Septik tromboflebitYüklə 0,67 Mb.
tarix03.02.2017
ölçüsü0,67 Mb.
#7547Septik tromboflebit

 • Septik tromboflebit

 • Bakteriyemi (kan dolaşımı enfeksiyonu)

 • Endokardit

 • Metastatik enfeksiyonlar

 • Osteomiyelit

 • Artrit

 • EndoftalmitMortalite %10-20 (özellikle bakteriyemi)

 • Mortalite %10-20 (özellikle bakteriyemi)

  • Nosokomial primer bakteriyemilerin %85’inde neden kateter
 • Hastanede yatış süresi ( ort. 7 gün)

 • Her yatış için 6000 $ ek maliyet

 • Bakteriyemi oranları

  • Santral kateter: 1000 güne 2-30
  • Periferik kateter: 1000 güne 0-2
  • Hastane, servis, kateter tipi...


Kolonize kateter: Klinik bir semptom olmaksızın subkutan kateter segmenti veya birleşme yerinin (hub) semikantitatif kültüründe 15 veya kantitatif kültüründe 1000 koloniden fazla bakteri üremesi

 • Kolonize kateter: Klinik bir semptom olmaksızın subkutan kateter segmenti veya birleşme yerinin (hub) semikantitatif kültüründe 15 veya kantitatif kültüründe 1000 koloniden fazla bakteri üremesi

 • Çıkış yeri enfeksiyonu: Kateter giriş/çıkış yeri ve <2 cm çevresinde duyarlılık, eritem, endurasyon olmasıKlinik kateter çıkış yeri veya Tünel enfeksiyonu: Kateter giriş/çıkış yerinden itibaren, kateter boyunca >2 cm.lik alanda hassasiyet, eritem ve endurasyonun olması

 • Klinik kateter çıkış yeri veya Tünel enfeksiyonu: Kateter giriş/çıkış yerinden itibaren, kateter boyunca >2 cm.lik alanda hassasiyet, eritem ve endurasyonun olması

 • Cep enfeksiyonu: Total implante (kalıcı) bir kateterin subkutan cebinde -üzerindeki ciltte eritem ve nekroz olsun veya olmasın- pürülan eksudatın olması Kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (KiKDE): Kateteri olan bir hastada en az 1 periferik kan kültürü ile saptanmış bakteremi/fungemi ve klinik enfeksiyon bulgularının (ateş, titreme, hipotansiyon) olması ve kateter dışı bir odağın bulunmaması

 • Kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (KiKDE): Kateteri olan bir hastada en az 1 periferik kan kültürü ile saptanmış bakteremi/fungemi ve klinik enfeksiyon bulgularının (ateş, titreme, hipotansiyon) olması ve kateter dışı bir odağın bulunmaması

 • (Laboratuvar konfirmasyonunun olmadığı durumlarda,

 • bakteriyemi kliniği olan hastanın kateterinin çekilmesini

 • takiben kliniğin düzelmesi KİB için indirekt bir veridir)Kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (KiKDE) tanısı için aşağıdakilerden en az biri gerekli:

 • Kateterle ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu (KiKDE) tanısı için aşağıdakilerden en az biri gerekli:

 • Periferik kan kültürü ve kateterden alınan semikantitatif (>15 CFU) veya kantitatif (1000 CFU) kültürden aynı mikroorganizmanın üremesi

 • Eş zamanlı kantitatif kan kültürlerinde; santral venöz kateter/periferik kan kültüründeki üreme oranının 5/1 olması

 • Santral venöz kateterden alınan kan kültüründe eş zamanlı alınan periferik kan kültürüne oranla >2 saat erken üreme saptanması • İnfusyon sıvılarına bağlı bakteriyemi: Başka bir enfeksiyon kaynağı bulunmaksızın infüzyon sıvısı ve perkütan alınan kan kültürlerinde aynı mikroorganizmanın üremesiKlinik tanı yetersiz

 • Klinik tanı yetersiz

  • Ateş-titreme: özgüllüğü 
  • İnflamasyon-pü: duyarlığı 
 • Kan kültüründe S. aureus, koagülaz negatif stafilokok veya Candida türlerinin üremesi başka odak yoksa KiKDE şüphesini arttırırKateter kültürü

 • Kateter kültürü

  • Semikantitatif, kantitatif
  • Yöntem  kateterin kalış süresi
  • Cilt antisepsisi yapıldıktan sonra kateter çekilmeli, 3-4 cm distal uç steril makasla kesilerek steril kapta laboratuvara gönderilmeli
 • Kateterden alınan kan kültürü

  • Pozitif ise yorum?, negatif ise ekarte ettirebilir
  • Kantitatif (tünelli kateterde >100 CFU/mL anlamlı)
 • Periferik damardan alınan kan kültürü

  • En az 15 dak ara, farklı damardan, 2 adet


SVK’den ve periferik kandan eş zamanlı alınan kan kültürlerinde pozitiflik saptama zamanının karşılaştırılması

 • SVK’den ve periferik kandan eş zamanlı alınan kan kültürlerinde pozitiflik saptama zamanının karşılaştırılması

  • Kantitatif kültürden daha kolay
  • Maliyet etkin
  • Duyarlılık ve özgüllüğü yüksek


 • Kateter kültürü sadece KiKDE kuşkusu varsa yapılmalı, çıkartılan her kateter kültüre gönderilmemeli

Cilde ve kateterin dış kısmına kolonize olan bakteriler kateterin dış yüzeyi,

 • Cilde ve kateterin dış kısmına kolonize olan bakteriler kateterin dış yüzeyi,

   • Kısa süreli kateterde
 • Kateteter ucunda kolonize olan bakteriler ise iç yüzeyi boyunca damar içine ilerler

   • Kalıcı kateterlerde
 • BAKTERİLERİN KAYNAĞI HER İKİ YOLDA DA HEMEN DAİMA SAĞLIK PERSONELİNİN ELLERİDİR!!!

 • Nadiren hematojen yolla başka bir odaktan

IV kateterin yüzeyine adsorbe olan konak glikoproteinleri mikroorganizma adheransını kolaylaştırır

 • IV kateterin yüzeyine adsorbe olan konak glikoproteinleri mikroorganizma adheransını kolaylaştırır

  • Fibrinojen, fibronektin, kollagen, laminin
 • Mikroorganizmanın adherans özelliği

  • S. aureus, KNS, E. coli daha kolay yapışır
 • Slime, biyofilim gibi bakteriyel ürünler

  • S. epidermidis, P. aeruginosa, glikoz varlığında Candidalar
Staphylococcus epidermidis

 • Staphylococcus epidermidis

 • Staphylococcus aureus

 • Enterokoklar

 • Candida albicans (C. parapsilosis)

 • Acinetobacter ve Pseudomonas spp

 • Enterobacter, Serratia sppTakarken ve her manüplasyonda:

 • Takarken ve her manüplasyonda:

 • EL ANTİSEPSİSİ !!!

 • Uygun antisepsi

  • Yeterli süre
   • %70 alkol
   • %10 povidon iyodin
   • %2 klorheksidin glukonat (SVK, arteriyel K)
  • Damara girer gibi


PVK’ler için standart önlemler yeterli

 • PVK’ler için standart önlemler yeterli

 • SVK’ler için maksimal bariyer önlemleri

 • Asepsi / antisepsiye uymak koşuluyla yatak başı veya ameliyathanede takılması arasında fark yok • Teknik: Cut-down

 • Takılma koşulları (acil?)

  • Aseptik koşullara uyum açısından kuşku duyulan tüm kateterler 48 saat içinde değiştirilmeli !
  • Eğitimli, özel IV kateter ekibi
   • Hem takma, hem bakım için


 • Takıldığı bölge

  • Alt eksremite  Flebit
  • Üst ekstremite  El sırtı
  • Subclavian  Enfeksiyon
  • Juguler  Kontaminasyon, hareket
  • Femoral : erişkinde tercih edilmemeli !


Cilt/kateter bakımı

 • Cilt/kateter bakımı

  • Kapatma
   • Steril gazlı bez
   • Şeffaf örtücüler
  • Kontrol (günlük)
   • Gazlı bezde palpasyon, hassasiyet veya ateş varsa inspeksiyon
  • Giriş yerine el değmemeli


Pansuman değiştirirken uygun antisepsi

 • Pansuman değiştirirken uygun antisepsi

  • Alkol, povidon iyodin
  • %2 klorheksidin daha iyi (Bebeklerde?)
 • Antibiyotikli kremler kullanılmamalı

  • Hemodiyaliz kateterlerinde povidon iyodinli pomadlar kullanılabilir


Kateter giriş yerinde sızıntı olanlarda, çok terleyenlerde steril gazlı bezle kapatma tercih edilmeli

 • Kateter giriş yerinde sızıntı olanlarda, çok terleyenlerde steril gazlı bezle kapatma tercih edilmeli

 • Pansuman nemlenmişse, gevşemişse, gözle görünür kirlenme varsa hemen değiştirilmeli !!

 • Rutin olarak santral kateterlerde gazlı bez 2 günde, şeffaf örtücü en az 7 günde bir değiştirilmeliIV setler

 • IV setler

  • 72 saatte bir
  • Kan ve ürünleri, lipit solüsyonlar  24 saatte bir
 • IV sıvılar

  • Kontaminasyon çok nadir
  • İnfüzyon süresi
   • Lipitli karma solüsyonlar  24 saatte
   • Lipit solüsyonları  12 saatte
   • Kan ürünleri  4 saatte


Kateterlerin yıkanması

 • Kateterlerin yıkanması

  • %0.9 NaCl, Heparin ?, EDTA ?
  • Antibiyotikli kilit profilaksisi
   • Sadece aseptik tekniklere en üst düzeyde uyulmasına rağmen sık sık KlKDE gelişen kalıcı veya port kateterli hastalarda önerilebilir
 • İn-line filtreler Ø

 • Proflaktik antibiyotik Ø

 • Antibiyotik/antiseptikli kateterler ?

  • Klorheksidin/gümüş sulfadiyazin, Minosiklin/rifampin, Platin/gümüş
  • Gümüş manşet


 • Yapı: Teflon, poliüretan, silikon

 • Lümen sayısı

 • Manüplasyon sıklığı

 • Kalış süresi • KİE insidansı ve risk faktörleri kateterin cinsine ve kullanış şekline bağlıdır

  • Kısa süreli
  • Uzun süreli-kalıcı


 • Kısa periferik venöz kateterler

  • Flebit Enfeksiyon !
  • Üst ekstremite tercih edilmeli
  • 72-96 saatte bir değiştirilmeli
   • Pediatrik hastada ?
   • Flebit  Hemen çıkart


 • Periferik arteriyel kateterler

  • Enfeksiyon
  • 4 günden fazla kalmamalı (Pediatrik ?)


 • Orta boy kateterler (8-20 cm)

  • Kısa periferik venöz kateterlere göre flebit, santral venöz kateterlere göre enfeksiyon riski ve maliyeti daha
  • Kalış süresi ? (2 hafta: 7-49 gün)


 • Perkütan santral venöz kateterler

  • KiKDE’larının % 90’ından sorumludur
  • Lümen sayısı, takıldığı bölge, başka bir enfeksiyon, bakteriyemi, süre, pansuman, deneyim önemli
  • Rutin değiştirme süresi Ø


 • Periferik santral venöz kateterler

  • Antekubital bölgeye takılır
  • Mekanik komplikasyon, flebit, enfeksiyon
  • Kalış süresi ? (uzun: 10-73-300 gün)


 • Santral arteriyel kateterler (Swan Ganz)

  • Teflon introducer, heparinli, genelde 3 gün
  • 4-5. günden sonra enfeksiyon riski


 • Santral basınç izleme sistemleri

  • Manometreler tek kullanımlık da olsa ELLER ile kontaminasyon sık !
  • Glikozlu sıvı Ø
  • Transdüserler ve diğer bileşenler 4 günde bir değişmeli


 • Umblikal kateterler

  • Uygun antisepsi (Tentürdiyot Ø)
  • Kolonizasyon sık
  • Arter: 5 günden fazla kalması önerilmez
  • Ven: Uygun bakımla 14 güne kadar


Rutin bir değişim aralığı Ø.

 • Rutin bir değişim aralığı Ø.

 • Kalabildiği kadar...

 • Tünelli santral venöz kateterler (Hickman, Broviac, Grashong, Quinton)

  • Subcutan tünel, dacron cuff
  • Enfeksiyon ?? (nötropeni !)
Hemodiyaliz kateterleri

 • Hemodiyaliz kateterleri

  • Geçici kateter 3 haftadan uzun kalacak ise manşetliler tercih edilmeli
  • Takılacak bölge: Venöz stenoz olmaması için juguler veya femoral tercih edilmeli
  • Her hemodiyalizde pansuman, povidon iyot içeren antiseptikli krem
  • Sadece eğitimli personel manüple etmeli !!!
  • Diyaliz dışı amaçla kullanılmamalı


CDC

 • CDC

  • Guidelines for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections (2002)
   • Revize edildi: 2009
 • HICPAC (Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee)

  • Draft Guidline for the Prevention of Intravascular Catheter-Related Infections
 • Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği

  • Damar İçi Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi Kılavuzu (2005)


 • Enfeksiyon Önleme ve Kontrol

 • TA-EÖK-03: Santral kateter takma, kullanım ve bakım talimatı

 • TA-EÖK-18: Periferik venöz kateter takılması ve bakım talimatıHasta

 • Hasta

  • Cilt bütünlüğü, hastalık, enfeksiyon, cilt florası, nötropeni(?)
 • Kateter

  • Yapısı, lümen sayısı, takılma koşulları, asepsi, takan kişi, takıldığı bölge, takılış şekli, antiseptik solusyonlar, manüplasyon sıklığı, el hijyeni, kullanım amacı, süre


Enfeksiyon ya da ciddi kuşkusu var ise:

 • Enfeksiyon ya da ciddi kuşkusu var ise:

 • Çıkartılmalı !!! (başka odak Ø)

 • Kılavuz üzerinden yenileme Ø

  • Sadece enfeksiyon olmaksızın iyi çalışmayan kateter yenilenmesi için uygulanabilir
 • Değiştirmeden tedavi (?!?!)

  • Sadece kalıcı kateterlerde sınırlı durumlarda


 • Doğru endikasyonda

 • Uygun kateter, uygun yerden takılmalı

 • Antisepsi kurallarına mutlak uyulmalı

 • Zamanında çıkartılmalı !!!

 • UNUTMAYALIM


Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə