9. Tüm malzemeler steril ve non pirojen olmalıdır.

84

Anestezi

EPİDURAL SPİNAL KOMBİNE SET 16 G

1. Toughy iğnesi 16/18 G ve boyu 80-90 mm olmalıdır.
2. İğne üstünde ponksiyon derinliğini gösteren Aralıklar 1 cm lik işaretlerle belli olmalıdır.
3. Epidural iğnenin look bağlantısı ponksiyon kontrolü için şeffaf olmalıdır.
4. Epidural iğne kanatları sabit olmalıdır.
5. Kateter 100 cm(±%10) uzunluğunda, 20 G kalınlığında, polyamid ve radyopak olmalıdır.
6. Kateter işaretlemesi 5 cm den 15 cm ye kadar 1 cm ‘lik ara ile 15 cm ile 20 cm arası 5 cm ‘lik olmalıdır.
7. İğne boyu kateterde işaretli olmalıdır.
8. Kateterin uç kısmı dura travmatizasyonunu önlemek amacıyla özel yumuşak materyalden olmalıdır bu özellik belirtilmelidir.
9. Kateterin rahat yerleştirilebilmesi için yardımcı parça ve kateter konnektörü bulunmalıdır. Konnektör kateterden kilit sistemi açılmadan ayrılmamalıdır.
10. Bakteri filtresi bulunmalıdır.
11. Direnç kaybı yöntemine uygun enjektör bulunmalıdır.
12. Ambalaj yırtılmayacak şekilde ve içeriğinin sterilitesi bozulmadan açılabilir özellikte olmalıdır.
13. Steril olarak kullanıma hazır tekli paketlerde olmalı, paketler üzerinde üretim, son kullanma tarihi ve lot numarası bulunmalıdır.
14. Spinal iğne atravmatik (kalem uçlu) uçlu olmalıdır.
15. Spinal iğne epidural iğneye kilitlenmelidir.
16. Spinal iğne epidural iğneden en az 10 mm dışarı çıkmaldır.

85

Anestezi

EPİDURAL SPİNAL KOMBİNE SET 18 G

86

Anestezi

FLAKON VALFİ

1. Cam flakonlarla (markain flakon gibi) kullanıma uygun olmalı ve ucunda valf bulunmalıdır.
2. Valf iğne kullanmadan enjektörle giriş yapılabilmelidir.
3. ilaç flakonunda tedaviden arta kalan kısmının atılmasını engelleyen, temiz saklanmasını sağlayan hava almayan ve sıvıyı geri kaçırmayan mekanizması olmalıdır.
4. Flakona giren adaptör ilk kullanım sırasında çıkarılmak üzere kapakla korunmuş olmalı, paket açılırken adaptöre el değmemelidir.
5. İlaç ve kimyasallarla etkileşimli materyal içermemelidir.
6. Valfin dış kısmında enjektörün bağlanmasını sağlayan tam kapalı bir silikon yüzey olmalıdır.
7. Sağlık personeli ve hastanın enfeksiyon risklerini azaltmak üzere kapak, stoper ve iğne ihtiyacı duymadan kullanılabilmelidir.
8. Valfin iç hacmi 0,1 ml(±0,01)’den büyük olmamalı, böylece sıvıların valfin içerisinde birikim yapıp enfeksiyonlara kaynaklık etmesi engellenmelidir.
9. Paket açılırken valf yere düşme riski taşımamalıdır.
10. Steril kullanıma hazır tekli paketlerde olmalı ve paketler üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarası olmalıdır.

87

Anestezi

HASTA DEVRESİ ANESTEZİ (SOLUNUM) DEVRESİ BALONLU ERİŞKİN DİSPOSABLE

1. Solunum devreleri bir “Y” konnektör ile birleştirilmiş, inspiryum ve ekspiryum kolu olmak üzere iki adet solunum kolundan ve aşağıda özellikleri tarif edilen üçüncü bir koldan oluşmalıdır.
2. İnspiyum ve ekspiryum kolu bir uçta “Y” konnektör ile birleştirilebilmeli ve bu “Y” konnektör devreden kaçaksız ve sorunsuz olarak ayrılabilmelidir.
3. Her iki solunum kolu en az 160 cm en fazla 200 cm olmalıdır. Hortumların iç çapları 22 mm olmalıdır.
4. Her iki solunum kol ortasında birer adet su tutucu (water trap) içermelidir.
5. Devreler disposable olmalıdır.
6. Su tutucu “Y” konnektörde olduğu gibi devreye takılıp çıkarılabilir olmalıdır.
7. Su tutucular nem ve sıvıların solunum devresine kaçmasını engelleyen tek yönlü valf sistemi içermelidir. Ayrıca su tutucu içerisinde kalan sıvıların boşaltılması için bir sistem bulunmalıdır.
8. Üçüncü kol : anestezi balonu içeren 100 cm’den uzun 125 cm’den kısa olmalıdır. Anestezi balonu içermelidir. Balonlar hastanelerin taleplerine göre 1,5 ve 2 litrelik hacimlerde olmalıdır. Yine bu koldaki anestezi balonu devreden ayrılabilir ve tekrar takılabilir nitelikte olmalıdır.
9. Solunum kollarının anestezi cihazlarına eklendiği uçları universal ölçülerde olmalıdır. Bakteri filtresi vb kolayca takılabilir olmalıdır.
10. “Y” konnektör ucunda eklenip çıkarılabilen bir DİRSEK (ELBOW) bulunmalıdır.Eğilmeyen ve kolay kırılmayan malzemeden yapılmış olmalıdır. Dirsek luer lock porta sahip olmalıdır.
11. Solunum devresi Hastanelerde bulunan anestezi cihazlarına uygun olmalıdır.
12. Devre kaliteli, şeffaf PVC’den, veya Eva , PE(polietilen) yapılmış olmalı, kink yapmamalı,ezilmemeli, dış yüzeyi spiralli olmalı ve iç yüzeyi düz olmalıdır.
13. Tekli paketlerde olmalıdır.

88

Anestezi

HASTA DEVRESİ ANESTEZİ (SOLUNUM) DEVRESİ BALONLU PEDİATRİK DİSPOSABLE

1. Solunum devreleri bir “Y” konnektör ile birleştirilmiş, inspiryum ve ekspiryum kolu olmak üzere iki adet solunum kolundan ve aşağıda özellikleri tarif edilen üçüncü bir koldan oluşmalıdır.
2. İnspiyum ve ekspiryum kolu bir uçta “Y” konnektör ile birleştirilebilmeli ve bu “Y” konnektör devreden kaçaksız ve sorunsuz olarak ayrılabilmelidir.
3. Devreler disposable olmalıdır.
4. Her iki solunum kol ortasında birer adet su tutucu (water trap) içermelidir.
5. Su tutucu “Y” konnektörde olduğu gibi devreye takılıp çıkarılabilir olmalıdır.
6. Su tutucular nem ve sıvıların solunum devresine kaçmasını engelleyen tek yönlü valv sistemi içermelidir. Ayrıca su tutucu içerisinde kalan sıvıların boşaltılması için bir sistem bulunmalıdır.
7. Anestezi balonu içermelidir. Balonlar hastanelerin taleplerine göre 0,5 – 1 litrelik hacimlerde olmalıdır. Yine bu koldaki anestezi balonu devreden ayrılabilir ve tekrar takılabilir nitelikte olmalıdır.


Yüklə 56,6 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə