Salmanoff [ əlaqə analoqunun tapılmasıYüklə 38,48 Kb.
tarix23.12.2016
ölçüsü38,48 Kb.

Salmanoff

[ əlaqə analoqunun tapılması]

1. günəş : sarı

?

A) limon : qırmızıB) su : şəffaf

C) qarpız : dairəvi

D) ling : yastı

E) ağac : yaşıl


2. büyük : kiçik

?

A) çala : çuxurB) səbəb : nəticə

C) düşünmək : fikirləşmək

D) sevgi : nifrət

E) əsas : mühüm


3. baş : ağıl

?

A) dəftər : yazıB) su : quyu

C) pul :cib

D) qol : güc

E) at : yəhər


4. təkər : avtomobil

?

A) təkər :arabaB) qol : əl

C) stul : stol

D) oğul : ata

E) otaq : qapı


5. yaşıl : sarı : qırmızı

?

A) on : yetmiş : minB) məktəb : kitab : dəftər

C) su : neft : çən

D) çoban : naxır : sürü

E) Praqa : Çexiya : Avropa


6. oğlan : qız

?

A) bənövşəyi : narıncıB) ağ : qara

C) telefon : faks

D) kitab : dəftər

E) sürücü : avtomobil


7. qaçdı : durdu

?

A) bildi : dediB) getdi : aldı

C) danışdı : susdu

D) güldü : ağladı

E) bəslədi : yetişdirdi


8. söndürdü : yandırmaq

?

A) bişirdi : yeməkB) yaşadı : yaratmaq

C) apardı : gətirmək

D) ağladı : güldü

E) qışqırdı : gülmək


9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

?

A) A, B, C, D, Ç, E, ƏB) A, B, Ç, C, D, E, Ə

C) B, A, C, D, Ə, G, A

D) A, B, C, Ç, D, E, Ə

E) A, B, C, Ç, D, Ə, E


10. İnşaat : təhsil : səhiyyə

?

A) müəllim : həkim : rəssamB) həkim : mühəndis : çilingər

C) mühəndis : rektor : tibb bacısı

D) memar : alim : dülgər

E) rəssam : nazir : feldşer


11. optimizm : pessimizm

?

A) böyük : kiçikB) getmək : çatmaq

C) avtomobil : təkər

D) arzu : istək

E) yaxşı :əla


12. meyvə : şirə

?

A) dəmir : filizB) kürü : balıq

C) maye : su

D) mis : metal

E) odun : kömür


13. Himalay : Qafqaz

?

A) Kazbek : VezuviB) Comolonquma : Elbrus

C) Elbrus : Kazbek

D) Vezuvi : Bazar düzü

E) Bazar düzü : Comolonquma


14. Salam Salamzadə : Tahir Salahov

?

A) şair : yazıçıB) yazıçı : memar

C) rəssam : rəssam

D) şair : filosof

E) filosof : aktyor


15. Qafqaz : dağ

Qrelandiya : ?

A) dəniz

B) körfəz

C) şəhər

D) materik

E) ada
16. Bənd : maddə : qanun

?

A) kitab : vərəq : səhifəB) misra : bənd : şeir

C) dövlət : sərhəd : paytaxt

D) şəhər : kənd : qəsəbə

E) ağac : bitki : canlı


17. Budaq : gövdə : ağac

?

A) yaşıl : sarı : rəngB) oğul : ata : baba

C) qələm : karandaş : pozan

D) qol : bədən : insan

E) nəlbəki : stəkan : qaşıq


18. Varlıq : canlı : ağac : çinar

?

A) varlıq : əşya : mebel : divanB) elm : fizika : riyaziyyat : məntiq

C) maye : duru : benzin : neft

D) dövlət : bayraq : gerb : himn

E) daş : divar : dam : bina


19. Dərs : təlim : proses

?

A) fermer təsərrüfatı : maldarlıq: kənd təsərrüfatıB) yüngül sənaye : sənaye : iqtisadiyyat

C) ağır sənaye : iqtisadiyyat : sahibkarlıq

D) müəssisə : şirkət : zavod

E) ticarət : fəaliyyət : proses


20. B.Vahabzadə : şair : insan : canlı

?

A) vaqon : qatar : mexanizm : dəmir yolB) hərf : səs : dilçilik : fonetika

C) bəstəkar : Ü.Hacıbəyov : musiqişünas : dahi

D) tar : musiqi aləti : əşya : cism

E) Yaponiya : ada : ölkə : Asiya


21. 1 : 32

?

A) A : ZB) A : Y

C) A : U


D) A : V

E) A : S
22. Kələm : mələk

Kələk : ..... ?

A) kələk


B) külək

C) yalan


D) iftira

E) ələk
23. Rusiya : Danimarka

Moskva : ......?

A) Roma


B) Kopenhagen

C) Sofiya

D) Brüssel

E) Ankara


24. qış : fəsil

?

A) telefon : televizorB) əsər : roman

C) dəniz : Xəzər

D) don : paltar

E) fəsil : yay

25. tərbiyə : proses

?

A) dost : düşmənB) cansız : əşya

C) isim : nitq hissısi

D) çanta : torba

E) sahil : çay


26. böyük : iri

?

A) prokuror : vəkilB) balaca : azman

C) ağıllı : dəli

D) yavaş : sərin

E) sifət : üz


27. kağız : kley

Dəmir : ?

A) polad

B) qaynaq

C) taxta

D) plastilin

E) mis

28. Naqil : enerji?

A) boru : su

B) yük : avtomobil

C) sap : parça

D) səs : hava

E) bilik : kitab

29. Uçan xalça : televizor

Sehrli güzgü : ?

A) avtomobil

B) təyyarə

C) kompüter

D) antena

E) cihaz

30. araba : at

?

A) sürücü : avtomobilB) sürü : it

C) çoban : qoyun

D) gəmi : bərə

E) vaqon : paravoz


31. top : kürə

Boru : ?

A) piramida

B) çevrə


C) kub

D) silindir

E) konus

32. 13674 : 47631

Kirə : ?

A) kürə


B) ərik

C) kərə


D) icarə

E) dərk


33. Nitq hissəsi : çinar

Ağac : ?

A) sifət

B) təyin


C) palıd

D) cökə


E) budaq

34. qaya : ayaq

?

A) dad : dilB) səs : səs

C) bir : iki

D) saç : tel

E) dərk : kral

35. Bıçaq : tikmək

?

A) mala : suvaqB) qaşıq : yemək

C) iynə : kəsmək

D) kran : yükləmək

E) traktor : daşımaq


36. Əsgər : silah

?

A) fəhlə : dəryazB) traktor : sürücü

C) atlı : at

D) beşik : uşaq

E) yazıçı : qələm


37. qələm : yazmaq

?

A) səs : eşitməkB) ev : yatmaq

C) qazan : yemək

D) dəryaz : biçmək

E) dil : söyləmək


38. dəmir : bilək

?

A) daş : ürəkB) polad : qılınc

C) yaşıl : yarpaq

D) hündür : dağ

E) iti : bıçaq


39. ağ : yalan

?

A) isti : havaB) isti : münasibət

C) isti : xörək

D) isti : çörək

E) İsti : su

40. aktiv : fəal

Optimal : ?

A) fərq

B) qeyri - kafiC) imkan

D) dahi


E) ən əlverişli
41. iti : baxış

?

A) quru naxışB) quru taxta

C) quru paltar

D) quru yer

E) quru söz


42. optimist : bədbin

?

A) faşist : çirkinB) bukinist : xoşbəxt

C) pessimist : nikbin

D) artist : aktyor

E) solist : bitərəf


43. İki yüz : əsr

?

A) qırx altı : sutkaB) otuz : saat

C) altmış : dəqiqə

D) ay : altmış

E) on dörd : həftə


44. qara : fikir

?

A) şirin : balB) şirin : qənd

C) şirin : söz

D) şirin :tort

E) şirin : meyvə


45. Fayton : avtomobil

?

A) ayaqqabı : çarıqB) nizə : ox

C) bant : nüvə

D) xış : kotan

E) kağız : kompüter

46. Çinar : ağac : palıd

?

A) saat : çəngəl : bıçaqB) bənövşə : gül : nərgiz

C) sarı : qırmızı : rəng

D) bir : yeddi : say

E) qatıq : süd : ayran


47. kub : səkkiz

?

A) kürə : ikiB) kürə : sıfır

C) kürə : yeddi

D) kürə : beş

E) kürə : bir

48. kub : on iki

?

A) paralelopiped : altıB) paralelopiped : səkkiz

C) paralelopiped : onbir

D) paralelopiped : on

E) paralelopiped : on iki


49. şahmat : Hindistan

Futbol : ....?....

A) Fransa

B) Almaniya

C) İngiltərə

D) ABŞ


E) Braziliya

50. şah : altı

?

A) vəzir : on ikiB) prezident : on altı

C) nazir : on

D) vəkil : səkkiz

E) spiker : on dörd

51. təyyarə : zavod

?

A) kitab : nəşriyyatB) qələm : zavod

C) qarpız : bostan

D) neft : quyu

E) ferma : qoyun

52. dəmir : qapı

?

A) iti : ağılB) taxta : pəncərə

C) quru : söz

D) saf : ürək

E) əyri : baxış

53. may : iyun

?

A) cümə : bazarB) çərşənbə : cümə

C) cümə : şənbə

D) cümə axşamı : şənbə

E) cümə axşamı : çərşənbə axşamı


54. il : dekabr

?

A) gün : səhərB) cihaz : tozsoran

C) payız : fəsil

D) həftə : bazar

E) Azərbaycan əlifbası : a


55. yanvar : il

?

A) bazar ertəsi : ayB) yeddi : say

C) avqust : yay

D) bazar ertəsi : həftə

E) feil : nitq hissəsi


56. sərkərdə : qoşun

?

A) lider : komandaB) gəmi : kapitan

C) nazir : hökumət

D) ana ailə

E) sarvan : karvan

57. ipək : barama

?

A) dəmir : filizB) qaz : quyu

C) neft : mazut

D) ağac : odun

58. halqa : zəncir

?

A) pəncərə : divarB) qanad : quş

C) vərəq : kitab

D) fəqərə : onurğa

E) təkər : fayton


59. il : altı

?

A) həftə : dördB) sutka : on iki

C) əsr : yüz

D) otuz : saat

E) otuz : dəqiqə


60. ayı : heyvan : pələng

?

A) darı : buğda : arpaB) qartal : quş : qanad

C) tar : musiqi aləti : qaboy

D) mişar : balta : alət

E) maye : su : buz


61. həkim : xəstə : xəstəxana

?

A) müəllim : şagird : məktəbB) direktor : fəhlə : sex

C) fermer : sağıcı : otlaq

D) məşqçi : futbolçu : rinq

E) şah : kral : saray

62. sarı : on altı

?

A) qaya : səkkizB) it : iki

C) yay : altı

D) ət : dörd

E) lövhə : on beş


63. soyuducu : ərzaq

?

A) avtomobil : qarajB) kitab : şkaf

C) dəftər : çanta

D) fabrik : məhsul

E) anqar : təyyarə


64. baş həkim : xəstəxana

?

A) direktor : universitetB) kollec : rəis

C) baş nazir : hökumət

D) məktəb : direktor

E) dövlət : prezident
 1. B

 2. D

 3. D

 4. A

 5. A

 6. B

 7. C

 8. C

 9. D

 10. C

 11. A

 12. E

 13. B

 14. C

 15. E

 16. B

 17. D

 18. A

 19. E

 20. D

 21. A

 22. A

 23. B

 24. D

 25. C

 26. E

 27. B

 28. A

 29. B

 30. E

 31. D

 32. B

 33. A

 34. B

 35. C

 36. Ae

 37. D

 38. A

 39. B

 40. E

 41. E

 42. C

 43. E

 44. C

 45. D

 46. B

 47. B

 48. E

 49. C

 50. C

 51. A

 52. B

 53. C

 54. D

 55. D

 56. E

 57. A

 58. D

 59. B

 60. C

 61. A

 62. D

 63. E

 64. C

 65. B


Yüklə 38,48 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə