“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бир


– Dünyanın aparıcı bir ölkəsinə magistraturaYüklə 42,94 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə12/125
tarix02.01.2022
ölçüsü42,94 Mb.
#1003
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   125
Али Аттестасийа Комиссийасынын сядри

Ариф Мещдийев

 

  

 
10

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013

pub likası Prezidentinin bilavasitə tabe liyinə ve -

ril məsi haqqında” xüsusi Fərman imzalamış və

həmin tarixdən bu qurum Azər baycan Respubli -

kası  nın  Prezidenti  yanında  Ali  Attestasiya  Ko -

mis si yası  adlan mağa  başlamışdır.  Ulu  Öndər  21

fevral 2003-cü il tarixli Fərmanı ilə Azərbaycan

Respubli kası nın Prezidenti yanında  AAK-nın

fəaliy yətini tənzimləyən yeni normativ hüquqi

aktları – «Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

yanında Ali Attestasiya Komis siyası haqqında»

və «Alimlik dərəcələrinin və elmi adların veril -

məsi qaydaları haqqında» Əsasnamələri təsdiq

etmişdir. Yüklə 42,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə