Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?


) Uzaq dövrdə pilorotomiyadan sonrakı ağırlaşmaya hansı aiddir?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə9/17
tarix12.12.2016
ölçüsü1,35 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17

534) Uzaq dövrdə pilorotomiyadan sonrakı ağırlaşmaya hansı aiddir?

A) Pilorotomik yarıtmazlıq

B) Bitişmə mənşəli bağırsaq keçməməzliyi

C) Mədənin xora xəstəliyi

D) Qalxan xolanqit

E) Qastroduodenit


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с
535) Pilorotomiyadan sonrakı letallıq faizi aşağıdakı limiti neçədir?

A) 3,5-4,0%

B) 1,5-2,0%

C) 0,1%


D) 2,5-3,0%

E) 0,5-1,0%


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с
536) Körpələrdə bağırsaq atreziyasına gətirib çıxardan bağırsaq keçməməzliyinin səbəbi hansıdır?

A) Bağırsaq borusunun solid şunur mərhələsində embrionogenezin pozulması

B) Bağırsaq divarının innervasiyasının pozulması

C) Embrionogenezdə bağırsaq fırlanmasının pozulması

D) Anomal damar

E) Kistofibroz mədəaltı vəzinin


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с
537) Membranoz formalı 12 barbaq bağırsağın atreziyası münasibəti ilə əməliyyata uğramış xəstədə hansını icra etmək olmaz?

A) Palpator və zondla membrananın təyini

B) Membranın üstündən bağırsağın divarın açmaq və membranı tikmək

C) Bağırsağın rezeksiyası

D) Yuxarı-orta laparotomiya

E) Bağırsağın reviziyası-təftişi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
538) 12 barmaq bağırsağın atreziyası münasibəti ilə radikal əməliyyata uğramış xəstədə tez-tez rast gələn ağırlaşmaya nə aiddir?

A) Metabolik pozğunluq

B) 12 barmaq bağırsağın motorikasının barpa olunmasının ləngiməsi

C) Müxtəlif mərhələlərdə böyrək çatmamazlığı

D) Anastamozun stenozlaşması

E) Pnevmoniya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
539) Yenidoğulmuş uşaqlarda aşağı şöbənin bağırsaq keçməməzliyinin simptomlarına hansılar aiddir?

A) Çoxlu qatı qusma

B) Yumşaq ağrısız qarın

C) Aspirasiya

D) Nəcis ifrazının olmaması

E) Köpmüş ağrılı qarın


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
540) Mekoniyalı qusma aşağıda sadalanan hansı halda olur?

A) Nazik bağırsağın atreziyasında

B) Düz bağırsağın atreziyasında

C) Hişpurunq xəstəliyinin ağır formalarında

D) Peritonitdə

E) Köndələn çənbər bağırsağın atreziyasında


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
541) Yeni doğulmuş və vaxtından qabaq doğulmuş uşaqlarda qida borusu və bağırsağın plastikasında hansı optimal cərrahi tikişə aiddir?

A) Kapronla iki sıralı tikişlər

B) Tək-tək P vari təkqat tikişlər

C) Birqat fasiləsz tikişlər

D) Mexaniki tikişlər

E) Atravmatik sapla bir sıralı tək-tək tikişlər


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с
542) Nazik bağırsağın atreziyası münasibəti ilə əməliyyata məruz qalmış xəstədə əməliyyatdan sonrakı daha ciddi ağırlaşma hansı sayılır?

A) Davamlı bağırsaq parezi

B) Pnevmoniya

C) Beyin qan dövranı pozğunluğu

D) Kəskin böyrək çatmamazlığı

E) Metabolik pozğunluq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
543) Qalça bağırsağın atreziyası və bağırsağın gətirici və aparıcı hissələrinin diametrində böyük fərq müşahidə olunan yeni doğulmuş uşaqlarda aşağıda qeyd olunan anastamozlardan hansının qoyulması daha məqsədəuyğundur?

A) «Uc-uca» anastomoz

B) U formalı anastomoz

C) «Uc-yan» anastomoz

D) «Yan-yana» anastomoz

E) Mikuliç üsulu ilə ikiqat anastomoz


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
544) Anusun atreziyası olan yeni doğulmuş uşağın köndələn intertoqramması 24-26 saatdan sonra nə üçün aparılmalıdır?

A) Əməliyyatın həcmini və əməliyyatönu hazırlığın nə qədər olmasını təyin etmək üçün

B) Bağırsağın atreziyasının səviyyəsin təyin etmək üçün

C) Atreziyanın məsafəsini təyin etməkdən ötrü

D) Diaqnozu təsdiqləmək üçün

E) Yanaşı qüsurları aşkarlamaq üçün


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
545) Uşaqda anusun atreziyası var. Hansı zaman çərçivəsində Vanqenstin üsulu ilə köndələn invertoqrammanı düz bağırsaqdan etmək məqsədəuyğundur?

A) Doğuşdan dərhal sonra

B) Doğuşdan 36 saat sonra

C) Doğuşdan 24-26 saat sonra

D) Doğuşdan 12 saat sonra

E) Doğuşdan 8 saat sonra


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
546) Aşağıda göstərilən müayinə üsullarından hansı biri düz bağırsağın atreziyası zamanı daha informativ sayılır?

A) Aralığın USM-si

B) Aralığın punksiyası

C) Doğuşdan 24-26 saat sonra köndələn intvertoqrammanı

D) Təkan simptomunun əmələ gəlməsi

E) Oturaq sinir təpələr arasi məsafələr


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
547) Yeni doğulmuş 1 günlük qız uşağı 3 kq çəkidədir. Yeni doğulmuş uşaqların cərrahiyyə şöbəsinə düz bağırsağın atreziyası və fistulası diaqnozu ilə daxil olmuşdur. Rektovestibulyar fistulanı zondladıqda onun diametrinin 4 mm, uzunluğunun 2 sm olduğu müəyyən olundu. Mekonio yaxşı xaric olur. Uşağa göstəriş hansıdir?

A) 1 yaşında əməliyyat

B) 4-5 yaşında əməliyyat

C) Təcili əməliyyat

D) Yeni doğulmuş dövrdən sonra təcili əməliyyat

E) Fistulanı buclayaraq 6-8 saatdan sonra əməliyyat


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
548) Yeni doğulmuş uşaqlarda bağırsaq burulmasının nəzərəçarpan simptomuna hansı aiddir?

A) Bağırsaqdan qanın xaric olması

B) Narahatçılıq

C) Üzdə iztirab, əziyyət

D) Palpasiyada şişəbənzər, ağrılı törəmənin əllənməsi

E) Təkrari bağırsaq möhtəviyyatlı qusma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
549) 7 günlük uşaqda birdən-birə vəziyyət pisləşib belə ki, ümumi narahatçılıq, təkrarlanan ödlü qusma, nəcis ifrazı zamanı əvvəl qan sonra isə ifrazatın olmaması, qarnı əllədikdə ağrılı olması, iztirablı üz müşahidə edilib. Sadalananlardan hansı daha düzgün diaqnoza uyğundur?

A) Bağırsaq burulması

B) Melena ilə müşayət olunan hemorragik sindrom

C) Bağırsağın invaginasiyası

D) Xoralı-nekrotik enterokolit

E) Düz bağırsağın polipi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
550) Doğum evindən evə yazılmış 5 günlük uşaqda, axşam ödlü qusma olmuşdur. İştahsızdır,uşaq narahatdır, ayaqlarını hərəkət etdirir, yeməkdən imtina edir, əzablı gözləri var, mərməri dərisi var. Qarına baxdıqda epiqastral nahiyyə bir qədər köplüdür, epiqastral nahiyə palpasiyada ağrılıdır. Sadalananlardan hansını inandırıcı diaqnoz hesab edirsiniz?

A) Bağırsağın invaginasiyası

B) Yuxarı şöbənin hissəvi bağırsaq keçməməzliyi

C) Ledda sindromu

D) Pilorostenoz

E) Aşağı şöbənin bağırsaq keçməməzliyi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
551) Doğum evindən evə yazılmış 5 günlük uşaqda axşam ödlü qusma olmuşdur. İştahsızdır,uşaq narahatdır, ayaqlarını hərəkət etdirir, yeməkdən imtina edir, əzablı gözləri var, mərməri dərisi var. Qarına baxdıqda epiqastral nahiyyə bir qədər köplüdür, epiqastral nahiyyə palpasiyada ağrılıdır. Diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün nə lazımdır?

A) Qarın boşluğu orqanlarının təsviri rentgenskopiyası

B) Qarının palpasiyası

C) Qarın boşluğunun USM-i

D) Kontrast irriqoqrafiya

E) Qazburaxıcı boru yeritmək və nəcisdə qanın olub olmamasın təyin etmək üçün


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
552) Ledd sindromu olan yeni doğulmuş uşağa hansı manipulyasiyanı etmək məqsədəuyğun deyil?

A) Çekopeksiya

B) Bağırsaq burulmasını ləğv etmək

C) Enteral qidalanma üçün zondun bağırsağa salınması

D) Embrional bitişmələri ayırmaq

E) Appendektomiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
553) Abqar şkalasına görə II-III dərəcəli 1800 qrama malik vaxtından qabaq doğulmuş uşaqda ürək çatışmamazlığı vardır. Klinikaya anusun və düz bağırsağın atreziyası diaqnozu ilə daxil olub. Müayinə zamanı uretra ilə fistula olması aşkarlanıb. Bu uşağa sadalanan əməliyyatlardan hansı daha məqsədəuyğun sayılır?

A) Kolostomiya

B) Bağırsağın invaginasiyası

C) Transverzostomiya

D) Fistulanı açıb, terminal kolostomiya qoymaq

E) 1 günlük uşağa radikal əməliyyat etmək


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
554) Ağırlaşmamış mekoniumlu bağırsaq keçməməzliyində rasional olaraq hansı müalicədən başlamaq lazımdır?

A) U vari anastomoz

B) Qarının ön divarından qoyulmuş ileostomiya

C) Bağırsaq mənfəzindən mekoniumu yumaqla enterostomiya

D) Qastroqrafin (veroqrafinlə) dərin imalə

E) Mikuliç üsulu ilə ikili ileostomiya


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с
555) Yeni doğulmuş uşaqlarda tez-tez peritonitə səbəb ola bilən amil hansıdır?

A) Lizosim defisiti

B) Yatrogen zədələnmə

C) III-IV dərəcəli xoralı nekrotik kolit

D) Deyişmiş qanı köçürtməklə

E) Bağırsağın inkişaf qüsuru


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с.
556) Yeni doğulmuş uşaqlarda tez-tez peritonitə xarakterik olmayan amil hansıdır?

A) Ürək-damar pozğunluğu

B) Qarnın köpməsi

C) Poliuriya

D) Nəcis ifrazının güclənməsi

E) Eksikoz


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с.
557) Yeni doğulmuş uşaqlar üçun aşağıda sadalananlardan hansı yayılmış peritonit üçün daha həqiqətəuyğundur?

A) Bağırsaq möhtəviyyatlı qusma

B) Ödem, qarın divarının hiperemiyası

C) Dinamik bağırsaq keçməməzliyi

D) Mayeli nəcis ifrazı

E) Leykositoz


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с.
558) Vaxtından qabaq 2 günlük uşağı ağır asfiksiya ilə reanimasiyaya qəbul etmişlər. Birdən vəziyyəti çox ağırlaşır, belə ki, birdən qarnın havalı şişməsi, aşağı şöbələrin göyümtül rəngə boyanması aşkarlandı. Düzgün diaqnoz hansıdır?

A) Mədə perforasiyası, gərgin pnevmoperitoneum

B) Qalça damarlarının tranbozu

C) Bağırsağın parezi

D) Aşağı şöbə keçməməzliyi

E) Beyin qan dövranının III dərəcəli pozğunluğu


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с.
559) Yeni doğulmuş uşaqlarda hemolitik sarılıq əsasən olur. Düzgün cavab hansıdır? T

A) Anadan olan kimi

B) 2 günə keçir

C) Həyatın 2-ci günündən

D) 2-8 həftə ərzində

E) Sürətlə proqressivləşən 1-2 gündə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с
560) Yeni doğulmuş uşaqlarda bilirubin mübadiləsi nədən asılı deyil?

A) Hematoensofalik baryerdən histoloji olaraq yetişməmiş toxuma

B) Vitamin «C» çatmamazlığından

C) Bilirubin mübadiləsinin patologiyasından

D) Ödəmələgəlmə sisteminin anatomik xüsusiyyəti ilə

E) Bilirubinin konyuqasiyası ilə gedən qaraciyərin funksiyasının azalmasıından


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с.
561) Aşağıda sadalanan kliniki simptomlardan hansında onurğa beyni dəbələyi təcili cərrahi əməliyyata göstərişdir?

A) Dəbələk üzərində dərini nazikləşməsi

B) Qişanın axması ilə likvorun axması

C) Aşağı ətrafların parezi

D) Bel nahiyyəsində böyük şişəbənzər törəmənin olması

E) Çanaq orqanlarının funksiyasının pozulması


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с.
562) Periodik olaraq göbək nahiyyəsindən sidik gələrsə, düzgün cavab hansıdır?

A) Epispadiya

B) Sidik kisəsinin ekstrofiyası

C) Uraxusun tam fistulu

D) Sidik kisəsinin divertikulu

E) Arxa uretranın klapanı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
563) Öd yolunun tam fistulunda təcili cərrahi əməliyyata göstəriş hansıdır?

A) Infiltrə olunmuş fistula yolu

B) Fleqmanoz omfolit

C) Göbək ətrafında dərinin maserasiyası

D) Bağırsaq möhtəviyyatının itirilməsi

E) Sidik kisəsinin divertikulu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
564) Göbək həlqəsi 4,5 sm ölçüdə embrional dəbələyi olan 2 saat bundan qabaq döğulmuş uşağa nə göstərişdir?

A) 2-4 saatlıq hazırlıqdan sonra I etapda Qross əməliyyatı

B) Qarın boşluğunun təsviri rentgenoqrafiyası

C) Kali permanqanatla qişanın işlənməsi

D) Təcili əməliyyat

E) Həyatın 2-ci sutkasında radikal əməliyyat


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
565) Göbək həlqəsi orta ölçüdə olan embrional dəbələyi olan vaxtından çox qabaq doğulmuş uşağın III dərəcəli beyin qan dövranı pozğunluğu və anadangəlmə ürək qusuru ilə klinikaya daxil olub. Uşağa hansı tədbir göstərişdir?

A) Kali permanqanatla qişanın işlənməsi

B) Təxirəsalınmaz radikal əməliyyat

C) Antiseptiklərlə sarğı

D) Plastik kisənin tikilməsi

E) Təcili əməliyyat (I etapda Qross əməliyyatı)


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
566) Embrional göbək həlqəsi dəbələyi olan yeni doğulmuş uşağın ölümünə səbəb hansıdır?

A) Hemostazın pozğunluğu

B) Peritonit

C) Sepsis

D) Ağır dərəcəli qüsurlar

E) Pnevmoniya


Ədəbiyyat: Тошовский В. Острые процессы в брюшной полости у детей. Прага, 1987, 471 с.
567) Aşağıda göstərilən anatomo-fizioloji hallardan hansında yenidoğulmuşların qastroşizisinə xarakterik deyil?

A) Dəbəlik kisəsi olmadıqda

B) Qarnın ön divarının böyük olmayan deffekti

C) Müştərək bağırsaq atreziyası

D) Yanaşı olaraq genetik xəstəlik

E) Nəzərəçarpan bağırsaq ilgəyinin infiltratı və ödemi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
568) Anadan olduqdan 5 saat sonra klinikaya qastroşizislə xəstə daxil olub. Doğum evində heç bir terapiya aparılmamışdır. Əmələ gələ bilən patoloji simptom üçün xarakterik olmayan hansıdır?

A) Hemokonsentrasiya

B) Hipovalemiya

C) Hipotermiya

D) Dekonpensə olunmuş asidoz

E) Dekonpensə olunmuş alkaloz


Ədəbiyyat: Оперативная хирургия с топографической анатомией детского возраста. Под ред. Ю.Ф. Исакова, М., 1989
569) Yuxarı tənəffüs yollarının anomaliyası ilə yeni doğulmuş uşaqlarda tez-tez asfiksiyaya səbəb ola bilən sindroma hansı aiddir?

A) Makroqlossiya

B) Xoananın atreziyası

C) Epulis

D) Pier-Robin sindromu

E) Ranula


Ədəbiyyat: Оперативная хирургия с топографической анатомией детского возраста. Под ред. Ю.Ф. Исакова, М., 1989
570) Yeni doğulmuş uşaqlarda tənəffüs çatmamazlığına səbəb nə olur?

A) Boyun orqanlarının patologiyası

B) Qırtlağın patologiyası

C) Yuxarı tənəffüs yollarının patologiyası

D) Döş qəfəsi orqanlarının anadangəlmə qüsuru

E) Ağ ciyər xəstəliyi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Абдоминальная хирургия у детей. М., 1996, 478 с.
571) Anadangəlmə qüsur və döş qəfəsi orqanlarının xəstəliyi olan, tez-tez asfiksiya sindromu ilə müşaiyət olunan xəstəliklərdən hansına cərrahi korreksiya lazımdır?

A) Destruktiv pnevmoniya

B) Divararalığının şişləri

C) Yalançı diafraqmal dəbələyi

D) Anadangəlmə atelektaz

E) Lobar enfizema


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
572) Uşaq anadan olan kimi onda tənəffüs çatmamazlığı artır. Ağladıqda rəngi qızarır. Belə halda daha inandırıcı düzgün diaqnoz hansıdır?

A) Diafraqmal dəbələyi

B) Lobar enfizema

C) Ağ ciyərin kistası

D) Xoranın atreziyası

E) Pnevmotoraks


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
573) Uşaqda birdən-birə nəzərəçarpan tənəffüs çatmamazlığı olub. Burundan kateteri salıb seliyi xaric etmək mümkün deyil. Bu hala daha inandırıcı səbəb hansı ola bilər?

A) Makroqlossiya

B) Xoranın atreziyası

C) Pera-Robena sindromu

D) Qidaborusu-traxeya fistulu

E) Bərk damağın anadangəlmə qüsuru


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
574) Qeyd olunan klassifikasiyalardan diafraqmal dəbələyinin aparıcı simptomları kimi qusma və öyümə hansı yer alırlar?

A) Diafraqma defekti

B) Diafraqmanın qida borusu dəliyinin dəbələyi

C) Frenoperikardial dəbəliklərdə

D) Həqiqi diafraqmal dəbələyi

E) Ön dəbəliklərdə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
575) Diafraqmal dəbələyi olan yeni doğulmuş uşaq üçün xarakterik olmayan klinik mənzərə hansıdır?

A) Ürək-damar çatmamazlığı

B) Qarnın köpməsi

C) Divararalığının sıxılması

D) Ağ ciyərin auskultasiyasında bağırsaq küyünün eşidilməsi

E) Sianozun ağlama zamanı artması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
576) Ağ ciyər kistalarında körpələrdə tez-tez rast gəlinən ağırlaşmalara hansı aiddir?

A) Ağ ciyərin dağılması və pnevmotoraksın əmələ gəlməsi

B) Qanaxma

C) Kistanın tez böyüməsi

D) Kistanın irinləməsi

E) Barmaqların gərgin olması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
577) Ağciyər kistalarında körpələrdə rast gəlinməyən ağırlaşmaya hansı aiddir?

A) Kistanın irinləməsi

B) Təngnəfəslik

C) Ağ ciyərin dağılması və pnevmotoraksın əmələ gəlməsi

D) Kistanın tez böyüməsi

E) Dizuriya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
578) Yeni doğulmuş 28 günlük uşağın kürək və döş qəfəsi nahiyyəsini bütünlüklə örtən, ətraflarda çoxlu sayda hemangioma var, trombositopeniya müşahidə olunur. Uşağa nə məsləhət görülməlidir?

A) Çoxetaplı kriodestruksiya

B) Qısa fokuslu rentgenoterapiya

C) Hormonoterapiya ilə müştərək qısa fokuslu rentgenoterapiya

D) Etaplı cərrahi müalicə

E) Hormonoterapiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
579) Vilms şişinə hansı daha xarakterdir?

A) Qarının böyüməsi

B) Qarın boşluğunda əllənən törəmə

C) Çəkinin itməsi

D) Dalğavari titrəmə

E) Makrohematuriya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
580) Cərrahi sepsisin müalicə prinsipinə hansı aiddir?

A) İmmunokorreksiya

B) Hemodinamik pozğunluğun korreksiyası

C) İdarə olunan hipokoaqulyasiya

D) Ocağın sanasiyası

E) Oyanıqlılığa təzyiq etmək


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
581) On günlük uşağa kəskin irinli sol tərəfli mastit diaqnozu qoyulub. Fluktasiya dəqiq təyin olunmur. Uşağa hansı müalicəni tətbiq etmək ?

A) İsti kompress

B) Cərrahi müdaxiləsiz antibakterial terapiya

C) Məlhəmlə sarğı

D) İnfiltrat üzərindən 1-3 ədəd oreoldan kənarda radial kəsiklər aparmaq

E) Punksiya edərək irinin sorulması, abses boşluğunun yuyulması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
582) Uşaqlarda anadangəlmə iltihabi prosesin lokalizasiyasına hansı aid edilir?

A) Xəncərəbənzər çıxıntı-göbək nahiyyəsi

B) Ətraflar

C) Döş qəfəsi

D) Aralıq və cinsiyyət üzvləri

E) Üz
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


583) On günlük uşağın qasıq-xayalıq nahiyyəsində ağrılı şişkinlik əmələ gəlmişdir, yumşaq toxumada şişkinlik, dərinin hiperemiyası var. Cərrahın bu zaman taktikası hansı olmalıdır?

A) Şişkinliyin punksiyası

B) Qasıq-xayalıq nahiyyəsinin əməliyyat zamanı təftişi

C) Qarın boşluğunun rentgenskopiyası

D) Qarın boşluğuna şişkinliyin salınması

E) Dinamik müşahidə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
584) Yeni doğulmuşların fleqmonasının tipik lokalizasiyasın hansıdır?

A) Üz


B) Bədənin arxa yuxarı səthi

C) Göbəkətrafı sahə

D) Bədənin açıq səthi

E) Döş qəfəsinin ön səthi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
585) Yeni doğulmuşların nekrotik fleqmonasında icra olunan düzgün əməliyyatlara hansı aiddir?

A) Kəsikdən sonra yaranın tamponadası

B) Yaranın rezin buraxıcı ilə drenə edilməsi

C) Dərialtı toxumada instrument vasitəsi ilə kor ciblərin açılması

D) Hipertonik məhlulla sarğı

E) Yaraya irriqator vasitəsi ilə antibiotik yeridilməsi və drenə edilməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
586) Yeni doğulmuş uşaqlarda nə zaman osteomielit xarakterizə olunur?

A) Çoxlu sayda sümüklərin zədələnməsi

B) Qram-mənfi və anaerob floranın üstünlüyü

C) Qram-müsbət floranın üstünlüyü

D) Nazik sümüklərdə zədələnmələrin artması

E) Ana bətnində osteomielit


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
587) Yeni doğulmuş uşaqda erkən klinik simptomlarla başlayan uzun borulu sümüklərin osteomielitində nə meydana çıxır?

A) Subfebril hərarət

B) «Psevdoparez» klinikası

C) Zəif döş əmmə

D) Dərinin hiperemiyası

E) Damarətrafı toxumaların pastozluğu


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
588) Ostiomielitlə əziyyət çəkən yeni doğulmuş uşaqda patoloji prosesə sümüyün hansı hissəsi məruz qalır?

A) Metadiafizar zədələnmə

B) Epifiz

C) Metaepifizar sahə

D) Total sümük zədələnir

E) Diafiz


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
589) III dərəcəli xoralı-enterokolitin rentgenoloji əlamətinə hansı aiddir?

A) Bağırsaq divarının lokal pnevmotizasiyası

B) Aerokoliya

C) Çoxlu sayda müxtəlif kalibirli bağırsaqda maye səviyyəsi

D) Lokal olaraq bağırsaq ilgəyinin qalınlaşması

E) Kiçik çanaqda mayenin olması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
590) Yeni doğulmuş uşaqlarda qanaxmanın artmasına səbəb hansıdır?

A) Anadangəlmə trombopatiya

B) Anadangəlmə koaqulopatiya

C) DVS sindromu

D) K vitamini çatmamazlığı

E) Anatomo-fizioloji xüsusiyyətlər


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Uşaqlarda abdominal cərrahiyyə

591) Soxulcanabənzər çıxıntı nədir?

A) Qida pozğunluqundan əmələ gəlib

B) Funksional orqandır

C) Rudumentdir

D) Anamoliyadır

E) Bölünmə dövründən bir variantdır


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə