Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?


) Barmaqların bükücü vətərlərinin zədələnməsi zamanı cərrahi taktikaya nə aiddir?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə13/17
tarix12.12.2016
ölçüsü1,35 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

769) Barmaqların bükücü vətərlərinin zədələnməsi zamanı cərrahi taktikaya nə aiddir?

A) Vətərə birincili tikişlərin qoyulması

B) Leykoplastrla sarğı

C) Gips immobilizasiyası

D) Məlhəm sarğısı ilə müalicə

E) V.İ. Rozov metallik şinası ilə fiksasiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
770) Əlin əsas və orta falanqalarının sınığının normal repozisiyasından sonra gipslə fiksasiya üçün barmaqların optimal vəziyyətinə hansı aiddir?

A) Orta-fizioloji vəziyyət

B) Maksimal bükmə vəziyyəti

C) Dırnaq falanqasının 90° bucaq altında bükülmüş vəziyyəti

D) Maksimal açma vəziyyət

E) Minimal açma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
771) Bud sümüyü başının arxa çıxığı zamanı nə baş verir?

A) Bud-çanaq oynağında maksimal bükmə və diz oynağında açma

B) Düzəldilir, bayırı rotasiya və aparılır

C) Bud-çanaq və diz oynağında yüngül bükülür, içəriyə rotasiya olunur

D) Bud-çanaq və diz oynağında bükülür və aparılır

E) Bükülür və bayıra rotasiya olunur


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
772) Diz qapağının birincili çıxığı zamanı müalicə hansı qaydada olunur?

A) Stabilləşdirici plastik əməliyyat

B) Modelləşmiş gips langeti

C) Diz qapağının xaric edilməsi

D) Sirkulyar gips sarğısı ilə immobilizasiya

E) Budun qabar üstü osteotomiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
773) Diz qapağının travmatik çıxığı zamanı hansı yerdəyişmə baş verir?

A) Arxaya

B) Bayıra

C) Yuxarıya

D) Aşağıya

E) İçəriyə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
774) Uşaqlarda diz qapağının kəskin çıxığı və hemortrozu zamanı müalicə üsuluna hansı aiddir?

A) İmmobilizasiyasız qapalı düzəldilmə

B) Açıq düzəldilmə, əməliyyat-texniki stabilləşdirmə üsulu

C) Açıq düzəldilmə, sıxıcı sarğı

D) Düzəldilmə, oynağın fiksasiyası, modelləşmiş, gips langeti, artroskopiya

E) Düzəldilmə, gips langeti


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
775) Körpücüyün sınığının cərrahi müalicəsinə göstəriş hansıdır?

A) Tam yerdəyişmə ilə köndələn sınığı zamanı

B) Əməliyyat göstəriş deyil

C) Böyük yerdəyişmə ilə qəlpəli sınığı zamanı

D) Bütün növ sınıqları zamanı

E) Böyük bucaq altında yerdəyişmə ilə sınığı zamanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
776) Bazu sümüyünü iç kondilusunun qopmuş sınığı zamanı əsasən nə zədələnir?

A) Mil siniri

B) Orta sinir

C) Əzələ-dəri siniri

D) Sinir zədələnmir

E) Dirsək siniri


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
777) Diz oynağına nüfuz edən yaralanma zamanı zərərçəkənə nə olunmalıdır?

A) Oynağın rentgen şəkli, yaranın reviziyası, yad cismin çıxarılması, boşluğun antiseptiklərlə yuyulması, yaranın tikilməsi, gips

B) Yaranın tikilməsi, gips sarğısı

C) Artrotomiya və diz oynağının reviziyası

D) Yaranın təftişi, yad cismin çıxarılması, drenə olunması

E) Yaranın təftişi, birincili cərrahi işləmə, immobilizasiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
778) Diz qapağının xüsusi bağına birincili tikişin qoyulmasından sonra immobilizasiyanın müddəti neçə həftə təşkil edir?

A) 4 həftə

B) 3 həftə

C) 2 həftə

D) 6 həftə

E) 5 həftə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
779) Uşaqlarda diz oynağı meniskinin zədələnməsinin tipik mexanizmi hansıdır?

A) Baldırın daha tez uzaqlaşdırılması və xaricə rotasiyası

B) Oynaqda daha tez bükmə

C) Oynaqda daha tez açma

D) Baldırın diz oynağından daha tez yaxınlaşdırılması

E) Baldırın diz oynağından qəflətən uzaqlaşdırılması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
780) Diz oynağında ön xaçabənzər bağın cırılması zamanı xarakterik simptomlara hansılar aiddir?

A) Diz oynağının blokadası

B) Diz oynağının bükücü kontrakturu

C) «Yapışmış pəncə» simptomu

D) «Hərəkətli qutu» simptomu

E) Diz oynağının açıcı kontrakturu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
781) Uşaqlarda qamış sümüyünün oynaqdaxili yerdəyişmə ilə zədələnməsi zamanı optimal müalicə taktikasına nə daxildir?

A) Açıq repozisiya + osteosintez

B) Skelet dartması

C) Açıq repozisiyası

D) Aparatla müalicə

E) Reviziya + gips immobilizasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
782) Qamış sümüyünün sınığı zamanı cərrahi müalicəyə mütləq göstərişlər hansıdir?

A) Bütün növ yerdəyişmiş sınıqlarında

B) Hər iki baldır sümüklərinin bucaq altında yerdəyişmiş metafizar sınıqlarında

C) Bütün növ yerdəyişmiş sınıqlarda

D) Qapalı oynaqdaxili yerdəyişmiş sınıqlarda

E) Hər iki baldır sümüklərinin qapalı diafizar sınıqlarında


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
783) Metodiafizar sınıqlarda gips vəziyyətində maksimal ikincili yerdəyişməni aşkar etmək üçün kontrol rentgen şəkil nə vaxt aparılmalıdır?

A) Kontrol rentgen müayinə vacib deyil

B) 10-14-cü sutkada

C) 3-5-ci sutkada

D) 6-7-ci sutkada

E) 2-ci sutkada


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
784) Uşaqlarda baldır-topuq bucağı (Beler) normada nə qədər təşkil edir?

A) 10°-yə qədər

B) 10-20°

C) 45-90°

D) 135°

E) 30-40°-yə qədər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
785) Uşaqlarda I boyun fəqərəsinin (atlanta) rotasiyon çıxıqaltı üçün nə xarakterikdir?

A) Başın ön tərəfə əyilməsi və dönməsi hərəkətinin məhdudlaşması

B) Tam hərəkətsiz

C) Başın «çıxıqalatı» tərəfə dönməsi

D) Tam həcmli hərəkət

E) Başın «sağlam» əyilməsi və dönməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
786) Qrizel xəstəliyinə nə aiddir?

A) Boyun limfa düyünlərinin iltihabı fonunda I boyun fəqərəsinin yarımçıxığı

B) Daban sümüyünün apofizinin osteoxondropatiyası

C) Pəncə sümüklərinin «marş» sınığı

D) Fəqərənin apofizinin osteoxondropatiyası

E) Əlin bükücü vətərlərinin inkişaf qüsuru


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
787) Krüvel oynağı adlanan patologiyiyaya hansı aiddir?

A) I boyn fəqərəsinin yuxarı oynaq səthi arasındakı oynaq

B) I və II boyun fəqərələrinin cismi arasında olan oynaq

C) Diş aksizinin arxa səthi və atlantikin köndələn bağı arasında olan oynaq

D) Atlantik orta səthinin ön qövsü və diz aksizinin ön səthi arasında olan oynaq

E) I və II boyun fəqərələrinin cismi arasında belə oynaq yoxdur


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
788) Uşaqlarda fəqərələrin, kompressiyon sınığına ən çox hansı hallarda hansı hissadə rast gəlinir?

A) Bel hissədə

B) Aşağı-döş hissədə

C) Boyun hissədə

D) Yuxarı-döş hissədə

E) Orta-döş hissədə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
789) Onurğanın döş hissəsinin sınığı yıxılma zamanı harada əmələ gəlir?

A) Baş üzərinə

B) Onurğa üzərinə

C) Sarğı üzərinə

D) Ayaq üzərinə

E) Bel üzərinə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
790) Uşaqlarda onurğanın orta döş hissəsini ağrılaşmamış kompression sınığı zamanı travmanın ilk saatında nə baş verir?

A) Lokal ağrı və tənəffüzün çətinləşməsi

B) Onurğa xətti üzrə ağırlıq zamanı ağrılar

C) Çanaq orqanlarının funksiyasının pozulması

D) Lokal ayrı və deformasiya

E) Onurğa xətti üzrə ağırlıq zamanı ağrı və nevroloji simptomlar


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
791) Uşaqlarda onurğanın döş hissənin kompression sınığınının optimal müalicə taktikasına nə daxildir?

A) Müalicə tələb edilmir

B) Korsetin köməyi ilə müalicə

C) Funksional müalicə üsulları (dartma, YTK, massaj)

D) Cərrahi müalicə

E) Birmərhələli reklinasiya + korset


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
792) Bel fəqərələrinin kompression qəlpəli sınığı zamanı xəstəyə hansı tipik vəziyyət verilir?

A) Onurğa üstündə bud-çanaq və diz oynaqlarının bükülməsi vəziyyəti

B) Onurğa üstündə aşağı ətrafları düz saxlamaq

C) Tipik vəziyyət yoxdur

D) Yanı üstə, ayqları qatlayaraq və qarına yaxınlaşdıraraq

E) Yanı üstə aşağı ətrafları düz saxlamaq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
793) «Yapışmış pəncə» simptromuna nə xarakterikdir?

A) Ön-üst qalça tininin qopması

B) Oma-qalça birləşməsinin qopması

C) Ön-aşağı tininin qopması

D) Qasıq sümüyünün horizontal şaxəsinin sınığı

E) Qalça sümüyünün qanadının sınması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
794) «Qurbağa» məcburi vəziyyəti nə vaxt xarakterikdir?

A) Hər iki oturaq və qasıq sümüklərinin sınığı zamanı

B) Ön-üst qalça tininin qopması zamanı

C) Oturaq qabağının apofizini qopmuş sınığı zamanı

D) Çanaq həlqəsinin sınığı zamanı

E) Oma-qalça birləşməsinin qopması zamanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
795) Qasıq birləşməsinin tramatik qopması zamanı stasionarda xəstəni hansı vəziyyətdə qoymaq məsləhətdir?

A) Xüsusi vəziyyət tələb olunmur

B) Aşağı ətrafdan birinə skelet dartması qoymaq

C) Horizontal vəziyyətdə hər iki aşağı ətrafa skelet dartması qoymaq

D) «Qamaçka» ilə çanağı sıxmaq və qaldırmaq, balkan kəməri ilə bərkitmək

E) Horizontal şəkildə «qurbağa» vəziyyəti vermək


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
796) «Aşağı addım» simptomu üçün nə xarakterikdir?

A) Ön-alt qalça tinininin qopması

B) Oma-qalça birləşməsinin qopması

C) Qalça sümüyünün qanadınının sınığı

D) Sinfizin aralanması

E) Ön-üst qalça tininin qopması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
797) Çanaq həlqəsinin bütövlüyü sınığı zamanı nə pozulmur?

A) Qasıq və oturaq sümüklərinin dioqanal vəziyyəti

B) Arxa yarım halqa hissə

C) Malgen

D) Ön yarımhəlqə

E) Oma-qalça birləşməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
798) Çanaq həlqəsinin tamlığı nə vaxt pozulur?

A) Qasıq sümüyünün sınığı zamanı

B) Oturaq və qasıq sümüklərinin birtərəfli sınığında, simfizin aralanmasında

C) Oturaq sümüyünün sınığı zamanı

D) Oturaq sümüyünün qabarının qopması zamanı

E) Qalça sümüyünün kənarı sınığında


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
799) Çanaq sümüklərinin sınığı zamanı optimal şok əleyhinə müalicəyə nələr daxildir?

A) İmobilizasiyasız müalicəvi narkoz

B) Ayaqların düzəldirək şina ilə fiksasiya edilməsi, sınıq nahiyyəsinə novakain vurulması

C) Venadaxili narkotik vurulması, passiv transfuzion müalicə

D) «Qurbağa» vəziyyəti verərək fiksasiya, Şkolnikov-Selivanov üsulu ilə çanaqdaxili blokada, infuzion terapiya, homotransfuziya

E) Venadaxili narkotiklərin vurulması, maye köçürülməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
800) Qamış sümüyünün proksimal metafizinin sınığında skelet dartması nə vaxt göstərişdir?

A) Ön və arxa yarımhəlqənin birtərəfli sınığında, çanağın yerdəyişməsi halında

B) Arxa yarımhəlqənin yerdəyişmiş sınığı zamanı

C) Göstəriş deyil

D) Kərarı yerdəyişmiş sınığı zamanı

E) Ön yarımhəlqənin yerdəyişmiş sınığı zamanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
801) Çanağın müştərək zədələnmələrində xəstənin ağırlıq vəziyyəti necə müəyyən edilir?

A) Hipovolemiya, afferent patoloji impulsasiya

B) Periferik kapilyarların spazmı

C) Metabolik asidoz

D) Baş-beyin ödemi

E) Tənəffüsün pozulması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
802) «Pişik gözü» simptomu bioloji ölümün erkən diaqnozu olaraq nə deməkdir?

A) Göz almalarının yandan sıxılması zamanı bəbəklərin vertikal yarığa transformasiyası

B) Bəbəklərin bərabər genişlənməsi

C) Loqoftalm

D) Anizokariya

E) Belə simptom yoxdur


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
803) Uşaqlarda yol nəqliyyat hadisəsi zamanı əmələ gələn politravma zamanı üstünlüyü nə təşkil edir?

A) Yuxarı və aşağı ətrafın zədələnməsi

B) Kəllə-beyin travması, daxili orqanların zədələnməsi və aşağı ətrafların zədələnməsi

C) Kəllə-beyin travması

D) Çanaq və yuxarı ətrafın zədələnməsi

E) Onurğanın və çanağın zədələnməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
804) Çox hallarda uşaqlarda çoxsaylı və müştərək zədələnmələr tipik vəziyyətlərdə olur ki, bunlara da hansılar aiddir?

A) Uşaqlarla təhlükəli rəftar sindromu

B) Rels travmaları

C) Hündürlükdən yıxılma və odlu silah yaralanmaları

D) Odlu silah yaralanmaları

E) Avtoravma və hündürlükdən yıxılma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
805) Hündürlükdən yıxılma zamanı üstünlüyü nə təşkil edir?

A) Kəllə-beyin travması, ətrafların zədələnməsi

B) Ətrafların zədələnməsi

C) Kəllə-beyin travması ətrafların zədələnməsi, çanaq və daxili orqanların zədələnməsi

D) Çanağın və ətrafların zədələnməsi

E) Kəllə-beyin travması ,daxili orqanların zədələnməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
806) Politravmanın aparıldığının qiymətləndirilməsi zamanı qiymətləndirməyə hansı aiddir?

A) Ağrı kriteriyası

B) Şokun dərəcəsi

C) Həyatı-vacib funksiyaların vəziyyəti

D) Komatoz vəziyyət

E) Qanaxmanın dərəcəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
807) Çanaq sümüklərinin çoxsaylı sınıqlarında, budun sınığı, dalağın əzilməsi, bədənin çoxsaylı əziyi və sıyrıntılarında ən mühüm zədələnməyə hansılar aiddir?

A) Bədənin çoxsaylı sıyrıntıları

B) Bud sümüyünün sınığı

C) Çanaq sümüyünün sınığı

D) Bədənin çoxsaylı əziyi

E) Dalağın əzilməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
808) Xəstənin ümumi vəziyyətinin ağırlığının qiymətləndirilməsinə hansılar aiddir?

A) Mərkəzi venoz təzyiqin səviyyəsi

B) Kəskin tənəffüs çatışmazlığı

C) Mərkəzi hemodinamikanın dəyişməsi + kəskin tənəffüs çatışmazlığı

D) Ürək aritmiyası

E) AT səviyyəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
809) Qeyd olunan kliniki əlamətlərlə müşahidə olunan politravma zamanı: Burun-dodaq üçbucağında nəzərə çarpan sianoz, tezləşmiş səthi tənəffüs, döş qəfəsinin sağ yarısı üzərində timpanik perkutor səs, ürək sərhədlərini sola yerdəyişməsi. Bunlara səbəb olan patologiyaya hansı aiddir?

A) Qaraciyər və diafraqmanın cırılması

B) Qapalı gərginlik pnevmotoraksı, ağ ciyər cırılması

C) Ürəyin əzilməsi

D) Diafraqmanın cırılması

E) Açıq pnevmotoraks


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
810) Qeyd olunan kliniki əlamətlərlə müşahidə olunan müştərək kəllə-beyin travmaları zamanı M-exo 4 mm yer dəyişir, həmin tərəfdə hemiparez və midriaz olur-ən vacibi hansıdır?

A) Baş-beyin əzilməsi

B) Baş-beyin sirkələnməsi

C) Kəllədaxili travma

D) Subaraxnoidal qanaxma

E) Baş beyin kötüyünün əzilməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
811) Politravma ilə körpə uşaqlarda skeletin ilkin müayinə üsullardan ən vacibinə hansıları aiddir?

A) Teploqrafiya, USM

B) Rentgentomoqrafiya

C) Kompüter tomoqrafiya

D) Rentgenoloji

E) Travmanın minimal və yerli əlamətlərinin üzə çıxarılması üçün ardıcıl və sistemli müayinələr


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
812) On iki yaşlı uşaqda ilkin baxış zamanı budun sınığı aşkar edilib və çanaq sümüklərinin sınığına, dalağın zədələnməsinə şübhə yaranıb. Optimal müalicə-diaqnostik tədbirlər sırasına (xəstəxanaya qədər promedol vurulub) hansılar daxildir?

A) Tranport immobilizasiyası + rentgenoloji müayinə mərkəzi venanın kateterizasiya + plazma əvəzedicisinin köçürülməsi + qan qrupu və rezus-faktorun təyini, laparotomiya

B) Transport immobilizasiyası + mərkəzi venanın kateterizasiyası + qan əvəzedicilərin köçürülməsi + laparotomiya

C) Rentgenoloji müayinə + periferik venaların kateterizasiyası + laparotomiya

D) Budun transport immobilizasiyası + laparotomiya

E) Bud sınığına görə ağrısızlaşdırma, Şkolnikov-Selivanov üsulu ilə çanaqdaxili blokada, zədələnmiş ətrafın transport immobilizasiyası, rentgenoloji müayinə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
813) Onurğanın və çanaq sümüklərinin sınığı ilə xəstənin evakuasiyası zamanı optimal vəziyyət necə verilməlidir?

A) Əhəmiyyət kəsb etmir

B) Qalxan üzərində, arxası üstə onurğanın «oxunun təhlükəsizliyini» gözləməklə, baş -gövdə-çanaq-ətraflar eyni səviyyədə

C) Xərəkdə «qurbağa» vəziyyəti verməklə

D) Qalxanda qarın üzərində

E) Xərəkdə yanı üstə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
814) Dərini geniş posttravmatik soyulmasının optimal müalicə taktikasına hansı daxildir?

A) Konservativ tədbirlər: Soyuq, məlhəmlə sarğı və s.

B) Yerli toxumalarla dəri plastikası

C) Ciblərin drenə olunaraq mayenin passiv aspirasiyası

D) Dəri dilimi kəsilib götürülərək effektiv Krasovitov üsulu ilə plastikası

E) Yara nahiyyəsinə tikişlərin qoyulması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
815) Döş qəfəsi zədələnməsi ilə birlikdə bud sümüyünün sınığı olduqda optimal müalicə üsulları hansılardır?

A) Stern apparatı

B) İlizarov apparatı

C) Skelet dartması

D) İntromedilyar Stern osteosintez

E) Volkov-Ohanesiyan apparatı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
816) Uşaqlarda politravma zamanı xəstəxanaya qədər optimal müalicə tədbirlərinə hansılar aiddir?

A) Plazmaəvəzedicilərin köçürülməsi, süni tənəffüs, transport immubilizasiyası + ağrıkəsicilərin yeridilməsi

B) Oksigenasiyanın təmini, qanaxmanın müvəqqəti dayandırılması, zədə nahiyyəsinin yerli ağrısızlaşdırılması, transport immobilizasiyası

C) Qeyd olunanların hamısı

D) Plazmaəvəzedicilərin köçürülməsi, süni tənəffüsün verilməsi, transport immubilizasiyası + narkotiklərin yeridilməsi

E) Plazmaəvəzediciləri, süni tənəffüs, transport immubilizasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
817) Qəbul şöbəsinə qatarın altında qalmış 10 yaşında uşaq gətirilib. Onda baldırın aşağı 1/3-də qopması var. Xəstəxanaya qədər uşağa bud nahiyyəsinə qandayandırıcı, sıxıcı qoyulub, narkotik vurulub. Stasionarda optimal müalicə-diaqnostika tədbirlərinə hansılar daxildir?

A) Uşağın soyundurulmadan baxılması, rentgen müayinə aparılması və təcili əməliyyat otağına verilməsi

B) Qəbul şöbəsində baldırın yuxarı 1/3-nə sirkulyar novakain blokadası olunur.

C) Qəbul şöbəsində uşağın soyundurularaq təcili əməliyyat otağına verilməsi və təcili əməliyyatın başlanması

D) B bəndində göstərilənlər olunur və cərrahi əməliyyat həyatı-vacib funksiyaların tam bərpa olunmasına qədər 5-6 saat təxirə salınır

E) Qəbul şöbəsində uşağa soyundurularaq reanimasiya (palataya) şöbəsinə verilir, sonra periferik venaların kateterizasiyası olunur


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
818) Kəllə-beyin travması ilə birgə ətrafların sınıqları zamanı kompession – distraksion osteosintezinin icra olunmasına mütləq göstərişə hansılar aiddir?

A) Saidin hər iki sümüyünün qapalı sınığı

B) Ətrafların yerdəyişməsiz böyük seqmentli qapalı metadiafizar sınığı

C) Böyük oynaqlarda oynaqdaxili sınıq

D) Baldırın hər iki sümüyünün qapalı köndələn sınığı

E) Ətrafların yerdəyişmə ilə böyük seqmentli açıq metadiafizar sınığı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
819) Anadangəlmə əzələ mənşəli əyriboyunluğun səbəbi hansıdır?

A) Miogen deformasiya

B) Nevrogen deformasiya

C) Desmogen deformasiya

D) Konstitusion deformasiya

E) Dermo-desmogen deformasiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
820) Anadangəlmə əzələ mənşəli əyriboynluğun etiopatogenezi hansıdır?

A) Döş-körpücük məməyə bənzər əzələnin inkişaf qüsuru

B) Ürəyin işemiyası

C) İltihab nəzəriyyəsi

D) Dölün qeyri düzgün yerləşməsi

E) Doğuş zamanı travma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
821) Anadangəlmə əzələ mənşəli əyriboyunluğun əlamətləri nə vaxt üzə çıxır?

A) Bu dövrdə kliniki simptomlar müşahidə edilmir

B) Doğuşdan 10-14 gün sonra

C) 3 aylıq dövründə

D) 1 aylıq dövründə

E) Doğuşdan 3-5 gün sonra


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
822) Anadangəlmə əzələ əyriboyunluğu zamanı başın qeyri-düzgün vəziyyəti necə qeyd edilir?

A) Baş zədələnmiş tərəfə fırlanır

B) Baş zədələnmiş əzələ tərəfə əyilir

C) Baş sağlam tərəfə fırlanır

D) Baş sağlam tərəfə əyilir

E) Baş zədələnmiş tərəfə əyilir və əks tərəfə fırlanır


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
823) Əyriboyunluğun konservativ müalicəsini nə vaxt başlamaq lazımdır?

A) Anadan olandan

B) 2 həftəlikdən

C) 0,5-1 yaşından

D) 2-5 aylıqdan

E) 1 yaşdan sonra


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
824) Əyriboyunluq zamanı konservativ müalicə effekt vermədikdə cərrahi əməliyyat neçə yaşında olunur?

A) 2 yaşa qədər

B) 1 yaşa qədər

C) 3-4 yaşında

D) 5 aylığa qədər

E) 3 yaşa qədər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
825) Əyriboyunluğun cərrahi müalicəsinə mütləq nə göstərişdir?

A) Qamətin pozğunluğu

B) Gələn və gedən strobizm

C) Qamətin və görmənin pozulması

D) Görmə itiliyinin pozulması

E) Boyunun və üzün artan asimmetriyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
826) Klippel – Feyl xəstəliyi nədir?

A) Kəskin əzələ əyriboyunluğu

B) Boyun qabırğalarının olması

C) Qanadvari boyun

D) Boyun və yuxarı döş fəqərələrinin anadangəlmə sinostozu

E) I boyun fəqərəsinin iltihab mənşəli qazanılma yarım çıxığı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə