S Ü p e r a ğ a çYüklə 1,08 Mb.
Pdf görüntüsü
tarix04.07.2017
ölçüsü1,08 Mb.

S Ü P E R   A Ğ A Ç

▀   d i k i m   v e   b a k ı m   ▀   k u l l a n ı m   ▀   ö z e l l i k l e r   ▀   d e ğ e r 

P

aulo


wnia nın gelec

inden bir parça olmak ist

erseniz, bir düşünün!

Bulgaristan, Plovdiv, cep +359 888 698 010, +359 896 868 080

 www.paulownia.bg • www.velboy.com

Olağanüstü hızlı büyüyor

Yüksek kaliteli kereste

Ekolojik önem

g e l e c e ğ i n   a ğ a c ı

8 yıllık plantasyonPaulownia ağacının 

tarihçesi

Paulownia ağacının anavatanı Çin dir. Eski za-

manlarda bu harika ağacın insanların kullandığına 

dair ispat eden en erken belge ve kayıtlar 2600 yıl 

evvelindendir. 

Japonya da bu ağacın kullanımı M.Ö.200 yılın-

dan beridir ve belli bir anlamda ulusal geleneği 

olmuştur. 

Bu ülkelerde Paulownia o kadar tarih ve hayat 

ile bağlıdır ki resmi politika hayatının bir parçası 

bile olmuştur. Estetik ve sembolleri seven Japonlar 

Paulownia yı başbakanlığın arması olarak seçmiş-

ler. Paulownia Doğan Güneş Nişanı üzerinde de 

bulunmakta, bu nişan  ülkeye katkıda bulunan 

kişilere 1875 yılında ilk kez verilmeye başlamış ve 

ayrıca 500 lük madeni Japon yeni üzerinde de yine 

Paulownia vardır. Tüm bunlar Japon halkı için Pau-

lownia ne kadar büyük önem taşıdığını kesinlikle 

ifade eder. 

Çin de Paulownia toplam 2.5 milyon hektar 

yüzölçümü üzerinde yetiştirilir, bunlardan 1.3 mil-

yon hektar üzerinde kombine yetiştirme uygulanır: 

Paulownia sıraları arasında pamuk, mısır, çay v.s. 

gibi diğer kültürel bitkiler dikilir. 

Belki, Paulownia nın fotoğraflarına bakarken, 

eviniz yakınındaki küçük parkta benzer yaprak gör-

müşsünüzdür veya şehir parklarında ince parlak çi-

çeklerine hayran kalmışsınızdır? Büyük bir ihtimalle 

Paulownia görmüşsünüzdür. Sadece bu ağacın 

sıradan bir tür ağaç olmadığını bilmiyorsunuz : bu 

Harika Ağaçtır, birkaç kültürün geçmişini kendisin-

de toplamış olup aynı anda Geleceğin Ağacıdır, ve 

özellikleri hakkında daha çok öğrenmemiz gereken 

şeyler vardır.Paulownia ağacın özellikleri

Paulownia sadece çok sayıda olan egzotik bir 

ağaç değildir. O kadar çok alanlarda farklı kısımları 

kullanılır ki bir şey kaçırmadan 

hepsini zor sayarız. Kereste, 

yaprak, çiçek - tüm bunların 

faydalanabileceğimiz özelliklere 

sahiptir.

1. başka ağaç türleri ile kar-

şılaştırılmaz: 7-8 yıl içersinde 1 

m3 .  Olağanüstü hızlı büyümesi 

ile bu ağaç ekolojistler 

için küçük bir zengin-

liktir. Keşif edilenlere 

göre, çok hızlı gelişen 

kök sistemi ile Paulow-

nia erozyon tehlikesi 

olan bölgelere dikil-

mek için olağanüstü 

uygundur. Bu çoktan 

beri bazı ülkelerde 

devamlı uygulanır,  örneği erozyon 

devamlı sorun olan  ABD. Yanan 

ormanları yerine tekrar ormanlaş-

tırmak için Paulownia çok uygun-

dur çünkü belli avantajları ile yanı 

sıra yaprak 

dökümün-


den sonra  

büyük mik-

tarda yap-

rak kitlesi 

zarar gören 

topraklara 

hızlı ve 

doğal yeşil 

gübreleme 

sağlar.


Tabii ki , Paulownia nın sıra dışı 

özellikleri çoktan beri park ve bah-

çeler için mutlaka bulunması gere-

kir ağaç türü yapmıştır, sadece Asya 

için değil, ABD ve Avrupa için de. 

Yıllarca beklemek gerekmeksizin 

hızla büyüyen çok iri yaprakları ve 

toplu halde büyük dalları dinlen-

me yerlerinde kalın gölge sağlar; 

böylece Paulownia parkları büyük 

şehirlerin sıcaklığı ve tozu içersinde 

hoş serin gölgelikler oluşturur.

Paulownia ağacının tarihçesi

40 yıllık üzerinde meşe ve 5 yıllık Paulownia kesimi

Paulownia ağacı Pa-

ulowniaceae ailesinden tek 

hızlı büyüyen ağaç türüdür. 

Paulownia cinsi benzer 

özellikleri olan  20`nin 

üzerinde ağaç türü içerir

bundan dolayı bu ağaçlar 

Paulownia genel  ismi ile 

adlandırılmıştır.

Paulownia türleri:

P. australis

P. catalpifolia

P. coreana

P. duclouxii

P. elongata

P. fargesii

P. fortunei

P. glabrata

P. grandifolia

P. imperialis

P. kawakamii

P. lilacina

P. longifolia

P. meridionalis

P. mikado

P. recurva

P. rehderiana

P. shensiensis

P. silvestrii

P. taiwaniana

P. thyrsoidea

P. tomentosa

P. viscosa


2. Ağaç strüktürünün güzelliği en pahalı ve eg-

zotik ahşaplara benzer, geleceğin mobilyaları için 

yeni tanınmayan boyutlar açar. Nodüller hemen 

hemen yoktur.

3. Sağlamlık: Yumuşak ancak  olağanüstü elastik 

ve  bükülmeye dayanaklıdır.

4. Ağırlık: Şimdilik en hafif diye kabul edilen Bal-

sa ağacından Paulownia daha da hafiftir. Paulownia 

nın kerestesi  hem hafif hem sıra dışı sağlamadır. Bu 

oran önemli olan durumlar için mükemmel kom-

binasyondur. Kerestenin ortalama ağırlığı 208-300 

kg/m3 dir. Yüksek sağlamlık/ağırlık oranı sayesinde 

Paulownia kerestesi gemi, uçak, sörf tahtası, kara-

van v.s. yapımında eşsizdir. Her  türlü işleme kolay-

ca yapılır. Sağlam, düz ve defosuz olmasından do-

layı inşaat sektöründe, mobilyacılık endüstrisinde , 

kaplama, lambri, oyuncak, ambalaj v.s. yapımında 

çok tercih edilen hammaddedir. Kerestesi inanıl-

maz rezonansa sahiptir, bu sebebi ile müzik aletleri 

yapımı, konser salonları ve ses kayıt stüdyoları dö-

şenmesi  için aranır ve yüksek oranda değer verilir.

5. Paulownia çivi ve vidaları iyi tutar ve yönlen-

dirme deliklerinin açılmasına gerek kalmaz. Örneğin, 

sarı kavak ve beyaz çam Paulownia ya göre daha 

yüksek yaralanma oranı 

gösterir. Düz kafalı vi-

dalar düzey seviyesinde 

takılabilir ve detayın 

tam kenarında olsa 

da ağaç eti çatlamaz. 

Ahşap oymacılığı için 

mükemmeldir.

6. Yangına karşı dayanaklık: çam kerestesine göre 

iki kat daha yüksek derecede yanar (400 C°). Eski za-

manlarda Japonlar yangın durumunda  kimonoları-

nın yanmasını önlemek için gardroplarını Paulownia 

dan yaparmış.

7. Yüksek oranda tanin içeriğinden dolayı keres-

tesi ağaçkurdu, termit ve diğer haşarata karşı çok 

dayanıklıdır.

8. Milyarlarca hava gözenekleri sayesinde diğer 

kereste ile karşılaştırılmaz bir şekilde Paulownia ola-

ğanüstü ısı ve gürültü izolasyon   materyali oluşturur. 

Bu özellikleri ile sauna, prefabrik ev, taban kaplama 

ve lambri yapımında çok değerlidir.

9. Neme karşı dayanıklılık: Paulow-

nia çok zor su çeker, bundan dolayı 

renk verici ahşap koruyucu veya cila 

uygulanmasında çok ekonomiktir. 

Hava durumu etkisine bırakılan Pa-

ulownia dan yapılan detay deforme 

olmaz ve boyutlarını değiştirmez. Bu 

özelliğinden dolayı kereste çürümez.

Paulownia ağacın özellikleri

Meşe

PaulowniaPaulownia

10. Yaprakları sıkça hayvan yemi olarak kulla-

nılır (inek, koyun, keçi v.s.). Besin değeri yoncanın 

değerine yakındır. Yeşil olarak %20 ve güz dökü-

münden sonra yaklaşık %12 protein içerir. Değerli 

mikro elemanlarla zengindir. Öğütülme oranı %60 

dır. Boyut olarak 75 cm çapına kadar varır ve en iyi 

oksijen “fabrikalarıdır”. Bir  Paulownia ağacı yaprak-

ları yılda ortalama 22 kg karbon diyoksit emer ve 

6 kg oksijen boşaltır  ve bu şekilde yüzlerce metre 

küp hava temizler. Bunun çok yüksek ekolojik de-

ğeri vardır. Çin de Paulownia yaprakları ilaç üretim 

sanayisinde kullanılır  ve tifo, kara ciğer hastalık-

ları, bronşit v.s. hastalıklarına karşı ilaç üretiminde 

kullanılır. Yapraklar iri olduğundan gölge yaparlar 

ve toprağın neminin korunmasını sağlarlar ve bu 

şekilde birlikte yetişen bitkiler için iyi mikro koşullar 

sağlar. Yaprak dökümünden   sonra yaprak kitlesi 

toprağı gübreler, azot ile zenginleştirir ve yapısını 

iyileştirir. Bu şekilde Paulownia ile birlikte yetişti-

rilen bitki türleri için daha uygun yapar ve daha 

yüksek verimliliğe yol açar (tabii, eğer hayvan yemi 

için toplanılmazsa).

11. Çiçeklerinin kullanımı: Çiçeklerin güzelliği, 

renkleri ve kokusu arıları çeker ve bu da arıcılığın 

gelişmesini sağlar. Bu çiçeklerden elde edilen bal 

çok açık renkli olup ve özellikler açısından akasya 

balından daha çok üstündür. Özellikle üst solunum 

yolları, ak ciğer sorunlarında da olduğu gibi sindi-

rim sistemine de çok faydalıdır. Çay ve şurup olarak 

kullanılan çiçekler kara ciğer, safra kesesi, dalak 

hastalıkları ve bronşit tedavisinde kullanılır. Son 

zamanlarda çiçekler yoğun olarak parfüm, aroma 

verici ve diğer kozmetik ürünlerin üretiminde kulla-

nılmaktadır. 

12. Enerji hammaddesi olarak kullanımı: En-

düstride yanı sıra Paulownia enerji sanayisinde 

granüle odun üretiminde (tamamen otomatik yakıt 

verme ve yakma işlemli kazan ve şömineler için 

katı yakıt) ve alternatif geri dönüşümlü biyoyakıt 

hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Bu amaçla 

gövdesi ile dal ve yaprakları kullanılır. Granül odun 

ayrı binaları ve daireleri ısıtan küçük kazanlar için 

kullanılır, ayrıca büyük tesisler ve elektrik santralle-

rinde de kullanılır. 

Paulownia nın diğer kullanım şekli biyo etanol 

üretiminde  hammadde olaraktır. Amerikan bilim 

adamları, termokimyevi ve biyoteknolojik yöntem-

lerin  kombine kullanılmasına dayanarak  yeni tek-

noloji geliştirmişlerdir; bu teknoloji ile bir ton kuru 

keresteden 511 litre etanol elde edilmektedir.  Bu 

da Paulownia yı “petrol kuyusu” adlandırmak için 

sebeplerden birisidir. 

Biyoyakıt olarak Paulownia nın avantajları pek 

çoktur: 


• İnsan gıdası niteliğinde olan bitki türlerinin  bu 

amaçla kullanılmaktan serbest kalırlar.

• Paulownia nın zayıf ve kumlu topraklarda 

yetişme yeteneğinden dolayı gıda ihtiyaçları için 

kullanılan verimli toprağın kullanılmasına gerek 

kalmaz. 


• Paulownia plantasyonları için çok büyük ba-

kım ve yetiştirme masrafları gerekmez. 

• Ağacın tekrar dikilmesine gerek yok.  Her bir 

kesimden sonra kendisini yeniler. Kökü yaklaşık 70 

yıl hayatta kalır ve 4 ile 8-9 sekiz yıllık dönem  yeni-

lenebilir. 

• Gövdesi yılın her bir zamanında kesilebilir, di-

ğer türlerde olduğu gibi mevsime ve kısa toplama 

sürelerine bağlı değildir.

Kişisel gözlemler

Kesilmiş Paulownia plantasyonu

Öğütülmek için Paulownia yaprakları

Yenilenmiş Paulownia

6 ay kesildikten sonra

5 yıl kesildikten sonra


 

 

Kişisel gözlemler

İlk başta Paulownia ağaçların 

yetiştirmekten büyük bir memnu-

niyet duyulduğunu ifade etmek 

isteriz.

Bu ağaçlara ne kadar daha faz-

la bakım sağlanırsa o kadar daha 

hızlı büyürler. Genç bir Paulownia 

ağacını sadece birkaç ayın içersine 

upuzun uzamasını seyretmek ger-

çekten zevk vericidir. 

Yaz aylarında, büyümeye uygun 

koşullarda, ağaç 6 m yüksekliğine 

varabilir , Paulownia türüne bağlı 

olarak daha da fazla uzayabilir.    Bi-

linen şu ki bu ağaç tamamen yetiş-

kin haline sadece 8-10 yıl içerisinde 

varabilir  ve bu  süre içersinde 1m3 

kereste verebilir. 

2 yıl üzerinde olan ağaçların 

kuruluğa karşı yüksek direnci, 

toprağın içeriğine karşı pek titiz 

olmayışı ve geniş sıcaklık bandında 

yaşayabilmesi (-25  +450C) Paulow-

nia türlerinden ağaçları dünya pa-

zarında çok aranılan yapmaktadır.Paulownia plantasyonları  

kurulması

Başlamadan evvel birkaç esas 

bilinmesi gerekir. 

Toprak. Ağaç toprağa karşı titiz 

değil, yeter ki gözenekli olsun, killi 

olmasın ve üzerinde su oturmayıp 

kolayca drene olsun. Toprak örtüsü-

nün kalınlığı en az 1,5 m olmalıdır. 

Taş varsa büyük de olsalar sorun 

değil, yeter ki ağacın altında daha 

yüksek düzeyde kaya olmasın. Bu 

ağacın gelişimini durdurur. Pau-

lownia asitli toprak sevmez, pH 5.5 

üzerinde olmalıdır. 

Su. Paulownia yüksek toprak 

altı suları sevmez. Bunlar 1,5 m ‘den 

daha yüksek olmayan düzeyde 

olmalıdır.  1. Arazinin hazırlanması 

Uygun arazinin seçilmesinden sonra  toprak 

sürme ve diskleme yolu ile hazırlanırsa iyi olur. 60 

cm çapında matkap kullanılırsa ve fidan çukurları-

nın derinliği 60-100 cm ise tarla sürülmeyebilir. 

2. Dikme şemaları  

Dikmeyi programlarken çalışılacak makinelerin 

büyüklüğü dikkate alınmalıdır (traktör, orak ma-

kinesi, sistern). Fidelerin dikilmesi plantasyonun 

kullanım amacına bağlıdır. Paulownia  kereste üre-

timi amacı ile yetiştirilecekse, var olan yüz ölçüm 

çok fazla değilse, mevcut araziden azami verimlilik 

elde etmek için en uygun şema 3/3 m dir, bu da 

dekar başına yaklaşık 105 ağaçtır. Fakat bu şemada 

dördüncü yılda ağaçların her iki de bir ağaç satranç 

tahtası şeklinde kesilmesi gerekir çünkü bir birine 

engel olmaya başlarlar.  Bir daha dört yıldan sonra 

ormanınızda 1/2 sekiz yıllık ağaç ve 1/2 dört yıllık 

ağacınız olacaktır (dördüncü yıldaki kesilenler yeni-

lenmiştir). Bu durumda sekiz yıllık ağaçlar kesilir ve 

aynı şekilde devam edilir. Bu şekilde her dört yılda 

bir sekiz yıllık ağaçlardan ürünler toplamaya başla-

nılır. Bu şemanın dezavantajı , her iki de bir ağacın 

kesilmesi sırasında komşu ağaçları kırmamak için 

dikkat edilmesi gerekir ve bu toplama işlemini ya-

vaşlatır. 

Diğer popüler dikme şemaları 4/4 m - 63 adet/

dekar;   5/4 m - 50 adet/dekar;  5/5 m - 40 adet/

dekar. Tüm bu varyantlarda ağaçların toplanması 

sekizinci ve dokuzuncu  yılın arasında komple kesil-

me yolu ile yapılır. 

Paulownia  biyoyakıt üretimi amacı ile yetiştiri-

lecekse, 2/0,5 m veya 1/1 m şemasında bir dekarda 

1000 adet dikilir.

Paulownia plantasyonları kurulması 

18.05.2010

21.06.2010

11.07.2010

23.08.2010

30.09.2010

19.11.2010

15.04.2010


3. Dikim 

Fidanların dikilmesi Kasım ayından Nisan sonu-

na kadar yapılır. Paulownia  fideleri Nisan sonun-

dan Ağustos başına kadar dikilir. 

Bundan sonra işaretleme ve fidan çukuru yapı-

lır. Bu amaçla 60 cm çapında matkap tekniği kul-

lanılır. Çukur derinliği 1 m’ye kadar varabilir. Fakat 

fidanlar  tam dibine yerleştirilmez. Alt toprak ve 

hayvani gübre ile karıştırılır, sonra karışımının ya-

rısı, derinliği 30-40 cm oluncaya kadar çukura geri 

doldurulur ve bundan sonra 

fidan dikilir. Bu şekilde fidan 

altında yumuşak ve besine 

zengin yatak oluşturularak 

genç köklerin hızla gelişmesi 

sağlanır.4. Sulama

Birinci ve ikinci yılda 

küçük ağaçların bakılmasın-

da sulama çok önemlidir. Bu 

süreden sonra kök sistemi 

güçlü gelişir, toprak altı 

sulara ulaşır ve artı sulamaya gerek kalmaz. Küçük 

ağaçların sulaması en kolay damla sulama sistemi 

ile yapılır. Eğer böyle bir imkan yoksa su arkları ya-

pılır. Bir ağacın haftada 1-2 kez sulama ile getirilen 

50 litre suya ihtiyacı vardır. Eğer Terawet kullanılırsa 

sulama ihtiyacı yarıya düşer. 

İlk başta zararlı otlarla mücadele en büyük so-

rundur. Makinelerle ilaçlama veya elle mücadele 

seçimi tamamen size  aittir. 

Paulownia büyüdükçe her yıl daha az sulamaya 

ve gübrelemeye ihtiyacı olduğunu zevkle görecek-

siniz. 


İlk baharda ve yazın başında bazı haşarat , özel-

likle tırtıl, Paulownia ya saldırabilir. Bu olsa da mü-

cadelesi zor değil. Tırtırlardan kurtulmak tavsiyesini 

her bir zirai mücadele biriminden alabilirsiniz.  

Kerestecilik amacıyla ağaç yetiştirilmesinde düz 

gövde elde etmek için yanlardan büyüyen dallar kı-

rılır. Yeşil iken yaprakların kırılması sırasında dikkat 

edilmesi gerekir çünkü gövdede incitme izleri olu-

şur. Bu birkaç esas kuralların uygulanması yüksek 

düz ağaç yetiştirmesini sağlar ve bunları yetiştiren 

her bir çiftçi gurur duyar.

İlk yılda ne kadar daha fazla 

çaba gösterirseniz takip eden 

yıllarda o kadar daha iyi sonuç-

lar elde edeceksiniz.

Paulownia  geniş yapraklı 

yumuşak keresteli bir ağaçtır. 

Cila yapıldığında gözü eşsizce zevklendiren sedef 

parlaklığı kazanır. Çok hızlı büyümesine rağmen ke-

restenin çizgileri çok estetik ve düzgündür. Paulow-

Dikim şemaları

6 aylık plantasyon

Dikim materyali


nia  üzerine problemsiz renk verici ahşap koruyucu 

uygulanır ve uygun tonlama seçiminde kolayca 

maun, ceviz veya bademe benzetilir.

 Ağırlık 

Ortalama ağırlığı 208 den 282 kg / m3 tür.  Pa-

ulownia nın kerestesi meşe kerestesinden (850 kg 

/ m3) yaklaşık dört katı  ve çam kerestesinden (482 

kg / m3) yaklaşık yarı katı daha hafiftir.

 Sağlamlık 

Paulownia ağaç türlerinden sağlamlık ve ağırlık 

açısından en yüksek oranlarından birisine sahiptir.

Paulownia nın kopma modülü 

MOR 843 kg / cm2 dir.

 Çekmezlik 

Açık havada kuruması en az 30 gün sürer. Nem 

oranı %10 dan %12 ye kadar düşünceye kadar ke-

resteler yüksek derecede en az 24 saat fırınlanabilir. 

Kurutma bittikten  sonra kerestelerde bükülme 

tespit edilmez. Yeşil durumundan fırında kurutma 

durumuna getirmekte çekme katsayısı sadece eni-

ne %2,2 ve boyuna %4,0 tür.

 Değer 


Dünya piyasasında 1 m3 Paulownia kerestesi 

işleme şekline bağlı olarak 200$ dan 800$ kadar 

fiyatlarda satılmaktadır. Çam kerestesinden daha 

düşük olmayan fiyatlar beklenir.

Paulownia kerestesinin teknik özellikleri

Paulownia kerestesinin teknik özellikleri

8 yıllık plantasyon

5 yıllık plantasyon

Lambri


8 yıllık Paulownia ‘dan kesit

Kg gaz/1000 ton kuru maddede zararlı maddeler emisyonu:*

Zararlı gazlar

Paulownia

Kömür 

Petrol


SO

0

1750277

NO

01550

5250


CO

0

70

CH

40

7

0CO

2

187550

775


Diğer zararlı maddeler

0

1402800

*Emisyon verileri USDOE’nin NREL den çıkarılmıştır.Biz gördük, denedik ve tartışılmaz avantajlarından emin olduk-

PAULOWNİA GELECEĞİN AĞACIDIR!

ÖNCÜ OLUNUZ!

YEŞİL OLSUN!

KOLAYDIR! 

BİZE KATILINIZ!

Bu gün az insan Paulownia yı tanır, bu arada tüm dünyada tüccarlar 

ve üreticiler bu harika ağacın kerestesini satın alırlar. Görüşümüze göre 

yakın gelecekte Paulownia kerestecilik ve mobilya endüstrisinde yeni 

yönler başlatacak ve alternatif enerji kaynakları programlarının temelini 

oluşturacaktır.Kataloq: documents
documents -> Исследование диагностических моделей по Пону и Коркхаузу
documents -> 3 пародонтологическая хирургия
documents -> Hemoglobinin yenidoğanda yapim azliğina bağli anemiler
documents -> Q ə r a r Azərbaycan Respublikası adından
documents -> Ubutumire uniib iratumiye abantu, imigwi y'abantu canke amashirahamwe bose bipfuza gushikiriza inkuru hamwe/canke ivyandiko bijanye n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu hamwe n'ayandi mabi yose vyakozwe I Burundi guhera mu kwezi kwa Ndamukiza
documents -> Videotherapy Video: Cool Runnings Sixth Grade
documents -> Guidelines on methods for calculating contributions to dgs
documents -> Document Outline form monthly ret cont
documents -> Şİrvan şƏHƏr məRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ Kİtabxana sistemi
documents -> İnsan hüquq müdafiəçilərinin vəziyyəti üzrə Xüsusi Məruzəçi

Yüklə 1,08 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə