Sensor sistemləRİ FƏNNİ ÜZRƏ İmtahan suallari birinci qrupun suallarıYüklə 19,27 Kb.
tarix12.05.2017
ölçüsü19,27 Kb.
SENSOR SİSTEMLƏRİ FƏNNİ ÜZRƏ İMTAHAN SUALLARI

Birinci qrupun sualları

(I - asan suallar )

 1. Sensor şəbəkələrin klassifikasiyası. Əsas anlayışlar

 2. İnformasiya və ya məlumat

 3. İnformasiyanın xüsusiyyətləri

 4. Sensor şəbəkələrin qurulması

 5. Sensor şəbəkələrin yaradılması problemləri

 6. sensor şəbəkələrinin qovşaqlari

 7. sensor şəbəkələrinin qovşaqlarının təsvir formaları

 8. Sensor qovşağın daxili hissələri

 9. sensor qovşaq verilənlərin yaradılması

(II orta suallar)

 1. Simsiz sensor şəbəkələrin arxitekturası

 2. sensor qovşaq verilənlərin yaradılması

 3. Sensor sistemlərində telekommunikasiya obyektləri

 4. Daşınmaz əmlakın sensor-şəbəkə strukturunun blok sxemi

 5. Sensor sistemlərinin üstün cəhətləri

 6. sensor şəbəkənın ilkin modulunun struktur sxemi

 7. sensor sistemlərində informasiya mübadiləsi

 8. sensor sistemlərində informasiyanın təsvir formaları

 9. siqnalların klassifikasiyası

( III çətin suallar)

 1. Sensor sistemlərində siqnallar çoxluğu

 2. Siqnalların emalında məqsəd

 3. Siqnalların təsvir formaları

 4. Siqnalların təsviri

 5. Diskret siqnalın formaları

 6. Analoq siqnalın formaları

 7. Siqnalların emalında əsasən rəqəmsal texnalogiya

İkinci qrupun sualları

(I - asan suallar )

 1. sensor sistemlərində Siqnalların əsas xüsusiyyəti

 2. Akustik siqnalın riyazi obrazı

 3. Obyektlərin giriş – çixiş siqnallari və onlarin əsas parametrləri

 4. sensor sistemlərində Xətti və qeyri xətti sistemlərin giriş-çıxış siqnalları

 5. Xətti sistemlər

 6. Qeyri xətti sistemləri

 7. xətti sistemdə giriş- çıxış siqnallarının mütanasibliyi

 8. Siqnalların emal metodkası

 9. Kəsilməz və diskret prosesinin müqayisəsi

(II orta suallar)

 1. Stasionar siqnal

 2. sensor sistemlərində siqnalların tipləri

 3. Stasionar siqnalın tipləri

 4. Determinik siqnalın tipləri

 5. Qeyri stasionar siqnal

 6. qeyri stasionar siqnalın tipləri

 7. Perodik və kvaziperodik siqnallar

 8. kompyuter şəbəkələri

( III çətin suallar)

 1. Lokal qlobal şəbəkələrdə sensor sistemləri

 2. Kompyuter şəbəkələrini əsas qrupları

 3. verilənlərin ötürülməsi

 4. Verilənlərin ötürülməsini həyata keçirən komponentlər

 5. sensor sistemlərində İnformasiyanın ötürülməsi

 6. sensor sistemlərində kommunikasiya qurğusu

 7. Kommunikasiya (rabitə) kanalı

 8. sensor sistemlərində informasiyanın mənşəyi və yaranma mənbələri nə deməkdir?

Üçüncü qrupun sualları

(I - asan suallar )

 1. Qəbuledici qurğu

 2. Kommunikasiya proqramları

 3. KOMMUNİKASİYA VASİTƏLƏRİ

 4. transmissiya vasitələri

 5. Fiziki vasitələr

 6. Sarınmış cütlük kabeli

 7. ŞƏBƏKƏ AVADANLIQLARI

 8. Kommunikasiya avadanlıqları

 9. Modulyasiya prinsipləri

 10. Transmissiya avadanlıqları

( II orta suallar)

 1. Şəbəkə interfeys kartı

 2. Qovşaq

 3. Şəbəkə keçidi

 4. Yönləndirici

 5. ŞƏBƏKƏNİN NÖVLƏRİ

 6. Yerli şəbəkələr

 7. geniş (qlobal) şəbəkələr

 8. müştəri-qulluqçu” və “tay-tuşlar” şəbəkəsi.

 9. Şin topologiyası


(III çətin suallar )

 1. Şin topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstünlükləri

 2. Halqavari topologiya

 3. Halqavari topologiyalı lokal şəbəkələrin əsas üstünlükləri

 4. Ulduzvari topologiyalı lokal şəbəkələr

 5. Şəbəkələrin daha geniş yayılmış arxitekturaları

 6. sensor sistemlərində Şəbəkə strukturu

Dördüncü qrupun sualları

(I - asan suallar )

 1. TEXNOLOJI PROSES VƏ AVADANLIQLARİN SENSOR-KOMPÜTER SİSTEMLƏRİ

 2. passiv” sensor-kompüter sistemi

 3. aktiv” sensor-kompüter sistemi

 4. Intellertual sensor-kompüter sistemi

 5. optik-liftli sensor-kompüter sistemi

 6. verilənlər bazasının yaradılması

 7. Verilənlər bazası

 8. Verilənlər bazasının idarə etmə sistemlərinin növləri

 9. Verilənlərin saxlanması


(II orta suallar)


 1. obyektlə sensor arası analoq əlaqə

 2. obyektlə sensor arası diskret əlaqə

 3. Kompüter şəbəkələrində təhlükələrin təsnifatı.

 4. Kompüter virusları.

 5. Kriptoqrafiya.

 6. Diaqnostik sistemlərin parametrləri

 7. Furye — çevirməsi

 8. Diaqnostik sistemdə siqnalların emalında persektronlar

 9. Diaqnostik sistemlərdə obyektlərin vəziyyətlərinin tanınma metodları

 10. Siqnalların rəqəm formasında işlənmə etapları


(III çətin suallar)

 1. Analoq-kod çeviricilərini təsnifat sxemi

 2. Paralel çevirmə prinsipi

 3. Ardıcıl çevirmə prinsipi

 4. Kod-analoq çeviriciləri (KAÇ)

 5. R-2R müqavimətləri üzərində qurulmuş KAÇ

 6. sensor sistemlərinin qurulması və yaradılmasında Biometrik sistemi


Beşinci qrupun sualları

(I - asan suallar )

 1. Sensor şəbəkələrində siqnalların ötürülməsi

 2. siqnalların ötürülməsidə modulyasiya metodları

 3. siqnalların ötürülməsidə analoq modulyasiya

 4. siqnalların ötürülməsidə diskret modulyasiya

 5. siqnalların ötürülməsidə impuls-kod modulyasiya

 6. siqnalların ötürülməsidə diferensial- impuls-kod modulyasiya

 7. siqnalların ötürülməsidə delta- modulyasiya

(II orta suallar)


 1. siqnalların ötürülməsidə modulyasiya metodlarının analizi

 2. Sensor şəbəkələrində modulyasiya metodlarının məqsədi

 3. Obyektlərin giriş çıxış siqnalları və onların əsas parametrləri

 4. Obyektlərin giriş çıxış siqnalları və onların əsas parametrləri

 5. İnşaat materiallarının səthi və daxili qüsurların analizi

 6. Səthi qüsurların optik nəzarət sistemi

 7. Optik sistemin işləmə prinsipi

 8. Təsvirlərin qeydiyatı və məlumat-nəzarət sistemi

 9. Səthdən şüanın qayıtması və onların paylanması

(III çətin suallar)

 1. sensor sistemlərində süni intellekt

 2. sensor sistemlərində Ekspert sistemləri

 3. Ekspert sistemlərinin strukturu

 4. sensor sistemlərində NEYRON ŞƏBƏKƏLƏR

 5. Sadə neyron şəbəkə: giriş, gizli , və çıxış qatı

 6. Süni neyron şəbəkələrdə müəllimlə öyrədilmə

 7. İntellektual binanın distansion idarəedilməsi

 8. Binaların distansion monitorinq və diaqnostika sistemi

 9. Süni neyron şəbəkələrdə informasiya yığımı

Kataloq: external -> ckfinder -> userfiles -> files -> tedrisuser -> files
files -> Şəhərsalmanın əsasları” fənnindən testlər
files -> 1. Metrologiya nədir?
files -> Fakultə:İnşaat texnologiya Kafedra: Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi
files -> Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof. İ.İ. Mustafayev “ ” 2016- cı IL
files -> 1. Siqnal dedikdə nə başa düşülür?
files -> Təsdiq edirəm” “fh və hft” kafedrasının müdiri Prof.İ.İ. Mustafayev “ ” 2016 –cı IL
files -> Təsdiq edirəm” AzMİU-nun rektoru
files -> Meliorasiya sistemlərinin istismari və monitorinqi” FƏnnindəN İmtahan suallari I böLMƏ
files -> İnformasiya sistemləRİNDƏ monitorinq və Dİaqnostika texnologiyalari 843a1,a2 Birinci qrupun sualları

Yüklə 19,27 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə