Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə14/17
tarix12.12.2016
ölçüsü1,35 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

827) Əksərən skalioz əmələ gəlir?

A) Onurğa sütunu əyildikdə

B) Lordozun inkişafı artdıqda

C) Enlikürək olduqda

D) Onurğa əyriliyi və lordoz olduğu zaman

E) Onurğa düz olduqda


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
828) “Spondioliz” anlayışı nəyi göstərir?

A) Fəqərə cismlərinin aralanması

B) Fəqərələrin formasının dəyişilməsi (frontal)

C) Fəqərə qövsü və cismini sümük bitişməsi olmadıqda

D) Fəqərə cismlərinin ayrıca yerdəyişməsi

E) Sagital istiqamətdə fəqərələrin formasının dəyişilməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
829) «Keçici bel-oma fəqərəsi» (Şmorla görə) nə deməkdir?

A) Sakrolizasiyanı

B) Lümübalizasiya, sakrolozasiyanı

C) Oma fəqərələrinin deformasiyasını

D) Lümübalizasiyanı

E) Bel fəqərələrinin deformasiyanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
830) “Lümbalizasiya” anlayışı nədir?

A) Bel fəqərələrinin sayının I oma fəqərəsi hesabına artması

B) Bir neçə bel fəqərəsinin bitişməsi

C) Əlavə paz şəkilli bel fəqərəsinin olması

D) Bel fəqərəsinin cismin aralanması

E) D12-nin hesabına bel fəqərəsinin sayının artması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
831) Spondilolizdə yerdəyişmənin başlanğıc fazasını aşkar etməyə imkan verən xarakterik rentgenoloji əlamət hansıdır?

A) Spondilolizin yarıq şəklində olması, hansı ki, yuxarı və aşağı oynaq çıxıntıları əsasında yerləşir

B) Fəqərənin qövsü və cismi arasında işıqlı yarığın olması

C) Fəqərənin köndələn çıxıntılarının və qövsü arasında işıqlı yarıq

D) Fəqərənin sümük çıxıntılarının apofizi arasında işıqlı yarıq

E) Fəqərənin köndələn çıxıntılarının еpfizi arasında işıqlı yarıq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
832) Polidaktiliya zamanı cərrahi müalicə nə vaxt məsləhət görülür?

A) 5 yaşından sonra

B) Uşağın birinci aylığında

C) 3 yaşa qədərki dövrdə

D) Bir yaşında

E) 3-5 yaş arası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
833) Radio – ulnar sinastozun mütləq cərrahi müalicəsinə birbaşa nə göstərişdir?

A) Dirsək oynağının funksional pozğunluğu

B) Saidin nəzərə çarpan pronasion və ya supinasion yerləşməsi

C) Dirsək əyriliyi

D) Cərrahi müalicəyə göstəriş yoxdur

E) Mil əyrililiyi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
834) 5-6 yaşlı uşağın «mil sümüyünün» başının çıxığı zamanı cərrahi müalicəyə nə göstərişdir?

A) Mil sümüyünün əyriliyi 40°-dən çox olması

B) Birbaşa göstərişdir

C) Ağrının olması

D) Hərəkət məhdudiyyəti və ağrıların olması (böyümə dövründən sonra)

E) Rotasion hərəkətlərinin məhdudluğu olduqda


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
835) Anadangəlmə əyriəlliyin cərrahi müalicəsi nə vaxt keçirilir?

A) 3 yaşa qədərki dövrdə

B) 3-5 yaşlarında

C) Uşağın bir neçə aylığında

D) 5-7 yaşlarında

E) 10-12 yaşlarında


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
836) Modellunq deformasiyasının əlamətləri hansıdır?

A) Dirsək əyri əlliyi

B) Said sümüklərinin qısalığı

C) Mil əyri əlliyi

D) Bükücü kontrakturanın olması

E) Əl və saidin süngüyəbənzər deformasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
837) Notta xəstəliyinin daha effektiv müalicəsi hansı sayılır?

A) Hirpoktizon inyeksiyasından sonra fizioterapiya

B) Üzüyəbənzər bağın kəsilməsi

C) MBT və massaj

D) Üzüyəbənzər bağa hidrokartizon inyeksiyası

E) Hidrokortizon fonoforezi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
838) Anadangəlmə əyripəncəlik zamanı pəncənin patoloji yerləşməsi nələrdən ibarətdir?

A) Yaxınlaşmadan, pronasiya və bayır bükülməsindən

B) Pəncənin ekvinus vəziyyətindən

C) Uzaqlaşmadan ,süpinasiya və pəncənin bükülməsindən

D) Yaxınlaşmadan, süpinasiya və pəncənin bükülməsindən

E) Yaxınlaşmadan, pronasiya və pəncənin orta vəzyyətdə fiksasiyasından


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
839) Bud-çanaq oynağının anadangəlmə çıxığının, daha çox ehtimal olunan etiopatoqenezi hansı ki,postnatal dövrün ilk günlərində aydınlaşdırıla bilər-hansıdır?

A) Dölün ayaq gəlişində (olunması) doğulması,aşağı ətrafların yaxınlaşmış olması

B) Hamiləliyin patologiyası

C) Bud-çanaq oynağın və ətraf toxumaların inkişaf qüsurları

D) Dölün qeyri-düzgün, budların uzaqlaşmış vəziyyətində olması

E) Oynaq və ətraf toxumaların inkişafdan qalması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
840) Yenidoğulmuşda bud çıxığının daha dəqiq əlaməti hansıdır?

A) Ayağın qısalması

B) Budda hərəkətin məhdudlaşmasından (uzaqlaşdırılması)

C) Ayaqda fizioloji büküşlərin asimmetriyası

D) Ayağın xaricə rotasiyası

E) Marks – Ortolani simptomu (sürüşmə)


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
841) Bud çıxığının konservativ müalicəsi hansı dövrdə başlanmalıdır?

A) 1-3 yaş arası

B) 1 yaşa qədər

C) Birinci yarımillikdə

D) Cərrahi müalicəyə göstərişdir

E) Yenidoğulmuş dövrdə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
842) Budun anadangəlmə çıxığının sadə cərrahi müalicəsinə göstəriş hansıdır?

A) 5 yaşdan yuxarı sirkə kassası inkişafdan qaldıqda

B) 2-8 yaş arası uşaqlarda çıxıq yerinə salınmadıqda,oynaq çüxuru formalaşıb bud sümüyü başı düzgün inkişaf etdikdə

C) Ancaq kiçik yaşlarında (2 yaşa kimi) harda ki, konservativ müalicə aparılmayıb

D) 1 yaşından yuxarı uşaqlarda, harda ki, eyni zamanda Lorens üsulu ilə aparılmış müalicə uğursuz olmuşdur

E) 8 yaşda yuxarı uşaqlarda bud sümüyünün başı inkişafdan qaldıqda


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
843) Anadangəlmə çıxıqları Vilenski şinası ilə müalicə etdikdə gətirici əzələlərin kontrakturasından ağrı vaxtında aşkar edilmədikdə hansı nəticələrə səbəb ola bilər?

A) Şoka


B) Bud sümüyü başını aseptik nekrozuna

C) Bud sümüyünün burulması

D) Pəncələrdə qan dövranının pozulması

E) Oynaq kapsulasının cırılması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
844) Doğuşdan sonrakı ilk həftədə baldırın anadangəlmə rekurvasiyasına hansı müalicələr daxildir?

A) Osteoklaziya

B) MBT + futor

C) Müalicə tələb olunmur

D) MBT, polietilen və ya gips şinasının köməyi ilə korreksiya

E) Osteomiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
845) Əyripəncəliyin cərrahi müalicəsi hansı müddətdə aprılır?

A) 3-7 yaşda

B) Yenidoğulmuşda

C) 7-10 yaşda

D) Əhəmiyyət kəsb etmir

E) 1-3 yaşda


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
846) Yastı – volqus pəncəsinin müalicəsinə hansı daxildir?

A) Mərhələli gips sarğısı

B) Yarısına langet + MBT, masaj, əzələlərin elektrostimulyasiyası

C) Müalicə tələb edilmir

D) MBT, masaj

E) Ortopedik ayaqqabının istifadəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
847) Uşaqlarda ətrafların prostosteomillərin deformasiyasının cərrahi müalicəsinə nə vaxt göstəriş qoyulur?

A) Remissiya dövründə

B) Prosesin sakitləşmə dövründə

C) Ostiomiyelitin xroniki formasında

D) Tam kliniki və rentgenoloji sağalmadan 2-4 il sonra

E) Fistula formasında


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
848) Sümük və oynaqların spesifik zədələnmələrində diaqnostika zamanı ən etibarlı üsullara hansılar aiddir?

A) Teploqrofik müayinə

B) Bakterioloji müayinə

C) Tomoqrafiya

D) Rentgenoloji müayinə

E) Kliniki müayinə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
849) Ətrafların valqus deformasiysaı konservativ müalicə aparılan zaman nə vaxt inkişaf edir?

A) Hər iki baldır sümüklərinin 1/3-nin sınığı zamanı

B) Qamış sümüyünün proksimal metofizinin köndələn, qapalı sınığı zamanı

C) Topuq arası hissənin sınığı zamanı

D) Qamış sümüyünün diafizal qapalı sınığı zamanı

E) İncik sümüyünün sınığı zamanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
850) Uşaqda bazu sümüyünün kondilusdan keçən açıcı qapalı tam yerdəyişmə ilə sınığı var. Əl barmaqları avazımız mil arteriyası üzərində nəbz kəskin zəifləmişdir. Folkmanın işemik kontrakturasının qarşısının alınması üçün opitmal müalicə taktikası necə olmalıdır?

A) Əllə qapalı repozisiya, gips immobilizasiyası

B) Açıq repozisiya, damar dəstəsinin reviziyas, sınıq hissələrinin millə fiksasiyası

C) Əllə qapalı repozisiya sınıq hissələrinin dəridən millə fiksasiyası

D) Skelet dartması

E) Açıq repozisiya, sümüyə tikiş qoyulması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
851) Skoliozun diaqnostikası zamanı erkən vacib əlamətlərə hansılar aiddir?

A) Onurğanın torsiyası

B) Taliyə üçbucaqlarında fərq

C) Dairəvi onurğa

D) Kürək sümüklərinin yerləşmə vəziyyətində assimefriya

E) Əzələ korsetinin zəifliyi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
852) Total kifoza fizioloji hal kimi nə vaxt baxmaq olar?

A) 5-10 yaşında uşaqlarda

B) 3-5 yaşında uşaqlarda

C) Yeni doğulmuş və südəmər uşaqlarda

D) 15 yaşdan yuxarı uşaqlarda

E) 10-15 yaşında uşaqlarda


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
853) Poliomielit zamanı hansı əzələ ən çox zədələnir?

A) Kiçik və orta sağrı əzələsi

B) Böyük sağrı əzələsi

C) Göstərilən əzələlərin hamısı bir yerdə

D) Budun yaxınlaşdırıcı əzələləri

E) Budun uzaqlaşdırıcı əzələləri


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
854) Disxondroplaziya, skelet xrondrodisplaziyasının forması olaraq nədir?

A) Embrional qığırdağın ossifikasiya prosesinin pozulması

B) İltihabi xarakterli xəstəlikdir

C) Anadangəlmə xəstəlikdir, embrional qığırdaq toxumasının inkişafının zəifləməsi ilə xarakterizə olunur

D) Qığırdaq toxumasından inkişaf edən şiş

E) Puberfat dövründən əmələ gələn qazanılma xəstəlikdir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
855) Disxondroplaziya zamanı hansı ən çox zədələnir (Olye xəstəliyi)?

A) Əl barmaqları, pəncə barmaqları, bel sümükləri

B) Bilək sümükləri

C) Kəllə sümükləri

D) Çanaq, bud və bilək sümükləri

E) Onurğa


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
856) «Metafizar formali xondrodisplaziya» anlayışı nə deməkdir?

A) Qığırdaq mənşəli xoşxassəli şiş

B) Qığırdaq mənşəli bədxassəli törəmə

C) Sümüyün bədxassəli şişləri

D) Rəxitə bənzər xəstəliklər

E) Skeletin irsi sistem xəstəliyi hansı ki, ətraf sümüklərin metofizinin zədələnmə və deformasiyası xarakterizə olunur, inkişafdan qalır


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
857) Metofizar xondrodisplaziyanın kliniki əlamətləri necə ifadə olunur?

A) Bud-çanaq, diz və dirsək oynaqlarında davamsızlıq

B) Oynaqların iltihabı və maye toplanması səbəbindən həcminin böyüməsi

C) Ətrafların əyilməsi

D) Bədənin qeyri bərabər inkişafı bükücü kontraktura

E) Ümumi vəziyyətin pisləşməsi, limfa düyünlərinin böyüməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
858) Metofizar xondrodisplaziyasının rentgenoloji əlamətlərinə hansı aiddir?

A) Kəllə əsasının sümüklər kəskin sklerozlaşır

B) Oval ocaqlı «soğanaq» şəkilli periostit

C) Metofiz qalınlaşıb, inkişaf zonası genişlənib, epifizi zədələnməyib

D) Epifiz normal görünüşdədir

E) Böyümə zonası genişlənməyib


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
859) «Ekzostoz xondrodisplayiya» anlayışı nə deməkdir?

A) Sümüyün mezenximasının inkişafı qüsuru

B) İltihabi xarakterli xəstəlikdir

C) Bədxassəli şiş

D) Xoşxassəli şiş

E) Epifizar qığırdağın inkişaf qüsuru, hansı ki, sümüyün metafizar zonasına doğru inkişaf edir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
860) Ekzostoz xondrodisplaziyanın kliniki əlamətləri necə xarakterizə olunur?

A) «Ördək yerişi»

B) Kəskin ağrılı törəmə

C) Güclü olmayan gecə ağrıları, qanda iltihabi reaksiya ilə

D) Böyümə zonası yaxın yerləşən ağrısız bərk törəmə

E) Ətrafda ödem, ümumi vəziyyətinin qəflətən pisləşməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
861) Axondroplaziya nə deməkdir?

A) Bətndaxili sifilisin nəticəsi

B) Amniotik mayedə təzyiqin yüksəlməsi

C) Neyro-endokrin xəstəliyi

D) Skeletin sistem xəstliyi, hansı ki, xondroblastik sistemin inkişaf qüsuru ilə olub, qığırdağın inkişaf və böyüməsi anomaliyası ilə xarakterizə olunur

E) Bədəndaxili raxitin nəticəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
862) Axondroplaziyanın əsas simptomlarına hansı aiddir?

A) Akromeqaliya, qiqantizm

B) Ağıl zəifliyi, neyro-endrokrin pozğunluq

C) Becə ağrıları, əzələ hipotoniyası

D) Makrosefaliya, mikromeliya epifizar inkişafın zəifləməsi, valqus- farus deformasiyaları

E) «Ördək yerişi»


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
863) Blaunt xəstəliyi nə deməkdir?

A) Qamış sümüyünün keçirilmiş ostemielitinin nəticəsi

B) Qamış sümüyünün qığırdağının inkişafının pozulması ilə (displaziyası) epifizar plastinkanın medial hissəsinin yumşalması və əriməsi nəticəsində ossifikasiyası

C) Bud sümüyü başının osteoxondropatiyası

D) Qamış sümüyünün yuxarı qığırdağının inkişaf displaziyası

E) Raxitəbənzər xəstəlik


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
864) Medalunq xəstəliyinin əmələ gəlmə səbəbinə hansı aiddir?

A) Travma

B) Şişlər

C) Bud sümüyünün osteomieliti

D) Dirsək sümüyünün inkişaf qığırdağının displaziyası

E) Sümüyün distal inkişaf sahəsinin displaziyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
865) Spondiloepifizar displaziya şərtləri hansıdır?

A) Böyrəklərin patalogiyası

B) Əzələ toxumasının inkişafının sistem pozğunluğu

C) Epifizin inkişafının pozulması, həmçinin fəqərə cisminin epifizar şaxəsinin inkişafının pozulması

D) Neyro–endokrin pozğunluğu

E) Ossifikasiya prosesinin pozulması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
866) Spondilo – epifizar displaziyanı kliniki əlamətləri hansılardır?

A) Anadangəlmə sümüklərin kövrəkliyi

B) Xəstə ətrafının qısalması, diafizar patoloji sınığı, iri piqment ləkələr

C) Kötük simptomları, çanaq orqanlarının disfunksiyası, sümüklərin boy artımının pozulması

D) Zədəli nahiyənin ayrılığı, venoz damarların genişlənməsi

E) Ağsamaq, tez yorulma, ətrafların deformasiyası, skleroz, oynaqlarda kontraktura əzələ zəifliyi, görmə pozğunluğu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
867) Spondilo – epifizar displaziyanın rentgenoloji əlamətləri hansıdır?

A) Boyun fəqərələrinin sayının pozulması,yarım fəqərələr

B) Bütün borulu sümüklərin epifizində dəyişikliklər, boyun fəqərələrinin kəllə əsasına olan uyğunsuzluğu

C) İnkişaf zamanı yaxın sümük artıqlığı

D) Bir neçə fəqərələrin öz aralarında bitişməsi, oynaqlarda fibroz, ankiloz

E) Sadalanların hamısı doğrudur


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
868) Fibroz osteodisplaziyanın lamizasiyasını hansı formaları var?

A) Yayılmış izolə olunmuş, nöqtəvi

B) Regionar,poliossal,monoossal

C) Visseral, kranial

D) Subkortikal, subxondral

E) Oynaq diafizar


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
869) Ən əsas Olbrayt simptomlarına hansılar aiddir?

A) Birtərəfli, fubroz displaziya tipli poliossal zədələnmə vaxtından əvvəl cinsi yetişkənlik, dəridə açıq qəhvəyi rəngli ləkələr

B) Hormonal pozğunluq, sümüklərin uzununa inkişafında pozğunluğun olmaması

C) Tük yəhəri nahiyəsində kəllə sümüyünün zədələnməsi

D) Hidrosefalya, ameliya

E) Çanaq və qasıq sümüklərinin deformasiyası, dəri zədələnməsinin olmaması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
870) Fibroz metafizar defekt ocaqlı fibroz displaziyadan fərqli olaraq hansı fərqlərə malikdir?

A) Sümük üstlüyünün şişmir

B) Ocaqlı forma

C) Zədələnmə ocaqlarının sayına görə

D) Ölçüləri 3-4 sm.-dən artıq olmur,şikayətlər olmur,periost şişmir

E) Ocağın ölçüləri 5-10 sm


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
871) Ocaqlı fibroz displaziyanı əsas rentgenoloji əlamətlərinə hansılar aiddir?

A) Zədələnmiş ocağın sərhədləri dəqiq sklerotik haşiyə ilə əhatə olunur, böyük ocaqda 1-2 sm. diametrində kiçik sahələr olur, ölçüləri böyüdükdə isə sümük şişkin görsənir

B) Oynaq səthlərinin münasibətlərinin pozulması

C) Daha çox lokalizasiya - diafizdə

D) Osteoporoz (“Soğanaqlı” periostit)

E) “Dimdik” simptomu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
872) Diffuz fibroz displaziyasının əsas rentgenoloji əlamətləri necə əks olunur?

A) Kistoz stadiyaya keçid mərhələlərin olmaması,patoloji sınıqların yoxluğu

B) Zədələnmiş ocaq nahiyəsinin yumuşalması, qeyri-dəqiq sərhəd skleroz az nəzərə çarpır, ləkəli osteoporoz sümüyün şişməsi

C) «Soğanaqlı periostit» ocaq şəklində

D) Ocaq ətrafında böyük skleroz sahəsi sümük üstlüyünün altını əhatə etmir, subkorfikal lokalizasiyadadır

E) Sklerotiv sahənin itməsi, sümüyün məsaməli strukturunun homogen olması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
873) “Eozinofil qranuloması” nə deməkdir?

A) Qanyaradıcı orqanların və qanın sistem xəstəlikləri

B) Xəstəliklər, sümüklərdə eozinofil leykositlərin ocaq şəklində sümüklərə toplanması

C) Ağırlaşma, leykos zamanı əmələ gəlir

D) Sümüyün ocaqlı xroniki iltihabı

E) Sümüyün inkişaf qüsuru


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
874) Eozinofil qranulomanın etiologiyası hansıdır?

A) Sümüklərin bakterioloji zədələnməsi

B) Xronik xəstəliyin ocağı

C) Travmanın nəticəsi

D) Retikuloendotelial sümük sisteminin displastik zədələnməsi

E) Zooparazitar xəstəliklər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
875) Eozinofil qranulomanın müalicəsi hansıdır?

A) Ancaq operativ

B) Şuaterapiya

C) Kimyaterapiya və operativ müalicə

D) Kimyaterapiya

E) Ancaq rentgenoterapiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
876) Eozinofil qranulomaya nə xarakterikdir?

A) Hidrorefaliya, sümüklərin qıcolması əsasında kiçik boyluluq

B) Xəstəliyin əlamətsiz başlanması,patoloji sınaqlar zamanı aşkar olunması

C) Ağrı, zədələnmiş nahiyənin ödemləşməsi, venaların genişlənməsi, həmin nahiyədə hərarətin olması

D) Ətraflarda kəskin ağrılar fonunda ümumi halın kəskin pisləşməsi

E) Ətrafın əzələlərini atrofiyası, oynaqlarda hərəkətin məhdudlaşması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
877) Eozinofil qranuloma zamanı nə daha çox zədələnir?

A) Pəncə sümüyü

B) Kəllə sümüyü

C) Barmaq falanqaları

D) Bud və çanaq sümüyü

E) Qamış sümüyü, mil sümüyü


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
878) Eozimofil qranuloma zamanı rentgenoloji şəklin xarakter simptomları hansılardır?

A) Epifizin zədələnməsi,böyümə zonalarının ləngiməsi,sümükləömə nüvələrinin gecikməsi

B) Ocaq yumurta formasında yumuşalır və kənarı «soğanaq» periostiti formasında olur

C) Senton xəttinin pozulması,bud başında sümükləşmə nüvələrinin olmaması

D) Dəqiq sərhəddin olmaması, yumuşaq toxumalara yayılması

E) Sümüyün diafizinin varus deformasiyası, qısalması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
879) Raxit xəstəliyi zamanı aşağı ətrafların deformasiyasın daha çox nə xarakterdir?

A) Ətrafların hipertrofiyası

B) Baldırın varus və ya valqus deformasiyası

C) Böyük oynaqların deformasıyası, hərəkətin məhdudlaşması

D) Ətrafların kəskin atrofiyası

E) Şişə bənzər törəmənin böyümə zonasında olması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
880) Keller – İ xəstəlik nə deməkdir?

A) Qamış sümüyü qabarının osteoxondropatiyası

B) Fəqərə cisminin osteoxondropatiyası

C) Daraq sümüklərinin osteoxondropatiyası

D) Qayığabənzər sümüyün osteoxondropatiyası

E) Pəncə sümüklərini afipik formalı osteoxondropatiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
881) «Osteoma» anlayışı nə deməkdir?

A) İnkişaf pozğunluğu osifikasiya prosesinin pozulması ilə əlaqədar

B) Sümük toxumasının atipik iltihabı xəstəliyi

C) Bədxassəli, tez inkişaf edən şişdir

D) Sümük toxumasının inkişaf qüsuru

E) Skeletin xoşxassəli birincili şişi, sadə histoloji quruluşa malikdir, özündə sümük toxumasını hasil edir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
882) Osteomanın tipik kliniki özünü biruzə verməsinə hansı aiddir?

A) Ətrafların kiçilməsi fiziki yük zamanı ağrının olması

B) Törəmə inkişaf zonalarına yaxın yerləşir, diafiz istiqamətində inkişaf edir

C) Bərk, hərəkət etməyən törəmə, istənilən istqamətlərdə inkişaf edir, baş ağrıları kəllə sümüklərinin zədələnməsi zamanı əmələ gəlir

D) Ümumi halın pisləşməsi, kəskin ağrıların ətraflarda olması

E) Simptromsuz inkişaf edir, təsadüfi müayinələr zamanı aşkar edilir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
883) Osteomanın rentgenoloji əlamətlərinə hansı aiddir?

A) Şiş yumuşaq toxumalara nüfuz edərək inkişaf edir və dəqiq sərhədəlri yoxdur

B) Şiş metaepifizar zonada yerləşir, diafizin mərkəzinə doğru inkişaf edərək göbələyə bənzər forma alır

C) Şiş sümük toxumasını ardı olub dəqiq və hamar sərhədi var- ətrafdakı toxumalarla

D) Şiş yumuşaq toxumalara nüfuz edərək inkişaf edir və dəqiq sərhədəlri var

E) Zədələnmə zonasında osteoporoz və destruksiyalar sümük üstlüyünün ayrılması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə