Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?Yüklə 1,32 Mb.
səhifə12/14
tarix26.11.2016
ölçüsü1,32 Mb.
#179
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

842) Xroniki xəstəliklərdən əzab çəkməyən, nadir halda xəstələnən, yaşa müvafiq sinir- ruhi inkişafa malik olan sağlam uşaq və yeniyetmələr hansı sağlamlıq qrupuna aid edilirlər?

A) 5


B) 3

C) 1


D) 4

E) 2
Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


843) Xroniki xəstəliklərdən əzab çəkməyən, bəzi funksional dəyişiklikləri, həmçinin tez –tez ( ildə 4 dəfə və çox ) xəstələnmələr qeyd olunan, sağlam uşaq və yeniyetmələr hansı sağlamlıq qrupuna aid edilirlər?

A) 2


B) 1

C) 4


D) 3

E) 5
Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


844) Uşaqlarda iş qabiliyyətinin ən aşağı səviyyəsi həftənin hansı günlərində olur?

A) Bazar ertəsi

B) Bazar ertəsi

C) Cümə


D) Çərşənbə axşamı

E) Cümə axşamı


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
845) Yorğunluq hansı əlamətlə başlayır?

A) Dəqiqliyinin azalması

B) Reflekslər gücünün azalamsı

C) Qıcıqlanmanın artması

D) Hərəki narahatlıq

E) İştahanın pozulması


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
846) Kompüter zallarında ventilyasiya sistemlərinin hansı növü təşkil olunur?

A) Gətirici–sorucu

B) Mexaniki gətirici

C) Sorucu şkaf

D) Mexaniki sorucu

E) Təbii
Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


847) Uşaq bağçalarının məktəbəhazırlıq qrupunda məcburi məşğələlərin davam etmə müddəti nə qədər olmalıdır?

A) 20 – 25 dəq

B) 10 – 15 dəq

C) 25 – 30 dəq.

D) 30 – 35 dəq

E) 15 – 20 dəq


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
848) Məktəblərdə bədən tərbiyəsi dərsinin hərəki sıxlığı nə qədər olmalıdır?

A) 30 – 40 %

B) 40 – 50 %

C) 70 – 80%

D) 80 – 90%

E) 50 – 60%


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
849) Məktəbəqədər müəssisələrdə bədən tərbiyəsi dərsinin hərəki sıxlığı nə qədər olmalıdır?

A) 50- 60%

B) 30 – 40%

C) 70 – 80%

D) 40 – 50%

E) 20 – 30%


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
850) Bədən tərbiyəsi dərsində uşaqlar hərəkətdə 31 dəq. olarsa, 45 dəqiqəlik dərsin hərəki sıxlığı nə qədərdir?

A) 70%


B) 75%

C) 30%


D) 150%

E) 80%
Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко Руководство к лабораторным занятиям по гигиена детей и подростков. Медитцина. Москва. 1983


851) Hansı uşaq müəssisəsinin tərkibində təcridxana təşkil olunur?

A) Məktəbdə

B) Məktəbəqədər müəssisədə

C) Texniki – peşə məktəbində

D) Heç bir variant düz deyil

E) Xüsusiləşdirmiş orta təhsilli müəssisədə


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
852) Məktəbyaşlı uşaqların boy qrupları intervalları hansı şəkildə müəyyən edilir (sm ) ?

A) 25


B) 5

C) 15


D) 20

E) 10
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989


853) Tədris – tərbiyə müəssisələrinin əsas otaqlarında hansı tipdə işıqlanmadan istifadə olunur?

A) Kombinə edilmiş

B) Səpələnmiş işıqlanma

C) Yerli işıqlanma

D) Əks olunan işıqlanma

E) Düz düşən işıqlanma


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
854) Məktəbin hansı otağında sorucu şkaf quraşdırılmalıdır?

A) Fiziki kabunetində

B) Kimya kabinetində

C) Biologiya kabinetində

D) Əmək kabinetində

E) Yeməkxanada


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
855) Yenidoğulmuş uşaqlarda hansı tənəffüs tipi olur?

A) Dərindən nəfəs almaq

B) Nadir halda nəfəs almaq

C) Qarışıq

D) Fasiləli

E) Səthi tənəffüs


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
856) Bir yaşlı uşaqlarda dişlərin sayı nə qədər olmalıdır?

A) 8


B) 10

C) 6


D) 4

E) 12
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989


857) Uşaqlarda neçə yaşında süd dişlərinin dəyişməsi başlanır?

A) 8 – 9


B) 7 – 8

C) 5 – 6


D) 2 – 3

E) 4
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989


858) Uşaqların hansı yaş dövründə sinir, ürək–damar, endokrin və başqa sistemlərin funksional pozğunluqları daha tez baş verir?

A) Postpubertat

B) Südəmər dişlər dövrü

C) Bir yaşlı uşaqlarda

D) Pubertat

E) Südəmər


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989

859) Uşaqların nəfəs yollarının böyüklərlə müqayisədə fərqi nədədir?

A) Uzun və dar

B) Qısa və dar

C) Qısa və geniş

D) Uzun və geniş

E) Böyüklərdəki kimidir


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
860) Sinif otaqları, kabinet və laboratoriyalarda süni işıqalanmanın norması nə qədərdir?

A) 200 lk

B) 300 lk

C) 100 lk

D) 250 lk

E) 75 lk
Ədəbiyyat: Д. М. Бабов. И.И. Надворный. Руководство к практическим занятиям по гигиене детеи и подростков. Медицина 1976.


861) Hansı yaş dövründə orqanizmin yetişkənlik dövrü bitir?

A) 24 – 26 yaş

B) 22 – 23 yaş

C) 13 – 15 yaş

D) 20 – 21 yaş

E) 17 – 18 yaş


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
862) Hansı sistemin vəziyyəti xronorefleksometriya üsulu ilə qiymətləndirilir?

A) Tənəffüs

B) Ürək – damar

C) Endokrin

D) Mərkəzi sinir

E) Mədə - bağırsaq


Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко. Руководство к лабораторным занятиям по гигиене детей и подростков. Медицина. Москва. 1983
863) Xüsusi məktəbəqədər müəssisələrin qruplarında sağlamlıq vəziyyətində dəyişiklikləri olan uşaqların sayı nə qədər olmalıdır?

A) 12


B) 10

C) 8


D) 20

E) 16
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989


864) Ümumtəhsil məktəblərin siniflərində 6 yaşlı uşaqların sayı nə qədər olmalıdır?

A) 30 nəfər

B) 20 nəfər

C) 25 nəfər

D) 15 nəfər

E) 35 nəfər


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
865) Dərs arası tənəffüslərin davametmə müddəti təqribən neçə dəqiqə olmalıdır?

A) 15


B) 10

C) 5


D) 20

E) 25
Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


866) Fiziki termorequlyasiya nəticəsində hansı proseslər gedir?

A) Homeostaz göstəricilərin dinamikası

B) İstiliyin əmələ gəlməsi

C) İstilik verilməsi

D) İstilik mübadiləsi

E) Orqanizmin rezistenlik göstəricilərin dinamikası


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
867) Kimyəvi termorequlyasiya nəticəsində hansı proseslər gedir?

A) Dəri örtüyündən buxarlanma

B) İstilik verilməsi

C) İstilik mübadiləsi prossesi

D) Orqanizmin rezistenlik göstəricilərin dinamikası

E) İstiliyin əmələ gəlməsi


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
868) Uşaq kollektivlərində hansı ərzaq məhsulunun istifadəsi qadağandır?

A) Balıq


B) Göbələk

C) Şirniyyat

D) Pendir

E) Kəsmik


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989.
869) Hansı qab – qacaq növündən uşaq müəssisələrində istifadəyə icazə verilir?

A) Farfor

B) Alminium

C) Fayans

D) Plastik

E) Fərqi yoxdur


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
870) Orqanizmin yoda olan gündəlik tələbatı nə qədərdir?

A) 80 mkq

B) 110 mkq

C) 90 mkq

D) 100 mkq

E) 70 mkq


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995.
871) Pubertat dövründə oğlanlarda tənəffüsün hansı tipi üstünlük təşkil edir?

A) Döş tənəffüsü

B) Qarışıq

C) Nadir halda

D) Səhti tənəffüs

E) Qarın tənəffüsü


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
872) 350 nəfərlik internat məktəbində hansı növ qida blokunun olması təyin edilir?

A) Yarımfabrikatlarla işləyən

B) Yarımfabrikatları hazırlayan

C) Yarımfabrikatları hazırlayan bufet

D) Xam malla işləyən

E) Bufet
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989873) Uşaqlarda hansı üzvlərin anatomik – fizioloji xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq məktəb dərsliklərinin işlənib hazırlanmasında gigiyenik tələblər nəzərə alınır?

A) Eşitmə analizatoru

B) Görmə analizatoru

C) Bütün üzvlərin

D) Hərəkət analizatoru

E) Mərkəzi sinir sistemi


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
874) Kiçik yaşlı məktəblilər üçün hansı dərsdə əsas fənlər keçirilməlidir?

A) 1-ci dərsdə

B) Fərqi yoxdur

C) 2 – 3 dərslərdə

D) 4-ci dərsdə

E) 1–3 dərslərdə


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
875) Orta və böyük yaşlı şagirdlərdə daha çətin fənnlər hansı dərsdə keçirilməlidir?

A) Fərqi yoxdur

B) 1-2-3 dərslərdə

C) 1-2 dərslərdə

D) 2-3-4 dərslərdə

E) 5-6 dərslərdə


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
876) Uşaq bağçasının hazırlıq qrupunda məşğələlərinin davam etmə müddəti nə qədərdir?

A) 10 dəq

B) 30 dəq

C) 20 dəq

D) 45 dəq

E) 15 dəq


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
877) Bağırsaq xəstəliklərinin qarşısının alınmasında hansı tədbirin keçirilməsinə ehtiyac yoxdur?

A) Otaqların havasını dəyişmək

B) Oyuncaqların zərərləşdirilməsi

C) Yeməkdən qabaq əllərinin yuyulması

D) Qab və masaları zərərləşdirmək

E) Sanitar – texniki avadanlığın zərələşdirilməsi


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
878) Uşaq bağçasından kiçik yaşlı qrupunda dərs məşğələlərin davam müddəti nə qədərdir?

A) 20 dəq

B) 25 dəq

C) 10 dəq

D) 15 dəq

E) 30 dəq


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
879) Məktəbdə hansı otaqlarda süni sorucu ventilyasiya quraşdırılmalıdır?

A) Siniflərdə

B) Emalatxanada

C) Mətbəxdə

D) Kimya kabinetində

E) Ayaq yolunda


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
880) Məktəbəqədər müəssisələrin torpaq sahəsində hansı zonanın olması mütləq deyil?

A) Qrup meydançaları

B) Bostan

C) Təsərrüfat

D) İdman

E) İstirahət


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
881) Məktəbin torpaq sahəsində hansı zonanın olması mütləq deyil?

A) İdman

B) Təsrrüfat

C) Elmi – təcrübə

D) İstirahət

E) Avtonəqliyyat


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
882) Yay vaxtlarında uşaq və yeniyetmələrin gündəlik rasionun kaloriliyi necə dəyişməlidir?

A) 40 % artır

B) 20 % artır

C) 30 % artır

D) 10 % artır

E) 10 % azalır


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
883) Hansı uşaqlar tez – tez xəstələnən uşaqlar sayılır?

A) İldə 3 dəfə xəstələnənlər

B) Xroniki xəstəlikləri olan

C) İldə 2 dəfə xəstələnənlər

D) İldə 4 dəfə və daha artıq xəstələnənlər

E) İldə 1 dəfə xəstələnənlər


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
884) Luminisent lampalarla işıqlanma zamanı süni işıqlanma səviyyəsi uşaq müəssisələrində neçə lyuks olmalıdır?

A) 150


B) 500

C) 300


D) 200

E) 400
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989


885) Məktəblilərin boyu 130 – 155 sm olanda sinifdə hansı nömrə məktəb mebeli yerləşdirilməlidir?

A) 1 və 2 nömrələri

B) 2 və 3 nömrələri

C) 3 və 4 nömrələri

D) 5 və 6 nömrələri

E) 4 və 5 nömrələri


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
886) Məktəbəqədər uşaqların boyu 110 – 130 sm olanda bağçanın qrup otağında hansı mebel nömrələri yerləşdirilməlidir?

A) 2 və 3 nömrələri

B) 3 və 4 nömrələri

C) 2 və 4 nömrələri

D) 0 və 00 nömrələri

E) 1 və 2 nömrələri


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
887) Südəmər dövründə uşaqların bağırsaqlarında hansı qidalanma tipində daha çox bağırsaq çöpü olur?

A) Təbii


B) Bütün qidalanma tiplərində

C) Süni


D) Qarışıq

E) Bütün variantalar düzgün deyil


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
888) Fiziki inkişafın standartları hansı göstəricilərin əsasında tədqiq edilir?

A) İrsilik

B) Yaş, cins, milliyyət

C) Xəstələnmələr

D) Bədən konstitusiyası

E) Boy
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989889) Uşaq ayaqqabısının hansı hissələrində istehsalat zamanı ancaq təbii materiallar istifadə olunur?

A) Ayaqqabının üst, içlik hissələri

B) Üst hissələri

C) Altlıq hissəsi

D) Üst, altlıq hissələri

E) Bəzək hissəsi


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989

890) Hansı sağlamlıq qrupuna uşaq aiddir, əgər onda həkim müayinəsi zamanı xroniki xəstəliklər və morfofunksional dəyişikliklər aşkar olunmamışdırsa, keçən il ərzində su çiçəyi yuxarı tənəffüs yollarının xəstəliyini kecirib?

A) 1


B) 3

C) 4


D) 5

E) 2
Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


891) Bir şagirdə düşən idman zalının sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 2 kv.m

B) 5 kv.m

C) 6 kv.m

D) 4 kv.m

E) 1,5 kv.m


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989

892) Əgər həkim müayinəsi zamanı uşağın fiziki və psixoloji inkişafının yaşına uyğun olduğu, qamətin pozğunluğu və müayinədən 1il əvvəl 4dəfə yuxarı tənəfüs yollarının xəstəliyi ilə xəstələnməsi aşkar olunubsa uşaq hansı sağlamlıq qrupuna aid edilməlidir?

A) 4


B) 2

C) 3


D) 5

E) 1
Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995


893) İnternat məktəblərinin tərkibində hansı otaqlar kompleksi nəzərdə tutulur?

A) Tədris, yataq, ümumməktəb, inzibati – təsərrüfat

B) Tədris, yardımçı, ümumtəhsil, yataq

C) Tədris, inzibati, yataq, təsərrüfat

D) Tədris, qrup, yataq, ümumməktəb

E) Tədris, köməkçi, yardıçı, təsərrüfat


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
894) Məktəbəqədər böyük yaşlı uşaqların əqli iş qabiliyyətinin öyrənilməsində hansı üsuldan istifadə edirlər?

A) Xronorefleksometriya

B) Korrektur fiqur

C) Korrektur hərf cədvəli

D) Erqometriya

E) Riyaziyyat misalları


Ədəbiyyat: В.Н.Кардашенко .Руководство к лабораторным занятиям по гигиенe детей и подростков. Медицина. Москва. 1983

895) Bir uşağa düşən tədris kabinetlərin sahəsi nə qədər olmalıdır?

A) 2,7 kv.m

B) 1,2 kv.m

C) 2,8 kv.m

D) 2,5 kv.m

E) 2,0 kv.m


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995
896) Uşaq və yeniyetmələrin sağlamlığına təsir edən ətraf mühitin 3 əsas amili hansıdır?

A) Hərəkət, əmək, orqanizmin möhkəmləndirilməsi

B) Hərəkət, orqanizmin möhkəmləndirilməsi, qidalanma

C) Hərəkət, qidalanma, əmək

D) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi, rejim, qidalanma

E) Qidalanma, rejim, əmək


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995

897) Uşaq müəssisələrində bağırsaq infeksiyalarının ən çox yoluxma yolları hansıdır?

A) Təmas – məişət

B) Aerogen

C) Su


D) Transmissiv

E) Qida
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989898) Uşaq müəssisələrində göbələk xəstəliklərinin yayılma yolları hansıdır?

A) Xəstə insanla təmasda olduqda, qida məhsulu ilə

B) Su ilə

C) Xəstə insan və heyvanla təmasda olduqda

D) Qida məhsulları ilə

E) Danışıq, öskürmə və askırma zamanı


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
899) Uşaq müəssisələrində enterebiozun ən çox təsadüf edilən yoluxma yolu hansıdır?

A) Hava damcı

B) Transmissiv

C) Təmas


D) Döl yanı maye ilə

E) Aerogen


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
900) Əgər lampaların sayı 10, 1 lampanın gücü-150 vt, otağın uzunluğu –10 m, eni–5 m olarsa sinif otağının xüsusi işıqlanma gücü nə qədərdir?

A) 30 vt/ k. m

B) 30 vt/ km. m

C) 100 vt/ kv. m

D) 50 vt/kv. m

E) 15 vt/ kv. m


Ədəbiyyat: Д. М. Бабов. И.И. Надворный. Руководство к практическим занятиям по гигиене детей и подростков. Медицина. 1976
901) Orqanizmin müqavimətinin qaldırılmasına təsir edən qeyri spesifik üsullar hansılardır?

A) Spesifik seroloji profilaktika

B) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi

C) İmmunonpofilaktika

D) Bədən tərbiyəsi ilə məşğul olması

E) Vaksino profilaktikа


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская бЛ.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
902) Yoluxucu xəstəliklərinin profilaktikasında hansı üsullar spesifik hesablanır?

A) Səmərəli qidalanma

B) Orqanizmin möhkəmləndirilməsi

C) Optimal hərəkət rejimi

D) Bədən tərbiyəsi ilə məşğul olması

E) Vaksun və zərdabların qəbulu


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковскаяб Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
903) Kompüterlərlə təchiz edilmiş otağın yerləşdirilməsinin hansı variantı оptimal sayılır?

A) Perimetr üzrə yerləşdirmə

B) Sıra üzrə

C) Dairə üzrə

D) 3 sıra üzrə

E) Mərkəzi yerləşdirmə


Ədəbiyyat: M.S. Kazımov. İ. P. Əhmədov. Azərbaycanda orta ümumi təhsilin yeniləşdirilməsi və maarifləndirmə texnologiyasının tibbi–gigiyenik cəhətləri,metodik tövsiyələr. Bakı. Qismət. 2007
904) Uşaq müəssisələrində isidici qurğuların qoruyucu örtükləri hansı materialdan hazırlanmalıdır?

A) Taxta


B) Taxta ovuntu piltələri

C) Fərqi yoxdur

D) Plastmas

E) Dəmir
Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989


905) 6 – 12 yaşında olan uşaqların bioloji yaşını təsdiq edən əsas göstərici hansıdır?

A) Bədən uzunluğu

B) Daimi dişlərin sayı

C) Bədən kütləsi

D) İkincili cinsi əlamətlərin inkişafı

E) Döş qəfəsinin dairəsi


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская, Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
906) Qida blokunun işçilərinin irin xəstəliklərinin müayinəsini kim aparmalıdır?

A) Aşbaz


B) Növbətçi müəllim

C) QEM–in işçiləri

D) Müəssisənin rəhbəri

E) Müəssisənin tibb bacısı


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989

907) Hava – damcı xəstəliklərinin yayılmasının qarşısının alınmasında hansı tədbirin aparılmasına ehtiyac yoxdur?

A) Oyuncaqların zərərsizləşdirilməsinə

B) Yığışdırma zamanı tozun silinməsinə

C) Yeməkdən qabaq əllərin yuyulmasına

D) Otaqlarda havanın tez - tez dəyişdirilməsinə

E) Qabların zərərsizləşdirilməsinə


Ədəbiyyat: Г.Н.Сердюковская ,Л.М.Сухарева. Гигиена детей и подростков.Медицина. Москва. 1989
908) İdman zalında temperatur neçə dərəcə olmalıdır?

A) 15 – 16˚

B) 11 - 12˚

C) 13 – 14˚

D) 20˚

E) 8 – 10˚


Ədəbiyyat: V.Ə.Əliyev. Uşaq və yeniyetmələr gigiyenası. Bakı. 1995.

909) Közərmə lampaları ilə işıqlanma zamanı sinifdə işıqlanmanın xüsusi gücü nə qədər olmalıdır ?

A) 42 vt/ kv. m az olmayaraq

B) 40vt/ kv. m az olmayaraq

C) 48 vt/ kv . m az olmayaraq

D) 30vt/ kv. m az olmayaraq

E) 20 vt/ kv. m az olmayaraq


Ədəbiyyat: Д. М. Бабов. И.И. Надворный. Руководство к практическим занятиям по гигиене детей и подростков. Медицина .1976
910) Turşu və qələvinin təsirindən baş verən yanıqlar hansı travmalara aiddir?

A) Yerli

B) Ümumi

C) Xarici

D) Qarışıq

E) Qapalı


Ədəbiyyat: Д. М. Бабов. И.И. Надворный. Руководство к практическим занятиям по гигиене детеи и подростков. Медицина 1976.

Sosial gigiyena

911) Azərbaycan Respublikasında səhiyyənin hansı sistemi üstünlük təşkil edir?

A) Kapitalist səhiyyə sistemi

B) Şəxsi səhiyyə sistemi

C) Sığorta səhiyyə sistemi

D) Dövlət səhiyyə sistemi

E) Sosialist səhiyyə sistemi


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоoхранения.1987
912) Aşağıdakılardan hansı dövri tibbi müayinəyə aiddir?

A) İşləyənlərin tibbi müayinəsi

B) Yenidoğulmuşların tibbi müayinəsi

C) İşə qəbul olunan zaman tibbi müayinə

D) Tədris müəssisəsinə daxil olan zaman tibbi müayinə

E) Evdar qadınların tibbi müayinəsi


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоoхранения.1987
913) Akselerasiya nədir?

A) Psixo-emosional pozğunluq

B) Fiziki inkişafın sıçrayışla getməsi

C) Endokrin sistemin pozğunluğu

D) Həzm sisteminin pozğunluğu

E) Fiziki inkişafın zəifləməsi


Ədəbiyyat: И.Г.Лавров, К.В.Майстрах.Социальная гигиена и организация здравоохранения.1987

Yüklə 1,32 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə