Salmonellalar Enterobacteriaceae ailesinde bulunurYüklə 429,5 Kb.
tarix16.07.2017
ölçüsü429,5 Kb.


Salmonella, Shigella ve Yersinia’ların Mikrobiyolojisi ve İnfeksiyon Oluşturma Mekanizmaları


Salmonellalar

 • Enterobacteriaceae ailesinde bulunur.

 • Salmonella cinsinde 2200 kadar serotip vardır.

 • Serotip adları;

 • Yaptığı hastalık S. enteritidis

 • İzole edildiği hayvan ve hastalık S. typhimurium

 • İzole eden araştırıcıdan S. scottmüelleri

 • İzole edildiği şehir S. İstanbulSalmonella’ların Yapısı

 • Basillerdir (2-5m 0.7-1.5 m)

 • Sporsuzdur

 • Hareketlidirler (S.gallinarum ve S.pullorum hariç )

 • Gram olumsuz • Vi antijeni Kapsülümsü yapı (S.typhi ve bazı serotiplerde)

 • Fimbria

 • Çoğunda tip 1(mamnoza duyarlı, HA yapan)

 • Tip 2 (MR) S.gallinarum ve diğerlerinde

 • S. paratyphi A fimbriasızdırÜreme ve Kültür Özellikleri

 • Fakültatif anaeropturlar

 • 20-42OC’de üreyebilirler optimum 37OC’dir

 • Ortalama pH 7.4

 • Buyyonda homojen bulanıklık yaparlar

 • Kolonileri;

  • Jelozda 2-3mm çapında,düzgün,yuvarlak
  • Kanlı agarda düzgün, gri, nemli görünümlüdür.


Salmonella’ların üretilmesinde kullanılan besiyerleri

 • Çoğaltıcı Besiyerleri:

  • Tetratiyonatlı buyyon, Selenit F
 • Ayırıcı ve seçici besiyerleri:

  • Mac Conkey agar (Safra tuzu,laktoz)
  • EMB agar (Laktoz,sukroz,eosin metilen mavisi)
  • Deoksikolat sitrat agar
  • XLD agar( kırmızı ortası siyah koloni)
  • HE agar (yeşil, ortası siyah koloni)


Biyokimyasal özellikleri

 • Glukozu S. typhi ve S.gallinarum yalnız asit yaparak parçalar.

 • Diğerleri hem asit hem gaz oluştururlar

 • Laktozu,genellikle sukrozu, adanitol,salisini kullanmazlar. • TSI Besiyeri

 • Dipte asit, H2S oluştururlar.

 • (S. paratyhi hariç)

 • Sitrat olumludurlarMR + ve VP-Direnç durumları

 • 55o C’de 20 dk ölürler

 • Kuruluğa dirençsizdirler

 • Lağım,kuyu sularında, toprakta uzun süre canlı kalabilirler

 • Soğuğa dirençlidirler.

 • Dezenfektanlara duyarlıdırlar

 • Kv, brillant y, malaşit y,deoksikolat,safra tuzları,bizmut sitrat, tetratiyonata uygun yoğunluklarda dayanıklıdırlar

 • Tetrasiklin,ampisiline,streptomisine,sulfonamid ve kloramfenikole direnç gelişimi vardır.

 • Beta-laktamaz üreten suşlar bulunmaktadır.Antijenik yapı

 • O somatik antijen:

  • Lipopolisakkarit yapısındadır.
  • Sıcaklığa (110oC 2.5 saat), alkole (%96 4 saat) dayanıklı, formole dayanıksızdır.
  • Antiserumuyla küçük, kum taneleri gibi aglütinasyon verir
  • Genellikle IgM yapısında antikorlar oluşur
  • 1,2,3 gibi sayılarla adlandırılırlar


 • H kirpik antijeni

  • Protein yapısındadır.
  • Tüm hareketli kökenlerde vardır.
  • 60oC’de ısıtılmaya ve alkole duyarlı, formole dirençlidir.
  • Antiserumuyla iri tanecikli, pamuk atığı görünümde aglütinasyon verirler.
  • Oluşan antikorlar IgG yapısındadır.
  • İki değişik antijen yapısındadır
  • Faz1 ve faz2 olarak adlandırılır.


 • Vi anijeni

  • O antijeninin dışındadır
  • Polisakkarit yapısındadır
  • S. typhi, S. paratyhi A, C ve S. dublin tarafından oluşturulur.
  • S. typhi’nin Vi antijeni yapısal ve immünolojik olarak Citrobacter freundii’nin Vi antijenine benzer.


 • M antijeni

  • S. paratyphi B kültürü birkaç gün oda sıcaklığında bekletildiğinde oluşur.
 • Fimbria (pilus) antijeni

  • Çoğunda tip 1 fimbrialar vardır.
  • 24-48 saatlik buyyon kültürlerinde ortaya çıkarlar.
  • Formole dayanıklı, sıcaklığa dayanıksızdır.


 • Salmonellalar

 • Kauffmann-White şemasına göre taşıdıkları antijenlere göre sıralanır ve adlandırılırlar.

 • Salmonella typhi 9, 12 (Vi) :d:-Virulans ve Patojenite Özellikleri

 • Yüzey antijenleri

 • O antijeninin lipit A kısmı toksiktir. Endotoksin özelliğindedir. Ateş, lökopeni, sonra lökositoz, hiperglisemi sonra hipoglisemi, letal şok oluşturur.

 • Vi antijeni taşıyan S. typhi daha virülandır. Serumun bakterisidal etkisini azaltır. C3’ün bakteriye tutunmasını önleyerek fagositozu önler. Makrofaj içinde ölümü engeller.

 • Enterotoksin ve sitotoksin (S. cholerasuis ve S. enteritidis)

 • Siderofor sentezi (enterobaktin, aerobaktin)

 • Plazmitler

 • BakteriyosinSalmonella’ların neden olduğu hastalıklar

 • Genel infeksiyon niteliğindeki hastalıklar (Tifoid)

 • Enterokolitler

 • Sepsis ve lokalize organ hastalıklarıGenel infeksiyon niteliğindeki hastalıklar

 • Etkenler: S. typhi, S.parayphi A, S. paratyphi B, S.paratyphi C ve S. typhimurium

 • TİFO

 • Etken: S. typhi

 • Yalnızca insanlarda enfeksiyon yapar.

 • Ekzotoksini yoktur.

 • PARATİFO

 • Diğer seotipler tarafından oluşturulur. Tifodan daha hafif seyirlidir.

 • Ağız yoluyla 105-108 sayıdaki bakterilerin vücuda girmesiyle enfeksiyon oluşturulur

 • İnfeksiyonun oluşmasında bakterinin serotipi, sayısı, virulansı ve savunma önemlidir.

 • Bakteriler ince bağırsakta mukusu aşarak enterositlere,peyer plakları hizasında özelleşmiş epitel hücrelerine girerler.

 • Peyer plaklarında makrofajlar içine alınırlar, mezenterik lenf bezlerine gelirler. Buralarda çoğalarak kana karışırlar ve doku ve organlara yayılırlar.

 • Dokularada tifo nodülleri oluşur. Kılcal damarlarda nekroz gelişir, peyer plaklarında ülserler ve nekroz geliştiğinden bağırsak kanamaları görülür. • Kuluçka süresi 10-14gündür.

 • Kırıklık, halsizlik, iştahsızlık, baş ağrısıyla başlar.

 • Ateş 37.5C-38oC 1. Hafta sonuna doğru 39.5oC-40oC’ye ulaşır.

 • 2.haftada 40oC-41oC nabız sayısı düşer. Karın ve göğüs bölgesinde roseoller görülür.Orta kıvamlı ishal, genelde kabızlık olur.

 • 3.haftanın sonunda ateş düşmeye başlar

 • 4.haftanın sonunda normale döner.

 • Bağırsak delinmesi, kanaması, bronkopnömoni,miyokardit,arterit,nefritEnterokolit niteliğindeki Salmonellozlar

 • En sık izole edilenler S.enteritidis, S.typhimurium

 • S.oranienburg,S.suipestifer, S.anatum, S.newport

 • Kuluçka dönemi 2-48 saattir.

 • Ağızdan alınan bakteriler bağırsak epiteline penetre olurlar. Enterotoksin ve sitotoksinlerinin etkisiyle bağırsakta inflamasyon doku nekrozu ve buna bağlı ateş, ishal ve kolit gelişir.

 • Besin zehirlenmesi gibi başlayan infeksiyonlar sepsis ve genel infeksiyona dönüşebilir.Sepsis ve lokal organ hastalıkları

 • En sık izole edilen etkenler S.partyphi C, S.choleraesuis, S.typhimurium

 • Ağız yoluyla alınan bakterilerin ince bağırsaklardan hızla kana geçmeleri ve diğer organlara yayılmalarıyla meydana gelir.Taşıyıcılık

 • Geçici taşıyıcılık bir yıldan kısa süreli taşıyıcılık

 • Kronik taşıyıcılık bir yıldan daha uzun süreli taşıyıcılık. Bakteri dışkı ve idrarla atılmaktadır.Laboratuvar Tanısı

 • Tifo ve paratifolarda etkeni izole etmek için

 • kullanılan örnekler;

  • Kan, kemik iliği (hastalığın ilk haftası).
  • Dışkı (2.hafta ve sonrası)
  • İdrar (2.haftadan sonra bulunur. Fakat üretme şansı az)
  • Safra (4. hafta sonra ve taşıyıcıları belirlemek için)


Tifo ve paratifo

 • Kan kan kültürü şişelerine ekilir 37oC’de 10 güne kadar bekletilir.

 • Diğer örnekler çoğaltıcı (Selenit F), ayırtedici besiyerlerine (EMB, SS) ekilir.

 • Laktoz negatif kolonilere diğer biyokimyasal işlemler uygulanır.Serolojik Tanı

 • Genel enfeksiyon tipinde

 • O antikorları ilk haftanın sonuna doğru,

 • H antikorları 2.haftanın sonunda oluşmaya başlar.

 • Gruber-Widal veya grup aglütinasyonu • Enterokolitlerde etkeni üretmek için;

 • Hastalığın başladığı günden itibaren dışkı kültürleri yapılır.

 • Sepsis ve lokal enfeksiyonlarda;

 • Ateşin yüksek olduğu dönemlerde kan incelenir. Bakterinin yerleştiği organa göre (idrar, BOS, eklem, plevra, periton sıvıları, apse) uygun örnek alınır.Epidemiyoloji

 • S.typhi insanlarda infeksiyon yapar.

 • Tifo dışı salmonellozların kaynağı insan ve hayvanlardır.

 • Bulaşma fekal-oraldir.

 • Çiftlik hayvanları, kümes hayvanları ve ürünleri, kedi, köpekle bulaşabilir.

 • Soğuk kanlı hayvanlarla da bakteri taşınır.
Yüklə 429,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə