Səhiyyənin təşkili 1 Səhiyyənin müasir mərhələdə əsas məsələsi hansı hesab olunur?


) Ümumi anesteziyanın tez-tez rast gələn ağırlaşmasına hansı aiddir?Yüklə 1,35 Mb.
səhifə12/17
tarix12.12.2016
ölçüsü1,35 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

711) Ümumi anesteziyanın tez-tez rast gələn ağırlaşmasına hansı aiddir?

A) Tənəffüsün sayının aşağı düşməsi

B) Ürək ritmini pozulması

C) Sianoz

D) Taxikardiya

E) Tənəffüs yolu keçiriciliyinin pozulması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
712) Südəmər uşağın anesteziyasında tez-tez rast gələn xoşagəlməz hal hansıdır?

A) Dəqiqədə 160 qədər olan taxikardiya

B) Dəqiqədə 50 dəfəyə qədər olan bradikardiya

C) Requlyar olmayan tənəffüs

D) Laxtalanmanın enməsi

E) 90-60 mm c. süt. olan arteriyal təzyiq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
713) Peridural anesteziyadan sonra tez-tez olan şikayət hansıdır?

A) Beldə ağrı

B) Ürək döyünməsi

C) Sidik ləngiməsi

D) Ürəkbulanma

E) Baş ağrısı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
714) Respirator xəstəliyi olan xəstənin planlı əməliyyatı neçə vaxta təxirə salınmalıdır?

A) 1 həftəyə

B) 1 aya

C) 2 aya


D) 2 həftəyə

E) 1,5 aya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
715) Təsili korreksiya üçün xəstəyə nə qədər maye köçürülməlidir?

A) 200ml

B) 20ml/kq

C) 5ml/kq

D) 1500ml/m2/sutka

E) 10ml/kq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
716) Peritonitin 3-cü dərəcəsi olan 3 yaşlı uşağa əməliyyətönü nə qədər maye köçürtmək lazımdır?

A) 20ml/kq/saat

B) 300ml

C) 100ml

D) 1500ml

E) 10ml/kq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
717) Peritonitnli xəstəni effektiv terapiya etmək hansı məqsədi daşıyır?

A) Qusmanın itməsi, sərbəst nəcis ifrazı, leykositozu 15-20 min etməkdən ötürü

B) Diurezin bərpa olması, mərkəzi venoz təzyiqin normallaşması, bədən hərarətin 38° C-dən aşağı etmək, mərməri bədən örtüyün azaltmaq üçün

C) A/T-i 120/80 mm.c.süt, nəbzi 120/dəq, leykositozu 10-12 min, diurezi 50ml etməkdən ötürü

D) Bədən hərarəti, tənəffüsü normallaşdırmaq məqsədi daşıyır

E) Leykositozun aşağı enməsi, hemoqlabinin qalxması, qarında olan ağrının


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.

Uşaq yaşlarında travmatologiya, orfopediya və sümük patologiyası

718) Qeyd olunan xəstəliklər inkişaf edən orqanizmin orqan və formalarını tam yetişməməsi nəticəsidə nə vaxt baş verir?

A) Bud çanaq oynağının dislaziyası

B) Amniotik bağ

C) Budum patoloji çıxığı

D) Anadangəlmə çəpgözlük

E) Klippel-Feyl xəstəliyi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
719) Osteoxondropatiyanın əsasını nə təşkil edir?

A) İnkişafın disfunkiyası

B) Dölün ana bətnində qeyri düzgün inkişafı

C) Derofogen təsirlər

D) Dölün ana bətnində infeksiyası

E) Yetişkənliyin disfunksiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
720) Qeyd olunan xəstəliklər nəticəsində inkişafın disfunksiyasına səbəb hansılardır?

A) Gənclik epifiziolizi

B) Sindaktiliya

C) Yastıayaqlıq

D) Anadangəlmə çox barmaqlılıq

E) Notta xəstəliyi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
721) Xəstəliyin inkişafının III yolunun mahiyyətini hansılar təşkil edir?

(S.Y.Doletskiyə görə)

A) Qazanılmış xəstəliklər

B) Genetik xəstəliklər

C) İnkişafın disfunksiası

D) Yetişkənliyin diskfunksiyası

E) Strukturunun inkişafını və böyüməsini


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
722) Uşaqlarda inkişafın rasional yolla idarə olunmasına hansı aiddir?

A) Ortopedik üsullar

B) Qidalanma, funksional yol, yetişkənliyə uyğun tədbirlər

C) Cərrahi rekonstruksiya

D) Cərrahi palliativ

E) Cərrahi medikamentoz


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
723) Uşaq yaşlarda travmatizm formalarından hansıları üstünlük təşkil edir?

A) Məktəb

B) İdman

C) Başqaları

D) Məişət

E) Küçə
Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.


724) Məişət travmatizmi arasında uşaq yaşlarında üstünlüyü hansılar təşkil edir?

A) Zədələnmələr

B) Yad cism

C) Zəhərlənmələr

D) Yanıqlar

E) Odlu silah yaralanmaları


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
725) Travma zamanı aşağı ətrafların kiçik seqmentinin ayrılması distal səviyyədə haradan hesab olunur?

A) Aşıq baldır oynağı səviyyəsində

B) Diz oynağı səviyyəsində

C) Daraq-falanqa oynağı səviyyəsində

D) Səviyyə əhəmiyyət kəsb etmir, əgər ətrafın 15 %-nə qədərini qopmuş seqment təşkil edirsə

E) Baldırın orta və aşağa 1/3-i səviyyəsində


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
726) Ətrafın seqmentinin ayrılması zamanı düzgün daşımasını hansi təşkil edir?

A) 4°C temperaturada soyuq su ilə islatmaq və buz qoymaq, bir ətrafı digərinə sarımaq

B) Mənfi hərarət zamanı

C) 40°C hərarət zamanı

D) Həmin hissəyə 36°C temperaturada su isladıb qoymaq və yara üzərinə aseptik sarğı qoymaq

E) Əhəmiyyət kəsb etmir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
727) Yuxarı ətrafın böyük seqmentini travmatik ayrılması zamanı proksimal səviyyə hansı hesab olunur?

A) Bilək oynağı səviyyəsində

B) Saidin orta və aşağı 3/1-i səviyyəsində

C) Dirsək oynağı səviyyəsində

D) Səviyyə əhəmiyyət kəsb etmir, əgər ayrılan seqment ətrafın 15 %-ni təşkil edirsə

E) Ovuc-falanqa oynağı səviyyəsində


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
728) Uşaqlarda aşağı ətrafın böyük seqmentinin replantasiyası üçün göstəriş olduqda proksiomal səviyyəyə hansı aiddir?

A) Budun yuxarı və orta 1/3-i səviyyəsi

B) Bud-çanaq oynağı

C) Diz oynağı

D) Budun orta və aşağı 1/3-i səviyyəsi

E) Əhəmiyyət kəsb etmir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
729) Yuxarı ətrafın kiçik seqmentinin, onun travmatik ayrılması zamanı distal səviyyəsi hansı hesab edilir?

A) Mil-bilək oynağı səviyyəsi

B) Daraq-falanq oynağı səviyyəsi

C) Saidinq orta və aşağı 1/3-i səviyyəsi

D) Səviyyə əhəmiyyət kəsb etmir, əgər ayrılmış seqment ətrafın 15%-nə qədərini təşkil edərsə

E) Dirsək oynağı səviyyəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
730) Saidin sümüklərini aşağı 1/3-nin sınığı zamanı yuxarı ətrafın immobilizasiyası necə aparılır?

A) Mil-bilək oynağından dirsək oynağına qədər sirkulyar gips sarğısı

B) Mil-bilək oynağından dirsək oynağına qədər gips sarğısı

C) Mil-bilək oynağından bazunun orta 1/3-nə qədər gips sarğısı

D) Daraq falanqa oynağından dirsək oynağına qədər sirkulyar gips sarğısı

E) Daraq-falanqa oynağından bazunun orta 1/3-nə qədər gips langeti


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
731) Qamış sümüyünün orta 1/3-nin sınığı zamanı ətrafın immobilizosiyası necə aparılır?

A) Daraq-falanqa oynağından diz oynağına qədər sirkulyar gips sarğısı

B) Aşıq-baldır oynağından diz oynağına qədər gips sarğısı

C) Aşıq-baldır oynağından budun orta 1/3-nə qədər gips langeti

D) Aşıq-baldır oynağından diz oynağına qədər sirkulyar gips sarğısı

E) Daraq-falanqa oynağından budun orta 1/3-nə qədər gips langeti


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
732) Şok zamanı həyati vacib funksiyaların pozulmasına səbəb olan birincili efioloji faktor hansıdır?

A) Kəskin tənəffüs çatışmamazlığı

B) Ağrı hissiyatı ilə əlaqədər baş beyin qabığının tormozlanması

C) Toxuma və orqanların parçalanma məhsullarının törətdiyi intoksiya

D) Mərkəzi hemodinamikanın pozulması

E) «Vegetativ burulğanı» böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin və hipofizin gərginləşməsi ilə əlaqədar


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
733) Uşaqlarda ağ ciyərin travmatik cırılması və qapalı gərgin prevmotoroksun xüsusi müayinə üsullarının təyininə qədər hansı lazımi müalicə tədbirləri görülməlidir?

A) Oksigenlə müalicənin başlanması və rentgen müayinəsinin təyini

B) Plevra boşluğunun funksiyası, havanın xaric edilməsi, Bülau drenajının qoyulması, Vişnevski üsulu ilə boyun vaqosimpatik blokadası, diaqnozu dəqiqləşdirmək üçün müayinələrin təyini

C) Diaqnoz tam dəqiqləşənə qədər müalicəyə ehtiyac yoxdur

D) Şok əleyhinə narkotiklərin vurulması

E) Plevra boşluğunun funksiyası və yığılmış havanın xaric edilməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
734) Uşaqlarda politravma zamanı qospitalizasiyaya qədər ki etapda ilkin müalicə tədbirlərinə hansıları daxildir?

A) Transport immobilizasiyası, qanaxmanın müvəqqəti dayandırılması, narkotiklərin vurulması

B) Transport immobilizasiyası, qanaxmanın müvəqqəti dayandırılması,narkotiklərin vurulması, oksigenasiyanın təmini

C) Oksigenasiya, qanaxmanın müvəqqəti dayandırılması, zədə nahiyyəsinin yerli ağrısızlaşdırılması transport immobilizasiyası, plazma əvəzedicilərinin köçürülməsi

D) Plazmaəvəzedicilərin köçürülməsi, transport immobilizasiyası, süni tənəffüs, qanaxmanın müvəqqəti dayandırılması

E) Transport immobilizasiyası, qanaxmanın müvəqqəti dayandırılması, narkotiklərin vurulması, oksigenasiyanın təmini, analgetiklərin vurulması


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
735) Düşen-Erba doğuş iflici zamanı nələr müşahidə edilir?

A) Əl barmaqlarında hərəkətin itməsi

B) Zədələnmiş ətrafda hərəkətin tam itməsi

C) Əl barmaqlarının hərəkəti zamanı içəriyə rotasiya və çiyinin yaxınlaşdırılması

D) Bazu oynağında hərəkətin saxlanılması zamanı əl barmaqlarında hərəkətin itməsi

E) Birtərəfli spesifik hemiparez


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
736) Doğuş epifizioloji ən çox hansı nahiyyədə baş verir?

A) Bud sümüyünün proksimal epifizi

B) Bazu sümüyünün proksimal epifizi

C) Qamış sümüyünün proksimal epifizi

D) Bazu sümüyünün distal epifizi

E) Bud sümüyünün distal epifizi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
737) Bazu sümüyünün distal hissəsinin doğuş epifizioloji üçün xarakter erkən rentgenoloji simptonlara hansıları aiddir?

A) Said sümüyünün və bazu sümüyünün proporsiyasının pozulması

B) Görünən sümük qabarı

C) Bazu sümüyünün metafizinin destruksiyası

D) Mil periostiti

E) Sümük ayrılmasının görünməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
738) Bud sümüyü başının doğuş epifizioloji zamanı doğuşdan sonra birinci saatda rasional müalicə faktoruna nələr daxildir?

A) Açıq üsulla

B) Blaunt üsulu ilə dartma

C) Qapalı düzəldirək zədələnmiş ayağın daxildə rotasiyası və horizontal vəziyyətdə dartılaraq leykoplastirla dartılma

D) Qapalı üsulla

E) Şed üsulu ilə dartma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
739) Bud sümüyünün doğuş zamanı yerdəyişməyən sınığında optimal müalicə üsuluna hansi daxildir?

A) Birmomentli qapalı repozisiya, sonra isə gips immobilizasiya

B) Şed üsulu ilə dartma

C) Müalicə tələb olunmur

D) Açıq repozisiya, sonra isə gips immobilizasiyası

E) Blaunt üsulu ilə dartma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
740) Körpücük sümüyünü doğuşdan sonra yerdəyişməyən sınığına şübhə olarsa hansı əlamətlərə aiddir?

A) Sürmə zamanı ağrıya reaksiya

B) Hemipares

C) Qan təchizatının pozulması

D) Bazu oynağında hematoma

E) Qəlpələrin kripitasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
741) Bazu sümüyünün orta 1/3-nin doğuş zədələnməsi zamanı rasional müalicə üsuluna hansı aiddir?

A) Dezo sarğısı

B) Gips sarğısı

C) Bazunun 90° aparmaqla torakobroxiyal gips sarğısı və saidin dirsəkdən 90° bükmək

D) Qolu uşağın bədəninə fiksasiya etmək

E) Leykoplastrla dartmaq


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
742) Doğuşdan sonra kəllə-beyin travmasının ağırlığının kriteriyasına hansı daxildir?

A) Başda doğuş şişinin ölçüsü

B) Kefolohematomanın olması

C) Beyin qan dövranının pozulmasının dərəcəsi

D) Kəllə sümüklərinin sınığı

E) Kəllə sümüklərinin yerdəyişməsinin dərəcəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
743) Doğuş zamanı kəllənin sıxılaraq sınmasına görə müalicə taktikasına hansi daxildir?

A) Kəllənin rezeksion trepanasiyası və allaplastikası

B) Repozisiya üsulu ilə cərrahi korreksiya

C) Kəllənin rezeksion trepanasiyası

D) İntensiv infuzion müalicə

E) Müalicə tələb edilmir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
744) Düşen-Erba iflicinin müalicəsi zamanı qolun fiksasiya vəziyyəti hansıdır?

A) Qolun bədənə bükülməsi

B) Dezo sarğısı qoymaq

C) 90° xarici lokasiya altında bazunun fiksasiya olunması

D) Fiksasiya vacib deyil

E) Qolun onurğaya tərəf fiksasiyası


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
745) Doğuş travması zamanı qarın boşluğu orqanlarından hansıları ən çox zədələnir?

A) Nazik bağırsaq

B) Böyrəklər

C) Qaraciyər, dalaq

D) Yoğun bağırsaq

E) Sidik kisəsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
746) On yaşından yuxarı uşaqlarda tənəffüsün təcili profilaktikası zamanı, azı üç peyvənd olur ki, onlardan 1-i travmadan, 2-si sonra olunur. Bu zaman nə edilməlidir?

A) Qeyd olunanlardan heç biri

B) Tetanus əleyhinə zərdab

C) Tetanus əleyhinə insan immonoqlobini

D) Tetanus anataksini

E) Tetanus anataksini + tetanus əleyhinə zərdab


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
747) Aşağı açıq kəllə-beyin travmasına hansı aiddir?

A) Başın yumşaq toxumalarının əziyi

B) Kəllənin aponevroza qədər sınığı, yumşaq toxumaların yaralanması və aponevrozon zədələnməsi ilə

C) Gicgah sümüyünün sınığı, alın nahiyyəsinin zədələnməsi ilə

D) Kəllə əsasının sınığı, yumşaq toxumaların zədələnməsi ilə

E) Alın sümüyünün sınığı, gicgah nahiyyəsinin zədələnməsi ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
748) Baş beyin sirkələnməsinin kliniki simptomlarına hansılar daxildir?

A) Qısamüddətli huşun itirilməsi, travmanın ilk saatında qusma, retroqrad amneziya

B) Ümumi beyin əlamətləri, bədən hərarətinin yüksəlməsi, qusma

C) Travma ilə şübhəli dərin koma

D) Aydın huş zamanı hemiparez

E) Travmadan 2-3 saat sonra huşun itirilməsi, anizokariya, ocaqlı simptomlar


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
749) Birtərəfli epi və ya subdrol hemotoma zamanı hansı aşağıdakı simptomokompleks müşahidə edilir?

A) Huşun itirilməsi, ocaqlı nevroloji simptomlar, meningial əlamətlər

B) Ümumi beyin simptomları, hərarətin yüksəlməsi

C) Qısamüddətli huşun itirilməsi, qusma, retroqrad amneziya

D) «İşıqlı mərhələ», göz bəbəyinin homolateral genişlənməsi, katrulaceral piramid çatışmamazlıq əlamətləri

E) Tetraplegiya aydın huş


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
750) Uşaqlarda kəllə əsasının sümüyünün sınığının əsas əlamətlərinə hansılar aiddir?

A) Çoxsaylı qusma

B) Oto-rino-likvoreya

C) Burun və qulaqdan qanaxma

D) Ocaqlı, nevroloji simptomlar

E) Huşun itirilməsi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
751) Körpücük sümüyün sınığı ən çox harada lokalazisiya olunur?

A) Orta 1/3-də

B) Orta və lateral 1/3-i sərhəddində

C) Körpücüyün sfernal hissəsində

D) Orta və medial 1/3-i sərhəddində

E) Dimdiyə bənzər çıxıntı sahəsində


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
752) Bir yaşa qədər uşaqlarda körpücüyün orta 1/3-i sınığı zamanı optimal fiksasiya edici sarğıya hansı aiddir?

A) Dezo sarğısı

B) 8-şəkilli şina gips sarğısı

C) Kuzminski-Karpenko sarğısı

D) Torakopraviyal sarğı

E) Fiksasiya tələb olunmur


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
753) Bazu oynağının çıxığı zamanı travmanın mexanizmini nə təşkil edir?

A) Saidin orta 1/3-nə birbaşa zərbə

B) Qolun yuxarı qaldırılması və ya fiksasiya zamanı bədənin zubasiyası

C) Qolun qəfləti hərəkəti

D) Qolun gətirilmiş vəziyyətində yanı üstə yıxılma

E) Qolun gətirilmiş və aparılmış vəziyyətində dirsəyin (və ya əlin) üstünə yıxılma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
754) Bazunun çıxığı zamanı düzgün diaqnoz qoymaq üçün optimal müayinə üsullarına hansıları aiddir?

A) MRT + radiozotop müayinə

B) USM + artrokosiya

C) Kliniki + rentgenoloji

D) Artronevroqrafiya

E) Rentgen + USM


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
755) Bazu sümüyünün diafizinin orta 1/3-nin köndələn qapalı sınığı zamanı optimal taktikaya hansı daxildir?

A) Repozisiya və 2 mil ilə fiksasiya

B) Repozisiya və gips langeti ilə fiksasiya

C) Repozisiya və Sterin aparatla fiksasiya

D) Skelet dartması

E) Repozisiya və aparıcı tipdə fiksasiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
756) Uşaqlarda bazu sümüyünün kondilusüstü hissəsinin qapalı sınığında qapalı repozisasiya nə vaxt başlanmalıdır?

A) Eninə yerdəyişmədə

B) Uzununa və eninə yerdəyişmədə

C) Bucaq altında yerdəyişmədə

D) Uzununa yerdəyişmədə

E) Rotosion yerdəyişmədə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
757) Bazu sümüyünün yuxarı 1/3-nin sınığının müalicəsi zamanı skelet dartması qoyularkən millərin keçirilməsinin optimal səviyyəsinə hansı aiddir?

A) Skelet dartması istifadə olunur

B) Bazu sümüyünün distal hissəsi

C) Mil sümüyünün distal metafizi

D) Dirsək oynağının dirsək çıxıntısı

E) Bazu sümüyünün metafizi


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
758) Cərrahi əməliyyata göstərişlər əsasən nə zaman meydana çıxır?

A) Bazu sümüyünün metadiafizar zədələnmələrində

B) Bazu sümüyünün diafizar zədələnmələrində

C) Bazu sümüyünün metafizar zədələnmələrində

D) Bazu sümüyünün oynaqdaxili zədələnmələrində

E) Bütün həllarda müalicə əks göstərişdir


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
759) 12-14 yaşında uşaqda bazu sümüyünün daxili çıxıntısının qəlpəli sınığı zamanı qəlpənin fiksasiyası necə aparılmalıdır?

A) İki millə

B) Mil yan kompessiyası

C) Sümük tikişi

D) Ter-Egizarov silo-şurupu

E) Bir millə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
760) Saidin hər iki sümüyünün arxa çıxığı nəyin nəticəsində əmələ gəlir?

A) Qolun açılmış vəziyyətində dirsək üzərinə yıxılma

B) Qolun aparılmış vəziyyətində yıxılma

C) Açılmış və aparılmış vəziyyətində ovuc üzərinə yıxılma

D) Dirsək oynağının qeyri-tam açılmış vəziyyəti zamanı ovuc üzərində bərk yıxılma

E) Qolun bükülmüş vəziyyətində dirsək üzərinə yıxılma


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
761) Manteco sınıq çıxığı nə deməkdir?

A) Mil sümüyü başının çıxığı və dirsək sümüyünün yuxarı və aşağı sərhəddində sınığı

B) Sait sümüklərinin dirsəkdən çıxığı və onların birinin aşağı 1/3-nin sınığı

C) Biləyin çıxığı və sait sümüklərinin orta 1/3-nin sınığı

D) Dirsək sümüyünün çıxığı və mil sümüyünün sınığı

E) Bir tərəfdə sait sümüklərinin çıxığı, digər tərəfdə onların sınığı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
762) Qaliasi sınıq-çıxığı nədir?

A) Mil başının dirsək oynağında çıxığı və dirsək sümüyünün aşağı 1/3-nin sınığı

B) Eyni tərəfdə mil sümüyünün aşağı 1/3-nin sınığı dirsək sümüyünün çıxığı

C) Mil sümüyünün çıxığı və orta1/3-nin sınığı

D) Dirsək sümüyünün çıxığı və digər ətrafda mil sümüyünün yuxarı 1/3-nin sınığı

E) Dirsək oynağında sait sümüklərinin çıxığı və dirsək çıxıntısının sınığı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
763) Manteqo çıxığı zamanı rentgen şəkildə mil sümüyü başının çıxığının diaqnostikasına hansı aşağıdakı simptomlar imkan verir?

A) Smit


B) Keller

C) Ombredan

D) Marks

E) Ortolani əlamətləri


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
764) Dirsək çıxıntısının yerdəyişməsiz sınığında gips langeti ilə fiksasiya olunmuş saidin optimal vəziyyəti hansıdır?

A) Saidin bükülməsi və daxili rofasiyası

B) Saidin maksimal bükülməsi

C) 45° bucaq altında bükmək

D) Saidin dirsək oynağında açılmış vəziyyəti

E) 135° bucaq altında bükmək


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
765) Monteco sınıq-çıxığını əllə qapalı repozisiyası zamanı gips langeti ilə immobilizasiyaya qədər nə olunmalıdır?

A) Dirsək sümüyünün repozisiyasiyası + mil başının düzəldilməsi

B) Mil sümyün başının tam düzəldilməsi

C) Dirsək sümyünün repozisiyası

D) Baş hissəsinin düzəldilməsi və dirsək sümyü sınığının repozizasiyası

E) Öz oxu boyunca tam traksiya


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
766) Said sümükləri sınığının cərrahi əməliyyatına mütləq göstərişlərə nələr aiddir?

A) Saidin hər iki sümüyünün müxtəlif yerlərdə sınığı

B) Mil sümüyünün orta 1/3-nin tam yerdəyişmə ilə sınığı

C) Said sümüklərinin həmin ətrafda qan təchizatının pozulmasına səbəb olan sınıqları

D) Dirsək sümüyünü 1/3-nin tam yerdəyişmə ilə sınığı

E) Saidin hər iki sümüyünün orta 1/3-ni tam yerdəyişmə ilə sınığı


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
767) Mil sümüyünün sınığı zamanı yuxarı ətrafın böyümə və inkişafında deformasiya nəticəsində nə baş verir?

A) Proksimal epifizi sınığında

B) Epifizar yerdəyişmə ilə

C) Epifizin yerdəyişmə olmadan inkişaf zonasının sıxılmasında

D) Epifizioloji yerdəyişmə ilə

E) Mil sümüyünün distal epifizini epifiziolizində eninə yerdəyişmə ilə


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
768) Açıcı vətərin dərialtı cırılması zamanı barmaqların fiksasiyası necə olunmalıdır?

A) Bütün barmaq oynaqlarını maksimal bükülməsi ilə

B) Distal falanqaarası oynaqların bükülməsi vəziyyətində və proksimal falanqaların açılması

C) Proksimal oynaqların bükülməsi vəziyyətində və distal falanqaların yenidən açılması

D) Barmaq oynaqlarının yenidən açılması ilə

E) Falanqaarası oynaqların tam açılması vəziyyətində


Ədəbiyyat: Исаков Ю.Ф. Детские хирургические болезни. М., 379 с.
Kataloq: elaveler -> hekim test suallar
hekim test suallar -> Stomatologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Dişin sərt toxumalarının qeyri-karies zədələnmələri
hekim test suallar -> Sanitar feldşer ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Epidemiologiya 1 Epidemiologiya elmi nəyi öyrənir?
hekim test suallar -> Otorinolarinqologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Burun və burunətrafı ciblərin kliniki anatomiya və fiziologiyası
hekim test suallar -> Ümumi kliniki tədqiqatlar 1 Kəskin bronxit zamanı bəlğəmdə nə aşkar olunur?
hekim test suallar -> Cərrahiyyə yardımın təşkili və sosial gigiyena 1 Xəstəlik ilə əlaqədər məzuniyyət kim tərəfindən verilir?
hekim test suallar -> Bölmə Anesteziologiya-reanimatologiyanın qanunvericiliyi 1 Ölkəmizdə həkimlərin hüquqi, etik, iqtisadi, elmi və s məsələləri əks etdirən əsas qanunudur
hekim test suallar -> Ürək-damar cərrahiyyəsi ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu
hekim test suallar -> Oftalmologiya ixtisası üzrə nümunəvi test suallarının toplusu Görmə üzvünün inkişafı, normal anatomiyası və histologiyası 1 Orbitanın ən nazik divarı hansıdır?
hekim test suallar -> Bölmə Travmatologiya və ortopediyadan ümumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı göstərilən intervalda normada hansı sayılır?
hekim test suallar -> Bцlmy travmatologiya vY ortopediyadan ьmumi suallar 1 Periferiyalardakı qanda gemoqlobinin miqdarı gцstYrilYn intervalda normada hansı sayılır?

Yüklə 1,35 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə