Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?


) İki yaşlı uşaqda qasıq ektopiyası şəklində kriptorxizm aşkar edilib. Nə vaxt əməliyyat etməli?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə7/17
tarix12.12.2016
ölçüsü1,35 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

395) İki yaşlı uşaqda qasıq ektopiyası şəklində kriptorxizm aşkar edilib. Nə vaxt əməliyyat etməli?

A) 10 yaşadək

B) 6 yaşa qədər

C) 16


D) Təcili

E) 12
Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.


396) Dörd yaşlı xəstədə qarışıq quruluşlu xarici cinsiyyət üzvləri ilə, kişi tipli tərbiyə alınmış, xayaları əllənmir. Hipospadiya aralıq forması var. Cinsi xromatin mənfidir, kariotip 46XY. USM- sidik kisəsinin arxasında uşaqlığı xatırladan törəmə görünür. Uretroqrafiya- kontrastla dolu sidik kisəsinin arxasında törəmə izlənir, kontrast ilə doludur, arxa prostatik uretradan sıxır, uzunsov forması 5,0*2,0sm ölçüdə. Laparotomiya zamanı kiçik çanağda iki qonada 1,0*0,5sm ölçüdə və rudementar uşaqlıq boruları aşkar edilib. Nə etmək lazımdır?

A) Uşaqlığı və qonadları xaric etmək

B) Uşaqlığı xaric etmək və qonadları qarın boşluğundan xayalığa salmaq

C) Necə var qalsın

D) Uşaqlığı çıxartmaq, qonadları qarın boşluğunda saxlamaq

E) Qonadları çıxartmaq


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
397) Bir yaşında uşaqda qasıq ektopiya şəklində kriptorxizm aşkar edilib. Anamnezində – ektopiya nahiyyəsində ağrılar. Nə məsləhət görülür?

A) Dinamiki müşahidə

B) Tezliklə cərrahi əməliyyat etmək

C) Əməliyyt öncə hormonal hazırlıq

D) 2 illik dinamik müşahidə

E) Hormonal terapiya


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
398) İki yaşlı uşaqda qasıq kriptorxizm dəbəliklə birgə qeyd olunur. Nə məsləhət görülür?

A) Cərrahiyyə əməliyyat hormonoterapiyadan sonra

B) Hormonal terapiya

C) Aktiv dinamik müşahidə

D) Tezliklə cərrahiyyə əməliyyat etmək

E) Dispanser müşahidə


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
399) Ən çox rast gələn xəyaların kəskin xəstəlikləri hansıdır?

A) Xayanın travmatiik partlaması

B) Xayanın burulması

C) Xayanın qidatidasının burulması

D) Orxoepididimit

E) Furnye qanqrenası


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
400) Aşağıda göstərilən faktorlardan hansıları kriptorxizmdə deqenerasiyaya səbəb deyil?

A) Autoimmun aqressiyə

B) Androqenlərin defisiti

C) Temperatur rejimin uyğunsuzluğu

D) Qonadotoropinlərin defisiti

E) Xaya dərisinin iltihab xəstəlikləri


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
401) Uşaqlarda xayanın kəskin xəstəliklərinin ən sox rast gəlinən səbəbi hansıdır?

A) Mübadilə proseslərin pozulması

B) Geyri-spesifik infeksiya

C) Uşaq orqanizmin toxumaların disprporsional inkişafı

D) Spesifik infeksiya

E) Mexaniki faktorlar


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
402) Kəskin xaya xəstəliklərinə aşağdakılardan hansı aid deyil?

A) Ağrı – əsas əlamət

B) Xaya bərkiyir, şişir və ağrılı olur

C) Operasiya üçün göstəriş nadir hallarda olur

D) Xayalığın hiperemiyası və ödemi 1-2 saatdan sonra əmələ gəlir

E) Xayanın spesifik xəstəliyi nadir hallarda olur


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
403) Beş yaşlı uşaq sağ tərəfli orxit ilə daxil olub. Dünəndən xəstədir, kəskin ağrılar ilə başlayib, 1 saat sonra xayalıqda hiperemiya və ödem əmələ gəlib. 10 gün əvvəl parotit keçirdib. Baxış zamanı: xayalığın hiperemiyası və şişkinliyi çoxdur, xaya ağrılı və şişkindir, cinsiyyət üzvünün kökünə çəkilib. Diaqnoz hansıdır?

A) Xayanın burulması

B) Qidatidanın burulması

C) Xayalığın fleqmonası

D) Sağ tərəfli parotit orxiti

E) Xayalığın allerqik ödemi


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.

Uşaqlarda proktoloji məsələlər

404) Uşaqlarda büzdümün epitelial axacaqların xarakter makroskopik forması hansıdır?

A) Büzdümin kistası

B) Qıfşəkilli dəri büküşü

C) Oma, ya da büzdümdə bitən uzun yol

D) Bütün göstərilənlər

E) Dərialtında keçən qısa yol sağrıarası büküşdə


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
405) Büzdümün epitelial axacaqların differensial diaqnostikası üçün optimal üsul uşaqlarda hansıdır?

A) Bütün üsullar

B) Zondlama

C) Rektal barmaq müayinəsi

D) Rektoromanoskopiya,kolonoskopiya

E) Rentqenofistuloqrafiya


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
406) Büzdümün epitelial axacağının əməliyyatı zamanı ən optimal vəziyyət hansıdır?

A) Sağ yanda

B) Arxası üstə

C) Sol yanda

D) Qarın üstə

E) Hər hansı


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
407) Uşaqlarda xroniki gedişli epitelial axacağında əməliyyata göstərişlər hansıdır?

A) Kəskin dövrdə

B) 2-3 ay kəskin dövrdən sonra

C) Diaqnoz qoyularkən

D) 5-6 yaşdan sonra

E) Müxtəlif vaxtda


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
408) Anadangəlmə anusun daralması diaqnozu qoymaq üçün ən informativ üsul hansıdır?

A) Rektoromanoskopiya

B) Manual rektal müayinə

C) Yuxardakılar hamısı

D) Kolonoskopiya

E) Rentqenkontrast


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
409) Anadangəlmə düz bağırsağın daralmasında ən optimal taktika hansı sayılır?

A) Konservativ müalicə, buclama

B) Rentqenkontrast müayinə və taktikanı meqarektum həcmindən asılı olaraq

C) Yuxarda göstərilən hamısı

D) Diaqnoz qoyulan kimi operasiya etmək

E) Konservativ terapiya,effekt olmasa- cərrahi əməliyyat


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
410) Rektovestibular fistulanı anusun normal quruluşunda nə zaman operasiya etmək lazımdır?

A) Diaqnoz qoyulan kimi

B) 1,5 yaş

C) Daha böyük yaşlarda

D) 3-4 yaşında

E) 7 yaş
Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.


411) Rektovaqinal fistulanı, anusun normal quruluşunda, nə zaman operasiya etməli?

A) 3-4 yaşında

B) 1,5 yaş

C) 7 yaş


D) Diaqnoz qoyulan kimi

E) Daha böyük yaşlarda


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
412) Anal kanalın atreziyasında Vanqestin üsulu ilə müayinə nə zaman dürüst olur?

A) 3 saat sonra

B) 24 saat

C) 16 saat

D) Doğulandan 6 saat sonra

E) 32 saat sonra


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
413) Düz bağırsağın atreziyasında hansı ən çox rast gəlir?

A) Rektouretral

B) Rektovaqinal

C) Rektum ilə aralıq arasında fistula

D) Rektovestibular fistula

E) Rektovezikal


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
414) Fistulalı atreziya zamanı düz bağırsağın hündürlüyünü öyrənmək üçün üsul hansıdır?

A) Zondlama

B) Fistuladan kontrast müayinə

C) Aralığın elektromioqrafiyası

D) Profilometriya

E) Vanqestin üsulu ilə rentgenoqrafiya


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
415) Hirşprunq xəstəliyinin əsası hansıdır?

A) Anadangəlmə yoğun bağırsağın bir hissəsinin qanqliozu

B) Bütün göstərilənlər

C) Baqrısağın selik və selikaltı qatlarının zədələnməsi

D) Bağırsağın əzələ qatın hipertrofiyası

E) Yoğun bağırsağın toksiki dilatasiyası


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
416) Yenidoğulmuş uşaqda defekasiya yoxdur, qarnı köp, güclənmiş peristaltika qeyd olunur. Hirşprunq xəstəliyinin hansı formasıdır?

A) Rektosiqmoid

B) Yarım kəskin

C) Xroniki

D) Rektal

E) Kəskin


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
417) Hirşprunq xəstəliyin kəskin formasında nə etmək lazımdır?

A) Per os rentqenkontrastın verilməsi

B) İrriqoqrafiya, rentqenşəkil 24 saat sonra

C) İrriqoqrafiya

D) Kolonoskopiya

E) Asetilxolinesterazanın aktivliyini təyin etmək (düz bağırsağın selikli qişasında)


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
418) Yenidoğulmuşda Hirşprunq xəstəliyin kəskin forması təyin edilib. Optimal əməliyyat növü hansıdır?

A) Enən çənbər baqırsağa divarlə kolostoma

B) Kolostoma transverzuma qoymaq

C) Radikal operasiya

D) Terminal kolostoma yoğun bağırsağın keçid hissəsinə

E) Qalxançənbər bağırsağa qoyulan kolostoma


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
419) Kolostomadan sonra Hirşprunq xəstəliyində radikal əməliyyat aparmaq üçün optimal vaxt hansıdır?

A) 3 yaşda və yixarı

B) 6 ay

C) 12 ay


D) 9 ay

E) 3 ay
Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.


420) Bir yaşlı uşaqda xroniki qəbizlik. İlk nəcis ləngiməsi yenidoğulma dövrdə olub. 4 aylıqdır sərbəst defekasiya yoxdur, yalnız təmizləyici imalə yolu ilə mümkündür. Hirşprunq xəstəliyinin forması hansıdır?

A) Yarımkəskin

B) Xroniki

C) Kəskin

D) Rektal

E) Rektosiqmoidal


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
421) Uşaqda Hirşprunq xəstəliyin xroniki forması qeyd edilir. Radikal əməliyyat nə

zaman göstərişdir?

A) 10


B) 3 yaş

C) 6 yaş


D) Diaqnoz qoyulan kimi

E) 1,5
Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.


422) Beş yaşlı uşaqda dekompensasiya olunmuş Hirşprunq xəstəliyi var. Nə məsləhət görülür?

A) Divarlı sekostomiya

B) Radikal əməliyyat

C) İkilüləli stoma qalxan çənbər bağırsağa

D) Terminal kolostoma

E) Konservativ müalicə


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
423) Hirşprunq xəstəliyində qəbizliyin əmələ gəlməsində xarakter dövr hansıdır?

A) 6 ay


B) 6 –yaş

C) 1 yaşdan sonra

D) Keçirilən bağırsaq infeksiyadan sonra

E) 3 -yaş


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
424) Hirşprunq xəstəliyinin kəskin formasında optimal cərrahi üsul hansıdır?

A) Svenson əməliyyatı

B) Ileostoma

C) Soave əməliyyatı

D) Düamel əməliyyatı

E) Kolostoma


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
425) İki yaşlı uşaqda xroniki qəbizlik var. Defekasiya yalnız imalə ilədir. Diaqnozu təsdiq etmək üçün nə lazımdır?

A) Bariumla rentqen per oz

B) Qarın boşluğun rentqen müayinəsi

C) İrriqrafiya barium ilə

D) Kolonoskopiya

E) Irriqoqrafiya hava ilə


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
426) Üç yaşlı uşaq ağır intoksikasiya ilə daxil olub. Qarın köp, yumuşaqdır, ağrılıdır. Anamnezində xroniki qəbizlik. 7 gün nəcis ifrazı olmayib. Diaqnoz hansıdır?

A) Geyri-spesifik xoralı kolit

B) Hirşprunq xəstəliyi

C) Kron xəstəliyi

D) Xroniki kolit

E) Dolixosişma


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
427) Dörd yaşlı uşaq dekompensasiya formalı Hirşprunq xəstəliyi ilə daxil olub. Müalicə taktikası hansıdır?

A) Konservativ terapiya

B) Təcili əməliyyat radikal həcmdə

C) Qısa müddətli hazırlıqdan sonra kolostomiya

D) Konservativ terapiyadan sonra, kafi vəziyyətdə kolostomiyanın qoyulması

E) Təcili kolostomiya


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
428) Altı yaşlı uşaqda palpasiyada qarnın aşağı hissəsində şişkinlik var. Həmin törəmə hərəkətlidir, ağrısızdır, yumşaqdır. Anamnezində xroniki qəbizlik. Diaqnoz hansıdır?

A) Soyuq appendikulyar absessi

B) Bağırsaqların duplikturası

C) Nəcis daşı

D) Yoğun bağırsağın şişi

E) Qarın boşluğun limfanqioması


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
429) Meqakolon zamanı xroniki qəbzlə uşaqlarda hansı sxem üzrə xüsusi müayinələr aparılmalıdır?

A) Hamsı

B) Rektal varmaq üsulu

C) Funksional

D) Irriqoqrafiya

E) Histokimyəvi


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
430) 1,5 aylıq uşaqda kəskin irinli paraproktitin müalicəsi hansıdır?

A) Fizioterapiya

B) İnfilqtratın radikal kəsilməsi

C) Vişnevski sarğısı qoymaq

D) Antibakterial müalicə

E) Kəsik aparmaq və drena etmək


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
431) 1,5 aylıq uşaqda kəskin paraproktitin, xroniki dövrdə nə zaman radikal əməliyyat etməli?

A) 3 ayında

B) 8 aylıq

C) 1,5 yaşında

D) 6 ayında

E) 3 yaşından sonra


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
432) Qeyri spesifik xoralı kolitin əmələ gəlməsinin nəzəriyyəsi hansıdır?

A) Fermentativ

B) Infeksiyon

C) Allerqik

D) Autoimun

E) Alimentar


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
433) Uşaqda bağırsaq qanaxması qeyd edilir. Qarnında ağrılar, hərarəti 38-39 dərəcə. Ümumi vəziyyəti orta ağırdır. Kolitin hansı formasıdır?

A) Xroniki

B) Sürətli

C) Kəskin

D) Yarım-kəskin

E) İlkin-xroniki


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
434) Qeyri spesifik xoralı kolitin uşaqlarda əsas diaqnostik üsulu hansıdır?

A) Rentqenoloji

B) Endoskopik

C) Rektal barmaq ilə

D) Bakterioloji

E) Qanın biokimyəvi


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
435) 6 yaş uşaqda nəcisində al qan aşkar edilib. Qarnında ağrı və 10 dəfə defekasiya. İrriqoqrafiyada yoğun bağırsağın qısalması və daralması, divarların riqidliyi, psevdopolipozu qeyd edilir. Diaqnoz hansıdır?

A) Geyri-spesifik xoralı kolit

B) Kolit

C) Hirşprunq xəstəliyi

D) Kron xəst

E) Ailəli polipoz


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
436) Uşaqlarda qeyri-spesifik xoralı kolitin cərrahi müalicəsinin göstərişləri hansıdır?

A) Konservativ müalicə fonunda uşağın vəziyyətinin pisləşməsi

B) Konservativ terapiya ilə vəziyyətin gec stabilizasiyası

C) Yoğun bağırsağın total zədələnməsi

D) Göstərilən hamısı

E) Kiçik yaş


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
437) Dermoid sistin ən informativ diaqnostik üsulu hansıdır?

A) Punksion

B) Barmaq rektal

C) Angioqrafiya

D) Endoskopik

E) Rentqenoloji


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
438) Dermoid sist zamanı uşaqda hansı məsləhətdir?

A) Radikal sistektomiya

B) Antibakterial müalicə

C) Sistin drenajı

D) Rentqenoterapiya

E) Müşahidə


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
439) Uşaqlarda rektumdan qanaxmanın səbəbi hansıdır?

A) Leykoz

B) Xoralı kolit

C) Hemofiliya

D) Düz bağırsağın çatı

E) Düz bağırsağın polipı


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.
440) 6 yaş uşağa atreziyaya görə operasiya olunmuş, nəcisin periodik saxlamaması var. Anal sfinkterin hansı dərəcəli çatmamazlığı qeyd olunur?

A) Beşinci

B) Ikinci

C) Üçüncü

D) Birinci

E) Dördüncü


Ədəbiyyat: Долецкий Д.Р. Хирургия детского возраста. М., 2003, 149 с.

Uşaqlarda uroloji xəstəliklər

441) Vizual sidiyə qiymət verəndə nəyi görmək olur?

A) Oksaluriya

B) Piuriya

C) Albuminuriya

D) Makrohematuriya

E) Mikrohematuriya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
442) Ağrının ən çox müşahidə edilməsi uroloji xəstələrdə hansı nahiyyədədir?

A) Aralıq nahiyyədə

B) Qasıqüstü nahiyyədə

C) Bel nahiyyəsi

D) Epiqastral nahiyyədə

E) Düz əzələlərin yanında


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
443) Böyrəyin travmasını keçirmiş uşaqlarda hipertoniyanın səbəbi hansıdır?

A) Böyrəyin ikincili büzüşməsi

B) Sidik axarının deviasiyası

C) Yalançı hidronefroz

D) İkincili daş əmələgəlməsi

E) Nekrotik papillit


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
444) İkitərəfli makrohematuriya uşaqlarda nə vaxt olur?

A) Böyrəyin parapelvikal kistası

B) Böyrəyin şişi

C) Sidik daşı xəstəliyi

D) Kəskin qlomerulonefrit

E) Hidronefroz


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
445) Birtərəfli makrohematuriya nə zaman olur?

A) Polikistozda

B) Verlqoff xəstəliyində

C) Kəskin qlomerulonefritdə

D) Düyünlü periarteriitdə

E) Böyrəyin şişində


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
446) Uşaqlarda anuriya zamanı hansı əks-göstərişdir?

A) Ekskretor uroqrafiya

B) Sistoskopiya

C) Təsviri rentqenoqrafiya

D) Retroqrad pieloqrafiya

E) Sisturetroqrafiya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
447) Uşaqlarda hansı vəziyyət müalicə tələb etmir?

A) Arenal forma

B) Anuriyanın renal forması

C) Ekstrarenal forma

D) Yenidoğulmuşların fizioloji anuriyası

E) Subrenal forma


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
448) Hidronefrozun əsas əlaməti hansıdır?

A) Ləyənin yığılma qabliyyətinin pozulması

B) Böyrək parenximasının nazikləşməsi

C) İkincili pielonefrit

D) Ləyən yaxınlıqda sidik axarının obstruksiyası

E) Böyrəkdə qan dövranın azalması


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
449) Ləyən yaxınlığında sidik axarının obstuksiyasını aşkər etmək üçun ən informativ vasitə hansıdır?

A) Ekskretor uroqrafiya

B) Sistoskopiya

C) Sistometriya

D) Sistoqrafiya

E) USM, qan dövrünün təyini ilə


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
450) «Ağ böyrək» rentqenoloji fenomeni nəyi əks edir?

A) Kəskin obstruksiya etməyən pielonefrit

B) Böyrəyin travması

C) Sidik axarının daşla obturasiyası

D) İkincili böyrəyin büzüşməsi

E) Böyrəyin şişi


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
451) Böyrək sancısı uşaqlarda hansı qüsura uyğundur?

A) Böyrəyin hipoplaziyası

B) Sidik axarların ikilənməsi

C) Sidik kisəsi-sidik axarı reflüksu

D) Polikistoz

E) Keçərli hidronefroz


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
452) Uretranın kateterizasiyası kəskin sidik ləngiməsində nə zaman əks göstərişdir?

A) Uretranın daşı

B) Sidik kisəsini daşı

C) Fimoz


D) Sidik kisəsinin şişi

E) Uretranın cırılması


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
453) Uşaqlarda nefroptozun əsas əlaməti hansıdır?

A) Sidiyin xüsusi çəkisinin azalması

B) Enurez

C) Ağrı sindromu

D) Diurezın pozulması

E) Pollakiuriya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
454) Uşaqlarda dizuriya nə zaman ən çox rast gəlir?

A) Hidronefrozda

B) Böyrək arteriyasının trombozunda

C) Sidik daşı xəstəliyində

D) Nefroptozda

E) Polikistozda


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
455) Seçim əməliyyatı böyrək daşında uşaqlarda hansı sayılır?

A) Pielotomiya

B) Nefrotomiya

C) Böyrəyin rezeksiyası

D) Nefrektomiya

E) Nefrostomiya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
456) Hematuriya ilə aseptik piyuriya nə ilə xarakterikdir?

A) Nefroptozla

B) Sidik daşı xəstəliyi ilə

C) Böyrəyin şişi ilə

D) Hidronefrozla

E) Vərəm ilə


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
457) Ödemli xayalıq sindromuna nə daxildir?

A) Ödem hiperemiya və ağrı xayalıqda

B) Hiperemiya, ağrı və qasıq limfvəzilərin şişməsi

C) Ödem ağrı və çox miqdarda xayalıqda mayenin yığılması

D) Çox miqdarda xayalıqda mayenin yiğılması, xayaların şişməsi və ağrılı olması

E) Ödem, hiperemiya və xayanın artımlar ilə şişməsi


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
458) Uretranın daşının ən xarakterik əlaməti hansıdır?

A) Hematuriya

B) Ağrılı sidik ifrazı

C) Kəskin sidik ləngiməsi

D) Piuriya

E) Proteinuriya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
459) Hidronefrozn əməliyyatı zamanı ən ağır fəsad hansıdır?

A) Anastomozun daralması

B) Sidiyin axımı

C) Piyelonefritin kəskinləşməsi

D) Hematuriya

E) Yaranın irinləməsi


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
460) Hidronefrozda seçim əməliyyatı uşaqlar üçün hansı sayılır?

A) Xayns-Andersen

B) Əlavə damarın rezeksiyası

C) Foley operasiyası

D) Ureterelizis

E) Bonin
Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.


461) Ureteropieloplastikada hidronefrozda böyrəkdaxili ləyən formasında böyrəyin optimal drena etmə üsulu hansıdır?

A) Nefrostomiya

B) İntubasion ureterostomiya

C) Ureterokutaneostomiya

D) Drenajsız

E) Pielostomiya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
462) Sidiyin tam saxlamaması nə vaxt olur?

A) Arxa uretranın klapanında

B) Aralıq hipospadiyada

C) Total epispadiyada

D) Subsimfiziar epispadiyada

E) Ektopik uretroseleda


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
463) Total epispadiyanın cərrahi müalicəsini seçim üsulu hansı sayılır?

A) Uretroplastika

B) Bağırsağa keçirtmək

C) Mexaniki maneə yaratmaqla sidik saxlamamasını ləğv etmək

D) Sidik kisəsinin sfinkterini ətraf toxumalardan yaratması

E) Sidik kisəsinin süni sfinkter ətraf əzələlərdən yaratmaq


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
464) İnfravezikal obstruksiyanın hansı variantı yuxarı sidik yollarının ən ağır anatomo-funksional pozulmasına səbəb olur?

A) Uretranın polipı

B) Arxa uretranın klapanı ya uretranın anadangəlmə stenozu

C) Meatostenoz

D) Sidikliyin boynun sklerozu

E) Toxum qabarın hipertrofiyası


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə