Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?


) Gərginlik pnevmotoraksında böyük bronxoplevral fistula ilə müalicə taktikasına hansı aiddir?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə6/17
tarix12.12.2016
ölçüsü1,35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

326) Gərginlik pnevmotoraksında böyük bronxoplevral fistula ilə müalicə taktikasına hansı aiddir?

A) Bülau üsulu ilə plevral boşluğun drenajı

B) Plevral punksiya

C) Gözləmə taktikası

D) Bronxun blokadası

E) Aktiv aspirasiya ilə plevral drenaj


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
327) Sadə piopnevmotoraksda nə icra edilməlidir?

A) Radikal əməliyyat

B) Bülau üsulu ilə plevral boşluğun drenajı

C) Aktiv aspirasiya ilə plevral drenaj

D) Torakoskopiya ultrasəs sanasiyası ilə

E) Plevral punksiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
328) Gərgin piopnevmotoraksda nə icra edilməlidir?

A) Plevral punksiya

B) Aktiv aspirasiya ilə plevral drenaj

C) Bülau üsulu ilə plevral boşluğun drenajı

D) Torakoskopiya ultrasəs sanasiyası ilə

E) Radikal əməliyyat


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
329) Fibrotoraksda nə icra edilməlidir?

A) Bronxoskopiya

B) Plevral drenaj

C) Konservativ müalicə effekt verməsə, radikal əməliyyat

D) Radikal əməliyyat

E) Plevral punksiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
330) Ağ ciyərin solitar sisti harada ən çox rast gəlinir?

A) Sağ ağ ciyərin yuxarı payında

B) Sol ağ ciyərin yuxarı payında

C) Sol ağ ciyərin aşağı payında

D) Sağ ağ ciyərin orta payında

E) Sağ ağ ciyərin aşağı payında


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
331) Altı aylıq uşaqda R-ji müayinə zamanı ağ ciyərdə kistoz törəmə aşkar edilib. Vəziyyəti kafidir, tənəffüs çatmamazlığı yoxdur. Xəstəyə nə göstərişdir?

A) Operativ müalicə

B) Dinamik müşahidə

C) Sanator müalicə

D) Kistanın drenajı

E) Konservativ müalicə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
332) Üç il 6 aylıq uşaqda R-ji müayinə zamanı ağ ciyərdə kistoz törəmə aşkar edilib. Vəziyyəti kafidir, tənəffüs çatmamazlığı yoxdur. Xəstəyə nə göstərişdir?

A) Sanator müalicə

B) Konservativ müalicə

C) Punksion müalicə

D) Gözləmə taktikası

E) Operativ müalicə planlı olaraq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
333) Uşaqda yüksək hərarət, R-də nazik divarlı, perifokal reaksiyası olmayan, maye tərkibli girdə törəmə müəyyən edilir. Diaqnoz hansıdır?

A) Ağ ciyərin absesi

B) Ağ ciyərin irinləmiş sisti

C) Bulla


D) Diafraqma dəbəliyi

E) Ağ ciyərin gərgin sisti


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
334) Uşaqda ağır tənəffüs çatmamazlığı, R-də sağ ağ ciyərin gərgin sisti müəyyən edilir. Müalicəyə hansı daxildir?

A) Gözləmə taktikası

B) Sistin punksiyası

C) Radikal əməliyyat

D) Sistin drenajı

E) Konservativ müalicə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
335) Uşaqda ağ ciyərin irinləmiş sisti qeyd edilir. İki həftəlik konservativ müalicə nəticəsizdir. Hansı məsləhətdir?

A) Gözləmə taktikası

B) Radikal əməliyyat

C) Konservativ müalicənin davam etdirilməsi

D) Sanator müalicə

E) Sistin drenajı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
336) Ağ ciyərin gərgin solitar sistində nə icra edilir?

A) Kənari rezeksiya

B) Pazvarı rezeksiya

C) Lobektomiya

D) Sistektomiya

E) Bronxun ekstirpasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
337) Xəstəni daimi reflektoru öskürək, udqunmanın ağrılı olması narahat edir. Tənəffüs çətinləşməyib, anamnezində qida qəbulu zamanı qidanın ilişib qalmasını qeyd edir. Diaqnoz hansıdır?

A) Udlaq-qırtlağın yad cismi

B) Bronxun yad cismi

C) Traxeyanın hərəkət edən yad cismi

D) Traxeyanın fiksasiyalı yad cismi

E) Seqmentar bronxun yad cismi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
338) Xəstədə çətinləşmiş tənəffüs, mütəmadi boğulma tutmaları olur. Səsi xırıltılıdır, vaxtaşırı afoniya müşahidə edilir. Diaqnoz hansıdır?

A) Qırtlağın yad cismi

B) Traxeyanın hərəkət edən yad cismi

C) Traxeyanın fiksasiyalı yad cismi

D) Bronxun yad cismi

E) Seqmentar bronxun yad cismi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
339) Xəstənin vəziyyəti ağırdır, ifadə olunmuş tənəffüs çatmamazlığı qeyd olunur. Səsi cingiltilidir. Dövrü olaraq «şappıltı» simptomu eşidilir. Diaqnoz hansıdır?

A) Qırtlağın yad cismi

B) Bronxun yad cismi

C) Traxeyanın fiksasiyalı yad cismi

D) Traxeyanın hərəkət edən yad cismi

E) Qida borusunun yad cismi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
340) Xəstənin vəziyyəti çox ağırdır, kəskin ifadə olunmuş tənəffüs çatmamazlığı, döş qəfəsinin bəzi nahiyyələrinin dartılması (içəriyə doğru) qeyd olunur. R-də hər iki ağ ciyərin şəffaflığının artması, anamnezində yad cismin aspirasiyası müəyyən edilir. Diaqnoz hansıdır?

A) Bronxun yad cismi

B) Qırtlağın yad cismi

C) Qida borusunun yad cismi

D) Traxeyanın fiksasiyalı yad cismi

E) Traxeyanın hərəkət edən yad cismi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
341) Divararlığının şişləri arasında bədxassəli hansı sayılır?

A) Qanqlionevroma

B) Simpatoqonioma

C) Feoxromositoma

D) Neyrofibroma

E) Nevrinoma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
342) Neyrogen şişlər harada lokallaşır?

A) Arxa divararalığı

B) Mərkəzi divararalığının yuxarı şöbəsi

C) Mərkəzi divararalığının aşağı şöbəsi

D) Ön divararalığının aşağı şöbəsi

E) Ön divararalığının yuxarı şöbəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
343) Divararalığının bronxogen şişləri harada daha çox lokallaşır?

A) Mərkəzi divararalığının yuxarı şöbəsi

B) Ön divararalığının yuxarı şöbəsi

C) Ön divararalığının aşağı şöbəsi

D) Mərkəzi divararalığının aşağı şöbəsi

E) Arxa divararalığı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
344) Duplikasion şişlər harada daha çox lokallaşır?

A) Arxa divararalığının aşağı şöbəsi

B) Arxa divararalığı

C) Mərkəzi divararalığı

D) Ön divararalığının aşağı şöbəsi

E) Ön divararalığının yuxarı şöbəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
345) Damar şişlər daha çox harada lokallaşır?

A) Arxa divararalığının yuxarı şöbəsi

B) Mərkəzi divararalığı

C) Ön divararalığının aşağı şöbəsi

D) Ön divararalığının yuxarı şöbəsi

E) Arxa divararalığının aşağı şöbəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
346) Teratodermoid şişlər harada daha çox lokallaşır?

A) Arxa divararalığının aşağı şöbəsi

B) Ön divararalığı

C) Mərkəzi divararalığının aşağı şöbəsi

D) Arxa divararalığının yuxarı şöbəsi

E) Mərkəzi divararalığının yuxarı şöbəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
347) Uşaqda avto qəzadan sonra üz, boyun, döş qəfəsinin yuxarı şöbələri nahiyyəsində nəzərə çarpan dərialtı emfizema; R-mda sağda II, III, IV qabırğaların parasternal xətt boyunca sınığı qeyd edilir. Diaqnoz hansıdır?

A) Traxeyanın travması

B) Magistral damarların travması

C) Perikardın zədələnməsi

D) Sağ ağ ciyərin partlaması

E) Sağ baş bronxun partlaması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
348) Qastro-ezofageal reflüks xəstəliyi dedikdə nə başa düşülür?

A) Döş sümüyü arxası ağrılar

B) Requrgitasiya

C) Qusmalar

D) Reflüks möhtəviyyatının aqressiv təsirinin nəticəsi olan, simptomokompleks

E) Mədə möhtəviyyatının qida borusuna atılması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
349) Qida borusu kardial çatmamazlığını daha dürüst təsdiqləyən üsul hansıdır?

A) pH-metriya

B) Uzanmış vəziyyətdə qida borusunun kontrast müayinəsi

C) Qida borusunun ayaq üstə kontrast müayinəsi

D) Fibroezofaqoskopiya

E) Sərt ezofaqoskopiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
350) Plevranın xroniki empiemasında optimal müalicə üsulu hansıdır?

A) Aktiv aspirasiya ilə plevral drenaj

B) Bülau üsulu ilə plevral boşluğun drenajı

C) Plevral punksiya

D) Radikal əməliyyat

E) Plevral boşluğun USM-lə sanasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
351) Döş qəfəsinin obzor R-mında qida borusunun axalaziyası əlaməti hansıdır?

A) Qaz qabarcığnın olmaması

B) Divararalığının sola yerdəyişməsi

C) Divararalığının sağa yerdəyişməsi

D) Diafraqmanın sol künbəzinin yüksək duruşu

E) Divararalığının kölgəsinin genişlənməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
352) Qida borusunun axalaziyasında əsas simptomu hansıdır?

A) Qastral qusma

B) Ezofageal qusma

C) Requrgitasiya

D) Disfagiya

E) Residivləşən pnevmoniya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
353) Qida borusunun axalaziyasında differensial diaqnoz necə aparılmalıdır?

A) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin yırtığı ilə

B) Qida borusunun xalaziyası ilə

C) Qida borusunun anadangəlmə stenozu ilə

D) Pilorostenozla

E) Anadangəlmə qısa qida borusu ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
354) Anadangəlmə qısa qida borusunda əsas simptomu hansıdır?

A) Qusma


B) Requrgitasiya

C) Hıçqırma

D) Salivasiya

E) Disfagiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
355) Anadangəlmə qısa qida borusu diaqnozu təyin edilərkən daha informativ xüsusi müayinə üsulu hansıdır?

A) Qida borusunun kontrast müayinəsi

B) pH-metriya

C) Sərt ezofaqoskopiya

D) Döş qəfəsi və qarın boşluğunun obzor R-qrafiyası

E) FEQDS
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


356) Anadangəlmə qısa qida borusu diaqnozu təyin edilərkən əsas R-ji əlamət hansıdır?

A) Diafraqmal künbəzlərin yüksək duruşu

B) Qastro-ezofageal reflüks

C) Qida borusunun aşağı şöbədə genişlənməsi

D) Qida borusunun kardial şöbəsinin stenozu

E) Mədə dibinin döş boşluğuna keçməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
357) Anadangəlmə qida borusu stenozları daha çox bu səviyyədə nə vaxt rast gəlinir?

A) Qida borusunun orta 1/3-i

B) Qida borusunun aşağı 1/3-i

C) Kardial şöbə

D) Qida borusunun yuxarı 1/3-i

E) Birinci fizioloji daralma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
358) Anadangəlmə qida borusu stenozu daha çox hansı yaş dövründə rast gəlinir?

A) 1 ildən sonra

B) 6-12 ci aylarda

C) Yeni doğulmuşlarda

D) 1-3 cü aylarda

E) 3-6 cı aylarda


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
359) Anadangəlmə qısa qida borusu stenozunda daha effektiv müalicə üsulu hansıdır?

A) Stenozun 3/4 sahəsi ilə anastomoz

B) Buclama

C) Ballon dilatasiyası

D) Qarşı-qarşıya maqnitlərin yerləşdirilməsi

E) Stenoz sahəsinin rezeksiyası «uc-uca» anastomozla


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
360) Uşaq sirkə esensi içdikdən sonra mədə hansı məhlulla yuyulmalıdır?

A) Otaq temperaturlu su

B) İsti su

C) Zəif turşu

D) Soyuq su

E) Qələvi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
361) Yemək borusun perforasiyasın maksimal məlumat rentqenkontrast müayinə zamanı necə əldə etmək olar?

A) Sol böyür üstə

B) Ayaq üstə

C) Sağ böyür üstə

D) Qarın üstə uzanaraq

E) Arxa üstə


Ədəbiyyat: Хирургические болезни. М., 2001, 421 с.
362) Yemək borusunun zədələnməsində konservativ taktika nə vaxt mümkündür?

A) Mənfəzinə keçməyən yarada

B) Abdominal hissəsinin mənfəzinə keçən

C) Instrumental zədədə

D) Plevraqarışı zədələnmədə

E) Döş qəfəsinə nüfuz edən zədədə


Ədəbiyyat: Хирургические болезни. М., 2001, 421 с.
363) Buclama vaxtı yemək borusunun perforasiyası olub. Cərrahın taktikası hansıdır?

A) Müalicə endoskopiya kursu

B) Mədəyə zond salmaq və konservativ terapiya

C) Qastrostomiya

D) Təcili əməliyyat

E) Parenteral qidalanma və konservativ müalicə


Ədəbiyyat: Хирургические болезни. М., 2001, 421 с.
364) Böyük yaşlı uşaqlarda ən çox hansı rast gəlir?

A) Sol tərəfli yırtıqlar

B) Arxa yalançı yırtıqlar

C) Frenoperikardial

D) Diafraqmanın ön yırtıqları

E) Yemək borusunun dəliyinin yırtıqları


Ədəbiyyat: Хирургические болезни. М., 2001, 421 с.
365) Yemək borusu dəliyinin dəbəliklərinin ən informativ diaqnoz üsulu hansıdır?

A) Rentqenoskopiya

B) Ezofaqoskopiya

C) Rentqenkontrast müayinə

D) Fibroezofaqoskopiya

E) Kompüter tomoqrafiyası


Ədəbiyyat: Хирургические болезни. М., 2001, 421 с.
366) Yemək borusu dəliyi dəbəliyinin differensial diaqnostikası necədir?

A) Xalaziya

B) Axalaziya

C) Divertikul

D) Anadangəlmə qısa yemək borusu

E) Anadangəlmə stenoz


Ədəbiyyat: Хирургические болезни. М., 2001, 421 с.
367) Qastroezofaqeal reflüksun xarakterin ən dürüst yoxlama üsulu hansıdır?

A) Ezofaqoskopiya

B) Kompüter tomoqrafiya

C) Manometriya

D) pH-metriya

E) Rentqenkontrast müayinə


Ədəbiyyat: Хирургические болезни. М., 2001, 421 с.
368) Döş qəfəsin travmasında hansı ən çox zədələnir?

A) Sümüklərin sınması daxili üzvlərin zədələnməsi

B) Doş qəfəsin əziyi

C) Karkasın sınması ilə daxili üzvlərin zədəsi

D) Döşün sıxılması(asfiksiya ilə)

E) Döş qəfəsin əziyi və daxili üzvlərin zədəsi


Ədəbiyyat: Хирургические болезни. М., 2001, 421 с.
369) Qabırğaların sınığı uşaqlarda harada olur?

A) Döşün qığırdaq hissəsində

B) Qabırğanın arxa hissəsində

C) Qığırdağın qabırğaya keçən yerdə

D) Aksillər xətt üzrə

E) Qabırğanın ön hissəsində


Ədəbiyyat: Хирургические болезни. М., 2001, 421 с.
370) Kürək sümüyün sınığı ən çox nədən olur?

A) Düz zərbə

B) Arxa üstə yıxılma

C) Yıxılma hündürdən

D) Qolun üstünə yıxılma

E) Döşün sıxılması


Ədəbiyyat: Хирургические болезни. М., 2001, 421 с.
371) On yaşlı uşaqda döşün travmasından sonra plaştipli hemotoraks var, hemodinamika stabildir. Nə etməli?

A) Torakoskopiya

B) Plevral boşluğun drena və aspirasiya Bülau üsulu ilə

C) Radikal əməliyyat

D) Drenaj aktiv aspirasiya ilə

E) Punksiya


Ədəbiyyat: Хирургические болезни. М., 2001, 421 с.
372) Səkkiz yaşlı uşaqda travmadan sonra sadə hemotoraksdır. Məsləhət nədir?

A) Radikal əməliyyat

B) Punksiya

C) Bülau üsulu ilə drenaj

D) Aktiv aspirasiya ilə drenaj

E) Torakoskopiya


Ədəbiyyat: Хирургические болезни. М., 2001, 421 с.

Uşaqlarda endokrin sistemin cərrahiyyəsi

373) Dörd yaşlı uşaqda «gizli cinsiyyət üzvü» diaqnozu qoyulub. Nə etmek göstərişdir?

A) Cinsin dəyişilməsi+feminizasiyaedici plastika

B) Valideynlərin istəyi ilə operasiya

C) Müşahidə etməmək

D) Falloplastika

E) Endokrinoloqun müşahidəsi+hormonal müalicə


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
374) «Gizli cinsiyyət üzvü» hansı sayılır?

A) Kavernoz cisimlərin inkişafdan qalmış cinsiyyət üzvü

B) Ətraf dərinin hipertrofiyası olan cinsiyyət üzvü

C) Kiçik ölçülü cinsiyyət üzvü

D) Normal yaşa uyğun ölçülü sünnət ətraf toxumalarında itirilən

E) Mikrofallus qonadların disqeneziyası ilə


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
375) «Gizli cinsiyyət üzvü» səbəbləri hansı sayılır?

A) Piylənmə

B) Çapıqlı fimoz

C) Disqenetik pozuntular

D) Kavernoz cisimlərin xırda ölçüləri

E) « Cinsiyyət üzvü» hipertrofiyası


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
376) Xayalar androqenların nə vaxt ifraz etməyə başlayır?

A) Erkən uşaqlıqda

B) Cinsiyyət yetkinlikdə

C) Pubertant dövrün sonunda

D) Birinci il ərzində

E) Ana bətnində


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
377) Hissəvi maskulinizasiya sindromun səbəbləri hansıdır?

A) 5-A-reduktaza çatmamazlığı

B) 17-, 20-liazanın çatmamazlığı

C) 17-hidroksilazanın çatmamazlığı

D) Desmolazanın çatmamazlığı

E) 3-OH-hidroksilazanın çatmamazlığı


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
378) Xayanın hidatidasının burulmasına xas olmayan əlamətlər hansıdır?

A) Xaya qişalarında mayenin olması

B) Xayada ağrılı törəmənin əllənməsi

C) Yarım kəskin başlanğıc

D) Hərarətin və intoksikasiyanın olması

E) Diafonoskopiyada xayalıqda qara törəmənin olması


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
379) Kriptorxizm zamanı xayanın ektopiyasının olmayan forması hansıdır?

A) Aralıq

B) Penial

C) Bud


D) Göbək

E) Xaçvari


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
380) Qızda qasıq dəbəliyi operasiya zamanı dəbəlik kisəsində xaya aşkar edilib. Bu nədir?

A) Testikulyar feminizasiya sindromu

B) XX-sindromu kişilərdə

C) Qonadların qarışıq disqeneziyası

D) Həqiqi hermofroditizm

E) Kriptorxizm zamanı yirtıq ilə mikropenisın birgə olması


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
381) Azyaşlı uşaqda kriptorxizm müəyyən etmək üçun ilk növbədə nə etməli?

A) HQ ilə sınaq

B) Laparoskopiya

C) Pnevmopelvioqrafiya

D) Radioizotop skaninq

E) USM
Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.


382) Abdominal kriptorxizma qörə qarın boşluğun reviziya zamanı «kor başlayan» duktus deferens aşkər edilib. Kiçik çanaq üzvləri kişi tipli inkişaf edib. Bu nədir?

A) Xayanın aqeneziyası

B) Monorxizm

C) Xayanın atrofiyası

D) Xayanın hipotrofiyası

E) Xayanın disqeneziyası


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
383) HQ – sınığın müsbət olması diaqnostik əhəmiyyəti hansıdır?

A) Anorxizm

B) Birtərəfli

C) İkitərəfli

D) Yalançı kriptorxizm

E) Monorxizm


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
384) Orxidopeksiyadan sonra xəstədə xayanın şişkinliyi və ağrısı qeyd olunur. Effekt verməyən preparat hansıdır?

A) Nikotin turşusu

B) Trental

C) Prednizolon

D) Aspirin

E) Antibiotiklər


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
385) Kriptorxizm cərrahi müalicəsinə ən əlverişli yaş hansıdır?

A) 10 yaşdan sonra

B) 6-9

C) YenidoğulmuşD) 2-5

E) 6ay-1 yaş


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
386) Hormonal terapiya kriptorxizm zamanı nə vaxt göstərişdir?

A) 12 yaş

B) 2 yaş

C) Doğulandan

D) 5 yaş

E) 6 aylıqdan


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
387) 6 aylıq uşağa qasıq retensiyası ilə olan kriptorxizmda taktika necə olmalıdır?

A) HQ müalicə

B) Dispanser müşahidə

C) Cərrahi müalicə

D) Qasıq nahiyyəsinin müntəzəm massajı

E) Qeydiyyatdan çıxmaq


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
388) Beş yaşlı uşaqda kriptorxizm müalicəsində xorionik qonadotropinin dozası neçə olmalıdır?

A) 250 tv

B) 2000

C) 500 tvD) 1000

E) 1500
Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.


389) On iki yaşlı uşaq sol tərəfli travmatik orxit diaqnozu ilə qəbul edilib. Bir gün əvvəl fiziki idman zamanı xayalıqda kəskin ağrı hiss edib, 2 saat sonra xayası kəskin ağrılı və şişkin olmuşdur, xayalıq kökünə çəkilib. Punksiya zamanı az miqdarda şəffaf maye alınıb. Differensial diaqnoz hansı ilə olmalıdır?

A) Xayanın partlaması

B) Xayalığın liponekrozu ilə

C) Xaya artımların burulması

D) Xayanın əziyi

E) Xayanın burulması


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
390) Üç yaşlı uşağa sağ tərəfli orxit diaqnozu qoyulub. Xəstəlik qəflətən ağrılardan başlayıb. Baxış zamanı: hiperemiya və şişkinlik, palpasiyada xaya dəyişiksiz, hərarət qalxmayıb. Anamnezində eksudativ diatez qeyd olunur. Diaqnoz hansıdır?

A) Sağ xayanın artımlarının burulması

B) Xayalığın allerqik ödemi

C) Xayanın burulması

D) Xayalığın qızıl yeli

E) Sağ tərəfli boğulmuş qasıq yırtığı


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
391) Altı yaşlı uşaqda qarın boşluğunun təftişi zamanı retroperitoneal piy toxumasında, böyrəyin altında xaya aşkar edilib, artımlarsız. 1,2*0,7*0,4sm ölçüsündə. Xayalığa salmaq mümkün deyil, nə etməli?

A) Yerində saxlamaq

B) Qarın boşluğuna çıxartmaq

C) Qonadektomiya

D) Biopsiya aparmaq

E) Aponevrozun üzərinə çıxartmaq


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
392) Ektopiya formalı kriptorxizmdə xorionik qonadotropin nə zaman təyin edilir?

A) Əməliyyatdan dərhal sonra

B) Əməliyyatdan 2 ay sonra

C) Əməliyyatdan əvvəl və sonra

D) Əks göstərişdir

E) Əməliyyatdan əvvəl


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
393) Aşağıda göstərilənlərdən hansı düzdür?

A) Kriptorxizm – sistem xəstəlikdir, xayaların xayalığa düşməməsidir

B) Kriptorxizmin əsas fəsadı- hipogenitalizm və sonsuzluqdur

C) Kriptorxizmin müalicəsinə 6 yaşda başlanmalıdır

D) Autoimmun prosesslər xayalarda degenerasiyanın əsas səbəbidir

E) Kriptorxizmin müalicəsinə 6 aylıqda başlamaq lazımdır


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
394) Hormonal terapiya üçün xayalığa düşməyən xayada nə göstərişdir?

A) Kriptorxizm yırtıq ilə olanda

B) Retensiya forması, LTH sidikdə 124 yuxarı olanda

C) Ektopiya forması

D) Retensiya formasında, lüteinedən hormonun səviyyəsi sidikdə 124ME/l

E) Retensiya forması piylənmə ilə xəstələrdə


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə