“Щяр бир алим гиймятлидир. Анъаг нязяриййяни тяърцбя иля бирYüklə 42,94 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə2/125
tarix02.01.2022
ölçüsü42,94 Mb.
#1003
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125
2

ELM DÜNYASI

/ Elmi­kütlәvi jurnal / №03 (03) 2013Azяrbaycan vяtяndaшlarыnыn

saьlamlыьыna bюyцk qayьы

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı

Mehriban Əliyeva Azərbaycan Tibb Universitetinin 

Tədris-Cərrahiyyə Klinikasının açılışında olmuşlar.


tında əvəzedilməz rolu barədə məlumat veri -

lir. Burada Prezident İlham Əliyevin və Heydər

Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban

Əliyevanın bu tibb ocağında keçirilən tədbir -

lərdə iştiraklarını əks etdirən fotostend vardır.

Qeyd edildi ki, klinikanın şöbələrində ən

müasir tibbi avadanlıq quraşdırılmışdır. Bu

cihazlar müayinə və müalicə işini ən yüksək

səviyyədə həyata keçirməyə tam imkan verir.

Klinikanın həkim, dərs və kompyuter otaqları

bütün zəruri avadanlıqla təchiz olunmuşdur.

Burada, həmçinin ictimai tədbirlərin keçiril -

məsi üçün xüsusi akustika və müasir mul -

time 


dia sistemlərinin quraşdırıldığı 250

yerlik konfrans zalı da vardır. Ümumilikdə

klinikada hər biri 100 nəfərlik olmaqla 9

mühazirə zalı, 50-dən çox praktik məşğələ

üçün treninq otağı yaradılmışdır. Klinikanın

şöbələrində quraşdırılan avadanlıq dünyanın

aparıcı şirkətlərinin istehsalıdır. Bu cihazlar

vasitəsilə qısa müddətə müayinələrin nəticə -

lərini daha dəqiq əldə etmək mümkündür.

Məlumat verildi ki, klinikanın mərkəzi

laboratoriyası yüksək səviyyədə qurul muş -

dur. Ölkənin yeganə universitet klinikası olan

bu bölmədə biokimya, mikrobiologiya, im -

muno logiya, molekulyar genetika və digər

bölmələr fəaliyyət göstərir. Laboratoriyada

dünya universitetlərinin referens laboratori -

yalarında istifadə olunan tam avtomatlaşdı -

rılmış, ən müasir biokimyəvi, mikrobioloji,

immunoloji, genetik və digər analizatorlar

vardır. Bu isə istənilən laborator müayinələri

maksimum az vaxtda və dəqiq yerinə yetir -

məyə imkan verir. Laboratoriyada ölkəmizdə

ilk dəfə olaraq Ümumdünya Səhiyyə Təşkila -

tının qəbul etdiyi “CLSI” standartlarına uy -

ğun biokimyəvi və immunoloji analizlər

apa rılacaqdır. Pasiyentlər dünyanın istənilən

ölkəsindən şəxsi kodları ilə klinikanın saytına

daxil olaraq laborator analizlərinin nəticə -

lərini əldə edə biləcəklər.

Diqqətə çatdırıldı ki, buradakı avadanlıq

tibbi müayinələrin görüntülərini də yüksək

səviyyədə əldə etməyə imkan verir. Klini -

kada, həmçinin “Tesla” maqnit rezonans

tomoq rafı, 128 kəsikli kompyuter tomoqrafı,

iki yüksək tezlikli rəqəmsal rentgen qurğusu,

universal tipli angeoqraf, 4D rejimli ultrasəs

müayinəsi aparatı quraşdırılmışdır.

Üçüncü mərtəbədə 20 çarpayılıq 5 reani -

masiya zalı, 18 əməliyyatxana yaradıl mışdır.

Reanimasiya zallarında Avropa istehsalı olan

çoxfunksiyalı elektrik yataqlar, mərkəzləş -

dirilmiş qaz sistemləri, monitorlar, süni

tənəffüs cihazları quraşdırılmışdır. Burada

çətinliyindən asılı olmayaraq, reanimasion-

intensiv terapiya xidmətləri xaricdə təhsil

almış təcrübəli reanimatoloqlar tərəfindən icra

edilir. Burada quraşdırılan xüsusi çoxfunk -

siyalı işıqlandırma sistemi və kamera vasi -

təsilə əməliyyat prosesləri dərs otaqlarına,

tədris və konfrans zallarına, həmçinin xaric -

Yüklə 42,94 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   125
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©azkurs.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə