Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?


) Antropometr vasitəsi ilə nə ölçülür?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə11/14
tarix26.11.2016
ölçüsü1,32 Mb.
#179
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

773) Antropometr vasitəsi ilə nə ölçülür?

A) Döş qəfəsinin dairəsi

B) Çəki

C) Ağ ciyərlərin həyat tutumuD) Əzələ gücü

E) Boy
Ədəbiyyat: В.Н. Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиенe детей и подростков. Медицина. Москва. 1983


774) Hansı göstərici fiziki inkişafın əsas əlaməti kimi sayılır?

A) Döş qəfəsinin dairəsi

B) Əzələ gücü

C) Çəki


D) Cinsi yetişkənlik dərəcəsi

E) Boy
Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М. Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина, Москва. 1989


775) Kompensasiya vəziyyətində olan xroniki xəstəliklərlə xəstələnən uşaqlar hansı sağlamlıq qrupuna aiddir?

A) 1


B) 3

C) 4


D) 5

E) 2
Ədəbiyyat: V.Ə. Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


776) Uşaqların fiziki inkişafına təsir göstərən sosial faktorlardan hansı əsasdır?

A) Təlim–tərbiyə prosesi

B) Yaşayış şəraiti

C) Ailə münasibəti

D) Qidalanma və fiziki tərbiyə

E) Sosial statusu


Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М. Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва. 1989
777) Uşaqların gigiyenik tərbiyəsi ilə kim məşğul olur?

A) Uşaq müəssisəsinin tibb işçiləri və valideynlər

B) Tərbiyəçi və müəllimlər

C) GEM – in işçiləri

D) Uşaq müəssisəsinin tibb işçiləri

E) Uşaq müəssisəsinin heyəti və valideynlər


Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская , Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва.1989
778) Məktəbəqədər uşaq müəssisəsinin torpaq sahəsinin əsas elementi hansıdır?

A) İdman meydançası

B) Təsərrüfat meydançası

C) Bostan

D) Qrup meydançası

E) Qoruyucu


Ədəbiyyat: V.Ə. Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
779) Uşaq müəssisəsinin binası ilə zibillik sahəsi arasında məsafə neçə metr olmalıdır?

A) 20m


B) 25m

C) 30m


D) 5m

E) 35m
Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М. Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина.Москва. 1989


780) Məktəbəqədər müəssisələrin neçə mərtəbəli tikintisinə icazə verilir?

A) 2


B) 5

C) 3


D) 1

E) 4
Ədəbiyyat: V.Ə. Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


781) Şəhərdə neçə mərtəbəli məktəb binalarının tikintisinə icazə verilir?

A) 5


B) 2

C) 3


D) 1

E) 4
Ədəbiyyat: V.Ə. Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


782) Kəndlərdə neçə mərtəbəli məktəb binalarının tikintisinə icazə verilir?

A) 4


B) 1

C) 5


D) 3

E) 2
Ədəbiyyat: N.Ə. Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


783) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrində uşaqların paltarlarını saxlamaq üçün şkaflar necə nişanlanmalıdır?

A) Rəngli ləkə və zolaqlarla

B) Uşaqların soyadı ilə

C) Uşaqların adları ilə

D) İndividual şəkillərlə

E) Sıra nömrələrlə


Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М .Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва. 1989
784) Uşaq müəssisələrinin tədris otaqlarında işıq əmsalı nə qədər olmalıdır?

A) 1: 7


B) 1: 6

C) 1: 2


D) 1: 4

E) 1: 3
Ədəbiyyat: V.Ə. Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


785) İdman zalının hündürlüyü nə qədər olmalıdır?

A) 6m


B) 5m

C) 7m


D) 3m

E) 4m
Ədəbiyyat: V.Ə. Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


786) Məktəbin tədris otaqlarında, kabinetlərində, laboratoriyalarında közərici lampalarla süni işıqlanmanın dərəcəsi ( lyuksla ) nə qədər olamalıdır?

A) 300


B) 200

C) 75


D) 100

E) 150
Ədəbiyyat: V.Ə. Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


787) Uşaq bağçasında qrup özəyinin əsas otağı hansıdır?

A) Qəbul – soyunma otağı

B) Yataq otağı

C) Bufet otağı

D) Sanitar qovşağı

E) Qrup otağı


Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М. Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва. 1989
788) Məktəbəqədər uşaq müəssisi binalarının layihələşdirilməsinin əsas prinsipi hansıdır?

A) Qrupların təcrid edilməsi

B) Mərtəbəlik

C) Optimal hava – istilik rejimi

D) Hərəki fəallığı üçün müvafiq şəraitin yaradılması

E) Optimal işıqlanma rejimi


Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М. Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина.Москва, 1989
789) Məktəb binalarının layihələşdirilməsinin əsas prinsipi hansıdır?

A) Şagirdlərə psixoloji komfortun yaradılması

B) Mərtəbəlik

C) Uşaq kollektivinin ayrı–ayrı yaş qruplarına maksimal bölünməsi

D) Qidalanma üçün müvafiq şəraitlərin yaradılması

E) Fiziki tərbiyənin keçirilməsi üçün müvafiq şəraitin yaradılması


Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М. Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина.Москва, 1989
790) Məktəbəqədər uşaq müəssisəsində tibb otağının sahəsi neçə kv.m. olmalıdır?

A) 4 – 8


B) 6 – 10

C) 8 – 12

D) 10 – 14

E) 5 – 9
Ədəbiyyat: V.Ə. Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


791) Uşaqlar daha çox hansı yoluxucu xəstəliklərlə xəstələnir?

A) Göbələk xəstəlikləri ilə

B) Bağırsaq xəstəlikləri ilə

C) Qurd invaziyaları ilə

D) Dəri örtüklərinin xəstəlikləri ilə

E) Yuxarı tənəffüs yollarının xəstəlikləri ilə


Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М. Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина, Москва. 1989
792) Uşaq müəssisələrində hava–damcı yoluxucu xəstəlikləri daha çox hansı yollarla yayılır?

A) Qablar, oyuncaqlar

B) Söhbət etmə, asqırma, öskürmə

C) Ərzaq məhsullarından

D) Xəstə heyvanlar tərəfindən dişləmə nəticəsində

E) Geyimlər, başqa məişət əşyaları


Ədəbiyyat: V.Ə. Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
793) Orqanizmin ətraf mühitin təbii faktorları ilə möhkəmləndirilməsində hansı vasitədən başlamaq tövsiyə edilir?

A) Günəş


B) Masaj

C) Hava


D) Su

E) Kompleks


Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М. Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва. 1989
794) Yorulma necə prosesdir?

A) Bioloji

B) Patoloji

C) Fizioloji

D) Biokimyəvi

E) Kompensator


Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М .Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва. 1989.
795) Həddindən artıq yorulma hansı prosesdir?

A) Patoloji

B) Fizioloji

C) Bioloji

D) Kompensator

E) Biokimyəvi


Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М. Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва. 1989
796) Yorulma nədir?

A) Əqli qabiliyyətinin yüksək səviyyəsi

B) Əmək qabiliyyətinin yüksək səviyyəsi

C) Əqli və fiziki əmək qabiliyyətinin kəskin surətdə və uzun müddətli aşağı düşməsi

D) İntensiv və uzun müddətli işin nəticəsi kimi əmək qabiliyyətinin müvəqqəti olaraq aşağı düşməsi

E) Subyektiv hiss


Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М. Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва. 1989
797) Həddindən artıq yorulma nədir?

A) Əqli və fiziki əmək qabiliyyətinin kəskin sürətdə və uzun müddətli aşağı düşməsi

B) Əmək qabiliyyətinin yüksək səviyyəsi

C) Subyektiv hiss

D) İntensiv və uzun müddətli işin nəticəsi kimi əmək qabiliyyətinin müvəqqəti olaraq aşağı düşməsi

E) Əqli qabiliyyətinin yüksək səviyyəsi


Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М. Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва. 1989
798) Məktəb binasının əsas otaqlarına hansı otaqlar aiddir?

A) Siniflər, laborant otaqları, idman zalı

B) Siniflər, tədris kabinetləri, laboratoriyalar, əl əməyi otaqları, emalatxanalar, idman zalı

C) Yeməkxana, yığıncaq zalı, ictimai təşkilatlar otağı, kitabxana, sanitar qovşağı

D) Tədris otaqları, yardımçı, köməkçi otaqları

E) Məktəb direktorunun kabineti, müəllimlər otağı, həkim otağı


Ədəbiyyat: N.Ə. Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
799) Məktəb binasının yardımçı otaqlarına hansı otaqlar aiddir?

A) Siniflər, kitabxana, yığıncaq zalı, laborant otağı

B) Siniflər, tədris kabinetləri, əl əməyi otaqları, emalatxanalar

C) Məktəb direktorunun kabineti, müəllimlər otağı, həkim otağı, kitabxana

D) Tədris otaqları, köməkçi otaqlar

E) Kitabxana, yeməkxana, yığıncaq zalı, ictimai təşkilatlar otağı, laborant otağı, sanitar qovşağı


Ədəbiyyat: V.Ə. Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
800) Məktəblərdə tədris otaqlarının hündürlüyü nə qədər olmalıdır?

A) 3,10 m

B) 3,20 m

C) 2,80 m

D) 3 m

E) 3,40 m


Ədəbiyyat: Г.Н. Сердюковская, Л.М. Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина. Москва. 1989
801) Hansı otaqlar məktəb binasının xidməti otaqlarına aiddir?

A) Tədris otaqları, həkim otağı, sanitar qovşağı

B) Kitabxana, yığıncaq zalı, siniflər, əl əməyi otaqları

C) Məktəb direktorunun kabineti, müəllimlər otağı, həkim otağı

D) Yeməkxana, yığıncaq zalı, ictimai təşkilat otağı, kitabxana, sanitar qovşağı

E) Siniflər, tədris kabinetləri, laboratoriyalar, əl əməyi otaqları, emalatxanalar, idman zalı


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
802) Uşaqların hərəki fəallıq dərəcəsi nəyə müvafiq olmalıdır?

A) Yaşa


B) Fiziki inkişafının dərəcəsinə

C) Müəllimlərin tələblərinə

D) Orqanizmin bioloji tələbatına

E) Cinsə
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков. Медицина, Москва, 1989


803) Hərəkət üzrə orqanizmin bioloji tələbatı necə adlanır?

A) Hipokineziya

B) Hiperkineziya

C) Akselerasiya

D) Kinezofiliya

E) Hemofiliya


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989

804) Hipokineziyanın səbəbi nə ola bilər?

A) Şagirdlərin həddindən artıq dərslərlə yüklənməsi

B) Hipotoniya

C) Erkən yaşlarda ixtisaslaşmış idman

D) Fəal həyat tərzi

E) Həddindən artıq fiziki yüklənmə


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989

805) Hiperkineziyanın səbəbi nə ola bilər?

A) Az hərəkətli həyat tərzi

B) Məişət komfortuna can atmaq

C) Hipertoniya

D) Şagirdlərin həddindən artıq dərslə yüklənməsi

E) Həddindən artıq fiziki yüklənmə


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
806) Şagirdlərdə qamət pozğunluğunun əsas səbəbi nə ola bilər?

A) Məktəb proqramının ifrat gərgin olması

B) İfrat fiziki gərginlik

C) Bütün variantları düzdür

D) Qeyri– səmərəli qidalanma

E) Uşaq mebellərinin ölçülərinin uşaqların boyuna müvafiq gəlməməsi


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
807) Uşaq müəssisələrində ümumi təmizləmə nə vaxt aparılır?

A) 3 ayda 1 dəfə

B) İldə 2 dəfə

C) Həftədə 1 dəfə

D) İldə 1 dəfə

E) Ayda 1 dəfə


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
808) 4 – 6 yaşlı uşaqların fiziki inkişafını qiymətləndirmək üçün hansı əlamətlər əsas sayılr?

A) Boy, çəki

B) Daimi dişlərin sayı

C) Əzələ gücü

D) Boyun illik artımı

E) Boy, boyun illik artımı


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
809) Uşaqlarda xroniki tonzillitin baş verilməsinin əsas səbəbi nə ola bilər?

A) Həddindən artıq yorulma, qidalanma rejimi pozğunluğu

B) İmmunitetin zəif olması

C) Tez- tez təkrarlanan respirator xəstəliklər

D) Tədris–tərbiyə prosesinin gərginliyi

E) Fiziki gərginliyin kifayət qədər olmaması


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995.
810) Məktəblərdə miopiyanın əmələ gəlməsinin səbəbi nədir?

A) Qeyri səmərəli qidalanma

B) Qöz xəstəliyi olduqda

C) Bütün variantlar düzdür

D) Siniflərdə temperatur rejiminə riayət edilməməsi

E) İşıqlanmanın kifayət qədər olmaması


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
811) Məktəbəqədər uşaq müəssisələrində səhər „ filtirləri ” nə vaxt aparılır?

A) 3 gündə 1 dəfə

B) Vacib olan hallarda

C) Həftədə 1 dəfə

D) Ayda 1 dəfə

E) Hər gün


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
812) 100 nəfərlik yay sağlamlaşdırıcı müəssisələrin tibbi izolyatorunda neçə çarpayı yerləşdirmək lazımdır?

A) 2


B) 4

C) 5


D) 3

E) 6
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989


813) 200 nəfərlik yay sağlamlaşdırıcı müəssisələrin yeməkxanasında neçə oturacaq yerləri olmalıdır?

A) 100


B) 150

C) 50


D) 65

E) 200
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989


814) Otağın uzunluğu–8 m, eni–6 m, pəncərənin hündürlüyü–2,5 m, pəncərələrin sahəsi – 12kv. m olanda işıq əmsalı nə qədər olmalıdır?

A) 1 : 3


B) 3 : 1

C) 1,5


D) 4 : 1

E) 1 : 4
Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


815) Fiziki inkişafın qiymətləndirilməsi hansı göstəricilər əsasında aparılır?

A) Keçirilmiş xəstəliklərin sayı, onların sürətliyi

B) Sinir sisteminin vəziyyəti

C) Orqanizmin müqaviməti

D) Antropometrik göstəricilər

E) Bütün variantlar düzdür


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
816) Fiziki inkişafın qiymətləndirilməsinin müasir metodikası hansıdır?

A) Reqressiya şkalalar

B) İndeks üsulu

C) Korrektur şkalalar

D) Sentil şkalalar

E) Siqmaların normadan kənara çıxması üsulu


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
817) Orqanizmin böyümə və inkişafı zamanı neçə qanunauyğunluq aşkar edilir?

A) 6


B) 7

C) 8


D) 5

E) 4
Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


818) Dispanserizasiya anlayışı nə deməkdir?

A) Xəstələrin müalicəsi

B) Xəstəliyin erkən dövründə aşkar edilməsi

C) Xəstələrin passiv formada aşkar edilməsi

D) Xəstəliklərin kəskinləşmə və ağırlaşmasının aşkar edilməsi

E) Təcili tibbi yardımın göstərilməsi


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина Москва, 1989
819) Akselerasiya fenomeni nə deməkdir?

A) Uşaqların sağlamlığında dəyişikliklərin nəticəsi

B) Psixoloji vəziyyətin dəyişməsi

C) Əhalinin sosial vəziyyətinin dəyişməsi

D) Uşaq və yeniyetmələrin fiziki inkişaf göstəricilərinin müəyyən səbələrə görə dəyişməsi

E) Uşaq və yeniyetmələrin fizioloji göstəricilərinin müəyyən səbələrə görə dəyişməsi


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
820) Spirometr vasitəsi ilə nə ölçülür?

A) Döş qəfəsinin dairəsi

B) Boy

C) Çəki


D) Əzələ gücü

E) Ağciyərlərin həyat tutumu


Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиенe детей и подростков. Медицина. Москва, 1983
821) Plantoqrafiya üsulu ilə nə öyrənilir?

A) Sinir sisteminin funksional vəziyyəti

B) Görmə itiliyi

C) Ağ ciyərlərin həyat tutumu

D) Yastı pəncəliliyin dərəcəsi

E) Eşitmə itiliyi


Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Медицина. Москва. 1983
822) Somatometrik göstəricilər hansılardır?

A) Boy, bədən kütləsi, dairələr, çevriyələr

B) Boy, bədən kütləsi, əzələ gücü, ağciyərlərin həyat tutumu

C) Əzələlərin, sümüklərin, piylənmənin vəziyyəti, həddi- buluğun dərəcəsi

D) Boy, dairələr, əzələ gücü, bədən kütləsi

E) Əzələ gücü, ağciyərlərin həyat tutumu, ürək döyüntülərinin, nəfəs almanın təkrarlanması


Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Медицина. Москва. 1983
823) Fiziometrik ( funksional ) göstəricilər hansılardır?

A) Əzələlərin, sümüklərin, piylənmənin vəziyyəti, hədd- bulluğun dərəcəsi

B) Əzələ gücü, ağ ciyərlərinin həyat tutumu, ürək döyüntüləri, nəfəs almanın təkrarlanması

C) Ağ ciyərlərin həyat tutumu, bədən kütləsi

D) Boy, bədən kütləsi, dairələr, çevriyələr

E) Əzələ gücü, boy, bədən kütləsi, dairələr


Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко Руководство к лабораторным занятиям по гигиена детей и подростков. Медитцина. Москва. 1983
824) Uşaq müəssisələrində otaqları yaş üsulla yığışdırmada nə işlənir?

A) Soyuq sabunlu su

B) Xloraminli isti su

C) Sabunla ya 2% soda məhlulu tətbiq edilmiş isti su

D) İsti sabunlu su

E) Suya daxil edilmiş əhəng məhlulu


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
825) Yatmamışdan qabaq uşaqlar neçə saat əvvəl qidalanmalıdırlar?

A) 0,5


B) 1

C) 2


D) 3

E) 2,5
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989


826) Uşaq müəssisələrində neçə günlük menyu bölgüsünü tərtib etmək lazımdır?

A) 2 aylıq

B) Gündəlik

C) 2 həftəlik

D) 3 günlük

E) 1 aylıq


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
827) Bir yaşdan böyük olan uşaqlar gündə ən azı neçə dəfə qidalanmalıdırlar?

A) 4


B) 5

C) 7


D) 6

E) 3
Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


828) Hansı nəqliyyat vasitəsi ilə ərzaq məhsullarının uşaq müəssisələrinə daşınmasına icazə verilir?

A) Xüsusi maşınlarla

B) Müxtəlif yük maşınlarıyla

C) Taksi ilə

D) Sanitar pasportu olan maşınlarla

E) Avtobuslarla


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
829) Gün ərzində 3–6 yaşlı uşaqların gündəlik rasionu necə bölünməlidir?

A) Səhər yeməyi - 25 %, nahar -45% - 15%, axşam – 25%

B) Səhər yeməyi -15 %, nahar -60% - 15%, axşam – 10%

C) Səhər yeməyi - 30%, nahar -30% - 30% axşam – 10%

D) Səhər yeməyi -10 %, nahar -45% - 20%, axşam – 25%

E) Səhər yeməyi -15%, nahar -30% - 35%, axşam – 20%


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
830) Uşaq müəssisələrində daha çox hansı parazitar uşaq xəstəlikləri yayılır?

A) Helmintlər

B) Şistomatozlar

C) Protozoozlar

D) Bütün variantlar düzdür

E) Spiroxetlər


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989

831) Uşaq və yeniyetmələrin profilaktik tibbi müayinəsi hansı müəssisənin mütəxəssisləri ilə aparılır?

A) Uşaq stasionarının

B) Uşaq bağçasının, məktəbinin

C) Ailə planlaşdırma mərkəzinin

D) Uşaq sanatoriyasının

E) Uşaq poliklinikasının


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва.1989
832) Böyümə və inkişaf sürətinin qeyri–bərabərliyi nəyin əsasını təyin edir?

A) Yaş dövriyələşdirilməsinin prinsipləri

B) Müxtəlif fəaliyyət növlərinə funksional hazırlığı

C) Cinsi prinsip üzrə gigiyenik normativlər

D) Profilaktik tədbirlər

E) Qidalanmanın normativləri


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина.Москва.1989
833) Uşaq bədəninin uzunluğu həyatın neçənci ilində daha intensiv artır?

A) 8 – 10 yaşında

B) 12 – 14 yaşında

C) 4- 7 yaşında

D) İkinci

E) Birinci


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı . 1995
834) Fiziki inkişaf sağlamlıq göstəricisi kimi hansı əhali qrupu üçün daha vacibdir?

A) Uşaq və yeniyetmələr

B) İdmançılar

C) Əmək qabiliyyətli əhali təbəqəsi

D) Ailələr

E) Fiziki əməklə məşğul olan əhali


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
835) Məktəbəqədər uşaq müəsisələrində uşaqların əsas fəaliyyət növü hansıdır?

A) Məcburi məşğələlər

B) Oyunlar

C) Gəzintilər

D) Özünə xidmət

E) Bütün variantlar düzdür


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
836) Məktəblərdə fiziki tərbiyənin əsas forması hansıdır?

A) Bədən tərbiyəsi dərsi

B) Səhər gimnastikası

C) Yarışlarda iştirak

D) İdman seksiyalarda məşğələlər

E) Hərəkətli oyunlar


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
837) Orqanizmin möhkəmləndirmə proseduralarından istifadə ardıcılığının düzgün variantı hansıdır?

A) Hava vannaları , üstünə su tökmək , bədəni yaş dəsmalla sürtmək

B) Üstünə su tökmək , bədəni yaş dəsmalla sürtmək ,hava vannaları

C) Bədəni yaş dəsmalla sürtmək , üstünə su tökmək , hava vannaları

D) Bədəni yaş dəsmalla sürtmək ,günəş vannaları , hava vannaları

E) Hava vannaları,bədəni yaş dəsmalla sürtmək , üstünə su tökmək


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
838) Uşaq yay sağlamlaşdırıcı müəssisəsinin yeməkxanasında oturacaq yerlərinin sayı tutumundan neçə faiz ayrılmalıdır?

A) 50%


B) 30%

C) 25%


D) 10%

E) 33%
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989


839) Uşaq müəssisələrinin əsas otaqlarında aerasiya əmsalı nə qədər olmalıdır?

A) 1 : 70

B) 1 : 60

C) 1 : 50

D) 1 : 20

E) 1 : 30


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
840) Otağın uzunluğu – 10 m, eni – 5m, pəncərələrin sahəsi – 12kv.m,nəfəsliklərin sahəsi 1 kv.m olarsa aerasiya əmsalı nə qədərdir?

A) 1 : 50

B) 1 : 4

C) 1 : 8

D) 1 : 60

E) 1 : 12


Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко Руководство к лабораторным занятиям по гигиена детей и подростков. Медицина. Москва. 1983

841) Deselerasiyanın əsas əlaməti hansıdır?

A) Fiziki və cinsi inkişafın ləngiməsi

B) Sinir–ruhi

C) Funksional

D) Bioloji

E) Sosial


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995

Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə