Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?


) Sepsis zamanı törədicinin çoxalması adətən hansında müşahidə edilir?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə4/17
tarix12.12.2016
ölçüsü1,35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

197) Sepsis zamanı törədicinin çoxalması adətən hansında müşahidə edilir?

A) İkincili ocaqda

B) Qanda

C) Bütün variantlar

D) Fərdi olaraq

E) İlkin ocaqda


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
198) Septiki xəstədə şokun inkişafını hansı təsdiqləyir?

A) Uzunmüddətli hipertermiya

B) Xəstənin vəziyyətinin tədricən pisləşməsi

C) Metastatik infeksiya ocaqlarının olması

D) Metabolik pozğunluqların olması

E) Kəskin surətdə diurezin azalması və mikrosirkulyasiyanın pozulması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
199) İrinli infeksiyada kortikosteroidlərin istifadə müddətini hansı təyin edir?

A) Şokun aradan götürülməsi

B) Ürək-ağciyər çatmamazlığının aradan götürülməsi

C) Temperaturun subfebrilədək enməsi

D) Bütün sadalananlar

E) Xəstənin vəziyyətinin orta dərəcəyə enərək normallaşması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
200) Qlükokortikoidlərin istifadəsinə hansı göstərişdir?

A) Presepsis (sepsisin ilkin mərhələsi)

B) Septiki ağırlaşmaların yüksək inkişaf riski

C) Septiki şok və toksiko-allergik reaksiya

D) Septikopiemiya

E) Septisemiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
201) Sepsisin ağır formalarında hiperbarik oksigenasiyanın istifadəsinə hansı əks-göstərişdir?

A) Toksiko-infeksion proseslə əlaqədar ağır metabolik pozğunluqlar

B) Hemoliz və toksin təsirindən inkişaf edən anemiya

C) Terminal vəziyyət

D) Parenximatoz orqanların ağır zədələnmələri

E) Tənəffüs və ürək-damar çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
202) Yeddi yaşlı uşağın baldır nahiyyəsində parlaq qırmızı rəngli, kəskin sərhədli iltihab ocağı vardır, periferiyada dəri ödemli və ağrılıdır, yayılmağa meyillidir. Sizin diaqnoz hansıdır?

A) Fleqmona

B) Furunkul

C) Dərialtı toxumanın absesi

D) Karbunkul

E) Qızıl yel


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
203) Beş yaşlı uşaqda uzunmüddətli yarımkəskin gedişə malik çoxsaylı konusabənzər irinciklər, irinli özəyi olan ocaqlar qeyd edilir. Sizin diaqnoz hansıdır?

A) Psevdofurunkulyoz

B) Dərialtı toxumanın absesi

C) Qızıl yel

D) Fleqmona

E) Furunkulyoz


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
204) Beş aylıq hipotrofiyalı zəif uşaqda qısa müddət ərzində künbəzəbənzər formalı, irinli özəyi olmayan çoxsaylı abseslər qeyd edilir. Sizin diaqnoz hansıdır?

A) Psevdofurunkulyoz

B) Furunkulyoz

C) Fleqmona

D) Qızıl yel

E) Dərialtı toxumanın absesi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
205) Yeddi yaşlı uşağın bud nahiyyəsində kəskin sərhədi olmayan, mərkəzində flüktuasiyası olan, iltihabi infiltrasiya ocağı vardır. Sizin diaqnoz hansıdır?

A) Qızıl yel

B) Psevdofurunkulyoz

C) Furunkulyoz

D) Abses

E) Dərialtı toxumanın absesi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
206) On yaşlı uşağın arxa boyun nahiyyəsində mərkəzində üç ədəd irinli özəyi olan kəskin ağrılı infiltrat vardır. Sizin diaqnoz hansıdır?

A) Karbunkul

B) Fleqmona

C) Qızıl yel

D) Furunkul

E) Dərialtı toxumanın absesi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
207) Yarım kəskin limfadeniti adətən nə ilə differensasiya etmirlər?

A) Hemangioma ilə

B) Şişlə

C) Vərəmlə

D) Limfoqranulematozla

E) Pişik sıyrıntıları xəstəliyilə


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с.
208) Uşaqda dırnaqətrafı yastığın qızarması və şişkinliyi ilə yanaşı, həm də dırnaq kənarı boyunca dərialtı irin qeyd edilir. Sizin diaqnoz hansıdır?

A) Paronixiya

B) Dərialtı dolama

C) Dəri dolaması

D) Fleqmona

E) Abses
Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с.


209) Uşaqda göstərici barmaq nahiyyəsində epidermisi qaldıran kiçik irinlik qeyd edilir. Sizin diaqnoz hansıdır?

A) Dərialtı dolama

B) Dəri dolaması

C) Fleqmona

D) Dırnaqaltı dolama

E) Paronixiya


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с.
210) Uşaqda barmaq ucunun iynə ilə deşilməsindən iki gün sonra ağrı və dırnaq altında irin yığılması qeyd edilir. Sizin diaqnoz hansıdır?

A) Dərialtı dolama

B) Paronixiya

C) Fleqmona

D) Dəri dolaması

E) Dırnaqaltı dolama


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с.
211) On dörd yaşlı uşaqda barmağın uc nahiyyəsində 3 gündür ki, döyünən ağrı, ödem, qızartı, oynaqda hərəkət məhdudluğu, hipertermiya, palpasiyada kəskin ağrılar qeyd edilir. Sizin diaqnoz hansıdır?

A) Sümük dolaması

B) Paronixiya

C) Dərialtı dolama

D) Dırnaqaltı dolama

E) Dəri dolaması


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с.
212) On yaşlı uşaqda dırnaq falanqası nahiyyəsi 5 gündür ki, ağrılı olub, gecəni yatmayıb. Dəri qızartılı, yumşaq toxumalar kolbaşəkilli genişlənib və infiltrasiyalıdır, palpator kəskin ağrılıdır. Sizin diaqnoz hansıdır?

A) Dəri dolaması

B) Sümük dolaması

C) Dırnaqaltı dolama

D) Dərialtı dolama

E) Paronixiya


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
213) On üç yaşlı uşaqda mil-bilək oynağınadək yayılmış barmaq əsası toxumalarının ödemi, ağrı, oynaqda aktiv hərəkət məhdudluğu, passiv hərəkətlərin kəskin ağrılı olması qeyd edilir. Sizin diaqnoz hansıdır?

A) Paronixiya

B) Dəri dolaması

C) Dərialtı dolama

D) Vətər dolaması

E) Dırnaqaltı dolama


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
214) On dörd yaşlı uşaqda bilək nahiyyəsində kəskin ağrı, bilək arxasının ödemi, qızartı, hipertermiya, palpator kəskin ağrı qeyd edilir. Sizin diaqnoz hansıdır?

A) Dəri dolaması

B) Dərialtı dolama

C) Biləyin fleqmonası

D) Sümük dolaması

E) Vətər dolaması


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
215) Beş yaşlı uşaqda sümük dolamasının cərrahi əməliyyatı üçün hansı ağrısızlaşdırma üsulu məqsədəuyğundur?

A) İntubasion narkoz

B) Yerli xloretil

C) Keçirici anesteziya

D) İnfiltrasion anesteziya

E) Maska narkozu


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
216) On iki yaşlı uşaqda sümük dolamasının rentgenoloji əlamətləri nə vaxt meydana çıxır?

A) 10-12 sutkaya

B) 1-2 sutkaya

C) 13-15 sutkaya

D) 4-6 sutkaya

E) 7-9 sutkaya


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
217) İrinli iltihabda antibiotikin seçilməsi zamanı hansı əsas sayılmır?

A) Digər dərmanlarla qarşılıqlı təsiri

B) Dərmanın toksikliyi

C) Mikrofloranın xarakteri və həssaslığı

D) Xəstəliyin müddəti

E) Dərmanın farmakodinamika və farmakokinetikası


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
218) Antibiotikin seçilməsi zamanı ilk növbədə hansı nəzərə alınır?

A) İrinli ifrazatın həcmi

B) İltihabın yayılması

C) İrinli ocağın yerləşməsi

D) Mikrofloranın xarakteri və həssaslığı

E) İrinli ifrazatın xarakteri


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
219) Kəskin hematogen osteomielitdə sümükdaxili təzyiq hansı müddətə ölçülməlidir?

A) 60 dəq

B) 1-2 dəq

C) 30-40 dəq

D) 20-25 dəq

E) 10-15 dəq


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
220) Kəskin hematogen osteomielitdə diaqnostik osteoperforasiya zamanı irin alınarsa, sonrakı taktika hansıdır?

A) Yaranın drenlənməsi

B) Əlavə osteoperforasiya

C) Sümükdaxili təzyiqin ölçülməsi

D) Sümük iliyi kanalının yuyulması

E) Yaranın tikilməsi


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
221) Stasionara kəskin hematogen osteomielitlə ağır vəziyyətdə uşaq daxil olmuşdur. Aparılan intensiv tədbirlərə baxmayaraq bir sutkadan sonra xəstə ölmüşdür. Göstərilən hansı gediş variantına aiddir?

A) Yarımçıq gedişli

B) Septikopiemik

C) Uzun sürən

D) Xroniki

E) İldırım surətli


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
222) Kəskin hematogen osteomielit keçirmiş uşaqda 2 il ərzində proses kəskinləşməmişdir. Göstərilən hansı gediş variantına aiddir?

A) Septikopiemik

B) Uzun sürən

C) Xroniki

D) İldırım surətli

E) Yarımçıq gedişli


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
223) Kəskin hematogen osteomielit keçirmiş uşaqda 10 aydan sonra yerli irinli ifrazata malik sviş, rentgenoqramda sekvestr qeyd edilir. Göstərilən hansı gediş variantına aiddir?

A) Xroniki

B) Septikopiemik

C) Uzun sürən

D) İldırım surətli

E) Yarımçıq gedişli


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
224) Kəskin hematogen osteomielit keçirmiş uşaqda 10 ay müalicə aparılmış, 2 il ərzində proses kəskinləşməmişdir. Yerli olaraq dəyişiklik yoxdur, R-ci osteoskleroz əlamətləri qeyd edilir. Göstərilən hansı gediş variantına aiddir?

A) Xroniki

B) Uzun sürən

C) Yarımçıq gedişli

D) İldırım surətli

E) Septikopiemik


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
225) Kəskin hematogen osteomielitdə xəstəliyin kəskin dövrünün müddəti hansı təşkil edir?

A) 2-3 aya qədər

B) 12 aya qədər

C) 1 aya qədər

D) 8-10 aya qədər

E) 4-8 aya qədər


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
226) Yeddi yaşlı uşaq budun aşağı 1/3-nin kəskin hematogen osteomieliti ilə xəstəliyinin 3-cü sutkasında ağır vəziyyətdə daxil olub. Yanaşı olaraq intoksikasiya, pnevmoniya. Hansı vacib icra edilməlidir?

A) Əməliyyatönü hazırlıqdan sonra osteoperforasiya

B) Təcili osteoperforasiya

C) İnfuzion və antibakterial terapiya, planlı osteoperforasiya

D) Əməliyyatönü hazırlıqdan sonra yumşaq toxumaların kəsilməsi

E) Antibiotiklərin sümükdaxili yeridilməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
227) Kəskin hematogen osteomielitin erkən diaqnostikasında hansı üsul daha dürüstdür?

A) Sümükdaxili təzyiqin ölçülməsi

B) Osteofleboqrafiya

C) Yumşaq toxumaların diaqnostik punksiyası

D) Yaxmanın bakterioskopiyası

E) Elektrorentgenoqrafiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
228) Uşaqda ilkin-xroniki osteomielit ocağı qamış sümüyünün yuxarı 1/3-də olub, ağrı və hərarətin qalxması ilə periodik kəskinləşmə verir. Hansı tədbir uşağa vacibdir?

A) Təcili əməliyyat

B) Müşahidə

C) Antibiotikoterapiya

D) Diaqnostik punksiya

E) Planlı əməliyyat


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
229) İlkin-xroniki osteomielit ocağı qamış sümüyünün yuxarı 1/3-də R-ci olaraq təyin edilmişdir. Şikayəti yoxdur, qan analizləri normada. Hansı tədbir xəstəyə məsləhətdir?

A) Təcili əməliyyat

B) Planlı əməliyyat

C) Antibiotikoterapiya

D) Müşahidə

E) Diaqnostik punksiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
230) Dörd yaşlı uşaqda budun aşağı 1/3-nin kəskin hematogen osteomieliti ilə xəstəliyinin 2-ci sutkasında toxumaların punksiyası zamanı irin alınmadı. Əməliyyata hansı daxildir?

A) Dərinin kəsilməsi, osteoperforasiya

B) Yumşaq toxumaların kəsilməsi

C) Yumşaq toxumaların kəsilməsi, osteoperforasiya

D) Antibiotikoterapiya əzələdaxili

E) Venadaxili antibiotikin yeridilməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
231) Kəskin hematogen osteomielitdə (metadiafizar zədələnmə) ciddi immobilizasiya hansı müddətə aparılmalıdır?

A) 1-1,5 həftə

B) 2-aya qədər

C) 4 həftə

D) 1 həftə

E) Göstəriş deyil


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
232) Hematogen osteomielitlə xəstəliyin yarımkəskin dövründə formalaşmış sekvestral qutu olarsa, hansı göstərişdir?

A) Fizioterapiya

B) Sümükdaxili antibiotikoterapiya

C) Sekvestrektomiya

D) Müşahidə

E) Voronçixin əməliyyatı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
233) Hematogen osteomielitlə xəstəliyin yarımkəskin dövründə sümüyün diffuz zədələnməsi sekvestrasiya ilə müşayiət olunmursa, hansı göstərişdir?

A) Sekvestrektomiya

B) Çoxsaylı transdermal osteoperforasiya

C) Sümükdaxili antibiotikoterapiya

D) Fizioterapiya

E) Müşahidə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
234) Kəskin hematogen osteomielitə şübhə olarsa, sümükdaxili təzyiq göstəricisi normada neçə olmalıdır?

A) 140-160 mm.su süt.

B) 96-122 mm.su süt.

C) 90 mm.su süt.-dan aşağı

D) 160-180 mm.su süt.

E) 122-140 mm.su süt.


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
235) Kəskin hematogen osteomielitə şübhə olarsa, sümükdaxili təzyiqin ölçülməsinə göstəriş nədir?

A) Bütün göstərilən hallarda

B) Ətrafda ağrının olması və yüksək hərarət

C) Anamnezində travma

D) Bir oynağın zədələnməsi ilə revmatizm

E) Yumşaq toxumaların xəstəliyi sindromu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
236) Kəskin hematogen osteomielitdə dekompressiv osteoperforasiya nəyə imkan vermir?

A) Aydın olmayan hallarda diaqnozu dəqiqləşdirməyə

B) Sümük iliyi kanalından sitoloji müayinə üçün ifrazat götürməyə

C) İltihab ocağını tam sanasiya etməyə

D) Ağrını götürməyə

E) Sümükdaxili təzyiqi ölçməyə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
237) Kəskin hematogen osteomielitdə yumşaq toxumaların drenaj müddəti necə müəyyən edilir?

A) Laborator göstəricilərin dinamikası ilə

B) Ağrı sindromunu götürməklə

C) Patoloji ifrazatın xarakteri və miqdarı ilə

D) Rentgenoloji göstəricilərin dinamikası ilə

E) Əhvalın yaxşılaşması ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
238) Kəskin hematogen osteomielitdə immobilizasiya əməliyyatdan sonrakı dövrdə nəyi təmin etmir?

A) Kontrakturanın inkişaf etməməsini

B) Ağrının azalmasını və iltihabın məhdudlaşmasını

C) Sümük toxumasının sürətli bərpasını

D) Çıxıq və deformasiyanın inkişaf etməməsini

E) Lazımi sakitliyi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
239) Kəskin hematogen osteomielitdə ətrafın ciddi immobilizasiyası xəstəliyin normal gedişi zamanı hansı müddətdən çox saxlanmamalıdır?

A) 1 ay


B) 1,5 həftə

C) 1 həftə

D) 2-3 ay

E) 2-3 həftə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
240) Kəskin hematogen osteomielitdə uzun dövrün müddəti nə qədərdir?

A) 2-3 aya qədər

B) 6-8 aya qədər

C) 1 aya qədər

D) 12 aya qədər

E) 8-10 aya qədər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
241) Xroniki osteomielitdə tipik R-ji əlamətlər hansıdır?

A) Alabəzək osteoparez əlamətləri

B) Periostal reaksiya simptomu

C) Sümükdə kortikal qatın dağılma və aydın görünməməsi

D) Paraossal toxumanın sıxlaşması

E) Osteoskleroz, sekvestrlərin formalaşması, sümük iliyi kanalının obliterasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
242) Kəskin hematogen osteomielitdə osteoperforasiya zamanı təzyiqlə irin xaric olarsa, sonrakı etapda nə icra edilməlidir?

A) Sümükdaxili antibiotikoterapiya

B) Sümükdaxili təzyiqin ölçülməsi

C) Daimi yuyulma sisteminin təşkili

D) Yaranın rezin buraxıcılara qədər tikilməsi

E) Ətrafın immobilizasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
243) Epifizar osteomielitdə iki tərəfli açıq drenləmə nə zaman göstərişdir?

A) Punksiya üsulu effektiv olmadıqda

B) İlkin punksiya zamanı çoxlu ifrazat müəyyən edilərsə

C) Göstəriş deyil

D) Paraartikulyar fleqmonada

E) Diaqnozun təyin edildiyi bütün hallarda


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
244) Kəskin hematogen osteomielitin patogenezində nə əsas əhəmiyyət daşıyır?

A) Orqanizmin sensibilizasiyası

B) Törədicinin yüksək səviyyəli birmomentli kontaminasiyası

C) Uzun müddətli KRVİ (ORVİ)

D) Natamam qidalanma

E) Travma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
245) Kəskin hematogen osteomielitin ən çox rast gəlinən törədicisi hansıdır?

A) Bağırsaq çöpü

B) Göy-yaşıl irin çöpü

C) Qızılı stafilokokk

D) Protey

E) Streptokokk


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
246) Epifizar osteomielitlə xəstələrin cərrahi müalicəsində taktiki səhv hansı sayılır?

A) Artrotomiya

B) Oynağın punksiyası

C) Oynağın təkrar punksiyası

D) Oynağın ikitərəfli drenajı

E) Paraartikulyar sahənin drenajı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
247) Epifizar osteomielitə şübhə zamanı hansı göstərişdir?

A) Osteoperforasiya

B) Antibakterial müalicə və müşahidə

C) Osteopunksiya və sümükdaxili təzyiqin ölçülməsi

D) Oynağın diaqnostik punksiyası

E) Oynağın drenajı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
248) Epifizar osteomielitdə «quru artritin» əmələ gəlməsində səbəbkar flora hansıdır?

A) Qramm-müsbət

B) Qramm-mənfi

C) Assosiativ flora

D) Mikrofloranın xarakteri əhəmiyyət daşımır

E) Anaerob flora


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
249) Kəskin irinli mediastinit zamanı divararalığının açılması üçün hansı üsüllar istifadə edilə bilər?

A) Kombinəolunmuş torakotomiya variantları

B) Total orta sternotomiya

C) Ön-yan torakotomiya

D) Nasilov kəsiyi, Dobromıslov üsulu ilə arxa torakotomiya, Razumovski üsulu

E) Stemmer üsulu ilə sternotomiya və Daniels kəsiyi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с
250) Boyun nahiyyəsindəki irinli proseslər döş boşluğuna necə keçir?

A) Döş sümüyünün arxa səthi boyunca

B) Böyük arterial və venoz damarlar boyunca

C) Boyun fassiyaları boyunca

D) Qida borusu boyunca

E) Traxeya boyunca


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
251) İri bronxların vərəminin hansı formaları endoskopik olaraq fərqləndirilə bilər?

A) Iltihabi aktivliyin I dərəcəsi, II dərəcəsi, III dərəcəsi və IV dərəcəsi

B) Infiltrativ, xoralı, fistulalı, çapıq stenoz

C) Ödemli, stenotik çapıq

D) Infiltrativ, indurativ, xoralı, psevdotumoroz

E) Kataral, hemorragik, irinli


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
252) Ağciyərin qanqrenasını qanqrenoz absesdən hansı əlamətə görə fərqləndirmək qəbul edilmişdir?

A) Ağciyərdə irinli-nekrotik prosesin yayılmasına və ətraf orqanları cəlb etmə

B) Auskultativ məlumatlara görə

C) Ağciyərdə boşluqların forması, lokalizasiyası və sayına görə

D) Klinik mənzərəsinə görə

E) Immunoqramma və hemoqrammaya görə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
253) Empiema boşluğunun fenestrasiyasının—plevral pəncərə qoyulmasının əsas şərti hansıdır?

A) Plevral boşluğun yalnız yan və arxa şöbələrində

B) Plevral boşluğun yalnız ön şöbələrində

C) Empiema boşluğunun mərkəzi

D) Irinin ən çox toplandığı nöqtə

E) Empiema boşluğunun ən aşağı nöqtəsi


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
254) Aşağıdakı xəstələrdən hansında ağciyər xərçənginin gedişi daha tez-tez spesifik plevritlə ağırlaşır?

A) Yastı hüceyrəli xərçəngdə

B) Adenokarsinomada

C) Iri hüceyrəli xərçəngdə

D) Parlaq hüceyrəli xərçəngdə

E) Kiçik hüceyrəli xərçəngdə


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
255) Boyunun karbunkulu zamanı göstəriş hansılardır?

A) Əzələdaxili antibiotiklər,daxilə sulfanilamid preparatları,vitaminoterapiya,ultrabənövşəyi şüa verilməsi

B) Vişnevski məlhəmilə isti kompres,daxilə sulfanilomid preparatları,vitaminoterapiya,ultrabənövşəyi şüa verilməsi

C) Vişnevski məlhəmilə isti kompres,əzələdaxili antibiotiklər,daxilə sulfanilomid preparatları,vitaminoterapiya,ultrabənövşəyi şüa verilməsi

D) Vişnevski məlhəmilə isti kompres,əzələdaxili antibiotiklər,vitaminoterapiya,ultrabənövşəyi şüa verilməsi

E) Vişnevski məlhəmilə isti kompres,əzələdaxili antibiotiklər,daxilə sulfanilomid preparatları,vitaminoterapiya


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
256) Hidradenitin törədicisinə əsasən hansı aiddir?

A) Stafilokokk

B) Bağırsaq çöpləri

C) Protey

D) Streptokok

E) Göy-yaşıl irin çöpləri


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
257) Fleqmona üçün qeyd olunanlardan hansılar xarakterikdir?

A) Ümumi halsızlıq,bədən hərarətinin yüksəlməsi,lokal ağrı,dərinin lokal hiperemiyası,ətrafı kapsula ilə əhatə olunmuş irinlik

B) Ümumi halsızlıq,bədən hərarətinin yüksəlməsi,lokal ağrı,dərinin lokal hiperemiyası

C) Ümumi halsızlıq, lokal ağrı,dərinin lokal hiperemiyası,ətrafı kapsula ilə əhatə olunmuş irinlik

D) Ümumi halsızlıq,bədən hərarətinin yüksəlməsi, dərinin lokal hiperemiyası,ətrafı kapsula ilə əhatə olunmuş irinlik

E) Bədən hərarətinin yüksəlməsi,lokal ağrı,dərinin lokal hiperemiyası,ətrafı kapsula ilə əhatə olunmuş irinlik


Ədəbiyyat: Клиническая хирургия. Под ред. Р. Конзена и Л. Найхуса. М., 1998, 715 с.
258) Antibiotiklərə qarşı davamlılığın inkişafına hansı təsir göstərmir?

A) İnvaziv diaqnostika və müalicə üsullarının tətbiqi

B) Yüksək doza antibiotiklərin tətbiqi

C) Uzun sürən antibakterial müalicə

D) Antibiotiklərin qeyri-steroid iltihab əleyhinə dərmanlarla birgə istifadəsi

E) Yüksək dərəcəli risk xəstələrinin genişləndirilməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə