SAŽetak opisa svojstava lijeka naziv gotovog lijekaYüklə 445,33 Kb.
Pdf görüntüsü
tarix28.01.2017
ölçüsü445,33 Kb.
#6612

 

1

SAŽETAK OPISA SVOJSTAVA LIJEKA   

 

1. NAZIV GOTOVOG LIJEKA  

 

ZALDIAR® 37,5 mg/ 325 mg filmom obložene tablete  

 

2. KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV 

      


 Jedna filmom obložena tableta sadržava:  

 37,50 mg tramadolklorida  

 325,00 mg paracetamola  

 

 Pomoćne tvari: vidi poglavlje 6.1.  

 

3. FARMACEUTSKI OBLIK 

 

 

Filmom obložene tablete.  

Svijetlo žute filmom obložene tablete. 

 

 

4. KLINIČKI PODACI 

 

4.1 Terapijske 

indikacije 

ZALDIAR filmom obložene tablete su indicirane za simptomatsko liječenje umjerene do jake 

boli. 

 

Uporaba ZALDIAR- a mora biti ograničena na bolesnike kod kojih se smatra da umjerena ili jaka bol zahtijeva kombinaciju tramadola i paracetamola (vidi također poglavlje 5.1). 

 

4.2 

    Doziranje i način primjene 

 

Doziranje 

 

Odrasli i adolescenti (12 godina i stariji) 

 

Uporaba ZALDIAR- a mora biti ograničena na bolesnike kod kojih se smatra da umjerena ili jaka bol 

zahtijeva kombinaciju tramadola i paracetamola. 

 

Doza ZALDIAR- a treba biti individualno prilagođena svakom bolesniku ponaosob, uzimajući u obzir intenzitet boli i odgovor bolesnika. 

 

Preporučena početna doza ZALDIAR- a su 2 tablete. Dodatna doza može se uzeti po potrebi, ne uzimajući više od 8 tableta dnevno (ekvivalent od 300mg tramadola i 2600 mg paracetamola). 

Intervali doziranja ne smiju biti kraći od 6 sati. 

 

ZALDIAR se ni pod kojim okolnostima ne smije primjenjivati duže nego što je to apsolutno potrebno (vidi također poglavlje 4.4- Posebna upozorenja i posebne mjere opreza pri uporabi). Ukoliko je, s 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

                                                                                                                  

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D              17 - 06 - 2014        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

2

obzirom na prirodu i težinu bolesti, potrebno ponovljeno ili dugotrajno liječenje ZALDIAR- om, bolesnika treba redovito i pažljivo nadzirati (uz prekide liječenja, kad je to moguće) da bi se utvrdilo je 

li daljnje liječenje potrebno. 

 

Djeca 

 

Djelotvornost i sigurnost primjene ZALDIAR- a u djece mlađe od 12 godina nije utvrđena. Stoga se  

ne preporuča uporaba ovog preparata u bolesnika te dobne skupine. 

 

Stariji bolesnici   

Može se koristiti uobičajena doza, premda treba istaknuti da je u starijih od 75 godina poluvijek 

eliminacije tramadola nakon oralnog uzimanja bio povećan za 17%. U bolesnika starijih od 75 godina 

preporuka je da intervali doziranja ne budu kraći od 6 sati zbog prisustva tramadola. 

 

Bubrežna insuficijencija 

 

Zbog prisustva tramadola, ZALDIAR se ne preporuča u bolesnika s teškom bubrežnom insuficijencijom (klirens kreatinina < 10 ml/ min). Kod umjerene bubrežne insuficijencije (klirens 

kreatinina između 10 i 30 ml/ min), intervali doziranja se moraju produžiti na 12 sati. Kako se 

tramadol uklanja vrlo polagano hemodijalizom ili hemofiltracijom, obično nije potrebna primjena 

ZALDIAR- a nakon dijalize u cilju postizanja analgezije. 

 

Jetrena insuficijencija 

 

ZALDIAR se ne bi trebao primjenjivati u bolesnika s teškim oštećenjem jetre (vidi također poglavlje 4.3). U umjerenim slučajevima treba pažljivo razmotriti produljenje intervala doziranja (vidi poglavlje 

4.4). 


 

Način primjene 

 

Oralna primjena. 

Tablete treba progutati cijele, s dovoljno tekućine. Ne smiju se lomiti ili žvakati. 

 

4.3 

   Kontraindikacije 

 

-

 poznata preosjetljivost na tramadol, paracetamol ili bilo koju od pomoćnih tvari  

(pomoćne tvari, vidi poglavlje 6.1); 

-

 

akutna intoksikacija alkoholom, hipnoticima, analgeticima sa središnjim djelovanjem, opioidima ili psihotropnim lijekovima; 

-

 ZALDIAR se ne smije davati bolesnicima koji uzimaju MAO- inhibitore ili tijekom  

dva tjedna nakon prestanka njihove primjene (vidi poglavlje 4.5 Interakcije); 

-

 

ozbiljna oštećenja jetre; -

 

epilepsija koja nije kontrolirana lijekovima (vidi poglavlje 4.4 Posebna upozorenja i posebne mjere opreza pri uporabi). 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                   

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D 

             17 - 06 - 2014        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

3

4.4 

Posebna upozorenja i  mjere opreza pri uporabi 

 

Upozorenja: 

 Odrasli i adolescenti- 12 godina i stariji: ne smije se prekoračiti maksimalna doza od 8 tableta. 

Kako bi se izbjeglo predoziranje zbog nepažnje, bolesnike treba savjetovati da ne prekorače 

preporučenu dozu ZALDIAR- a i da istovremeno sa ZALDIAR- om ne uzimaju ni jedan drugi 

lijek koji sadrži paracetamol (uključujući OTC preparate – lijekovi u «ručnoj» prodaji) ili 

tramadol hidroklorid, bez savjeta liječnika. 

  

ZALDIAR se ne preporuča kod teške bubrežne insuficijencije (klirens kreatinina< 10 ml/ min). 

  ZALDIAR se ne smije davati bolesnicima s teškim oštećenjem jetre (vidi također poglavlje 

4.3). U bolesnika koji boluju od necirotične alkoholne bolesti jetre opasnosti od predoziranja 

paracetamolom su veće.  Kod umjerenih slučajeva treba pažljivo razmotriti produljenje 

intervala doziranja. 

  ZALDIAR se ne preporuča kod teške insuficijencije dišnog sustava.  

  

Tramadol nije pogodna zamjena u liječenju ovisnika o opioidima. Iako je opioidni agonist, 

tramadol ne može potisnuti simptome prestanka uzimanja morfina. 

  

Postoje izvještaji o konvulzijama u bolesnika liječenih tramadolom koji su bili skloni 

napadajima ili su uzimali druge lijekove koji snižavaju prag napadaja, osobito selektivne 

inhibitore ponovne pohrane serotonina, tricikličke antidepresive, antipsihotike, analgetike sa 

središnjim djelovanjem ili lokalnu anesteziju. U epileptičkih bolesnika u kojih se bolest 

terapijom drži pod nadzorom, ili u bolesnika sklonih napadajima, ZALDIAR se primjenjuje 

samo onda ako postoje okolnosti koje ga čine neophodnim. Konvulzije su zabilježene u 

bolesnika koji su primali tramadol u preporučenim dozama. Rizik se može povećati kada doze 

tramadola prekorače gornju granicu preporučene doze. 

  

Ne preporuča se istovremena  uporaba opioidnih agonista- antagonista (nalbufin, buprenorfin, 

pentazocin) (vidi poglavlje 4.5 Interakcije). 

 

Posebne mjere opreza pri uporabi   

ZALDIAR se smije upotrebljavati samo uz poseban oprez u bolesnika ovisnih o opioidima, ili u 

bolesnika: s povredom glave, sklonih konvulzijama, s bolestima žuči, u stanju šoka, poremećaja 

svijesti nepoznata uzroka, poremećaja respiratornog centra ili respiratorne funkcije, ili povećanog 

intrakranijalnog tlaka. 

 

Predoziranje paracetamolom može kod nekih bolesnika izazvati hepatotoksičnost.  

U terapijskim dozama, tramadol može izazvati simptome ustezanja. Rijetko su zabilježeni i slučajevi 

ovisnosti i zlouporabe.Mogu se javiti simptomi ustezanja, slično onim simptomima koji se pojavljuju 

nakon prekida uzimanja opijata ( vidi poglavlje 4.8 ). 

 

U jednom je ispitivanju zabilježeno da primjena tramadola tijekom opće anestezije s enfluranom i dušik oksidom povećava intraoperativni opoziv (recall). Primjenu tramadola tijekom laganih stupnjeva 

anestezije valja izbjegavati dok ne budu dostupne dodatne informacije. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

                                                                                                                  

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D              17 - 06 - 2014        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

4

4.5 Interakcije s drugim lijekovima i drugi oblici interakcija 

 

 

Kontraindicirana je istovremena primjena ZALDIAR- a s:  

 Neselektivnim MAO- inhibitorima 

Rizik od serotoninskog sindroma: proljev, tahikardija, znojenje, drhtanje, konfuzija, čak i koma. 

  Selektivnim MAO- inhibitorima, tipa A 

Ekstrapolacija podataka o neselektivnim MAO- inhibitorima 

Rizik od serotoninskog sindroma: proljev, tahikardija, znojenje, drhtanje, konfuzija, čak i koma. 

  

Selektivnim MAO- inhibitorima, tipa B 

Središnji ekscitacijski simptomi koji podsjećaju na serotoninski sindrom: proljev, tahikardija, znojenje, 

drhtanje, konfuzija, čak i koma. 

 

U slučaju nedavne primjene MAO- inhibitora, trebaju proći 2 tjedna prije početka uzimanja tramadola.  

Nije preporučljiva istovremena primjena ZALDIAR- a s: 

  

Alkoholom 

Alkohol povećava sedativni efekt opioidnih analgetika 

Upravljanje vozilima ili strojevima može biti opasno zbog djelovanja na budnost. 

Treba izbjegavati unos alkoholnih pića i lijekova koji sadržavaju alkohol. 

  

Karbamazepinom i drugim induktorima enzima 

Rizik od smanjenog djelovanja i skraćenja vremena djelovanja zbog smanjenih koncentracija 

tramadola u plazmi. 

  Opioidni agonisti- antagonisti (buprenorfin, nalbufin, pentazocin) 

Smanjenje analgetskog djelovanja kompetetivnim blokiranjem receptora, s rizikom pojave sindroma 

apstinencije. 

 

U sljedećim slučajevima treba uzeti u obzir istovremeno uzimanje ZALDIAR- a:  

  Postoje izvješća o izoliranim slučajevima serotoninskog sindroma koji je bio vremenski 

povezan s terapijskom primjenom tramadola u kombinaciji s drugim antagonistima serotonina 

kao što su selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina i triptani. Znakovi serotoninskog 

sindroma mogu na primjer biti: smetenost, uznemirenost, vrućica, znojenje, ataksija, 

hiperrefleksija, mioklonus i dijareja. 

  

Drugi opioidni derivati (uključujući antitusike i lijekove u supstitucijskoj terapiji odvikavanja), 

benzodiazepini i barbiturati 

Povećan rizik od depresije disanja koji može biti fatalan u slučajevima predoziranja. 

  Drugi lijekovi s depresivnim djelovanjem na SŽS, kao što su drugi opioidni lijekovi 

(uključujući antitusike i lijekove u supstitucijskoj terapiji odvikavanja), barbiturati, 

benzodiazepini, drugi anksiolitici, hipnotici, sedativi antidepresivi, sedativi antihistaminici, 

neuroleptici, antihipertenzivni lijekovi sa središnjim djelovanjem, taloidomid i baklofen.  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                   

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D 

             17 - 06 - 2014        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

5

Ovi lijekovi mogu povećati središnju depresiju. Upravljanje vozilima ili strojevima može biti opasno zbog djelovanja na budnost. 

  

Treba povremeno procijeniti protrombinsko vrijeme u slučajevima kad se ZALDIAR i 

supstance slične varfarinu propisuju istovremeno, zbog izvješća o povišenom INR 

vrijednostima. 

  Drugi lijekovi poznati kao inhibitori enzimskog sustava CYP3A4, kao što su ketokonazol i 

eritromicin, mogu inhibirati metabolizam tramadola (N- demetilacija), a vjerojatno također i 

metabolizam aktivnog O- demetiliranog metabolita. Klinička važnost takve interakcije nije 

ispitivana. 

  Lijekovi koji smanjuju prag napadaja, kao što su bupropion, antidepresivi koji inhibiraju 

ponovnu pohranu serotonina, triciklički antidepresivi i neuroleptici- istodobnom se primjenom 

tramadola s tim lijekovima može povećati rizik od konvulzija. Metoklopramid ili domeridon 

mogu povećati brzinu apsorpcije paracetamola, a kolestiramin može smanjiti apsorpciju. 

 

4.6.

 

Trudnoća i dojenje 

 

Trudnoća 

S  obzirom da je ZALDIAR fiksna kombinacija aktivnih supstancija koja sadržava tramadol, ne smije 

se koristiti za vrijeme trudnoće. 

 

*Podaci o paracetamolu: Epidemiološke studije u trudnica nisu pokazale negativne efekte zbog paracetamola koji se uzimao u 

preporučenim dozama. 

*Podaci o tramadolu: 

Tramadol se ne smije uzimati za vrijeme trudnoće jer nema dovoljno dostupnih dokaza za procjenu  

sigurnosti uporabe tramadola u trudnica. 

Ako se tramadol koristi prije ili za vrijeme poroda ne utječe na kontraktilnost maternice. U 

novorođenčadi može izazvati promjene u minutnom volumenu disanja koje obično nisu klinički važne. 

 

Dojenje 

S obzirom da je ZALDIAR fiksna kombinacija aktivnih supstancija koja sadržava tramadol, ne smije 

se koristiti tijekom dojenja. 

 

*Podaci o paracetamolu: Paracetamol se izlučuje u majčinu mlijeku, ali ne u klinički značajnim količinama. 

Dostupni objavljeni podaci ne navode da dojilje ne smiju primjenjivati lijekove koji sadrže samo 

paracetamol.  

*Podaci o tramadolu: 

Tramadol i njegovi metaboliti nađeni su u malim količinama u ljudskom mlijeku. Dojenče može 

progutati oko 0,1% od doze koja je data majci. Tramadol ne treba davati dojiljama za vrijeme dojenja. 

 

4.7

 

Utjecaj na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima 

 

Tramadol može uzrokovati pospanost ili vrtoglavicu, što može biti pojačano ako se uzima  

istovremeno s alkoholom ili drugim depresorima SŽS. Ako se to dogodi, bolesnik ne smije  

upravljati vozilima ili strojevima. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

                                                                                                                  

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D              17 - 06 - 2014        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

6

4.8.               Nuspojave  

Najčešće zabilježene nuspojave, koje su se javile za vrijeme kliničkih studija provođenih s 

kombinacijom paracetamol/ tramadol, bile su mučnina, vrtoglavica i pospanost, a javile su  

se u više od 10% bolesnika. 

 

Srčani poremećaji 

 manje često (≥1000 - <1/100): hipertenzija, lupanje srca, tahikardija, aritmija 

 

Poremećaji živčanog sustava 

 

vrlo često (≥1/10): vrtoglavica, pospanost,  

često (≥100 - <1/10): glavobolja, drhtanje,  

manje često (≥1000 - <1/100):  nesvjesne mišićne kontrakcije, parestezija, tinitus  

rijetko (≥10 000 - <1/1000): ataksija, konvulzije.  

Psihijatrijski poremećaji 

 često (≥100 - <1/10): smetenost, promjene raspoloženja (anksioznost, nervoza, 

euforija), poremećaji spavanja 

 

manje često (≥1000 - <1/100): depresija, halucinacije, noćne more, amnezija  

rijetko(≥10 000 - <1/1000): ovisnost o lijeku  

Postmarketinško praćenje          ·    vrlo rijetko (<10 000): zlouporaba 

          Očni poremećaji 

 rijetko (≥10 000 - <1/1000): zamućen vid 

 

Poremećaji dišnog sustava ,prsišta i sredoprsja 

 manje često (≥1000 - <1/100): dispneja 

 

Poremećaji probavnog sustava  

 

vrlo često (≥1/10): mučnina  

često  (≥100 - <1/10): povraćanje, konstipacija, suha usta, dijareja, bol u abdomenu, dispepsija, nadutost 

 manje često (≥1000 - <1/100): disfagija, melena  

 

Poremećaji rada jetre i žući 

 manje često  (≥1000 - <1/100): povišene vrijednosti jetrenih transaminaza  

 

Poremećaji kože i potkožnog tkiva 

 često (≥100 - <1/10): znojenje, pruritus 

 manje često (≥1000 - <1/100): kožne reakcije (npr. osip, urtikarija) 

 

Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava 

 

   manje često (≥1000 - <1/100): albuminurija, mikturija (disurija ili retencija urina)  

Opći poremećaji 

 manje često (≥1000 - <1/100): drhtavica, naleti vrućine, bol u grudi 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                          

H  A  L  M  E  D              17 - 06 - 2014        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

7

Poremećaji metabolizma i prehrane 

 

nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): hipoglikemija  

Iako za vrijeme kliničke studije nisu primjećene, ne mogu se isključiti sljedeće nuspojave za koje 

se zna da su povezane s uzimanjem tramadola ili paracetamola: 

 

Tramadol: 

 

posturalna hipotenzija, bradikardija, kolaps (tramadol),  

postmarketinško praćenje tramadola pokazalo je rijetku promjenu djelovanja varfarina, uključujuću produljenje protrombinskog vremena, 

 rijetki slučajevi (≥1/10 000 - <1/1000): alergijske reakcije s respiratornim 

simptomima (npr. dispneja, bronhospazam, teško disanje, angioneurotski edem) i 

anafilaksija,   

 rijeki slučajevi (≥1/10 000 - <1/1000): promjene apetita, motorička slabost, depresija 

disanja, 

 

psihičke nuspojave koje se mogu javiti za vrijeme uzimanja tramadola individualno variraju po intenzitetu i prirodi (ovisno o karakteru bolesnika i trajanju liječenja).  

One uključuju promjene raspoloženja (obično ushit, povremeno depresija), promjene 

u aktivnosti (obično smanjena, povremeno pojačana) i promjene u spoznajnim i 

osjetilnim sposobnostima (npr. ponašanje pri donošenju odluka, poremećaji 

percepcije), 

 primjećeno je pogoršanje astme premda nije utvrđena uzročna veza, 

 simptomi ustezanja, slični onima koji se javljaju nakon prestanka uzimanja opijata, i 

to: uznemirenost, anksioznost, nervoza, nesanica, hiperkinezija, tremor i simptomi 

probavnog sustava. Ako je uporaba tramadol hidroklorida nenadano prekinuta, vrlo 

rijetko se javljaju ostali simptomi kao: napadaj panike,ozbiljna anksioznost, 

halucinacije,parestezija, tinitus i neobični CNS simptomi. 

 

Paracetamol: 

 

Nus pojave paracetamola su rijetke ali može se javiti  preosjetljivost, uključujuću osip kože. Postoje izvještaji o bolestima krvi, uključujući trombocitopeniju i agranulocitozu, 

ali one nisu nužno uzročno povezane s uzimanjem paracetamola. 

  Postoji nekoliko izvješća koji sugeriraju da paracetamol može izazvati 

hipoprotrombinemiju kad se uzima sa supstancama sličnim varfarinu. U drugim 

studijama protrombinsko vrijeme se nije mijenjalo. 

 

4.9 

        Predoziranje 

 

ZALDIAR je fiksna kombinacija aktivnih supstancija. U slučaju predoziranja, simptomi mogu 

uključivati znakove i simptome toksičnosti tramadola ili paracetamola ili i jednog i drugog. 

 

Simptomi predoziranja tramadolom 

Nakon trovanja tramadolom, u načelu se mogu očekivati simptomi slični onima koje uzrokuju drugi 

opioidni analgetici sa središnjim djelovanjem. Oni obuhvaćaju osobito: miozu, povraćanje, 

kardiovaskularni kolaps, poremećaje svijesti sve do kome, konvulzije i respiratornu depresiju, sve do 

zastoja disanja. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                          

H  A  L  M  E  D              17 - 06 - 2014        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

8

Simptomi predoziranja paracetamolom 

Predoziranje je od posebne važnosti kod male djece. Simptomi predoziranja paracetamolom u prva 24 

sata su: bljedilo, mučnina, povraćanje, anoreksija i bol u trbuhu. Oštećenje jetre može se javiti od 12- 

48 h nakon uzimanja. Mogu se javiti abnormalosti u metabolizmu glukoze i metabolička acidoza. U 

teškom trovanju, oštećenje jetre može napredovati sve do encefalopatije, kome i smrti. Može se razviti 

akutno zatajenje bubrega s akutnom tubularnom nekrozom čak i ako nema teškog oštećenja jetre. 

Opisane su srčane aritmije i pankreatitis. 

 

Oštećenje jetre je moguće u odraslih koji su uzeli 7,5- 10g ili više paracetamola. Smatra se da se prevelike količine toksičnih metabolita (kad se uzimaju normalne doze paracetamola, adekvatno se 

detoksiciraju glutationom) ireverzibilno vežu za jetreno tkivo. 

 

Hitna pomoć:     

 hitni prevoz u specijaliziranu jedinicu (bolnicu), 

 održavanje disanja i cirkulacije, 

 prije početka liječenja, što hitnije nakon predoziranja treba uzeti uzorak krvi radi mjerenja 

koncentracija paracetamola i tramadola u plazmi i radi provođenja jetrenih testova, 

 

izvesti jetrene testove na početku predoziranja i ponoviti ih svaka 24h. Obično su vrijednosti jetrenih enzima (AST, ALAT) povišene, što se normalizira  nakon 1- 2 tjedna, 

 pražnjenje želuca izazivanjem povraćanja (ako je bolesnik pri svijesti) ili ispiranjem želuca, 

 treba provesti suportivnu terapiju kao što je održavanje prohodnost zračnih puteva i 

kardiovaskularne funkcije; nalokson koristiti radi antagoniziranja depresije disanja; napadaji se 

mogu kontrolirati dijazepamom. 

 tramadol se iz seruma minimalno otklanja hemodijalizom ili hemofiltracijom. Provođenje samo 

hemodijalize ili hemofiltracije stoga nije pogodno za detoksikaciju u liječenju akutnog trovanja 

ZALDIAR- om. 

 

Nužno je djelovanje bez odgode u tretmanu predoziranja paracetamolom. Usprkos manjku značajnih ranih simptoma, bolesnika treba hitno uputiti u bolnicu radi hitnog medicinskog zbrinjavanja. Bilo 

kojoj odrasloj osobi ili adolescentu koji je progutao 7,5g paracetamola ili više u predhodna 4 sata, ili 

bilo kojem djetetu koje je progutalo ≥150mg/ kg paracetamola u predhodna 4 sata, treba izvršiti 

ispiranje želuca. Koncentraciju paracetamola u krvi  treba mjeriti kasnije od 4 sata nakon predoziranja, 

kako bi se mogao procijeniti rizik nastanka oštećenja jetre (putem nomograma predoziranja 

paracetamolom). Može biti potrebno uzimanje metionina oralno ili N- acetilcisteina (NAC) 

intravenozno, jer oni mogu imati koristan učinak do najmanje 48h nakon predoziranja. Primjena NAC 

intravenozno je najkorisnija kad je započeta u prvih 8 sati od predoziranja. Ipak, NAC treba davati i 

ako je prošlo prvih 8 sati od predoziranja i nastaviti cijelo vrijeme dok traje terapija. Liječenje N- 

acetilcisteinom treba započeti odmah čim se počne sumnjati na veliko predoziranje. Trebaju biti 

dostupne i opće suportivne mjere. Bez obzira na prijavljenu količinu progutanog paracetamola, antidot 

za paracetamol, NAC, treba primjeniti oralno ili intravenozno, što je prije moguće, odnosno ako je 

moguće u roku od prvih 8 h od predoziranja. 

 

 5.

 

FARMAKOLOŠKA SVOJSTVA 

 

5.1

 

Farmakodinamička svojstva 

 

Farmakoterapijska skupina: analgetici, ostali opioidi 

ATK klasifikacija: N02 AX 52 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                          

H  A  L  M  E  D              17 - 06 - 2014        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

9

Analgetici Tramadol je opioidni analgetik sa središnjim djelovanjem. To je neselektivni čisti agonist na 

opioidnim receptorima µ, δ i κ, s većim afinitetom za µ receptore. Drugi mehanizmi koji doprinose 

njegovu analgetskom učinku su inhibicija neuralne ponovne pohrane noradrenalina, te povećanje 

oslobađanja serotonina.  

Tramadol djeluje i kao antitusik. Za razliku od morfija, tramadol u širokom rasponu analgetskih doza 

ne izaziva depresiju disanja. Slično tome, ne mijenja se motilitet probavnog sustava. Učinak na 

kardiovaskularni sustav općenito je slab. Smatra se da jačina tramadola iznosi 1/10 do 1/6 jačine 

morfija. 

 

Točni mehanizam analgetskih osobina paracetamola je nepoznat i može uključivati središnje i periferno djelovanje. 

 

ZALDIAR je po ljestvici bola Svjetske zdravstvene organizacije pozicioniran kao analgetik   drugog stupnja i u skladu s tim ga liječnici trebaju i upotrebljavati. 

 

5.2 

Farmakokinetička svojstva 

 

Tramadol se primjenjuje u racemičnoj formi i 

- i + oblici tramadola i njegovog metabolita M1 su 

nađeni u krvi. Premda se tramadol brzo apsorbira nakon uzimanja, njegova apsorbcija je sporija (a 

poluvrijeme eliminacije dulje) nego apsorpcija paracetamola. 

Nakon uzimanja pojedinačne oralne doze  tramadol/ paracetamol (37,5mg/ 325mg) u tableti, vršne 

koncentracije u plazmi od 64,3/ 55,5 ng/ ml za 

(+)- tramadol/ (-)- tramadol i 4,2 µg/ ml za 

(paracetamol) se dosegnu nakon 1,8 h za 

(+)- tramadol/ (-)- tramadol i nakon 0,9 h za (paracetamol). 

Srednji poluvijek eliminacije je 5,1/ 4,7h za 

(+)- tramadol/ (-)- tramadol i 2,5h za (paracetamol). 

Za vrijeme farmakokinetske studije u zdravih dobrovoljaca nakon pojedinačne i ponovljene oralne 

administracije ZALDIAR- a, nisu primjećene klinički značajne promjene u kliničkim parametrima za 

obje aktivne supstance, u usporedbi s parametrima nakon što su supstance primijenjene pojedinačno. 

 

Apsorbcija 

Racemični tramadol se brzo i skoro potpuno apsorbira nakon oralnog uzimanja. Srednja apsolutna 

bioraspoloživost pojedinačne doze od 100mg je oko 75%. Nakon ponovljenog uzimanja

bioraspoloživost se povećava i doseže otprilike 90%. 

 

Nakon uzimanja ZALDIAR- a, oralna apsorbcija paracetamola je brza i skoro potpuna, a odigrava se uglavnom u tankom crijevu. Vršne koncentracije paracetamola u plazmi se dosegnute za jedan sat i ne 

mijenjaju se pri istovremenoj primjeni s tramadolom. 

Oralno uzimanje ZALDIAR- a istovremeno s hranom nema značajni utjecaj na vršne koncentracije u 

plazmi ili na produljenje apsorbcije bilo tramadola bilo paracetamola. Stoga se ZALDIAR može 

uzimati neovisno o obroku.  

 

Distribucija 

Tramadol ima veliki afinitet za tkiva (V

d,β


= 203± 40l). Oko 20% se veže za proteine plazme. 

 

Izgleda da se paracetamol široko distribuira kroz sva tkiva, osim masnog. Prividni volumen distribucije iznosi oko 0,9 l/ kg.  Relativno mali udio (~20%) paracetamola se veže na proteine 

plazme. 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                          

H  A  L  M  E  D              17 - 06 - 2014        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

10

Metabolizam 

Tramadol se u velikoj mjeri metabolizira nakon oralne administracije. Oko 30% od doze tramadola se 

izlučuje urinom nepromijenjeno, a oko 60% od doze se izlučuje u obliku metabolita. 

Tramadol se metabolizira O- demetilacijom (katalizirano enzimom CYP2D6) na metabolit M1 te N- 

demetilacijom (katalizirano enzimom CYP3A) na metabolit M2. M1 se dalje metabolizira N- 

demetilacijom i konjugacijom s glukuronskom kiselinom. Poluvijek eliminacije metabolita M1 je 7h. 

Metabolit M1 ima analgetske osobine i jače djelovanje od izvornog lijeka. Koncentracije M1 u plazmi 

su višestruko niže od koncentracija tramadola pa nije  vjerojatno da bi se doprinos kliničkom 

djelovanju  mijenjao višestrukim doziranjem.  

 

Paracetamol se uglavnom metabolizira u jetri, preko dva glavna puta: konjugacijom s glukuronskom i konjugacijom sa sulfatnom kiselinom. Ovaj drugi put može biti brzo zasićen pri dozama koje su više 

od terapijskih. Mali udio (manje od 4%) metabolizira citokrom P450 u aktivni međuprodukt (N- acetil 

benzokinonimin) koji se, u normalnim uvjetima uzimanja, brzo detoksicira s reduciranim glutationom  

 

i izlučuje urinom konjugiran na cistein i merkapturnu kiselinu. Međutim, kod velikog predoziranja, koncentracija ovog metabolita je povećana. 

  

Eliminacija 

 

Tramadol i njegovi metaboliti gotovo se potpuno izlučuju preko bubrega. Poluvijek eliminacije paracetamola je otprilike 2- 3 sata u odraslih. Kod djece je kraći, a u novorođenčadi i bolesnika s 

cirozom neznatno dulji. Paracetamol se uglavnom izlučuje formiranjem o dozi ovisnih gluko- i sulfo- 

konjugiranih derivata. Manje od 9% paracetamola se izlučuje urinom nepromijenjeno.  

Kod bubrežne insuficijencije poluvijek eliminacije obiju supstanci je produljen. 

 

5.3

 

Neklinički podaci o sigurnosti primjene 

 

Nisu izvođena pretklinička ispitivanja s fiksnom kombinacijom tramadola i paracetamola radi procjene njenog kancerogenog ili mutagenog djelovanja ili njenog djelovanja na plodnost. 

Na pomlatku štakora koji su oralno dobivali kombinaciju tramadol/paracetamol, nije zabilježen 

teratogeni učinak koji se može pripisati djelovanju lijeka.  

U štakora je dokazano da je kombinacija tramadol/paracetamol embriotoksična i fetotoksična kada se 

daje u dozi koja je toksična za majku (50/434 mg/kg tramadola/paracetamola), to jest u dozi koja je 8,3 

puta veća od maksimalne terapijske doze u čovjeka. Pri toj dozi nije zabilježen teratogeni učinak. 

Toksično se djelovanje na embrio i fetus očituje u smanjenoj težini fetusa i povećanju prekobrojnih 

rebara. Niže doze koje uzrokuju manje jako toksično djelovanje po majku (10/87 i 25/217 mg/kg 

tramadola/paracetamola), nisu rezultirale toksičnim djelovanjem po embrio ili fetus. 

Rezultati standardnih ispitivanja mutagenosti nisu otkrili postojanje potencijalnog rizika od 

genotoksičnosti tramadola u ljudi.  

Rezultati ispitivanja kancerogenosti ne navode na zaključak da je tramadol potencijalno opasan za 

ljude.  

U ispitivanjima tramadola na životinjama pokazalo se da tramadol, u vrlo visokim dozama, djeluje na 

razvoj organa, osifikaciju i neonatalni mortalitet, što je povezano s -toksičnošću za majku. Lijek nije 

djelovao na fertilnost i reprodukciju životinja te na razvoj pomlatka. Tramadol prolazi kroz placentu. 

Nakon oralne primjene tramadola u dozama do 50 mg/kg u mužjaka, te 75 mg/kg u ženki štakora, nije 

zabilježen učinak na fertilitet. 

Opsežna istraživanja nisu donijela dokaz o značajnom genotoksičnom riziku paracetamola u 

terapijskim (tj. netoksičnim)dozama. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                   

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D 

             17 - 06 - 2014        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

11

Dugoročna ispitivanja na štakorima i miševima nisu donijela dokaze o bitnom kancerogenom  djelovanju u dozama koje nisu toksične za jetru. 

Studije na životinjama i opsežna iskustva na ljudima do danas nisu donijele dokaze o reproduktivnoj 

toksičnosti. 

 

 6.

 

FARMACEUTSKI PODACI 

 

6.1

 

Popis pomoćnih tvari 

 

      Jezgra tablete 

- celuloza prah, škrob prethodno geliran, natrijev škrobglikolat (vrst A), kukuruzni škrob, 

magnezijev stearat 

 

      Ovojnica tablete 

- OPADRY® svijetlo žuti YS- 1- 6382- G (hipromeloza, titanijev dioksid (E171), makrogol 400, 

željezov oksid žuti (E172), polisorbat 80, karnauba vosak 

 

6.2

 

Inkompatibilnosti 

            Nisu primjećene. 

 

6.3

 

Rok valjanosti 

            3 godine  

 

6.4   

Posebne mjere pri čuvanju lijeka 

   Pri 


čuvanju nisu potrebne posebne mjere opreza. 

 

6.5     Vrsta i sadržaj unutarnjeg pakovanja (spremnika) 

 

10 (1x10) filmom obloženih tableta u blisteru (PP/Al, PVC/AL), u kutiji 20 (2x10) filmom obloženih tableta u blisteru (PP/Al, PVC/AL), u kutiji                                                  

30 (3x10) filmom obloženih tableta u blisteru (PP/Al, PVC/AL), u kutiji 

50 (5x10) filmom obloženih tableta u blisteru (PP/Al, PVC/AL), u kutiji 

 

6.6 

Upute za uporabu i rukovanje i posebne mjere za uklanjanje neiskorištenog 

lijeka ili otpadnih materijala koji potječu od lijeka 

 

         Nema posebnih uputa.  

 

 7.

 

      Naziv i adresa nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka             u promet 

 

Nositelj odobrenja: 

Stada d.o.o. 

Hercegovačka 14                                                                                                                                      

Zagreb, Hrvatska 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                          

H  A  L  M  E  D              17 - 06 - 2014        

                                                                                                                      O D O B R E N O  

12

8. 

Klasa rješenja o odobrenju za stavljanje gotovog lijeka u promet 

 

UP/I-530-09/09-02/404 

 

 

9. 

Datum prvog odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet/datum  

obnove odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet 

 

                     Zaldiar® 10 tableta : 14.04.2005. 

                     Zaldiar® 20 tableta : 14.04.2005. 

                     Zaldiar® 30 tableta : 14.04.2005. 

                     Zaldiar® 50 tableta : 14.04.2005. 

 

 10. Datum revizije sažetka opisa svojstava lijeka:        

 

Lipanj, 2014.        

 

 

 

    

 

  

       

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

  

 

  

                                                                                                                  

                                                                                                                        

H  A  L  M  E  D              17 - 06 - 2014        

                                                                                                                      O D O B R E N O Kataloq: upl -> lijekovi
upl -> Fərid Zeynalov stomatoloq, bds, dds şəxsi məlumat
upl -> Fakültə İxtisas qrup Kurs fənn tarix baslanma vaxti otaq
upl -> Oitsning ma’nosi – Orttirilgan Immunitet Tanqisligi Sindromi. Bu dahshatli va bedavo kasallik hozirgi zamonning “vabosi” deb yuritiladi
upl -> 4 İstehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi Son istehlakçıların davranışının modelləşdirilməsi
upl -> UŞaq anatomiyasi, FİZİologiaysi və GİGİyenasi analizatorlar- duyğU ÜzvləRİ
upl -> Uşağın fərdi psixoloji hazırlığı 20 azn ağız boşluğunun kompleks peşəkar gigiyenası 80 azn
upl -> Мisvak вя онун XXI ясрдя истифадяси
upl -> Klinik protokol Az ərbaycan Respublikas
lijekovi -> Teksta upute u pakiranju lijeka zaldiar 37,5 mg/ 325 mg sastav
lijekovi -> Uputa o lijeku dobutamin Admeda 250 otopina za infuziju

Yüklə 445,33 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə