Saatlı və Sabirabad sakinləri pulsuz müayinə olundu 3 atu rəhbərliyi imtahanlara nəzarət edəcək heyət üzvləri ilə görüşüb Akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının


ATU rəhbərliyi imtahanlara nəzarətYüklə 12,62 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə3/4
tarix08.12.2016
ölçüsü12,62 Mb.
1   2   3   4

ATU rəhbərliyi imtahanlara nəzarət 

edəcək heyət üzvləri ilə görüşüb

Aprelin 24 Argentinanın Quilmes Milli 

Universitetinin rektoru Azərbaycan 

Tibb Universitetində olub

u

Aprelin 25-də dünyanın bir çox ölkələrində qeyri-adi bir bayramı – Beynəlxalq DNT 

Gününü qeyd edirlər. Bu tarixin seçilməsi 1953-cü 

il aprelin 25-də “Nature” jurnalında Ceyms Uotson, 

Frensis Krikin, Moris Uilkins, Rozalind Franklin və 

onların həmkarlarının molekulun DNT strukturunun 

tədqiqinin nəticələri barədə elmi məqalələrini dərc 

etmələri ilə bağlıdır. Həmin hadisədən 50 il sonra – 

2003-cü il aprelin 25-də “İnsan genomu” layihəsinin 

tezliklə başa çatacağı bildirilib. Genom üzərində 

araşdırma davam etsə də, layihə ilə bağlı əsas iş sona 

çatıb. İnsan genlərinin quruluşunun müəyyən edilməsi 

səhiyyənin inkişafında mühüm amildir.

ABŞ-ın Milli İnsan Genomu Araşdırma İnsti-

tutu (Merilend ştatının Betesda şəhərinin Milli 

Səhiyyə İnstitutunun bölməsi) 2003-cü ildən etibarən 

Beynəlxalq DNT Gününə həsr edilən tədbirlərin təşkili 

ilə məşğul olur.

Aprelin 25-i Beynəlxalq 

DNT Günüdür


http://www.amu.edu.az

30 aprel  2015-ci il

6Pediatriya  fakültəsinin  Tələbə  Elmi 

Cəmiyyətinin  41-ci  elmi  konfransı  olub. 

Pediatriya  bölməsi  üzrə  konfrans  ATU-nin 

Tədris  Terapevtik  Klinikasında,  nəzəri  təbabət 

bölməsi  üzrə    konfrans  isə  patoloji  fiziologiya 

kafedrasında keçirilib.  

Pediatriya 

bölməsi 

üzrə  konfransı  fakültənin 

dekanı, 

dosent 


Nəriman 

Nağıyev  açaraq  Tələbə  Elmi 

Cəmiyyətinin 

tələbələrin 

karyeranızda  mühüm  rol 

oynadığını  deyib:  “Siz  hələ 

gənc  ikən  tədrislə  yanaşı, 

elmi 


tədqiqat 

işlərinə 

maraq  göstərir,  Tələbə  Elmi 

Cəmiyyətinin  işində  aktiv 

iştirak  edirsiniz.  Müəllimlərinizin,  müasir 

alimlərin  böyük  əksəriyyətinin  keçdiyi  bu 

yolu  gələcəkdə  uğurla  davam  etdirəcəyinizə 

inanırıq”. 

Universitetimizdə  1932-ci  ildən  fəaliyyət 

göstərən  Tələbə  Elmi  Cəmiyyətinin  işinə 

hörmətli  rektorumuz  akademik  Əhliman 

Əmiraslanovun    xüsusi  diqqət  ayırdığını 

bildirən  fakültə  dekanı    tələbələrimizin  uzun 

illərdir  ki,  beynəlxalq  konfranslara  qatıldığını, 

eyni  zamanda  rektorun  qayğısı  sayəsində 

universitetimizin  beynəlxalq  konfranslara  da 

ev  sahibliyi  etdiyini  vurğulayıb.  Qeyd  edib 

ki,  keçən  il  ilk  dəfə  olaraq  universitetimizdə 

beynəlxalq tələbə elmi cəmiyyətinin konfransı 

keçirilib və bu il də keçirilməsi nəzərdə tutulub. 

O,  çıxışında  uzun  illərdir  ki,  ATU-da  Tələbə 

Elmi  Cəmiyyətinə  rəhbərlik  edən  professor 

Amalya  xanım  Əyyubovanın  bu  sahədəki 

xidmətlərini  də  yüksək  qiymətləndirib  və 

konfransın işinə uğurlar arzulayıb. 

Sonra  konfransın  işini  fakültə  üzrə  Tələbə 

Elmi  Cəmiyyətinin  sədri,  VI  kurs  tələbəsi 

Könül  Novruzova  davam  etdirərək  pediatriya 

bölməsi  üzrə  9  məruzənin  dinləniləcəyini, 

həmin 


məruzələrdən 

3-nün 


diplomla, 

qalanlarının  sertifikatla 

təltif  olunacağını  bil-

dirib. 


Münsiflər 

heyətinin 

rəyinə  əsasən  Fatma 

Həsə nova,  Adilə  Nəbi-

yeva,  Aytən  Hacıyeva, 

Nərmin  Zeynalova,  Na-

ilə  Musayeva  və  Rza 

Xavər  dolğun  çıxışları 

ilə fərqlənərək diplomla 

təltif olunublar. 

Nəzəri  təbabət  bölməsinin  konfransını  isə 

Fakültə  Tələbə  Elmi  Cəmiy yətinin  rəhbəri, 

professor Məmməd Əliyev açıb. 

Nəzəri  təbabətin  aktual  problemlərinə 

aid  maraqlı  məruzələr  dinlənilib.  Məruzəçi 

tələbələrdən  Aygül  Məmmədova,  Turanə 

Məmmədova, 

Fərrux 


Sadıxov, 

Şəlalə 


Osmanlı,  Səmra  Bağırova,  Nərmin  İbadlı, 

Gözəl Mirzəyeva, Sevinc Əzimova və Esmira 

Paşayeva diploma layiq görülüblər. 

A.KAMRANOĞLUTibbi-profilaktika  və tibbi-biologiya 

fakültəsi 

Tələbə  Elmi  Cəmiyyətinin 

39-cu  konfransı  keçiri-

lib.  Konfrans  öz  işini  3 

bölmədə davam etdirib.

Gigiyena 

bölməsində 

məruzə dinlənilib. 

Münsiflər  heyətində  2 

professor,  3  dosent  iş-

tirak  edib.  Daha  çox 

bal  toplayan  məruzəçi 

tələbələrdən 

Əzizə 

Quluzadə,  Hacı  Mustafazadə, Fərdi Dadaşov, Mehriban İsrafi-

lova,  Vüqar  Əlizadə  və  Ülviyyə 

Abdullayeva 

diploma 


layiq 

görülüblər.  

Mikrobiologiya,  immuniogiya 

və epidemiologiya bölməsi üzrə 

5  məruzə  dinlənilib.  Məruzəçi 

tələbələrdən 

Aytən 

Məm-


mə dova,  Fariz  Mahmudlu  və 

Həmzalı Nərminə diplomla təltif 

olunublar.

Bu bölmənin münsiflər heyə tində 

AMEA-nın  müxbir  üzvü,  profes-

sor  Z.Qarayev,  ə.e.x.,  professor 

İ.Ağayev,  digər  3  professor  və  1 

dosent fəaliyyət göstərib.

Tibbi-biologiya bölməsi üzrə isə 4 

məruzə  dinlənilib.  Məruzəçilərdən 

Lalə 

Şabanova, V.Qurbanov 

və  A.İsmayılova  diploma  layiq 

görülüblər. 

Münsiflər heyətini 3 professor, 1 

do sent təmsil edib. 

Konfransın  açılışını  və  bağlanı-

şını fakültə dekanı A.Məmmədov 

aparıb.  Konfransın  bütün  böl-

mələrində  tələbələr  sədr  kimi 

fəaliyyət  göstəriblər.  Yekunda 

müzakirələr  zamanı  konfran-

sda 


dinlənilmiş 

mövzu la rın 

elmi  aktuallığı,  təcrübi  əhəmiy-

yəti,  tələbələrin  sərbəst  məruzə 

etmələri, 

müasir 


illüstrasiya 

təminatı  və  diskussiyalarda  mü əl-

lim və tələbələrin aktiv iştirakı qeyd 

edilib. 


Hər üç bölmədə digər məruzəçilə-

rə sertifikatlar təqdim edilib.Q.ABDULLAYEVII  müalicə-profilaktika fa kül təsinin  Tələbə  Elmi 

Cəmiyyətinin  konfransı  ke-

çirildi. 

TEC-ə  olan  marağı  və 

elmi  işlərin  sayını  nəzərə 

alaraq  fakültə  elmi  konf-

ransı “Terapiya bölməsi” və 

“Terapiya  və  nəzəri  biliklər 

bölməsi”  olmaqla  2  ayrı 

tədbir    şəklində  təşkil  edil-

di.  Terapiya  bölməsi  üzrə 

fakültə  elmi  konfransı  psi-

xiatriya  kafedrasında  keçi-

rildi.  Konfransı  fakültənin 

dekanı, dosent Taryel İsma-

yılov  açdı.  Konfransda  10 

elmi iş dinlənildi. Hər elmi iş 

münsiflər  heyəti  tərəfindən 

qiymətləndirildi.  Münsiflərin 

qiymətləndirilməsinə  əsa-

sən  I  yerə  II  MPF-nin  339

b

 qrup  tələbəsi  Sadəddinli 

Nuran,  I  MPF-nin  141

a

 

qrup  tələbələri  İsmayılova Nərmin  və  Şirinova  Nigar 

layiq  görüldülər.  Onların 

hazırladıqları 

“Energetik 

içkilərin  insan  psixologiya-

sına təsiri” adlı elmi məruzə 

hamı  tərəfindən  maraqla 

dinlənildi.  İkinci  yerə  341

b

 

qrup  tələbəsi  Babayeva Dinarə,  üçüncü  yerə  150

a

 qrup  tələbəsi  Mustafaye-

va 


Şəbnəm 

layiq 


görül-

dü.  Dərəcəyə 

girən  tələbələr 

diplom 


və 

k o n f  r a n  s ı n 

təş  kilinə  dəs -

tək  göstərən Elit  Akademiya 

kursu

  tə rə fin-

dən  müx  təlif 

endirim  və  ki-

tablarla 

təltif 


olundular.

Terapiya  və 

nəzəri  biliklər 

bölməsi  üzrə 

elmi  konf ransı 

ailə 


təbabəti 

k a f e d r a s ı n -

da 

ke   çirildi. Bu 

konfran-


sı  da  fakültə 

de kanı 


Tar-

yel  İsmayılov 

açdı.  Konfransda  10  elmi 

iş 


dinlənildikdən 

son-


ra 

münsiflərin 

qiymət-

ləndirməsinə  əsasən  də-rə cəyə 

girən 


tələbələr 

müəyyənləşdi. Birinci yerə II 

MPF-nin 274

a

 qrup tələbəsi Mahmudov  Əli  layiq  görül-

dü. İkinci və üçüncü yerləri 

müvafiq  olaraq  II  MPF-nin 

350


c

  qrup  tələbəsi  Hüsey-

nova  Leyla  və  305

a

  qrup tələbəsi  Hacızadə  Ülvi  tut-

du. Hər üç tələbə diplom və 

konfransın  təşkilinə  dəstək 

gös tərən Edulandiya  kursu 

tərəfindən  müxtəlif  endirim 

və  kitablarla  təltif  olundu. 

Hər  iki  konfransda  iştirak 

edən bütün tələbələr sertifi-

katla mükafatlandırıldı.Ramil HÜSEYNZADƏ

Fotolar Cənnətalı Çingizindir

u

Aprelin  16-da  “Tibbi  biologiya  və  genetika”  kafedrasında  I  müalicə-profilaktika  fakültəsinin  (I  MPF-nin)  nəzəri  təbabət  bölmə si  üzrə  Tələbə 

Elmi Cəmiyyətinin (TEC) konfransı keçirilib. 

Fakültənin  dekanı,  professor  Abuzər  Qazıyev  tədbiri  açıq  elan 

edərək,  bu  konfransın  keçirilməsində  əsas  məqsədin  gələcək 

həkimlərdə  elmi  tədqiqatlara  ma rağın  artırılması  olduğunu  bil dirdi: 

“Məhz bu konf ranslar zamanı bacarıqlı tələbələr üçün şərait yaradılır 

və onlar bu şəra itdən səmərəli istifadə edərək öz bacarıq və şəriş-

tələrini nümayiş etdirirlər. Nəzərə alsaq ki, günümüzün bir çox alimləri 

elm sahəsində ilk addımlarını TEC-də atmışdır, onda böyük inamla 

demək  olar  ki,  bu  gün  TEC-də  iştirakçı  qismində  səriştə  nümayiş 

etdirən  tələbələr  gələcəyin  uzaqğörən  alimləri  siyahısına  öz  adları-

nı yazdıra biləcəklər. Hələlik isə, bu ğün onlar öz uğurlu çıxışlarına 

ğörə  diplom  və  sertifikatlarla  təltif  olunacaqlar.”  Çıxışının  sonunda 

dekan A.Qazıyev konfransın işinə uğurlar arzuladı və söz məruzəçi 

tələbələrə verildi.Nəzəri  təbabət  bölməsi  üzrə  I  MPF-nin  I  kurs,  45

b

  qrup  tələbəsi 

Rəna Mikayılzadə və II MPF-nin I kurs, 256

a

 qrup tələbəsi Mədinə 

Mursaqulova I, I MPF-nin I kurs 46

a

 qrup tələbəsi İlahə Çərkəzli və II 

MPF-nin I kurs  256

a

 qrup tələbəsi Fidan Dostuyeva II və I MPF-nin I 

kurs, 45

b

 qrup tələbəsi Nəzrin Musayeva isə III yerə layiq ğörüldülər.

Konfransın yüksək səviyyədə  təşkilinə ğörə I MPF üzrə TEC-in sədri 

Ümid Rüstəmliyə tədbir iştirakçıları adından təşəkkürümüzü bildiririk.

L.SÜLEYMANOVA,

“Tibbi biologiya və genetika” kafedrası üzrə TEC-in sədri

FAKÜLTƏ TƏLƏBƏ ELMİ CƏMİYYƏTLƏRİNİN KONFRANSLARINDA


30 aprel  2015-ci il

http://www.amu.edu.az

7

S

ürətlə inkişaf edən farmakologiya elminin bu günkü tələblər səviyyəsində tədrisi, son elmi məlumatları özündə əks etdirən yeni dərsliklər, dərs 

vəsaitləri və metodik işləmələrin yazılması və mövcud tədris vəsaitlərinin yeniləşdirilməsini tələb edir. Qəzetimizdə təqdim edilən dərslik və dərs 

vəsaitləri də məhz bu məqsədlərə xidmət edir.

 

Qeyd edək ki, kafedranın 

müdiri, professor Musa 

Qəniyevin təşəbbüsü ilə  

kafedranın  tərkibində mini 

kitabxana təşkil olunub. Burada 

təkcə  farmakologiya elmi deyil, 

tibbin müxtəlif sahələrindən 

bəhs edən 2 minə yaxın dərslik 

və dərs vəsaitləri toplanıb. Gün 

ərzində iyrimidən artıq tələbənin 

istifadə etdiyi bu kitabxanada 

eliektron katoloqu da 

yaradılmışdır. Bu da kitabxanaya 

müraciət edən oxuculara  istədiyi 

ədəbiyyatın axtarılması işini 

asanlaşdırır.

 

Hazırladı: M.ƏLƏKBƏRLİ

Dərsliyin geniş oxucu auditoriyasına 

təqdim olunan hazırki IX nəşrinə farmakolo-

giya elmi, onun məqsəd və vəzifələri, inkişaf 

tarixi, farmakologiyanın əsas bölmələri, yeni 

dərman maddələrinin alınması, öyrənilməsi, 

tibbi praktikaya tətbiqi, dərmanların təsnifat 

prinsipi, ümumi və xüsusi farmakologiya-

dan sinir tənziminə təsir göstərən dərman 

maddələri bölməsi daxil edilmişdir. Bu 

nəşr stereotip nəşr olduğuna görə, dərman 

maddələrinin təsnifat və bölgü prinsipləri, 

təsir mexanizmi və farmakologiyasını 

xarakterizə edən digər əsas məsələlərdə 

dəyişikliklər edilməmişdir. Yalnız dərslikdə 

verilən orfoqrafik, dil, üslub xətaları 

düzəldilmiş, mövzu ardıcıllığı, farmakoloji 

terminlər və dərmanların dozalanma və 

təyinat prinsiplərində əvəllki nəşrlərdə buraxılmış bəzi nöqsanlar aradan 

qaldırılmışdır. Əvvəlki nəşrlərdə oldiğu kimi bu nəşrdə də keçilən mövzu-

ların effektivliyinin artırılması məqsədilə dərslikdə illustriativ materiallara 

(şəkil, cədvəl) geniş yer verilmişdir. Bu məqsədlə farmakologiyaya aid 

müxtəlif dərslik, dərs vəsaiti və elmi ədəbiyyatlardan istifadə olunmuş-

dur. Bütün hallarda müəlliflik hüququna ciddi əməl olunmuş və istifadə 

olunan illustriativ materialların mənbələri dəqiqliklə göstərilmişdir. Əvvəlki 

nəşrlərdə oldiğu kimi bu dərslikdə də beynəlxalq adlar terminologiyasın-

dan istifadə edilmişdir.

Müəlliflərin təqdim etdiyi bu 

dərs vəsaiti  qan sisteminə təsir 

göstərən dərman maddələrinin 

farmakologiyası haqqında 

elmin ən son nailiyyətlərini 

daxil etmiş, proqram üzrə 

tədris olunan bütün mövzuların 

müasir tələblərə cavab verən 

geniş, əhatəli və izahlı təhlilini 

verməyə çalışmışlar.

     Tədris prosesində 

tələbələrin qan sisteminə 

təsir göstərən dərman 

maddələri bölməsi üzrə qa-

zandıqları nəzəri biliklərin 

qiymətləndirilməsi, eləcə də 

intellektual farmakoloji hazır-

lıqların yoxlanılması üçün dərs 

vəsaitinə test sualları da daxil 

edilmişdir.   

Dərs vəsaiti farmakologiya 

fənninin tədrisi proqramına 

uyğun yazılmış, müalicə işi və 

tibbi- profilaktika fakültələrinin 

tələbələri üçün nəzərdə tutul-

muşdur. 

Dərs vəsaiti bu fənnin tədrisinin əsas bölmələrindən biri olan hor-

mon preparatlarının farmakologiyasına həsr edilmişdir.

Farmakologiyanın bu sahəsini dərindən bilməyən praktik həkim 

apardığı hormonoterapiyanın uğurlu nəticələrinə zəmanət verə 

bilməz. Odur ki, gələcək həkim və əczaçılara  farmakologiya fənninin 

bu bölməsi müasir tələblər səviyyəsində və elmin son nailiyyətlərinə 

istinadən yazılan dərs vəsaitlərindən istifadə olunmaqla tədris olun-

malıdır. Bu səbəbdən dərs vəsaitinə hormon preparatları haqqında 

farmakologiyanın ən son nailiyyətləri daxil edilmiş, proqram üzrə 

tədris olunan bütün mövzuların müasir tələblərə cavab verən geniş, 

əhatəli və izahlı təhlili verilmişdir.

    Tələbələrin  hormon preparatları bölməsi üzrə qazandıqları  biliklərin qiymətləndirilməsi, eləcə də 

intellektual farmakoloji hazırlıqların yoxlanılması üçün dərs vəsaitinə test sualları da daxil edilmişdir.   

     Dərs vəsaiti farmakologiya fənninin tədrisi proqramına uyğun yazılmış, müalicə işi və tibbi- profi-

laktika fakültələrinin tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur.

    Test tapşırıqları  farmakologiya fənninin bütün bölmələrini əhatə 

edir. Sualların seçimi, tərtibatı və müasirliyi bütün hallarda fənnin 

məqsəd və vəzifələrinin açılmasına xidmət edir. Onların düzgün ca-

vablandırılması tələbələrdən təkcə dərin nəzəri farmakoloji biliklərə 

yiyələnmək deyil, həm də onlarda müstəqil farmakoloji təfəkkür 

tərzinin formalaşmasını tələb edir.     

      Dərs vəsaitinə ümumi reseptura üzrə 20, ümumi farmakolo-

giya üzrə 58, xüsusi farmakologiya üzrə 662, cəmi 740 test sualları 

daxil edilmişdir. 

Dərslik Azərbaycan Tibb Universitetində farmakologiya fənninin 

proqramı əsasında yazılmış və universitetdə təhsil alan xarici 

tələbələr üçün nəzərdə tutulmuşdur.Kitabdan həmçinin fənnin tədrisi 

ilə məşğul olan professor- müəllim heyəti, bu elm  sahəsilə məşğul 

olan tədqiqatçılar, həkimlər və əczaçılar da istifadə edə bilər.    

Atlas Azərbaycan Tibb Universitetində 

farmakologiya fənninin proqramı 

əsasında yazılmış və universitetdə 

təhsil alan xarici tələbələr üçün nəzərdə 

tutulmuşdur. Kitabdan həmçinin fənnin 

tədrisi ilə məşğul olan professor- 

müəllim heyəti, bu elm  sahəsilə məşğul 

olan tədqiqatçılar, həkimlər və əczaçılar 

da istifadə edə bilər.    

    


Müasir tibbi təhsilin əsas tələblərindən 

biri tədris prosesinin fakültə prinsipi ilə 

aparılmasıdır. Bu bir tərəfdən ixtisasyö-

nümlü farmakoloji təfəkkür tərzinin for-

malaşmasına, digər tərəfdən, gələcəkdə 

konkret klinik fənlərin ardıcıllıqla tədrisi 

prosesində farmakoterapiyanın daha da 

yaxşı mənimsənilməsinə və effektivliyi-

nin yüksəldilməsinə təminat verir. Sto-

matologiya fakültəsinin tələbələri üçün 

nəzərdə tutulan bu dərslik məhz həmin 

məqsədlərə xidmət edir və bu prinsip 

əsasında hazırlanmışdır.    

     Dərslikdə xüsusən, stomatologi-

ya praktikasında çox istifadə olunan 

dərman qrupları və fərdi preparatların 

farmakokinetika və farmokodinamikasına geniş yer verilmiş, istifadə 

olunduqları konkret stomatoloji xəstəliklərin farmakoloji korreksiya 

üsulları hərtərəfli təhlil olunmuşdur. Dərsliyə bilavasitə stomatologiya 

fakültəsində farmakologiyanın tədrisi kursunun əsasları daxil edilmişdir.

Kitabın I hissəsində olduğu kimi II 

hissəsində də dərman preparatlarının 

təsnifat və bölgü prinsiplərində, əsasən, 

beynəlxalq adlar terminologiyasından 

istifadə edilmişdir. Bu hissədə də müəllifin 

qarşıya qoyduğu əsas vəzifə tələbələrdə 

farmakoloji təfəkkür tərzinin formalaşdırıl-

ması, bu sahədə bilik və elmi vərdişlərin 

onlara daha asan yolla çatdırılması 

olmuşdur. Müasir dərman maddələrinin 

farmokokinetkasına və farmokodinami-

kasına düzgün, elmi əsaslarla yanaşma, 

eləcə də farmakologiyanın ən son elmi 

uğurlarının tədris prosesinə gətirilməsi də 

qarşıya qoyulan əsas məsələlərdəndir.

     Dərsliyə bilavasitə farmakologiya 

kursunun əsasları daxil edilmişdir. Bununla yanaşı,  müasir farmakologi-

yanın ayrılmaz tərkib hissəsi olduğundan bu elmin zəruri və vacib bilinən 

sahələrinə də kitabda müvafiq bölmə və bəhslər üzrə geniş yer verilmiş-

dir.  


Nəfis tərtibatda təqdim olunan hər iki dərsliyin dili sadə, aydın və oxu-

naqlıdır. 

 Dərsliklər ATU- nun tələbələri, rezidentura və magistratura pilləsində 

təhsil alan gənc həkim və əczaçılar üçün nəzərdə tutulmuşdur.Kafedranın kitab rəfi

      M.Qəniyev  “Farmakologiya” Elmi redaktorlar: professor 

V.Əsmətov, dosent G.Hüseynova; Rəyçilər: ə.e.x., professor 

D.Hüseynov

,   ə.e.x., professor S.Əliyev, professor Z.İsmayılova, 

professor R. Axundov, dosent F. İslamzadə. (Dərslik, I hissə)  Bakı 

– “Təbib” nəşriyyatı, 2013.-500 səh.

     M.Qəniyev, V.Əsmətov, X.Aydın qızı, K.Yaqubov; “Qan 

sisteminə təsir göstərən dərman maddələrinin farmakologiyası” 

Elmi redaktor: dosent G.Hüseynova;  Rəyçilər: M. Vəliyeva, 

professor R.Axundov, dosent Q. Qurbanov, dosent F.Hüseynova; 

(Dərs vəsaiti)  Bakı – “Təbib” nəşriyyatı, 2015.- 203səh.

     M.Qəniyev, V. Əsmətov, S. Babayeva; “Hormon sisteminə 

təsir göstərən dərman maddələrinin farmakologiyası” Elmi 

redaktor: dosent Q. Qurbanov;  Rəyçilər: ə.e.x., professor Q. 

Qarayev, professor F. İslamzadə,  dosent A.Əliyev, dosent X. 

Mirzəyev; (Dərs vəsaiti)  Bakı – “Təbib” nəşriyyatı, 2015.- 218 

səh.

    “Farmakologiyadan test sualları” (Dərs vəsaiti) Bakı- 

“Təbib” nəşriyyatı, 2011, 190səh. professor Musa Qəniyevin 

redaktorluğu ilə farmakologiya kafedrasının  əməkdaşları 

tərəfindən hazırlanmışdır.

M.Qəniyev, A. Mirzəyeva;  “Farmakologiya” (ingilis dilində) 

Elmi redaktorlar: professor G. Hüseynova, S. Babayeva; 

Rəyçilər: ə.e.x., professor S. Əliyev, professor V. Əsmətov, 

dosent N. Mikayılzadə, professor F. İslamzadə; (Dərslik, I 

hissə)  Bakı – “İSBN” nəşriyyatı, 2010.-384 səh.

M.Qəniyev, A.Mirzəyeva;  “Farmakologiyaya dair 

atlas” (ingiliscə) Elmi redaktor: 

A.Mirzəyeva;  Rəyçilər: ə.e.x., 

professor S.Əliyev, professor 

V.Əsmətov;  Bakı – “İSBN” 

nəşriyyatı, 2011.-238 səh.

    M. Qəniyev, V. Əsmətov. “Farmakologiya” Elmi redaktor: 

dosent Q. Qurbanov; Rəyçilər: ə.e.x., professor Q. Qarayev, 

professor Z. Qarayev, professor  M. Vəliyeva, dosent A. Əliyev, 

A. Bağırov; (Dərslik)  Bakı – “Təbib” nəşriyyatı, 2015.-575 səh.

     M.Qəniyev  “Farmakologiya” Elmi redaktorlar: 

professor V. Əsmətov, dosent G. Hüseynova; Rəyçilər: ə.e.x., 

professor 

D.Hüseynov,

  ə.e.x., professor S. Əliyev, professor  

Z. İsmayılova, professor R. Axundov, dosent F. İslamzadə. 

(Dərslik, II hissə)  Bakı – “Təbib” nəşriyyatı, 2014.-837 səh.

http://www.amu.edu.az

30 aprel  2015-ci il

u

Mayın 4-5-də Bakıda “Uroloji xəstəliklərin 

müalicəsində müasir texnologiyala-

rın tətbiqi” mövzusunda Azərbaycan 

uroloqlarının konqresi keçiriləcək.

Azərbaycan Uroloqlar Assosiasi-

yası, Əziz Əliyev adına Azərbaycan 

Dövlət Həkimləri Təkmilləşdirmə 

İnstitutu və Milli Onkologiya 

Mərkəzinin təşkilatı dəstəyi ilə 

reallaşacaq konqresdə Almaniya, 

Avstriya, Gürcüstan, Rusiya, Qa-

zaxıstan və Türkiyənin uroloqları 

iştirak edəcək.

Konqresdə Avropa Uroloqlar As-

sosiasiyasının urotexnoloji bölümü-

nün sədri, professor Yens Rassva-

iler urologiyada minimal invaziv 

əməliyyatların tətbiqinə dair məruzə 

ilə çıxış edəcək. Eyni zamanda, uro-

logiyanın ən aktual problemlərinə 

dair məruzələr dinləniləcək və 

müzakirələr aparılacaq. Bundan 

başqa, konqres çərçivəsində qabaq-

cıl uroloqlar tərəfindən “ustad dərsi” 

(canlı cərrahiyyə) keçirilməsi nəzərə 

tutulur.


Əliyeva  Lalə  Elxan  qızına  2010-

cu  ildə  Azərbaycan  Tibb  Universiteti 

tərəfindən oftalmoloq ixtisası üzrə ve-

rilmiş internatura vəsiqəsi itdiyi üçün 

etibarsız sayılır.

I  müalicə-profilaktika    fakültəsinin 

V  kurs,    162

a

    qrup  tələbəsi  Əlizadə Novruz Kamil oğlunun adına verilmiş 

tələbə bileti itdiyi üçün etibarsız sayı-

lır. 

Stomatologiya fakültəsinin 

IV 


kurs,795b  qrup  tələbəsi  Nabaz  Hasan 

Alinin adına verilmiş  tələbə bileti it-

diyi üçün etibarsız sayılır.  

Rəhimova  Yeganə  Sabir  qızına 

1988-ci ildə Azərbaycan Tibb Univer-

siteti tərəfindən  pediatr  ixtisası üzrə 

verilmiş  internatura  vəsiqəsi  itdiyi 

üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya  fakültəsinin  V  kurs,  

705


b

  qrup  tələbəsi  Həbibov  Natiq 

Ədalət oğlunun adına verilmiş qiymət 

kitabçası itdiyi üçün etibarsız sayılır.

Stomatologiya fakültəsinin III kurs,  

763


a

 qrup tələbəsi  Nəzirli Qoşqar Azər 

oğlunun adına verilmiş tələbə bileti it-

diyi üçün etibarsız sayılır.

Əliyeva  Mehriban  Oqtay  qızına 

1994-cü ildə Azərbaycan Tibb Univer-

siteti  tərəfindən  terapiya  ixtisası  üzrə 

verilmiş  internatura  vəsiqəsi  itdiyi 

üçün etibarsız sayılır.

Qasımova  Aynur  Davud  qızına 

1999-cu ildə Azərbaycan Tibb Univer-

siteti  tərəfindən  epidemioloq  ixtisası 

üzrə verilmiş internatura vəsiqəsi itdi-

yi üçün etibarsız sayılır.

Ağayeva  Təranə  Məmmədhəsən 

qızına  1996-cı  ildə  Azərbaycan  Tibb 

Universiteti  tərəfindən  terapevt  ixti-

sası üzrə verilmiş internatura vəsiqəsi 

itdiyi üçün etibarsız sayılır.

II müalicə-profilaktika  fakültəsinin 

IV kurs,  370

c

  qrup tələbəsi Hiba Nua-iminin adına verilmiş tələbə bileti itdi-

yi üçün etibarsız sayılır. 

Baş redaktor


Kataloq: uploads -> xeberler -> tebib q
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universiteti üzrə 2013/2014 cü tədris ilində
tebib q -> Beş günlük rezident ol
tebib q -> Tələbələr robotlar üzərində təcrübə keçirlər Azərbaycan Tibb Universiteti rezidentlərinin
tebib q -> Uroloqlar Assosiasiyasının növbəti tədbiri keçirildi Macarıstanın Semmelveis Universiteti ilə anlaşma memorandumu imzalanıb
tebib q -> Uşaqların göz sağlamlığı Ötən il oxuculara nümunəvi xidmət göstərilmişdir
tebib q -> Tibb Universitetində yeni əczaçılıq laboratoriyası açılıb Macarıstanın Azərbaycandakı səfiri Tibb Universitetində olub
tebib q -> İran nümayəndə heyəti atu- da qonaq oldu qiş İmtahan sessiyasina start veriLDİ
tebib q -> Universitetimizin prorektoru Türkiyədə Azərbaycanı təmsil edib Yeni rektor universitetin
tebib q -> Azərbaycan Tibb Universitetində Dünya Böyrək Günü qeyd edilib

Yüklə 12,62 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə