Savdo xizmatlari yiliga o‘rtacha 7% ga o‘sdi va mos ravishda o‘zinig eng yuqoriYüklə 46,42 Kb.
tarix21.05.2022
ölçüsü46,42 Kb.
#58927
Xalqaro savdo trendlari
zhamoadagi izhtimoij-psixologik muhitni organish metodikasi, LINKING WORDS @ENGLISH RGN 250420210851


Xalqaro savdo trendlari. Bugungi kunda transport va axborot komunikatsiyaalmashinuvi narxida sezilarli pasayish kuzatildi, xalqaro savdo sistemasidageosiyosat hal qiluvchi axamiyat kasb etadi. So‘nggi 30-yil mobaynida tovarlar vasavdo xizmatlari yiliga o‘rtacha 7% ga o‘sdi va mos ravishda o‘zinig eng yuqorinuqtalari 18 trln dollar va 4 trln dollarga yetdi.

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


[Время окончания]>[Время начала]

0

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Бизнес"


0

"Хорошее"

0

"Хорошее"

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


[Время окончания]>[Время начала]

Today()

"Хорошее"

1


0

0


No

[Время окончания]>[Время начала]

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Бизнес"


Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


[Итого]+[Налог]

0


0

No

[Дата окончания]>[Дата начала]Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


0

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


=Today()

[Дата поставки]>=Today()


No


"Не начата"

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Бизнес"


Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null

"Полная занятость"

[Цена за единицу]*[Количество]*(1-[Скидка])

0


0

0


"Нет"

=Today()

0

0


0

[Время окончания]>[Время начала]

[Дата окончания]>=[Дата начала]

"Не отправлено"

=Today()

No

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Бизнес"


[Итого]+[Налог]+[Поставка]

0


0

0

[Первоначальная сумма контракта]+[Заявки на изменение]


[Ранее завершено]+[Завершили этот период]


([Ранее завершено]+[Завершили этот период])*0.05


([Ранее завершено]+[Завершили этот период])-(([Ранее завершено]+[Завершили этот период])*0.05)+[Налог]


(([Ранее завершено]+[Завершили этот период])-(([Ранее завершено]+[Завершили этот период])*0.05)+[Налог])-[Предыдущие выплаты]

0


0

0


0

0


0

Today()


"1 — Новый"

"1 — Критический"


=Today()

Убедитесь, что значения полей ''Состояние'' и ''Решение'' не противоречат друг другу.
[Состояние]="3 — Решенный"

[Разрешение] Is Null


Если поле ''Состояние'' имеет значение ''Решено'', но значение поля ''Разрешение'' не указано, будет инициирована ошибка, чтобы предотвратить сохранение данных.

Выберите значение для поля ''Разрешение''.


[Состояние]="4 — Закрытый"


[Разрешение] Is Null


Если поле ''Состояние'' имеет значение ''Закрыто'', но значение поля ''Разрешение'' не указано, будет инициирована ошибка, чтобы предотвратить сохранение данных.

Вопрос должен быть решен до его закрытия.


[Разрешение] Is Not Null


Если значение поля ''Состояние'' отлично от ''Решено'' и ''Закрыто'', но значение поля ''Разрешение'' указано, оно будет очищено.
Разрешение
Null

Убедитесь, что значения полей ''Состояние'' и ''Решение'' не противоречат друг другу.


[Состояние]="3 — Решенный"

[Разрешение] Is Null


Если поле ''Состояние'' имеет значение ''Решено'', но значение поля ''Разрешение'' не указано, будет инициирована ошибка, чтобы предотвратить сохранение данных.

Выберите значение для поля ''Разрешение''.


[Состояние]="4 — Закрытый"


[Разрешение] Is Null


Если поле ''Состояние'' имеет значение ''Закрыто'', но значение поля ''Разрешение'' не указано, будет инициирована ошибка, чтобы предотвратить сохранение данных.

Вопрос должен быть решен до его закрытия.


[Разрешение] Is Not Null


Если значение поля ''Состояние'' отлично от ''Решено'' и ''Закрыто'', но значение поля ''Разрешение'' указано, оно будет очищено.
Разрешение
Null

0


"Хорошее"

0


0

0

IIf([Дата возврата] Is Null,"Checked Out","Returned")


Today()


IIf([Дата возврата] Is Null,"Checked Out","Returned")

Today()


IIf([Дата возврата] Is Null,"Loaned","Returned")

Today()


[Время окончания]>[Время начала]

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


0

0


No

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Бизнес"


[Цена за единицу]*[Количество]*(1-[Скидка])

0


0

0


"Нет"

IIf([Состояние]="Выполнен",No,Yes)


=Today()

0

0


0

"Новый"


Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


1

No

0Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Бизнес"


Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


"Открыто"

0


0

No


0

0


0

0

IIf([Состояние] In ("Завершен","Отложен"),No,Yes)


[Дата окончания]>=[Дата начала]


"2 — Средний"


"Не начат"


Now()
Not Update([Дата изменения])


Дата изменения
Now()

0


0

0

=Today()


0

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Бизнес"


[Количество]*[Цена за единицу]

0


0

[Цена за единицу]*[Количество]*(1-[Скидка])


0


0

0


"Нет"

IIf([Состояние]="Выполнен",No,Yes)


=Today()

0

0


0

"Новый"


Concat([Бюджетный год]," - ",[Бюджетный квартал])

DateDiff(MONTH,[Дата начала],[Дата окончания])*[Ставка аренды]


[Дата окончания]>=[Дата начала]


0

20

[Время окончания]>[Время начала]

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Бизнес"


0

No

[Время окончания]>[Время начала]Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


"По графику"

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Бизнес"


Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


IIf([Состояние] In ("Завершена","Отложена"),No,Yes)

[Процент завершения] Between 0 And 1


"2 — Средний"


0


"Не начата"

Этот макрос данных обеспечивает правильное значение поля ''Состояние'' при обновлении поля ''Процент завершения'' или правильное значение поля ''Процент завершения'' при обновлении поля ''Состояние''.


Процент завершения: 0=0%, 1=100%
[Процент завершения]=0

Процент завершения имеет значение по умолчанию — проверьте состояние


[Состояние]="Завершена"

Если состояние изменяется на ''Завершено'', установите процент завершения 100%


Процент завершения
1

[Процент завершения]=1


Если процент завершения равен 100%, установите состояние ''Завершено''


[Состояние]
"Завершена"

[Состояние]="Завершена" Or [Состояние]="Не начата"


Если значение поля ''Процент завершения'' находится между 0 % и 100 %, а поле ''Состояние'' имеет значение ''Завершено'' или ''Не начато'', состояние будет заменено на ''Выполняется''.


Состояние
"Выполняется"

Этот макрос данных обеспечивает правильное значение поля ''Состояние'' в случае обновления поля ''Процент завершения'', а также правильное значение поля ''Процент завершения'' при обновлении поля ''Состояние''.


Процент завершения: 0=0 %, 1=100 %
Update([Процент завершения])
[Процент завершения]=1

Если значение поля ''Процент завершения'' изменилось и стало равным 100 %, а поле ''Состояние'' имеет значение, отличное от ''Завершено'', оно будет заменено на ''Завершено''.


[Состояние]<>"Завершена"

Состояние


"Завершена"

[Процент завершения]=0


Если значение поля ''Процент завершения'' изменилось и стало равным 0 %, а поле ''Состояние'' имеет значение ''Завершено'', оно будет заменено на ''Не начато''.


[Состояние]="Завершена"

Состояние


"Не начата"

[Состояние]="Завершена" Or [Состояние]="Не начата"


Если значение поля ''Процент завершения'' находится между 0 % и 100 %, а поле ''Состояние'' имеет значение ''Завершено'' или ''Не начато'', оно будет заменено на ''Выполняется''.


Состояние
"Выполняется"

Update([Состояние])


[Состояние]="Завершена"

Если значение поля ''Состояние'' изменилось на ''Завершено'', а значение поля ''Процент завершения'' не равно 100 %, ему будет присвоено значение 100 %.


[Процент завершения]<>1

Процент завершения


1

[Состояние]="Не начата"


Если значение поля ''Состояние'' изменилось на ''Не начато'', а значение поля ''Процент завершения'' не равно 0 %, ему будет присвоено значение 0 %.


[Процент завершения]<>0

Процент завершения


0

[Процент завершения]=1


Если значение поля ''Состояние'' изменилось на какое-либо, отличное от ''Завершено'', а значение поля ''Процент завершения'' равно 100 %, ему будет присвоено значение 0 %.


Процент завершения
0

IIf([Состояние] In ("Завершено","Отложено"),No,Yes)


[Процент завершения] Between 0 And 1


"2 — Средний"


0


"Не начато"
Этот макрос данных обеспечивает правильное значение поля ''Состояние'' в случае обновления поля ''Процент завершения'', а также правильное значение поля ''Процент завершения'' при обновлении поля ''Состояние''.
Процент завершения: 0=0%, 1=100%
Update([Процент завершения])
[Процент завершения]=1

Если значение поля ''Процент завершения'' изменилось и стало равным 100%, а поле ''Состояние'' имеет значение, отличное от ''Завершено'', оно будет заменено на ''Завершено''.


[Состояние]<>"Завершено"

Состояние


"Завершено"

[Процент завершения]=0


Если значение поля ''Процент завершения'' изменилось и стало равным 0%, а поле ''Состояние'' имеет значение ''Завершено'', оно будет заменено на ''Не начато''.


[Состояние]="Завершено"

Состояние


"Не начато"

[Состояние]="Завершено" Or [Состояние]="Не начато"


Если значение поля ''Процент завершения'' находится между 0% и 100%, а поле ''Состояние'' имеет значение ''Завершено'' или ''Не начато'', оно будет заменено на ''Выполняется''.


Состояние
"Выполняется"

Update([Состояние])


[Состояние]="Завершено"

Если значение поля ''Состояние'' изменилось на ''Завершено'', а значение поля ''Процент завершения'' не равно 100%, ему будет присвоено значение 100%.


[Процент завершения]<>1

Процент завершения


1

[Состояние]="Не начато"


Если значение поля ''Состояние'' изменилось на ''Не начато'', а значение поля ''Процент завершения'' не равно 0%, ему будет присвоено значение 0%.


[Процент завершения]<>0

Процент завершения


0

[Процент завершения]=1


Если значение поля ''Состояние'' изменилось на какое-либо, отличное от ''Завершено'', а значение поля ''Процент завершения'' равно 100%, ему будет присвоено значение 0%.


Процент завершения
0

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


0

=Today()


[Воскресенье]+[Понедельник]+[Вторник]+[Среда]+[Четверг]+[Пятница]+[Суббота]

([Воскресенье]+[Понедельник]+[Вторник]+[Среда]+[Четверг]+[Пятница]+[Суббота])*[Уровень зарплаты]


0


0

0


0

0


0

0

00

DateDiff(DAY,[Дата начала],[Дата окончания])


[Дата окончания]>=[Дата начала]


"Удовольствие"

Coalesce([Имя]+" "+[Фамилия],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])

Coalesce([Фамилия]+" "+[Имя],[Фамилия],[Имя],[Электронная почта],[Организация])


Coalesce([Имя],[Фамилия],[Электронная почта],[Организация]) Is Not Null


"Работа"


Today()

"Лучший способ"

0

0


0Yüklə 46,42 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə