Сагітальні аномалії прикусу. Дистальний прикус. Етіологія, патогенез, клініка та діагностика дистального прикусу


ТЕМА: Контроль змістовного модуля №2. Факультет – стоматологічний, курс – 4, семестр - 8, кількість годин – 2. І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИYüklə 1,39 Mb.
səhifə6/7
tarix25.11.2016
ölçüsü1,39 Mb.
#138
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА: Контроль змістовного модуля №2.

Факультет – стоматологічний, курс – 4, семестр - 8, кількість годин – 2.


І. АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ: Грамотне і повне обстеження ортодонтичного хворого дозволить лікарю-стоматологу правильно поставити діагноз захворювання, враховуючи ступінь вираженості патології і індивідуальні особливості прояву захворювання, а на основі цього вибрати найбільш ефективний метод лікування пацієнта.
ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

1.Оволодіти методикою комплексного обстеження пацієнта.


ІІІ. ВИХОВНІ ЦІЛІ ЗАНЯТТЯ:

 1. розвити представлення про вплив екологічних факторів на здоров’я людини;

 2. сформулювати представлення про пріоритет вітчизняної медичної школи в рішенні проблеми лікування поворотів зубів;

 3. на матеріалі теми розвити чуття відповідальності за своєчасність і правильність професійних дій;


ІУ. МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ:

Дисципліна

Знати

Вміти

1.Забезпечуючі дис-ципліни:

-анатомія

2.Наступні дисцип-ліни (забезпечуємі):

-нормальна фізіологія

3.Внутріпредметна інтеграція:

-ортодонтія-анатомічні особливості будови органів порожни-ни рота

-фізіологічні і функціо-нальні особливості по-рожнини рота

-класифікації аномалій та деформацій зубощелепо-вої системи

-методика обстеження ортодонтичного хворого


-розрізняти різні групи зубів

-розріняти органи ротової порожнини

-визначити функції порожнини рота

-провести обстеження ортодонтичного хворого;
-методику виставлення кінцевого діагнозу.
V. ЗМІСТ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ:

Усне опитування

Тести

Практичні навики
VІ. ПЛАН І ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ:

№ п/п

Основні етапи заняття, їх функції і зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методич-ного забезпечення (контролю, нагляд-ності, ТЗН, інструк-ції, обладнання і ма-теріали)

Час в хв.

1

2

3

4

5

6

1. Підготовчий етап

1.

2.
3.Організація заняття

Постановка навчальних цілей

Контроль вихідного рівня знань:

ІІ

Усне опитування


Журнал

Методичні розробки


Питання


3

2
15ІІ Основний етап

1.

Формування професійних вмінь і навиків:

-провести курацію хворого;

-провести дифдіагностику захворювання;

-визначити схему лікування.ІІІ

Практичний тренінг;

Професійний тренінг в рішенні нетипових завдань; Рішення ситуаційних задач по наданню першої невідкладної медичної допомоги при невідкладних станах;

Тестовий контроль ІІ рівняОбладнання, інструментарій

Алгоритми

Моделі щелеп,штангенциркуль, циркуль.

Відбиткові ложки, відбиткові матеріали. Алгоритми надання першої невідкладної медичної допомоги

Тести ІІ рівня


55

ІІІ Заключний етап

1.

2.
3.Контроль і корекція рівня професійних знань і умінь.

Підведення підсумків заняття.

Домашнє завдання


ІІІ

Індивідуальний контроль практичних навиків та їх результатів

Результати курації хворих і рішення тестових завдань

Журнали
Методичні розробки10

3
2VІІ. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ:

1.Матеріали контролю для підготовчого етапу занять:

-питання для контролю вихідного рівня знань:
 1. До якого класу за класифікацією Енгля відноситься дистальний прикус?

 2. Клінічні форми дистального прикусу за Бетельманом.

 3. Клінічні форми дистального прикусу за Криштабом.

 4. Клінічні форми дистального прикусу за Шварцом

 5. Клінічні форми дистального прикусу за Хорошилкіною.

 6. Клінічні форми дистального прикусу за Катцом

 7. Клінічні форми дистального прикусу за Калвелісом.

 8. Клінічні форми дистального прикусу за ВООЗ.

 9. Етіологічні фактори виникнення патології.

 10. Роль внутрішньоутробних факторів у виникненні дистального прикусу.

 11. Роль носового дихання в появі дистального прикусу.

 12. Лицеві ознаки дистального прикусу.

 13. Внутрішньоротові ознаки дистального прикусу.

 14. Клінічно-діагностичні проби Ешлера - Бітнера.

 15. Яка роль штучного вигодовування в розвитку дистального прикусу?

 16. Особливості лікування дистального прикусу в ранньому дитячому віці.

 17. Особливості лікування дистального прикусу в змінному періоді прикусу.

 18. Особливості лікування дистального прикусу в постійному періоді прикусу.

 19. Показання до хірургічних втручань у комплексному лікуванні дистального прикусу.

 20. Показання до застосування пластинки Шварца .

 21. Показання до застосування активатора Андрезена-Гойпля з омегаподібною ружиною.

 22. Показання до застосування та конструктивні особливості апарата Айзенберга.

 23. Показання до застосування пропульсора Мюлемана.

 24. Конструктивні особливості функціонального регулятора Френкеля Iтипу й показання до його застосування.

 25. Конструктивні особливості функціонального регулятора Френкеля IІ типу й показання до його застосування.

 26. У чому полягає сутність функціонального методу лікування, запропонованого Френкелем?

 27. Роль профілактичних заходів у попередженні дистального прикусу.

 28. Показання до застосування вестибуло-оральної пластинки Крауса

 29. Роль міогімнастики в лікуванні дистального прикусу.

 30. Які міогімнастичні вправи використовуються в комплесі лікування дистального прикусу.

 31. Які головні причини розвитку глибокого прикусу

 32. Назвіть основні причини механізму розвитку глибокого прикусу

 33. Основні морфологічні і функціональні зміни, які виникають при глибокому прикусі

 34. Класифікація глибокого прикусу за Калвелісом.

 35. Класифікація глибокого прикусу за Бетельманом

 36. Класифікація глибокого прикусу за Хорошилкіною

 37. Класифікація глибокого прикусу за Маркосян

 38. Класифікація глибокого прикусу за ВООЗ

 39. Лицеві ознаки глибокого прикусу.

 40. Основні внутрішньо ротові ознаки.

 41. Антропометричні методи дослідження в діагностиці глибокого прикусу.

 42. Rtg-ні методи діагностики глибокого прикусу.

 43. Роль бокової ТРГ за Шварцом в діагностиці глибокого прикусу.

 44. Роль ортопантомографії в діагностиці глибокого прикусу.

 45. Оснрвні завдання лікування глибокого прикусу.

 46. Особливості лікування глибокого прикусу в період молочного прикусу.

 47. Особливості лікування глибокого прикусу в раньогму періоді зміного прикусу.

 48. Особливості лікування глибокого прикусу в кінцевому періоді зміного і початковому періоді постійного прикусу.

 49. Особливості лікування глибокого прикусу в період постійного прикусу.

 50. Апарати для лікування глибокого прикусу.

 51. Хорошилкіної і Токаревича;

 52. 8.Дуги Енгля з міжщелепною горизонтально і косо направленою тягою;

 53. Не знімний апарат з подвійними дугами;

 54. Назубна дуга в поєднанні з лицевою позаротовою тягою для усунення трем між різцями;

 55. Апарат з похило-накушувальною площадкою;

 56. Апарат на нижню щелепу для зубоальвеолярного укорочення у ділянці різців верхньої щелепи.

 57. Причини від яких залежить тривалість лікування глибокого прикусу.

 58. Прогноз лікування.

 59. Тривалість ретенційного періоду лікування.

 60. Етіологія відкритого прикусу

 61. Основні механізми розвитку відкритого прикусу

 62. Які шкідливі звички найбільш часто приводять до розвитку відкритого прикусу

 63. Клінічна картина травмуючого відкритого прикусу

 64. Клінічна картина рахітичного (істинного) відкритого прикусу

 65. Дифдіагностика відкритого прикусу

 66. Класифікація відкритого прикусу за Катцом

 67. Класифікація відкритого прикусу за Калвелісом

 68. Класифікація відкритого прикусу за Ільїною-Маркосян

 69. Класифікація відкритого прикусу за Курляндським

 70. Класифікація відкритого прикусу за Василевським

 71. Класифікація відкритого прикусу за Хорошилкіною

 72. Класифікація відкритого прикусу за Григор”євою і Єрохіною

 73. Класифікація відкритого прикусу за Шварцом,ВООЗ

 74. Лицеві ознаки відкритого прикусу.

 75. Особливості лікування відкритого прикусу в період молочного прикусу

 76. Особливості лікування відкритого прикусу в період зміного прикусуливості

 77. Особливості лікування відкритого прикусу в період постійного прикусу.

 78. Хірургічні методи лікування вікритого прикусу

 79. Особливості роботи з логопедом

 80. Особливості проведення лікувальної гімнастики

 81. Ортодонтичні апарати для лікування відкритого прикусу

 82. Структорологічні особливості будови та дії апарата Енгля для лікування відкритого прикусу

 83. Структорологічні особливості будови та дії апарата Белтерса для лікування відкритого прикусу

 84. Структорологічні особливості будови та дії апарата Андрезене-Гойпля для лікування відкритого прикусу

 85. Структорологічні особливості будови та дії регулятора функції Френкля ІІ і ІІІ типу для лікування відкритого прикусу

 86. Структорологічні особливості будови та дії апарата Гербста-Кожокару для лікування відкритого прикусу

 87. Незнімні кільця з гачками і вестибулярними пружиами або міжщелеповою тягою для лікування відкритого прикусу.Механізм дії.

 88. Шапочка з підборідковою пращою для лікування відкритого прикусу

 89. Класифікація форм косого прикусу (перехресного)

 90. Клініка косого прикусу

 91. Які основні причини приводять до розвитку перехресного прикусу?

 92. Діагностика косого прикусу

 93. Диф.діагностика косого прикусу

 94. Класифікація перехресного прикусу за ВООЗ

 95. Класифікація перехресного прикусу за Гаврилом та Ужумецкене

 96. Класифікація перехресного прикусу за Ільїної-Маркосян

 97. Класифікація перехресного прикусу за Анікієнко і Камишева

 98. Роль ТРГ за Шварцем в діагностиці перехресного прикусу.

 99. Лицеві ознаки перехресного прикусу.

 100. Внутрішньо ротові ознаки перехресного прикусу.

 101. Роль проб за Ільїною-Маркосян і Кибкало в діагностиці

 102. Поняття букальний і лінгвальний прикус за А.Ель-Нофелі

 103. Основні методи лікування перехресного прикусу в період тимчасового прикусу

 104. Основні методи лікування перехресного прикусу в період змінного прикусу

 105. Основні методи лікування перехресного прикусу в період постійного прикусу

 106. Значення клінічних функціональних проб при встановлені діагнозу

 107. Помилки при апаратурному лікуванні

 108. Ускладнення при апаратурному лікуванні

 109. Прогноз ортодонтичного лікування

 110. Апарати що використовуються для лікування перехресного прикусу.

 111. Апарати для лікування одностороннього перехресного прикусу

 112. Апарати для лікування двостороннього перехресного прикусу

 113. Апарати для лікування букального перехресного прикусу

 114. Апарат для лікування перехресного прикусу Фліса П.С.-Циж А.В.

 115. Активатор Андрезене-Гойпля для лікування перехресного прикусу.

 116. Регулятор ф-ції Френкля для лікування перехресного прикусу.

 117. Фізіотерапеитичні методи лікування перехресного прикусу(вібрація,вакуум -терапія,МРТ).

 118. Від чого залежить ретенційний період лікування перехресного прикусу.


2. Матеріали методичного забезпечення основного етапу заняття:

- задачі і тести ІІ рівня;

- алгоритми надання першої медичної допомоги при невідкладних станах ;

- орієнтовна карта для формування практичних знань і умінь.


Студенти самостійно обстежують пацієнта, ставлять попередній діагноз, знімають відбитки щелеп та відливають контрольні та діагностичні моделі, проводять при необхідності антропометричні дослідження моделей, виставляють кінцевий діагноз та складають план лікування.
3. Матеріали контролю для заключного етапу:

 1. амбулаторні історії хвороби;

 2. результати контролю вихідного рівня знань;

 3. результати тестового контролю.


4. Матеріали методичного забезпечення самопідготовки студентів:

 1. методичні рекомендації;

- домашнє завдання:

Підготуватися до наступного заняття на тему: «Підсумковий модульний контроль».VIІІ. ЛІТЕРАТУРА:

а) основна:

б) додаткова:

КОНВЕРТАЦІЙНА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗА МОДУЛЕМ

«Аномалії та деформації зубощелепного апарату»

ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ

Традиційна шкала


Конвертація у бали

«5»

6

«4»

5

«3»

3

«2»

0Методичну розробку склав: ас. Аваков В.В.
Методична розробка обговорена і затверджена на засіданні кафедри від _________ 201__ р. Протокол №_____.

Зав.кафедри

дитячої стоматології

д.мед.н., професор Мельничук Г.М.

Перелік питань до підсумкового контролю

з дисципліни Ортодонтіядо модулю №2.
Модуль 2. Аномалії та деформації зубощелепного апарату.

Змістовний модуль № 1

Аномалії окремих зубів. 1. Класифікації аномалій окремих зубів.

 2. Причини виникнення аномалій кольору зубів. Етіологія, патогенез, клініка, лікування.

 3. Аномалії формі зубів. Етіологічні чинники виникнення. Диференційна діагностика з анатомічними варіантами норми.

 4. Шилоподібні зуби. Етіологія виникнення, клініка, лікування.

 5. Злиті зуби. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика.

 6. Типи злиття зубів. Особливості ортодонтичного лікування.

 7. Вплив зливних зубів на процес формування зубних дуг і прикусу.

 8. Надкомплектні зуби. Клінічна та рентгенологічна діагностика. Тактика оргтодонтичного лікування.

 9. Адентія. Класифікація. Діагностика. Внутрішньоротові та позаротові ознаки при множинній та повній адентії.

 10. Методи лікування адентії.

 11. Причини порушення процесу прорізування зубів. Види і форми ретенції.

 12. Способи виведення зубів із ретенції. Показання до їх використання.

 13. Класифікації аномалій положення окремих зубів. Етіологія, патогенез.

 14. Тортооклюзія. Етіологія, патогенез. Особливості лікування.

 15. Діастеми. Клініко-рентгенологічна класифікація. Причини виникнення.

 16. Лікування діастем. Конструктивні особливості знімних та незнімних апаратів, які використовуються для лікування діастем.

 17. Вестибулярне положення зубів. Етіологія, патогенез, клініка, лікування.

 18. Піднебінне положення зубів. Етіологія, патогенез, клініка, лікування.

 19. Скупченість зубів. Етіологія, патогенез, клініка, лікування.

 20. Показання до серійного видалення зубів.

 21. Особливості лікування дістопій та транспозицій зубів.

 22. Аномалії зубних дуг. Етіологія, патогенез, клініка, лікування.

Змістовий модуль №2.

Аномалії прикусу. 1. Роль патології верхніх дихальних шляхів і рахіту в розвитку деформацій прикусу, методи їх профілактики.

 2. Роль штучного годування в розвитку аномалій прикусу.

 3. Шкідливі звички у дітей, їх роль в патогенезі зубо-щелепних деформацій.

 4. Ендогенні та екзогенні фактори, які негативно впливають на розвиток зубо-щелепного апарату.

 5. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування дистального прикусу в тимчасовому періоді.

 6. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика та лікування дистального прикусу в змінному періоді. Ефективність використання стимулюючої терапії.

 7. Особливості ортодонтичного лікування дистального прикусу в постійному періоді у дітей і дорослих. Можливі ускладнення. Показання до видалення зубів і інших хірургічних втручань.

 8. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика і лікування мезіального прикусу в тимчасовому періоді. Роль спадковості у виникненні даної аномалії.

 9. Клініко-рентгенологічні форми мезіального прикусу. В яких класифікаціях вони відображені. Особливості лікування даної аномалії в змінному періоді прикусу.

 10. Особливості ортодонтичного лікування мезіальних форм прикусу в постійному періоді у дітей та дорослих. Показання до хірургічних втручань.

 11. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика і лікування глибокого прикусу у тимчасовому періоді. Особливості лікування.

 12. Клініко-рентгенологічні форми глибокого прикусу. В яких класифікаціях вони відображені. Переваги апаратурного методу лікування в змінному періоді прикусу.

 13. Особливості лікування глибокого прикусу в постійному періоді у дітей та дорослих.

 14. Етіологія, патогенез, клініка, профілактика, діагностика і лікування відкритого прикусу у тимчасовому періоді. Роль нормалізації носового дихання у прогнозіортодонтичного лікування.

 15. Клініко-рентгенологічні форми відкритого прикусу, їх діагностика, лікування у змінному періоді.

 16. Особливості лікування відкритого прикусу в постійному періоді. Тактика лікування у дітей і дорослих. Показання до хірургічних втручань.

 17. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, профілактика і лікування перехресного прикусу в тимчасовому періоді.

 18. Класифікації, в яких відображені перехресні форми прикусу. Значення клінічних діагностичних проб.

 19. Особливості лікування перехресного прикусу в постійному періоді.

 20. Клінічно-діагностичні проби Ешлера-Бітнера. їх значення.

 21. Клінічно-діагностичні проби Л.В. Ільшої-Маркосян. їх значення.

 22. Хірургічні втручання в комплексному лікуванні ортодонтичних хворих.

 23. Методи стимуляції ортодонтичного лікування (хірургічні, фізіотерапевтичні, біологічні), їх суть, вікові показання.


Перелік практичних навичок до підсумкового модульного контролю

з дисципліни Ортодонтіядо модулю №2.

Модуль №2: Аномалії та деформації зубощелепного апарату

 1. Вміти обстежити ортодонтичного пацієнта з аномаліями окремих зубів та прикусу.

 2. Вміти оформити амбулаторну історію хвороби.

 3. Вміти заповнити наряд в зубо-технічну лабораторію.

 4. Вміти діагностувати та проводити диференційну діагностику аномалій окремих зубів та прикусу.

 5. Вміти отримати відбиток з верхньої та нижньої щелеп різними відбитковими матеріалами.

 6. Вміти зафіксувати конструктивний прикус.

 7. Вміти відлити моделі щелеп.

 8. Вміти заміряти сагітальну та вертикальну щілину.

 9. Вміти провести клінічні діагностичні проби Ешлера-Бітнера, Л.В. Ільїної-Маркосян, Кібкало.

 10. Вміти провести антропометричні методи дослідження за Поном, Коркхгаузом, Герлахом, Снагіною та аналізувати данні дослідження.

 11. Вміти розшифрувати та аналізувати дані бокових ТРГ.

 12. Вміти описати дентальні, аксіальні рентгенологічні знімки та ортопантомограми.

 13. Вміти встановити попередній діагноз ортодонтичного хворого.

 14. Вміти встановити заключний діагноз ортодонтичного хворого.

 15. Вміти скласти план ортодонтичного лікування.

 16. Вміти визначити конструкцію ортодонтичного апарата.

 17. Вміти припасувати та здати ортодонтичний апарат.

 18. Вміти провести корекцію та активацію ортодонтичного апарата.

 19. Вміти скласти план профілактичних заходів по попередженню виникнення зубо-щелепних аномалій та деформацій.


1.4. ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.4.1.Основна

 1. Фліс П.С. Ортодонтія. - Вінниця: «Нова книга», 2006. - 308 с.

 2. Шмут Г.П.Ф., Холтгрейв Э.А., Дрешер Д. Практическая ортодонтия. Под ред. проф. П.С. Флиса. Пер. с нем. – Львов: ГалДент, 1999.

 3. Стефан Вільямс. Короткий посібник з телентгенографії. Під ред. проф. П.С. Фліса. – Львів, 2006.

 4. Шарова Г.В., Рогожников Г.И. Ортопедическая стоматология детского возраста. М., «Медицина», 1991. с. 289.

 5. Григорьева Л.П. Прикус у детей. – Киев: Здоровье, 1995 г. – 231 с.

 6. Руководство по ортодонтии /под общей редакцией проф. Ф.Я. Хорошилкиной/ М. «Медицина» 1982.

 7. Дорошенко С.І., Кульгінський Є.А. Основи телерентгенографії. – К.: Здоров’я, 2007. – 70 с.

 8. Фліс П.С., Омельчук М.А., Ращенко Н.В. та ін. Ортодонтия. – К.: Медицина», 2008 р. - 360 с.

 9. Флис П.С., Омельчук Н.А., Ращенко Н.В. и др. Orthodontics. – К.: Медицина», 2008 р. - 336 с.Yüklə 1,39 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə