Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə11/17
tarix12.12.2016
ölçüsü1,35 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

647) Uşaqda qaraciyər nahiyyəsindən daxilə nüfuz etmiş yara var. Vəziyyəti nisbi kafidir. Hemodinamika stabildir. Peritonial əlamətləri təzahür etməyib. Cərrahlara nə məsləhət görülür?

A) Laparosintez

B) Laparotomiya

C) Konservativ müalicə

D) Laparoskopiya

E) Müşahidəni davam etdirmək


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
648) 7 yaşdı uşağın əməliyyatı zamanı mədəaltı vəzin zədələnməsi tapılıb. Daha rasional taktikaya hansı aiddir?

A) Iki uclu drenajın vəzi boyu qoyulması

B) Kontraperturadan tənzif tampon

C) Vəzin quyruq, cisminin rezeksiyası, tamponada

D) Periton boşluğun yumaq, kiçik çanağın drenə edilməsi

E) Laparotom yaradan tənzif tampon


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
649) 7 yaşından travma almış uşağda perkutor olaraq qaraciyər kütlüyü itib. Sonrakı müayinə hansı olmalıdır?

A) Qarın boşluğunun təsviri rentgenskopiyası

B) Angioqrafiya

C) USM


D) Laparosintez

E) Laparoskopiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
650) Qarnından travma almış uşağın təsviri rentgenoskopiyasında qarın boşluğunda sərbəst qaz tapıldı. Ona hansı müayinə vacibdir?

A) Laparotomiya

B) Müşahidə

C) Laparaskopiya

D) USM

E) Laparosintez


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
651) Onikibarmaq bağırsağın peritonarxası sahəsinin partlamasına şübhə olduqda informativ müayinə üsulu hansı sayılır?

A) Qastroduodenoskopiya

B) Laparoskopiya

C) USM


D) Mədənin barium ilə müayinəsi

E) Təsviri rentgen şəkli


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
652) Qarnından küt travma almış xəstənin, mədə və bağırsağında subserroz hematoma aşkarlanıb. Belə halda daha rasional hansı hesab olunur?

A) Zədələnmiş nahiyyənin rezeksiyası

B) Punksiya edərək hematomanın evakuasiyası

C) Hematomaya əl dəyməməli

D) Hematomanın açılması və orqanın divarının təftişi

E) Serroz-əzələ tikişləri ilə hematomanın basılması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
653) Uşaq odlu silahla qarın boşluğundan xəsarət alıb. Rentgenoloji olaraq yad cisim təsdiq olunub, lakin əməliyyat zamanı yad cisim tapılmadı. Belə halda daha rasional hansı hesab olunur?

A) İnadkarlıqla yad cismi tapmaq

B) Axtarışı dayandırmaq

C) Əməliyyat zamanı rentgendən istifadə edərək yad cismi tapmaq

D) Xəstəni rentgen otağına apararaq axtarışın istiqamətini dəqiqləşdirmək

E) Təkrar rentgen müayinə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
654) Uşaq odlu silahla qarın boşluğundan xəsarət alıb. Nazik bağırsağın xəsarət almış hissəsi rezeksiya olunub. Bağırsağın parezi yoxdu. Bağırsağın dekompressiyası üçün zondu necə daxil etmək lazımdır?

A) Enterostomadan

B) Zond daxil etmək lazım deyil

C) Transnazal

D) Transanal

E) Qastrostomadan


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
655) 5 yaşında olan uşaq 40 mm uzunluğunda mismar udub. Təsviri rentgenoskopiyada mismar mədədə tapıldı. Belə halda hansı daha rasionaldı?

A) Qastrostomiya

B) Barium verib müşahidə etmək

C) Müşahidə

D) Bağırsağın motorikasını stimulyasiya etmək

E) Qastroskopiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
656) 3 gün qabaq uşaq 40 mm uzunluğunda mismar udub. Şikayəti yoxdur. Təsviri rentgenoskopiyada mismarın mədədə fiksə olduğu aşkarlanıb. Belə halda hansı daha rasionaldı?

A) Qastrostomiya

B) Barium verib müşahidə etmək

C) Qastroskopiya

D) Bağırsağın motorikasını stimulyasiya etmək

E) Müşahidə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
657) Uşaq periappendikulyar absess münasibəti ilə cərrahi əməliyyata məruz qalıb. Appendektomiya və irinliyin drenə edilməsi icra edildi. 5 sutka əməliyyat yarasından bağırsaq möhtəviyyatı gəlir. Belə halda hansı məqsədəuyğundur?

A) Yaranı genişləndirib, reviziya etmək

B) Orta laparotomiya və reviziya

C) Konservativ müalicə

D) Laparotomiya, ötürücü anastomoz

E) Laparotomiya və qapalı terminal stoma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
658) Appendektomiya, absesin drenə edilməsi münasibəti ilə cərrahi əməliyyata məruz qalmış uşağın ileosekal bucağında borulu fistula əmələ gəlmişdir. Hansı cərrahi müdaxilə etmək məqsədəuyğundur?

A) 1,5 il

B) 3 ay

C) 1 il


D) 6 ay

E) Individual baxılmalı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
659) Appendikulyar peritonit münasibəti ilə təkrar əməliyyata məruz qalmış uşaqda tam yoğun bağırsaq fistulu əmələ gəlmişdir. Hansı operativ üsullar daha rasionaldır?

A) Bağırsağı geniş mobilizə edib, defekti tikmək

B) Yaradan bağırsağı tikmək

C) Qapalı dövrələmə anastamoz

D) İndividual seçim etmək

E) Bağırsağın yaşamayan hissəsini rezeksiya etmək və anastamoz


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
660) Kəskin appendisitə şübhə ilə cərrahi əməliyyata məruz qalmış uşağın appendikulyar çıxıntısı dəyişikliyə uğramayıb, periton boşluğunda duodenal möhtəviyyat var. Cərrah hansını icra etməlidir?

A) Elə sağ çəp kəsikdən nazik bağırsağı yoxlamaq

B) Pararektal kəsiyə keçmək

C) Orta laparotomiyaya keçmək

D) Appendektomiya etməli

E) Yaranı genişləndirib qarın boşluğunu təftiş etmək


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
661) 10 yaşlı uşağın mədə xorasının perforasiyası olduqda cərrahın hansı taktikası məsləhətdir?

A) Hofmeyster-Finsterer

B) Bilrot-1

C) Xoranın kəsib, defekti ləğv etmək

D) Bilrot-2

E) Xoranı közəmək


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
662) «Təsadüfi» appendektomiyaya rasional münasibət hansıdır?

A) Atipik olaraq appendiks yerləşərsə

B) Xəstənin yaşından asılı olaraq

C) İnvaginal appendektomiya

D) Mütləq appendektomiya edilməli

E) Appendiksin saxlanmasına qorxu varsa


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
663) 13 yaşında uşaqda cüzi qanla qarışıq qusuntu, qətranrəngli nəcis ifrazı. Anamnezində ac qarına və gecələr epiqastral nahiyyədə ağrı var. Qarın yumşaq və ağrısızdır. Daha inandırıcı diaqnoz hansıdır?

A) Mədə və ya 12 barmaq bağırsaq xorası

B) Qeyri spesifik xoralı kolit

C) Qastroduodenit

D) Mekkel divertikulu

E) Qida borusunun genəlmiş venalarından qanaxma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
664) 12 yaşında olan uşaqda mədə bağırsaq qanaxması olarsa, xəstəyə ilk olaraq hansı müayinəni başlamaq lazımdır?

A) Kolonoskopiyadan

B) Kontrast rentgen müayinəsindən

C) Laparoskopiyadan

D) Qastroduodenoskopiyadan

E) Laparotomiya və periton boşluğunun reviziyasından


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
665) Əməliyyat vaxtı uşağın fleqmanoz dəyişikli appendiksin appendektomiya edərkən dəyişikliksiz Mekkel divertikula aşkarlanıb. Hansı məqsədəuyğundur?

A) 2-3 aydan sonra planlı olaraq Mekkel divertikulun rezeksiya etmək

B) Cərrahın özündən asılıdır

C) Mekkel divertikulunu ektomiya etmək

D) Müşahidə üçün drenaj saxlayıb özüvü sığortalamaq

E) Divertikulu saxlamaq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
666) Appendikulyar peritonit münasibəti ilə cərrahi əməliyyat zamanı təsadüfən dəyişikliksiz Mekkel divertikul aşkarlanıb. Cərrahın rasional taktikası hansıdır?

A) Divertikulu saxlamaq

B) Divertikula yaxın hissədə stoma çıxartmaq

C) İndividual vaxtda Mekkel divertikulunu rezeksiya etmək

D) Mekkel divertikulunu ektomiya etmək

E) 3 aydan sonra planlı olaraq Mekkel divertikulun götürmək


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
667) Mekkel divertikulunun fleqmanoz formasında onun əsasının infiltratlaşması aşkarlanarsa, hansı məsləhət görülür?

A) Bağırsağı rezeksiya edərək yan-yana anastomoz

B) 45 dərəcəli bucaq altında rezeksiya

C) Pazvari rezeksiya

D) Bağırsağı rezeksiya edərək uc-uca anastomoz

E) Hər bir cərrahın öz taktikası var


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
668) Birincili peritonit mənzərəsini aşkarlayan cərrah rasional olaraq hansı ilk addımdan başlanmalıdır?

A) Laparosintez

B) Müşahidə

C) Laparotomiya

D) Laparoskopiya

E) Antibakterial terapiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
669) 7 yaşlı uşağın qarın boşluğunu palpasiya edərkən kistoz törəmə əllənir. İlk növbədə hansı müayinədən başlamaq daha yaxşı olar?

A) USM-dən

B) Laparoskopiyadan

C) Narkoz altında qarnın palpasiyasından

D) Qarın boşluğunun təsviri rentgenskopiyasından

E) Venadaxili uroqrafiyadan


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
670) Yumurtalığın burulması simptomu üçün daha çox hansı xarakterikdir?

A) Temperatura normaldır, amma leykositoz var

B) Narahat hərəkətlər və tez tez sidik ifrazı hissi

C) Qarnın aşağı şöbəsində kəskin başlayan, aralığa irradiasiya edən ağrı

D) Rektal müayinədə yumşaq, elastik törəmənin əllənməsi

E) Yumşaq qarın və peritonial ələmətlərlə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
671) Qaraciyər ilə ələqəsi olmayan portal hipertenziyada daimi simptom hansıdır?

A) Splenomeqaliya

B) Hepatomeqaliya

C) Qanlı qusma

D) Assit

E) Qarnın ölçülərinin böyüməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
672) Portal hipertenziya xəstəliyinin qanaxma ilə ağırlaşan xəstədə hansı tədbiri etmək olmaz?

A) Ağızdan qidalanma

B) Parenteral qidalanma

C) Mədəni zondlama

D) İnfuzion-hemostatik terapiya

E) Yataq rejimi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
673) Uşaqlarda xolesistitə (xoledoxolitiaza) daha çox hansı faktorlar səbəb ola bilər?

A) Maddələr mübadiləsinin pozğunluğu

B) Öd kisəsini qidalanma pozğunluğu

C) Xroniki hepatit

D) İrsi

E) Hormonal pozğunluq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
674) 5 yaşında olan xəstə xəstələnəndən 4 saat sonra klinikaya kəskin xolesistit diaqnozu ilə daxil olub. Ona nə məsləhət görülməlidir?

A) 6-8 saat konservativ müalicə effekt verməzsə cərrahi əməliyyat

B) 24-48 saat konservativ müalicə

C) Dinamiki müşahidə

D) Təcili cərrahi əməliyyat

E) 72 saatlıq konservativ müalicə effekt verməzsə cərrahi əməliyyat


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
675) Qaraciyər exinokokkozunda nə göstərişdir?

A) Hormonal terapiya

B) Rentgenoterapiya

C) Cərrahi müdaxilə

D) Kimyəvi terapiya

E) Dinamik müşahidə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Uşaqlarda anesteziologiya, reanimasiya və intensiv terapiya

676) Körpücükaltı venanın punksiyası ücün əlverişli nöqtə hansı sayılır?

A) Körpücük sümüyünün daxili və orta 1/3 arasındakı nöqtə

B) Vidaci çuxurda

C) Döş sümüyü korpücük sümüyü bitişən hissənin aşağısından

D) Körpücük sümüyünün xarici və orta 1/3 arasındakı nöqtə

E) Döş sümüyü korpücük sümüyü bitişən hissənin yuxarısından


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
677) Daxili vidaci vena harada yerləşir?

A) Vidaci çuxurda

B) Yuxu arteriyası ilə əlaqəsi yoxdur

C) Yuxu arteriyasının arxasında

D) Yuxu arteriyasının bayır səthində

E) Yuxu arteriyasının önündə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
678) Oksigen hüceyrəyə nəyə görə lazımdır?

A) Krebs dövranında qlikozanın tam oksigenləşməsi üçün

B) Süd turşusunun yaranması üçün

C) Piroüzüm turşusunun yaranması üçün

D) Aminturşusunun qaralması üşün

E) Aminturşuların dezaminləşməsi üçün


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
679) Yenidoğulmuşda ən çox nə müşahidə olunur?

A) Tənəffüsün mərkəzdən zəifləməsi

B) Plazmada natriumun yüksəlməsi

C) Qanda qlükozanın miqdarının azalması

D) Orqanizimdə mayenin ləngiməsi

E) Bədən çəkisinin fizioloji azalması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
680) Ürəyin sağ mədəciyinin çatmamazlığının göstəricisinə hansı aiddir?

A) Anemiya

B) Mərkəzi venoz təzyiqin artması

C) Arterial təzyiqin azalması

D) Polisifemiya

E) Mərkəzi venoz təzyiqin azalması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
681) Nəzərəçarpan damar kollapsı zamanı nəbz təzyiqi necə dəyişilir?

A) Dəyişməz qalır

B) Azalır

C) Variyasiya edir

D) Azalır, sonra artır

E) Artır
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


682) Mikrosirkulyasiyanın pozulmasının kliniki simptomlarına hansı aiddir?

A) "Ağ ləkə" simptomu

B) Bradikardiya

C) Qıcolma

D) Taxikardiya

E) Bəbəklərin daralması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
683) Uşaqlarda kaliuma normal tələbat nə qədərdir?

A) 1 yaşa qədər uşaqlarda -1mekv/kq sutkaya

B) 3 yaşa qədər uşaqlarda -3mekv/kq sutkaya

C) Bütün yaşlarda -0.5mekv/kq sutkaya

D) Yenidoğulmuşlarda -0.5mekv/kq sutkaya

E) Kaliuma tələbat variasiyalıdır


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
684) Hansı qeyd olunan preparatlar qlükokortikoidlərə aiddir?

A) Butadion

B) Aminazin

C) Kartizon

D) Vitamin

E) Adrenalin


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
685) Körpücükaltı venanın kateterizasiyasının ən çox rast gələn ağırlaşmalarına hansılar aiddir?

A) Körpücükaltı venanın trombozu

B) Sol göz qapağının ptozu

C) Körpücükaltı arteriyanın zədələnməsi

D) Kateterizasion sepsis

E) Pnevmotoraks


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
686) Ağ ciyərin süni ventilyasiyasına hansı göstərişlər aiddir?

A) Neqoblobin 100%-dən az plazmada kalium 3.5 mmol %-ar

B) PO2 55 mm sütdən azp CO2 55 mm sütdən çox

C) Taxikardiya 1 dəqiqədə 180-dan yuxarı

D) Təngnəfəslik, tənəffüsün sayı 1dəq-də 40-dan çox olarsa

E) Sianoz


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
687) Astmatik statusun terapiyasına hansı daxildir?

A) Antibiotik, qlükokortikoid, diuretiklər

B) Anemiyanın korreksiyası, hipokoliemiya, hipernatremiya

C) Rehidratasiya, tənəffüs yolunun keçiriciliyinin bərpası, bronxospazmın ləğvi

D) Ağ ciyərlərin sünü ventilasiyası, asidozun korreksiyası, anemiya

E) Akropin, adrenalin, diuretik, köpük azaldan preparatlar


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
688) Uşaqlarda şokun simptomlarına hansı aiddir?

A) Leykositoz, anemiya, taxikardiya

B) Yüksək AT, taxikardiya, ağ ciyər ödemi

C) Koma, qıcolma, taxikardiya

D) Taxikardiya, AT-in azalması, aşağı hemoqlobin

E) Akrosianoz, dəri örtüyünün avazıması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
689) Hipovolemik koma zamanı təcili korreksiya üçün nə yeridilir?

A) Qan


B) Yağ emulsiyası

C) Qlükoza

D) Kristalloidlər

E) Kolloidlər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
690) Sağlam yenidoğulmuşun doğuşdan sonrakı ilk sutkada maye tələbatı nə qədər təşkil edir?

A) 5 ml/kq saatda

B) 40-60 ml/kq sutkaya

C) 0-5 ml/kq sutkaya

D) 10-20 ml/kq sutkaya

E) 10 ml/kq saatda


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
691) Çəkisi 3500 q olan yenidoğulmuşda qanın miqdarını təqribən neçə olur?

A) 300 ml

B) 600 ml

C) 850 ml

D) 1000 ml

E) 750 ml


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
692) Uşaqlarda yanıq şokunu inkişafı yanıq sahəsini ölçüsü neçə faiz olduqda inkişaf edir?

A) 20 %


B) 5 %

C) 10 %


D) 30 %

E) 40 %
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


693) Hipovolemik şokda mərkəzi hemodinamika necə xarakterizə olunur?

A) Periton boşluğu damarlarında qanın depolaşması hesabına

B) Sol mədəcik çatmamazlığı ilə

C) Kiçik qan döranı sistemi damarlarında qanın depolaşması hesabına

D) Sağ mədəcik çatmamazlığı ilə

E) Qaraciyər qan dövranının aşağı düşməsi ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
694) Hipovolemik şokda mikrosirkulyasiyanın xarakter dəyişikliyinə hansılar aiddir?

A) Kapilyar qan dövranın sürətlənməsi

B) Qanaxma müddətinin artması

C) Kapilyarların genəlməsi

D) Metobolik asidoz, arterio-venoz şuntlama

E) Hemoqlobin və hemotakritin yüksək olması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
695) Birbaşa larinqoskopiya zamanı daha tez-tez rast gəlinən ağırlaşma hansıdır?

A) Pnevmotoraks

B) Traxeyanın zədələnməsi

C) Yuxarı şöbələrdə selikli qişanın zədələnməsi, dişin laxtalanması

D) Burun qanaxması

E) Qırtlağın zədələnməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
696) Xüsusi müayinə olmadan ürək dayanmasının kliniki ələmətləri hansı sayılır?

A) Ürək tonlarının itməsi, A/t=0, sianoz

B) Tənəffüs ritminin pozğunluğu, anizokariya, sianoz, A/T=0

C) Anizokariya, qıcolma

D) Tənəffüs dayanması, ümumi sianoz, yuxu arteriyasında nəbzin olmaması

E) Tənəffüsün dayanması, periferik nəbzin olmaması, A/t=0


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
697) Ürək dayanmasında beyin qan dövranın bərpasını neçə dəqiqəyə etmək lazımdır?

A) 5 dəqiqə ərzində

B) 4 dəqiqə ərzində

C) 6 deqiqədən gec olmamaq şərti ilə

D) 2 dəqiqə ərzində

E) 1 dəqiqə ərzində


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
698) Qəfləti ürək dayanmasında dərhal nəyi korreksiya etmək lazımdır?

A) Ürək həyacanını

B) Azan sinirin tonusunu

C) Tənəffüs alkolozu

D) Metabolik asidozu

E) Metabolik alkalozu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
699) Ürəyin işin bərpa etdikdən sonra, xəstə komatoz vəziyyətdə qalırsa, ona nə məsləhətdir?

A) Sünü tənəffüsə başlamaq, hipotermiya, kortikosteroid, antihipoksant vurmaq

B) Narkotik vurmaq

C) Vena daxilinə mərkəzi sinir sistemini stimulyasiya edən preparatlar vurmalı

D) Traxeostomiya qoymaq

E) Oksigenin konsentrasiyasın 30% aşağı salmaq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
700) Qəfləti ürək dayanmasında korreksiya etmək o qədər əhəmiyyət daşımır?

A) Metabolik alkalozu

B) Ürək həyacanını

C) Azan sinirin tonusunu

D) Tənəffüs alkolozun

E) Metabolik alkolozu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
701) Beyin ödemi daha çox nə vaxt əmələ gəlir?

A) Beyin travmasında

B) Hipoalbuminemiyada

C) Asmatik statusda

D) Ürək-ağciyər reanimasiyasında

E) Uzun müddətli hipoksemiyada


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
702) Laparotomiyada yeni doğulmuşun bədəninin soyuması daha çox hansılardan asılıdır?

A) Termorequlyasiya mərkəzinin tam formalaşmaması ilə

B) Yarımaçıq kontrol zamanı tənəffüslə

C) Soyuq mayeləri köçürtməklə

D) Soyuq qanı köçürtməklə

E) Açıq yaradan istiliyi itirməklə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
703) Yeni doğulmuş uşaqda nə vaxt ağ ciyər tam açılır?

A) 6 saatdan sonra

B) Uzun qipoksemiya fonunda 1 sutkadan sonra

C) 1 saatdan sonra

D) Dünyaya gəldiyi ilk 1 dəqiqədə

E) Bir neçə gündən sonra


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
704) Düzgün olmayan süni tənəffüsdən istifadə etdikdə hansı əlamətlər daha çox müşahidə olunur?

A) Normal ağ ciyər qan dövranına maneəçilik törədir

B) «Döş qəfəsi nasosu» funksiyası pozulur

C) Ola bilər pnevmomediasinum əmələ gəlsin

D) Ürək və böyük damarlara təzyiq edir

E) Ağ ciyərin mexaniki zədələnməsinə şərait yaradır


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
705) Narkozun aparılması üçün yeni doğulmuş uşaq preparatı hansı sayılır?

A) Trilen

B) Efir

C) Neyroleptik

D) Ftoratan

E) Heksenal


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
706) 3 kq çəkiyə malik olan yeni doğulmuş uşağa hansı medikamentoz preparat təyin edilir?

A) Böyüklərə düşən hissənin 1/20-i

B) Böyüklərə düşən hissənin 1/15-i

C) Böyüklərə düşən hissənin 1/5-i

D) Böyüklərə düşən hissənin 1/8-i

E) Böyüklərə düşən hissənin 1/10-i


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
707) Xəstəyə şok zamanı dərman preparatları haradan yeridilməlidir?

A) Dərialtı

B) Əzələdəxilinə

C) Rektal

D) Ağızdan

E) Venadaxilinə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
708) Vitamin B1-lə B6-nı bir şprisdə xəstəyə vurduqda hansı təzahür edir?

A) Oyanıqlıq

B) Hiperemiya

C) Heç nə təzahür etmir

D) Anesteziya

E) Yuxululuq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
709) Fentanilin morfinden analgetik aktivliyi neçə dəfə çoxdur?

A) 200 dəfə

B) 130 dəfə

C) 10 dəfə

D) 15 dəfə

E) 60 dəfə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
710) İnhalyasion narkoz zamanı hansı axırda keçir (itir)?

A) Korneal refleks

B) Peritoneal refleks

C) Qırtlaq refleksi

D) Faringeal refleks

E) Traxeyanı bifurkasiyası, refleksi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə