“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирYüklə 42,94 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə10/125
tarix02.01.2022
ölçüsü42,94 Mb.
#1003
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   125
9

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013– Arif müəllim, elm sahəsində

respubli ka mız da 

dövlət siyasətinin həyata

keçiril mə sində  AAK-nın  rolu  barədə  qısa

məlu mat verməyinizi xahiş edirəm. 

– Azərbaycan Respublikasının Prezi 

denti

yanında Ali Attestasiya Komissiyası  (AAK)respublikamızda yüksək ixtisaslı elmi və elmi-

pedaqoji kadrların attesta siyası sahəsində vahid

dövlət siyasətini həyata  keçirən dövlət  orqa -

nıdır. Bu dövlət orqanı yüksəkixtisaslı elmi və

elmi-peda qoji kadrların respublikamızın tələba -

tına uyğun olaraq hazırlanmasında və səmə rəli

istifadə olunmasında, habelə elmin, texni  kanın,

təhsilin, mədəniyyətin və incəsə nətin inkişaf

perspektivlərinin müəyyən edilmə 

sində fəal

iştirak  edir. Komissiya elmi dərə   cə  lərin (fəlsəfə

doktoru, elmlər doktoru) və elmi adların (dosent

və professor) verilməsi ilə bağlı mülkiyyət

formasından asılı olma yaraq elmi müəssisələr -

dən və ali təhsil müəs 

sisə 


lərindən daxil olan

attestasiya işlərinin eksperti za sını həyata keçirir və

iddiaçılara dövlət tərəfin dən elmi dərəcələr və

elmi adların verilməsini təmin edir.

Yüklə 42,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə