Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?


) Qiqant ektopik uretrosele zamanı seçim əməliyyatı hansı sayılır?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə8/17
tarix12.12.2016
ölçüsü1,35 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

465) Qiqant ektopik uretrosele zamanı seçim əməliyyatı hansı sayılır?

A) Heminefrureterektomiya möhtəviyyatın boşalması ilə

B) Heminefrureterektomiya qişaların çıxarılması ilə

C) Uretroselenin kəsilməsi

D) Heminefrureterektomiya

E) Ureteroureteroanastomoz


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
466) Distal hipospadiya münasibəti ilə aparılan uretroplastika üçün əlverişli vaxt hansıdır?

A) 1 yaş


B) 7-10 yaş

C) 5-6 yaş

D) 3 ay

E) Yenidoğulmuşlar


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
467) Proksimal hipospadiya münasibəti ilə aparılan uretroplastika üçün əlverişli vaxt hansıdır?

A) 6 ay


B) 13-15 yaş

C) 1 yaş


D) 12-14 yaş

E) 6-7 yaş


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
468) Meatomiya stenoz ilə yanaşı olanda əməliyyat nə vaxt aparılmalıdır?

A) 6-8


B) 3-5

C) Pubertant dövrdə

D) Diaqnoz qoyulan kimi

E) 1-2 yaş


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
469) Sidik kisəsinin ekstrofiyasının cərrahi müalicəsinin optimal dövrü hansıdır?

A) 6-8 yaş

B) 1-3 sutka doğulduqdan

C) 4-5 yaş

D) 1-3 yaş

E) 9-15 yaş


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
470) Bel nahiyyəsində artan şişkinlik nəyə xarakterdir?

A) Vərəm


B) İkiləməsi

C) Hidronefroz

D) Böyrəyin partlaması

E) Nefroptoz


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
471) Təcili əməliyyat üçün travmalarda mütləq göstəriş hansıdır?

A) Makrohematuriya

B) Şok

C) Ağrı


D) Bel nahiyyəsində artan şişkinlik

E) Qusma, titrəmə, hərarət


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
472) Göstərilən əlamətlərdən peritonxarici sidikliyin partlamasına xas olan hansıdır?

A) Qusma, kəskin sidik ləngiməsi

B) Ağrı, qusma, piuriya

C) Piuriya, hematuriya, hərarət

D) Hematuriya, dizuriya, paravezikulyar hematoma

E) Hematuriya, oliquriya, sancı


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
473) Sidikliyin peritondaxili partlamasının əsas əlamətləri hansıdır?

A) Peritoneal əlamətlər, yan kanallar üzərində kütlük

B) Kəskin sidik ləngiməsi, paravezikal hematoma

C) Piuriya. Hematuriya

D) Çanaq sümüklərin sınığı, kəskin sidik ləngiməsi

E) Böyrək sancısı


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
474) Sidik kisəsinin travmasının əsas diaqnostik müayinə üsulu hansıdır?

A) Xromosistoskopiya

B) Sistoqrafiya

C) Sistoskopiya

D) Ekskretor uroqrafiya

E) Sidiyliyin kateterizasiyası


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
475) Uretranın tam qopmasının əsas əlaməti hansıdır?

A) Kəskin sidik ləngiməsi

B) Hematuriya

C) Dizuriya

D) Albuminuriya

E) Piuriya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
476) Uretranın cırılmasının ən informativ təyini üsulu hansıdır?

A) Sistoqrafiya

B) Qalxan uretroqrafiya

C) Stintiqrafiya

D) Uroflourometriya

E) Ekskretor uroqrafiya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
477) Sidikliyin divertikulun ən informativ diaqnostikası hansıdır?

A) Polipozision sitoqrafiya

B) Miksion sistoqrafiya

C) Qalxan sistoqrafiya

D) Pnevmosistoqrafiya

E) Enən sistoqrafiya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
478) Uretranın cırılmasının dərəcəsini öyrənmək üçün ən dəqiq üsul hansıdır?

A) Sistometriya düz

B) Uroflourometriya

C) Uretroskopiya

D) Profilometriya

E) Ekskretor uroqrafiya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
479) Piyelonefritin kəskinləşməsində uşaqlarda nə əks göstərişdir?

A) Retroqrad piyeloqrafiya

B) Radioizatop müayinələr

C) Reorenoqrafiya

D) Ekskrettor uroqrafiya

E) Xromositoskopiya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
480) Aktiv sidik kisəsi-sidik axarı reflüksu necə aşkar olunur?

A) Sistoskopiya

B) Sistometriya

C) Anteqrad uroqrafiya

D) Miksion situretroqrafiya

E) Uroflourometriya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
481) Sidik yollarının tam obstruksiyası nə zaman baş verir?

A) Aşağı kasacığın daşı

B) Ləyənin korall daşında

C) Sidik kisəsinin daşı

D) Yuxarı kəsacanın daşı

E) Sidik axarın daşı


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
482) Enurezin etiologiyasını nə təşkil edir?

A) Bel yırtığı

B) Qabıq requlyasiyasının pozulması

C) Sidik kisəsinin sfinkterin zəifliyi

D) Sidik kisəsinin şişi

E) Anadangəlmə qüsurlar


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
483) Aşağıdakılardan hansı struktur anomaliya uyğundur?

A) Nalşəkilli böyrək

B) Ikiləşmə

C) Polikistoz

D) S-vari böyrək

E) Homolateral distopiya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
484) Bir yaşlı uşaqda kəskin hidrops nəyi tələb edir?

A) Təcili əməliyyat

B) Bir-iki dəfəlik punksiya effekt verməsə - əməliyyat

C) Planlı əməliyyat

D) Hormonal müalicə

E) Müşahidə


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
485) İki yaşlı uşaqda sadə hidropsun müalicə taktikası hansıdır?

A) Planlı cərrahiyyə əməliyyatı

B) Müşahidə

C) Hormonal terapiya

D) Punksiya

E) Təkrar punksiyalar hidrokortizon ilə


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
486) İki yaşlı uşaqda sadə hidropsun müalicə taktikası hansıdır?

A) Vinkelman əməliyyatı

B) Xaya qişaların kəsilməsi

C) Vaqinal çixıntının işlənməsi, tikilməsi

D) Xayalığın drenajı

E) Vaqinal çixıntının işləməsi, tikilməsi və Vinkelman əməliyyatı


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
487) Vinkelman əməliyyatı nə zaman göstəriş deyil?

A) Böyük yaşlı uşaqda ilk dəfə hidropsun əmələ gəlməsində

B) Bulanlıq hidrops suyunda

C) Xaya qişaların dəyişilməsində

D) Vaginal çixıntının obliterasiyasında

E) Xayalığın hiperemiyasında


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
488) İvaniseviç əməliyyatı Palomodan nə ilə fərqlənir?

A) Xayanın mobilizasiyasında

B) Arteriyanın və venaların bağlamasında

C) Qasıq kəsiyində

D) Limfa damarların saxlamasında

E) Testikulyar arteriyanın saxlamasında


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
489) Kriptorxizmdə konservativ müalicəyə göstəriş hansıdır?

A) Qasıq ektopiya

B) Qasıq retensiya

C) Ikitərəfli olanda

D) Qarın daxili retensiya

E) Qasıq yırtığı ilə yanaşı olarsa


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
490) Xorioqonin ilə kriptorxizm müalicəsi nə zaman düz deyil?

A) Xayanın yetişməsinin stimulyasiyası üçün

B) Maliqnizasiyanın profilaktikası üçün

C) Sərbəst xayanın düşməsinə

D) Spermatoqenezın stimulyasiyası

E) Leydinq hüceyrələrin funksiyasını yaxşılaşdırmaq


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
491) Göstərilən etapların hansı orxidopeksiyaya aid deyil?

A) Xayanın damarlarının mobilizasiyası

B) Vaqinal çıxıntının işlənməsi

C) Xayalığın tunelizasiyası

D) Xayanın fiksasiyası

E) Xayanın en-blok çıxarılması


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
492) Qasıq ektopiyası üçün hansı xarakterikdir?

A) Xaya dərialtında yerləşir və qasıq kanalı tərəfinə çəkilir

B) Xaya dərialtında yerləşir və buda tərəf çəkilir

C) Hərəkətli periodik xayalığa düşür

D) Xaya əllənmir

E) Xaya aralıqda


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
493) Hidatitinin burulmasını nə ilə differensasiya etmək lazım deyil?

A) Epididimoorxit

B) Xayanın allerqik ödemi

C) Xayalığın qızıl yeli

D) Xayanın burulması

E) Boğulmuş qasıq dəbəliyi


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
494) 13 yaş uşaqda I dərəcəli varikosele. Taktika necədir?

A) Konservativ müalicə

B) İvaniseviç

C) Uroloji müayinə

D) Dinamik müşahidə

E) Palomo


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
495) 13 yaş uşaqda II-III dərəcəli varikosele, taktika necədir?

A) Dinamik müşahidə

B) İvaniseviç

C) Vinkelian

D) İvaniseviç limfa damarların rənglənməsi ilə

E) Konservativ müalicə


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
496) İlkin tibbi yardım xayanın burulmasında necədir?

A) Soyuq


B) Toxum ciyəsinin blokadası

C) Xayalığın massajı

D) Xayalığın isti kompresi

E) Əllə burulmanın açılması, sonra operasiya


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М.,2001, 231 с.
497) Kiçik çanağın USM dürüst olması üçün nə etməli?

A) Sidik kisəsi boş

B) Ac qarnına

C) Bağırsaqlara qaz vurmaq

D) Oturaq vəziyyətdə

E) Sidik kisəsi dolu olmalı


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М., 2001, 231 с.
498) Böyrəyin bel distopiyasının nefroptozdan fərqi nədədir?

A) Xəstənin ayaq üstə olanda böyrəyin bel nahiyyədə olması

B) Enmiş böyrəyin sidik axarının genişlənməsində

C) Böyrəyin hərəkətsizliyində

D) USM də böyrəyin rotasiyasında

E) Orqanın bel nahiyyəsində yerləşməsində


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М., 2001, 231 с.
499) USM polikistoz əlamətləri hansıdır?

A) Kasa-ləyən sistemin deformasiyası

B) Börəyin böyüməsi

C) Hər iki böyrəkdə sistlərin olması

D) Qeyri-bərabər sidik yolların genişlənməsi

E) Exogenliyin artması və bir tərəfində sist olması


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М., 2001, 231 с.
500) Hidrokalikozun USM əlamətləri hansıdır?

A) Parenximanın nazikləşməsi

B) Mayeli elementlərin parenximada olması

C) Böyrəyin ölçülərin artması

D) Böyrəyin normal ölçüdə bəzi kasaların genişlənməsi

E) Ləyən sistemin deformasiyası


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М., 2001, 231 с.
501) USM böyrəyin partlaması əlamətləri uşaqlarda hansıdır?

A) Böyrək konturların qeyri-dəqiq olması

B) Paranefral hematomanın artması dinamikada və qansirkulyasiyasının

C) Kasa-ləyən sistemin bir tərəfdə genişlənməsi

D) Böyrək şəklin pis görünməsi

E) Qarın boşluğunda mayenin olması


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М., 2001, 231 с.
502) USM böyrək şişi əlamətləri hansıdır?

A) Parenximada həcmli strukturun olması və onun tədricən böyüməsi

B) Kasa-ləyən sistemin bəzi hissələrin genişlənməsi

C) Kasa-ləyən sistemin deformasiyası

D) Konturların qeyri dəqiq olması və diffuz dəyişiklər

E) Böyrəyin ölçülərin artması və kistoz əlavələrin olması


Ədəbiyyat: Пытель А.А., Лопаткин Н.А. Урология. М., 2001, 231 с.

Yenidoğulmuşların cərrahiyyəsi

503) Aşağıda sadalananlardan «Yeni doğulmuşların cərrahiyyəsi» şöbəsi üçün xarakterik olmayan xəstəlik hansıdır?

A) Bədxassəli şiş

B) Doğuş travmaları

C) Damar displaziyası

D) İrinli-iltihabi proses

E) İnkişaf qüsurları


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
504) Aşağıda sadalanan iş növlərindən hansı birinin əlaqəsi, doğum evinin həkimləri ilə birlikdə aparılması hansı daha əhəmiyyət daşıyır?

A) Elmi-praktik konferensiya

B) Müalicə-diaqnostik səhvlərə görə birgə müzakirə

C) Letal komisiya

D) Patoloq-anatomla birgə konferensiya

E) Kafedra əmakdaşları ilə xəstənin konsultasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
505) Aşağıda sadalanan göstəricilərdən hansı biri «Yeni doğulmuşların cərrahiyyəsi» şöbəsinin keyfiyyət və effektini yüksəldir?

A) Çarpayı dövriyyəsi

B) Xəstələrin çarpayıda yatma müddəti

C) Çarpayı-gün planının yerinə yetirilmə faizi

D) Letallıq

E) Sağalmış xəstələrin sayı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
506) Yeni doğulmuşlarda qüsurların inkişafına gətirib çıxardan səbəb amilləri arasında hansı daha əhəmiyyətlidir?

A) Ananın hipovitaminozu

B) Kimyəvi

C) Bioloji

D) Fiziki

E) Genetik


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
507) Embrion və dölə zədələyici (terotogen)təsiri nə göstərir?

A) Müştərək bir neçə zədələyici faktorlar

B) Radiasiya

C) Xroniki istehsalat travması

D) Virus infeksiyası

E) Dərman preparatı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
508) Hansı aşağıda sadalananlardan biri tez-tez yenidoğulmuşda müşahidə edilir?

A) Anadangəlmə genetik xəstəliklər

B) Qazanılmış xəstəliklər

C) Böyüyən orqan və sistemin zədələnməsi

D) Disprporsianal boy və inkişaf disfunksiyası

E) A və B faktorlarının birgə rast gəlməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
509) Fotocərrahi müdaxilə nə zaman mümkün deyil?

A) Anadangəlmə bağırsaq keçməməzliyində

B) Sidik axarının ləyənönü hissəsində stenozda

C) Boynun geniş limfongioması

D) Arxa uretranın klapanında

E) Anadangəlmə hidrosefaliyada


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
510) Yeni doğulmuşlarda cərrahi riski aşağıda sadalanan üsullardan hansı ilə bəzən ölçürlər?

A) Respirator distress-sindromunun təzahürü ilə

B) Beyin qan dövranı pozğunluğunun dərəcəsi ilə

C) Bədən çəkisi ilə

D) Metobolizm kofisientinə görə

E) Apqar şkalası ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
511) Aşağıda sadalanan əməliyyatlardan hansı cərrahi əməliyyat həyatın ilk 1 saatı və ilk günündə məqsədəuyğundur?

A) Nazik bağırsağın atreziyasında onun plastikası

B) Qida borusunun atreziyasında, onun plastikası

C) Damağın plastikası

D) Yalançı diafraqmal dəbəlikdə onun plastikası

E) Qastroşizistdə qarnın ön divarının plastikası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
512) Aşağıda sadalanan əməliyyatlardan hansı cərrahi əməliyyat həyatın ilk həftəsində məqsədəuyğun deyil?

A) Sidik ləngiməsi

B) Üst dodağın plastikası

C) Hissəvi bağırsaq keçməməzliyi

D) Göbək-xənçərəbənzər çıxıntı arasında olan teratomalar

E) Qaşüstü nahiyyənin dermoid kisti


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
513) Qida borusunun anadangəlmə anomaliyaları arasında hansı daha çox geniş yayılıb?

A) Anadangəlmə izolə olunmuş qida borusu-traxeya fistulu

B) Yuxarı və aşağı şöbənin svişi ilə yanaşı qida borusunun atreziyası

C) Qida borusunun aşağı şöbəsi-trazeya svişi atreziyası ilə birgə

D) Fistulsuz qida borusunun atreziyası

E) Qida borusunun yuxarı şöbəsi-trazeya fistulası atreziyası ilə birgə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
514) Qida borusunun aşağı şöbəsində əgər atreziya və həmən nahiyyədə şiş olarsa belə bir uşaqda kliniki simptom sadalananlardan hansı uyğundur?

A) Dolu qarın

B) Sianoz

C) Ağızdan köpüklü ifrazatın gəlməsi

D) Ağ ciyərin auskultasiyasında xışıltının eşidilməsi

E) Təngnəfəslik


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
515) Qida borusunun fistulası, atreziyası olan xəstənin rentgenoqramma və kontrastında aşağıda sadalanan hansı informasiyanı əldə etmək olmur?

A) Atreziyanın formasını

B) Bağırsağın atreziyasının olub olmamasını

C) Ağ ciyərin iltihabi dəyişikliyinin dərəcəsini

D) Qida borusu-trazeya fistulanın uzunluğunu

E) Atreziyanın səviyyəsini


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
516) Qida borusunun aşağı şöbəsi ilə traxeya arasında olan fistula və qida borusunun atreziyası olan xəstəni təxliyyə (transportirvka) etdikdə hansı vəziyyətdə aparmaq daha düzgündür?

A) Vertikal

B) Trendelenburq vəziyyəti

C) Horizontal

D) Vəziyyətin əhəmiyyəti yoxdur

E) Sağ böyrü üstə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
517) Yeni doğulmuşların qida borusunun atreziyası zamanı daha çox istifadə olunan anastamoz növü hansıdır?

A) Levaditis üsulu ilə sirkulyar ezofaqomiotomiya

B) Uz-yan anastomoz

C) Bairov üsulu

D) Xayyat üsulu ilə tikiş qoymaq

E) Uc-uca bir sıra ilə anastamoz


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
518) Qida borusunun atreziyasında qida borusuna qoyulan tikişlərin sırası hansı prinsiplə yerinə yetirilməlidir?

A) Qida borusunun ucları arasındakı məsafə 1,5-2 sm-dən çox olmadıqda

B) Atravmatik saplardan istifadə etmək

C) 2mm intervalı ilə düyünlü tikişlər

D) Qida borusunun aşağı hissəsinin 1-1,5 çox olmayaraq mobilizasiyası

E) Qida borusunun yuxarı hissəsinin mobilizasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
519) Yeni doğulmuşların qida borusunun atreziyası zamanı ekstraplevral yolla icra olunmuş radikal əməliyyatda tikişlərin hissəvi yarıtmazlığı baş vermişdir. Belə halda nə məqsədəuyğundur?

A) Qastrostomiya, divararalığının drenə edilməsi

B) Retorokotomiya, anastomozu ayırmaq, ezofaqo- və qastrostomiya

C) Retorokotomiya, qida borusu defektinin tikilməsi

D) Konservativ müalicə (intensiv antibakterial terapiya, aktiv aspirasiya

E) Xəstəni inkurabel hesab etmək


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
520) Aşağıda sadalanan hallardan hansı qida borusuna birbaşa qoyulmuş anastomozlar zamanı daha çox rast gəlinir?

A) Qida borusu-traxeya fistulunun rekanalizasiyası

B) Uzun müddətli qastroezofagial reflüks

C) Disfaqiya

D) Aspirasion pnevmoniyanın residivləşməsi

E) Qida borusunun stenozu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
521) Yeni doğulmuşların qida borusu-traxeya fistulasının daha çox rast gəlinən anatomik variantına hansı aiddir?

A) Qida borusu ilə traxeyanın ümumi divarı

B) Qısa və ensiz

C) Dar və uzun boyun nahiyyəsində

D) Uzun və enli

E) Qısa və enli birinci döş


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
522) İzolə olunmuş traxeya-qida borusu fistulasına xarakter olmayan simptom hansıdır?

A) Vertikal halda uşağı qidalandırdıqda öskürək və sianozun azalması

B) Aspirasion pnevmoniyanın residivləşməsi

C) Qidalanma zamanı öskürək

D) Köpüklü mayenin ağızdan xaric olması

E) Qidalanma zamanı sianoz


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
523) Aşağıda sadalanan müayinə üsullarından hənsı ilə qida borusu-traxeya fistulası diaqnozunu daha dəqiq qoymaq olar?

A) Ezofaqoskopla

B) Traxeobronxoskopla

C) Eyni vaxtda həm traxeobronxoskopiya və metilen abısının qida borusuna

D) Metilen abısı ilə sınaq

E) Qida borusunun rentgen-kontrast müayinəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
524) Yeni doğulmuşlarda pilorostenoz hansı kliniki simptomlarla təzahür edir?

A) Anadan olduğu üçüncü həftə

B) Anadan olduğu ikinci həftə

C) Anadan olduğu ilk gün

D) Anadan olduğu dördüncü həftə

E) Anadan olduqdan bir ay sonra


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
525) Pilorostenozun aparıcı kliniki siptomu hansıdır?

A) Oliqouriya

B) «Fantan»la qusma

C) Qəbizliyə meyillilik

D) Susuzluq

E) Sarılıq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
526) Pilorostenoz zamanı bədənin çəkisi nəyi ilə xarakterizə olunur?

A) Yaşla əlaqədar çəki defisiti

B) Az miqdarda çəki artır

C) Qeyri proporsional çəkinin artması

D) Çəkinin dəyişməməsi

E) Proqressivləşən çəki azlığı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
527) Pilorostenozda nəcisin xarakteri necə olur?

A) Daimi qəbizlik

B) Maye formalı

C) Tez-tez, mayeli, yaşılımtıl

D) Kasad, tünd-yaşıl rəngdə

E) Duru
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


528) Pilorostenoz zamanı qusma nə ilə xarakterizə olunur?

A) Yaşıl olur

B) Ödlü olur

C) Süd çürüyü formasında olur

D) Selikli olur

E) Qan qatışığı olur


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
529) Pilorostenoz zamanı mədənin peristaltikası necə olur?

A) Olmur

B) Adi

C) Daimi antiperistaltikaD) Artmış

E) Epizodik


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с
530) Pilorostenoz üçün xarakter olan əlamət hansıdır?

A) Qidalanmadan sonra epiqastral nahiyyənin köpməsi

B) Palpasiyada böyümüş pilorus

C) «Qumm saatı» simptomu

D) Hipotrofiya

E) Oliqouriya


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с
531) Aşağıda göstərilən xəstəliklərdən pilorostenozu hansı ilə differensə edirlər?

A) Arterio-mezenteral keçməməzliklə

B) Qida borusunun xalaziyası ilə

C) Qısa qida borusu ilə

D) Doğuş travması ilə

E) Qida borusunun axalaziyası ilə


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с
532) Bir aylıq uşaqda qidalanmadan sonra arxası üstə olan uşaqda öyümə müşahidə olunur, ağladıqda tezliyi artır. Qusuntu kütləsində bəzən selik qan izi ilə olur. Düzgün diaqnoz hansıdır?

A) Beyin qan dövranı pozğunluğu

B) Hissəvi yuxarı şöbənin keçməməzliyi

C) Xalaziya, ezofaqit

D) Pilerostenoz

E) Pilorospazm


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с
533) 1,5 aylıq uşaqda nəzərəçarpan öyümə müşahidə olunur, çəki az artır, tez-tez pnevmoniya, bronxitdən əziyyət çəkir. Qusuntu kütləsində bəzən selik qan izi ilə olur, qidalandırma zamanı narahatçılıq olur, yuxuda öskürək simptomu müşahidə olunur. Düzgün diaqnoz hansıdır?

A) Posthipoksik ensefalopatiya

B) Hissəvi yuxarı şöbənin keçməməzliyi

C) Mukovistidoz

D) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin dəbələyi

E) Pilorospazm


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə